Konventionskollapset er i gang

Af Mikkel Andersson 53

Det europæiske flygtningesamarbejde er i praksis kollapset. Dublin-systemet tager ingen længere seriøst, og de indre grænser springer op igen overalt, som enhver der har taget fra København til Malmö eller passeret Kruså vil have erfaret. Og nu synes et stille opgør med de ellers så uangribelige flygtningekonventioner så småt at være i gang. Som jeg tidligere har skrevet, ville et sådant opgør være uomgængeligt før eller senere, såfremt asylstrømmen fortsætter, og for en del landes vedkommende er tiden til dette altså kommet nu.

I Danmark opererer regeringen med en såkaldt “procesrisiko” forbundet med de nylige stramninger ved familiesammenføring, der dog kun rammer et mindretal af asylansøgere. I praksis er det en pæn måde at sige, at tiltagene på et tidspunkt med stor sandsynlighed vil blive bedømt konventionsstridige. At Mette Frederiksen også erklærede, at de stramninger, som den tidligere socialdemokratiske regering indførte var så stramme, som konventionerne tillader, bekræfter også det indtryk.

Norge pusler for indeværende med en række stramninger, også vedrørende familiesammenføringer, der er langt mere vidtgående end de danske. Norge barsler også med initiativer om at indføre lovgivning, der giver mulighed for afvise alle asylansøgere, der ikke ankommer direkte fra konfliktområder, hvilket stort set ingen gør. Det er tiltag, hvor der næppe er megen tvivl om, at dele er direkte konventionsstridige.

Samtidig har Østrig, udenom både Tyskland og EU, iværksat et samarbejde med en række Balkan-lande, med henblik på i praksis at sætte en prop i den såkaldte Balkanrute fra Grækenland til Østrig og Nordvesteuropa. Østrig har selv begrænset antallet af asylansøgere til 80 om dagen, mens landet højst tillader, at op til 3200 dagligt bruger Østrig som transitland, antageligvis primært mod Tyskland.

Men ifølge konventionerne har folk, som er kommet ind i et land, ret til at søge asyl her. Så medmindre Østrig tillader disse 3200 også at søge asyl – og dermed gør loftet på 80 meningsløst – er det svært ikke at se som et klokkeklart brud på flygtningekonventionen. Det mener repræsentanter for FNs Flygtningehøjkommisariat da også, det er, selvom den østrigske regering selvsagt afviser, at det skulle være tilfældet.
Pointen – og problemet – med konventionerne er netop, at de ikke giver et land nogen mulighed for at sætte en øvre grænse for, hvor mange asylansøgere, det vil modtage.

For selvom ingen siger det højt, er der ikke megen tvivl om, at politikerne bag initiativerne i disse lande udmærket er klar over, at centrale dele af stramningerne ikke blot er “på kant med” konventionerne, men i direkte modstrid hermed. Men den tavse konsensus synes at være, at ulydighed i flok gør stærk, og hvis tilstrækkelig mange blot ser stort på konventionerne, så er det begrænset hvad diverse kommisioner, menneskerettighedsdomstole og råd i praksis kan gøre udover at protestere og rejse sager, som sandsynligvis vil være under behandling i ganske lang tid.

På kort sigt er der ingen tvivl om, at de mange enkeltinitiativer fra særlig Balkanlandene og Østrig vil føre til en enorm ophobning af flygtninge i særlig Grækenland, som ikke kan komme videre.
For et land hvis økonomi allerede er ekstremt presset og præget af politisk ustabilitet, kan det får uoverskuelige konsekvenser. Situationen er dog også delvis selvforskyldt eftersom Grækenland konsekvent har undladt at leve op til sine forpligtelser om at patruljere EUs ydergrænse, men i stedet blot satset på at kunne fungere som transitland.

Fra græsk side lyder det, at man ikke vil blive Europas Libanon – forstået som et land med en massiv ophobning af flygtninge. Men det kan landet meget vel blive, hvis intet sker. Men det gør der dog. Spørgsmålet er, om det vil være effektivt.

NATO sender nemlig flådefarføjer til Det Ægæiske Hav mellem Tyrkiet og Grækenland. De har som mandat at stoppe menneskesmuglere, ikke flygtningebåde. Hvordan man mere specifikt skal stoppe menneskesmuglere med krigsskibe forekommer lidt diffust. Men skibene kan dog stoppe både i “havsnød” og passagerne på disse vil – i modsætning til tidligere EU-ledede redningsaktioner – blive returneret til afsejlingslandet, dvs. Tyrkiet, og ikke til et EU-land. Det store spørgsmål er så hvor løst NATO-fartøjerne vil fortolke begrebet havsnød, for at forestille sig en situation hvor trafikken fortsætter uhindret mens NATOs fartøjer blot kigger på, forekommer en kende absurd, omend ikke helt urealistisk i lyset af det sidste års demonstration af internationale organisationers afmagt overfor flygtningekrisen.

Det er ikke pænt at se på, men udviklingen er først og fremmest et udtryk for både konventionernes uanvendelighed og EUs totale afmagt.

EU har ingen løsninger, der har gjort nogen forskel, præsteret, og derfor har enkelte lande valgt at satse på nationale eller bilaterale aftaler kombineret med udhuling af de internationale konventioner. Hvis flygtningestrømmen, som det forventes, accelererer når foråret kommer, vil man sandsynligvis se endnu mere markante brud med konventionernes både ånd og bogstav.

