Hvordan konfronteres islamisterne?

Af Mikkel Andersson 164

TV2s serie om danske moskeer vil blive husket som et af de programmer, der for alvor gjorde en forskel. Det er fuldt fortjent, for sjældent har tv-dokumentarisme været så aktuelt og nødvendigt. 

Udsendelsesrækken Moskeerne bag sløret illustrerer sobert og umisforståeligt, at en række af de mest fremtrædende moskeer i Danmark bag lukkede døre hylder religiøs lovgivning, der er både voldelig, misogynistisk og opretholder parallelsamfund, hvor mange grundlæggende betragter danske offentlige kasser som en pengeautomat og landets myndigheder som noget nær irrelevante.

Flere fremhæver nu, at meget af det, som kom frem i programmerne allerede har været dokumenteret. Det er helt korrekt. Folk som Naser Khader, Ahmed Akkari, Yahya Hassan, Tina Magaard, Ahmad Mahmoud, Geeti Amiri og mange andre har skrevet om samme emner. At der foregår, kvindeundertrykkelse socialt bedrag i parallelsamfund, og at det i høj grad sanktionere af diverse moskeer, som endvidere for en dels vedkommende også præker ekstremt reaktionære ting, det er langt fra noget nyt.

Men det er ikke set før fremlagt i et sammenhængende format – og slet ikke på tv. Og tv er, hvilket mange ofte glemme, et ekstremt stærkt medie. En ting er at læse om noget i et dagblad eller en bog, men noget ganske andet at se det dokumenteret og selv få syn for sagn på 46 tommer i sin dagligstue.

Jeg har tidligere skrevet om, hvorfor man næppe kan eller bør forbyde moskeerne eller kriminalisere prædikanterne, medmindre de ganske konkret og specifikt opfordrer til vold. Selvom mange har svært ved at se distinktionen, er det ikke ulovligt at erklære, at noget er lovligt efter en given lov eller at ønske dansk lov erstattet og ændret. Man må gerne sige, at ifølge sharialovgivning er det acceptalt at tæske sine børn for ikke at bede eller stene en utro kvinde, uanset hvor forskruet og usympatisk, jeg og andre måtte finde det.

Dobbelttungede hyklere
Men det oplagte og aldeles relevante spørgsmål er så, hvad der kan gøres?

Det mest indlysende er det, som TV2s dokumentar har formået. At udstille disses repræsentanter i al deres foragtelige forløjethed. Der vil sidde mennesker i parallelsamfundene, der nu ser ellers så magtfulde imamer udstillet som dobbelttungede hyklere. Prædikanter og angiveligt lærde som bag lukkede døre kan trone majestætisk, mens de kvalmt smilende docerer, hvordan kvinder må finde sig i partnervold og acceptere polygami. Men som enten ikke tør stille op foran kameraene, eller her geråder i tragikomiske bortforklaringer med bautastenstore klumper i halsen.

Mit gæt er også, at rigtig mange i parallelsamfundene, hvor disse prædikanter og deres tilhængere har indflydelse, – berettiget – har haft opfattelsen af, at en ganske pæn del af majoritetsbefolkningen i Danmark enten var ligeglade med eller stiltiende accepterede, hvad der foregik her. Det kan den massive reaktion på programmerne være med til med syvtommersøm at hamre fast, er forkert. Alt for længe har hypertolerante og blåøjede naivister ment at moskeerne, deres imamer og interkulturel og økumenisk dialog med selvsamme var en del af løsningen på en lang række integrationsproblemer.
TV2s dokumentarer har så rigeligt dokumenteret, at de i stedet – for en stor dels vedkommende – er en del af problemet. En stor del endda.

Ikke værdimæssigt ligeværdige
Og der kommer mere. Det næste program i serien vil fokusere på misbrug af offentlige midler. Mit gæt er, at det ikke vil være mindre knusende end de foregående, for anklager om, at der her finder massivt misbrug sted, er der rigelig af.

Mens retten til at tale og mødes nok er grundlovssikret, så bør retten til at modtage andres penge til at præke misogyni, totalitært teokrati, homofobi og sexisme absolut ikke være det. Ikke alene kan og bør disse organisationer med udgangspunkt i en mere end berettiget mistanke finkæmmes, dansk foreningslovgivning bør også oplagt revideres, så  ingen organisation, der promoverer sådanne ting er berettiget til tilskud og den blåstempling, der følger med. Vil man fremme sådanne værdier, må man gøre det for egen regning.

Og nej, det er ikke sindelagskontrol, men derimod en tilkendegivelse af, at selvom demokratiet tolererer bevægelser og individer, der aktivt modarbejder det, så betragtes disse absolut ikke som hverken værdimæssigt ligeværdige eller nogen, man er forpligtet til at understøtte med hverken tilskud eller ret til kommunale lokaler. Nok giver ytringsfriheden ret til at sige og mene, hvad man vil, men det giver ikke ret til at gøre det for ens medborgeres penge.

Universitsimamer?
Et af de løsningsforslag, der ofte har været fremlagt er at lave en form for offentligt certificeret imamuddannelse. Måske kan det gøre en forskel – jeg tvivler. Som TV2s udsendelser viser, så er der tale om menigheder, hvor respekten for danske myndigheder og autoriteter i forvejen kan ligge på et meget lille sted. Regner man i ramme alvor med, at menighederne her ville ansætte en mere moderat imam – eller blive overbevist at en sådan, såfremt de alligevel gjorde – fordi vedkommende kom anstigende med et eksamensbevis fra RUC?  Der er talte om dybfølte og stærke religiøse overbevisninger, som man ikke kan ændre med hverken et kommunalt eller uddannelsesmæssigt snuptag. Jeg tror heller ikke, at man ville kunne moderere Jehovs Vidners synspunkter ved at uddanne deres “ældste” i statsligt regi.

Grunden til at mere eller mindre fundamentalistiske prædikanter har følgere, er ikke, at de er en eller anden moderne variant af Rotterfængeren fra Hameln, der lokker naive sjæle med reaktionære budskaber, men at der findes et publikum, som ønsker at høre disse budskaber og aktivt opsøger dem.

Ideer kan ikke forbydes
Helt grundlæggende bliver man også nødt til at erkende, at disse synspunkter ikke kommer til at forsvinde, heller ikke hvis man indførte de mest vidtgående forbud mod moskeer og prædikanter, som ville kompromittere både dansk grundlov og rettigheder, som så mange ellers anpriser, når de bruges til at forsvare tegninger af Muhammed og krads religionskritik.

Ideer lever i kraft af mennesker, ikke bygninger. Og der er mennesker i Danmark, som deler de ideer, som TV2 har påvist er deprimerende udbredte blandt imamer i en række større moskeer.

Det er virkeligheden.

Den skal konfronteres med et demokrati, der vedstår sig egne værdier som overlegne og ikke promoverer et falsk værdifællesskab med grupper og individer, der ønsker det udslettet og ikke har den fjerneste respekt for hverken ytringsfrihed eller foreningsfrihed.

Ikke ved at kompromittere selvsamme rettigheder.

164 kommentarer RSS

 1. Af Arvid Holm

  -

  Da Vesten er kultur-pacifistisk, skal integrationen ske frivilligt, hvis kulturen skal bevares.
  Alternativt erstattes den af islamisk kultur med det voksende antal muslimer.
  Eller den pacifistiske kultur går tabt, hvis man vælger at bekæmpe den udvikling.

 2. Af john K

  -

  hjemsendelser , 1951 “flygtninge” konventionen” som ved den NYE EU” aftale er vel ude af kraft !!!

  Opretholdelse af den Danske lov, startende med Grundloven §67 !!
  og
  udlændingeloven
  lov 4) når en udlænding, der har opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, rejser på ferie eller andet korterevarende ophold til det land, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet at udlændingen risikerer forfølgelse omfattet af § 7 og forholdene, der har begrundet opholdstilladelsen, har ændret sig på en sådan måde, at udlændingen ikke længere risikerer sådan forfølgelse, jf. § 7 og § 8, stk. 1 og 2. En opholdstilladelse kan inddrages efter 1. pkt. indtil 10 år efter det tidspunkt, hvor opholdstilladelsen er meddelt første gang.

  1 i 10 assimilation
  2 i 10 problem
  3 i 10 enklaver

  Det ender som Jugoslavien. men det er jo DET EU (hvem styrer virkelig EU?!?!) nedbrydelse af ALLE national stater .

  Du ved det godt Mikkel , du er bare nu lønnet ……

  FUxx EU

 3. Af Tobias Rasmussen

  -

  Fint skriv Hr. Andersson, uden den hysteriske tone de fleste debattører og tildels politikere har flashed med. Politikere med enten håbløse quick fix løsninger eller endda opfordring til Grundlovsbrud – nok engang skuffende talent masse der bliver udvist inde på Tinget, men lad det nu ligge.

  Hvad så nu siger du helt rigtigt? Jo, det skal jeg sige dig:

  1. De åbenlyse lovovertrædelser skal selvfølgelig politi anmeldes og retsforfølges.
  2. Politikere skal se på eks. foreningsloven som du nævner og få frataget offentlig støtte til de pågældende foreninger der overskrider ikke bare lovgivningen, men også et sæt etiske og moralske regler som man passende kunne definere i et udvalg.
  3. Der skal laves en undersøgelse af samtlige 150 moskeer, hvilket nærmest INGEN til min store overraskelse har nævnt!! Der foreligger rent faktisk en omfattende og grundig undersøgelse fra 2006 af de dengang 115 moskeer (af Lene Kühne), som i øvrigt viste et helt andet billede end det der er set i dokumentarerne når man ser på helheden og ikke kun 6-8 moskeer (hvoraf halvdelen i forvejen var kendt som kontroversielle). Det er oplagt at se på om TV2 kun har haft fat i de mest brodne kar eller om problemerne stikker langt dybere.
  4. Kultur- og undervisningsministeren skal i dialog med talsmændene fra de største muslimske organisationer om tilrettelæggelse og organiseringen af de muslimske foreninger og herunder muligheden for en imam uddannelse på lige fod med teolog uddannelsen.

  Vi skal ikke glemme at der er sket en række positive fremskridt i integrationen af den ikke-vestlige gruppe i Danmark de senere år. Således er erhvervs frekvensen steget markant for gruppen fra 1996 og til 2008, kvindelige ikke-vestlige indvandreres uddannelses frekvens er steget fra 44% til 64% fra 2004 og vi har den laveste kriminalitetsrate i 9 år. Hertil kommer at jeg hørte et tal fra en af de muslimer der står bag TV2 dokumentarerne af det faktisk kun er 15.000 muslimer der jævnligt går i moskeer – ud af 250.000 muslimer og at rapporten fra 2006 fortalte at imamer har begrænset indflydelse på dem der kommer i moskeerne. Så lad os nu lige spise brød til og afvendte en ny rapport før vi sætter himmel og hav i bevægelse.

 4. Af Henrik Knage

  -

  Man kan vel også med rette undrer sig over at moskeer overhovedet har deres berettigelse i Danmark, da disse er en af hjørnestenene i at deres egne samfund er styrtet i grus, og at de har været nød til at flygte til Danmark.

  Den anden hjørnesten er disse personers overbevisninger, adfærd og holdninger. En cocktail, der hvis der også kommer krudt i “drikken” godt kan sige “Bumm”.

  I øvrigt skal der ikke prædikes ret meget religion i en privatskole – før de offentlige tilskud fordufter, og skolen må klare sig selv, så jeg forstår slet ikke politikernes holdning over for moskeer – da der er tale om positiv særbehandling.

 5. Af Arne Hornborg

  -

  Det er gode, oplysende udsendelser hvor islam, ubevidst, afslører sig selv.
  Måden udsendelsen er gjort på, er den eneste rigtige. HER fik vi den usminkede sandhed, fortalt af islamisterne selv. Blev gjort bevidste om, at muslimerne, islam taler med TO tunger.
  Deres løgnehistorier om at de ønsker at blive integreret, blive en del af det danske samfund, holder naturligvis ikke. Noget mange af os var klar over i forvejen. Men Glistrup og mange af vi andre, talte og skrev for døve øren.
  Muslimerne, islam har, ganske uforstyrret, oprettet parallelsamfund, fulgt Koranens love og ikke Den danske Grundlov, eller de love der er vedtaget af Folketinget.
  Forlængst burde de offentlige myndigheder stillet krav til indvandrerne, fupasylanterne, bekvemmelighedsflygtninge om, at her i Danmark gælder det dansk lovgivning.
  Gjort islamisterne opmærksomme på, at døtrene SELV bestemmer over deres eget liv, deres egen tilværelse. At disse piger,kvinder har RET til at finde sig en dansk kæreste, at indgå ægteskab med hvem DE vil. Det er ikke noget der vedrører deres familier.
  Kan forældre, brødre, onkler, fætre og øvrige familiemedlemmer ikke forstå og ikke mindst respektere kvindernes egne frie valg, så har de familiemedlemmer mistet retten til ophold i Danmark. Det skal skrives med STORE, tydelige bogstaver. Her bør der ikke være nogen pardon.
  I en af udsendelserne fortalte en imam at det var en muslimsk mands pligt at forsørge sin hustru. Det lyder da tiltalende. Det må da betyde at muslimske kvinder IKKE skal have kontanthjælp fra ,,de vantros samfund”.
  Hvor mange hjemmeløbende gifte danske kvinder har fået kontanthjælp? Min hustru fik ikke en eneste krone. Vi måtte klare os for min løn alene, da min hustru valgte sin erhvervskarriere fra for at passe hjem og børn.
  De unge muslimer, kvinder som mænd skal have al den fornødne hjælp til det opgør der skal komme.
  Koranen har ingen lovmæssig betydning her i Danmark.
  Arne Hornborg
  Typografisk mediegrafiker/forfatter.

 6. Af Henrik Knage

  -

  Jeg ved godt der også findes kirker og kristne i Saudi Arabien, men gad godt at se en kristen gå hen og hive en burka af en Saudi Araber på åben gade – og så stadig bevare sit hoved på sin krop, en uge efter.

 7. Af Svend Jensen

  -

  TV-serien illustrerer, at et land kan erobres under de rette forhold:
  1) Modtagerlandet garanterer livslang gratis social velfærd for tilflyttere uden modydelser.
  2) Masseflytning til modtagerland af overskudsbefolkning med påstået nød som billet.
  3) Tilflytterne indtager herefter passiv offerholdning konstant.
  4) Vold anvendes lejlighedsvis for at skræmme modtagerbefolkningen til underkastelse.
  5) Modtagerbefolkningen og dens kultur ignoreres mest muligt.
  6) Medbragte love og regler overholdes reelt; modtagerlandets overholdes kun på skrømt.
  7) Modtagerlandets sociale system udnyttes hæmningsløst for at lette tilflytningen af mere overskudsbefolkning.
  Formålet med erobringen er naturligvis på sigt med minimale anstrengelser at udskifte den oprindelige kultur i modtagerlandet med tilflytternes, når de bliver mange nok.

 8. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Angående Islam, og muslimer:
  Gør som Schweitz, forbyd moske byggeri! Jævn de 160 moskeer, vi har i Danmark, med jorden!
  Vi har alt mulig ret til, at beskytte vort demokratiske Danske samfund, mod et system/religion, hvis formål er, at udrydde kristne og kristendom, samt vort demokrati!

  Så det er på tide, at det himmelråbende idioti, der foregår nu, hvor man passivt ser til at ens samfund/demokrati, bliver ødelagt af muslimske indvandrer/asylsøgende!

  Erkende, at moskeer er bastioner/arnesteder, for sharia lovgivning!

  Få gjort op med vanvittige forældede menneskerettigheders konventioner, der i bund og grund sabotere vort demokrati!

  Åbne øjnene og erkend den monumentale politiske fejltagelse, det var at tillade muslimer indrejse/ophold i Europa!

  Og for en gangs skyld begynd, at gøre noget ved problemet, og stop for muslimsk indrejse i Danmark. Udvis så mange som muligt!
  M.v.h.

 9. Af Claus T.

  -

  Fornuftige ord fra Mikkel Andersson.
  Det er fuldstændig korrekt, at man hverken kan eller skal fordyde meninger, uanset hvor vanvittige, de er. Man skal bekæmpe dem.
  Og i den situation er det uhyrligt, at skatteyderne årligt betaler 40.000 kr. tilskud til hvert eneste barn i muslimske eller kristne “friskoler”.
  Radio 24/7 har afsløret, at de kristne friskoler prædiker had til bl.a. homoseksuelle, og TV2 afslører, at moskeerne (og dermed deres skoler) gør præcis det samme.
  Folk må mene eller tro, hvad de vil. Det sikrer grundloven.
  Men religion er en privatsag og skal ikke støttes af skatteyderne.

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  Der skrives meget afsindig vrøvl i kommentarerne til en ellers udmærket blog. F.eks. kommer et forslag om at jævne alle moskeer med jorden. Vedkommende ved ikke, at de så erstattes med private moskeer. Det er let in bederetning, og så er den stort set hjemme. Heldigvis er der også et indlæg, der fortæller at TV2 bevidst søgte efter de ikke særlig talrige radikale moskeer; men hvad de ikke fortalte, er at disse imamer er tilrejsende, inviterede og at deres budskaber slet ikke behøver at afspejle den almindelige holdning i de menigheder, hvor de optræder. Der var i går en diskussion i Orientering med Jair Melchior, overrabbineren, og Anders Gadegaard, domprovst i København (og givetvis en rød klud for de rabiate her). Begge var saglige og fortalte om hvad der egentlig er på færde i de allerfleste af de muslimske samfund i Danmark, og det var et ganske andet billede de kom med end det, som TV2 promoverer. Man kan vel sige, at især den gode overrabbiner egentlig ikke har megen grund til at elske muslimerne; men han ved både fra sit arbejde med moderate muslimer i Danmark og i det hele taget fra Israel, hvor integrationen af israelske arabere går ganske stærkt, og hvor flere og flere arabere faktisk gør militærtjeneste og bliver en del af samfundet dernede. Som et arabisk medlem af knesset udtalte: ‘Ja, jeg har jo i sammenligning med min fætter i Nablus en forventning om at leve 20 år længere end ham. Jeg har god løn, godt arbejde og social security.’ Demokratiske rettigheder er jo også en del af billedet.

  Så ærlig talt, selv om de rabiate antimuslimer her nok skal kæfte op: find nogle fornuftige løsninger og sats på de moderate kræfter i stedet for hele tiden at forsøge at skabe konfrontation. Vi behøver dem jo for at holde vores befolkningstal oppe. Ellers skal alle danskere fra nu af leve i mindst 100 år. Summa summarum: Det Danmark, der var engang, eksisterer ikke mere, det Danmark, vi beundrer i Matador og Olsenbandefilmene (som om, det nogensinde eksisterede). Ingen kan bade to gange i den samme flod.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  PS: Jeg glemte at tilføje, at det med menigheder og moskeer, der mødes i private hjem, modsvares at udviklingen i lande, hvor kristendommen ikke nødvendigvis er velset. Det har spillet en betydelig rolle i Kina, hvor man taler om huskirker. Der skal ikke så meget til: Et bord, et vanfad, og så er den ved at være der. Det er nærmest umuligt at bekæmpe, hvis myndighederne vil det. Men vil man gøre muslimer i Danmark til martyrer, så gør det dog. Det er som at kæmpe mod hydraen, der kommer syv hovedet til for hvert et, man hugger af. Se lidt på kristendommens udvikling i den antikke verden.

 12. Af Benny B

  -

  “Ideer kan ikke forbydes”
  Det er rigtigt, men det er heller ikke nødvendigt.
  Vi har noget som er meget mere effektivt: Udvisninger.
  Udvis alle ikke Danske statsborgere på overførselsindkomst, så vil der være tomt i Charles Manson hulerne.

 13. Af Svend Jensen

  -

  @Niels Peter lemche:
  “Vi behøver dem jo for at holde vores befolkningstal oppe. Ellers skal alle danskere fra nu af leve i mindst 100 år.”

  Hr. Lemche serverer endnu en formidabel påstand. Spørg en hvilken som helst dansker, om han behøver flere muslimer for at holde befolkningstallet oppe; men vær parat til at løbe hurtigt væk da du nok som islamofil ikke vil bryde dig om svaret.
  Der er ingen naturlov eller nødvendighed, der foreskriver at folketal hele tiden skal stige eller holdes konstant. Konstant stigninger ville jo på sigt være suicidalt for ethvert land. Det optimale befolkningstal må udspringe af bæredygtighed og hensynet til andre skabninger.
  Hvis et befolkningstal i et land partout skal holdes oppe, er det da herredumt at invitere muslimer til det hverv. Erfaringen viser, at de som importerer muslimer, kun beder om uløselige problemer og dem har vi nok af i forvejen.
  Nævn ét land hvor muslimer lever i harmoni med andre religioner. Den var svær – ik’?

 14. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Ja, nu er det altså mig, Carl-Erik Pedersen, der skriver dette afsindige vrøvl om, at jævne alle moskeer i Danmark med jorden!

  Moskeer er lovlig tilladte kommando centraler for udbredelse af Sharia lovgivning i Danmark!

  At regne Schweiziske politikere/lovgivere, for afsindige, er nok lige stærkt nok.
  Schweitz rangere betydeligt højere på demokrati/velstands listen end Danmark og, at de har forbudt moskeer er nok ikke uden grund!

  Og, at hvis moskeer blev forbudt, så ville de gå under jorden med deres religion, så kan jeg kun sige, at dette ville være ønskværdigt, lige så vel som, at nazismen er forbudt i Tyskland, og de derfor også er gået under jorden!
  Og for resten så befinder muslimer sig allerede under jorden med deres terrorisme!

  Med hensyn til, at berømme muslimske samfund i Danmark, så er det mere idioti af samme skuffe! Har Hr. Lemche ikke fundet ud af, at hvor muslimer udtaler sig til kristne/demokrater, så taler de med to tunger (altså lyver)?
  Det er endog pålagt dem i deres sharia lovgivning, at lyve overfor vantro, som os!

