Ytringsfrihed er også for islamister

Af Mikkel Andersson 103

Det mest forstemmende ved udmeldingerne fra diverse imamer i Grimhøjmoskeen i det vestlige Aarhus er ikke, at de går ind for stening, vold mod børn og at kvinder skal være underlagt deres mand i seksuel og erhvervsmæssig henseende. Den slags synspunkter er lige så foragtelige, som de er forventlige.

At en moske, hvis repræsentanter fantaserer om et islamisk kalifat anno 600-etellerandet, og hvor en stor del af Aarhus’ IS-krigere har haft deres gang, hylder stening, misogyni og at slå børn, bør nok kun komme bag på de mere naive.

Mere overraskende er det at se store dele af det borgerlige Danmark angribe de grundlæggende rettigheder, som man ellers i forhold til Muhammedkrise, racisme og -blasfemiparagraf har holdt fanen højt i forhold til. Tilsyneladende fordi det nu er fra islamister, at de kontroversielle og krænkende udsagn kommer.

Ytringsfrihedens dilemma
Grundlæggende lyder begrundelsen for at kriminalisere udsagnene fra imamerne i Aarhus Vest og derfor lukke moskeen, at de er så krænkende og potentielt samfundsskadelige, at de ikke kan tillades i det offentlige rum. Det er imidlertid fuldstændig samme argumentation, som man fra store dele af venstrefløjen ser racismeparagraffen forsvaret med:
Hvis man tillader den slags udsagn, hvad kan det da så ikke ende med?

Konkrete og entydige opfordringer til vold mod individer eller grupper er og bør være kriminelle, og har nogen imam eller anden fremsat sådanne, kan og bør vedkommende dømmes.

Men at sige, at man går ind for et samfund, hvor drakoniske straffe er lovlige, er imidlertid ikke ulovligt.
Man må eksempelvis gerne være tilhænger af dødsstraf for pædofili i Danmark, selvom det ikke for indeværende er landets lov. Man må også gerne mene, at utroskab bør kunne straffes med stening, hvor bizart det end forekommer.
Man har helt generelt lov at drømme om og være fortaler for de mest absurde og morderiske regimer, som både de danske nazister, Dansk-Nordkoreansk Venskabsforening og en bunke kommunistiske bevægelser gør og har gjort i årevis.

Ytringsfrihedens dilemma er netop, at den tillader folk at sige ting, der modarbejder det demokrati, som giver dem ret til at ytre sig frit. Men det er netop, når nogen siger noget, som langt de fleste finder indlysende forkasteligt og helt ude i hampen, at ytringsfriheden står sin prøve.

Desværre er ret mange dumpet i denne omgang.

Borgerlig historieløshed
Enkelte vil så måske hævde, at Danmark er i en tilstand, hvor fundamentalistisk islam er så truende, at nødret og ophævelse af basale demokratiske rettigheder er påkrævet. Det er imidlertid udtryk for grundlæggende historeløshed. Det danske demokrati har vist sig ganske robust og modstandsdygtige overfor totalitære ideologier, som det langt fra er første gang, vi oplever på disse kanter.

Hverken fascismen i 30’erne og kommunismen efter Anden Verdenskrig, som ellers fandtes hhv. lige syd for Kruså og på den anden side af Østersøen og blev fremmet af overordentlig politisk og økonomiske stærke og truende nationer, kunne slå rod i Danmark. Heller ikke selvom disse ideologier havde ganske mange danske repræsentanter, der frit kunne organisere sig og udbrede deres totalitære budskaber. Som Frits Clausens DNSAP og Danmarks Kommunistiske Parti var udmærkede eksempler på.

Selv tror jeg, at man i fremtidens Danmark vil opleve langt flere og markante konflikter relateret til dyrkelsen af islam i Danmark. Man vil se kontinuerlige krav om særbehandling og hensyntagen, der grundlæggende vil kunne henføres til islams dogmer, og dem mener jeg grundlæggende, man må afvise, da integration bør være en ensrettet vej.
Det er ikke det danske samfunds opgave at indrette sig efter nytilkommende. Det er både indlysende og rimeligt, at tilpasningen bør gå den anden vej.

For indeværende er moskeer som den på Grimhøjvej imidlertid primært et problem for muslimer i Danmark, hvor dens prædikanter promoverer ekstremt reaktionære budskaber og brutal social kontrol, som overvejende påvirker dette miljø.

Om opløsning ved Grundlov
En forening i Danmark kan jf. grundlovens §78 stk. 2 opløses, såfrem den “virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende,”

Det lyder umiddelbart ligetil, men er det langt fra i praksis.

Hvis vi først set på det med at “nå deres mål ved vold”, så har rigsadvokaten eksempelvis vurderet, at der ikke er grundlag for at opløse rockerbander (og en lang række andre demokratier, hvor man heller ikke er begejstrede for rockere, er kommet til samme konklusion), selvom der ikke er nogen tvivl om, at ganske mange rockere er dømt for vold og anden kriminalitet.

At en del medlemmer af en forening gør kriminelle ting, gør ikke foreningen i sig selv kriminel i juridisk forstand. Groft sagt skal den, der vil opløse en forening bevise, at medlemmerne faktisk begår kriminalitet, fordi de er medlemmer af foreningen. Og hvordan beviser man så hinsides meningsfuld tvivl, at foreningens medlemmer er voldelige på grund af foreningen, og ikke ville have gjort eller ment noget tilsvarende selvom de ikke havde være medlemmer.

Dilemmaet er det samme i forhold til Grimhøjvej. Selv hvis folk siger strafbare ting (og selvom virkelig meget, som er fremlagt i TV2-dokumentaren er nærmest parodisk usympatisk, tvivler jeg på, at anklagemyndigheden vil sigte nogen af de implicerede for noget af det), hvordan beviser man så på en måde, der overbeviser en domstol, at foreningen i sig selv virker gennem vold eller “strafbar påvirkning af anderledes tænkende”?

Bør man forbyde Dansk Folkeparti?
Man kan selvfølgelig sige, at nåja, de er usympatiske så lad os denne gang fortolke grundloven på en måde, så netop deres forening kan forbydes og ignorere hidtidig præcedens.

Men implikationerne af dette er faktisk ganske ubehagelige. I hvert fald hvis man mener at lighed for loven er en vigtig demokratisk værdi. For i så fald er der en del andre foreninger og bevægelser, som også – hvis tilstrækkelig mange blev sure på dem – kunne komme i alvorlige problemer.

Der er eksempelvis også flere medlemmer af Dansk Folkeparti, der er dømt for overtrædelse af 266b (som jeg i dén grad mener burde afskaffes, hvilket burde komme bag på de færreste, men det er principielt ligegyldigt – lige nu er den landets lov) – Morten Messerchimidt, Kenneth Kristensen, Mogens Camre og Jesper Langballe.
Gør det så også, at Dansk Folkeparti skal kunne erklæres ulovligt jf. grundloven? Om man kan lide det eller ej, kan de ytringer som medlemmerne her har fremsat og er blevet dømt for også opfattes som “strafbar påvirkning af anderledes tænkende”.

Det er demokratiets dilemma. At det i nogen grad må acceptere at rumme folk, der advokerer dets afskaffelse. Det gælder nazister, kommunister og også islamister.

Hvad kan gøres?
Det betyder ikke, at man ikke kan gøre noget. Hvis man læser Ahmed Akkaris bog, Min afsked med islamismen, får man det klare indtryk, at der foregår udbredt og systematisk svindel med dansk foreningslovgivning og deraf afledte offentlige tilskud. Om det er tilfældet, skal jeg ikke kunne sige, men at nedsætte arbejdsgrupper der minutiøst endevender diverse kulturforeninger med etnisk-religiøst tilsnit vil være oplagt.

Ytringsfriheden giver ret til at sige stærkt kontroversielle og sågar antidemokratiske ting. Det må vi tolerere. Fordi retten til at fremsætte ideer og lade sine medborgere forkaste eller overtage dem, nu engang er det, som et frit samfund er funderet på. Og Danmark er som nævnt er samfund, der er ganske godt til at forkaste og marginalisere totalitære ideer.

Men det er ingen grundlæggende rettighed at få tilskud eller skattefritagelse til at drive foreninger, der aktivt modarbejder demokratiet.

Et demokratisk samfund behøver heller ikke være værdineutralt. Eksempelvis er det fuldt legitimt for ethvert folketingsmedlem at afvise at give statsborgerskab til folk, der har givet udtryk for et ønske om at omstyrte styreformen i den stat, de søger optagelse i. Et statsborgerskab er et priviligie, ikke en ret. Det mener jeg, man ganske fint kan gøre.

På samme måde kunne man sagtens opstille en række kriterier, som foreninger og trossamfund skulle leve op til, såfremt de skulle kunne søge offentlig støtte, låne lokaler eller opnå skattefrihed. De kunne være negativt defineret, så der eksempelvis skulle være tale om ikke at modarbejde det parlamentariske demokrati, ytringsfrihed, juridisk ligestilling for personer baseret på køn og seksualitet og lignende.

Det vil ramme foreninger som Hizb-ut-Tahrir, de danske nazister og sikkert også en kommunistisk gruppering eller tre, som så skal klare sig uden retten til at låne kommunale lokaler, få tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd eller loven om folkeoplysning. De vil derefter stadig have ret til at ytre sig og mødes. Men blot ikke for andres penge.

Derudover er det unægtelig og indlysende, at alle totalitære ideologier bør imødegås. Det kan og bør det samfund, som vi lever i, også ganske fint. Alene det, at man afdækker hvad, der foregår bag lukkede døre i obskure moskeer, er en fremragende begyndelse, fordi det i høj grad tjener til at marginalisere de mennesker, som mener at stening, børnebank og kvindeundertrykkelse, som fundamentalistiske tosser.

103 kommentarer RSS

 1. Af tage pedersen

  -

  Et glimrende debatoplæg fra mik kel an der son.

