Den misforståede “forståelse” af terrorismen

Af Mikkel Andersson 177

I den offentlige debat er en af de tilbagevendende påstande, at der er et stort og uopfyldt behov for at forstå, hvad der motiverer islamiske terrorister. Jeg er absolut ikke uenig i, at man skal søge at forstå en modstander – det være sig ideologisk eller militær – da der er en forudsætning for at kunne imødegå vedkommende effektivt.

Men det forekommer ofte slående, at disse opfordringer til angiveligt at forstå terroristerne meget sjældent er koblet med en vilje til at kigge på deres faktiske publikationer og udmeldinger om overbevisninger og ideologi.

I stedet virker forståelsesopfordringerne som en nærmest formularisk retorisk besværgelse, der primært skal reducere militant islam til et produkt af vestlige gerninger i den nære og fjerne fortid og ikke en tilstræbt nøgtern analyse af, hvad der faktisk religiøst, ideologisk og politisk motiverer folk, der bekender sig til jihadistisk islam.

Hverken Islamisk Stat, eller Al Qaida, hvis irakiske filial bevægelsen IS oprindeligt udspringer af, er interesserede i at lægge skjul på deres ideologiske ståsteder og visioner. De gør sig faktisk ret stor anstrengelser for at udbrede dem i klar tekst i både deres taler og respektive publikationer. Her fylder hadet til Vesten – og rigtig mange andre, ikke mindst rivaliserende islamister – absolut en del, men det altoverskyggende er religiøse aspirationer om at etablere islamistiske stater efter eget ekstremt fundamentalistiske forbilleder, der på sigt skal gøre globale. Deres ønske er ikke at føre antikolonialistisk kamp for national selvbestemmelse, men derimod underlægge først den arabiske verden og dernæst resten teokratiske og totalitære diktaturer baseret på deres forestillinger om, hvordan tidlige muslimske samfund var organiseret og i overstemmelse med deres tolkning af religiøs lov. Hvis befolkningerne ønsker dette, er det godt, men hvis ikke, skal de have sådanne regimer alligevel, da deres udlægning af angiveligt guddommelige love per definition trumfer alt andet.

Når Islamisk Stat bruger ganske mange sider i deres magasin på at argumentere teologisk for, hvorfor eksempelvis sexslaveri er en god ting, som de bør roses for at have genindført, eller hvorfor drab på tilfældige civile gidsler er acceptabelt, så er det ikke fordi, de er frustrede over Sykes-Picot-grænsedragningen i Mellemøsten eller et tørklædeforbud i Frankrig, selvom de ubestrideligt er sure over begge dele og rigtig meget andet derudover.

Det er fordi, det er i fuld overenstemmelse med deres ideologiske overbevisninger samt religiøst funderede vision. En vision, der, selvom de kan forekomme uforståeligt for ikke mindst gennemsekulariserede mennesker, udøver en dragende kraft for jihadister fra alle dele af den muslimske verden. Af disse jihadister kommer i øvrigt et langt større antal fra muslimske lande end fra socialt marginaliserede og angiveligt stigmatiserede vestlige immigrantsamfund, selvom man skulle tro, at hovedparten af IS-krigerne udgjordes af netop sådanne, når man ser megen af debatten i Vesten.

Dernæst er argumentet om, at terroren skal anskues som et rationelt modsvar mod vestlige interventioner, der vil ophøre, hvis Vesten trækker sig fra Mellemøsten, også en tilbagevendende påstand, og der er heller ingen tvivl om, at Islamisk Stat i høj grad er sure på dem, der har forhindret dem i at ekspandere yderligere og tvunget dem i defensiven.