  Så, Hr. Lemches verdens anskuelse er ude af proportioner til muslimsk opførelse og udtalelser!

  Vor kristne demokrati, og kultur er fuldt berettiget til, at forsvare Danmark, og Europas eksistens mod Islam, og Hr. Lemche!
  M.v.h.

 15. Af Niels Larsen

  -

  “Flere fremhæver nu, at meget af det, som kom frem i programmerne allerede har været dokumenteret. Det er helt korrekt. Folk som Naser Khader, Ahmed Akkari, Yahya Hassan, Tina Magaard, Ahmad Mahmoud, Geeti Amiri og mange andre har skrevet om samme emner. At der foregår, kvindeundertrykkelse socialt bedrag i parallelsamfund, og at det i høj grad sanktionere af diverse moskeer, som endvidere for en dels vedkommende også præker ekstremt reaktionære ting, det er langt fra noget nyt.

  Men det er ikke set før fremlagt i et sammenhængende format – og slet ikke på tv. ”

  —–

  Man kan spørge sig selv, hvor ignorante vore politikere og andre meningsdannere har lov til at være. Hvor naiv? Hvor uvidende?

  For det har de været igennem de seneste 40 år, da man blot ved at studere islam i de muslimske lande ikke på nogen måde kunne være i tvivl om, at der der foregår en massiv kvindeundertrykkelse, udøves massiv vold mod alle, som overtræder reglerne og vestlig levevis forbandes i tide og utide. Samt at muslimerne der til stadighed hyler op om deres sharia.

  Når så vore hjemlige politikere tror på og forventer, at disse mennesker blot ved at flytte nogle tusind kilometer nordpå helt skulle ændre mentalitet og holdning, så må samme politikere affinde sig med at blive hånet for deres ignorance, naivitet og uvidenhed.

  Vore politikere har totalt fejlet mht. en helt nødvendig inddæmning af det muslimske djævelskab – for det er, hvad det er.

  Som jeg skrev andetsteds i går:

  Forbavselse og forargelse…

  Vore politikere er slået med forbavselse og forargelse, så tiderne ændrer sig trods alt. For 75 år siden var i det mindste én af dem slået med forbavselse og beundring…

  Politikerne er forargede over, at imamerne på stribe opfordrer kvinderne til at følge sharialoven fuldstændig slavisk og at imamerne på stribe advokerer for stening af utro kvinder. Men hvordan kan det overhovedet komme bag på politikerne, at det forholder sig således? Sharia er en integreret del af islam og islam er ikke islam uden sharia. Det kunne politikerne have forvisset sig om ved at lytte til Tina Magaard eller vi andre, som har indsigt i islam og muslimsk kultur og skikke.
  Politikerne har holdt det ene møde efter det andet med disse imamer, hvor imamerne højt og helligt lover at efterleve dansk lov. Talsmænd og talskvinder for moskeerne lover nøjagtig det samme nu efter TV2’s udsendelser.

  Imamerne lyver og talsmændene/-kvinderne lyver. Og de gør det i bevidstheden om, at de har både ret og pligt til at gøre det ifølge det muslimske dogme om taqiya, som anbefaler sunnimuslimer at lyve og forpligter shiamuslimer til at lyve, hvis løgnen kan fremme islam. Der er ligesom ikke så meget at være i tvivl om, kære naive politikere! (http://www.islaminfo.dk/Leksikon.asp?PgID=381)
  Og hvordan kan politikerne overhovedet komme på den tanke, at imamerne og andre muslimer vil overholde dansk lov, hvis den går imod muslimske bestemmelser? Islam er helt entydigt en samlet samfundsmodel, som ingen muslim kan fravige uden at være frafalden – og det er en risikabel affære under islam.

  En muslim kan løsrive sig fra den strikse fortolkning af islam, hvis vedkommende bor i et vestligt land og ikke er omgivet af (ret mange) andre muslimer. Dvs, bor udenfor ghettoerne. For i ghettoerne er der altid skarp, social kontrol – og kontant afstraffelse, hvis islam ikke overholdes.

  Der er en årsag til, at muslimerne (læs: muslimske mænd) foretrækker at bo i ghettoer. Der er en årsag til, at ghettobeboerne af al magt forsøger at holde danske myndigheder på lang afstand. De foretrækker at bo i ghettoerne, fordi det giver mændene mulighed for kollektivt at overvåge kvinderne og rapportere om deres adfærd, hvis den afviger fra normerne. Og de foretrækker at holde myndighederne på afstand netop for at kunne udøve denne kontrol.

  Imamerne har ingen kvaler ved at overtræde dansk lov og hvordan skulle de kunne have det? De ved, at verdslige love altid er underordnet muslimske regler og at i tilfælde af uoverensstemmelser falder den verdslige lov væk. De har derfor ingen moralske skrupler ved at overtræde dansk lov – eller at lyve om, at de gør det.
  Efter de seneste afsløringer af imamernes undergravende virksomhed bør det stå klart for den fornuftigt tænkende del af politikerne – det udelukker på forhånd politikerne fra Enhedslisten, Alternativet og Det radikale Venstre, som derfor bør overhøres totalt – at der skal andre boller på suppen overfor islam.

  Det skal være helt slut med at give indrømmelser, uanset på hvilket område. Og allerede givne indrømmelser skal tilbagekaldes. Imamerne skal overvåges særdeles nøje, overbærenheden overfor unge muslimske bøller skal slutte og de skal mærke konsekvens første gang, de overtræder loven. Og der skal sættes langt kraftigere ind for at genvinde kontrollen med ghettoerne – om nødvendigt må militæret sættes ind. Muslimerne forstår kun ét sprog: voldens!

  Ved optøjer i ghettoerne skal der slås hårdt ned på de skyldige og de skal idømmes straf. Om nødvendigt kollektiv straf.

  Kort sagt: muslimerne skal gøres bevidste om, at islam ingen indflydelse har eller får i vort civiliserede samfund. Og at sharia ikke på nogen måde tolereres.
  Både for 75 år siden og nu fører politikerne en samarbejdspolitik, som heldigvis flere og flere både dengang og nu vendte/vender ryggen.

  Dengang var det nazismen, der samarbejdedes med; i dag er det islam. Forskellen i samarbejdet er nærmest ens, da både nazisterne og muslimerne æder hele armen, når politikerne stikker dem en lillefinger.

  Men… der er én forskel på dengang og nu: i dag har vi chancen for at slå uhyret af banen, men det haster! Og det indebærer, at politikerne tager naivitetsfilteret fra øjnene!

 16. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Enig med Svend Jensen – det er mere end stupidt, at hævde nødvendigheden af, at befolkningstallet konstant SKAL stige konstant for at et land kan fortsætte udviklingen. DK klarede sig udmærket omkring 1914 ( det daværende niveau for teknologi taget i betragtning ) hvor befolkningstallet var omkring det halve af det nuværende – større befolkningstal er ensbetydende med øget forurening, øget kriminalitet, manglende arbejdspladser ( kan ikke skaffes nok allerede på nuv. tidspunkt ) større trængsels-problemer – verdens befolkning er nu ca. 9 millarder – den fungerede bedre da den var på ca. 3 milliarder (ca. 1950 ) – vi bliver kvalt i vort eget skidt og møg og ikke mindst STUPIDITET.

 17. Af Niels Larsen

  -

  @ HENRIK KNAGE: “Jeg ved godt der også findes kirker og kristne i Saudi Arabien, men gad godt at se en kristen gå hen og hive en burka af en Saudi Araber på åben gade – og så stadig bevare sit hoved på sin krop, en uge efter.”

  Der findes ganske få kirker, ja. Gennemtvunget af amerikanerne og kun i lukkede compounds (muromkransede bebyggelser uden adgang for saudere), hvor der er amerikanere.

  Bibler bliver konfiskeret, hvis man prøver at få dem med ind i landet.

  Det er forbudt at udøve andre religioner end islam udenfor de ganske få kirker.

  Og gør du det alligevel, skal du være heldig, hvis du slipper med at blive ekskorteret til nærmeste lufthavn.

 18. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Niels Larsens indlæg beskriver blændende hele den betændte problematik omkring islam og vore ekstremt naive politikere samt, ikke mindst, deres patetiske undskyldninger for ikke at standse vanviddet.

 19. Af Henrik Knage

  -

  Der er jo bare tale om samme koncept, som der er i et voldeligt forhold.

  En til at slå, og en til at blive slået.

  Den der bliver slået på målstregen er Danmark – fordi vore politikere har fjertet alle vore våben til selvforsvar – og derfor indirekte inviterer andre til at give os blå øjne – og det får vi, bare vent og se, med mindre lille skrøbelige Ida Auken, Pernille Fisker, der er blevet Skipper og styrmand Johanne (kahytsjomfruen) fra Fandens Baggård.

 20. Af Henrik Knage

  -

  Ændrer holdning 🙂

 21. Af Bo Hansen

  -

  Loesningen til problemet er helt enkelt.
  -Skrive en vaelger erklaering til stoette for Danskernes Parti.

  https://danskernesparti.dk/archives/5078

  Det gaelder dine boerns fremtid I Danmark

 22. Af Lisa Birk

  -

  Som det fremgår af debatten, ville det være rigtig godt for det danske samfund, hvis de indvandrede miljøer i højere grad blandede sig med danske miljøer. I mit barnebarns skole er der gode relationer mellem børnene, uanset herkomst. Men mange af de nydanske børn får ikke lov til at deltage i fødselsdage og andre fester i klassen. Det bestemmer deres forældre. Det er også en kendt sag at drengene fra disse familier statistisk set klarer sig dårligere. En af årsagerne kunne være at de er opdraget til ikke at lytte til kvinder- og mange lærere er jo netop kvinder. Et andet fænomen er det at disse børn får at vide at de netop ikke må se på den voksne, når de bliver bebrejdet et eller andet. Det er det stik modsatte i vores kultur, hvor det at se hinanden i øjnene netop opfattes som en forudsætning for at der opnås en fælles forståelse. Småting af denne type kan ikke undgå at skabe konflikt i børn og unge, og der er mange af dem.
  Det misogyne aspekt er nævnt i flere indlæg. Nedvurderingen af kvinder var også udbredt i Tyskland under fascismens herredømme. Historisk set er det en af de vigtigste grunde til dysfunktionelle samfund. Vis mig et samfund der fungerer godt og hvor vold mod og nedvurdering af kvinder hører til dagens orden. Men ingen afgiver frivilligt privilegier. Det viser historien også mange eksempler på. Og selv om det ville føre til bedre samfund for alle, så vil mange muslimske mænd ikke afgive de privilegier, der sikrer dem, at lige meget hvor dårligt de i øvrigt klarer sig, så er de “heldigvis” bedre end en hvilken som helst kvinde.

 23. Af Kristian Kolby

  -

  Så luk DF, LA og venstre!

 24. Af Birger Nielsen

  -

  Det undrer mig at opleve, at en velbegavet bibelkyndig mand som prof. Lemche igen og igen gå i brechen for muslimer. Det undrer mig, at radikale og venstrefløjen ustandselig tager parti for massiv
  indvanding af religiøse, reaktionære, demokrati-og kvindefjendske elementer, som de vel aldrig selv i hverdagen plejer omgang med. Den hellige frelste klasse bor som oftest langt fra indvandrerghettoerne og fremfører deres velformulerede og forudsigelige meninger uden tanke på
  fremtidens problemstillinger, både samfundsmæssigt, demografisk og økonomisk. Har vi ikke pligt
  til at tænke på vore efterkommere.

  Jeg savner iøvrigt en religionskritisk debat i Danmark, som man har i England og USA, hvor debattører som fx Dawkins og mange andre højtbegavede videnskabsmænd til stadighed bringer diverse religiøse ledere både kristne og muslimer skakmat mht. argumenter. Man kan jo i princippet
  pille de hellige skrifter og dermed religionerne helt fra hinanden, som værende de rene myter.

 25. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Jeg undrer mig over hvorfor TV2 og Berlingske decideret går efter arabisk talende imamer og moskeer? Hvorfor ikke undersøge og interviewe imamer og moskeer fra andre nationaliteter, sprog og kulturer? F.eks. kunne man prøve at undersøge hvordan tyrkisk talende imamer og moskeer praktiserer deres religion på? Eller har TV2 gjort et forsøg uden dog at finde frem til negative beviser på udtalelser, prædiken osv.? I forsøger at sætte alle muslimer i samme bås ved at sige sådan er alle muslimer! Det er næsten det samme som at sige, at Ku Klux Klan repræsenterer alle kristne i verden!

  Det duer ikke at føre hetz og skræmmekampagner mod Islam og muslimer. Tror I virkelig det hjælper med jeres angreb og overfald på Islam og muslimer? Eller er det bare blot med til at gøre den mere interessant, sympatisk og eftertragtet? Stil lige dette spørgsmål til jeres naive og snæversynede hjerne først, og kom derefter med langsigtede, holdbare og konstruktive løsningsforslag, tak.

  LØSNINGEN ER AT ANERKENDE ISLAM SOM STATSRELIGION!

  Det vil løse problemerne således, at muslimer ikke vil søge lukkede, radikaliserede og gale mennesker jeg ved ikke hvor i landet. Dels fordi muslimerne er indbyrdes splittede og tilhører forskellige grene og skoler og grupper indenfor Islam og dels fordi de har et stort problem med repræsentationen i samfundet – der er ikke én enhed. For det andet vil der være en juridisk, vidensbaseret og mere civiliseret uddannelse af imamer og muftier med statens støtte og anerkendelse. For det tredje vil der være flere teori, vidensbøger og anden litteratur om Islam, Koranen og generelt om muslimerne. Ved hjælp af sådan en uddannelse og forbedring af vidensbaserede læsematerialer vil også være til gavn for herboende muslimer som kan forfriske deres viden om Islam. Der vil være mere åbenhed, imødekommenhed og mere kontrol, overblik og indblik af moskeerne i landet, samt bygning, restauration, vedligeholdelse og bestilling af inventaret i moskeerne. For det fjerde vil sådan en anerkendelse og godkendelse give Danmark et godt image, en god ry og positiv omdømme, som så vil afspejle sig i hjerterne hos de danske muslimer, samt i udenrigspolitik, diplomati og økonomiske og financielle handelsmuligheder med mere end 50 muslimske lande i verden. Med realisering af denne vision vil man begynde at se positive resultater med integrationen af den muslimske minoritet, fordi vi har med en normaliserings- og anerkendelsesproces med den muslimske identitet i dansk kontekst at gøre. Som nation vil Danmark være det første land og et godt eksempel for resten af den vestlige verden og nyde godt af det som nation set i forhold til statslige interesser. Alt dette kan financieres via f.eks. “moske-skat” sammenlignet med kirkeskatten. Den ganske almindelige (etniske) dansker skal ikke betale én øre for det. Når der bor mellem 250.000 og 300.000 muslimer i Danmark, så synes jeg det er mere end rigeligt til at financiere det hele. Sådan et initiativ vil også være en positiv effekt, fordel og gevinst for muslimske ældre i plejehjem, men også andre institutionelle anliggender som vuggestue, børnehave, SFO, folkeskole, gymnasier, universiteter, hospitaler og fængslerne osv. Dette initiativ vil også være til gavn for samfundsøkonomien, da begge sider begynder at acceptere, respektere og tolerere hinanden vil man efterfølgende lykkes med den økonomiske integration af den muslimske minoritet, som så vender tilbage til statskassen som ekstra skattekroner, mere forbrug, mere beskæftigelse og mere demokrati og moderne og civiliseret livsstil, netop fordi uligheden formindskes hos den muslimske minoritet med lige adgang og rettigheder til uddannelse, job, sprog, bolig og netværk. Derfor bør staten omfavne muslimerne ved at anerkende Islam som statsreligion, som så kræver visionære, åbensindede og forstandige politikere, journalister, bloggere, skribenter, akademikere, (stats)ministre, konger, dronninger, prinser, prinsesser, fagfolk, borgere, individer, teologere og mv., der tør modigt at varetage og kæmpe for at gennemføre denne drøm. Jeg tror vi alle kan være enige om, at man ikke kan løse problemerne med vold, diskussioner, uenigheder og nægtelser. Men hvis man agter at løse problemerne til gavn for begge sider samt til gavn for staten og samfundet, så sætter man sig aktivt og empatisk ind i sagen, forsøger at forstå og erkende kernen i problemerne og med fuld accept og respekt omfavner dem ved at værdsætte dem i samfundet som de nu er med en kærlig og fredsskabende håndsrækning. Staten skal bare ét skridt frem – de (danske muslimer) skal nok svare dette skridt med 100 skridt tilbage til staten.

  PS.: Jeg synes det er dårligt I (journalister – TV medierne) ikke kalder muslimske personligheder, som kan magte det danske sprog og har en bred viden om Islam. Hvorfor ikke kalde Abdul Wahid Petersen til interviews i åben TV programmer. Han kan sproget og har en brev viden om alt i Islam og har iøvrigt skrevet mange bøger om Islam. Det er så nogle dobbeltmoralske medie træk der gør, at Islam og muslimer bliver vist som monsteragtige og gruelige, og den gennemsnitlige etniske dansker som dem herinde danner automatisk en uvidende og fordomsfyldt helhedsbillede af Islam og muslimer takket være vores medier, politikere og intellektuelle.

 26. Af Flemming Ast

  -

  Du fjerner deres penge, så de bliver tvunget til at arbejde. Så er der mindre tid til det pjat.

  Du sikrer, at de moderate bliver en god middelklasse, som vil være eftertragtet at nå.

  Når du hører ordene: Vi åbner os, så er det landsskadelig virksomhed, som betyder voldelig overtagelse af landet med et kalifat til følge. Det skal der reageres på.

  Koranskoler skal være en privat sag, der ikke skal have offentlige støttemidler. Hvis der undervises i Sharia, så luk skolen.

  Børn skal ikke gå i skole lørdag og søndag. Dette SKAL sikres a.h.t. børnene.

  De skal deltage i en løbende dialog med andre religioner. Her kan der tales om andet end religion.

 27. Af Saudi Resident

  -

  Henrik Knage, der findes ingen kirker i Saudi Arabien, heller ikke ganske få og heller ikke, som anført af andre, indenfor murerne af de såkaldte compounds.

  Ønsker en kristen udlænding at praktisere sin tro, sker dette altid under yderst beskedne former og jemme hos en selv – ikke i noget, der blot kunne minde om en kirke.

 28. Af Niels Larsen

  -

  @ SAUDI RESIDENT

  Underligt… eftersom jeg har været i én af de ganske få kirker dernede.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mehmet Gür, som igen skriver: LØSNINGEN ER AT ANERKENDE ISLAM SOM STATSRELIGION!

  Hvor mange gange skal det siges til dig, at der ikke er noget, der hedder en statsreligion i Danmark. Man kunne komme til at tro, at du er lidt forstyrret i hovedet. Kristendommen er ikke statsreligion i Danmark, for begrebet findes ikke. Den evangelisk-lutherske kirke, som i reglen er lig med folkekirken, er den første blandt de anerkendte trossamfund. det er grundlovssikret; men en eventuel ny grundlov vil sikkert i hvert fald omformulere den paragraf. Det er ligesom Danmark heller ikke har en statskirke, men en kirke, der sponsoreres af staten. Prøv dog at læse på lektion, hvis du vil tages alvorligt!

 30. Af Niels Larsen

  -

  @ Gür

  Du bliver ved med dit vås om islam som statsreligion.

  Det kommer aldrig til at ske, da det vil kræve en Grundlovsændring, hvortil der kræves bl. a. en folkeafstemning – og danskerne vil aldrig stemme for, at det islamiske lort får indflydelse i samfundet.

 31. Af Sonny A

  -

  I bund og grund er vi alle mennesker.

  I Danmark prædiker man frihed, ytringsfrihed og demokrati.
  Men når kommer til Islam og muslimer, har man glemt og lagt friheden på hylden.

  Føler som muslim at der bliver kørt hetz imod muslimer.
  Der er mange som føler et problem i at der er muslimer i landet, men deres had kan ikke ændre realiteten at mange er kommet for at blive.
  Jeg personligt tager afstand fra ekstreme grupper som Hizb T, wahabister, salafister, IS og folk der udfører terror.

  Jeg har en højt akademisk uddannelse og bidrager til det danske samfund m. mange skattekroner, men jeg har ret til at praktisere min religion hjemme og ved at komme i moske.

  I sidste ende handler det om at åbne op og møde hinanden, for at få en forståelse i hinanden, i disse tider anerkendende samtale meget populært og moderne: det vil det der mangler.

  Hvornår har du nogen sinde prøvet at tale m en muslim, el. inviteret ham/hende til kaffe?

  Det viser den afstand der er i mellem muslimer og danskere i danmark.

 32. Af Sonny A

  -

  I bund og grund er vi alle mennesker.

  I Danmark prædiker man frihed, ytringsfrihed og demokrati.
  Men når det kommer til Islam og muslimer, har man glemt og lagt friheden på hylden.

  Jeg føler mig som muslim at der bliver kørt hetz imod muslimer i Danmark.

  Der er mange som føler at det er et problem med de muslimer i landet, men deres had kan ikke ændre realiteten at mange er kommet for at blive.

  Jeg personligt tager afstand fra ekstreme grupper som Hizb T, wahabister, salafister, IS og folk der udfører terror.

  Jeg har en høj akademisk uddannelse og bidrager til det danske samfund m. mange skattekroner, men jeg har ret til at praktisere min religion hjemme og ved at komme i moske. Jeg opfordrer ikke til vold mod børn, kvinder og mod uretfærdighed. Jeg støtter godhed i al almindelighed.

  I sidste ende handler det om at åbne op og møde hinanden, for at få en forståelse af hinanden, i disse tider anerkendende samtale meget populært og moderne: det vel det der mangler mener jeg.