  “Ytringsfrihed er også for islamister”. Javel ja, det er den jo. Men er den også for danskere der ikke er politisk korrekte i radigal forstand? Der c en su re res meget flittigt rundt omkring. Hverken i radio eller, tv eller andre medier er det svært for systemkritikere at komme til orde. Ønsker man at forsvare det danske folks velfærd, frihed, fred og fremtid med argumenter og oplysninger, møder man igen og igen en tyk mur af c en su r. Er Danmark et demokrati…… eller en bananstat på vej mod svenske tilstande? Se 180g/snaph/den korte/jp-jalving.

 2. Af tage pedersen

  -

  Rettelse: Hverken i radio og tv eller andre medier er det nemt for systemkritikere at komme til orde.

 3. Af tage pedersen

  -

  Det er meget uheldigt at den løbende offentlige debat er så ufri og manipuleret, for Danmark befinder sig i en dyb, dyb krise der kan ende i ragnarok-agtige tilstande.

 4. Af lars knudsen

  -

  En humanitær katastrofe er nu under hastig udvikling få km fra vores hovedstad. I Sverige er kriminaliteten kommet helt ud af kontrol. Tusindvis af svenske kvinder er blevet overfaldet og voldtaget, og svenskere børn og unge udsættes i stigende omfang for grov mobning, knivstik og køllevold. Skyderier i gaderne, vanvidskørsel og nedbrænding af bygninger og biler breder sig også. Mon ikke disse massevoldtægter osv. også vil blive dansk hverdag inden længe?

 5. Af lars knudsen

  -

  Med andre ord, svenskerne terroriseres i stigende omfang af de migranter der skal forestille at være nogle stakkels asylsygere og flygtninge, men som måske snarere er erobrere og besættelsestropper camoufleret som stakler, fremmedarbejdere og evighedsturister.

 6. Af Erik Svenningsen

  -

  Hvis DNSP medlemmer straffes for at true andre med vold og det der er værre, så skal Grimhøj moskéens medlemmer og imamer også.

  Så hvem er historieløs Mikkel?

 7. Af Erik Bramsen

  -

  Rigtig god klumme.

 8. Af Hul igennem?

  -

  En stening og en flyvetur er vel hvad de mangler.
  Kunne være interessant at høre Ahmed Akkari ad.
  mvh

 9. Af holger holm

  -

  Har lige været inde at læse nogle af de barske nyheder der serveres af diverse netaviser som snaphanen og den korte avis osv. Det er godt nok dystre og hårrejsende ting der foregår i denne tid. Jeg er chokeret over hvor uhyggelig fremtiden begynder at se ud. Hvorfor gør regeringen og de øvrige politikere ingenting for at forhindre at Danmark går rabundus?

 10. Af Niels Larsen

  -

  Det hedder “ytringsfrihed er ISÆR for islamister”, Mikkel Anderson.

  For sagde en grisefarvet dansker noget, der blot tilnærmelsesvis svarer til det racistiske og kvindefjendske vrøvl, som flyder fra imamerne som skidt fra en spædekalv, så gik der ikke 24 timer før vedkommende var indkaldt til en ikke-kammeratlig samtale med en brøsig og nidkær betjent.

  Men på grund af ren berøringsangst – overfor EU og muhammedanerne – så sker der sjældent noget i anledning af strafpådragende tale fra muhammedansk side.

  Danmark er ikke længere en retsstat; der er ikke lighed for loven.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Filtret!

 12. Af Troels Andersen

  -

  Tak til Mikkel Andersson,

  Det lader til, at der er nogen, der i så lang tid har været undertrykt af politisk korrekthed at de taber hovedet, når de så endelig kommer til orde.

  Meget forståeligt efter en hel generations undertrykkelse ved meningstyranni.
  Nu skal de lige samle hovedet op, og få. sat det på igen.

  Ytringsfriheden gælder sålænge man ikke truer eller opildner direkte til vold.

  Jeg tror ikke det tæller, at man læser op om børneopdragelse, kvindeopdragelse eller straffemetoder i gamle dage, og kalder det de gode gamle dage.
  Kreative påfund til at holde sig udenfor arbejdsmarkedet er heller ikke opfundet af imamer.
  For mig at se er udueligheden i SKAT og de manglende konsekvenser et væsentligt større problem, når man skal forklare nye borgere, at det danske samfund faktisk har styr på noget, som imamer ikke kan svare bedre på.

  Der, hvor der balanceres på grænsen er svaret oplysning, oplysning og oplysning.
  Og naturligvis ikke offentlig støtte, og naturligvis overvågning og konsekvent indgriben ved overtrædelser.

  Så kære med-borgerlige.
  Hvis ikke det er sandt, hvad venstrefløjen siger om, at de rige tilsyneladende skal kunne snyde i skat, så vær venlig at få kontrollen tilbage. NU.
  Det forhindrer ytringsfriheden ihvertfald ikke.

 13. Af Henrik Knage

  -

  Det enkelte menneske står selv til ansvar for egne handlinger og gerninger. Derfor burde det være helt enkelt, at det er den enkelte imam og ikke hele det muslimske samfund der skal stå til ansvar.
  Sagen handler om religionsfrihed, hvilket der er i Danmark.

  Imamen misbruger sin religion, til at putte mærkelige forældede ting og sager ind i hovedet på folk – ting og sager der ifølge dansk lovgivning er forbudt – færdig slut.

  Han må ikke opfordre hverken til stenkastning, piskning eller vold mod børn, så her er tale om religions MISBRUG, der ikke har noget at gøre med religion FRIHED, at gøre.

  Ved at give manden et polititilhold mod at nærme sig en moské på dansk grund, så forhindrer man jo ikke manden i at dyrke sin religion hjemme hos sig selv på altanen, eller hvor han nu ligger med røven i vejret – og Danmark overholder samtidig sine forpligtelser.

  På den måde kan man fjerne idioten fra talerstolen i moskeen – men det tør Danmark ikke af hensyn til “husfreden”.

 14. Af Niels Petet Lemche

  -

  Henrik Knage, jo, det må han sådan set godt; men han må ikke opfordre nogen til at slå en bestemt person ihjel. Tænk på alle de opfordringer her i disse blogs til at sænke flygtningene til Middelhavets bund. Det må man ikke, men bliver heller ikke straffet for at sige det. Det kunne man imidlertid blive, hvis man opfordrede til at slå hr. Jensen ihjel ved at drukne ham i Middelhavet.

  Man kan se, hvordan det hænger sammen f.eks. med abortmodstanden i USA i stater, hvor det er tilladt: Det er ingen forbrydelse at angribe det mundtligt, men slår du en abortlæge ihjel, så er det strafbart!

 15. Af henrik larsen

  -

  Ja bevares – lad dem dog endelig ytre sig, så vi til stadighed kan være bekendt med deres sande jeg, og så flere danskere forhåbentlig snart kan indse, at de ikke hører til i Europa.

  Det synes dog håbløst, idet det åbenlyse dårlige match mellem på den ene side islam og kulturen i de lande hvor den praktiseres, og på den anden side vestligt demokrati stadig bagatelliseres i store dele af befolkningen, hvor man naivt vælger at støtte sig til integrations projekter, på trods af at årtiers uendelige antal afprøvede integrations-projekter har slået fejl i samtlige europæiske lande.

  Problemet er blot, at de faktisk ikke i almindelig offentlighed ytrer sig så meget endda. Det er jo i høj grad kun på skjult kamera, at man kan få bekræftet deres dagsorden. De er jo kloge nok til at tale med to tunger, bortset fra nogle enkelte tåber som af og til råber op med opfordringer til drab på jøder mm.

  Også pudsigt at deres imam-møde ikke førte til nogen som helst efterfølgende udmelding. De er jo alle enige, og det kan de selvfølgelig ikke bare melde ud. Nogle af dem har jo formået at få sig en titel af ”moderat”, hvilket der naturligvis ikke er nogen af dem som er.

 16. Af Henrik Knage

  -

  Lige en indskudt bemærkning til ovenstående. Den omtalte imam fra Grimhøj er af den opfattelse, at “vi” ikke skal blande os i “deres” religion.

  Til det er der bare at sige, at lige netop det skal han ikke blande sig i om vi skal blande os i – for det er ikke noget han er herre over – tværtimod er det “vores” forbandede pligt at blande os i hans religion, når der komme så store “skrubtusser” ud af munden på fjolset.

  Man må jo gå ud fra at en moske på en eller anden måde er for alle, og at det som sådan er lige så offentlig som en kirke – og derfor burde manden knaldes for det han siger.

 17. Af Benny B

  -

  Det største problem er ikke hvad de siger, men hvad de gør.
  Desuden burde politikerne bruge deres tid på, at indføre et asylstop og ikke på, at kagle og klage i kor over konsekvenserne af deres egen konsekvensløse politik.

  Politikerne er ansvarlige for dette mores og de bør stilles til ansvar for de lovovertrædelser og mord, som deres politik medfører.

 18. Af lars knudsen

  -

  Alle der læser andersons udmærkede debatter, bør supplere med de hårrejsende nyheder, film og fotos der kan ses hos snaphanen, den korte og 180g. Sindsoprivende og dramatiske ting er i gang i Danmark, og det vil være klogt at holde sig orienteret.

 19. Af Troels Andersen

  -

  Med andre ord – måske var det en ide at lade Grimhøj Moskeen styre SKAT.

  Så var der da nogen, der forsøgte at holde fast i, at der er skrevet nogen regler, som skal overholdes.
  Måske skal straffemetoderne lige modereres lidt, men endelig ikke for meget.

  Hvem skader mest?

  1) En imam, der driver mundtlig gæk med borgermusikken,
  2) dem der forærer ham en ubetalelig markedsføring – eller
  3) en samfundsbærende institution, som smider 10 milliarder væk uden at sige undskyld?

  Nogen, der har brug for en facitliste ?

 20. Af Henrik Knage

  -

  Ja – lige mine ord. Politikerne har gjort Folkestyret til at luftkastel af udefinerbar politik, at de efterhånden har svært ved at finde ud af hvad de egentlig mener.