Men grunden til, at en række vestlige lande (og mange andre) er i krig med IS er ikke, at man i kolonialistisk erobringstrang besluttede sig for at forstyrre et ellers fredfyldt lille kalifat i Mellemøsten, men derimod at IS erobrede og myrdede sig igennem enorme landområder og konkret stod overfor at udføre et folkedrab på yezidi-minoriteten, der i øvrigt ingen droner eller F16-fly havde generet kalifattilhængerne med. Hele deres kalifats eksistens skyldes netop viljen til at angribe, dræbe og underligge sig mennesker, overvejende andre muslimer, som intet har gjort dem. Og at IS’ ufravigelige endemål er et globalt kalifat, der skal oprettes gennem kompromisløs og permanent erobringskrig, er de ekstremt åbne omkring. Som der står i forordet i seneste udgave af organisationens magasin, Dabiq:

“...mens shariaen kræver invasion af alle vantro nationer, vil aggressorene blive konfronteret før de nationer, der ikke fører aktiv krig mod kalifatet.

Dette følger et par linjer efter at lederskribenten har erklæret, at et muslimsk liv (omend man skal være opmærksom på, at listen over hvem IS henregner til “rigtige” muslimer er meget, meget kort) er mere værd end alle verdens vantro til sammen.

Så ja. Selvfølgelig står de nationer, der stopper IS’ i sidste ende globale ekspansionsdrømme i første linje. Men forestillingen om, at man ville kunne sikre Vesten fred ved at sende F16-flyene på orlov og lade IS slagte yezidier i ro og mag mens de ekspanderede støt, som tilfældet var indtil den militære intervention mod deres kalifat eskalerede, er derfor ren strudsepolitik.
IS er en bevægelse, der bogstavelig talt har erobret og massakreret sig til sin eksistens – at de skulle stoppe med dette, i modstrid med egne erklærede ønsker og visioner, er udtryk for en helt basal mangel på præcis den forståelse, som ellers angiveligt efterlyses.

I forhold til Al Qaida var der deres massakre på 3000 mennesker i New York, der førte til amerikanske soldater i Afghanistan – ikke den anden vej rundt. Borgerkrigen i Syrien er ligeledes brudt ud uden vestlig indblanding, selvom flere har krævet netop en form for indgriben over for Assads så afgjort i særklasse morderiske regime. Paradoksalt nok bliver det så også i den offentlige debat ofte Vestens skyld eller ansvar, at man ikke har fjernet en blodtørstig diktator der mishandler sin egen befolkning, mens det i forhold Irak er den modsatte anke, at man netop med militær magt fjernede en sådan, der rejses. Vesten er ansvarlig, uanset om man gør noget eller ej.

Nedenunder dette forståelsesargument synes dermed at ligge et ganske pudsigt vrangbillede af den klassiske vestlige eurocentrisk (man kunne måske mere præcist kalde det euroamerikanocentrisk eller noget i den retning, men lad det ligge for indeværende), som den var gængs indtil midten af det 20. århundrede. Men i stedet for at se Vesten som ansvarlig for stort set alt godt og civiliserende i verdenshistorien, er folk her nu, direkte eller inddirekte, ansvarlig for næsten alt destruktivt og destabiliserende rundt omkring på kloden. Analysen er så at sige den samme, fortegnet er bare byttet ud.
Men den islamistiske vækkelse, der er sket over de sidste 40-50 år, er et globalt fænomen, og en meget stor andel af ofrene for islamistisk terror og krigsførelse er andre muslimer, som bor i lande, hvor Vesten ikke fører krig. Islamisme er en stærk ideologisk kraft, der har momentum og i allerhøjeste grad eksisterer uafhængigt af vestlig udenrigspolitik, selvom de to størrelser naturligvis gensidigt påvirker hinanden.

Også ikke-vestlige mennesker kan nemlig blive opslugt af totalitære og morderiske ideologier af egen drift, fordi de også er subjekter i verdenshistorien med egne politiske håb, visioner og drømme og ikke blot objekter, der nærmest viljeløst er fordømt til kun at kunne reagere på, hvad – enten overjordisk gode eller onde – vesterlændinge går og befatter sig med. Vesten er ikke altings start- og slutpunkt.

Det er derfor glimrende og nødvendigt at forstå ens fjender, hvis man vil bekæmpe dem. Men forsøget på at camouflere  vestligt skyldbetonet navlepilleri og defaitisme som et ønske om “forståelse”, det er efterhånden en noget skamreden kliché.