  Hvornår har du nogen sinde prøvet at tale m en muslim, el. inviteret ham/hende til kaffe?

  Det viser den afstand der er i mellem muslimer generelt og danskere i Danmark.

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men Mehmet Gürs indvending mod de tendentiøse udsendelser om moskerne er ganske korrekt. Der er velfungerende trossamfund centreret om bogstavelig talt altid moderate tyrkiske moskeer, og de har været her i en menneskealder eller mere.

  Men det er naturligvis sjovere med de rabiate. Så får man bekræftet sine fordomme, som det tydelig ses på disse indlæg her.

  Men Mehmet…. sagen er jo, at dem, der her sviner alle muslimer til ved at slå dem i ét, er fuldstændig uden interesse i integration. De interesserer sig kun for at polere deres eget fremmedhadske verdensbillede. Og de vil hive ethvert argument frem for deres sag. Og at skulle forstå, hvad modparten siger, nej, det har ingen interesse. Flere af tågehornene her hævder, at der ikke er en naturlov for, at befolkningstallet skal stige; men det var jo heller ikke det, jeg skrev: Jeg skrev, at det handlede om at holde befolkningstallet stabilt. Det handler ikke, om der skal være 5½ million danskere eller 5,4 millioner, eller 5,3 millioner. Detr handler om et problem, som nu er erkendt selv i Kina, at faldet i befolkningen er ikke bare en truende bombe, den er gået af, forårsaget af 1-barnspolitiken. Nu falder befolkningstallet, for kineserne gider ikke længere børn. Det betyder, at der bliver færre varme hænder, af hvilken grund den kinesiske økonomi lider, og verden med.

 34. Af Sven Olsen

  -

  At islam er splittet indbyrdes er velkendt – og at der findes enormt mange “gode” (i brist på et bedre, kort ord) muslimer, der indgår i det danske samfund uden at begå forskellige former for udansk virksomhed er ligeså velkendt.

  Det er de rabiate islamister og deres modbydelige agenda at indföre sharia i et land, hvor islam ikke er – OCH IKKE SKAL VÄRE statreligion – det ville väre det förste skridt mod et khalifat – noget som intet fornuftigt menneske vil have.

 35. Af Saudi Resident

  -

  Niels Larsen – ikke i det man normalt forstår ved en kirke.

  – ellers er jeg enig i alt det andet, du skriver.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  Se Sven Olsen, det har du ganske ret i. Men hetzen mod alle muslimer bidrager kun tit at radikalisere mange flere selv moderate muslimer, og når det drejer sig om muslimer, hvis familier nu har været her i mere end halvtreds år, ja, så kan det sammenlignes med hetzen mod jøderne tidligere. Det er de samme beskyldninger og de samme påstande, der bruges, og så har jeg ikke sagt for meget.

 37. Af Svend Jensen

  -

  @Sami Gür:
  Hvis man er smart, observerer man muslimernes opførsel og holdninger her til lands og udenlands. Observationerne, sammen med historiske iagttagelser, fører til den logiske konklusion, at islam aldrig nogensinde i sin nuværende form kan sameksistere i noget land med andre religioner. Så er det skrevet på den pæne måde.
  Den logiske konsekvens af ovenstående må da blive, at hvis vesten vil bevare sin frihed, sit demokrati og tolerance, vil det være nødvendigt fuldstændigt at holde sig til udelukkende handelsmæssige kontakter med den islamiske verden. Alt andet vil føre til den totale katastrofe, da den islamiske verden ikke vil tillade personlig frihed, demokrati og tolerance overfor andre religioner, om islam får magt og indflydelse i vesten.
  Nej tak til social kontrol, misogyni, homofobi, grusomme straffe, religiøs ufrihed etc. etc. etc..

 38. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Okey, så lad os sige det samme status som protestantiske-lutherske kirke, som sponsoreres af staten.

  Vil I ikke nok være søde og lade være med at bande og nævne grimme og nedsættende ord om tro, religioner og hellige personligheder. Det hjælper ikke på tonen og retorikken og formålet med dette debat panel.

 39. Af Birger Nielsen

  -

  Til Sami G”ur:
  Er der noget der hedder religionskritik inden for islam, eller er det forbudt at stille spørgsmål.

 40. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  De vestlige demokratier har både ret og pligt til, at beskytte sig selv mod vanvittige religioner, der har ophævet sig selv til lovgivende forsamlinger!

  Det er den onde lyne mig på tide, at der bliver slået en streg i sandet og reageret fra politisk hold, med andet end snak!

  Få vedtaget de grundlovs ændringer, der er behov for, så vi kan få elemineret islams indflydelse i Danmark!

  Vi Danskere/Europærer er ved at have fået nok af muslimer der kommer til vore lande som gæster og indvandrer, og som bliver generøs modtage, gengælder vor gæstfrihed, ved, at prøve på at underminere vore samfund!

  I (muslimer) får socialhjælp, lejligheder, fri lægehjælp, fri skolegang, pension, og mange flere goder, som ikke eksisterede i jeres hjemlande, og i har stadigvæk frækheden, at forlange mere! hvad i alverden bilder i jer ind?
  Man kan udmærket forstå korstogenes begyndelse, når man betragter jeres opførsel/religion/kultur!

  Det er gud ske lov ved, at gå op for den Danske/Europæiske befolkning hvad i muslimer står for, og hvad det indebære, at være venlige over for jer!

  Der er mere og mere ved, at komme andre boller på suppen i Europa, med hensyn til behandling af muslimer, for vi har fundet ud af, at i ikke er venlige gæster; men det modsatte nemlig vore fjender!
  M.v.h.

 41. Af Mette Thomsen

  -

  Den seneste stramning , der omhandler inddragelse af værdier og begrænsning af ret til familiesammenføring, er oversolgt af politikerne og totalt virkningsløs.
  Stort set alle mandlige flygtninge og migranter kan søge om familiesammenføring fra dag ét, som loven er udformet. Stort ståhøj for absolut ingenting.
  “Smykkeloven” har heller ingen reelt indhold, men megen symbolværdi.
  Den Tyrkiet-aftale, som Lars Løkke Rasmussen, benævner en “game-changer”, er ud fra informationer om det faktiske indhold, også et opreklameret ingenting eller måske endda værre end det, eftersom det ligger i aftalen, at Tyrkiets 80 millioner indbyggere får visumfri indrejseret til Eu. Skræmmende er det også, at Tyrkiet, får stillet et EU medlemskab i udsigt.
  Det virker ubegribeligt, at vores politikere slet ikke er i stand til at lave tiltag, der kan sikre en fremtid for det Danmark, der er bygget op gennem generationer. Selv DF, der jo ellers har, fået stor vælgerfremgang på grund af deres holdning til ukontrolleret indvandring, nøjes med at udtrykke fortørnelse og derefter stemme for symbolpolitikken.

 42. Af Niels Larsen

  -

  @ SAUDI RESIDENT

  Enig. Man skal vide, at det er en kirke for at kunne se det.

 43. Af Niels Larsen

  -

  @ MEHMET SAMI GÜR

  Er du langsomt opfattende?

  Det, du foreslår kan kun gennemføres ved at

  1. Et folketingsflertal vedtager det i forbindelse med en Grundlovsrevision
  2. Vedtagelsen bekræftes af et flertal bestående af mindst 45% af samtlige vælgere ved en folkeafstemning
  3. Et nyvalgt Folketings flertal bekræfter vedtagelsen.

  Det er muligt, at man kan overtale 2 folketingsflertal til at begå det forræderi overfor danskerne.

  Men det bliver en umulighed at få 45% af danske vælgere til at stemme ja til det.

 44. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Jeg er enig med Sonny A.

  Sagen er det Sonny, at der er et heftigt og kolossalt forsøg på at generalisere og vise alle muslimer som ens og envejssynede. Det kalder jeg den rene danske (fremmedfjendske) diskurs.

  Jeg går personligt ind for pressefrihed, men de seneste serier om et par kontroversielle moskeer og imamer er direkte brud og voldtægt på pressefriheden. Det kunne sagtens håndteres på mange andre måder istedet for at vise det som noget helt sensationelt. Der er ikke noget nyt i disse moskeers håndtering af troen og religionen. Det har man altid vidst og det har før været i medierne flere gange. Hvorfor vise det nu som noget helt nyt og rystende?

  Var det mon for at få stormoske byggeriet skrottet i Århus? Løser denne stigmatiserende tilgang vores problemer i samfundet – næppe!

  Og så er der visse typer som taler for at smide alle muslimer ud af landet. Jamen held og lykke med det – der er ingen der holder jer.

  Så kan man spørge om Danmark er/bliver den nye Jugoslavien eller er det bare mig, der er bagude i tiden?

  1. Hvordan skal I kunne hjemsende så mange mennesker, som enten har et dansk (EU)
  statsborgerskab eller et lovligt opholdstilladelse?

  2. Vi lever ikke i sten- eller middelalderen, men i en tid, hvor FN, EU, NATO og mv. har indflydelse på både store og små landenes indenrigs- og udenrigspolitik med alle mulige konventioner osv. Hvis Danmark skulle finde på at foretage og vedtage jeres så dumdristige og ukloge anbefaling om at smide alle muslimer ud, hvilken form for reaktion og pres kunne man så forvente at få og fra hvilke lande, organisationer og unioner internationalt tror I?

  3. Hvor stort er Danmark set med politiske, økonomiske, diplomatiske og militære briller? Hvad er Danmarks styrke og kapacitet i forhold til og sammenlignet med omverdenen og den globale og internationale arena?

  4. Hvor stort er det danske militær? Og hvad er antallet af de danske sikkerhedsstyrker? Og er der militær- og politifolk nok til at kunne håndtere jeg ved ikke hvor mange muslimers exit ud af Danmark? Det er heller ikke gratis, men temmelig dyrt at smide så mange mennesker ud af landet!

  Når politiet har det svært med et par kriminelle grupper i Danmark, så lyder jeres racistiske, fremmedfjendske, surrealistiske, absurde, sindsforvirrende, latterlige og betænkelige forslag helt ude af proportioner!

  5. Hvor tungt vejer Danmark i forhold til store muslimske lande? Eller lande som store EU lande eller for den sags skyld et land som USA? Hvor tungt vejer Danmark i forhold til den islamiske verden med mere end 50 lande og en befolkningsstørrelse på ca. 2 milliarder? Hvor mange var Danmarks – 5 eller 5,5 millioner? Engang sagde visse statsledere, at hele Danmark var en eller anden by op i Sverige!

  6. Danmark kan ikke engang måle sig med nogle multinationale selskaber, hvis årlig omsætning er større end Danmarks BNP!

  7. Og så vil I Gud hjælpe mig ud af EU sammen med Storbritannien. Lad os være ærlige og oprigtige overfor hinanden og lad være med at sammenligne Danmark med Storbritannien!

  Briterne styrer verdenskapitalismen og London er hovedstaden til verdensfinanserne. Dertil er det stadig et land uden solnedgang med sine sattellitlande. Til sidst, men ikke mindst har briterne Rothschild dynastiet bag sig, som er verdens rigeste og mest indflydelsesrige familie.

  Hvad har Danmark at byde på EU alternativet?

  Så, inden I begynder at drage konklusioner, truer og laver planer for, hvordan I kunne smide muslimerne ud af Danmark, så synes jeg lige I skal vågne op og falde ned til den virkelige jord først og bagefter have fokus og regnskab for denne realitet, tak.
  Derfor har jeg altid sagt, og stadig siger, at jeres tomme trusler rækker ikke mere end tanker og synspunkter vil jeg hilse og sige.

 45. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Det er altid tilladt at stille kritiske spørgsmål, for hvordan skal man ellers forholde sig til livet som et sundt og intelligent individ. Islam er et livsstil, men så sandelig også en vidensbaseret vejledning til mennesket uagtet årstal, tid og alder. Uanset hvor kritisk og hvor mange spørgsmål man overhovedet måtte have, så har Islam og dermed Koranen svaret på alt. Om man så kan lide svarene eller ej er noget som er op til en selv, men at lave om på religionen er utænkeligt, fordi den er skænket ned til menneskeheden af den alvidende, altseende, althørende og almægtige skaber.

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, hvad danskerne har at byde ind med? Hvad med røde pølser og bajere?

  Illusionen af at være et stort land blev taget fra danskerne i 1814 og cementeret ved Dybbøl 1864. Og så hjælper det jo ikke så meget på realiteterne, at det danske thalassokrati i middelalderen gik fra Narva til Grønland med afstikkere til Newfoundland. Alt imellem var stort set kronens besiddelser, Estland, Skåne, Orkney øerne, Shetland øerne, Island og så lidt Grønland. Norge kom til, og Færøerne var også en del heraf; men det er længe, længe siden.

 47. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er faktisk herligt, at en muslimsk blogger, stiller spørgsmål ved, om vi i Danmark har ordensmagt (politi/militær) nok til, at kunne styre de muslimske indvandrer i landet, derved begynder vore muslimske gæster, at vise hvor de står tankemæssig! men jeg kan love dem, at vi er stærke nok til, at håndtere jer!

  Vi skal begynde med, hvad man har gjort i Ungarn, Slovenien, Tjekkiet, og Polen; nemlig nægte muslimsk indvandring (indrejse). Derefter stop for familiesammenføring. Udvisning af kriminelle muslimer. Fratagelse af statsborgerskab for muslimer der ikke anekender vort demokrati.

  Hvis vi starter med disse tiltag, mon vi så ikke har fået skovlen under de mest rabiate af vore gæster!
  M.v.h.

 48. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN ,

  Nej, det får du ikke; men du får derimod skabt en hel masse nye, radikaliserede muslimer. Se lidt på baggrunden for de IS-rekrutter, der kommer fra de vesteuropæiske lande.

 49. Af Lars Andersen

  -

  Super artikel!
  Nu mangler vi så bare der bli’r gjort noget ved problemet – men sker dette?
  Næppe…

 50. Af claus claussen

  -

  En skaber som tydeligvis ikke var bekendt med almindelige viden (selv for dengang den muslimske pædofil muhammed opfandt islam) eller matematik.
  Altvidende ? LOOOOL !

  som for eksempel at solen kan foldes (81:1), går ned i en mudder pøl (18:86), stjernerne er kasteskyts imod dæmoner (67:5), Månen lyser op ved egen lys (71:16) og (24:35), månen blev delt og samlet igen (54:1 til 54:3)

  Der er åbenbart kun 7 planeter i universet (65:12) -forventelig ignorance af en slave-handlende voldtægtsforbryder som muhammed, men videnskab og altvidende er det sgu ikke.

  Og så den evige traver : Jorden blev skabt på 6 dage (50:38) – en vrangforestilling der deles af de kristneog som massmorderen muhammed selvfølgelig “lånte” da han opfandt islam. *GGGG* Det bliver sgu ikke mere grinagtigt…hvis det ikke var så blodigt alvorligt for dem af os der forlængst har gennemskuet religionen.

  Så er man over i de mere fantasifulde “islamiske videnskaber” som at mennesket er formet af ler (15:26) og at sæd produceres og kommer fra et område mellen rygraden og ribbene (86:6 og 86:7), at man ikke anede at kvinder producerede æg, at mennesket blev dannet ud fra en klump størket blod (LOOOL !) og livmoderen har tre lag samt knogler formes før kødet (23:14) det gør det ikke – det formes samtidigt…,men det ville en pyskopatisk massmorder fra Arabien’s ørken ikke vide når han skulle stadfæste sin stilling som Guds Sendebud iblandt de ignorante stammefolk fra ørkenen.

  Og så det sædvanlige Jorden er Flad vrangforestilling som jo heller ikke heeeeelt holder vand og ikke har holdt vand i ….tja…….mange århundreder. Men lever man som i det 6. århundrede, så kan man ikke forvente ret meget tankevirksomhed.

  Jeg kunne blive ved, men det ender bare med TL;DR, så måske skal vi bare lade det ligge dér.

  Hvis den muslimske måne gudinde (Jeps -det var sådan hun startede med at være, før go’e gamle Mo’ The Not-So-Mentally-Stable hurtigt fik ændret det) nu var så altvidende, så burde hun måske have lavet en arvelov som rent faktisk kunne beregnes korrekt. (4:11 og 4:12)

  En mand dør og efterlader sig døtre, 2 koner og 2 forældre. De får nu
  Døtre: 2/3
  Forældre: 1/3
  Koner: 1/8
  Det giver 9/8…Ret flot ikke?

  Ufejlbarlighed betyder at fejl ikke forekommer – hvis man erklærer ufejlbarlighed (alvidende, altseende, althørende og almægtige) som argument, så vil fremkomsten af bare én (1) fejl vælte hele argument-rækken….eller lavede din månde-gudinde måske en bevidst fejl – sådan bare for at holde os vågne. Gad vist hvad de rigtige arveregler så er….men de kommer nok senere når måne-gudinden finder en ny pyskopat at tale igennem.

  Det eneste islam har slænket menneskeheden er død og elendighed og i rigelig mængde.

 51. Af Birger Nielsen

  -

  Mehmet Gyr:
  “Uanset hvor kritisk og hvor mange spørgsmål man overhovedet måtte have, så har Islam og dermed Koranen svaret på alt. Om man så kan lide svarene eller ej er noget som er op til en selv, men at lave om på religionen er utænkeligt, fordi den er skænket ned til menneskeheden af den alvidende, altseende, althørende og almægtige skaber.”

  Tak for et klart svar. Altså hvis bare man tror på guden, så er alt andet ligegyldigt. Vi skriver år 2016.

 52. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt har muslimer, mig bekendt, aldrig lagt skjul på deres hensigter – islamiser verden og udryd de vantro.

  Det er da et enkelt letforståeligt budskab, selv en blåøjet blond dansker bør kunne forstå!

 53. Af Henrik Knage

  -

  Jeg har blot nævnt “Kirke”, ikke Domkirke. En kirke kan godt være ydmyg af ydre, med indholdsrig af indre.

  Derimod er jeg begyndt at tro på selvbedrag, og at politikere udnytter hjernens manglende evne til at tænke konstruktivt.

  Dansk politik flyder med begreber, som folk umiddelbart forholder sig til, ved at tro der bliver sagt det der siges, og derfor opfattes i en slags ønsketænkning – men hvor det senere viser sig at have en anden betydning, end det man først troede.

  Integration er et begreb de fleste begriber som noget der integreres, men det at være integreret har intet med integration at gøre – for integration betyder to eller flere uens kulturer, som ved hjælp af en proces muliggør disse, at leve side om side.

  Der står ikke noget om at målet skal ske via fred og fordragelighed, eller at den ene skal indordne sig under den anden.

  F.eks. vil jeg ikke integreres med de idiotiske imamer – hvorfor integration er dødsdømt på forhånd.

  Den næste “sild” i nettet er “Fair Løsning” også et psykologisk begreb, der kan tolkes på 1000 eller flere måder, men jeg tror ikke de fleste der stemte socialdemokratisk havde tænk på at Fair Løsning betød skattelettelser for selskaber – og skuffeselskaber.

  Der er masser af dem, hvis man begynder at lægge mærke til dem.

  Så med den i baghovedet bør alle pengetilførsler til integration stoppes omgående, da disse i sidste ende vil føre til direkte borgerkrig i Danmark

 54. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Århus historiér har altid været noget vi kunne grine af ! –Dog må projekt “dialog” ! –Trods alt være Århus-borgmesteren med samt det meste af komm. bestyrelsen ! –Bryde sammen på deres grædende knæ –NU, hvor deres “elskede Gellerup-beboérere ” ! –Har holdt dem for nar ! –I en grad, at det eneste er, at gøre er AT: Borgmesteren med samt den muslimske rådmand –træder tilbage –eller bliver smidt ud ! –Venstres Benyamin Semsek –har vist sig, at være den eneste, der kan kaldes “et ordentligt mandfolk” –Jubiii –Ham ka vi li ! –Lad os få Semsek som borgmester i Århus ! –Og for alt i verden ! –Send dog samtlige muslimer fra Gellerup ud af klappen –så alle kan høre deres jammer over AT: –Det var dog en skam, at det ikke længere kan lade sig gøre, at “nasse på skatteborgerne ! –Det gik jo lige så godt ikke sandt ? “

 55. Af L.asse Rasmussen

  -

  I studied the Quran a great deal. I came away from that study with the conviction that by and large there have been few religions in the world as deadly to men as that of Muhammad. As far as I can see, it is the principal cause of the decadence so visible today in the Muslim world and, though less absurd than the polytheism of old, its social and political tendencies are in my opinion more to be feared, and I therefore regard it as a form of decadence rather than a form of progress in relation to paganism itself.

  Alexis de Tocqueville

  Bolshevism combines the characteristics of the French Revolution with those of the rise of Islam… Those who accept Bolshevism become impervious to scientific evidence, and commit intellectual suicide. Even if all the doctrines of Bolshevism were true, this would still be the case, since no unbiased examination of them is tolerated…Among religions, Bolshevism is to be reckoned with Mohammedanism rather than with Christianity and Buddhism. Christianity and Buddhism are primarily personal religions, with mystical doctrines and a love of contemplation. Mohammedanism and Bolshevism are practical, social, unspiritual, concerned to win the empire of the World.

  Bertrand Russell

  We do not know whether Hitler is going to found a new Islam. He is already on the way; he is like Muhammad. The emotion in Germany is Islamic; warlike and Islamic. They are all drunk with a wild god.

  Carl Jung

  How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity.

  The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid qualities – but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

  Winston Churchill

  You see, it’s been our misfortune to have the wrong religion. Why didn’t we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion [Islam] too would have been more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?