  En meget “luftig” en af slagsen hedder “Integration” for hvad er integration?

  Integration er en endnu ikke defineret proces, til opnåelse af et given resultat, eller en proces der muliggør, at to, eller flere forskellige kulturer, at leve side om side.

  Med den indenbords kan man jo sige at borgerkrigen på balkan var integration, at konflikten Israel og Palæstina er integration, i og med at processen er i fuld sving.

  Det er den også her processen og integrationen er i fuld gang her også, men stadigvæk så er det sådan, at hvis ikke man formår at definere en størrelse som politiker, så vil resultatet selv vise sig – og det er det som der viser sig – resultatet, nemlig politisk forkludring, fordi de blander begreberne sammen, og ikke aner hvad det er de siger, og slet ikke hvad det er de mener.

  Der står intet om at integration er fredelig sameksistens – eller at krig skal undgås i den proces der hedder integration.

 21. Af lars knudsen

  -

  Kan kun give benny, knage og henrik mfl. ret i at vi er ved at komme ud i et morads og en bundløs sump af politisk vanvid og uduelighed. Passerede to grupper af migranter i går, og de virkede meget uvenlige og selvhævdende. I begge tilfælde masede de sig bare frem, uden at give plads til andre på fortovet. Snart bliver det vel sådan at man dårligt kan gå på gaden om aftenen.

 22. Af Jakob Rasmussen

  -

  § 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

 23. Af Mikkel T. Petersen

  -

  “Enkelte vil så måske hævde, at Danmark er i en tilstand, hvor fundamentalistisk islam er så truende, at nødret og ophævelse af basale demokratiske rettigheder er påkrævet. Det er imidlertid udtryk for grundlæggende historeløshed. Det danske demokrati har vist sig ganske robust og modstandsdygtige overfor totalitære ideologier, som det langt fra er første gang, vi oplever på disse kanter. Hverken fascismen i 30’erne og kommunismen efter Anden Verdenskrig, som ellers fandtes hhv. lige syd for Kruså og på den anden side af Østersøen og blev fremmet af overordentlig politisk og økonomiske stærke og truende nationer, kunne slå rod i Danmark”

  Kære Mikkel, jeg er naturligvis helt enig med dig i, at ytringsfrihed gælder for alle, herunder også dem, som ønsker at komme den (og så meget andet, som vi holder af) til livs. Ovenstående (citerede) analyse holder dog ikke.

  Den danske nationalfølelse var under 2. verdenskrig stadig stærk, bl.a. mærket af krige, slag og forrykkede landegrænser, der ikke var glemt. Man havde en respekt for og kendskab til historien, som ikke var formet af forsøget på at skabe noget nyt og andet igennem fortællingen af samme. Det sagt skulle danskerne i stort tal stadig overbevises af andres kampe mod det totalitære, og først da disse andre stod for markante sejre, hoppede relativt mange danskere med på dén vindende vogn.

  Omkring kommunismen er der det at sige, at efterdønningerne af tilslutningen til det projekt, slet ikke er overstået endnu. Også her var det i øvrigt gældende, at danskerne skulle have markant, stærke allierede, som bekæmpede og bekrigede en totalitarisme med sådan et ansigt. Den tidligere østblok havde ikke økonomien og den folkelige opbakning til at køre på, og det fik de liberale demokratier i form af Vesten, relativt hurtigt has på. Men støtterne og strømningen – det er samme mennesker, og denne retnings efterkommere, som nu har kastet deres totale kærlighed på det multikulturelle projekt. Det er her man finder den afgrundsdybe foragt for nationalstaten, det nationale folkelige. Og det had er ikke reduceret. Tværtimod.

  Derfor vil samme også støtte ideologier, som kan byde fædrelandskærligheden og dermed den nationale sammenhængskraft den modstand, som i deres øjne helst skal ende med sammes død. At en fjernelse af denne så vil betyde, at der ikke længere vil være noget til at holde hånden over det frie menneske (herunder også friheden til at gå i rette med det konservative), tænker de ikke på. Eller rettere; de har ikke indsigten. Og derfor vil enhver totalitarisme være farlig for det liberale demokrati, retsstaten, ligestillingen m.m., særligt den, som rent faktisk nyder folkelig opbakning, på et plan, som bevæger sig ud over andre kræfter som eksempelvis humanisme, økonomi osv. Og en sådan totalitarisme er politisk islamisme, som den der repræsenteres af formentlig mange flere lærde, end folk kan lide at tænke på.

  Det der stadig kan være usikkerhed og i hvert fald uenighed om, er hvor stærkt denne del står ift. islams samlede billede. Mit bud er, at den står stærkt. Udviklingen efter Vestens afgivelse af magt i Mellemøsten og Afrika tegner på mange måder et dystert billede for værdier der lægger sig opad dem, som ønskes for det individbaserede, frie menneske. Personligt glædes jeg over Vestens magtoverdragelse til de folkeslag, der beboer de forskellige lande og områder, men jeg glædes ikke over, at den virkelighed og de rammer, der deraf skabes for og i netop de samfund, også får grobund i Vesten. Og det sker, fordi hverken Danmark eller Vesten generelt længere ønsker, at indgå i den kamp, der er nødvendig for en kulturs bevarelse og udvikling.

  Med kamp mener jeg ikke krigsførelse som proforma handler om udbredelse af demokrati, i virkeligheden om økonomi, men om den kamp det er, at være villig til at forsvare kulturen med det der skal til, alt hvad man har. Så vi har ikke stærke kulturforsvarere blandt vores allierede længere, og vi har ikke en intern enighed om kærligheden til vores lokale kultur, land, sammenhængskraft, og derfor er totalitære ideologier, som i første omgang kan fungere som våben i interne stridigheder, på længere sigt spillere en afgørende rolle i samfundsindretningen, farligere end tidligere.

 24. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Imamen, Abdul Wahid Pedersen, forsvarede for nogle år siden, at en nigeriansk shariadomstol dømte en enlig mor, der var blevet gravid efter at hun var blevet voldtaget af flere mænd, til at blive dømt til døden for hor.

  Det strider efter min mening både mod sædeligheden og den offentlige orden, at opfordre til vold mod kvinder og børn, også selvom det er udtryk for ens religiøse overbevisning, at man har ret til at begå vold mod ulydige kvinder, børn og vantro, hvis de ikke makker ret.

  Iøvrigt erklærede Abdul Wahid Pedersen, der selv har siddet i fængsel for hashsmugling, ved samme lejlighed, at utroskab er værre end hashsmugling.

 25. Af jens ag

  -

  Der er selvfølgelig meget rigtigt i Mikkels blog, men også kollosale misforståelser. Man må ikke opfordre til ulovligheder, vold mod børn, stening af utro….

  Selvom der er passager i biblen der hylder incest, så er der ikke ytringsfrihed for en dansk præst til at tilskynde til incest.

  Der er meget stor forskel på om man bruger et religiøst embede til at tilskynde til undertrykkelse, vold, voldtægt, at slå sin kone med en pind hvis hun ikke har lyst, slå sine børn hvis de ikke beder nok…., eller man diskuterer religionen og samfundet.

  Det imamen på filmen gør er at opfordre til lovbrud, vold…. Det har intet med ytringsfrihed at gøre!

 26. Af Brian Jørgensen

  -

  Mette Frederiksen har erklæret kulturkamp!!!!

  Vi skal hjælpe unge muslimer der vil ud af deres middelalder kultur

  Så hende på tv2 news i morges, efter at have sagt en masse flotte ting om hvad der skulle gøres siger hun til sidst

  “Vi skal hjælpe dem der vil hvis de ønsker det”

  Vi lader den stå et øjeblik

 27. Af Niels Petet Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, han får mig til at mindes sikkert for længst afdøde Muhammedaner-Madsen, der vist var skaber af den danske del af Ahmadiyyabevægelsen og moskeen i Hvidovre. Madsen studerede teologi og skrev speciale om Marx hos professor Søe. Madsen var glødende kommunist, men hans speciale fik dumpekarakter. Så blev han så rasende, at han forlod teologien og kommunismen og blev muslim. Nogle af disse folk søger simpelthen per instinkt det mest rabiate.

  PS: Oplysningerne om Madsen og teologien har jeg fra professor Søe selv.

 28. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Muslimske forældre slår oftere deres børn, end ikkemuslimske forældre gør, åbenbart med imamernes velsignelse.

  Krisecentrene er fyldt med muslimske kvinder, der er flygtet fra deres voldelige ægtemand, og unge muslimer må gå under jorden, fordi deres forældre – og forældrenes imamer – vil bestemme over deres kærlighedsliv, ved f.eks. at forhindre dem i at forelske sig i, og gifte sig med en ikkemuslim.

  De unge muslimer, der flygter fra imamernes og familiens forsøg på at kontrollere deres kærlighedsliv, er ofte nødt til at skifte navn, for ellers vil de blive nådesløst forfulgt, fordi de ikke vil underkaste sig undertrykkende, religiøse normer, der er is stærk modstrid med både menneskerettighederne og danske værdier.

  Alt sammen åbenbart med imamernes velsignelse.

  Hvis dét ikke strider mod den offentlige orden, hvad gør så?

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nu er det snart på tide, at folk satte sig ind i, hvad en imam er. Der er f.eks. stor forskel her på shia og sunni, idet sunnis imamer ikke er præster, men valgte forstandere for deres menigheder, der skal forestå fredagsbønnen. De vælges givetvis pga. respekt for dem hos dem, de repræsententerer; men i praksis har de samme stilling som lederne af adskillige kristne retninger, f.eks. presbytanerne. Men nu har en venstremand ifølge Politiken foreslået, at alle udenlandske imamer skal afvises ved grænsen. Han ved tydeligvis ikke, hvad han taler om.

