Flygtningekrisens tværpolitiske svigt

Af Mikkel Andersson 20

Det er dybt uansvarligt, at danske politikere ikke tør tage det uomgængelige og nødvendige opgør med asylretten. Højrefløjen forsøger sig med ineffektive lappeløsninger, mens mange på venstrefløjen ignorerer, at den førte politik underminerer velfærdsstatens fundament.

Der er mange politiske spørgsmål, som man ikke kan forudsige konsekvenserne af, og derfor med mere eller mindre god grund kan være politisk uenig om: Vil det skabe mere eller mindre sikkerhed for danskere at bombe IS? Vil folkeskolereformen højne eller sænke det faglige niveau? Vil slækkelse af kontrolmekanismer i den offentlige sektor skabe mere eller mindre produktivitet?

Men konsekvenserne af den førte indvandringspolitik er indlysende. Det vil føre til et fattigere og mere utrygt samfund. Som jeg har skrevet om andetsteds, er det de dokumenterede konsekvenser af den førte indvandringspolitik de sidste 30 år. Hvis tilstrømningen vokser tilstrækkeligt, vil man – selv med de bedste og mest humane viljer – blive tvunget til at indføre et stop. Det demonstrerer tilfældet Sverige, som nu overvejer en lukning af Øresundsbroen, både eksemplarisk og ufrivilligt.

Forsøger nogen at hævde, at en europæisk fordelingsordning vil løse problemet, så er de enten uvidende eller manipulerende. For indeværende kommer der mere end 100.000 over Middelhavet hver måned, og omkring to millioner syriske flygtninge er stadig i Tyrkiet. For ikke at tale om de millioner af afghanere, irakere og nordafrikanere, der kan anvende samme rute, og i stadig stigende omfang gør det.

En fordelingsnøgle er hverken solidarisk eller en løsning med den nuværende tilstrømning. En sådan vil udelukkende føre til, at også andre lande på et senere tidspunkt kommer i Sveriges situation.

En meget stor del af de tilkomne vil ende på overførselsindkomst, og det bliver rigtig dyrt. Rockwool-fondens forskningsenhed har beregnet, at 5000 ikke-vestlige indvandrere årligt koster 2,1 milliarder. For indeværende ankommer mere end 1000 om ugen. Ifølge Rockwool-fondens tal, så koster en uges asyltilstrømning 400 millioner om året fremover. Hvis de tusind om ugen søger familiesammenføring i det hidtidige omfang, skal tallet omtrent fordobles. Det er ret mange penge, og de skal komme et sted fra.

Som vi allerede har set i en række danske kommuner, så bliver det uvægerligt velfærden, der beskæres, når der skal findes penge til modtagelse af asylansøgere.

Derfor er det særlig uforståeligt, at store dele af den venstrefløj, hvor man stadig finder de fleste, som ikke er villige til radikalt at forandre Danmarks tilgang til flygtningemodtagelse, enten ikke forstår eller er ligeglad med, at konsekvensen bliver stadig mere afmontering af den velfærdsstat og danske model, man ønsker at opretholde.

Hvis ikke flygtningene kommer i arbejde, så vil det sandsynligvis føre til stadig flere og større nedskæringer af overførselsindkomster som kontanthjælp og førtidspension, hvor særlig ikke-vestlige indvandrere er massivt overrepræsenterede.

Hvis man vil havde markant flere flygtninge i arbejde, vil det kræve, at der skabes en lang række jobs, der kan besættes af ufaglærte. Det vil – som mange borgerlige hurtigt og sikkert ikke uden en vis ideologisk fryd vil påpege – kræve en sænkelse af de-facto mindstelønningerne på det danske arbejdsmarked. Både økonomer, Dansk Flygtningehjælp og CEPOS har allerede foreslået en slags indslusningløn til flygtninge. Flere på venstrefløjen mener, at det vil føre til løntrykkeri mere generelt, hvilket da også virker som en rimelig antagelse.