  Had Charles Martel not been victorious at Poitiers -already, you see, the world had already fallen into the hands of the Jews, so gutless a thing Christianity! -then we should in all probability have been converted to Mohammedanism [Islam], that cult which glorifies the heroism and which opens up the seventh Heaven to the bold warrior alone. Then the Germanic races would have conquered the world. Christianity alone prevented them from doing so.[

  Adolf Hitler

 56. Af Anders NIelsen

  -

  Når jeg læser Rokokoposten, beundrer jeg Mikkel Anderssons øje for absurditeter samt hans store evner for satire, men her gik jeg hurtigt i stå, da jeg røg ind i rillen med gummibegreberne integration og islamister , som enhver kan udlægge, som de vil. Det er spild af tid.

  Men vi er enige om, at moskéerne blot skal fortsætte, og så må de forfølges med loven, hvis dette er nødvendigt. Imamerne må de sandelig selv skaffe, dette kan aldrig være den danske stats opgave, for udlandets erfaringer med imamuddannelser er dårlige. Moskérne må desuden have at vide, at de selv er 100 pct. ansvarlige for deres imamer og jeg hører ikke til dem, der naivt tror på, at de tyrkiske er “skyldfrie”, fordi imamerne er godkendt i Erdogans Tyrkiet.

  Jeg er heller ikke så naiv, at jeg ikke nemt kan indse, at hvis flere og flere indvandrere fra ikke-kristne kulturer i bedste fald “integrerer” sig, vil de indenfor få årtier splitte de europæiske lande ad, og det er jo det, de vil. Dette har man i de sidste 20 år kunnet læse på nettet, og undersøgelser i europæiske lande viser, at et flertal af disse “integraler” ønsker at opgradere koranens betydning i retssystemet. De ønsker sharia, og de kendte muslimske mediedarlings såsom Akdogan, C&Kik og Khader har da hele tiden vidst, at shariaråd er ganske almindelige i Danmark. Jeg følger godt med og har aldrig set eller hørt dem oplyse os om det. Med få undtagelser oplyser disse “rollemodeller” kun et minimum af, hvad de kunne – og kun så meget/lidt, at det få deres egen stjerne til at stråle i kontrast

 57. Af Anders NIelsen

  -

  Er der censur, hvor blev mit indlæg af?

 58. Af Brian Jørgensen

  -

  Århus modellen, bvahahahahahaha huhuhuhu hihihihi

  I guder…

 59. Af Henrik lskov-Jensen

  -

  I første afsnit af TV2´s moske-serie siger imam Abu Bilal bl.a.:

  “Hvis nogen afsværger islam: Dræb ham”.

  Dette er efter min mening ikke et udtryk for en ekstrem udlægning af islam; men blot en gengivelse af den blandt mange muslimer og de fleste af deres åndelige ledere alment accepterede opfattelse.

  Dem der måtte være uenige heri vil jeg spørge:

  Er der nogen af jer, der kan nævne mig bare én eneste fatwa (islamisk juridisk respons) der klart og utvetydigt anerkender muslimers ret til at konvertere til en anden religion…?

  Hvis JA, er islam – i hvert fald ud fra den pågældende fatwa-udsteders islam-tolkning – formentlig forenelig med demokrati, eftersom demokrati forudsætter fuld SAMVITTIGHEDSFRIHED.

  Hvis NEJ, må det konstateres, at islam og demokrati er uforenelige størrelser — Hvilket naturligvis ikke er ensbetydende med, at muslimer ikke kan være demokrater.
  Menneskehjernen er heldigvis sådan indrettet, at den godt kan rumme flere med hinanden uforenelige tankesystemer på én og samme tid…

 60. Af Birger Nielsen

  -

  Til Mehmet Gyr:

  Bliver muslimer slået ihjel eller udstødt af deres familie og netværk, hvis de mister deres tro ?

 61. Af Anders Nielsen

  -

  “Hvilket naturligvis ikke er ensbetydende med, at muslimer ikke kan være demokrater.
  Menneskehjernen er heldigvis sådan indrettet, at den godt kan rumme flere med hinanden uforenelige tankesystemer på én og samme tid…”

  Det er derfor også meget nemt for integralerne at radikalisere sig på et splitsekund. Ifølge deres omgivelser går de altid direkte fra at være ejegode mod folk og fæ og børn og dyr til at blive terrorister og massemordere. Omgivelserne står altid helt uforstående overfor hamskiftet.

 62. Af Sonny A

  -

  Der er vist nogen der skal studere historiebøgerne og få opfrisket hvem der har myrdet og dræbt mennesker, som fluer, bare et eksempel det kristne korstog. Klamt.

 63. Af Abdel Khaleq

  -

  Der er ingen som stiller spørgsmålstegn til TV2s dæmoniserende program. Det er bygget på løgne og falskhed når de såkaldte muldvarper fyrer den ene løgn efter den anden. Når man bygger sit program op på utroværdighed så mister jeg al respekt!

  Folks aversion er ekstremt reaktionært. Fra politikere, bloggere og de såkaldte dannede finder man udtalelser så primitive og cementeret at man taber tungen. Nu har muslimer boet i Danmark i over 40 år, hvorfor har danskerne ikke sat sig ind i de meste basale ting?
  Enhver som kender til islam ved jo at i sharia er der et straffesystem som pisking og stening. Der er forskellige krav til implementeringen og en af dem er at det er under et islamisk styre, og ikke i Danmark. Ikke noget nyt under solen. Hvad er problemet med at muslimer mener og de har ret til at mene at den danske drukultur, og unge piger udnyttes er ødelæggende og skaber opløsning i samfundet? Man bliver nødt til at erkende at muslimer efterhånden er den eneste “opposition” som kritisere Danmarks hykleri og samfundsorden. Det skal man vænne sig til da man ikke kan kue muslimerne, de holder fast og det er den udfordring som skaber desperate politikere og journalister. Man har i årtier skabt større grøfter mellem muslimer og danskere og det vil ikke gavne nogle, tværtimod skaber det mere disharmoni.

 64. Af Henrik Knage

  -

  Integration er og bliver en proces – og den kan ej diskuteres.

  Det der så kan diskuteres er, om integration er et intellektuelt erstatningsord for processen der fører til borgerkrig, eller til at en mand og en kvinde har samleje.

  Udefineret kan integration have flere betydninger samtidig – hvilket ikke er defineret før resultatet foreligger.

  Borgerkrigen på Balkan var “integration” en proces der aldrig stopper – for integrationen fortsætter på Balkan, og det gør den også i Danmark.

  Integration er i virkeligheden en “gratis” omgang – for selv om politikere ikke skænker “Integration” så meget som en rød reje – så fortsætter den ufortrødent hen mod sit mål, der for tiden ikke rigtigt har vist sig.

  Eller som ingen rigtig ved hvad er – endnu!

 65. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  ISLAM og RELIGIONSFRIHED…(Er tyrkiske imamer nødvendigvis mindre bogstavtro end arabiske? For at antyde et svar på det, indsender jeg et af mine gamle debatindlæg, for emnet er – desværre – evigaktuelt):

  EN af de mest fundamentale frihedsrettigheder er retten til frit at vælge sin religion. Århundreders kamp for denne ret har haft afgørende betydning for skabelsen af ideen om og virkeliggørelsen af den vestlige tanke om menneskets åndelige frigørelse fra religiøst formynderi.

  HVORDAN stiller islam sig til RELIGIONSFRIHED? Er det rigtigt, som fremført af nogle, og benægtet af andre, at den yngste af de store monoteistiske verdensreligioner har et pænt sagt anstrengt forhold til denne frihed?

  Allerede i koranens anden sura (sura 2.256) finder vi følgende berømte udsagn: “Der må ikke være tvang i religionen, thi sandheden er visselig let at kende fra løgnen. Den, der derfor fornægter dem, der leder vild, og tror på Allah – han har visselig grebet fast i det stærkeste håndtag, der ikke kan sønderbrydes, og Allah er Althørende, Alvidende”.

  Altså, som skrevet står: INGEN TVANG I RELIGIONEN!? – eller hvordan skal det fortolkes?

  For forhåbentlig at bringe en afklaring af dette spørgsmål vil jeg citere det svar, som imam Fatih Alev den 20. marts 2001 på den nu nedlagte KIVIK-debat gav på spørgsmålet: “Drap for frafall? Jeg har lest/hørt at frafall fra islam belønnes med dødsstraf – er det korrekt?” (Spørgeren var nordmand).

  Eftersom imam Fatih Alev ikke kan regnes for at være ekstrem islamist; men tværtimod meget ofte bruges af de danske medier som autoritativ talsmand for islamisk religions- og verdensopfattelse – f.eks. repræsenterede han islam på DR2´s religions-debat program, og har deltaget i Kristeligt Dagblads religionsspørgepanel – anser jeg absolut imam Fatih Alevs svar på ovennævnte spørgsmål som helt relevant og repræsentativt for det almene syn på sagen inden for islam som helhed:

  Imam Fatih Alev svarer: “Ingen klog og intelligent person vil åbenlyst deklarere sit frafald i et samfund der håndhæver Koranens lov og profetens eksempel. Sandsynligheden for en så dum og unødvendig skilten med sin “nye” tro er ganske enkelt meget lille. I praksis vil en frafalden muslim rejse til et ikke-muslimsk land, og praktisere sin tro der.

  Det er korrekt at Islam meget klart forbyder tvang over for ikke-muslimer. Men det forpligter at være muslim. Man har erklæret sin tro på Gud og er overbevist om, at Muhammed er Hans sendebud til mennesker. Man har set lyset. At man så siger, at man alligevel ikke så lyset er at gøre grin med det fundament, dette samfund bygger på, og er derved en hån mod samfundet. Men det er først og fremmest en hån mod Gud. Det er at holde Gud for “nar”.”

  Her kommenterer en ikke-muslimsk debattør: “Den slags holdninger gør det altså meget svært for os andre at forsvare muslimerne mod fremmedhadere.”

  Imam Fatih Alev fortsætter: “Vi kan ikke komme udenom at dette er den teologiske realitet i Islam. Men det er ikke realiteten i Danmark anno 2001, ejheller andre steder i verden, da der ikke findes noget samfund der oprigtigt forvaltes efter Islams principper og love. Derfor er al tale om Islams “inhumane” love ikke andet end en hypotetisk problematiserende fremsat påstand, og kan ikke vurdere Islams komplette og ultimativt retfærdige love igennem en vestlig målestok for ret og uret. FNs retfærdighedsopfattelse begrænser sig til og tillader, at Israel den dag i dag er en besættelsesmagt, uden at vesten griber ind. Dette er ikke retfærdigt. Derfor vil al kritik af Islams normsæt prelle af på enhver logisk tænkende og fornuftig muslim, da kritikkerens sans for retfærdighed er partisk og farvet af hans verdenssyn.”

  Fatih Alev fortæller herefter nøjere om proceduren over for en frafalden fra islam: “Den pågældende får typisk 3 dage til at tænke over sin beslutning. Man vil spørge ham den 3. dag om han har ombestemt sig. Der vil være en dialog mellem pågældende og andre muslimer, hvor pågældende får lejlighed til at reflektere over nogle facts om Islam, pågældende tidligere måske ikke har hørt om. For at forstå hvorvidt vedkommende kan siges at være ved sine fulde fem eller ej, vil vedkommende blive undersøgt.

  Hvis man er smart som frafalden vil man kunne lyve og sige at man er muslim for siden at komme væk så hurtigt som muligt. Det vil de fleste nok gøre. Derfor er scenariet vel stærkt overdrevet.”

  Ikke-muslimen spørger: “Hvem skal forresten forrette et sådant drab?”

  Imam Fatih Alev: “Det hedder en “henrettelse”. Og det er statens til sådanne opgaver ansatte, der udfører dommen.”

  Ikke-muslimen igen: “Hvor mange frafaldne myrdes årligt?”

  Imam Fatih Alev: “Der er ikke tale om “mord”, men henrettelse. Der er ikke nogen statistik over antallet af henrettelser i pseudo-islamiske lande som Saudi-Arabien, Iran og Afghanistan. Det er under alle omstændigheder dobbeltmoralsk at disse lande håndhæver dele af Islam, og “glemmer” mange andre vigtige elementer som Islam også rummer af social og økonomisk tryghed og et oprigtigt islamisk styre.”

  Ikke-muslimen konstaterer: “Men heldigvis er der andre muslimer, der synes at mene noget andet om denne fuldkommen utålelige og umenneskelige meningsterror og tvang.”

  Imam Fatih Alevs korte og klare svar: “Hvilke muslimer er de? Er deres kilde Koranen og profetens eksempel? Eller har deres personlige meninger fået Guddommelig status?”

  Den meget ihærdige KIVIK-debattør, Jacob A., fortjener også at få en kommentar gengivet: “Jeg gider egentlig ikke, men alligevel: Jeg forstår ikke, hvorledes Fatih Alev kan bruge staten Israels undertrykkelse af det palæstinensiske folk som retfærdiggørelse af drab på frafaldne. Helt ærligt. Islamitter har fame en snørklet logik, som lader een uret gælde som retfærdiggørelse af en anden.

  Al ikhra fid-din – let there be no compulsion in religion.

  En Shura, jeg sympatiserer 100% med. Gid den dog blev taget alvorligt.

  Jacob”

  Imam Fatih Alev svarer Jacob A.: “Det blev ikke brugt som en retfærdiggørelse af henrettelser af individer der holder Gud for “nar”. Eksemplet skulle vise at kritikkerne tit “glemmer” bjælken i deres eget øje, når de uddeler karakterer til de forskellige normer der findesi verden.”

  …Herefter dvæler Fatih Alev igen ved den Israelsk/Palæstinensiske konflikt, som jeg her vælger at springe over…

  “”Al ikhra fid-din – let there be no compulsion in religion” Det skal være: “Lá ikráha fid-din” Dette vers er kun gældende for ikke-muslimer (ikke for frafaldne). Hvor mange gange skal dette gentages?

  “En Shura, jeg sympatiserer 100% med. Gid den dog blev taget alvorligt.”

  Hvis du vil bruge arabisk terminologi hedder det súrah, men súrah betyder “kapitel”. Du mente áyah, som betyder “vers”.

  Dette vers har altid været praktiseret af praktiserende muslimer. Hvis muslimerne ikke havde praktiseret dette bud i Koranen, så ville der ikke have været mange jøder tilbage de steder, hvor muslimerne har haft herredømme. Jacob, du er vel ikke en slags mufti, der har forstand på fortolkning af Koranen og i hvilken sammenhæng et bestemt vers skal forstås? Du kender måske også til Hadith-litteraturen, så du har den som et supplement til din forståelse af Islam?

  Venlig hilsen Fatih Alev”

  OVENSTÅENDE SAGKYNDIGE UDLÆGNING af islamisk forståelse af religionsfrihed – samt ikke mindst dens begrænsninger – taler for sig selv. Jeg vil kalde Fatih Alevs svar et KLARSPROG, som ikke kan misforstås; men samtidig også et udtryk for mandens hæderlighed og integritet.
  Jeg opfatter ikke imamens udredning som en indirekte opfordring til at “henrette” frafaldne muslimer i Danmark – for tilstedeværelsen af en “islamisk stat”, som udøver legitim islamisk ret (sharia) synes at være en forudsætning – men selvfølgelig kan jeg tage fejl, og ivrige muslimer kan formentlig læse Fatih Alev (og ligesindede imamer) meget anderledes end jeg.

  Nogle vil måske indvende, at Fatih Alev ikke er “repræsentativ” for opfattelsen blandt muslimer herhjemme. Det må man i så fald begrunde, samt også gerne forklare, hvorfor imam Fatih Alev bruges så flittigt som muslimsk islam-kommentator, blandt andet i DR, hvis det ikke er fordi han NETOP er repræsentativ for ikke-ekstrem flertals-islam?

  Min konklusion må derfor være, at moderne, vestlig humanistisk menneskerettighedstænkning, og islamisk angiveligt af Gud åbenbaret verdensforståelse er FUNDAMENTALT FORSKELLIGE og UFORENELIGE størrelser, som synes at være på kollisionskurs.

  Henrik Ilskov-Jensen

 66. Af ole christensen

  -

  Vi mister langsomt vores land mens vi ivrigt opdatere vores facebook profil.
  Kære landsmænd mig selv inkl vi er naïve fjolser.

 67. Af Anders Nielsen

  -

  “Man har i årtier skabt større grøfter mellem muslimer og danskere og det vil ikke gavne nogle, tværtimod skaber det mere disharmoni.”

  Give me at break! De muslimer, der anom for 40 år siden har for de flestes vedkommende end ikke gidet lære dansk og ved så at sige intet om danske forhold og dansk kultur. Dette har været deres eget valg, de fravalgte af fri vilje. Deres børn og børnebørn har det ofte på samme måde og taler et hæsligt ghettosprog, som også er deres eget valg. støder ordene ud som fornærmede børn og nøjes med et ganske lille ordforråd. Dette sprog er et socialt stempel, som de bedre begavede ikke vil vide af.

  Koranen er hele vejen igennem fyldt med opfordringer til dyrke en de-os tankegang.

 68. Af Lasse Rasmussen

  -

  @Sonny A

  Der skulle lige være kommet en ny bog om korstogene, hvilket Michael Jarlvig har en udmærket klumme om på JP i dag 🙂

  jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8500594/vi-staar-i-gaeld-til-korstogene/

 69. Af Birger Nielsen

  -

  Når man læser indlæg fra muslimer på denne blog, så lades alt håb ude. Selv i 2016 fylder religion
  uhyggeligt meget.

 70. Af P Christensen

  -

  Tv2s moskeserier var oplysning til de uoplyste om samfundet.
  For os andre var der intet under Solen.

 71. Af I. Hansen

  -

  Vi har religionsfrihed – men ikke fri religionspraksis når det går imod landets love og normer ….eller bevidst modarbejder disse!!!

  Vi har forsamlingsfrihed – men hvordan kan moskeer så udelukke andre end muslimer? + forlange kønsopdeling?…..og forbyde kvinders tilstedeværelse under “samlingen”?…det er diskrimination!!!
  Hvordan kan de tillade sig at bestemme hvem der må komme i den “offentlige” kirke som det jo må forventes at være?
  – og hvordan kan de tillade sig at nægte pressen mf. (ved hver “samling” ) at være til stede og frit dokumentere det sete og hørte? ….. det er IKKE en privat klub-forsamling!!

  Sætter man ind konsekvent på disse nævnte områder, får imamerne mindre mulighed for manipulationen.

  + vi kan skrive side op og side ned …… og vise utallige udsendelser om løgnene, svindlen, mm……..hvad effekt har det, når alt for mange muslimer ikke ser dette!!!!! ….ikke læser danske aviser??? …… ikke lærer dansk (mange kvinder!!!!!!!!!) så de overhovedet evner at lære om det?????

  + så længe div myndigheder vælger – for husfredens skyld (de ser ikke at husfreden reelt blot undergraves endnu mere når de lukker øjnene) – vælger at vende det blinde øje til, når f.eks. div. parallelsamfund kører efter egne love og regler (f.e.s. udbredt momssvindel, socialsvindel som nidkært forfølges etnisk danske)

  + sålænge samme samfundsundergravende grupperinger søger og får….tilskud til div. UDEN kontrol af hvad pengene går til ………det er simpelthen for nemt at snyde og appellerer dermed endnu mere til disrespekt for DK og samfundet.

  ………….. endnu mere grotesk er det, at disse afsløringer alene – åbenbart – er nye for politikerne!!!!! ….ALLE andre er ikke forbavsede!!!!! …end ikke dem der har forsket i enmet!!!!

  HVAD skal det til FØR politikerne vågner op og erkender virkeligheden og HANDLER på det.

  Disse mennesker “fungerer” via konsekvens (= deres forståelses-sprog) ….. ergo er det dét sprog der skal tales.
  En virksom konsekvens er hjemsendelse ved disrespekt og kriminalitet.

  Det er ikke OS der bryder div. konventioner og love ……. det er dem SELV !!!!

  Alene

 72. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Appropos ! —Sagen er AT: Slaget er tabt ! —Hvis de muslimer synes AT: kulde – regn – sure danskere (der er nogen man ikke kan blive venner med ! –Fordi de fleste er jyder ) ! –De jager jo alle væk, der ikke ligner dem-selv ! –eller taler rigs-dansk ! )–Så gerne for os !–Betingelsen er blot AT: Vi så–får mulighed for, at bo i f.eks. Tyrkiet –der har masser af solskin –dejlig varme –fantastisk natur ! –fred og ro deroppe i de Anatolske Højsletter (Og så er alting billigt dér)–Så, hvorfor ikke ! –Lad os dog prøve, hvordan det er, at blive fri for “dødsygt dansk TV –radio 24/syv og Dr ´s røde lejesvende ! –Og bytte vores gamle tilværelse ud !–med fred – solskin – uendelig smuk natur og måske er de tyrkere slet-ikke så værst, at være i nærheden af ! –De skulle være meget gæstfri –har vi hørt ! Så skidt med, at vi ikke kan forstå, hvad de siger ! –Og, at vi ikke kan fordrage, at de er muslimer !–Så måske kan vi se bort fra det –og få lov til, at nyde deres fåre/Gede-flokke –og den skønne mad –som de fremstiller ! Tanken er slet-ikke så ueffen! vel ?

 73. Af Henrik Knage

  -

  Der var en vis person i tv serien “Livsens Ondskab” der samlede på kommaer, til stor forargelse for de fleste, især lærer Andersen. Jeg samler på diffuse begreber – og til lejligheden er det svensk.

  “Vi skal åbne vore hjerter” – tak skæbne. Hvad var det Hitler gjorde? Talte han med hjertet, eller med røven?
  Er det muligt at slå 6 mill. jøder ihjel med røven?

  Nej vel!

  Både svenskere og imamer skal være glade for, at jeg ikke åbner mit hjerte – for så er der ingen moskeer tilbage i Danmark, der har et fundament, men udelukkende en skygge af sig selv – fra en svunden fortid.

  De mildest talt tåbelige åndsformørkede generaliseringer om ords og sætningers indforståede betydning, de popper op ustandselig, som stjerneskud på en frostklar nattehimmel, som et tusinde lysår vidnesbyrd om et liv der var engang.