  Det ville være en idé, hvis man vil have en dialog med dem, at man bare satte sig lidt ind i sagerne. Men folk ved i reglen så at sige intet om Islam og om muslimerne og de mange forskellige retninger. De kender kun deres egne fordomme, som de så så flittigt giver udtryk for i al deres parodiske tomhed. Et eksempel inde på Israels plads for nogle år siden, hvor en procession af muslimer kom forbi, højt råbende og slåen sig selv for brystet. Folk omkring mig var rædselsslagne; men jeg kunne bare sige til de nærmeststående, at det var deres ‘juleaften’, festen for Ali blandt shia. Forrige gang, jeg havde oplevet det, var i Damascus, hvor jeg og mine studenter var ved at blive ’sandwished’ mellem to sådanne processioner og måtte søge tilflugt inde i Saladins gravbygning.

 30. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Adskillige unge, danske muslimer, der har frekventeret moskeen på Grimhøjvej, er efterfølgende taget til Syrien, for at støtte terrororganisationen Islamisk Stat, som den danske stat er i krig med.

  Derfor er det yderst forståeligt, at imamerne ikke bryder sig om skjulte optagelser, for de riskerer jo, at blive filmet, mens de opfordrer unge til at støtte terrororgansationen, som Danmark er i krig med.

  Det er vel sådan set også i strid med den offentlige orden, at opfordre unge, til at støtte en religiøs terrororgansation, der kæmper for “retten” til at voldtage mindreårige barnebrude og vantro sexslaver…

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, det er nok mere end det. Da der sendes danske soldater ned for at kæmpe mod IS, og måske snart fly igen, så er det opfordring til at kæmpe mod landsmænd, der propaganderes for, og det er helt bestemt ulovligt. Hvis moskeen er rekrutteringskontor for jihadister, der kan komme til at dræbe landsmænd, ja, så er det enkelt, den skal lukkes. Det er der ikke engang grund til at diskutere.

 32. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Niels Peter Lemche

  Shaiislam er en militant, apokalyptisk religion.

  Shiamuslimer tror, at der vil udbryde en verdensomspændende dommedagskrig mellem “vantro” og shiamuslimer, når den “skjulte mahdi” er kommet frem fra sin såkaldte okkultation – sit åndelige skjul, samt at det er forudsætningen for at hele Jorden bliver muslimsk.

  Ahmedinejad, Irans forrige præsident, mere end antydede, at han var i direkte, personlig dialog med mahdien…

  I øvrigt er der dødsstraf for hekseri i Iran, og muslimske mænd må gifte sig med deres mindreårige steddøtre – så Hedegaard havde ikke helt uret…

 33. Af Trank Snetsma

  -

  Hva’så alle i små dhimmis – Stortrives i på lånt tid? – I har alt det bedste i vente – Kære, små forblindede tåber x) – Og husk nu at nyde dagene – Man ved aldrig hvad der venter forude!?

 34. Af Jørgen Madsen

  -

  Mikkel Andersson, du skriver:
  “En forening i Danmark kan jf. grundlovens §78 stk. 2 opløses, såfrem den “virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende,””

  Indholdet i denne paragraf er punkt for punkt den mest præcise beskrivelse af islam, som tænkes kan. At man selvsagt ikke tør drage denne logiske konklusion er en helt anden sag, der blot beviser, at jura aldrig er objektiv, og at paragraffer bliver tolket i en given samtid og kontekst. Men det ændrer ikke på, at enhver ved sine fulde fem–og her behøver man hverken være DF’er, rabiat eller på anden måde falde uden for det gode selskab–kan se, at islam uden for enhver tvivl objektivt falder ind under paragraffen.

 35. Af Arne Hornborg

  -

  Muslimerne har også ret til ytringsfrihed, men det betyder ikke at muslimerne også har ret til at handle efter det de ytrer sig om i moskeerne. Lever efter de regler.
  Muslimerne forsøger, ihærdigt, halvskjult, at ophæve VOR ytringsfrihed, VORT demokrati, som de under beskyttelse af samme agter at gennemføre.
  Muslimenes mål er en kalifatstat, intet over Koranen, heller ikke Den Danske Grundlov.
  De anerkender hverken Grundloven eller demokratiet.
  Gang på gang begår muslimerne lovbrud. Eksemplerne er mange.
  Kvinder og mænd må ikke sidde i samme lokale i moskeerne? Det er i strid med den danske ligestillingslov, som de totalt ignorerer, desværre ustraffet.
  Muslimske mænds uindskrænkede ret over kvinderne, koner og døtre. Stik imod dansk lovgivning.
  Muslimske kvinder der flygter til kvindecentrene på grund af forfølgelsen fra famliernes side.
  Helt uaccebtabelt.
  Eksemplerne er talrige som sandkorn på en strand.
  Der skal stilles krav til imamerne. Enten er der ligestilling, hvor kvinder og mænd sidder i samme lokale i moskeerne, hvor danske kvinder og muslimske kvinder uden tørklæde har fri, uhindret adgang. Efterkommes dette ikke, så lukkes moskeen.
  Danmark skal tage det slagsmål med muslinerne som vi for længst BURDE have gjort.
  Lagt kræfter i at stille KRAV til muslimerne at hér i Danmark gælder dansk lovgivning, frihed, ligestilling og demokrati. Kan muslimerne ikke opfylde de krav, har de intet at gøre i Danmark.
  De har, alt for længe, oprettet parallelsamfund, gjort det bevidst, i tryghed om at der ikke skete dem noget. Beskyttet af det demokrati der er ved at ophæve sig selv, i misforstået tolerance.
  NU begynder de såkaldte demokratiske muslimer at tage afstand fra det der sker i blandt andet Granhøjmoskeen og lignende udklækningsanstalter. Det kunne være interessant at høre om de ,,demokratiske?” muslimer også er i stand til at indføre reel ligestilling mellem mænd og kvinder, i såvel hverdagen som i moskeerne.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 36. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt imponerende, at ca 264.000 muslimer i Danmark – 4.7% af befolkningen – kan sætte dagsordenen for stort set al dansk værdipolitisk diskussion.

  Det er sgu meget godt gået. End ikke feminister, bøsser eller lebber kan konkurrere i den absolutte minoritet liga!

 37. Af Niels Petet Lemche

  -

  Hm, JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN, hvornår læste du Johannes Åbenbaring sidst? Ser du lidt efter, er det forestillinger, som egentlig har deres oprindelse i den tidligste kristendom eller den antikke jødedom (mere eller mindre det samme). Hvis du vil hygge dig, så læs engang Gore Vidals essay ‘Harmageddon’, om hvad de religiøse amerikanere tror på. Jehovas vidner hører jo også hjemme her, selv om de nok i praksis er en af de mest fredelige grupper, som venter på dommedag, som det jo hedder i kristendommen.

  Så det var ikke en smart anklage af shia, at de er næsten lige som os!

 38. Af Niels Petet Lemche

  -

  Arne Hornborg, den ret er der ingen, der har, og så er det ligegyldigt, om det er muslimer, jøder eller kristne eller andre.

  Og Jan Petersen, her har du for en gangs skyld fuldstændig ret. Det er noget, der er værd at tænke over i disse evindelige værdidebatter. Har vi ikke andet end anklager mod anderledes tænkende at byde på?

 39. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “…de er næsten lige som os!”

  Det er da ikke noget at prale af.

  Desuden er jeg ikke en kristen apokalyptiker, der tror, at en dommedagskrig mod de “vantro” er forudsætningen for Paradis på jord, så jeg er på ingen måde ligesom shiamuslimerne – så tal for dig selv.

 40. Af lars knudsen

  -

  Er der nogen der véd hvor mange skumle typer, mørkemænd og voldelige bøller der er i Danmark? Grænserne er jo pivåbne, og et ukendt antal er kommet ind uden at blive registreret. Da borgerkrigen i Algeriet begyndte, blev den startet af en lille sekt på under 5o personer. Krigen endte i terror, blodbade og bombesprængninger dag ud og dag ind i gennem flere år. En par millioner mennesker blev ofre for fanatisme, vold, mord og krigshandlinger. Hvor har jan p tallet 264.000 fra?

 41. Af Jan Petersen

  -

  Lars Knudsen, prøv feks selv at Google “hvor mange muslimer er der i Danmark”.

  Den var den måde, jeg fandt estimatet ca 264.000. Jeg tror ikke, nogen kender det helt nøjagtige tal.

 42. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt står muslimer utrolig stærkt ift feks kristne. Muslimer tror på budskabet i Koranen, der er en lovbog, der skal efterleves. Loven gælder kun muslimer, alle andre er vantro og skal enten omvendes eller elimineres.

  Kristne har deres bibel, hvis stærkeste budskab er “elsk næsten” – incl muslimer hvis budskab er, at kristne er vantro og skal udryddes.

  Der er vel ikke så meget tvivl om, hvilke af de to budskaber der står stærkest i et indbyrdes opgør?

 43. Af Niels Larsen

  -

  @ JAN PETERSEN

  Vi i Vesten har heldigvis stadigvæk de største og de fleste ‘æg’.

  Spørgsmålet er kun, om vore politikere i givet fald har n*sser til at bruge dem.

 44. Af Henrik Knage

  -

  Iøvrigt er demokratiets stærke også demokratiets svage side, for det er let at finde det svage led i Danmark, og det behøver man ikke være professor for at se.

  Det svage led er landets størrelse, samt dets relativt ringe indbyggertal. Desuden er det forholdsvis enkelt at komme ind på de betydningsfulde poster, hvor det virkelig batter en ting, især når man kan komme ud fra en højere læreranstalt som ekspert og professor hvis man ved det er godt at plante gulerødder ved siden af radisser og radisser ved siden af løg, for at undgå fluer i gulerødder og radisser uden sprøjtemiddel.

  Den slags falder censor på røven for, og vupti er man ekspert i landbrug og agrokultur m.m.

  Spørg Røde Mor.

 45. Af Henrik Knage

  -

  Jeg ved heller ikke om der er tale om politisk naivitet, eller direkte dumhed at tro, at fordi en sunnimuslim tager en tur over Middelhavet i en gummiflåde, samt trasker 2 km. til fods, hen til en bus,at han så i anledning af rejsen har sluttet fred med alle de andre muslimformer der findes, samt Kurdene og hvad de kalder sig selv efterhånden.