Mit gæt er, at man vil se både sænkelse af mindstelønnen og stadigt lavere overførselsindkomster. Og det vil ske, uanset om regeringerne er af røde slags, som vil begræde det, eller den borgerlige, hvoraf mange sikkert vil juble.

Men med en markant stigning i antallet af indvandrere, hvoraf hovedparten er reelt ufaglærte, vil det være uomgængeligt. Og jo flere, som kommer, jo mere drastiske vil nedskæringerne blive.

Oveni kommer så på kort bane det langt mere akutte problem, at modtagelsessystemet sandsynligvis vil kollapse, ganske som det er sket i Sverige. Danmark modtager for indeværende flere flygtninge end nogensinde før, og der er rent logistiske grænser for, hvor mange man kan modtage under ordnede forhold. Allerede nu indkvarterer flere kommuner asylansøgere på hoteller eller under interimistiske forhold i mangel af bedre.

Den nuværende situation er katastrofal og har kun udsigt til at blive værre. EU har vist sig totalt ude af stand til at levere meningsfulde svar, og bærer selv en markant del af ansvaret for krisen på grund af fjernelsen af de indre grænser via Schengen kombineret med en manglende evne til at opretholde de ydre.

Overfor den tilstrømning vi ser nu, har de hidtidige stramninger vist sig ineffektive. Teltlejre og annoncer i libanesiske aviser reducerer muligvis tilstrømningen, men den er ikke desto mindre både ude af kontrol og hastigt voksende.

Derfor er det påkrævet, at danske politikere finder viljen og modet til at gøre op med princippet om, at man har ret til at søge asyl, hvis man sætter fod på dansk jord. Så længe denne ret til at søge spontant asyl eksisterer, vil tilstrømningen med henblik på at få permanent ophold og familiesammenføring i Danmark fortsætte og sandsynligvis vokse.

Derefter vil der utvivlsomt stadig komme flygtninge hertil, som ikke kan udvises, og som i så fald må leve på vilkår svarende til tålt ophold. Men uden ret til familiesammenføring, permanent opholdstilladelse men med udsigt til udvisning til enten gennemrejse- eller oprindelsesland, så snart vilkårene tillader det.

Man er aldeles velkommen til at finde det tiltag kynisk og ubehageligt, men det er ikke desto mindre indlysende nødvendigt. Medmindre man mener, at Danmark skal kunne modtage et ubegrænset antal flygtninge, så vil det være den uomgængelige og aldeles forudsigelige løsning før eller senere. Spørgsmålet er kun, om man siger stop ved fx 25.000 flygtninge, som regeringen regner med vil komme næste år, ved 250.000 eller et endnu højere tal. Særlig i en situation hvor langt flere og langt svagere kan hjælpes mere effektivt og for færre midler i nærområderne, er det indlysende absurd at opretholde en så både uholdbar og skadelig politik.

Hvis man anerkender, at der findes en øvre grænse for flygtningemodtagelse, men at Danmark bør vente med at indføre asylstop, til Danmark ikke ”blot” har så massive problemer, som tilfældet er nu, men i stedet står i en situation, som Sveriges, så mener jeg man skylder at besvare et enkelt spørgsmål.

Hvorfor?

20 kommentarer RSS

 1. Af Søren von Marx Sørensen

  -

  “Vil det skabe mere eller mindre sikkerhed for danskere at bombe IS? ”

  Mindre! Flere hjemmefront religiøse terrorister. Indtil videre har vi kun haft breivik såvidt som som dræbte tilfældige. I dk gik den sidste jo efter jøder og Muhammad tegnere, som må siges at besidde en vis skyld!

  “Hvis tilstrømningen vokser tilstrækkeligt”..

  Borgerlige regeringer er altid dem hvor flest indvandrer ankommer.

  Bla kunne Børsen i sidste måned fortælle at 4 ud af 5 nye skabte job siden lavKO’s indtrædelse er gået til nye østeuropæiske indvandre.