Det tragiske er, at situationen er uendeligt forudsigelig. At forestille sig at landene i EU ville kunne acceptere en gentagelse af sommeren og efteråret 2015 uden at gøre noget, er urealistisk. Muligheden for både at stoppe menneskesmuglingen over Middelhavet og gøre op med konventioner, der belønner folk for at sætte livet på spil, har været der hele tiden. Men det valgte man ikke at gøre. Resultatet ser man nu. Og imens står EUs tidligere leder, Tyskland, stadig mere politisk isoleret og hjælpeløs tilbage mens hjørnestenene i projektet langsomt bliver eroderet af medlemslandene selv.

Hvad der derudover vil ske, hvis briterne stemmer ja til en udtræden af EU i juni, bliver det mildest talt interessant at se.

 

53 kommentarer RSS

 1. Af Thomas Jørgensen

  -

  Det er da meget forståeligt at Østrig gerne vil sende flygtningene videre, det gjorde vi jo også da de gerne ville til Sverige. Om der kommer et tilfælde hvor nr. 81 flygtning klager til FN eller EU for brud på Dublin-forordningen er nok mere urealistisk.

  I sidste ende er det et storpolitisk spørgsmål hvad de enkelte lande kan tillade sig, og selvfølgeligt vil det betyde masser af nye skænderier i EU, men sådan fungerer systemet – meget langt fra perfekt.

  Men konventionerne ændrer ikke noget på at flygtninge kommer til Europa, det vil de sandsynligvis blive ved med alligevel. I USA har der været masser af illegale indvandrere i årevis, det kan man sagtens tænke sig vil være fremtiden for Europa også, hvis det da ikke allerede er tilfældet.

  Så konventionsbrud og skænderier synes altså blot at være en dårlig selvmorderisk løsning på et større alvorligt problem.

 2. Af Uffe Staulund

  -

  Det måtte komme, og jeg skal være den sidste til at at beklage konventionskollapset. Konventionerne er udtænkt lige efter 2. Verdens krig, og udbygget efterhånden som FN’s og EU’s diplomater fik mere og mere champagne.

  FN repræsentere alle verdens diktaturstater. Men det er USA, som skal rykke ud hvergang der skal rettes op på noget.

  Selve EU konstellationen fortjener ligeledes at lukke ned.

  Det er Frankrig som har taget rø… på resten af medlemslandene.
  De sendte deres skarpeste hjerne til EU, hvor alle andre EU lande sendte deres godt brugte politikere.
  EU har ligeledes en hær af modstandere af EU, som skal legalisere EU i de respektive lande.

  Det svarer til at Danmark sender Old Boys fodboldholdet fra Katterød til VM i fodbold.

  Konventionerne fra EU, har haft den gode indflydelse, at man kan bruge dem til at jage ministre med. Det er en meget lignende situation, som da kirken kunne komme efter folk, som afveg fra kirkens normer.

 3. Af Nikolaj Kalshere

  -

  Giv Syrien/Jordan/Libanon og flygtningebyer hvad der svarer til Marshall hjælpen. Eller hvad USA har brændt af dollars i Afghanistan. Indfør midlertidigt asylstop for lande i EU – hvad er pointen i folk kan søge asyl i Sverige når systemet alligevel er brudt sammen og ansøgerne bliver sendt retur.
  Send derefter alle flygtninge retur når der er sikret fred i nærområderne

 4. Af Rasmus Nielsen

  -

  Asylanterne må retur, det er alt for destruktivt at lade dem blive, for intet europæisk land har hidtil formået at assimilere dem undtagen i forsvindende få tilfælde. Integration er et meningsløst gummibegreb, der bruges som sutteklud i stedet for at erkende, at assimilation ikke er mulig. Man ved allerede, at problemerne vokser som en stejl parabel, når de uassimileredes antal når en vis procentdel, og den er ikke stor. Husker ikke tallet.

  Det er ganske rigtigt spændende at se, hvad der sker, og hvordan land efter land slår sig i konventionstøjret, men også dybt deprimerende. At Norge melder så stærkt ud er bydende nødvendigt, grænsen til det kolapsende Sverige er jo lang som et ondt år, og mod nord har de grænsen til Rusland, der også er et transitland, og som ikke vil tage uønskede migranter retur. Norge har kæmpe problemer med at undgå illegale grænseoverløbere, det kan faktisk ikke lade sig gøre.

  Grækenland har jeg ikke ond af, der ligger man, som man har redt, og hvad der skal komme ud af patruljeringen til søs virker ganske rigtigt diffust. Hidtil har man jo blot samlet folk op og taget dem med hjem til et europæisk land. Det er ikke mange dage siden, at Norge sendte et par skibe til Middehavet for at hjælpe vordende asylanter i havsnød, og sådan er der så meget, der skriger mod hinanden og al logik. Når alle prøver at sno sig i forhold til konventionerne, er det på høje tid at indse, at de ikke er tidssvarende med direkte skadelige og farlige.