  Der som til til at ske er, at Danmark bliver deres nye slagmark for deres indbyrdes konflikter, som de har med hjemmefra, hvilket svarer til at københavnerne erklærer århusianerne krig, og århusianerne erklærer ålborgenserne krig.

  Det er sådan noget men udlever i sine barneår, men det bliver hængende hos voksne muslimer til de dør.

  Så er der også nogle behjertede sjæle inden for politik der mener at vi skal have fat i de “moderate” muslimer – for at få styr på lagkagen.

  Tanken er ædel nok, bortset fra at det er tvivlsomt om der er nogen der er enige i hvad de “moderate” muslimer vil, hvorfor ideen mede tanken er dødsdømt på forhånd.

 46. Af Winston Smith

  -

  Demokratiet er en illusion min ven. Naturligvis gælder ytringsfriheden ikke de ytringer som majoriteten ikke ønsker at høre.

 47. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har aldrig fattet, hvad folk fra det muslimske Mellemøsten laver i Danmark. Bortset fra alle de gratis velfærdsgoder, naturligvis.

  Bortset fra de goder, så er det muslimske Mellemøsten og Danmark vel så to diametrale samfund, som man overhovedet kan drømme om.

  De to vidt forskellige kulturer vil aldrig finde fælles fodslag, uanset hvor meget fiktiv integration, man så ellers disker op med.

  Det projekt er dømt dødt på forhånd. Alle ved det – incl Gøgereden Folketinget – men de er tilsyneladende pisse ligeglade!

 48. Af Henrik Knage

  -

  Det jeg har allersværest ved, det er at se logikken i, at gribe fat i et par håndfulde “moderate” muslimer, og så virkeligt mene, at det ændrer en tøddel ved situationen.

  For hvad skulle grunden være til, at de skulle blive taget alvorligt nu – bare fordi de bor i Danmark?

  Man kan jo sige, at hvis de “moderate” muslimer var blevet taget alvorligt, der hvor de kommer fra – så havde der ikke været nogen grund til at flygte, idet der så ingen krige havde været at flygte fra.

  Men det skal man vist have gået 10 år på Statskundskab for at se en mening med – godt jeg kun er håndværker.

 49. Af Benny B

  -

  Udvis alle ikke danske statsborgere på overførselsindkomst og kriminelle vaneforbrydere.
  Når det er gjort, er grimhøj hulen fuldstændig tom. problem solved.
  Derefter vil her blive så dejligt stille i Danevang, kriminaliteten vil falde drastisk og piger vil igen kumme gå trygt alene til og fra skole.
  Kan i huske dengang?

 50. Af Flemming Lau

  -

  Udmærket artikel Anderson. Den får en til at synke spyttet endnu engang. Ytrings friheden er demokratiets perle.
  Jeg forstår til fulde den frustration og afmagt over den situation, nationen og vesten befinder sig i.
  Men jeg må også erkende, som et tidligere indlæg gav udtryk for, at vor generation selv bærer ansvaret, på bekostning af kommende generationer. Vi troede, som grønlænderne at vi kunne sææl.
  “GUDS gåder er dog mere befriende end menneskets løsninger ” G.K. Chesterton, britisk forfatter.

 51. Af Finn Bjerrehave

  -

  Selvfølgelig skal Muslimerne i Grimhøj fortælle om deres religion,s fortræffeligheder, de må bare forstå at stenalderen i Danmark er passe, og de få Jøder som er tilbage i EU, tilhører mangfoldigheden, og må altså ikke ihjelslåes, og disse kedelige krav, stiller bl.a. Danmark for at bo i vores demokratiske smørhul.
  For år tilbage havde vi ikke ytringsfrihed, der var nemlig en politiker som hed Mogens Glistrup, han udtalte sig nemlig i stærke ord ang. bofællesskab med Muslimer, og han blev fængslet for denne advarsel, som nu har ramt vores dagligdag i Danmark, men vores folkevalgte overhørte desværre advarslerne.
  Lige religioner leger bedst. Finn Vig

 52. Af Lars Petersen

  -

  @ Lars Knudsen.

  ANDELEN AF MUSLIMSKE BORGERE I DANMARK, UDGØR FORMENTLIG CA. 10% ELLER MERE.

  1. At her skulle være 263.000 med muslimsk baggrund, er naturligvis løgn, da man ikke
  tæller 3 generationen med, såfremt blot en af forældrene har Dansk Statsborgerskab.

  2. En uddybende rapport helt tilbage fra 2006, viser at her “reelt” var ca. 620.000 stk.,
  https://siaddk.files.wordpress.com/2015/02/620000-muslimer-i-danmark-2006.pdf,

  DEN STORE DANSKE ANFØRE FØLGENDE:
  * Fra 1966 til 1984 faldt fertilitetten fra 2,6 til 1,4 barn.
  * Efter året 1984, er den samlede fertilitet igen steget.
  – Udlændingeloven fra 1983, har klart lev. stigningen.

  3. I 1984 var her (inkl. muslimer) ca. 5.150 mio., men er nu steget til 5.614 mio., hvilket tæller
  alle andre med, såsom Østeuropærer mv., hvilket igen bevirker, at den samlede muslimske
  procentandel af befolkningen, (kunstigt) falder, uanset at disses antal er i voldsomt vækst.

  4. At Jan Petersen, har fundet pressens tal, (hentet fra dst.dk), som ikke tæller 3 generationen
  med, og på hvilken baggrund, er derfor ubetinget vildledning af befolkningen som sædvanlig.

  5. Slutteligt skal nævnes.. det at man fratrækker 3 generationen, og disses børn fremefter, for
  fortsat at kalde det: “Antal ikke-vestlige”, cementere derfor atter igen hvordan man lyver fælt
  , såvel div. fremskrivninger, (det øget antal vestlige indvandre inkl.) umuligt ville kunne levere
  en stigning i samlet antal muslimer, men derimod en reduktion. Man modsiger altså sig selv..

 53. Af E. Larsen

  -

  Hjernedødt indspark af denne “røde artikelskriver”. Hvordan kan han overhovedet nævne danske partier i denne sammenhæng. Igen skal dansk folkeparti stenes.
  Navne som Messerschmidt, Langballe m.fl. har de nogensinde nævnt voldelige ting de ønskede eller gik ind for??? Det er så trivielt, at vi altid skal høre at DF er sådan og sådan, men aldrig at de er EET HUNDREDE PROCENT FOR DANSKERE OG IMOD AL FORM FOR VOLD og så særlig den vanvittige imam-opfordringer til stening af utro kvinder, pisk af børn, ingen kvinder i arbejde med mænd – uden overvågning.
  Vågn dog op, danskere og IKKE MINDST I JOURNALISTER eller hvad I kalder jer. Forstå dog at der kun er et eneste parti i Danmark i dag der ønsker Danmark bevaret fremover.

 54. Af Jan Petersen

  -

  Lars Petersen, om der 5-10 eller 15% muslimer i Danmark, er vel sådan set ret ligegyldig. Pointen er, at de styrer debatten om dansk værdipolitik næsten 100% suverent, uden nævneværdig modstand fra ca 80% såkaldt kristne danskere

  Og det er stadig, ret godt gået – af en minoritet!

 55. Af tage pedersen

  -

  Det som kan iagttages i Skandinavien (minus Finland) i disse år, er politiske “eliter” der er ved at gå amok på deres egne lande og befolkninger. Demokratierne og velfærdsstaterne der er ved at visne og forsvinde. Det næste bliver nok overvågningssamfund hvor staten udnytter og mishandler borgerne og holder dem nede med brutale og jernhårde metoder.

  I Sverige har man fra regeringernes og mediernes side fortiet og bortforklaret alt, man har “avpixlat” fotos af forbrydere, og man har hetzet voldsomt mod alle der ikke var begejstrede for de rødes social- og indvandrings politik etc. Desuden har ytringsfriheden længe været undertrykt. Resultatet er destabilisering plus en terrorisme og kriminalitet der er helt ustyrlig, og en velfærd der styrtdykker. Næste kapitel kan blive en regulær borgerkrig. Tonsvis af våben og sprængstoffer er blevet smuglet ind.

  Udviklingen i vores eget land ligner den i Sverige. Noget vi måske skulle tænke over!

 56. Af tage pedersen

  -

  Det som kan iagttages i Skandinavien (minus Finland) i disse år, er politiske “eliter” der er ved at gå amok på deres egne lande og befolkninger. Demokratierne og velfærdsstaterne er ved at visne og forsvinde. Det næste bliver nok overvågningssamfund hvor staten udnytter og mishandler borgerne og holder dem nede med brutale og jernhårde metoder.

  I Sverige har man fra regeringernes og mediernes side fortiet og bortforklaret alt…. man har “avpixlat” fotos af forbrydere, og man har hetzet voldsomt mod alle der ikke var begejstrede for de rødes social- og indvandrings politik etc. Desuden har ytringsfriheden længe været undertrykt. Resultatet er destabilisering plus en terrorisme og kriminalitet der er helt ustyrlig, og en velfærd der styrtdykker. Næste kapitel kan blive regulær borgerkrig, massedød og middelklassens undergang. Tonsvis af våben og sprængstoffer er blevet smuglet ind.

  Udviklingen i vores eget land ligner den i Sverige. Noget vi måske skulle tænke grundigt over!! ( se snaphanen og den korte avis)

 57. Af P Christensen

  -

  Havde Danmark haft politikere af format,
  havde man det seneste halve århundrede alene taget de indvandrere
  ind som ønskede at bidrage positivt til vor velstand og kultur.

  Det havde fordret, at man havde turdet stille krav til sine indvandrere
  og ikke havde bøjet af, hver gang en racismeparanoid rød-radikal råbte op.

  Så havde vi ikke haft disse velstands-undergravende parallel-samfund,
  hvor stenalder-imamer hele tiden har kunnet bygge mure op mod danskerne.
  Sidtsnævnte dog naturligvis med envejs åbninger til overførselsindkomster udefra.