177 kommentarer RSS

 1. Af Poul Fogh

  -

  Tak fordi du satte ord og analyse på den faktaresistens en lille, men larmende del af vores ytringsfrihedsberettigede medborgere lider af.

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hør hør!

 3. Af Niels Larsen

  -

  Det kan udtrykkes langt kortere:

  Den europæiske og amerikanske elite og disse områders politikere nægter at se fakta i øjnene: at ikke blot de rabiate muslimer er i krig mod alle, som ikke deler deres holdninger; selve religionen islam er i krig mod alle ikke-muslimer.

  Det fremgår med al ønskelig tydelighed af koranen. Ikke én, men mange gange i koranteksten.

  Hvad gør, at de elitære og politikerne er så faktaresistente? Vi har været i uafbrudt krig med islam siden ca. 100 år efter at Muhammed opfandt skidtet. Kun afbrudt af kortere eller længere erklærede eller uerklærede våbenhviler.

  Dét er fakta!

 4. Af Ole Krarup

  -

  Niels Larsen: Bum! Touche! Korrekt! Man kunne tilføje, at selve religionen/overtroen islam er komplet uforenelig med vestlig civilisation, kultur, og levevis.

 5. Af Kim P Olsen

  -

  Tak!
  Skriv venligst næste blog om den andenmest skamredne kliche angående terror:
  Vi skal gøre som vi plejer, ellers vinder terroren.

 6. Af professor trivia

  -

  Et klassisk citat er ” Man skal kende sine fjender,” og forsættelsen ” Men man skal også kende sine venner” Sagt af en romersk hærfører.
  Og det betyder at du skal kende hvilken side du vil ende på.
  Fremtiden er ikke fladskærme og boliggevinster. Det bliver krig.

 7. Af Jørgen F.

  -

  ..problemet kan jo let sidestilles med fraktioneringen af venstrefløjen op igennem 60’erne og 70’erne.

  Læste man ‘kapitalen’ ordret og var man kommunist eller var man måske trotskist, leninist – eller bare socialist – måske folkesocialist eller en ‘ussel’ socialkammerat. Hver mand sin ideologi og sine lærebøger.

  Problemet for Islam er at der kun er en bog – guds bog – og de som læser den med størst nidkærhed har også definitionsretten for hvad en god muslim er.

  Det er i orden for en kommunistisk forening at forlange at medlemmerne har taget positiv stilling til kommunismen som en revolutionær bevægelse. Og se hvor lang tid Enhedslisten også måtte tage afstand fra revolution – inden ordet virkeligt blev skrevet ud af manifestet. Det var en meget meget svær øvelse.

  Det samme gælder naturligvis en muslimsk menighed. Hvis du går ind og frasiger dig revolutionen – jihad’en og martyret. Hvad er du så – hvor er skriftet?

  Muslimer forsøger pt. at latterliggøre processen omkring afstandstagen til terror – i dag godt hjulpet af en af b.dk’s velmenende journalister – Abdel Aziz mener øjensynligt slet ikke det er et vigtigt emne at bruge sin tid på – men problemet er også reelt. For hvad er det muslimerne skal tage afstand fra – bogens ord?

  Derfor tror jeg heller ikke at Islam er bæredygtig som verdensreligion i sin nuværende form – en reformation, som nogen taler om, er ikke nok.

  Der må flere nye bøger til. En dybere åndelig fraktionering i mellemøsten – ellers står den bare på krig herfra til evigheden…

  Den krig som Søren Pind hellere vil efterlade til sine børnebørn.

 8. Af Svend Jensen

  -

  Brilliant blog. Denne blog bør oversættes til engelsk, fransk og tysk og omgående postes til Mayday, Obumse og Mærkelig.

 9. Af Anders Munch

  -

  “Skriv venligst næste blog om den andenmest skamredne kliche angående terror:
  Vi skal gøre som vi plejer, ellers vinder terroren.” Kim P Olsen
  https://pics.onsizzle.com/Facebook-2d4cf8.png

 10. Af Lars Rasmussen

  -

  Hvor er det dog befriende, at Berlingske stadigvæk har nogle kommentatorer, der har andet og mere at byde på end ligegyldige vrøvlerier om Putin og doping (Ok, Uffe Ellemann Jensen har ikke let i disse dage, da den islamistiske terrorbølge angiveligt er for vanskelig at forholde sig til, såfremt ens geopolitiske forståelsesramme startede og sluttede med den kolde krig).