 5. Af tage andersen

  -

  Ligger grækerne som de selv har redt? Ja, til en vis grad er det rigtigt, men er den brede befolkning mon ikke bare blevet snydt og bedraget og vildledt af medierne og politikerne lige som det er sket herhjemme. F.eks. er de totalt forældede og nu idiotisk virkende konventioner osv. blevet udlagt som ophøjet visdom og som noget nærmest helligt og guddommeligt af de radikale og skabsradikale………. og af deres blinde og døve støtter i de rødradikale journalisters parti, hvor man tilsyneladende med glæde saver i de grene man selv sidder på. Det giver på kort sigt disse journalister nogle fordele, men i næste omgang kan Danmark blive et u-land hvor ingen er sikre på nogetsomhelst. Se hvad der foregår i de lande hvor civilisationen er brudt sammen og lov og orden er afløst af terror og gangstervælde.

  At regeringen har svigtet sine valgløfter mht. invasionen/konventionerne/masseindstrømningen er en meget alvorlig skandale.

 6. Af tage andersen

  -

  Lad os nu huske hvem det er der har ansvaret for at hele Europa og Skandinavien er blevet destabiliseret. Det er måske lidt forenklet at sige at det er nykommunisternes, feministernes og pladderhumanisternes skyld, for andre faktorer og grupper har også haft indflydelse på udviklingen, men at politik-kvinderne og de falske humanister har en meget stor medskyld i at den europæiske civilisation er truet på livet, er indlysende.
  Ihvertfald demonstrerer Tysklands mer kel og svenskernes ekstreme utopister og ligestillingsfanatikere, at de gerne går til yderligheder, om det så skal ende i kaos, statsbankerot, borgerkrig og undergang.

 7. Af tage andersen

  -

  PS: Man kan ikke forhindre migranter i at krydse den lange norske grænse, men derefter kan politiet jo nemt finde/genkende de kulturfremmede, og man kan internere dem og returnere dem. Gør man ikke det, kan Norge kollapse lige som Sverige.

 8. Af professor trivia

  -

  Det er latterligt at give et fattigt land som Grækenland skylden. Vi ved godt at det er Merkel, Reinfeldt og tossen Palme der er skyld i alle de snotyallaher der formerer sig som gnavere.
  EU kan bare se at få bundtet skidtet sammen og så heraus- Afsted på skib til Syriens herlige strande, der er også strande i Marokko hvor de alle glæder sig til at få deres savnede brødre og søstre i 1400års fordummelsen tilbage- giv dem godt med prævention med, de er jo bare yallaher, de har aldrig hørt om gummi men pædofili og flerkoneri det elsker de.

 9. Af Arne Hornborg

  -

  Konventioner er, stort set, hensigtserklæringer og ikke noget lovbundet.
  Med det kolossale misbrug og misfortolkninger af de fortidige konventioner, skrevet med et helt andet formål, i en hel anden tid end nutiden, er det stærkt påkrævet med en gennemgående korrektion.
  Under dække af de tåbelige, fortidige konventioner oplever vi gang på gang at ,,fupasylanter” og ,,bekvemmelighedsflygtninge”, blandt andet her i Dannmark, bliver tildelt større rettigheder end landets egne borgere.
  At EU er ved at kollapse af manglende evner til at håndtere flygtningekrisen, kan umuligt undre nogen tænkende mennesker.
  Ligeledes bør hele det misbrugte asylcirkus stoppes omgående, inden Europa kollapser totalt økonomisk, kulturelt og socialt.
  Måske har Europa, specielt Tyskland, brug for en Donald Trump, i stedet for den meget ,,gæstfrie” Angela Merkel.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 10. Af Benny B

  -

  “EU’s borders chief Fabrice Leggeri:”
  “A million more migrants will arrive in Europe this year, the declared yesterday”

  Det er kun et asylstop, der kan redde den Danske økonomi og velfærdsstaten.
  På møddingen med konventionerne. og Merkel.

 11. Af Clara Fønss

  -

  Hvis det lykkes, at stoppe krigen i Syrien, så er en Marshallhjælp en god ide, som Nikolaj Kalshere tidligere på tråden foreslår.

  Men dette kludetæppe, af nationer, trosretninger og konflikter i og omkring Syrien vil ikke gøre det nemt.

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  CLARA FØNSS,

  Det går snarere som i Afghanistan. Da mejehedin havde smidt russerne ud med massiv støtte fra amerikanerne, lod amerikanerne Afghanistan i stikken–ikke en øre til–og landet kom i hænderne på taliban. Syrien får lov til at sejle sin egen sø. Der er ikke nogen olie at skrive hjem om (lidt ovre ved Raqqa). Kurderne bliver sorteper for at tækkes Tyrkiet. Russerne har ikke økonomi til at betale for noget som helst–måske hjemtransporten af deres tropper, måske.

  Men ville det være godt med en massiv hjælp til genopbygning.

 13. Af Erik Nielsen

  -

  ” Man kan ikke forhindre migranter i at krydse den lange norske grænse, men derefter kan politiet jo nemt finde/genkende de kulturfremmede, og man kan internere dem og returnere dem.”

  Nej, det kan man ikke, man regner med at have et stort antal illegale, der bevæger sig rundt i en kriminel og sort økonomi. Sådan er det overalt i Europa.