  Så havde vi ikke idag haft verdens dyreste discountsamfund.

 58. Af Lars Petersen

  -

  Så er DF foreningens “sindsslave” – E. Larsen på igen, med sit evige dummy hysteriske tuderi.

  Bl.a. har E. Larsens DF forening, op gennem start nullerne, presset alt-og-ingen-ting-partiet:
  Venstre, til at løfte førtidspensions-vælgergruppens syge tvangs-betalte almisser, op i vejret.

  Dette, skønt +29.000 af disse, har muslimsk baggrund, svarende til: ca. 11,2% af musl. i DK,
  (da 3 Gérne indlysende ikke kan være førtidspensionister, hvormed tallet 263.000 er ok),
  får 72,5% mere end en kontanthjælpens sats, såvel her er 83% rabat på tandlægebesøg mv.,
  og oven i det, kan tjene 74.300 kr. ekstra, uden det påvirker plat pensionen, ligesom disse
  kan tjene langt over ekstra beløbet, imod kun at blive trukket 30% af pensionen, (uden mur),
  og oven i al det, kan rejse og pjatte rundt, samt flytte ” FAST ” udenlands, imod blot at skulle
  oplyse arbejdsmæssige forhold mv., så man lige kan få rettet varmetilskuddet mv til, åh gud.

  Tilgangen hertil, kræver tilmed NUL tidl. arbejdsmæssige anciennitetskrav er bundet hertil,
  hvorfra inde, såvel udefrakommende, kan komme på denne ordning, (i dag via PSTD, som
  reelt kun er forbeholdt Hassan), idet man ikke TØR røre ved denne “vælgergruppe”, da her
  på totalen er ca. 220.000 af disse, (selv ef. reformen – læs: ikke-reform), hvormed andre reelt
  er sat til at agere kaste (for også denne gruppe), skønt Svenske tal viser, at godt 65% af disse
  demoraliserende førtidspensioner, (reelt fysisk handicappede fratrukket), er plat og svindel.

 59. Af Lars Petersen

  -

  @ Jan Petersen.

  Jeg er ikke enig i, at det er ligegyldigt om en nationalt ødelæggende gruppe, (målt i helhed),
  udgør X, eller dobbelte af X, ligesom du skal huske at tillægge det store mørketal as well..

  At de styre debatten mener jeg nu ikke de gør, da snart enhver debat-tråd, er stop loadet
  islam-kritiske bemærkninger. Nej problemet er “handlingens manglende kraft”, hvori du og
  venner, desværre indtræder, da i fortsat nægter os andre i at få softwarestyret kontrol over
  egne midler, da i er fattiggjort via systemet, og deraf skriger på velfærd, som tiltrækker Hassan

 60. Af Jan Petersen

  -

  Lars Petersen, I rest my case – du formulerer dig total sort og uforståelig !

 61. Af J Nielsen

  -

  “Iøvrigt imponerende, at ca 264.000 muslimer i Danmark – 4.7% af befolkningen – kan sætte dagsordenen for stort set al dansk værdipolitisk diskussion.”

  Så vidt jeg kan se er alle mulige andre end indvandrerne selv der bestemmer at vi skal snakke indvandrere igen og igen og igen.

  Ikke mindst i blogosfæren.

 62. Af E. Larsen

  -

  Personen “Lars Petersen” er – undskyld – jo for alle en person der er syg og behøver behandling. INGEN læser da hans totalt ulæselige, uforståelige, indlæg som er som Jan Petersen skriver ER – og altid har været – totalt uforståelige.
  Han er een af trolllene , der sjovt nok accepteres af b.dk.
  Mig beskylder han for alt – og altid DF-meninger – m.m.
  Selvfølgelig er han nok med til at holde fornuftige folk væk fra debatten, men – nej, alle kan jo se at han hverken kan stave eller formulere sig m.m.

 63. Af Lars Petersen

  -

  DU SAGDE:
  * Det er ligegyldigt om der er 5, eller 15% musl. i DK. (red.)
  * De styre værdidebatten 100% suverænt, (red.)

  JEG SVAREDE:
  * Jeg er ikke enig i, at det er ligegyldigt om man udgør det dobbelte eller ikke. (red.)
  * Er uenig i de styre debatten, da islam-kritik er overalt, det er handlingen som mangler (red.)

  Derfra byggede jeg videre på problemet, såvel løsningen, idet jeg korrekt henviste til, at i via
  systemet, er fattiggjort, hvortil i skriger på velfærd; hvis selv samme netop tiltrækker Hassan.

  Derfra vandrede jeg til løsningen, idet jeg henviste til, hvordan du og vennerne, forhindre os
  andre i at kunne få softwarekontrol med vor egne midler, (læs: via SKAT´s servere), da i totalt
  ignorere denne ellers simple selvforklarende omstændighed, (igen pga. jeres lede fattigdom)

  Ergo kan Hassan & Co., fortsat vinde overdimensioneret i sig, hvad enten vi taler børnepenge,
  førtidspensioner, mv., alt sammen pga. din, og venners taber-system, og det vælter ind i DK.
  At du ikke kunne, og fortsat ikke kan forstå den ligning, må du pålægge dig selv, og ikke jeg. 🙁

 64. Af Jan Petersen

  -

  Lars Petersen OK, nu forfatter du dig på almindelig forståelig dansk. Så kan vi sikkert tage en diskussion derfra – griner!

 65. Af Flemming Lau

  -

  En årsagerne til at situationen er som den er pt, er at vesten har smidt Jesusbarnet ud med badevandet. FN blev oprettet på jødiske kristne værdier. På muren udenfor FN bygningen står Esajas profeti ” Thi fra Zion udgår…….Herrens ord”….
  EU blev bla. samlet igen efter krigen af franskmanen Robert Schumann, m.fl i et moralsk klima af tilgivelse, anger og forsonning, hvilket der vist nok var behov for.
  Og hvad skete der så da EU forfatningen skulle skrives under i 2003 ? Da ville man ikke engang være den jødiske kristne kultur arv bekendt i præambelen… Men Islam er derimod en del af EU’ historie, som har ydet væsentlige bidrag til europæisk civilisation. Vi har samme Gud, men dyrker ham bare forskelligt…..?
  Kunne det tænkes at humanismen under påvirkning af diverse husalfer, har efterladt vesten tømt for bæredygtige værdier og kraft til at stå imod de udfordringer vi idag står overfor ?

 66. Af Lars Petersen

  -

  Så er det jo godt at vi har DF mental-slaven, E. Larsen, (reelt en anden, jeg ved hvem), der med
  sine altid misundelsesværdige, og velartikulerede ekvilibrisme, kvalitets-optimere debatten 😉

 67. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos EU, så Google “the dark roots of Brussels EU” og stift bekendskab med en alternativ version til den officielle version af historieskrivning!

  Den alternative version er dog sammensat på basis af materiale fra krigsforbryderdomstolen i Nürnberg!

 68. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Sverige har fået en ny prins Oscar med titlen hertug af skåne. Var det ikke bedre om han fik titlen: Kaliffen af Skåne i Sverigstan!!…håbløse svenskere!!

 69. Af E. Larsen

  -

  Uha, man bliver jo helt bange når en person som kalder sig “lars petersen”, der ikke engang kan stave eller formulere sig pludselig siger “at han ved hvem jeg er”, he, he.
  Jeg er i hvert fald glad for at JEG ikke kender denne mand. Thank God.

 70. Af J Ha ns e n

  -

  Det mest forstemmende ved udmeldingerne fra diverse imamer i Grimhøjmoskeen i det vestlige Aarhus er ikke, at de går ind for stening, vold mod børn og at kvinder skal være underlagt deres mand i seksuel og erhvervsmæssig henseende. Den slags synspunkter er lige så foragtelige, som de er forventlige.
  Skriver Mi kkel Anderson.

  Det minder meget om det tankegods som florerer i DF kredse.
  Det vides dog ikke, hvilke henrettelsesformer DF ønsker at bruge, når de får genindført dødsstraffen.
  Måske mere nutidige fremgangsmåder end stening.

 71. Af Brian Jørgensen

  -

  Sidste nyt fra grimshøj hulen er at Danskerne må godt tegne Muhammed ifølge deres ytringsfrihed men Imamen må ikke bruge ytringsfriheden til at opfordre til stening og andre charmerende indslag fra deres lille bog ja lad os bare kalde den tusind og en nats eventyr.

  Jeg kan forresten ikke huske at have tegnet Muhammed, jeg ved ikke en gang hvordan han ser ud, ved nærmere eftertanke er der nok ingen der gør, og personligt er jeg fuldstændig ligeglad med ham.

 72. Af Flemming Lau

  -

  Ja, dark roots of brussels redegør fint for de kriminelle kræfter, der formåede at smyge sig udenom dødstraffen i Nürnberg pressen. Farma firmaernes kamp mod naturmedicin og ikke mindst deres uvederhæftige forsvar for HPV vaccine er også kvalmende. Men uanset skumle planer fra kommissionens side og personerne bag, så er de ved at få respekt for vælger havet. Men spørgsmålet er om det er for sent ?

 73. Af p jensen

  -

  Hvis man er interesseret i sin egen, børnenes og Danmarks fremtid, bør man nok læse kommentaren 18.28 den 2. marts på HDPs blog om “elitens hovedpiner”. Indlægget 18.28 var tilbageholdt i 20-30 timer, så det må jo indeholde store statshemmeligheder.
  Men er nu alligevel blevet frigivet. Efter indgriben fra FN, Institut for MR eller HDP??

 74. Af J. Hansen

  -

  Af p jensen – 3. marts 2016 23:08
  “Hvis man er interesseret i sin egen, børnenes og Danmarks fremtid, bør man nok læse kommentaren 18.28 den 2. marts på HDPs blog om “elitens hovedpiner”. Indlægget 18.28 var tilbageholdt i 20-30 timer, så det må jo indeholde store statshemmeligheder.”