  Vi må væk i indvandre synet, ved kun at se på muslimske flygtninge men se på helheden af situationen. Inklusiv den massive overrepræsentation af udenlandske studerende med SU på danske institutioner. Mens regeringen uddanner færre og færre og beskærer pengene til uddannelse!

  Mht indvandre inkvateringen…så skal der bygges ghettoer til dem i borgerlige kommuner som Gentofte. Disse har indført løndumperne men har presset dem ud af bolig markedet i deres egne kommuner. Ikke blot skal flygtninge fordeles i kvotaer men alle tilflyttere og udenlandske arbejdstagere. Fra rumænske lommetyve til polske sort arbejdere i borgerlige kommuner.
  Men skal da leve sammen med den politik men har stemt på?

 2. Af Søren von Marx Sørensen

  -

  “Hvis man vil havde markant flere flygtninge i arbejde, vil det kræve, at der skabes en lang række jobs, der kan besættes af ufaglærte. Det vil – som mange borgerlige hurtigt og sikkert ikke uden en vis ideologisk fryd vil påpege – kræve en sænkelse af de-facto mindstelønningerne på det danske arbejdsmarked. Både økonomer, Dansk Flygtningehjælp og CEPOS har allerede foreslået en slags indslusningløn til flygtninge.”
  Andersson

  Indslusningsløn er ikke blot foreslået men allerede indført. Bla på slagterier arbejder en nysankommet flygtning til halv løn af hans co-worker! Halv løn for samme arbejde! Hvem bon betaler for det? Korrekt, alle dem der ikke kan få job der nu. Til “chagrin” er de. Og DI/DA griner hele vejen til banken!

  Ikke tvivl om at borgerlige partier i v/k og LA ser store muligheder i flere løndumpere. Så effektive er de som velfærdserodere, at intet fungere lige så godt!

 3. Af Søren von Marx Sørensen

  -

  “Hvis man anerkender, at der findes en øvre grænse for flygtningemodtagelse,”

  ….problemet er jo at de alle bliver statsborgere over tid. Tidsbegrænsede garantier for at både flygtninge og andre indvandre, kun er her midlertidigt og uden arbejdsrettigheder og statsborgere rettigheder må på bordet!

  Dette er nødvendigt, da så mange er kommet!
  Vi må også se på at nægte religiøse statsborgerskab! Dk er verdens anden mest ateistiske land med over 90%! Det vil være på plads at kun de indvandre der passer til danske værdier blev statsborgere!

 4. Af Benny b

  -

  Asylretten, SKAL afskaffes.
  Sker det ikke, afskaffes Danmark på sigt, det kan selv børn forstå.

  Det er kun de nyreligiøse afladshumanister, der stadig tror, at de kan tale en ny virkelighed frem.
  Virkeligheden er virkelig og den banker for alvor på!

 5. Af J Hansen

  -

  Det er dybt uansvarligt, at danske politikere ikke tør tage det uomgængelige og nødvendige opgør med asylretten. Højrefløjen forsøger sig med ineffektive lappeløsninger, mens mange på venstrefløjen ignorerer, at den førte politik underminerer velfærdsstatens fundament.
  Skriver Anderson.

  Det er endnu mere uansvarligt, at politikerne ikke vil foretage den nødvendige selvransagelse.
  Og stå ved at de selv har skabt flygtningeproblemet.
  På grund af Danmarks vanvittige deltagelse i USA`s forbryderiske krige.

 6. Af Jesper Lund

  -

  Vil flygtningestrømmen til Europa aftage i styrke hvis Danmark indfører et asylstop? Jeg tvivler.

  Mikkel Andersson, det vil være mere konstruktivt, hvis du kunne komme med løsninger, som kunne få flygtningestrømmen til Europa aftage væsentligt, fremfor med skyklapper for øjnene at fokusere på en national pseudo løsning.

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jesper Lund

  Der er kun 2 løsninger på flygtningeproblemet for Europas vedkommende.