 14. Af professor trivia

  -

  Jeg vil ikke betale en skid mere. Jeg har betalt, betalt og betalt. I får ikke en krone.
  Konventioner? Ah ha ha ha jeg har ikke stemt for sådan noget pis.
  Det er bare forrige århundrede gab gab ligesom ham gamle Lykketoft.
  Og hvem fanden troede at jeg vil have mit land fyldt op af dovne islamotabere?
  Gu vil jeg ej.
  Hvem tror på yallah? haha ikke engang dem selv- mæhskæg og numsepilleri.

 15. Af tage andersen

  -

  E ri k ni el sen, hvorfor “kan man ikke” internere og returnere de illegale migranter? Det er da kun fordi der ikke er VILJE til det. Fordi også de norske partier er fyldt med politik-kvinder af den kortsynede, feminisiske og pladderhumanistiske slags. Hvis man VILLE, kun man da sagtens arrestere og internere de illegale fra afrikanske og arabiske lande som bevæger sig rundt i en kriminel økonomi og underverden. Men lige som de radikale og enhedslisten mfl. her i Danmark i årtier har blokeret for en opsigelse og ignorering af konventionerne mv., således har politiserende kvinder i Norge også i årevis forhindret en fornuftig politik mht. indvandring osv.

  På et senere tidspunkt kan der blive vanskeligheder. I Sverige har “humanister”, feminister og feminiserede mænd bragt landet så langt ud på overdrevet, at det kan ende i en økonomisk og kulturel statsbankerot og borgerkrig. En art guerilla-krig er jo allerede igang. Mængden af gadeoverfald, voldtægter, hjemmerøverier, skyderier, knivstik, bombesprængninger og påsatte brande osv. er allerede ustyrlig og uoverskuelig. Hertil kommer mangedoblede sociale problemer og nye sygdomme osv.

 16. Af J. Hansen

  -

  Der er intet galt med konventionerne.

  Det er Vesten krigsførende lande som har skabt flygtninge problemet.
  Her iblandt Danmark.
  Man kan sige, at konventionerne bryder sammen på grund af Vestens vanvittige krige.
  En trist følge.

 17. Af Skæbnestund for EU: Mikkel Andersson om 'konventionernes uanvendelighed og EUs totale afmagt' - Document

  -

  […] Mikkel Andersson kommenterer på Berlingske blogs- Konventionskollapset er i gang […]

 18. Af Ulla Nielsen

  -

  Hvor er det velgørende med begavede analyser! Bare det at få sat ord på, hvad der foregår, er godt. Formuleringen, at vi har et system, der “belønner folk for at sætte livet på spil” er umiddelbart indlysende rigtigt, men jeg har f.eks. aldrig set lige denne formulering før. Og det er jo da absurd, at netop et flygtningkonvention, som har til hensigt at befordre verdensborgernes sikkerhed, tværtimod lokker folk til at bringe deres personlige, og deres børns, fysiske sikkerhed i fare. Sådanne analyser og formuleringer kan være led i en art kollektiv europæisk brainstorm-proces, som hjælper os frem til en økonomisk og ideologisk bæredygtig udlændingepolitik

 19. Af Jan Petersen

  -

  Google – mafia smugling refugees – og vælg selv udfra de utallige artikler der vises, hvilken mafia du gider læse om.

  Menneskesmugling er, for mafiaen, langt mere profitabel forretning end traditionel illegal narkosmugling. Og så er forretningen beskyttet af såvel EU som FN konventioner.

  Hvad kan kriminelle ønske sig mere?

 20. Af Jonas Christensen

  -

  Tage Andersen, i stedet for at aflire de sædvanlige DF-tirader, skulle du sætte dig ind i fakta.

  130.000 migranter er i den senere tid forsvundet i Tyskland, og i andre lande regnes også med meget store tal på forsvundne. Ergo er de i stand til at gemme sig for myndighederne og må også for de flestes vedkommende formodes at kunne tjene penge, når de ikke er på offentlig forsørgelse. Der må være arbejdgivere, udlejere og familier indvolveret.

  Vi aner i realiteten ikke hvem, der befinder sig i landet. Lars Hedegaard har netop været i retten for at forsvare, at han offentligt har sat navn på den mand, der forsøgte at myrde ham, og hvis opholdssted pt. er ukendt. Desværre kunne Hedegaard heller ikke denne gang modstå fristelsen til at opføre et patetis show af den sædvanlige type: Fordi jeg er historiker . Denne gang gik det ud over Den amerikanske uafhængighedserklæring, som ikke har noget med sagen at gøre, og som sædvanlig var der henvisninger til Tordenskjolds soldater i USA og Canada, der vel er på den samme propagandalønningsliste eller næsten . Hedegaard bedyrede også sin respekt for retten, men hvorfor skulle nogen være så dumme at tro på det. Hvor mange tror på hans historie i Højesteret, og hvem husker ikke hans bemærkning, da han blev frikendt i byretten og straks meddelte journalisterne, at han troede, at det havde noget med hans udenlandske venner at gøre. Ergo, at han troede at dommeren var imponeret over dem og lagde det til grund for dommen. Hvad den mand har kostet Danmark er ikke småting, og ressourcerne er ikke uendelige. Det havde været mere end nok at henvise til menneskerettighederne.