 11. Af ole andersen

  -

  Et intelligent, fornuftigt og realistisk debatoplæg af MA. Som forhåbentlig kan medvirke til at mindske mængden af uvidenhed og tåbelighed rundt om. Men at få fornuft ind i dansk politik bliver en hård kamp, efter at kommunister og femi-fascister i flere årtier har været tjenende ånder for fortielse, forråelse og fordummelse.

  Efter at betonhoveder har ensrettet utallige skoleelever og tv-seere, gjort dem historieløse og fyldt dem med røde “sandheder”, er de tilsyneladende gået i gang med at hjernevaske sig selv. Hør jel ved, ze nia, sti ne bo sse, per nille skipper, joh anne, øster gaard, so fie car sten og de øvrige kommunister/pladderhumanister snakke. Hver gang den samme robotagtige ævlen løs om berigelse, verdensredning, klimaredning, ligestilling, multi-kulti fordele, solidaritet og endnu mere berigelse. Vås, dumhed og hykleri hele vejen igennem.

  Men hvis vi opgiver kampen for sandhed og ret og sund fornuft, vil det gå os lige så slemt som svenskerne og andre nationaliteter, hvor pampere og nyttige idioter fik for megen magt. Og håbløst er det ikke at gøre modstand. Mer kels tid er snart forbi, og af allierede har vi England, Frankrig, Italien, Spanien, Norge, Polen, Ungarn og Holland mfl. Tyskland får næppe lov til at oprette das vierte reich.

 12. Af Spam Fighter

  -

  Skønt at se alle være fuldstændigt enige om verdens gang her…Eller?

 13. Af Kim P Olsen

  -

  Ja, og de skriver endda under eget navn – præcis som anstændige mennesker gør.

 14. Af Troels Andersen

  -

  Tak endnu engang til Mikkel Andersson.

  Man kan, fuldstændig uden på nogen måde at udtrykke sig hadefuldt overfor alle muslimer, konstatere, at den krig vi SAMMEN MED andre muslimer fører for at få bugt med islamisterne er uundgåelig og nødvendig
  Præcis ligesom det var nødvendigt at eliminere nazisterne.

  Man kan også “forstå” nazisterne indtil et vist tidspunkt, hvad der drev dem, herunder Versailles-traktaten og frygt for kommunismen.
  Men, det forandrer intet ved, at de skulle stoppes.
  Man forsøgte at fodre bæstet med Tjekkoslovakiet imod dette folks vilje.
  Det hjalp intet.

  Hvis der er noget europæerne BURDE HAVE lært, så er det at stoppe ekstremister før de bliver livsfarlige for alle.

  Man må håbe, at pacifisterne ikke igen får lavet en 1. Verdenskrig om til en 2. Verdenskrig, fordi de “forstår” fjenden for meget, og fantaserer om “Peace in our time”, hvis man bare giver fjenden plads.

 15. Af Spam Fighter

  -

  PROFESSOR TRIVIA – kendt af alle…

 16. Af Ole Frank

  -

  Tilstedeværelsen i Afghanistan og andre steder har absolut ikke ført nogen af de ønskede mål ud i livet og bloggeren lader til at være meget sikker på hændelsesforløbet siden 11. september og motiverne til invasionen i Afghanistan. Hvorvidt is er målet for vestlige lande eller ønsket om indflydelse, kan man i høj grad diskutere. Han undgår behændigt at nævne fjernelsen af Saddam Hussein og forklaringen på dette militære eventyr. Tænk sig, der er dem, der mener, at is er skabt af tidligere ikke-religiøse Saddam-mænd fra hæren bl.a.