  Enten afskaffer vi helt retten til asyl eller også afskaffer vi asylretten for mennesker fra andre kontinenter – og overholder den afskaffelse!

 8. Af Henrik Knage

  -

  Skal der virkelig ikke mere til, end et enkelt indlæg i Berlingeren – før du får hovedpine Mikkel – og lukker af for kommentarer – eller er du indbegrebet af Europol?
  Du kan gerne fritages for mine – bare sig til!

 9. Af Henrik S

  -

  Mikkel -flot.
  Dit indlæg er så indlysende rigtigt , at selv de dummeste burde have forstået det for mange år siden.
  Men nu er vi ved at nærme os katastrofen og det er nok først der , de fleste vil vågne op.
  Typer som Søren sørensen og j han sen er typiske eksempler på dette og de hører nok til dem , der første bliver ramt på velfærden. Og godt for det .
  Politikerne til højre for midten begynder lidt at forstå at vores velfærd er truet , medens venstrefløjen fortsat har skyklapper på. Men igen godt , at deres vælgere vil være de første der rammes , så det bliver lidt selvforskyldt når de havner i sumpen.
  Denne tro på at intet ondt kan ske , i dette et af “verdens rigeste lande” , er bare for tåbelig , når vi ved at hundreder tusinder snart skal have husly og forsørgelse og tilmed af hotel standard!
  Dertil kan de ikke lide vores kultur og som muslimer ikke kender begreberne “ydmyghed og taknemmelighed” særligt ikke imod vantro og ludere.
  Godt vi har fået en klarsynet blokker som du Mikkel , selvom jeg desværre tror at løbet er kørt for Danmark som velfærdsstat.

 10. Af Søren von Marx Sørensen

  -

  “desværre tror at løbet er kørt for Danmark som velfærdsstat.”

  Henrik S

  Op med humøret du gamle. Hvis du ikke havet stemt på DF, men rød blok havet din velfærd været sikret og regeringen havet fortsætter sine mange tiltag mod øst løndumpning , og uden tvivl en bedre håndtering af flygtningekrisen som v og k og R ønsker så mange af som muligt, for at velfærdserodere den danske model så meget som muligt samtidig , og profitten i top 0.20%.

  Egoistfløjen har tilbagerullet alle gode tiltag. Og bla indført løndumper flygtninge indslusningsløn!

  Din egen skyld-via DF- at du må tygge tandløs på suppe om få år altså!

 11. Af Henrik S

  -

  Von Marx
  Du skal være velkommen til at håne mig , hvis velfærden ikke er væsentlig forringet om – ja bare 5 år!

 12. Af Søren von Marx Sørensen

  -

  Velfærden blev skam forringet samme dag lavKO tiltrådt. Og om 4 år vil det være langt værre ja, via DF’s mandater!

  Løndumpning og indslusningsløn mv. er nu official politik! 4 år mere og de nå langt videre ja!

 13. Af J H

  -

  Af Henrik S – 7. december 2015 19:42
  “Typer som Søren sørensen og j han sen er typiske eksempler på dette og de hører nok til dem , der første bliver ramt på velfærden. Og godt for det .”

  Sjovt at en DF`er fra rendestenen, som Henrik S, kan trøste sig med at andre måske er i en endnu mere trøstesløs situation end ham selv.
  Men må skuffe Henrik S.
  Er ikke DF` er og har en virkelig fornuftig tilværelse,

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Mikkel Anderesson

  “Særlig i en situation hvor langt flere og langt svagere kan hjælpes mere effektivt og for færre midler i nærområderne, er det indlysende absurd at opretholde en så både uholdbar og skadelig politik.”

  Så er det jo bare med at komme igang!

  Hvorfor sidder du og dine meningsfæller på hænderne istedet for at skrive om alle de brudte løfter, man har givet til de lande, der modtager millioner af flygtninge i nærområderne.