  Tiden spildes med kævl.

  http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE8472571/hver-ottende-migrant-i-tyskland-er-forsvundet/

 21. Af Svend Jensen

  -

  Migranterne opfører sig totalt umoralsk og kriminelt ved deres ulovlige invasion.
  Hvis EU’s magthavere nu indførte hårde sanktioner overfor de illegale grænseoverløbere og de lande, som de udvandrer fra med tilstrækkelig afskrækkende effekt, ville antallet af disse internationale socialforbrydere snart falde.
  Det er uforståeligt, at såkaldte danske ansvarlige politikere kan stille sig op i TV, selv fra Dansk Folkeparti, og meddele offentligheden, at de skam har forståelse for lykkeriddernes erobringsforsøg.
  Det danske folk, almindelige skatteplyndrede, har absolut ingen forståelse for at blive udplyndret af fupasylanterne; især ikke i millionvis. Fupasylanter er kriminelle misbrugere af vestens godhed og bør behandles derefter.

 22. Af Jan Petersen

  -

  Læste iøvrigt lige en artikel på dailymail.com, at de tyske immigration myndigheder ikke aner, hvor 130.000 illegale udlændinge befinder sig. Yderligere har man helller ingen idé om, hvem 400.000 registrerede illegale udlændinge egentlig er.

  Nøjagtig som i Danmark kan en illegal udlænding, der har smidt sine id-papirer væk, selv vælge navn, fødselsdato og oprindelsesland. Viser det sig senere ikke at have noget virkeligheden at gøre, kan vedkommende bare starte forfra med nye falske data.

  Det har ikke noget med retssamfund at gøre. Det er udtryk for renlivet galskab og altødelæggende for vore tidligere velfungerende samfund.

  Jeg håber skæbnen indhenter de forbandede “humanister” (fascister), der idag tilsyneladende målrettet går efter at ødelægge EU-landene – one by one!

 23. Af professor trivia

  -

  Jeg ser at Ungarn vil holde folkeafstemning om nej tak til flere islamonassere og kriminelle.
  Den har vi længe holdt herhjemme..
  Og svaret var Nej Tak! Ikke flere yallaher og sigøjnere! Skrub hjem til Mekka.
  Og tag det halve af DR med.

 24. Af Hans Peder Berthelsen

  -

  Læste i Berlingeren at flygtninge kunne registrere sig flere steder og dermed modtage ydelser forskellige steder fra.
  Hvorfor bliver der ikke taget fingeraftryk til en databank og som EU landene derefter kan trække på og undgå misbrug af vores altfor generøse systemer.
  Desværre er der meget under opløsning i disse år – svindel med skattesystemer, flygtninge som ikke er flygtninge osv.
  Måske er det tiden hvor vi skal ud af EU. Der er jo ingen styring på nogen ting.

 25. Af professor trivia

  -

  Jeg har set et godt forslag om at chippe dem. Nemt og simpelt.

 26. Af tage andersen

  -

  Jo nas christ ensen…….hvis mener du at fakta og kendsgerninger er “DF-tirader”, har du måske en forskruet holdning til virkeligheden. Måske du har set for meget tv?

  Når evighedsturistere fra afrikanske og arabiske lande i stort omfang kan leve af kriminalitet og kan operere i det skjulte med narkohandel, menneskesmugling, våbensmugling og ulovlige importforretninge osv……. er det jo først og fremmest fordi der ingen VILJE er til at gøre noget for at stoppe det. Mer kel er eet af mange eksempler på en magthaver der bare lader sit lands sikkerhed og velfærd forsvinde ned i et bundløst hul.

 27. Af Jørn Jørgensen

  -

  Efter at have opbygget hele det Europa der lå i ruiner efter anden verdenskrig – så må vi der har ydet – blot konstatere at det hele flyder og alle er i vildrede – indtil en stærk mand eller kvinde viser sig på arenaen. Uhyggeligt at tænke på.

 28. Af tage andersen

  -

  …. hvis du mener at….

 29. Af tage andersen

  -

  Civilisations-kollapset er også i gang. Med frau mer kel i spidsen er Europa ved at underkaste sig totalitære og åndsformørkede kræfter. Barbari, slaveri og krig er åbenbart ved igen at blive moderne. I radikale kredse er man begejstrede, fordi man betragter den afrikanske/arabiske og muslimske indtrængning i Europa som stærkt berigende.

 30. Af Peder Henriksen

  -

  Nu er det så asylansøgere der ikke vil bo i telt i Haderslev. I sommers fik Rudersdal kommune et påbud af Arbejdstilsynet fordi medarbejderne var under voldsomt pres af asylansøgere . De har “klare formulerede krav om villa med seks soveværelser med bad, nyt tandsæt, fertilitetsbehandlinger osv”. Medarbejderne blev kaldt “dumme kælling” og “luder” og det der var værre. http://m.rudersdal.lokalavisen.dk/flygtningesager-presser-arbejdsmiljoe-/20160119/artikler/701149809/1036
  Hvorfor er der ingen store aviser der skriver om det?
  Og er disse mennesker virkelig på flugt fra krig?