  Man må formode at Pfogh med sit udsagn er i familie med anden fra Skals. Og så er der den evige niehls lharsen, der altid vil sige tingene kortere. Egentligt burde han helt holde kæft. Og aliaset” Kihm olshenPJensn”, der mener at “anstændige mennesker” skriver i eget navn. Gud fader fri os vel for en samling ynkelige d********

 17. Af Hans Nielsen

  -

  Du har ret, men hvorfor skriver du ikke ovenstående blogindlæg i Politiken eller Information? Det er læserne af dé aviser, du skal overbevise – ikke Berlingske-læserne.

 18. Af bent rasmussen

  -

  Vi har nu en økonomi, en velfærdsstat, et demokrati, et postvæsen, et retsvæsen, et fængselsvæsen, et forsvar, et politi, et hjemmeværn, et sundhedsvæsen, nogle familieværdier, et skolevæsen, et socialsystem og en infrastruktur der ligger mere eller mindre i ruiner. Overalt i Danmark kan man nu finde askedynger, rester og ruiner af den velfærd og kultur der blomstrede så rigt indtil for tre årtier siden. Og efter at have hærget hver en kommune, hver en by og alle landskaber, er politikerne nu gået i gang med at forvandle hele Europa til en rygende ruin. Ihvertfald kan det nemt blive slutresultatet af deres korrupte, hykleriske, åndsformørkede og absolut forræderiske politik.

 19. Af Anna Engberg

  -

  Kære Mikkel Andersson

  Tak for en knivskarp analyse!
  Det er så trist, at så mange såkaldt kloge mennesker ikke kan se, hvad der sker lige for øjnene af dem.

 20. Af Ole Frank

  -

  https://www.information.dk/indland/2016/07/irak-guldgravereventyr Her sættes det første Irakeventyr grundigt i perspektiv

 21. Af jesper christensen

  -

  FOR MANGE KVINDER I POLITIK?

  Da mændene i Sverige overlod den politiske magt til feministerne, begik mændene en stor fejl. For siden er det kun gået ad Pommern til for svenskerne. Feministerne, pladderhumanisterne, politik-kvinderne og kommunist-kvinderne har lige siden misbrugt magten. De har brugt den til at skabe en lovgivning der er landsskadelig, mandsfjendsk, familiefjendsk og børnefjendsk. Økonomien, velfærden og den personlige frihed og sikkerhed er en parodi, og kriminaliteten er eksploderet.

  I Tyskland har politik-kvinden merkel skabt sære og uhyggelige tilstande, hvor almindelige kvinder og mænd rammes af overfald, røverier, voldtægter, terror-aktioner og andre forbrydelser. I Frankrig har den feminiserede hollande været en svækling mht. til at bekæmpe islamiseringen. I Norge går det heller ikke for godt, efter at pladderhumanister er kommet til magten.

  Også i Danmark har en række politik-kvinder, ligestillingstosser og feministiske kvindesags-mænd fået alt for megen magt. Til stor skade for hundredtusindvis af danske familier. Også svage mænd der skal forestille at være borgerlige, har vist sig at være skabsradikale slapsvanse mht. at forsvare Danmark mod undergravende og farlige kræfter.

  I alle tre lande er der kommet for mange unge eller lidt ældre kvinder ind, som nok ser tuttenuttede ud, men som er uvidende, umodne, selvoptagne, uden overblik og uden evner til at varetage de nationale og folkelige interesser. De pludrer og snakker, men mere bliver det som regel ikke til. Dog kan de være effektive når det drejer sig om at konspirere mod mændene.

  Læs “Why women destroy families, nations and civilisations”.

 22. Af jesper christensen

  -

  FOR MANGE KVINDER I POLITIK?

  Da mændene i Sverige overlod den politiske magt til feministerne, begik mændene en stor fejl. For siden er det kun gået ad Pommern til for svenskerne. Feministerne, pladderhumanisterne, politik-kvinderne og kommunist-kvinderne har lige siden misbrugt magten. De har brugt den til at skabe en lovgivning der er landsskadelig, mandsfjendsk, familiefjendsk og børnefjendsk. Økonomien, velfærden og den personlige frihed og sikkerhed er en parodi, og kriminaliteten er eksploderet.