 15. Af Henrik S

  -

  Sørensen og Hansen
  I tror begge at det er DF ’s skyld af velfærden forringes!
  Nej,det skyldes mangel på penge og prøv at spørge i kommunerne hvorfor der mangles penge !
  I tror begge , at man bare kan tage fra de 1% rigeste , men det rækker som fanden i helvedet og inden man ser sig om er de forduftet.(på 2 måder)
  PS der er ikke længere penge til at hjælpe effektivt i nærområderne.De er allesammen brugt til hotelværelser , nyt tøj , cykler ,forplejning , sprogundervisningen , psykologer osv til de horder der allerede nu vælter ind.
  Pudsigt nok bliver det nok mangel på penge der redder os fra at blive totalt omdannet.

 16. Af Søren von Marx Sørensen

  -

  henrik S

  Top 10% ejer 67% af alle værdier, top 1% 34 og -80% sølle 13%!

  Kun -80% betaler korrekt skat. Undertegnet trækker da også et utal af ting fra. Køber selv den nye apple Mac Pro snarest og kan trække det hele fra næsten siger v revisoren! Mv.

  Top 10% har gavn af løndumpere, og støtter generelt op om EU mv fordi det gavner dem og de er ligeglade med -80%! For undertegnet er dette meget egoistisk som er DF hjælp der ved at pege på de løndumper EU venlige partier. En stemme på DF betyder at men…

  1. Får mere EU! DF har stemt for 90% af EU lovgivningen. En rekord.

  2. Flere indvandre. Under VKO mere end fordoblet indførelsen af løndumpere. Samme på vej igen under lavko!

  3. Velfærdsforringelser for -80% via skattefinter, virksomheds manglende arve/skatte indbetalinger!

  altså det stik modsatte af hvad der gavner dferen! Men er jo ikke den klogeste mus i huset heller dferen!

 17. Af Jan Petersen

  -

  Det bliver en afsindig stor regning – såvel økonomisk som etnisk, religiøst, kulturelt – såkaldte “humanister” af idag tørrer af på unge EU generationer. Normalt ønsker forældre det bedste for deres børn. Anno snart 2016 har jeg unægtelig svært ved at se, hvor fremtidsdrømmene for deres poder er henne i Gøgereden EU?

 18. Af bent nielsen

  -

  Regeringen og la rs ulykke vil kun snakke. Af effektive initiativer er der ingen. Migranterne vælter ind i titusindvis. Hver eneste dag kommer flere til. La rs ulykke lovede ellers før valget at stoppe masseindvandringen. Det hele kan snart ende i velfærdsstatens sammenbrud. Det næste kan blive tilstande lige så skrækkelige og makabre som i Sverige hvor der er opstået gangstervælde mange steder, og hvor terrortruslen vokser og vokser………… og hvor risikoen for sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, indbrud, røveri, overfald og social deroute er mangedoblet.

 19. Af bent nielsen

  -

  DET KAN VÆRE SLUT MED VORES FRED OG VELFÆRD OM KORT TID….

  Regeringen og la rs ulykke vil kun snakke. Af effektive initiativer ved grænserne er der ingen. Migranterne vælter ind i titusindvis. Hver eneste dag kommer flere til. La rs ulykke lovede ellers før valget at stoppe masseindvandringen. Det hele kan snart ende i velfærdsstatens sammenbrud. Det næste kan blive tilstande lige så skrækkelige og makabre som i Sverige hvor der er opstået gangstervælde mange steder, og hvor terrortruslen vokser og vokser………… og hvor risikoen for sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, indbrud, røveri, overfald, uretfærdighed og social deroute er mangedoblet……

 20. Af Marie Louise Schultz-Nielsen

  -

  Beregningerne fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at en permanent forøgelse af indvandringen med 5.000 personer fra ikke-vestlige lande i gennemsnit vil koste 2,1 mia. kr. på de offentlige finanser. Det er altså ikke omkostningen ved et enkelt års tilgang af indvandrere, men derimod alle fremtidige år. Analysen kan i sin helhed læses på http://www.rff.dk/publikationer/indvandring+og+integration/publication?id=1846

Kommentarer er lukket.