 31. Af professor trivia

  -

  Vi må se det i øjnene.
  Ingen yallah her. Upopulær.
  Starte oprydningen.. – her vil det berømte EU sammenhold vise sin styrke- Arh har har!
  no yallah no cry
  Sende hjem- luksuscruise, lige til de herlige strande, dejlig musik, velkommen hjem
  her hvor Du er rigtig hjemme
  Gør dog noget for Dit land, hvor er Din loyalitet?
  Yallah bor i Mekka rejs.

 32. Af tage andersen

  -

  Officielt ventes knap fire millioner migranter at søge fra Afrika og omegn til Nordeuropa i 2016. Men det er gætteri. Det kan også blive otte eller tolv millioner. Og i 2017 kan det blive endnu værre. Nogle iagttagere anslår at op omkring en milliard afrikanere og arabere ønsker at komme til Europa.

  Mange “humanister” mener at det kan de rige europæiske lande sagtens klare. Men bliver indstrømningen for stor, vil den oversvømme og drukne den vestlige kultur og velstand. Og hurtigt vil der udbryde mangeartede og blodige konflikter der kan ende i terror, borgerkrig og massedød/folkedrab. Man kan bare se på hvor trængte borgerne i Tyskland, Sverige og Danmark er, mange steder og på mange måder.

  Hvis man studerer hvordan masseindvandring og de deraf følgende ulykker, stridigheder, terror og folkemord….. noget som er foregået i snesevis af lande, vil man nok forstå at det at tillade fri og ubegrænset indvandring ikke er et humanistisk projekt, men et vanvittigt, uansvarligt og faktisk forbryderisk projekt. Kun ubegavede eller meget kortsynede og kyniske politikere kan mene at det er en god idé at tillade at millioner af kulturfremmede slår sig ned i Skandinavien og Europa.

 33. Af tage andersen

  -

  Hvornår begynder regeringen at tilbyde opvarmede telte til hjemløse danskere? Vil V, K, S og SF osv. blive ved med at lade danskere fryse ihjel, mens migranter forkæles med varme, højt smørrebrød, millionvillaer og slotte samt tømte hospitaler, kaserner, skoler, sportsanlæg, boligblokke osv…..osv.

 34. Af tage andersen

  -

  Rettelse til 22.28: …Hvis man studerer hvordan masseindvandring og de deraf følgende ulykker………. kan udarte sig (……) vil man nok forstå……

 35. Af Niels Larsen

  -

  Vi kan jo bare lukke grænsen hermetisk.

  Konventionen er ikke noget påbud, men en henstilling – og der er ingen sanktioner, hvis man ikke følger den.

  Undlad derfor i landets interesse at følge den og afvis alle, som når til Kruså. Der er ingen flygtninge imellem efter at de er vandret gennem mindst 7 sikre lande!

 36. Af hektor heimlich

  -

  Merkel-Obama alliancen har spillet fallit. Vestens ønske om at destabilisere Assad styret har fået forfærdelige konsekvenser. Og hvad var det Vesten ønskede? et nyt mullah styre ? som i Iran og Ægypten??? håber Putin kan mere end idioterne i Tyskland. Nu står vi tilbage med enorme problemer, Danmarks økonomi bliver ruineret og der er nu 100.000 tals mennesker i Danmark som ikke har noget fornuftigt at lave og ikke kan forvente andet end bistandsydelser i generationer fremover. Løkke regeringen okkuperer sig med banale spørgsmål om hvor meget landbruget må gøde -også et problem EU har fremkaldt.

 37. Af Lars Petersen

  -

  @ MIKKEL ANDERSSON.

  GODT INDLÆG, MEN DU TALER FORTSAT UDEN OM.. TIL FORDEL FOR HASSAN & VENNERNE.

  Fint indlæg, men du står fortsat med en politik i DK, som er skruet sådan sammen, at den går
  ud på at “straks-integrere”; (tilmed ved at underbyde arbejdsmarkedet), hvilket ubetinget er
  den mest effektive måde at forhindre hjemsendelse på… som enhver idiot kan sige sig selv.

  Endvidere har man allerede på forhånd henvist til, at ca. halvdelen er så traumatiserede, at de
  ikke kan forventes at blive sat i arbejde, (som i øvrigt ikke eksistere), hvorpå PSTD diagnose
  -møllen, atter vil kværne derud af, med hvad dertil høre af auto-fortidspensioner, og hvis sats
  tilmed er 72,50% højere end bistandshjælpen, såvel disse kan tjene 74.300 kr. ekstra, uden at
  dette røre en tøddel ved pensionen, såvel de kan tjene grænseløst ud over dette, blot imod
  at blive trukket 30% af førtidspensionen, såvel de kan rejse ud af DK igen, og få tilsendt pens.

  10-DOBLING AF MUSLIMSKE FØRTIDSPENSIONISTER:
  MELLEMTOTAL: Siden 90érne, er antallet af muslimske førtidspensionister 10 dobbelt, imens
  antallet af Danskere er faldet markant, hvilket betyder, at man har ryddet pladsen, for at gøre
  plads til vildt fremmede borgere, uden arbejdsmæssig anciennitetskrav mv., er eksisterende.

  Ovennævnte, (som er indbegrebet af magnet-tiltrækning i sig selv), betyder altså, at Hassan,
  alt i alt, er komplet umulig at få sendt ud, såvel du, dine gammelmands-bloggere mv. ikke vil
  tillade at individet kan vælge fra (for egne penge), da du mister 1 mio stjålne mediekroner fra
  fra andres lommer, (inkl. drift), imens gammelmands-bloggeren kun har pensionen i hovedet.