  I Tyskland har politik-kvinden mer kel skabt sære og uhyggelige tilstande, hvor almindelige kvinder og mænd rammes af overfald, røverier, voldtægter, terror-aktioner og andre forbrydelser. I Frankrig har den feminiserede holland e været en svækling mht. til at bekæmpe islamiseringen. I Norge går det heller ikke for godt, efter at pladderhumanister er kommet til magten.

  Også i Danmark har en række politik-kvinder, ligestillingsto s ser og feministiske kvindesags-mænd fået alt for megen magt. Til stor skade for hundredtusindvis af danske familier. Også svage mænd der skal forestille at være borgerlige, har vist sig at være skabsradikale slap sv anse mht. at forsvare Danmark mod undergravende og farlige kræfter.

  I alle tre lande er der kommet for mange unge eller lidt ældre kvinder ind, som nok ser tuttenuttede ud, men som er uvidende, umodne, selvoptagne, uden overblik og uden evner til at varetage de nationale og folkelige interesser. De pludrer og snakker, men mere bliver det som regel ikke til. Dog kan de være effektive når det drejer sig om at konspirere mod mændene.

  Læs “Why women destroy families, nations and civilisations”. Se snaph og 180g.

 23. Af Niels Svendsen

  -

  Årsagen og kilden ligger i Koranen. Jeg tror det vil være et vigtigt våben mod Islam at begynde at lave kildekritik på Koranen. Ideen om at Koranen er skrevet af Gud er ødelæggende for ophævelse af radikal islamisme. Det er faktisk ikke så svært at påvise at Koranen er sammenstukket af mange tekster og at nogle af dem sågar er skrevet efter Muhammeds død. Desuden vil en fremhævelse af de voldsopfordrende tekster i Koranen også hjælpe til at “forstå” nuværende jihadisme.

 24. Af Anders Munch

  -

  Hvis vi bruger Ockhams ragekniv til at forklare Merkels beslutninger, ligger grunden til denne barnløse gamle fødemaskines adfærd lige for næsen af os.
  http://zionistreport.com/wp-content/uploads/2016/03/merkel-selfie-feature-820×418.jpg

 25. Af Anders Munch

  -

  Faktisk lettere på den her måde, siden der er så mange billeder 🙂
  https://www.google.dk/search?q=merkel+refugee&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd64PYrpLOAhXHhiwKHdvSC-8Q_AUICCgB

 26. Af Anders Munch

  -

  https://heartiste.wordpress.com/2016/01/08/men-invade-women-invite/
  “trutting military-age youths with smartphones, giving Germany’s surrender a weird sexual vibe that nobody yet has explained satisfactorily even in retrospect.

  Is it really that hard to explain?

  The sexual appeal of strutting military age young men would be to whom? To women, both young and old. If the appeal is sexual it can’t be to anyone else. It is to women.

  Does that mean an invasion of these Muslims is appealing to women? The smart answer seems to be No. But if the sexual appeal is not to women, then there is no sexual appeal, but we know and we feel there is a sexual appeal. Therefore the correct answer has to be YES. And the smart answer has to be wrong.

  The sexy men are invading because the women want it.

  And it’s stupid but it’s not false.

  When men make a mistake, they invade somewhere they should not have–due to male desires blinding their reason.

  When women make a mistake, they invite someone they should not have–due to female desires blinding their reason.

  The reason we have not yet seen an explanation is that we assume politics are based on male desires. And second, women do not understand their own desires, so they would be less able to articulate this than I am. What woman would say, “I know it is stupid, but I need to see if these sexy, strong foreigners might make better lovers and rulers.”

  But that’s the answer.”