  Ja.
  P Jensens/E Larsens/Tage Andersens m.v. indlæg er hemmeligheder.
  Da ingen andre end ham selv har kendskab til det som han skriver.

 75. Af p reben jensen

  -

  Iøvrigt er min deltagelse i debatterne tilsyneladende uønsket af tante B. (Hvorfor?? – er mine indlæg ikke røde eller radikale nok?? Bare at sætte et indlæg på mødes nu af en “spærreild” af jamming og “tekniske” problemer.

 76. Af p jensen

  -

  Har ingen andre hørt om at Danmark er i dyb, dyb krise? Har ingen andre kendskab til de ting der fortælles om 18.28 på HDPs blog? Og på diverse netaviser som den korte og snaph/180g!!

 77. Af Lars Petersen

  -

  Altid opløftende, når DF sinds-slaven, E. Larsen, (gående under de første 20 forskellige navne),
  inspirere det samlede etablissement med sine højavancerede og substantielle betragtninger,
  alt sammen kanaliseret ud gennem et og samme DF´ske hul, til stor inspiration for alle andre 😉

 78. Af holger holm

  -

  NATOs og Europols øverste chefer advarer nu om at titusindvis af terrorister og ISIS-agenter kan være på vej ind i Europa…. med henblik på at iværksætte afpresning og terror. Se den korte avis.

 79. Af Benny B

  -

  Lars Petersen
  Siden 1950 er Afrikas befolkning blevet femdoblet og om 25 år vil befolkningen være fordoblet en gang til.
  Til den tid vil Afrika have en ca. milliard flere mennesker end Kina.

  Hvad er din løsning på befolkningseksplosionen i Afrika?
  Åbne grænser og åbne kasser?

 80. Af Henrik Knage

  -

  Jeg tror ikke på, at en genopretning af Danmark er mulig mere, idet der ikke er opført et genopretningspunkt, at føre Danmark tilbage til.

  Danmark bliver stadig styret af det samme segment, at åndsforladte taske og hattedamer, Tordenskjolds soldater og hele det evindelig Krykhusar – regiment, der ikke tør forlade flødeskålen med fløde, af frygt for der skulle komme nogen forbi der gerne vil have lidt fløde.

  Så vil de hellere stå ude på sidelinjen og se på, at Danmark er ved at krakerlere i glasuren.

 81. Af holger holm

  -

  Har DR, de radikale og regeringen et bevidst eller ubevidst ønske om at ruinere eller ødelægge Danmark? Er samtlige partier domineret af radikale og skabsradikale der hader og foragter danskerne, danskheden og fædrelandet? Er det politiske segment blevet til en slags afsindig eller rød mafia der mener at landsskadelig og folkefjendsk politik kan vi aldrig få nok af?

  Betragter man de elendige, tåbelige, totalitære og menneskefjendske “reformer” der er blevet gennemført i de senere år, kan man næsten kun komme til det resultatet at Borgen er et hovedkvarter for top-arrogante, kyniske, ligeglade, ubegavede og ignorante politikere….. der er uden interesse for at forsvare og bevare Danmark som et civiliseret og fredeligt folkehjem for danskerne. Det ser ud til at et stort flertal af politikerne arbejder for at Danmark skal blive ligesom Sverige, Grækenland og Balkan, eller ligesom diktaturstaten Cuba eller DDR.

  Danmark er nu een stor spareøvelse. Over 500 skoler er blevet lukket. Den nye skolereform er en rød fiasko der er en plage for eleverne, forældrene og lærerne. Hospitalsreformerne har forringet vilkårene for patienterne og de pårørende. Hver dag er der patienter der mister livet pga. de meget omfattende nedskæringer og forringelser. Forsvaret er reduceret til en nedbrændt landsby, politiet er overbelastet, den sociale velfærd er halveret, bolighavernes tryghed angribes og forringes med korte mellemrum, tvangsfinansieret radio og tv fylder befolkningen med kvarte sandheder og rød propaganda, familie- og skilsmissepolitikken er mandsfjendsk og børnefjendsk, er bureaukratisk, barbarisk og betonkommunistisk, kriminaliteten er ude af kontrol, jøder og højtuddannede er begyndt at flygte ud af landet, infrastrukturen er under nedrivning og demokratiet humper afsted på brækkede ben og krykker.

  Som om det ikke kunne være nok, får INVASIONEN lov til at fortsætte. Udgifterne til indvandring og hvad deraf følger er nu oppe på over 200 milliarder kr. om året. Men regeringen nøjes med snik-snak, mens nye tusinder af kulturfremmede slår sig ned i små og store danske byer. Regeringen ligger ved frau mer kels fødder, og lystrer blindt alt hvad der kommer fra EU. Og i gaderne må hjemløse danskere gerne fryse ihjel, mens der er opvarmede telte, luksushoteller, millionvillaer og slotte til asylanter, migranter, indvandrere og evighedsturister.

  Var den tyske besættelse en skovtur sammenlignet med hvad der snart kan komme til at ske?

 82. Af E. Larsen

  -

  FOR AT UNDGÅ AL TVIVL vil jeg godt understrege at mit navn er og har altid været ERIK LARSEN. Jeg kender ikke (heldigvis) Lars Petersen , J. Hansen og Berlingske kan bekræfte at jeg aldrig har skrevet under andre navn, adresser end E. Larsen/Erik Larsen. Men de personer fra den røde fløj (blogspoilerne) kommer med disse postulater uafbrudt. (Så jeg har intet med P. Jensen, T. Andersen m.fl. at gøre. Tak.

 83. Af Flemming Lau

  -

  Ja, jeg tror faktisk at besættelsen af Danmark, historisk set vil blive betragtet som en ” skovtur” om føje år, i forhold til det vi kommer til at stå model til, i dette århundrede.

 84. Af Finn Bjerrehave

  -

  Er at citere koranen ytringsfrihed nej, det er som at citere biblen, og det gamle testamente skaber skræk og rædsel.
  Forskellen mellem biblen og koranen er at vi lever ikke efter den gamle bibel, men muslimerne skal leve efter denne gamle bog fra det 7 århundrede, og den livsform kan ikke bruges i det 21 århundrede, men det vil muslimerne ikke acceptere.
  Ganske enkelt. Finn Vig

 85. Af Michael Clausen

  -

  Det kan være meget fint og rigtigt, at Mikkel Andersson prøver at analysere på begge (ekstremistiske) sider af vægtskålen. Vi skal jo ikke selv blive lige så ensrettede, som dem, det her handler om.
  Det er imidlertid lettere irriterende, når de evigt tolerante labber det i sig som katten labber fløde og næsten går skridtet videre.
  Det, han og andre glemmer, er
  1) Der er trods alt tale om personer, som angiveligt er flygtet fra stater og samfund, hvor de samme fundamentalistiske tankegange åbenbart direkte eller indirekte (f.eks. krigsførelse i Allahs navn, selv mellem retninger af Islam) har gjort det umuligt for dem leve. (Eller er de her kun for at blive forsørget ?) Altså, Danmark har ingen forpligtelse overfor dem, hvis de ikke ønsker os – og omtaler os som “danskerne”
  2) Det er en helt anden og alvorligere sag, når en i forvejen lettere marginaliseret befolkningsgruppe bliver fastholdt i marginaliseringen – og endda styrket i den – helt på tværs af alle de resourcer Danmark bruger på at integrere den.
  Deri ligger forskellen i forhold til ytrings- og religionsfrihed hos f.eks. nazister og andre politiske eller religiøse sekter. Disse skal ud og kapre tilhængere. Salafister / islamister plukker bare fra egne hylder og skaber potentielt et parallelsamfund af en størrelse og (negativ) betydning, som Danmark naturligvis ikke skal acceptere – om det så betyder, at vi skal melde os ud af Konventionerne

 86. Af Kristian Andersen

  -

  Kunne Snaphanen supporters m.fl. ikke holde sig til emnet, i stedet for at reklamere 24/7 for de fremmedfjendske medier?

 87. Af holger holm

  -

  Som en efterskrift til min kritik af regeringen/partierne/chrborg ovenfor kl. 9.37 vil jeg tilføje at også erhvervspolitikken er asocial og danskerfjendsk. Politikerne har de sidste mange år smadret det ene erhverv efter det andet. Bagere, købmænd, fiskere, landmandsfamilier,
  smede, sømænd, selvstændige, butiksansatte, industriarbejdere, skolelærere, taxachauffører, vognmænd og mange, mange andre brancher og erhverv er blevet påført tab, byrder, røverier, afgifter, massefyringer, konkurser, tvangsauktioner samt sygdom, arbejdsløshed, skilsmisser, hjemløshed og andre ulykker og ulemper som følge af overgreb, lovsjusk, fjollede reformer og regler samt kortsynet lovgivning. Det er som om politikerne aldrig gider tænke sig grundigt om inden de overdænger de erhvervsdrivende og lønmodtagerne med forandringer og nye skrappe regler og krav.
  Og hvor er loyaliteten overfor egne landsmænd?

  Når man f.eks. har ladet udlændinge fortrænge danskerne fra tusindvis af arbejdspladser, er der jo tale om et kæmpesvigt overfor de danskere der er blevet sendt ud i social elendighed.

 88. Af Henrik Knage

  -

  Tiden er inde til, at der kommer andre boller på suppen. Hvis resten af EU landene gør det samme som Danmark, nemlig at bruge EU som dompningsplads for inkompetente politikere, der ikke længere fungere på egen hjemmebane – så kan der kikkes i vejviseren efter hjælp fra EU. Det har Østrig indset.

  De europa parlamentarikere Danmark har send afsted til Bryssel – de ved mere om portvin, end de ved om politik. Deres næser lyser bedre end Rudolf, efter 3 måneder i Bryssel, end Rudolf kan lyse som førerrensdyr for Julemanden.