  I realiteten er der ingen der ved om vi mennesker lever nu. Albert Einstein.

 74. Af hr. pre ben jen sen

  -

  NATO, INTERPOL OG SCOTLAND YARD mv. ADVARER OM VOKSENDE TERROR-TRUSLER!!!

  Vi danskere risikerer at blive ofre for en ondskab og dumhed der er uden grænser. Først har vi fundet os i nykommunisternes, feministernes og pladderhumanisternes undergravning af vores kultur og civilisation. En undergravning der er foregået siden 1965-68. Et snigløb der har forringet eller helt ødelagt utallige danskeres livskvalitet. De røde betonhoveder startede med at angribe og hetze husmødrene, familierne og børnene. Dernæst tog de fat på at hjernevaske skolebørnene, radiolytterne og tv-seerne. Næste kapitel var et skørt projekt om at lille Danmark skulle redde hele verden. Oveni skulle Danmark så lade sig oversvømme og islamisere. At politik kan være så skør, kortsynet, snotdum, forræderisk og hensynsløs er jo nærmest utroligt, men en gammel erfaring, for hvor totalitære kommunister og radigale ekstremister kommer til magten, ender det altid med at samfundet forvandles til en galeanstalt og en forgård til helvede.

  Nu har chefer fra NATO, INTERPOL og anti-terror enheder været ude om at terror-truslerne mod Danmark og Europa vokser og vokser. ISIS arbejder på at iværksætte storstilede terror-angreb med brug af både maskin-geværer, håndgranater, bilbomber, raketter eller droner mod fly eller el-værker…… eller brug af bakterier, giftgas eller “snavsede” atombomber!! (se snapha og den korte)

  Hvornår vågner regeringen løkke, partierne og danskerne op til dåd??

 75. Af hr. pre ben jen sen

  -

  UDUELIGE POLITIKERE ER VED AT RUINERE SVERIGE OG DANMARK

  Feminiseringen af Sverige er ved at ende i landets undergang. Og feministerne og politik-kvinderne har svækket og destabiliseret hele Europa. Under frau merkels førerskab spilles der hasard med europæernes økonomi, velfærd, fred og sikkerhed. I Danmark har marianne helved, helle og vestager også spillet hasard.

  I det hele taget har mændene i gsnit. været bundnaive når det drejede sig om rødstrømper, ligestillingsamazoner, feminister og politik-kvinder. Først er mændene, familierne, børnene (og såmænd også de normale kvinder) blevet udnyttet, tyranniseret og holdt for nar i tiden 1969 til 2015, og nu er de samme sekter og kliker også ved at tage fremtiden fra borgerne/vælgerne/danskerne.

  Aldrig før har der været så mange retsløse tabermænd, taberbørn, taberfamilier og posedamer som nu, hvor “humanisterne” og de “sociale” politik-kvinder har haft 40 år til at forbedre samfundet, og til at bevare “det Danmark vi kender”. Men i realiteten har den evindelige snakken og pludren og den megen “omsorg” ført Danmark frem til kanten af en dyb og rædselsvækkende afgrund. Medmindre man er meget afstumpet eller uvidende.

  Vores folkehjem, fædreland og livsgrundlag kan være smadret til ukendelighed inden der er gået to, fem eller ti år, for en INVASION er i fuld gang, og de fleste politikere, journalister og borgere nøjes med sløvt og passivt at se til mens den nye besættelse finder sted.

 76. Af Henrik Knage

  -

  Nu kan jeg godt få ørerne i maskinen – og det ønsker jeg ikke. Men der findes vist nok kun én moske i Danmark, Stor – moskeen i København – der er selvfinansieret, med midler fra Saudi – Arabien.
  Resten er på “andre” hænder dvs. ejede af danske byggeselskaber – udlejede til såkaldt “liberalt erhverv”, hvorunder tandlæger og arkitekter er at finde.

  Grimhøjmoskeen tror jeg godt jeg ved hvem ejer – og derfor kan den ikke lukkes.

  Hvis den skal lukkes – og det bliver den ikke, så skal al religion i Danmark lukkes, og det bliver det ikke.

  Gætter på samme byggeselskab der ejer Bazar Vest.

 77. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  NÅ ! –Hvad bliver det til Venner !—Der er et skilt nede i højre hjørne, der står SVAR –På ??—Så vil vi gerne vide om danskerne –Der er sluppet ud af “hamsterhjulet ” –Ikke i virkeligheden kunne tænke sig AT: Bytte lille muslimske Danmark –med regn – mørke – kulde – og blæst –og sure lukkede mennesker ! –UD med f.eks. Tyrkiets solskin- varme –højsletter med lange gå-ture —søde får/geder – fårehyrder og deres trofaste hunde !—Der må jo være rigtig god plads i –i landet –siden den lille snu tyrker tilbyder samtlige muslimer, der hober sig op i Europa –AT bo dér i Tyrkiet ! —Så vi foreslår AT: Vi bytter ! –Vi vil nemlig være fri for de snærende bånd som regeringen har pålagt os arme danskere ! –Vi har totalt mistet livs-lysten ! De kan beholde deres hamsterhjul for os ! –For fremtiden overlader vi “de fremmede til–den væmmelige debat –rædselsfulde klima –hunde-dyre varer –plat og humbug ” –God fornøjelse ! Vi er stået af –helt og aldeles !

 78. Af Birthe Nielsen

  -

  Hvorfor skulle vi danskere sætte os ind i de mest besale ting ? Det må da værre de tilflyttede der finder ud af hvordan livet leves i Danmark. Og i øvrigt er religion en privatsag.

 79. Af Svend Jensen

  -

  Hr. Mehmet Sami Gürs forskellige indlæg bekræfter kun danskerne i deres aversion mod islam. Er der noget danskerne ikke kan lide, er det den dogmatiske skråsikkerhed, som blandt andet udvises af (repræsen)tanterne fra Det Radikaliserede Venstre og muslimske præster.
  Hr. Gür anbefales at tage nogle alvorlige samtaler med Naser Khader og Akkari omkring muslimsk mentalitet og dansk ditto; så han kan få sine kære fordomme bekræftet.

  – Mistro altid de profeter, som har taget patent på sandheden – Dette er danskernes credo.

 80. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Helt rigtig Lemche, jeg får skabt flere Islamister, og derved indikation af hvem der vil os ilde!
  En fjende du ved hvem er er nemmere, at bekæmpe end en du ikke ved om!
  På denne måde får vi fjernet ordet moderate muslimer, og får erkendt fjenden, som vi jo allerede ved hvem er! Det er de 70% af muslimer der ønsker sharia lovgivning i Danmark!
  Så der er ikke brug for nogen super hjerne for at definere vore fjender, og fjender af vort demokrati!
  Derved bliver stillingtagen om, at tolerere Islam i Danmark betydelig nemmere!
  M.v.h.

 81. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt til bloggens emne: “Hvordan konfronteres islamisterne?”.

  Hvordan konfronterede man tidligere – nazister, fascister og kommunister?

  Det gjorde man ikke, derfor WWII !

 82. Af Flemming Lau

  -

  Hvordan konfronteres islamismen ?
  Der er nogle der mener at en fremmed islamist, er en ven du endnu ikke har mødt. Hvis du har hund, så behøver du ikke at bekymre dig om et eventuelt venskab. Har du det godt i jødisk selskab, vil du kun se ryggen af islamisten. For mig at se, skulle konfrontationen være startet i 1945 da FN så dagens lys. Hvis man havde håndhævet de betingelser, som nationerne havde skrevet under på at de ville følge, havde det været en god start. Idag kan man se at Saudiarabien sidder for bordenden i
  FN’s menneskerettigheds kommission. Selv Libyens tidligere leder Gadaffi, har siddet som formand.
  Samtidig har vi sagt farvel til den jødisk kristne kultur arv i EU. Kan det egentlig undre nogen, at et træ vil begynde at visne, hvis man fjerner dets rødder. No past-no future.

 83. Af hans andersen

  -

  Lad os tage realistiske briller på og kigge på islam, når det overnaturlige fjernes er islam jo ikke andet end regler for en røverbande. Den blev oprettet for 1400 år siden af en mand der var løbet tør for sin kones penge, han blev jaget ud af Mekka af sine kreditorer og havde ingen anden udvej for at overleve end at starte som røverhøvding, hans ide med at bille godtroende røvere ind at når de røvede i allans navn gjorde de en gudfrygtig gerning gav pote de dumme røvere for ned til et gratis horehus med fri sprut de mindre dumme havde færre at dele rovet med.

  Så der var aldrig mangel på røvere.

  Er der noget at sige til at røvere ikke kan leve fredeligt med dem de skal røve ?

 84. Af Niels Andersen

  -

  Muslismerne vil ikke integreres i det danske kristne samfund. Vi er vantro og dermed fjender. De er i fuld gang med at invadere vores land, og udplyndringen af Danmark er allerede i fuld gang. De stikker snablerne i alle offentlige kasser og for det meste via snyd og bedrag. Deres kreativitet i den henseende vil ingen ende tage.

  De plyndrer via falske foreninger, som modtager offentligt støtte. De plyndrer via at tilrane sig alle mulige tillæg og tilskud. Alle deres børn er vådliggere, hvorfor de kan få ekstra tilskud. De bestiller tider hos læger med tolkebestand fra egne landsfæller, og tiderne bliver aflyst i sidste øjeblik, således at lægen mister tid til rigtige patienter og indtjening, mens tolken får betaling, fordi tiden blev afbestilt i sidst øjeblik.

  Flygtningebørn indregistreres under forskellige navne og aldre og forskellige forældre, fordi vi registrerer ikke flygtningebørn ved grænserne. Efterfølgende modtager flere “forældre” børnepenge m.m. på ikke-eksisterende børn og i disse ende modtager de penge for pasning af egne ikke-eksisterende børn. De udøver en langvarig voldtægt af vores velfærdssamfund og danske værdier og kultur, mens pladderhumanisterne holder hånden over dem.

  Politikerne lægger røgslør og symbolpolitik ud for at sløre de barske fakta om muslimernes igangværende voldtægt. Senest får den faldende oliepris skulden for, at vores økonomiske råderum forringes, så der ikke er råd til ordentligt velfærd og skattelettelser, men den virkelige forklaring er den enorme regning for årtiers mulimsk indvanding. De seneste par års enorme stigning i antallet udløser allerede massive besparelser overalt, og den efterfølgende familiesammenføring vil udløse massive stigninger i skatten.

  Luk grænserne og send muslimerne retur. Det er den eneste løsning.

 85. Af Ole Gerstrøm

  -

  Nej, der findes ingen kristne kirker i Saudi Arabien. De eneste kristne er gæstearbejdere, som landet er stærkt afhængigt af. Disse kristne kan kun dyrke deres religion privat og hemmeligt. Bibler, kors m.v. må ikke indføres i landet. I byerne Mekka og Medina er der kun adgang for muslimer.

 86. Af Ferdinand Egidius Sander

  -

  Netop derfor må vi selv tage affære og forsvare Danmark fra undergangen inden det er for sent (som frihedskæmperne gjorde det under 2 verdenskrig og Absalon under venderkrigene). Folketinget og EU består kun af svage transeksuelle feminister, som uden kamp er ved at give Europa væk til islamisterne. Borgerne i EU må selv bevæbne sig til den store civilisationsborgerkrig, som uundgåeligt kommer, da regeringerne synes fuldstændig handlingslammede pga. den sindssyge Frau Merkel .

 87. Af hr. pre ben jen sen

  -

  “En fremmed er en ven du endnu ikke har mødt”, mener de naive/tåbelige/hjernedøde pladderhumanister. Men en fremmed kan jo også være en fjende eller blodtørstig morder du endnu ikke har mødt. Er den fremmede en fanatiker fra et afrikansk eller arabisk land, er der størst sandsynlighed for at han vil være din fjende, direkte eller indirekte. Og måske en fjende der vil overfalde din datter/søn/søster/broder, far/mor, dit barnebarn, dine venner/veninder eller dig selv.

 88. Af Flemming Lau

  -

  Mere demokrati var aftenens løsen, på TV 2′ konfrontation af den manglende integration. Luk grænserne var også en genganger. FRONTEX får ikke lov til at håndhæve de ydre grænsers suverænitet, så hvad hjælper det ? At presse indvandrer kvinderne ud på arbejdsmarkedet og håndhæve rådighed reglerne, vil jo bare medføre anklager om forfølgelse og racisme.. Nej vi er for alvor, mere på den end med på den. HÅNDHÆVELSE og konfrontation er reaktionært siges der. Og det vil gå ud over landets brand…. Det kan egentlig godt være at det var dumt, at samfundet i hybris, de sidste 40 år tog livet af hver 5 ufødte barn. Det vakum er muslimerne ved at fylde op idag, med 30% af en årgang. Man kan altså ikke blive lykkelig, på andres bekostning. Det burde være tydeligt for enhver.

 89. Af Niels Larsen

  -

  @ SONNY A: “Der er vist nogen der skal studere historiebøgerne og få opfrisket hvem der har myrdet og dræbt mennesker, som fluer, bare et eksempel det kristne korstog.”

  Korstogene var svar på muslimske erobringer af kristent land og dermed forsvarskrige. Islam var dengang som nu aggressoren.

  @ Lemche

  Jo flere “islamister” (de er jo bare bogstavtro muslimer og som sådan ikke egentlig ekstremister, som man gerne vil gøre dem til) vi får frem i lyset, desto bedre. Det er altid at foretrække, at man kender sin fjende.

  Og jo flere muslimer, der blamerer sig som eksempelvis Gür, desto større og mere udbredt afsky for det muslimske vås.

  En muslim kan være stueren. Islam bliver det aldrig. Desværre har politikerne noget svært ved at fatte den sandhed.

 90. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg har med stor interesse idag læst Asger Åmunds indlæg i Berlingske Tidende!
  Jeg har også igennem mange år, betragtet Asger Åmund som en af vore klogeste virksomheds ledere!
  Når nu Asger Åmund opfordrer os, og politikerne til, at lukke havelågen (Grænserne) for indvandring/asyl, da vi ikke kan klare, at modtage flere, så tillægger jeg hans mening, fuld tiltro, som yders relevant, og som en sidste advarsel til Danmark, da vi nu er på en kurs, der fører os ud i en af demokratisering af landet samt, samt en stor fattigdom frem over!

  Jeg vil også gerne spørge bloggerne, om det ikke er paradoksalt, at vi bringer Danmark, og Danskerne i en situation, hvor vi risikerer vor eksistens, som et selvstændig demokratisk land, på grund af, at vi er så medmenneskelig, over for indvandrende muslimer/asylsøgere, at vi syntes dette, er det rigtige at gøre? (Eller er det fordi vi er dummere end politiet tillader)?

  Har vores over dimensioneret medmenneskelighed ikke i realiteten sat vores børn og børnebørns eksistens på spil? Ja, jeg spørger bare, og vil virkelig gerne have et svar!

  For mit eget vedkommende, har jeg altid syntes, og vidst, at muslimsk indvandring i Danmark/Europa, er til skade for os, og giver os uoverskuelige problemer nu, og fremover!

  Desværre ser vi nu Angela Merkel i Tyskland, er ved, at få gennemtrumfet en aftale med Tyrkiet, hvor i der indgår fri indrejse for Tyrkiske borgere i EU. (Det drejer sig om ca. 80 millioner muslimer)!
  Så med dette udgangspunkt, vil Britexit af EU utvivlsom være et fakta. Og det er derfor min menig, at hvis aftalen med Tyrkiet bliver i værksat, og England forlader EU, så bliver vi tvunget til, at følge England, simpelt hen for, at kunne holde vore grænser lukkede!

  Jeg vil derfor anbefale, at læse dagens indlæg af Asger Åmund, og tage stilling til hvad han skriver!
  M.v.h.

 91. Af Claus T.

  -

  @Carl-Erik Pedersen
  “Jeg har også igennem mange år, betragtet Asger Åmund som en af vore klogeste virksomheds ledere!”
  Det har du til fælles med mange journalister, men i erhvervslivet anses han for at være en varmlufts-ballon. Det kan du læse mere om her: http://www.business.dk/medico/bitter-afsked-til-aamund

  At han lige pludselig også skulle vide noget særligt om komplekse samfundsforhold kommer helt bag på mig – hvor skulle han dog have lært sig noget om det?

 92. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Claus T.
  Når du læser Asger Åmunds artikel, hvor han omtaler 800.000 personer på overførselsindkomst, så må man erkende, at han har ret i sine analyser!
  Asger Åmund, har jo et langt livs erfaring, så vidt jeg ved er han over 70 år.
  M.v.h.

 93. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, der skriver “Korstogene var svar på muslimske erobringer af kristent land og dermed forsvarskrige. Islam var dengang som nu aggressoren.”

  Er der ingen ende på din uvidenhed? Den umiddelbare årsag, som også spiller en hovedrolle i Urban IIs tale i Clermont-Ferrand i november 1095. Der findes en række referater af talen. Korstoget kom igang efter en anmodning fra Byzans, der var i kamp med de selsjukiske tyrkere, altså ikke med araberne. Og det gik ikke kun mod Lilleasien, men mod Jerusalem, med begrundelsen, at det var blevet umuligt for pilgrimme at rejse til de hellige steder. Så efter at have myrdet og brandt sig igennem hele vejen til Jerusalem, indtog korsfarerne Jerusalem i juli 1099. Der myrdede de hele befolkningen (hvad de allerede havde gjort i Antiokia). Det er bemærkelsesværdigt, at Saladin i 1187, da han generobrede byen, ikke gentog korsfarernes bedrift, men stort set skånede befolkningen.

  I virkeligheden var det brutale krige med en religiøs ideologi og lige så klart med hensigt at vinde land. Det gjaldt også de danske korstog i Østersøområdet.

  Ærlig talt: Få hold på dine fakta.

 94. Af Henning Svendsen

  -

  Dengang var der helte,vi drog til fjerne lande og stod ansigt til ansigt med fjenden-men i dag bomber vi dem oppe fra skyerne og de har ikke en jordisk chance
  Og dengang var der kristne til de kom i Jesus navn og ville befri Jerusalem fra de grumme Islamister og de havde intet valg enten myrde eller selv blive myrdet.
  Havde vi nogen af den slags inde i Folketinget så var vi ikke havnet hvor vi er nu.
  Så her vi Professoren evindelige vrøvle vers om en uddøende kristen befolkning og Islam der kommer os til undsætning med børnefødsler.

 95. Af Claus T.

  -

  @Carl-Erik Pedersen

  Asger Aamund har været dårlig til at tjene penge til sine investorer, og man forstår hvorfor, når man læser hans indlæg i Berlingske i dag.
  Et par nedslag: Aamund omtaler 800.000 danskere på overførselsindkomst som en katastrofe. Men hvem af de 800.000 er det, han tænker på her? Er det de kræftramte, dem på barselsorlov, de studerende på SU? For de henregnes nemlig til denne gruppe.
  Mon dog? Han tænker nok på den halvdel, der er på fx kontanthjælp, arbejdsløshedsunderstøttelse eller førtidspension. Alle er enige om, at det vil være dejligt at få tallet ned, for det vil både hjælpe de berørte og samfundets økonomi. Men spørgsmålet er 100 % irrelevant ift. hans eget emne, som er asylansøgere.

  Aamund spår også, at der inkl. familiesammenførte kan forventes 80.000 nye indbyggere i år og næste år. Det er simpelthen noget vrøvl. Ingen kender tallet, men et ædrueligt bud er 10-20.000. (Der kom ca. 20.000 asylsøgere sidste år, halvdelen må antages at få ophold, og det vil sandsynligvis udløse familiesammenføring i intervallet 1:0 – 1:1, dvs. at 10.000 asyl giver yderligere 0-10.000 familiesammenførte, afhængigt af, om der gives asyl til en hel familie i første omgang eller kun til fx. manden eller konen, hvilket i så fald udløser familiesammenføring).

  Kort sagt: Aamunds indlæg er vrøvl, vås og løsagtigheder fra ende til anden.
  Der findes masser af udmærkede og fakta-baserede debattører af forskellig observans – fx Mikkel Andersson ovenfor – så hvorfor ikke holde sig til dem?

  Og tilbage til sporet:
  I dagens avis læser jeg, at man vil skærpe tilsynet med religiøse friskoler. Hvorfor ikke lukke kassen i?
  I min optik er religion en privatsag. Hvis forældre vil sætte deres børn i en hinduistisk, muslimsk, indre missionsk eller katolsk friskole skal de have lov til det. Men de skal selv betale festen. Hvorfor skal jeg og andre uskyldige skatteborgere betale for, at sagesløse børn bliver hjernevasket til at tro på stening, syvarmede guder, homo-had, anti-konception og hvad de forskellige religiøse samfund ellers render rundt og prædiker?