  Du/I, sidder med andre ord, og bullshitter så det er helt så forfærdeligt, da i “lader som om”,
  at i ikke har opdaget løsningen; hvortil dog skal nævnes, at du ud fra en (rationel forståelse),
  er undskyldt, da du mister BIG TIME på system-forandring, imens gammelmands-bloggeren,
  er så skingrende feminiseret, system-dum og svag, at de har ladet sig bilde ind, at såfremt det
  enkelte individ kan fravælge, så løber alle “de rige” med deres taber-velfærds-midler. Åh gud..

 38. Af Niels Larsen

  -

  @ NIELS PETER LEMCHE – 26. FEBRUAR 2016 09:09

  Vi skal denundenlyneme og #%¤#&%%#¤”%¤#& ikke sende så meget som én cent til Syrien. Vi skal sgutte til at hjælpe vore fjender på fode.

  Jo længere nede i støvet, de er, så meget desto bedre for os.

  Vi har prøvet at hjælpe de skodlande i snart 60 år. Det har ikke hjulpet en sk*d.

  Kort sagt: lad dem sejle i eget søle mens de vræler Allahu akbar lige så meget, de lyster.

  Og skyd så flygtningebådene i sænk, hvis de nægter at vende om! Nok er nok!

 39. Af Lars Petersen

  -

  @ Niels Larsen.

  Du kunne også sige det mere effektivt, rationelt, og direkte..

  Hvad enten vi taler indvandring, overbefolkning, tilbagestående civilisation, krige mv., er og
  forbliver den voldsomt dokumenterede fællesnævner: “Islam”, hvorpå økonomisk support
  til disse lande, går ind og ødelægger darwinismens udrensning af det udueligt/ødelæggende.

  Dermed vokser bestanden yderligere, såvel midlerne bl.a. lindre disses lidelser, hvilket atter
  bevirker, at incitamentet for at disse tager et Islam-opgør med sig selv, kun trækkes ud, såvel
  den Islam aktiverede fertilitets-speed styrkes, som igen skal holdes op mod en hele tiden
  mindre kaukasisk race, som dermed umuligt (kan) trække Islams syge taber efterladenskaber.

 40. Af Niels Larsen

  -

  Helet enig, Lars Petersen. Islam er den enkeltstående, lammende faktor, som ødelægger alt håb for såvel Mellemøsten som dele af Afrika.

  Intet vil udvikle sig i de lande før islam bliver smidt på møddingen, for islam modvirker særdeles effektivt enhver selvstændig tanke.

 41. Af Hulda I Bagermosen

  -

  Tyskerne elsker jo krig -så hvorfor ikke tage til Syrien og slås -så kan det være at vi andre kan få lidt fred når de ikke har tid til at opfinde nye lover af typen: agurker skal være 25 cm lange og må højst krumme 5 grader -tak! Hvis tyskerne rejser til Syrien skal jeg samle penge sammen til en atombombe!

 42. Af Hulda I Bagermosen

  -

  Nu hvor regeringen er for feje til at tage sig af samfundets virkelige problemer, nemlig invasionen af muslimer, så diverterer de sig i stedet med at skændes om landmændenes gylle udkørsel. Københavns Universitet udtaler sig (som sædvanligt) om forhold de ikke begriber et skvat af. Hvem har nogensinde hørt nogen som helst professor fra København diskutere noget som helst om kvælstof??? nej vel!! Ved man ingenting tror man at alting er enkelt. Hvad med at undersøge sagen inden man går ud og dabber sig???

 43. Af georg christensen

  -

  Et kollaps , som alle i grunden bare,har ventet på.

  Et kollaps som i sær tyskernes er skyld i . I deres egen selvforståelse “central europærer”, uden ydre grænser , tyskerne har , som de eneste europærer nyt af denne aftale, (danskerne også). Tyskerne har taget konsekvensen af fortidens fejltagelser, det har svenskerne og østrigerne også forstået, desværre opfører stadig danskerne som en flok uvidende “idioter”.

  Europas ydre grænser ,har intet med et “frihandelsområde” at gøre.

  NB: Europas grænser er : Hvad værdi (magtbergerlige) politiske/religiøse tomheder tilfredsstiller sig selv med..

 44. Af John M.

  -

  førstehjælp :

  1) Stands ulykken
  2) Giv livreddende førstehjælp
  3) Alarmer

  IRL

  1) STOP muslims indvandring
  2) Isværksæt hjemsendelser af allerede millioner afviste, illegale og kriminelle .
  3) luk ethvert grænse hul /FN 1951 konventionerne er IKKE hellige papirer !

  De dysfunktionelle muslimske lande, der er under total kollaps og deres fødsels overskud er IKKE vores” problem”

  Det er NU !

  Danmark gennem 1000år

 45. Af John M.

  -

  John M. har luret den…

  2017

  Valg

  National konservativ socialistisk, regering.

  John. M
  ALTID 2-3 år foran.

  Også dax omc

 46. Af tage andersen

  -

  Den danske kultur og hele Europas kultur, fred og sikkerhed er nu i den største fare. Danskerne må se at vågne op, hvis de ønsker en civiliseret og menneskeværdig fremtid fremfor en barbarisk og katastrofal fremtid. Se snaph/180g/den korte. Eller læs ovenfor.