  Jeg har boet i Grønland (Jacobshavn) – den “slemmeste” by i Grønland – med flere slædehunde end indbyggere – og når jeg tænker tilbage til den tid, og ser “Dumpen” i Jacobshavn (der hvor alt affald – ALT affald ender) – så kommer uvilkårligt til at tænke på EU – og jeg ved ikke hvorfor – men det gør jeg bare.

 89. Af Mark Lydd

  -

  Det er utroligt uklogt at nægte de sindssyge islamisering deres ytringsfrihed. De kunne ikke bede om bedre PR til deres hvervekampagner – “se blot hvor hykleriske disse såkaldte ytringsforkæmpere reelt er”.

  Den bedste måde at bekæmpe disse mørkemænd er at stå fast på vore demokratiske værdier – uden samtidig at mobbe andre. Slaget gælder andengenerationsindvandrerne. Vi skal ikke skubbe dem fra vores værdier, som de fleste ellers vil adoptere helt af sig selv.

  Problemet er naturligvis, at der er en del gammeldanskere, som ikke egentlig kærer sig synderligt for ytringsfriheden…

 90. Af Henrik Knage

  -

  Jeg er inde i en helt anden boldgade, den boldgade der hedder muslimsk “forfængelighed”, og selvforherligelse.

  Vi tilbyder et demokrati – og der kvitteres med vold.

  Hvor langt længere skal vi gå?

 91. Af Niels Petet Lemche

  -

  MARK LYDD , ja, lad os stå fast på vore danske værdier og knægt ytringsfriheden!

  Godt gået. Ved du overhovedet, hvad du taler om?

 92. Af Niels Petet Lemche

  -

  OK, MARK LYDD, jeg var nok for hurtig, hvis du altså siger det, som jeg faktisk mener mht. ytringsfriheden mener. Sorry!

 93. Af Svend Jensen

  -

  I gamle dage i Danmark mistede man sine borgerlige rettigheder, hvis man var på offentlig forsørgelse. Man beholdt dog vistnok sin ytringsfrihed.
  I dag i Danmark står der en stor udefra kommende folkegruppe på offentlig forsørgelse. Det er de stolte arabere, som her i landet er reduceret til tiggere, der står med hatten i hånden. De beder om mad, husly, underholdning og for nogles vedkommende også om arbejde.
  Det ville klæde de stolte arabere, at udvise en vis form for ydmyghed når man som de fleste af dem modtager offentlig bistand. Eksempelvis er det usmart at fortælle de godgørende danskere, at hvis og når muslimerne kommer i flertal i Danmark, vil de opkræve skat af de vantro for at undlade at slå dem ihjel – men det er naturligvis ytringsfrihed.

 94. Af Henrik Knage

  -

  Ytringsfrihed er fucking YT i Fucking fuck Danmark.

  Danskere ved ikke engang hvad kultur er for en størrelse. Kultur er ikke en række , af nogen der står foran en selv , hvor den først ankomne i rækken har første prioritet ved kasse 1 i supermarkedet.

  Det er fuldstændig forkert. Der hvor jeg kommer fra, der har en bedstemor , med ikke ret langt liv tilbage end jeg har altid førsteret i en kø i et grønlandsk supermarked.

  Køkultur er noget demokratiet har opfundet til opnåelse af massepsykose, værre end Hitler.

  Kø eksisterer kun i Irma – ellers er det YT med YTringsfrihed.

 95. Af Lars Petersen

  -

  @ Holger Holm. (1-2)

  Til dit indlæg d. 24 marts, kl. 12:24, vedr. hvordan foreningsmedlemmerne har smadret talrige
  erhverv, (for ej at glemme de utallige som kun eksistere via af tilførte skatter), så er årsagen
  fortsat, at foreningsmedlemmerne dyrker verdens dyreste skattebaserede genvalgs-strategi.

  Denne, (altså genvalgs-strategien) ville aldrig i livet kunne etableres, eller fastholdes, hvis det
  ikke var fordi man købte pressens ansatte op med systemmidler, hvormed disse lige siden,
  har grov-udnyttet mikrofonmagten til henholdsvis at forherlige, fortie, og manipulere noget
  nær alt omkring systemet og dets konsekvenser, da en ændring heraf, fjerner deres bistand..

  Ergo er det altså lykkedes at skabe to grundlæggende grupper, i form af: klientgruppe 1, og 2,
  hvor klientgruppe 1, er helt ell. delvist immuniseret over for markedet, imens klientgruppe 2
  lever af skattens almisser, idet man er fattiggjort, hvorpå begge grupper er skatte-afhængige.

  Men det stopper ikke her, da den tilbageværende markeds-underlagte restgruppe, nærmest
  umuligt kan undgå at have et nært familiemedlem som enten tilhøre nævnte klientgruppe 1,
  eller 2, hvortil restgruppen, hverken tør/vil ændringer, fordi man ikke kan overskue systemet.

 96. Af Lars Petersen

  -

  @ Holger Holm. (2-2)

  LØSNING 1 ER DERFOR SOM ALTID..
  at de presseansatte, naturligvis ikke skal have lov at side ødelæggende suverænt på magten,
  i form af man sidder på: Emnerne, Indbudte, Vinklinger, Konfrontation, og mangel på samme,
  da mikrofonmagten misbruges til at system-undertrykke og fastholde, for egen lommes vel.

  LØSNING 2 ER DERFOR SOM ALTID..
  At når journalistens mikrofonmagt er fjernet, og system-priserne kommer helt og reelt frem,
  og disse ikke bare blotlægges, men transformeres over i demokratisk software, sådan at div.
  borgeres refleksioner, omsættes til direkte konstant vedholdende konfrontation, så vil her
  for alvor være åbnet op for, at softwaren ligeså kan indtræde i fuldt demokratisk format, idet
  borgerne, nu kan vælge at: fastholde/fravælge/erstatte nuværende, hvorpå det ikke længere
  vil være muligt at smadre nationen fra centralt hold, i form af skattebaseret genvalgs-strategi

  Ergo.. har man et indvandre-forherligende sind, kommer man selv til at betale regningen, da
  andre borgere, kan og vil fravælge, ligesom ingen grupper i befolkningen længere vil kunne
  spekulere i foreningsmedlemmets genvalgs-strategi, (læs: offentligt ansatte), da man vil øge
  fravalget af sig selv, desto mere man aftaler til sig selv… Det er metoden, og sådan bliver det.

 97. Af Sten Grimhøj

  -

  Det er nemlig rigtigt. Al den mediebevågenhed er lige vand på imamens mølle – fordi så når hans budskab helt ud i de fjerne kroge – og så har han for såvidt fået sin vilje.

  Mærkeligt, at Jobcentrene i Aarhus er så langsomme i optrækket. Giv imamen en virksomhedspraktikplads i 4 måneder som stenhugger, så kan han selv hugge hans sten, når han er færdig med det, så send ham i virksomhedspraktik i 4 måneder mere, som stengrossist og sidst men ikke mindst så giv ham et nyt navn j. eks. Sten Grimhøj – men den kan godt misforståes som værende i strid med dansk lovgivning.

  Eller Sten Grimhøj Til Armen Siger Nej – men det er lidt langt.

 98. Af Henrik Knage

  -

  Følger der ikke en brugsanvisning med, når man køber en turban? Det lader til at de fleste imamer vender den forkert, sådan at “visdommen” forsvinder ned i skjortelommen, og videre ned i tegnebogen.

  Apropos sten, så er der faktuelt mange stenalderbopladser i Brabrand – i og med, at Brabrand Sø engang var hjemsted for stenalderfolket. Man kan dårligt stikke en spade i jorden, visse steder i Brabrand, uden at få en stenøkse, eller pilespids med op, når man graver kartofler op af jorden.

  Jeg er både født og opvokset i Brabrand, så jeg kender en del til stedet, men selv om jeg har været med til at bygge en del af Gjellerupparken, så er jeg ikke velkommen der.

  Det gik op for mig, da jeg skulle se på en lejlighed i Brabrand Boligforening for ca. 3 år siden. Jeg blev mødt med fuckfingre fra voksne kvinder, og børns leg med en revolver Colt 45 Magnum, med bønner i.

  Jeg ved lidt om våben også.

  Så jeg vil anbefale den gode imam at lade være med at opfordre til stenkast, og for en gangs skyld tage sig sammen, for her i Danmark er vi forlængst forbi stenalderen – men det er imamen tilsyneladende ikke. Og pas på med at kaste med æbler, hvis du selv er et skrog.

 99. Af Else Marie Arevad

  -

  Friheden for Loke såvel som for Thor har vi heldigvis råd til at opretholde, så længe vi er herrer i eget hus, og det skal vi være stolte af.

 100. Af j nielsen

  -

  “Følger der ikke en brugsanvisning med, når man køber en turban?”

  Jeg er ikke helt sikh’er.

 101. Af georg christensen

  -

  “ytringsfrihed”, et underligt problem, ud fra hvilket synspunkt det betragtes.

  I offentlige rum, bør ytringsfriheden bevares , så længe “samfundet” ikke forstyrres .

  I offentlige rum bør ytringsfriheden bevares, , så længe “samfundene” ikke forstyrres.

  Det vil så bare sige : Det ene samfund bør ikke blande sig i et andets samfunds “love og regler”, men gerne udenfor ytre sig om et andets samfunds regelsæt, og gerne også med “blokade midler” hindre udviklingen.
  Når jeg så ser tilbage , og ser: Hvor mange år har vesten bare set på , medens “ørkenrotterne” og deres kalifater i mellemøsten har regeret uden blokade, mister jeg troen på “ytringsfrihedens” virkelige virkning,

 102. Af georg christensen

  -

  “ytringsfrihed”, er alfa og omega, problemet opstår, bare når propagandister undergraver den med propagandistiske udsagn. Ytringsfriheden mister sin betydning nå ingen længere gider forstå og lytte til åbenheden når den skjules af lukkethed.

 103. Af Hvordan konfronteres islamisterne? | Værdikampen

  -

  […] har tidligere skrevet om, hvorfor man næppe kan eller bør forbyde moskeerne eller kriminalisere prædikanterne, medmindre […]

Kommentarer er lukket.