 96. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “Socialdemokraterne – og RV. –med samt deres bedste venner : Islamisterne ! “—Vi har sagt det før ! –Men vi skriver det igen ! –NEMLIG : –samtlige offentlige ansatte social-demokrater ! –Lever FEDT af, at servisere–horden af “hard-core islamister –som vi med græmmelse har set på TV 2 ´s–udsendelser ! —Pludselig – lige pludselig toner Nicolai Wammen op på skærmen med “sit evigt-fornærmet udtryk i ansigtet ! –Og udbryder AT: De muslimer, der snyder –og bedrager Danmark ! –Skal stoppes !—bbbrrrre ! –Er det ikke lige dem, der har grundlagt de fandens ghettoér ! –Som nu truér os-allesammen med—AT: Nedbryde vores land !—-De er blevet hoved-rige af, at hæve millioner af kroner i off. kasse 1—-Sammen med “de radikale ” ! –Er de nu på spanden ! “se blot på Århus-modellens mest hellige rådmand : Muslimen ! ” –Der sidder der på Rådhuset med nervøse trækninger i ansigtet ! –Og siger “at det er der ingen indikationer på, at Gellerup–har nedbrudt Danmark indvendigt fra !! –De skal vide samtlige socialdemokrater incl. Radikale V.–AT –Vi foragter dem –noget så dybt og inderligt !–Det næste TV 2 –tager fat på ER : Nicolai Wammens tusind-vis af “førtids-pensioner ” –Til arabere der ikke længere bor i Danmark ! –Men kommer tilbage, hvert år –for, at føde nye børn på Århus Universitets-hospital, hvor de dér er flinke til, at registrére dem som danskere ! (således, at børne-penge incl. mødrenes førtids-pensioner –kan sendes direkte til Mellem-østen –med bare “et lille klik ” !–Sådan ligger landet ! –Og vi siger TAK til forfatteren af “sort land” –incl NASER KHADER´s ihærdige –og trofaste —insistéren på AT : De soc.dem/RV–har vidst det hele tiden !–ALTSÅ –Muslimerne bag sløret ! –Har bedraget Danmark noget så dybt og inderligt ! –De skal udvises af vort land for evigt –UDEN almisser fra social-kontoret !—De er også blevet hoved-rige de arabere/Afrikanere –på grund af de noget så naive politikere !

 97. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Kort til Niels Peter Lemche:

  Byzantinerne havde, som du rigtigt skriver, forud for det Første Korstog sendt en anmodning om hjælp til den vesterlandske Kristenhed, fordi Det Byzantinske Rige var blevet angrebet af de selsjukiske tyrker.
  Men selsjukkerne var som bekendt muslimer…

  Forhistorien er, ultrakort fortalt, selsjukkernes ekspansionstrang:
  Efter at have erobret Persien, forsatte de deres erobringstogter ind på byzantinsk område i det østlige Lilleasien.
  Da den byzantinske kejser Romanos den IV søgte at sætte en stopper for de selsjukkiske erobringsforsøg, led han og hans hær i 1071 et afgørende nederlag til selsjukkerne, anført af Alp Aslan, ved Manzikert i Øst-Lilleasien.
  Medvirkende til det byzantinske nederlag var, at de tyrkiske lejetropper i den byzantinske hær lige før slaget deserterede, og gik over til selsjukkerne.

  Slaget ved Manzikert blev et vendepunkt for det Byzantinske Rige. For som følge af nederlaget gik næsten hele Lilleasien – et kristent kerneområde hvis befolkning dengang hovedsageligt talte græsk (samt armensk og kurdisk) – tabt til de indtrængende selsjukkiske tyrkere.
  Selv om byzantinerne sidenhen genvandt dele af det vestlige Lilleasien, og i flere århundreder efter katastrofen i 1071 bevarede kontrollen med Lilleasiens Sortehavskyst, var det østlige og centrale Lilleasien for altid tabt for byzantinerne, og det gamle kristent og græsk dominerede Lilleasiens forvandling til det islamisk og tyrkisk dominerede Tyrkiet indledtes således med slaget ved Manzikert i 1071 og dets følger.

  Til trods for at slaget ved Manzikert kan siges at have haft lige så stor verdenshistorisk betydning som slaget ved Hastings i 1066, som ethvert vesteuropæisk barn kender, er det kun forholdsvis få europæere, der nogensinde har læst eller hørt om Slaget ved Manzikert i 1071.
  Det er blot et blandt utallige beviser på, at det vi kalder “verdenshistorie”, kun er Europas, endda hovedsageligt Vest- og Sydeuropas, historie…

  Kejser Romanos den IV endte som selsjukkernes fange efter slaget ved Manzikert. Men Alp Aslan behandlede ham med stor hensynsfuldhed, og løslod ham efter nogen tid imod betaling af en løsesum. (En helt almindelig fremgangsmåde på den tid).
  Kort efter at han var vendt tilbage til sine kristne trosfæller, blev Kejser Romanos IV imidlertid myrdet i en af de hofintriger, som den byzantinske historie er så rig på…

  Angående årsagerne til det Første Korstog bør som medårsag til pave Urbans korstogsinitiativ også nævnes rivaliseringen mellem pavedømmet og den tysk-romerske kejser. (Som på det tidspunkt var Heinrich den IV, i hvis regeringstid kejser-paveforholdet var yderst anspændt, især p.g.a. investiturstriden):
  Ved at samle den vesterlandske kristenhed om et stort anlagt, religiøst begrundet krigstog understregede pave Urban den II sin rolle som Kristenhedens leder.

  I øvrigt må som motiv, der også understreges i samtidens kilder, nævnes de talløse fejder og småkrige mellem konger, hertuger og grever, som i datiden hærgede især Frankrig, og som var til stor gene for gejstlighedens mænd, der af princip ikke måtte bære våben.
  Det var pave Urbans ide at rette den vesteuropæiske adels krigeriske energi imod de vantro, fjernt fra de hjemlige himmelstrøg, således at de kamplystne adelsmænds hjemegne, med deres klostre og kirker, kunne blive skånet.

 98. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENNING SVENDSEN, til glæde for dit had til muslimer i det hele taget: De er ikke løsningen, for erfaringen viser, at når de får nok at leve af, mindskes fødselstallet hos dem. Se på den arabiske befolkning i Israel (ikke territorierne). Så det er selvfølgelig at udskyde problemerne lidt, mens man finder på løsninger.

  De mange børn har traditionelt været en garanti for, at der var nogle til at tage sig af en, når man blev gammel og svagelig. Falder behovet bort, mindskes børnetallet. Her skal du måske især se på udviklingen i Italien.

 99. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “Niels Peter Lemche” ! –Vi er godt trætte af “dit hellige vrøvl” –Nemlig fordi det er faktisk ikke ret mange år siden vi fik, at vide AT: Der var godt 100 tusinde muslimer i vores lille kristne land !—Nu er der åbenbart mere end 300.000 af dem ! –DERFOR –Der skal gang i udvisningen ! –Ellers kan vi-andre godt sige FARVEL til vores engang lille yndige land !–Der skal også “gang i off. ansattes kuvøse ! –liv med automatiske –donationer på deres i forvejen fede konti !–Der skal jo bare “et lille klik til af social-medarbejderne ” Så er den sag klaret ! –Ingen af de evigheds-soc.demokrater–der i 35 år eller mere ! Vil drømme om AT: Der faktisk er nogen, der tjener de millioner som de hæver, hver måned ! NEMLIG: Erhvervs-livet ! –Der har en risiko så tårnhøj som Rundetårn ! –De evigheds-off.–har som sagt NUL-risiko ! Det skal der laves om på ! De skal fyres i bundter ! –Og NUL-eftervederlag ! Det er på tide AT de får samme vilkår som os-andre !

 100. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Teddybamsen: “Vi er godt trætte…” Hvem er “vi”, pluralis majestatis for dig selv, eller for den gruppe du sidder iblandt og laver dine utallige mere eller mindre racistiske indlæg? Eller er det “Vi alene vide”?

  Dit lille yndige land eksisterer ikke mere. Har lige været tværs igennem fra Skagen til Øresundsbroen. Der er ikke nogen lille yndig land: Det ligner mest af alt overfyldte motorveje, som man opfandt dem i Tyskland før krigen, og trafikken er blevet utrolig aggressiv. Jeg boede i Århus til 1987: Den by, jeg boede i, eksisterer ikke mere, men er blevet erstattet af en utroligt pulserende by med enormt vokseværk, dobbelt så stor. Udkantsdanmark er ved at blive affolket… hvor tror du, at du finder dit lille yndige land? I kolonihaverne måske.

  Du vil hele tiden bade i den samme flod, men det kan du ikke. Det er synd for dig, at tiden ikke står stille, men sådan er det nu engang.

 101. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK ILSKOV-JENSEN , der er vist ikke noget, jeg er uenig i. Det korte af det lange er vel, at Det Byzantinske Rige havde mest af alt travlt med at opløse sig selv indefra.

  Så må man heller ikke underspille europæernes rolle i kalabalikken dernede. Således spillede venetianerne en besynderlig rolle i det 4. korstog (1202-1204), som de nærmest lejede til at ødelægge Konstantinopel, hvilket de tro mod aftalen gjorde. Byzans kom sig aldrig over det. Som sædvanlig har europæisk grådighed været sin egen største fjende. Og mht. det første korstog, så har jeg ofte sagt, at det var det sidste vikingetogt. Paven havde alle mulige problemer med normannerne i Italien og deres evindelige kævlerier andre steder, så for at få deres energi brugt til noget andet, overtalte han dem til at tage til Mellemøsten på korstog.

  Og én ting er sikker: Korstogene spiller en stor rolle i Mellemøstens syn på os. Unge Bush lavede en gevaldig bommert, da han brugte korsfarerretorik i forbindelse med nedkæmpelsen af Saddam og al hans væsen. De gled lynhurtigt fra hans tåbeligheder til de mange ulykker, vi har skabt for dem bare i løbet af de sidste 100 år.

  Her et udpluk:

  Den vestlige behandling af Mellemøsten siden 1900 (man kunne også inddrage store dele af tiden fra 1800 til 1900; men lad det være):

  1911: Italienerne besætter Libyen

  1917: Sykes-Picot aftalen, hvor England og Frankrig delte Mellemøsten mellem sig, hen over hovedet på Mellemøstens indbyggere.
  1917: Balfour-erklæringen, hvor englænderne de facto forærede Palæstina til jøderne hen over hovedet på landets arabiske befolkning.

  1922-1946/48: Mandattiden. Derefter foræredes i 1946 Jordan til det hashemitiske dynasti fra Den Arabiske Halvø, der siden har gjort landets egentlige befolkning til fremmede, flygtninge, i deres eget land. Englænderne holdt desuden Kuweit for sig selv (BP) pga. olien.

  1939: Franskmændene forærer Hatay-provinsen (Antiokia) i Syrien til Tyrkiet.

  1945-1948: Den israelske ”frihedskrig”, hvor i hovedsagen jøder af europæisk afstamning fordrev en meget stor del af Palæstinas befolkning, med ”højdepunkter” som massakren i Deir Yassin i 9. april 1948. Deir Yassin ved man nu kun var toppen af isbjerget.

  1948: 14. maj 1948: Oprettelsen af den israelske stat, med ideologien om et jødisk hjemland, og hvor den arabiske befolkning i det omfang, den var blevet tilbage, blev udsat for en ren apartheid-politik.

  1956: Suezkrisen som svar på Nassers nationalisering af Suezkanalen. De agerende var England, Frankrig og Israel. USA smed dem ud igen. Det gjorde de ikke siden, men blev Israels faste støtte.

  1956-nu Den fortsatte israelsk-arabiske konflikt, som ikke vil lade sig løse. Adskillige krige og skærmydsler, især seksdageskrigen i 1967, Milhama shel-yom kippur i 1973, og flere Libanonkrige inklusive massakre som Sabra og Shatila i 1982.

  1991: Operation Desert Storm: Amerikanernes ’befrielse’ af Kuweit, hvor man for at udtrykke det med en betragters øjne ’erstattede en moderne tyran med en middelalderlig tyran’. Saddam havde ellers været noget af en darling for vestmagterne i 1980erne under krigen mellem Irak og Iran.

  2003: Den 2. Golfkrig, eller Irakkrigen, hvor de fleste vist er enige om, at amerikanerne—dvs. mænd som Donald Rumsfeld spillede med falske kort.

 102. Af Niels Larsen

  -

  @ NIELS PETER LEMCHE

  Ja. Naturligvis var korstogene forsøg på at erobre land. Land, som muslimerne havde erobret fra de kristne. Og dermed i realiteten forsvarskrige. Forsvar mod giftigheden islam som vi – godt nok mod I politisk korrektes modstand – også idag kæmper imod.

  Og som det dengang var skik og brug på begge sider, blev der naturligvis under korstogene plyndret og hærget. Ingen ville have haft forståelse for andet på den tid.

  Og naturligvis var det den ene tåbelige religiøse ideologi mod den anden tåbelige religiøse ideologi. Det er der vist ingen, som benægter.

  Henrik Ilskov-Jensen har udpenslet Historien og dermed sparet mig for besværet.

  Ærlig talt: tag dig sammen mand. 🙁

  Jeg kan for øvrigt tælles med i Teddybjørnens “vi”. Og det kan mange andre. VI er bare SÅ trætte af de forbandede muslimer, deres hylen op om offerroller, deres svindlerier, deres tvetungethed og deres satans ideologi. Send dem hjem alle til hobe. Og “hjem” er hvor som helst, bare ikke Europa!

 103. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “Lemche” ! Min frokostpause er slut ! –Men bare “spids ørene” ! –Vi fra det selv.st erhvervs-liv ! –ER noget så dødtrætte af AT: Forsørge halvanden million off. NUSSERE ! –Mindst halvdelen kan undværes ! –Så kunne man måske få råd til “Kvalitets skolefrøkner/MK ” –Ligesom vi har i Frankrig ! –Hvor folk kun får de børn ! –Som de-selv har råd til, at forsørge selv !–Iøvrigt er Frankrig også det land, der ser meget kritisk med, hvem “de parrer sig med” –De vil have kvalitets-afkom ! –Ligesom løvinderne i Afrika!

 104. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Claus T.
  Med hensyn til den artikel om Asger Åmund du henviser til, så går det jo op og ned her i livet for os alle sammen!
  Der har været tider hvor Asger Åmund har tjent gode penge!

  Men det han siger om at lukke havelågen tilslutter jeg mig fuldt ud, for jeg kan ikke se hvor vi skal skaffe pengene fra til yderligere flygtninge!
  M.v.h.

 105. Af Henrik Ilskov-Jensen

  -

  Niels B. Larsen skriver bl.a.:

  “Og som det dengang var skik og brug på begge sider, blev der naturligvis under korstogene plyndret og hærget. Ingen ville have haft forståelse for andet på den tid.”

  Korrekt.

  Men jeg vil tillade mig at tilføje, at plyndringer og hærgninger har kendetegnet så godt som enhver krig, som vi har kendskab til, fra oldtiden og frem til i dag.

  Der er undtagelser.
  Perioder, hvor man har forsøgt at begrænse massemyrderiernes og masseplyndringernes omfang i krigstid.

  Men det er som sagt undtagelser, og under alle omstændigheder er forestillingen om en “ren” krig, hvor man kun på reglementeret vis dræber fjendens soldater, uden at ramme civilister, en illusion.

  Og selv om de vestlige militærkoalitioner, som i vor tid fra tid til anden griber ind i oversøiske konflikter (som regel med ringe held), hævder at de gør alt for at minimere civile tab, er der talrige civile ofre i deres kølvand.
  Hvordan skulle det også kunne undgås i moderne, såkaldt “asymmetriske” konflikter, hvor den ene part optræder klædt i civil som partisaner?
  Hvordan kan man under disse vilkår skelne civilist fra kombattant?

  Der findes ingen “ædel” krig! (Hvilket naturligvis ikke er det samme som at sige, at der ikke findes berettigede forsvarskrige).

  Bl.a. derfor har jeg ikke lyst til at deltage i en konkurrence om at “tælle lig” – d.v.s. skændes med andre debattører om, hvem der i nutidige eller fortidige krige, eksempelvis muslimernes jihad siden Muhammed versus korstogene og sidenhen de europæiske kolonimagters krige, har slået flest mennesker ihjel.

  Det er for mig at se formålsløst tidsspilde, fordi man for det første så ser bort fra, at krig i sin natur er dødbringende, og har til hensigt at tilføje fjenden størst mulige tab, samt for det andet underforstår, at den part der kan påvises at have slået flest civilister ihjel i en given krig, automatisk må anses for at have haft uret.

  Det mener jeg langt fra altid er tilfældet:

  F.eks. slog de vestlige Allierede under Anden Verdenskrig under deres tæppebombardementer at Aksemagternes byer langt flere tyskere og japanere ihjel, end omvendt.
  (Japanerne opnåede under krigen kun at få dræbt cirka ti civile amerikanere i et bombeangreb mod det amerikanske fastland. Det skete med en bombe, fastspændt til en ballon, som slog ned i et tilfældigt skovområde, og dræbte nogle skolebørn, som ulykkeligvis var på udflugt i området).

  Jeg tror dog ikke der er ret mange, der af den grund vil mene, at Aksemagterne havde større ret på deres side end de Allierede under den Anden Verdenskrig…

 106. Af Svend Jensen

  -

  Jeg troede at “tyvepak” var en pakke cigaretter med 20 styks røgpinde.
  Efter TV2 serien om islams imamer er der vist ingen tvivl om, hvad det også kan betyde.

 107. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  P.s.–Århus ´ Radikale “muslim-kultur-rådmand ” !—Kan roligt pakke sydfrugterne !—Muldvarperne ! –Har snuset sig til endnu flere skandaler ! –Denne gang gælder det “de korrumpérede socialdemokrater –der sidder i toppen af ” Tinget ” !—glæd jer venner !

 108. Af Fl@gmail mming Lau

  -

  Der et gammelt ordsprog der siger; ” Den som gifter sig med tidsånden sidder snart enke”. Mange i dagens Danmark føler sig tomme og fyldt med livs lede. Det er forståeligt hvis man hele tiden er i “overhalingsbanen. Men jeg kender andre der sætter pris på at få raset af på motorvejen , på vejen hjem. Når de så er kommet hjem, stiger de blide som lam, ud af kareten med et stort smil. Enhver sin lyst.

 109. Af Flemming Lau

  -

  Korstogende kan i et nutidigt lys, ses som et stort blodigt magtsræb og imperialistisk af natur. Men er det så ikke underligt at det stopper med Jerusalem, og ikke fortsætter mod Ægypten ? Lad os se på kontrasten Islam da “profeten” døde i 632. 5 år efter røg Jerusalem. I 650 var hele mellemøsten og Nordafrika besat. De kristne skulle konvertere, brandbeskattes eller miste hovedet. I 653 røg Armenien. Konstantinopel belejres forgæves, 2 gange. I 711 røg Spanien, men Islam får smæk i ” Frankrig” i 732. Man skal vist være mere end large for at betegne Islam som fredelig. Hvad angår ” kultiveringen” af Venderne, så fik man da stoppet de evindelige togter mod Danmark. Endvidere føler jeg da heller ikke sorg over at polakkerne sammen med Wiens borgere, fik stoppet lslam i modsætning til Adolf.

 110. Af Flemming Lau

  -

  Korstogende kan i et nutidigt lys, ses som et stort blodigt magtsræb og imperialistisk af natur. Men er det så ikke underligt at det stoppede med Jerusalem, og ikke fortsatte mod Ægypten ? Lad os se på kontrasten Islam da “profeten” døde i 632. 5 år efter røg Jerusalem. I 650 var hele mellemøsten og Nordafrika besat. De kristne skulle konvertere, brandbeskattes eller miste hovedet. I 653 røg Armenien. Konstantinopel belejres forgæves, 2 gange. I 711 røg Spanien, men Islam får smæk i ” Frankrig” i 732. Man skal vist være mere end large for at betegne Islam som fredelig. Hvad angår ” kultiveringen” af Venderne, så fik man da stoppet de evindelige togter mod Danmark. Endvidere føler jeg da heller ikke sorg over at polakkerne sammen med Wiens borgere, fik stoppet lslam i modsætning til Adolf.

 111. Af Flemming Lau

  -

  Jeg er ikke ved at blive element. Har blot lidt problemer med min tablet.

 112. Af Niels Petet Lemche

  -

  Flemming Lau,

  det var et spørgsmål om logistik. Efter erobringen af Jerusalem i 1099 var kræfterne udtømt og man brugte energien på at forsvare det, man havde vundet. Det var en stakket frist, som den efterfølgende historie viser. Man kunne ikke få tilført tilstrækkelig med rekrutter fra Europa, for slet ikke at tale om at få dem akklimatiseret til Mellemøstens klima.

  Nok også noget at tænke på i dag, hvor i Irak temperaturen om sommeren sagtens går et pænt stykke over 50 grader. Min personlige rekord er 55 grader i Mari i Syrien, et par kilometer fra den irakiske grænse. Korsfarerne var iført europæisk udrustning. Det må have været en dræber.

 113. Af Niels Larsen

  -

  @ Henrik Ilskov-Jensen

  Som du er inde på, hærges og plyndres der i alle krige til alle tider, næsten. Det er vel bare kriges ubønhørlige logik.

  Og jeg forstår rent faktisk ikke alt det med at forsøge at undgå civile ofre. Det er en umulighed. Og måske ville krige være overstået hurtigere nutildags, hvis man kørte på hårdt, råt og brutalt. Og i sidste ende måske endog føre til færre civile tab. Men der ville naturligvis blive en høj hylen fra samtlige humanisters side under processen. Men fører man ikke krig for at påføre fjenden størst mulige tab? Og under WW II var der vist ingen, som havde ondt af fjendens civile tab – hvorfor så nu? Fordi vi er blevet ååååh, så humane?

  Gu’ er vi ej. Vi er blevet pladderhumanister – og det er noget helt andet!

 114. Af Anders NIelsen

  -

  “Så efter at have myrdet og brandt sig igennem hele vejen til Jerusalem, indtog korsfarerne Jerusalem i juli 1099. Der myrdede de hele befolkningen (hvad de allerede havde gjort i Antiokia). Det er bemærkelsesværdigt, at Saladin i 1187, da han generobrede byen, ikke gentog korsfarernes bedrift, men stort set skånede befolkningen.” Skrevet af N.P. Lemche.

  1. Der menes vel brændt?
  2. Nej, korsfarerne myrdede ikke hele befolkningen, det er blot sådan noget, der kan læses i ukritiske beretninger og propaganda, og det ved den trænede og veluddannede læser.
  3. Nej, Saladin skånede ikke befolkningen, han skønnes at have udvist omkring 60.000 frankere.