 47. Af tage andersen

  -

  Der er nu udbrudt organiseret vold og gadekampe rundt om i Danmark og Sverige. Det ligner begyndelsen på en guerillakrig eller borgerkrig. Se de alternative netavisers chokerende nyheder og artikler.

 48. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kommunisterne i Grækenland, i forening med Tyrkiets Erdogan, udfordrer EU, og erkendelsen er usynlig.
  Erdogans tabte krig i syrien efter Putin hjalp øjenlægen, og svaret blev kontant fra Tyrkiet, nemlig Erdogan slap 1,5 millioner Syriske flygtninge ud fra de sikre lejre, over i usikre gummibåde, hvor mange dagligt drukner, istedet for det sikre tog, til grækenland, som ydre EU.
  Kommunisterne i Grækenland, takker for diverse hjælpepakker, ved ikke at stoppe immigranterne ved grænsen, men hjælper disse mennesker gennem Grækenland til det forjættede Shengen, hvor passet ikke skal vises.
  Nu kender vi alle resten af historien, og hvem takker forstår Grækenlands og Tyrkiets fulde ansvar, både for druknedød, samt u-ønskede immigranter, som satte EU landene i u-ønskede problemer.
  Forstå det så. Finn Vig

 49. Af professor trivia

  -

  No yallah no cry
  Bob Marley fylder snart 71 år
  Og var kærlig
  Ingen skulle stenes og kastes ud fra høje huse uf!

 50. Af Ulla Nielsen

  -

  En selvudnævnt flygtning ved grænsen mellem Grækenland og Makedonien talte om, at det var en skamplet på Europa, at de blev budt på de forhold de gjorde. Reelt består skampletten måske i, at bl.a. europæerne har været med til at udforme en flygtningekonvention, der lader forstå, at Europa har alle de ressourcer, det skal være, for at kunne tilbyde personer på flugt eller bare vandring, et nyt liv. Hvad der umiddelbart ligner en humanistisk indstilling, begynder mere og mere at ligne hovmod. Der nu står for fald.

 51. Af georg christensen

  -

  Konventions kollaps, betyder i bund og grund ikke andet, som lovgivnings processen som lå bag er kollapset, fuldstændig forfejlet og fuldstændig ugennemtænkt. For så bare at sætte latterliggørelsen at EU politikerne i et højere gear, kan jeg ikke undgå at nævne “agurkens ensretnings beskrivelse” heldigvis nåede den ikke til bananen. Et tydeligt tegn på en total forfejlet Europa politik.
  En kollaps, som bør ende med : Et totalt sammenbrud eller fuldstændig “nytænkning” af hele det nuværende system.

  En kollaps ligger allerede i kortene, En fuldstændig “nytænkning”, kan kun forekomme efter kollapsen desværre.

  Hilsen fra Eu folket, medens vi venter på? , politiske værdiangivelser. De gamle virkede ikke, så der må nye til.

  NB: Mit foreslag vil være: Først Russerne fuldstændig integreret , meget let så Tyrkerne ligeså, også let, samlet, har Europa alle døre åbne for selvstændig videre udvikling. Ikke længere bare konfrontationer, men sammenhørighed på sammenarbejdet´s principper. Det er så utroligt LET, hvis viljen dertil er tilstede.

 52. Af Martin Hansen

  -

  FN er i dag en organisation, hvor store dele er styret af diktaturer, og hvor selve hovedorganisationen bruges til at gennemføre overgreb.
  At opsige konventionerne er derfor bare udtryk for pragmatisme. FN kan, uden videre, overlades til Diktaturerne, da deres reelle magt/økonomi kommer fra Demokratierne.
  Det har aldrig været en forudsætning for FN medlemskab, at man var villig til at begå Nationalt selvmord for at overholde konventionerne.

 53. Af Jeanette Brammer

  -

  Jeg mener, at når man underskriver flygtningekonventionen, forpligter man sig til at yde beskyttelse for dem, der med berettigelse søger asyl i landet. Så vidt jeg ved, står der ikke noget om, hvor denne beskyttelse skal foregå. Hvis det er rigtigt, så forstår jeg slet ikke, hvorfor ingen lande i Europa har benyttet sig af den nærliggende mulighed, der liger i at oprette en god og forsvarlig flygtningelejr i et land uden for Europa. Det er jo den model, Australien benytter sig af med stor succes, og som DF har agiteret for i årevis. Hvis det blev gjort på europæisk plan, ville det lynhurtigt stoppe trafikken af flygtningebåde til Italien og Grækenland, det ville tage brødet ud af munden på alle menneskesmuglere, og det ville i det hele taget standse folkevandringen mod Europa. Hvis Danmark lavede sin egen flygtningelejr uden for Europa, ville vi dels kunne hjælpe omkring ti gange så mange flygtninge som nu, vi ville standse det vanvittige eksperiment, der går ud på at se, hvor mange arabere landet kan rumme, før det bryder sammen, og det gode eksempel kunne få andre lande til at gøre det samme. Kan nogen sige mig, hvorfor hverken et samlet EU eller Danmark alene vælger den løsning?

Kommentarer er lukket.