 115. Af Birger Nielsen

  -

  Ja krig et brutalt. Men måske kunne en stor og effektiv lynoffensiv som under første Golfkrig have
  kunnet bringe våbenhvile tidligere, og betydet færre civile ofre og langt færre flygtninge. Hvem ved?
  Mht. til korstogene, så kørte de sjældent til tiden ! De varede jo flere hundrede år og førte til intet.
  Datiden store muslimske helt Saladin var en noget større og tolerant gentleman end nutidens formørkede ayatollaer og imamer, der selv i 2016 kører lige efter “bogen” bogstaveligt talt.

 116. Af Anders Nielsen

  -

  Det skal med, at Saladin krævede løsepenge af de frankere, han udviste af Jerusalem, og da en stor del af dem ikke kunne betale, gjorde han dem til slaver. Saladins bror købte dem og satte dem fri.

  Tyrkeres og araberes har tæppehandler mentalitet fornægter har sidst vist sig i den famøse aftale, der er blevet forhandlet mellem EU og Tyrkiet.

 117. Af Niels Peter Lemche

  -

  Birger Nielsen,

  Ja, det kunne den; men var det, der blokerede herfor i sikkerhedsrådet!

 118. Af Anders Nielsen

  -

  Undskyld, havde skrevet “fornægter sig sjældent”, men kom i tanker om, at det måtte slettes, medmindre jeg vil risikere en racismedom. Fik ikke slette fornægter.

 119. Af Flemming Lau

  -

  Logistik ! Jo det giver selvfølgelig mening. Men uagtet at Paven havde et mixed motiv for at sende de krigeriske fyrster på rov i Syria Fiestia, så giver det kun mening for mig, hvis pilgrims temaet var det primære. Altså den Ismaelske missionær Es Sabbaths mordersamfund, agerede i området sammen med div beduin klaner under devisen “Allah giver rov”. Pilgrimmene har ikke haft en chance. For “Rom” må det også have været mærkeligt, at de efter at have forvaltet området i 700 år, fik 5 varme tæer bagi. Endelig er der Spanien spørgsmålet. Da man sender korstogene i konfrontation mod syd øst, lader man ikke blot de “lavthængende frugter” i Spanien være, man lader Europas underliv åbent, for de selv samme mauere. Temmelig riski, med mindre der virkelig var noget på spil i Jerusalem.

 120. Af Birger Nielsen

  -

  Til Anders Nielsen:

  Ja selvfølgelig var Saladin ingen spejderdreng, men set ud fra datidens brutalitet, hvor man myrdede
  hinanden med de “hellige” bøger i den ene hånd og sværdet i den anden. Man myrdede brutalt trosfæller, tænk på Tamerlan, osmannerne eller de kristne conquistadorers brutale fremfærd i den
  nye verden, eller tænk på pavens kamp mod katarerne, de brutale massakrer under de franske religionskrige, trediveårskrigen og man kan blive ved. De to store religioner har mange liv på samvittigheden.
  Som min forlængst afdøde oldemor, den socialdemokratiske foregangskvinde Anna Dorthea Jensen sagde:” Hvor religionen går ind, går forstanden ud.” Det grinede vi meget af.

 121. Af Anders Nielsen

  -

  Birger Nielsen. Et eller andet sted har jeg en bog skrevet af en sikkert radikal historiker, der mener, at pave Urban sendte korsridderne til Jerusalem, fordi Europa var overbefolket.:)

  Jeg tror ikke, at vi kan sætte os ind i de religiøse følelser, som disse mennesker havde, ligesom de fleste af os melder hus forbi med muslimerne. Men når dette er skrevet, føler jeg mig ret sikker på, at unge mænd altid har haft lyst til at tage af sted på eventyr eller bort fra det hele, og at korstog var en af datidens legitime og prestigefyldte muligheder.

 122. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Nu er det fuldstændig irrelevant om hvad der hændte på korstogenes tid for 1000 til 1200 års tid! siden! Hvad er relevant er hvad der hænder nu!

  Vi har i dagens Danmark ca. 7000 hjemløse i Københavnsområdet som ikke får hjælp!

  Men vi hjælper flere tusinde muslimske indvandrer med mat/tag over hovedet daglig!

  Har man fuldstændig mistet proportionerne om, at vurdere hvad et land, og en stat er skyldig sine medborgere og skatteydere?

  Staten har nu til dels åbne grænser for modtagelse af indvandrer/flygtninge som i giver boliger og mad til daglig!

  I staten/folketinget ser, at der mangles penge til vort hospitalsvæsen, ældre forsorg, skoler, med meget mere!

  Men i har gud hjælpe mig den frækhed, at hælde vor skattekroner ud til fremmede på grund af jeres ønske om et godt politisk image i Bruxelles!
  hvad fanden bilder i jer ind?
  M.v.h..

 123. Af Moshe Finkelstein

  -

  Genial plan til sejr over IS i Syrien:
  Lad Syrien indføre danske færdselsregler i Syrien.
  Send dansk færdselspoliti ned til IS områderne i Syrien med alt deres måle- og radarudstyr.
  Opret kontrolposter til hastighedsmålinger og teknisk check af alle køretøjer der.
  Start en månedlang razzia på IS områdernes landeveje.
  Efter en måneds tid er de fleste IS køretøjer kasseret og førerne frakendt førerbevis for alle mulig overtrædelser af den danske færdsellov.
  Resultatet vil være, at IS interne trafiksystem bryder sammen og IS må overgive sig.

 124. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Der burde være et formular for folketingsmedlemmer, at når de træder ind i det Danske folketing, så er deres arbejdsopgave, at virke for Danske skatteborgeres bedste, og for Danmark, og ikke for deres egne ambitioner skyld!

  Det ser desværre ud til at hvad man gør, er i modsætning til, af at være ansat af Danske skatteborgere til landets bedste!

  Så konklusionen kan ikke være andet end en fyringsseddel her og nu!

  Men selvfølgelig hvis regeringen ryger så bliver det absolut ikke bedre for oppositionen, for de ryger også, hvis de ikke fatter hvor David købte øllet!

  Så en sidste formaning til vore politikere er, at i har påtaget jer et arbejde der skal virke til det bedste for Danmark, så gør det for fanden!
  M.v.h.

 125. Af Flemming Lau

  -

  Genial plan ! Så kunne vi hårdt overvågede borgere få en tiltrængt pause. Send politimesterene med. Dernede kan de virkelig score kassen, på bonusser for opfyldte mål tal…….

 126. Af Allan Hansen

  -

  KORSTOGENE

  Da det første korstog blev iværksat (1096-99), som et modangreb mod islam havde Muhammeds røver og banditter røvet, plyndret og voldtaget i Mellemøsten i over 300 år.
  I tusindvis af kristne og jøder blev slået ihjel og flere kristne lande var blevet besat. Det var begyndelsen til korstogene: en beskeden modoffensiv med små kræfter mod århundredes plyndringer, massakrere og undertrykkelse. I 1099 befriede munkene den hellige by Jerusalem. Lad os kort bringe professor David Gress på banen igen. Han har følgende bemærkning: I islam er jihad, hellig krig, en forpligtigelse, som gælder alle og til alle tider, om end den praktiske udførelse afgøres af de skriftlærde efter skiftende omstændigheder. I kristendommen har krig altid været omstridt. I oldkirken hævdede mange, at de kristne ikke måtte bære våben, og at overgreb af de vantro måtte tåles efter skriftordet – om at vende den anden kind til. Men at munke skulle slås var aldrig en enkel sag på samme måde, som jihad i islam. Den 2. oktober 1187. indtog Saladin, som for øvrigt var kurder Jerusalem. Saladin tilbød derpå de 300 tempelridder, at beholde livet og tilmed rige gaver hvis de ville underkaste sig islam. Næsten alle nægtede. De blev alle hugget ned sammen med mange andre korsfarer, som af solidaritet udgav sig for, at være tempelridder – for som man sagde” heller dø som en mand end at leve som et svin,,.

  Dette skal ikke opfattes som nogen apologi, men skal alene forstås, som en kronologi. Men vor dages populariserede billede af korstogene som racistiske, voldelige, antimuslimske terrorangreb er det stik modsatte af sandheden. En sandhed, der er ilde hørt blandt de politiske korrekte.

  Masse massakre og folkemord.

  Patriarken Sofronius af Jerusalem (634-48) anså de muslimske invasionsstyrker, som gudløse barbarer, der brændte kirker, ødelagde klostre, vanhelligede korset og som på det grusomste bespottede Kristus og kirken. I 639 døde tusinder som følge af den hungersnød og pest, der fulgte efter ødelæggelserne og plyndringerne. Efter Muhammeds død organiserede kalif Abu Bakr invasion i Syrien. Under felttoget i 634 blev hele området mellem Gaza og Cæsarea lagt øde; fire tusind bønder, kristne, jøder og samaritanere, der simpelthen forsvarede deres jord, blev massakreret. Under felttogene i Mesopotamien mellem 635 og 642 blev klostre plyndret, munkene blev myrdet, monofysittiske araber blev henrettet eller tvunget til at konvertere; i Elam blev befolkningen hugget ned og i Susa led folket den samme skæbne. Under sin fremmarch i Ægypten erobrede Amr ibn al-As byen Behnasa nær Fayum og udryddede indbyggerne og enhver, der ikke underkastede sig islam, blev massakreret, de skånede hverken de gamle, kvinder eller børn. Fayum og Aboit led samme skæbne. I Nikiu blev hele befolkningen hugget ned. Muslimerne tog alle Kilikiens indbygger til fange. I Armenien blev befolkningen I Euchaita udryddet. Armenske kronikører fra det 7. århundrede fortæller, hvordan muslimerne decimerede befolkningen i Assyrien og tvang en stor del af indbyggerne til at underkaste sig islam. I 642 var det byen Dvins tur til at lide. Mikael Syreren beretter, hvordan kalif Muawiya plyndrede Cypern og dernæst grundlage sit herredømme ved en stor massakre. Det var det samme forfærdelige skue i Nordafrika – Tripoli blev plyndret i 643; Kartago blev nedbrændt til grunden og de fleste af dens indbygger blev dræbt. Det er ironisk, at mange af islams tidligste helte ikke var synderligt optaget af religion. Khalid, den succesrige general under kampene mod byzantinerne, beskrives som en, der ikke interesserede sig for andet end krig, og nægtede at lære noget andet. Fra 1915 til 1917 indledte det osmanniske militærregime (tyrkerne) et af de grusomste og bloddryppende folkedrab i nyere tid, med en massiv udrensning af armeniere ledsaget af omfattende massakrer på ca. to millioner mennesker. Så sendt, som 1974 satte det Tyrkiske militær et angreb ind på Cypern og tusindvis blev myrdet og voldtaget. Året efter sendte diktator Mohamed Suharto sine tropper ind i Østtimor og ca. 200.000 kristne katolikker, blev myrdet og voldtaget.

  Også børneblod bliver ofret for den sorte sten – hvem husker ikke den grusomme og blodige massakre af over 200 skolebørn i Besland i 2003 Dette skal ikke opfattes som nogen apologi, men skal alene forstås, som en kronologi. Men vor dages populariserede billede af korstogene som racistiske, voldelige, antimuslimske terrorangreb er det stik modsatte af sandheden. En sandhed, der er ilde hørt blandt de politiske korrekte.

 127. Af Flemming Lau

  -

  Ja det er utroligt, hvad mennesker vil gøre imod hinanden. Vi oplevede selv på Cypern i 80’erne tyrkisk wann sinn. På den grønne linje i Nikocia gik en græsk cypriotisk soldat frem for at sludre med en tyrkcypriotisk soldat ved pigtråden i en meget smal gyde. Pludselig træder en tyrkisk Sgt. frem og beordre tyrkcryptioten til at skyde hans græske bekendt. Han nægter først, men med Sgt pistol i tindingen, tvinges han til at skyde ham ned. Briterne får travlt med at sende en bulldozer foran ambulancen, for at rydde den smalle gyde. Men det var desværre omsonst. Da den tyrkiske kommandant skulle tilbage til hovedlandet, foretog han lige en inspektion langs “sporet” Han nåede at henrette 3 af sine egne soldater, ved 3 forskellige vagt tårne og ligene blev selvfølgeligt bare verfet ud over siden. Jeg kan stadig huske vor soldaters udbrud ” hvad f….. laver den stodder” Om denne magt demonstration var for at gøre indtryk på hans efterfølger, fik vi aldrig løftet sløret
  for.
  Og ja krig har altid været omstridt for den kristne, imodsætning jihad. Jeg kan huske en betænkning fra teologisk hold, under den kolde krig, der indskærpede at såfremt atom krig var uundgålig, så skulle vesten strække våben. Det kristne syn havde jeg det virkeligt svært med som ung. Idag er jeg mere tryg i Guds meta plan for skabningen, grundet ” erfaringen.”

 128. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  Hørt “en loppe gø” ! —NU skal danskerne tilpasse sig muslimerne ! –Selvfølgelig er det “en kvindelig islam-forsker” ! –Der siger det ! —Hallo !

 129. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen, du er et tydelig bevis på kontrafaktisk historieskrivning. Pinligt, når du jo faktisk er ganske vidende. Som min gamle professor under en gennemgang af Mellemøstens historie engang sagde: Da Islam kom, opfattede mange orientalske kristne religionen som den sande kristendom. Én gud, ingen treenighed, ingen tonaturlære (/Kristus sand Gud og sandt menneske). Og ideen med det forarmede og ødelagte Mellemøsten kan du bære derhen, hvor pepperet gror. Ødelæggelsen af Mesopotamien til det golde landskab, landet i dag er fyldt op med, har således intet med Islams komme at gøre. Det skyldes mongolerne og Djengis Khan i middelalderen.

  Jeg tror ikke engang, at zionistiske, israelske historikere vil acceptere det vrangbillede, der åbenbart formørker dig. Men hvad skidt, når det gælder om at svine nogen til, så skal man bare smøre løs.

  Den med børnene kender vi: Det sagde man også i kristendommens barndom om de kristne, og det var på standardrepertoiret i Der Stürmer i 1920erne og 1930erne. Redaktøren blev hængt i Nürnberg i 1946.

 130. Af P Christensen

  -

  Hvad kan vi bruge alt det historiske snot om korstog og religiøse opstandelser mv. til ?
  Ingen nulevende var en del af det,
  og man er kun ansvarlig for sine egne handlinger.

  At sidde og pseudo-ræsonnere sine handlinger i nutiden på baggrund af
  andre, for længst afdøde menneskers tåbelige handlinger er kontraproduktivt,
  og en af menneskehedens største svøber.

 131. Af Niels Petet Lemche

  -

  hov, nu ville filtret ikke mere, jeg prøvede ellers med dette:

  P CHRISTENSEN, vi kan ikke bruge alt det til andet, end det vi selv gør det til. Hvis traditionerne, fortællingerne, om korstogene stadig har indflydelse på, hvorledes vi ser på Mellemøsten, og hvorledes de ser på os, så er det jo ‘nutidig’ historie pga. virkningshistorien. Derfor ser du alle disse historiske indlæg her.

  Men husk, at disse fortællinger går begge veje. Der er en tilbøjelighed (mildest talt) til at ignorere, hvorledes man traditionelt ser på europæerne i Mellemøstens arabiske befolkning.

 132. Af Mette Thomsen

  -

  Radio 24syv har fremlagt et dokument, der skal vise, at TV2 har undladt vigtige nuanceringer og måske endda manipuleret. Det fremgår af radio 24syvs hjemmeside, at dokumentet er et oversat (foranlediget af moskeen) udskrift af imanens egen optagelse af samtalen.
  – Har imanen uden den rådsøgende kvindes kendskab og accept optaget samtalen?? Imanen kunne jo ikke vide, at han efterfølgende i medierne ville få brug for at nedtone sit budskab. Er det almindelig praksis, at imanen optager samtaler med mennesker, der søger råd? Og i givet fald til hvilket formål? Er hensigten mon at registrere brådne kar?
  – Mediefolk og forskere har siden radio 24syvs offentliggørelse haft travlt med at medvirke til en nedtoning eller nuancering af imanens budskaber.
  Hvad forkert er der i, at der i TV2s udsendelse eksempelvis klippes til imanens svar på, om en hustru kan nægte sin mand sex? Det er jo det, hun spørger til. At imanen svarer udenom med en masse spin, gør vel ikke, at TV2 skal bruge sendeflade på det. Det er TV2s ret at redigere og at sørge for, at vi hører svaret på det, der bliver spurgt til.

 133. Af Mette Thomsen

  -

  Andelen af indvandrere på overførselsindkomst sammenholdt med de oprindelige danskere er antageligt endnu større, end vi oplyses om. Indvandrere i tredje generation regnes i statistisk sammenhæng for danskere.
  Denne slørende metode til registrering gør sig også gældende i forhold til forekomsten af kriminalitet. En del (hvor stor?) af de kriminelle indvandrere figurerer således i statistikkerne som danskere, hvis de er indvandrere i tredje generation.
  Vi har brug for retvisende information, og der er vel ingen grund til at antage, at integration generelt lykkes fra tredje generation.

 134. Af Finn Bjerrehave

  -

  Koranen er den muslimske virkelighed, og denne gamle bog fra det 7 århundrede, er med den grusomhed der herskede i middelalderen, ikke omskrevet til det 21 århundrede, og derfor denne brudflade, hvor demokrati kvindefrigørelse menneskesyn, bliver trådt under fode, og vi kristne mennesker udfordres.
  Hvis Muslimer ønsker at leve efter denne gamle Koran, skal de søge tilbage til de Muslimske lande, og ikke udfordre os kristne i Europa.
  Ganske enkelt.Finn Vig

 135. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “Islam-tilpasning” ! –En kvindelig forsker har fået “den lyse idé” ! AT: Danskerne skal tilpasses –ISLAM ! —Hun må jo ikke være rigtig klog !—Men det undrer os ikke ! Vi er jo efterhånden rigtig mange, der ikke befinder os godt i vores eget land ! –Spørgsmålet ER : Om hele den nyeste tids fokuséren på “flinkepædagoér ” ! –Både har gjort de fleste drengebørn til homo-sexuelle (fordi de kv. pædagoér i vuggestuerne og børnehaverne incl. folkeskolerne ) –Har givet drengene den opfattelse AT: De er piger ??—Skulle ikke undre os, hvis de “røde pædagoger ” ! –Også vil få den idiotiske tanke, at frikadeller skal være forbudt !—Debatten på “Day ´s blog” –Indikérer ret tydeligt, at det er de unge s.u ´er i 15 års -drømmeverden ! –Der er blevet extremt forvildede !!

 136. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  ISLAM —Vel skal vi ej have en dansk udgave af islam ! –Vi skal slet-ikke have ISLAM ! i Danmark !—Kan de ikke snart fatte det ! –Muslimerne! –De kan pakke “sydfrugterne” –og drage til Islamistan ! –Jo før des bedre ! –For vores skyld ! Kan man også sende “Jehovas Vidner –pinse-missionen –indre-mission ” ! –hen, hvor peberet gror ! –Vi er helt bekendt med AT : Der i Jylland findes disse lumre religioner, der har spoleret en hel lille by ´s indbyggere ! –Jeg kan f.eks nævne SKØRPING !—Der iøvrigt kan betegnes som “Helvedes Forgård” ! –Hvad konfliktsky–ondskabs-fulde off. ansatte angår ! –I den retning har Danmark ligeså rædselsfulde mennesker. der oveni-købet hæver ved den off. kasse 1 i flere årtiér ! –AT indstallére migranter fra Mellem-østen lige her vil- give os-andre “stof” til uendelige mængder af artikler i diverse aviser !

 137. Af Flemmibg Lau

  -

  God idé ! Jeg tror faktisk at jeg vil investere lidt i Berlingskes aktier.

 138. Af georg christensen

  -

  Ja, jeg ærger mig også, hver gang jeg kritiserer “muslimer”, og deres tro.

  Jeg ærger mig over, at mit samfund stadig bygges på “stavns bonneriet” , (enevældens efterladenskaber), såkaldt “kultur”, uden redikalisme, Jeg ærger mig over , at et velopløst samfund, som det danske ikke længere gide være med i udviklings processen, og bare soler sig selv på andre samfunds bekostning.

  Jeg ærger mig, og føler virkelig , at tiden er kommet til at protestere, gøre indsigelse overfor det nuværende.

 139. Af Birger Nielsen

  -

  Til Georg Ch.:
  Tag lige et stavekursus. Det et det rene volapyk, du skriver. Hvad mener du?

  Teddy-Bjørn: Stop alt det sludder, du fyrer af. Prøv at udtrykke dig på dansk. Du ødelægger enhver
  debat.

 140. Af georg christensen

  -

  Konfrontation med islamismen?.

  Et grundlæggende udsagn: Hos islamisterne, må mændene gerne have flere koner, men konerne ikke så gerne have flere mænd og “utroskab” sendes på banen..

  Hos de såkaldt kristne danskere må mændene kun have en kone og flere ludere, (det samme som flere koner), her ses det heller ikke så gerne når konen har flere mænd.

  Er der overhovedet nogen “forskel”?.

  NB: Medens jeg søger og søger, og har svært ved at se forskellen, håber jeg at andre blander sig.

  Det var bare et eksempel på en “tvetydighed”. Som let i forening burde kunne løses. Et lille problem blot, men grundlæggende for enkeltindividets forhold til hinanden.

  ,

 141. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  SVAR til Birger Nielsen ! —Dit PATTEBARN ! –Kan du fatte AT: Vi er en del, der har fået nok af S.U.-gratisterne ! –Vi kan sagtens finde helt andre grunde end , at forsørge en hær af unge-kommunister ! –Der er blevet indoktrinerede i vuggestuerne –således, AT: alle de arme små-drenge (der efterhånden er blevet til : Store drenge ! –Som pisker forvildede rundt –og tror AT: de er piger !—–“Under Danmark ” –ER blevet til : Over-Danmark ! –Med mottoét : Jo mere sølle–usle–og elendige du er SÅ skal de “ligesom fam. Zoring” –Der har kostet os-andre millioner af kroner !–Så skal usselheden fremhæves som normen i Danmark !–DERFOR finder vi, AT vores gamle land er forgiftet af “curlinge-generationernes “vi er os-selv nok ” retorik ! –Heldigvis er der nu så mange ægte-danskere placéret i udlandet, at vi har nogen, at være tilfælles med ! –Og det er mottoét ” Stil – kultur- og klasse ” –For enhver pris !–Her, hvor laveste fællesnævner er yt – helt YT–En skam er det bare, at vi stadigvæk skal være med til, at betale de horrible skatter ! –Som socialdemokratiske regeringer har været mestre i, at indføre ! –I – og med AT: Samme socialdemokrater har grundlagt 42 islamiske ghettoér i DK,.–Som de har fredet i 35 år !–Og nu kan se –har gjort “det borgerlige Danmark ” ! Rasende !!!

 142. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  P.S.–Så står en “perfekt-dansk-talende muslim-advokat ” ! –Midt på torvet –og med en forarget mine udtrykker –“skal disse børn ” –Undvære deres pårørende i 3 år NU ! –Dem hun taler om er BØRN ! Ser angiveligt ud til, at være “gran-voksne mænd ” ! –Lad os få “udlændinge-styrelsen ” –Udstillet med samt islamiske advokater ! –Der absolut IKKE vil danskerne det godt ! –De har kun 1 formål ! NEMLIG : AT blive flertallet i Danmark ! –Der er sket en udskiftning af den oprindelige danske befolkning ! –OG de dérinde på Christiansborg ! –Sidder bare og glor på “realiteterne” !

 143. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Selv om det ikke er bloggen hoved tema, kan jeg ikke lade være med at kommentere, at der er noget der undre mig!

  Følgende: Efter 1.ste verdenskrig kom der 1000 vis af Danske soldater hjem fra denne krig, og en af dem var sågar postbud i mit barndomshjem Og fungerede glimrende gennem mange år derefter!!

  Efter 2. verdens krig, var der så sandelig mange Danske borgere, der var traumatiserede efter deres oplevelser, fra krigen!

  Nu hvor efter vi har haft udsende Danske soldater i krigsområder rundt omkring i verden, har vi aldrig haft så mange traumansierede mennesker/ soldater, som vi har nu!

  Så jeg spørger mig selv, om det ikke bare er en påstand for, at hente penge fra staten?

  Nu vil jeg ikke sætte spørgsmål mod dem der er blevet invalideret, for det er elvfølgeligt ganske klart, at de har et trauma, på grund af den hændelse de har været udsat for!

  Men jeg vil sætte alvorlig spørgsmåls tegn ved dem der hævder psykiske skader, på grund af deres udsendelse!

  Jeg har personlig deltaget i krigen mellem den Franske stat og FLN( Federation de liberation nationale) i Algeriet, og som var kommunistisk finansieret, under den kolde krig!

  Jeg var caporal havde en let maskingeværs gruppe, og vi var faldskærmsjægere! vi var udsat for at have mange kedelige oplevelser med døde mennesker!

  Men mig selv personligt har jeg ikke nogle specielle problemer, med at sove om natten eller, at have virket som en normal skatteborger i mit arbejdsliv der efter!

  Det er derfor at jeg tillader mig, at stille spørgsmål tegn ved alle de psykiske traumer som staten nu skal betale for!

  Er det ikke bare et påskud for, at hente penge uberettiget ud af vores fælles kasse?
  M.v.h.

 144. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, du har sikkert ret langt hen ad vejen, men bør skelne mellem skidt og kanel. Der intet galt i at undersøge, om soldater er ramt af traumaer eller ej. Det er givetvis individuelt. 1. Verdenskrig: Dengang anede man ikke, hvad det var, men for de tyske reaktioner kan man jo f.eks. sammenligne Remarques Im Westen nicht Neues med Ernst Jüngers Im Stahlgewitter. Den første bog er dybt traumatisk, mens Jünger (Pour le Merité modtager) nærmest synes, at det var sjovt. Du kan også tage Pattons reaktion på en traumatiseret soldat på Sicilien i 1943. Patton forstod ikke problemet, og det kom til at koste ham dyrt.

  Mht. hvem der betaler og får glæde af det kunne du måske snarere spørge: Cui bono? Hvem er det til glæde for? Det skaber i hvert fald arbejde til en hær af psykologer. Og så gad jeg vide, om du med din militærhistorie ikke har mødt folk, der er gået ned med krigspsykoser, måske ikke i legionen, som det lyder, som om du var i, men blandt almindelige soldater?

 145. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Ja, du har så sandelig ret i, at det giver mad på bordet for mange psykologer!

  Igen ja, jeg har mødt en enkelt som blev tosset i hovedet, når vi henvendte os til ham sagde han: “Jeg spiser ikke sardiner”, hvad han så mente med dette fandt vi aldrig ud af? Men han var ikke mere tosset, end ved et selvmordsforsøg, hvor han havde sat gevær pipen under hagen, så rykkede han pipen ud ved siden af hovedet, når han trykkede på aftrækkeren, så skuddet ikke ramte! Hvad der siden er blevet af ham, ved jeg ikke; men det kan jo også have været skuespil det hele!

  Men under, og efter 2. verdens krig, ja selv under 1. verdenskrig talte man om granat chock, hvilket jeg tror var dækkende for problemet dengang!
  Bøgerne du nævner har jeg læst, og de giver også udtryk for krigstraumaer samt en stor afstandstagen af krig i det hele taget!

  Med hensyn til “Pattons” behandling af en sindssyg soldat, så viser det, at han var et råt og brutal rø…, som aldrig burde have haft ansvaret for tusinder af soldaters liv og velfærd!
  M.v.h.

 146. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til bloggens emne, så er det min mening, at vi burde jævne alle Danmark 160 moskeer med jorden, og forbyde moske byggeri i fremtiden!

  Jeg har den mening efter, at have set TV2 afsløringer om hvad der prædikes og rådes til i moskeerne!
  Disse imamer, der leder moskeerne har nu i over 30 år, snydt og bedraget det Danske samfund, og saboteret integrations forsøg for mange milliarder kroner, betalt af Danske skatteborgere i velmenende forsøg på, at hjælpe muslimer til at forstå, og falde til i det Danske samfund!

  Så i min retsbevidsthed kræver jeg repressalier og straf, mod dem der i den grad har snydt det Danske samfund!

  Derfor er moske lukning og udvisning af imamerne en ganske rimelig foranstaltning!

  At man nu som svar kommer med, at der så bare bliver skapt illegale moskeer under jorden, så syntes jeg dette er OK, for så skal de bare jages som man jager terrorister, der jo også er under jorden!
  M.v.h.

 147. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  JA ! “samtlige moskéer burde jævnes med jorden ” –Og diverse imamer udvises –af hele Europa ! –Før får vi ikke fred ! –Så kan de slå hinnanden ihjel–i Mellem-østen/Afrika –Bare de holder sig langt væk fra Europa ! –Export-folkene må finde andre “jagt-marker ” ! –AT: Sælge deres varer i !

 148. Af Niels Petet Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, men du ved så også, at alle parter henrettede folk med disse syndromer i Den 1. Verdenskrig, og tyskerne vel endnu i den 2.

  Ernst Jüngers bog er nu ikke vendt mod krigen som fænomen. Den var Hitlers yndlingslæsning, og selv om Jünger var tæt på 20. juli-folkene, gav Hitler personlig ordre til at lade ham være i fred. Jünger meldte sig som 17-årig til fremmedlegionen, blev hentet hjem igen af faderen for at tage sin studentereksamen, hvorefter han drog ud i krigen. Såret 17 gange på vestfronten, og syntes åbenbart stadig, at det var sjovt. Genindtrådte i hæren i 1939 og fik et jernkors ude på vestfronten, inden krigen kom i gang for alvor. Så fik Hitler nok og beordrede ham til at flytte papirbunker. Jeg tror, at du vil sige ligesom jeg: en rigtig soldat! Som type minder han ikke så lidt om Karen Blixens bror, Thomas Dinesen VC. Han syntes stadig på sine gamle dage, at det havde været sjovt på vestfronten (læs hans No mands land, engelsk titel Merry Hell!: A Dane with the Canadians. Siger vist alt!).

 149. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men i øvrigt, CARL-ERIK PEDERSEN, mener jeg ikke, at det er en løsning bare at sende folk hjem i bundter. Giv dem dog et valg: Uddan jer, så I bliver et plus for samfundet, eller tag næste fly hjem! Det vil heller ikke gøre noget, hvis de under alle omstændigheder fik en uddannelse, de kan bruge også hjemme. Det helt store problem med Mellemøsten er den middelalderlige samfundsorden, som først og fremmest skyldes, at der ikke findes nogen velforankret middelklasse, den klasse, der er rygraden i de vestlige samfund. Ærlig talt ville det være en kæmpe fordel for os alle, hvis vi slap for al den ballade uden for vores bagdøren, en ballade, der bliver ved med at skvulpe over og ind i vort område.

 150. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Problemet med moskeer og imamer er at når de prædiker deres religion efter Sharia lovgivning, så overtræder de Dansk lov, og i det hele taget alle Europas landes love!

  Imamer hævder, at der er religionsfrihed i Danmark, og EU, og de derfor har ret til at prædike som de gør! At få dem til at forstå, at Danmarks, og Europas love står over deres religion, vægrer de, at rette sig efter, da ifølge Islam “Sharia” står guds love over menneskers!

  Når vi er kommet så langt, så er situationen låst, og ingen af parterne vil give efter, så da Danmark er en fri nation, har vi alt muligt ret til at definere hvilke love vi Danskere ønsker, at leve efter, og da muslimer er udefrakommende fremmede, så har de ikke ordet, og kan ikke bestemme hvilke love der skal råde i Danmark, de er gæster og skal selvfølgeligt følge den underordne plads de har som gæster!

  Schweitz klare sig fri af problem ved, at gøre moske byggeri ulovlig, og jeg ville ønske, at Danmark, samt resten af Europa havde gjort det samme, for så havde vi sparet os selv for mange penge, og problemer!

  Nu sidder man i folketinget og river sig i håret og taler om hvor store problemer der er med alt hvad der rører muslimer og Islam! Rettidig omhu havde været på sin plads i denne sag!

  At Islam er erkendt som religion, og ikke som et politisk parti, er nok en monumental fejltagelse!

  Når imamer i ord eller handling vægrer, at følge Dansk lov, så er der ikke andet at gøre end, at udvise, eller fængsle dem! Imamer burde også kunne straffes for, at saboter de enorme dyre indsatser der er gjort af Danmark for at integrere muslimer!
  M.v.h.

 151. Af Niels Petet Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, vi er ikke totalt uenige. Dog, naturligvis kan en imam tale om sharialovgivning og ønske den indført. Det er faktisk ikke ulovligt; men hvis han opfordrer til ulydighed mod dansk retspraksis og opfordrer til, at man tilsidesætter den til fordel for sharia, så er det ulovligt. Og du har ret i, at de arbejder mod forsøgene på at integrere muslimer i det danske samfund. Det har de faktisk lov til; men så gælder det om at give muslimerne, som kommer i deres moskeer et bedre tilbud: Vil I have noget ud af jeres liv, så ret ind til højre!

  Selv i Sverige går de fleste faktisk ind for, at det første man kan kræve af indvandrerne, er, at de overholder svensk lov. Man hører så meget om, hvor mange der ankommer til Sverige–det er nu for tiden ikke ret mange–men man hører ikke om det betragtelige antal, der bliver eksporteret igen. Det er faktisk ret mange. Jeg har på fornemmelsen, at svenskerne på det punkt er betydelig mere hårdhudet end danskerne.

 152. Af Jan Johansen

  -

  Endnu engang har vi fået bekræftet og nu også fået dokumenteret, at islam er en ekstrem voldelig religion. På den baggrund er det ufatteligt, at så mange mennesker bakker op om denne. Især kvinder og børn har grund til at være bekymrede. De må ustandselig være på vagt, idet de aldrig kan være helt sikre på, hvad manden kan finde på at byde dem af uhyrligheder. Tænk lige en gang:

  1. Vold forud for sex. Det er det, vi kalder voldtægt i et civiliseret samfund.

  2. Vold over for børn, der ikke har evnen til at forstå forældrenes noget specielle tankegang. Det er det, vi betragter som en form for børnemishandling.

  3. Vold over for kvinder, der ønsker at deltage i det omgivende samfund og i den forbindelse få adgang til arbejdsmarkedet. Det er vel en form for mandschauvinisme?

  4. Piskeslag eller drab ved stening over for kvinder, der ikke kan holde manden ud efter års psykiske terror i hjemmet og derfor reagerer afvisende. Derved kan kvinden blive beskyldt for at være manden utro. Det kan en mand åbenbart påstå, og så er det sådan. Det kan vel betegnes som psykisk terror i svær grad.

  Hvad fanden er det for en verden, vi har skabt for hinanden? Kan vi være det bekendt over for vore efterkommere? Burde vi ikke snart tage os sammen?

 153. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Johansen, enig med det sidste; men hvad mener du om trafficking, som er blevet så udbredt i den vestlige verden? Hvor meget bedre er vi egentlig, når vi ikke kan få gjort med den form for internationalt slaveri?

 154. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det værste ved hele de politiske situation omkring Islam, og muslimer er, at det ikke ser ud som om vore magthavere, politikere, folketing, politi, domstole, ikke er i stand til at beskytte landet og befolkningen, mod den invasion islam har gjort i vort samfund!

  Skal et komme så langt, at befolkningen som sidste middel tager magten, og tilrettestiller lov og orden i landet, som dette der hændte efter 2. verdenskrig?
  M.v.h.

 155. Af Jan Johansen

  -

  Niels Peter Lemche, 16:27

  Du har da fuldstændig ret. Der foregår meget l… – også i vores del af verden, og her er menneskehandel da også ganske afskyeligt!

 156. Af Jorn D.

  -

  Sådan konfronteres islamisterne
  ved
  de skal også mærke, at det er Jul – i Danmark
  men
  da “flæskesværs prøven” sikkert strider imod “menneskerettighederne”
  og
  det at prøve at forhindre muslimer i at tale / høre om Sharia loven
  og
  stening, voldtægt, børne vold, arbejds nægtelse, segregering og socialt bedrag
  jo
  sikkert også – af de radikale – vil kunne påstås være i strid med “menneskerettighederne”
  ja
  så lad det officielle Danmark reagere på de nu fremkomne fakta
  som
  man reagerede på Al Capone , der var næsten urørlig grundet juridiske finter
  hvorefter
  man fik skovlen under ham, ved at ramme ham, på økonomisk bedrag

  her kunne man ligeledes undersøge virkningen af Imamers opfordring til socialt bedrag

  konfronter islamisterne ved, som ved mistanke om “dårligt kød”, at øge kontrollen
  ved
  at efterkontrollere alle bistands sager, førtidspensions sager og invalidepensions sager
  for
  alle der kunne have blevet været udsat for en imams opfordring til social bedrag
  ja
  det vil herefter sikkert påvirke imamernes popularitet
  og
  desuden selvfølgelig specielt de 450 tørklæde beklædte kvinder i Århus
  der
  blev “erklæret tørklæde invalideret” og tildelt førtidspension eller invalidepension
  af
  den socialdemokrat, der nu hyler højest – nemlig tidligere Århus borgmester Nicolai Wammen

  ironi.mus

 157. Af Niels Petet Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, pas på, at det ikke går for hurtigt. Du skriver “Skal et komme så langt, at befolkningen som sidste middel tager magten, og tilrettestiller lov og orden i landet, som dette der hændte efter 2. verdenskrig?” Den fanger jeg ikke rigtig. Det eneste problematiske i retsopgøret var lovene med tilbagevirkende kraft, og det er rigtignok en grim en; men der var gjort opmærksom på, at disse love kom længe inden krigen sluttede. Du skulle prøve at få fat i Ditlev Tamms disputats om retsopgøret.

  Men hvis du mener “efter 29. august 1943”, så er du nærmere, selv om jeg ikke vil kalde det et folkelig oprør.

 158. Af Teddy bjørn Olsen --tegner

  -

  “udlændinge-styrelsen ” ! –Har vidst, hvad der foregår i de 42 islamiske ghettoér –som soc.demokraterne har grundlagt i DK. !— –i de sidste 35 år !—Meningen var at danskerne ikke skulle vide det ! –Men nu er trolden sprunget ud af æsken ! –Og det får “udlændingestyrelsen med samt deres sammensvorne ” –smidt lige i ansigterne i den kommende tid ! –De er alle-sammen socialdemokrater, der hæver fede lønninger i den off. kasse 1 ! –Spørgsmålet er ! –Får ægte-skatteplagede danskerne snart nok af korrumpérede off. ansatte ??

 159. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  Hvad jeg mener er, at det er skammeligt for regeringen og ordensmagten , at de ikke kan få ordning i eget hus.

  Det er jo ganske tydeligt, at de er hæmmet af berørings angst!
  M.v.h.

 160. Af Niels Petet Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, er regeringen ikke bare handlingslammet? Behøver vi gradbøje det? Der er virkelig tale om et hus i splid med sig selv, nu hvor udenrigsministeren direkte udfordrer statsministeren. Normalt ville det jo betyde slutningen på en karriere for udenrigsministeren, som statsministeren kan fyre, når han vil, men ikke omvendt.

 161. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ved nærmere eftertanke om muslimer og Danmark, er jeg kommet frem til følgende:
  Jeg syntes det er meget mærkeligt, at man vælger at flygte til et land, hvor ens religion, kultur, og person er uønsket, et land som gerne så muslimen pakke og rejse hjem til sin hjemstavn!

  Men, så selvfølgeligt i muslimens hjemland findes der ikke bistandshjælp, fri lægehjælp, fri skolegang, pension og meget meget mere, af den sociale godtepose, at modtage, så selv om man føler sig uønsket, så holder man fast, nu da man har fået foden inden for til alle gratisydelser, i det forjættede land, godt nok skabt af andre mennesker; men hvad man selvfølgelig skider højt og flot på, da disse andre mennesker jo er vantro!

  Så for, at få muslimer til, at rejse hjem, så skal der virkelig mobiliseres det tunge artilleri, samt kraftige nedskæringer inden for sociale goder!

  Jeg ser gerne et system som det Engelske oplæg, hvor man ikke har ret til social velfærd før end efter 4 år at have betalt skat i landet. Dette er ikke urimelige krav, at stille til ny ankommende, at hvis man vil være en del af landet, så betaler man sin indtræde afgift i form af skatter, og arbejde!

  I øvrigt er det uhørt, at staten betaler tilskud på 40.000 kr. pr. elev/ år, i religiøse friskoler, som jo i øvrigt modarbejder muslimers integration i landet. dette burde øjeblikkeligt fratages alle religiøse friskoler! Man skal selvfølgelig ikke have tilskud til religionsundervisning. Dette er jo en privat sag, og derfor fuldstændigt gak gak, at bruge skatteborgernes penge på!!
  M.v.h.

 162. Af Niels Petet Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, du virker egentlig som et fornuftigt menneske, som man kan diskutere med, hvilket ikke er normalt med hylekoret her på disse blogs.

  Så derfor, jo, der er virkelig brug for et servicecheck i vort system, og det ville jo være rart, hvis vi kunne eksportere det til de lande, hvor flygtningene kommer fra. Derude styres verden af en samling vanvittige egoister i mafialignende systemer, hvor der egentlig kun er rige og fattige, og så nogle få i midten. En mafialeder arbejder kun for sine egne og er helt uinteresseret i, hvordan andre har det. Du husker sikkert Don Corleones holdning til sønnens militærtjeneste: At han havde sat sit land før sin familie.

  Jeg har tidligere henvist til en israelsk araber, der også er Knessetmedlem, og som sagde, at ved nærmere betragtning, så er det måske ikke så tosset at leve i Israel, med udsigt til et liv, der er tyve år længere end hans fætters i Nablus, og med socila security og alt det der. Men det bliver ligesom scenen i Life of Brian, hvor de jødiske oprørere sidder og diskuterer, hvad romerne har gjort for dem, og det er jo ikke så lidt; men hvad betyder det: De er romere og derfor automatisk undertrykkere.

  Amerikanerne har som sædvanligt haft langt bedre forståelse af måden at behandle indvandrere på: En pose penge ved ankomsten, og så må du klare dig selv. De fleste vil gerne, indtil de er blevet umyndiggjort af de danske modtagesystemer.

  Mht. religionsundervisningen, så er den ikke-konfessionelle undervisning noget positivt, fordi der er så meget i vort samfund, man ikke forstår, hvis man ikke ved, hvad samfundets værdier bygger på. Det er religionsundervisningens opgave, ikke at lave små islamistiske eller kristne fanatikere.

 163. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det ser nu endelig ud til, at der reageres fra statsministerens side, med med hans invitation af alle folkestyrets partier om, at finde en løsning på de extreme muslimske problemer der påføres landet.

  Det er så sandeligt på tide, at man erkender problemerne, og foresætter sig, at gøre noget ved dette!

  Jeg vil anbefale ” Statsminister minnister Camerons” oplæg til EU om, at indvandrer/asylsøgende skal minst havde arbejdet i 4 år i England, før de har fuld ret til sociale ydelser, det er et meget fornuftigt tiltag, da man på den måde betaler sin indtræde og billet til, at være medlem af et demokratisk samfund!

  Den gamle måde, hvor man fra dag 1. kan have snabelen dybt begravet i de offentlige kasse, er ikke verken holdbar, eller rimelig, over for skatteborgerne!
  Og i øvrigt ville et sådan tiltag nok mindske indvandringen væsentligt!
  M.v.h.

 164. Af “Den offentlige orden” – Grundlovens gummiparagraf | Værdikampen

  -

  […] Jeg har tidligere givet mit bud på nogle af de ting, man kan gøre. […]

Kommentarer er lukket.