 27. Af Anders Munch

  -

  http://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger?survey=104&group=men&embed=&historyfrom=0&overloadedblocks=

  Lol, tabermænd og kvinder skal sejle i deres egen sø. De er evolutionære blindgyder og nu skal de dø, enten for hånden af Islam eller den fascisme som hvide mænd vil bruge til at bekæmpe Islam. Det er naturens orden. Bonobo aberne er matriarkalsk indrettet, mens chimpanserne er patriarkalsk indrettet. Chimpanserne er bedre til at bruge værktøjer end bonobo aberne, fordi civilisation ligger på y-kromosomet. Adam Holm, hvis du læser med, det er ikke kun jagt-instinktet som adskiller han og hun chimpanser. Hanchimpanser patruljerer også deres territorier i flok mod andre chimpanse flokke. Så civilisation er ikke kun udsprunget af jagt-instinktet, det territoriale forsvar er også et samarbejde som kun han chimpanser udfører. Bottomline. Civilisation ligger på y-kromosomet, enjoy the decline! Naturen vil rette op på dette degenereret matriarkalske samfund.og taberhannerne vil blive udraderet, og de vil ikke blive savnet.

 28. Af Anders Munch

  -

  Selvfølgelig kunne man smide kvinder, ikke hjem til kødgryderne, men ud på en byggeplads og bede dem om at bygge et simpelt hus med alt installeret. Så kan de komme ind i politik igen, når det er bygget.
  http://www.bewilderedbug.com/wp-content/uploads/2013/11/donkey-and-carrot.jpg
  Men det kræver, at mænd tør slå kvinder, fordi kvinder respekterer kun magt. Siden vestlige mænd er degenereret, bogstaveligt talt, vores gennemsnitlige testosteron niveau er faldet, så kan de ikke det. Sørgeligt men sandt.

 29. Af Anders Munch

  -

  De kvindelige bloggere lader mig skrive meget, men de har alle som en blokeret det der nu kommer. Fordi det er deres natur.
  https://ebooks.adelaide.edu.au/s/schopenhauer/arthur/essays/chapter5.html
  This arises from their deficiency in the power of reasoning already referred to, and reflection, but is also partly due to the fact that Nature has not destined them, as the weaker sex, to be dependent on strength but on cunning; this is why they are instinctively crafty, and have an ineradicable tendency to lie. For as lions are furnished with claws and teeth, elephants with tusks, boars with fangs, bulls with horns, and the cuttlefish with its dark, inky fluid, so Nature has provided woman for her protection and defence with the faculty of dissimulation, and all the power which Nature has given to man in the form of bodily strength and reason has been conferred on woman in this form. Hence, dissimulation is innate in woman and almost as characteristic of the very stupid as of the clever. Accordingly, it is as natural for women to dissemble at every opportunity as it is for those animals to turn to their weapons when they are attacked; and they feel in doing so that in a certain measure they are only making use of their rights. Therefore a woman who is perfectly truthful and does not dissemble is perhaps an impossibility.

 30. Af Anders Munch

  -

  http://listverse.com/2013/07/20/10-devastatingly-deceptive-or-bizarre-animal-mimics/

  Survival in nature is largely a matter of eating and simultaneously trying not to be eaten or attacked by rivals. The struggle is further compounded by the imperative to dazzle the opposite sex and care for young. Many animals work an “honest” living through their size, strength, and hunting prowess. However, a selection of animals have chosen deception, treachery, and downright fraud to either resemble dangerous animals for protection (defensive mimicry), or pass as a literal wolf in sheep’s clothing to get within striking distance of prey (aggressive mimicry). Either way, they’re masters of deception.

 31. Af Hans Sørensen

  -

  Fremragende formuleret Mikkel.

  Nu er man næppe den skarpeste kniv i skuffen, hvis man tror det mindste på religiøse tekster, men hvis man er både naiv og smådum, så skal ser ikke meget manipulation til, før et menneske kan udvikle sig til en ondskabsfuld indebrændt satan. Det er der masser af eksempler på i verdenshistorien.

  Den største “trussel” mod religiøse mennesker er Internettet, hvor de troende kan se de fleste i Vesten, lever (gode liv) helt uden religioners snærende og livsbegrænsende regler for korrekt livsførelse. “Leben Das Anderen” er en fremragende film. Så sidder de der foran skærmen og lader sig forarge eller forføre. Langsomt, men sikkert bliver der færre og færre religiøse, hvilket mange religionsforkyndere og deres hardcore disciple især hader Vesten for. Nogle få promille af dem bliver så knotne, de sprænger sig selv og andre ihjel idet naive håb, de kan ændre nogetsomhelst.

  Alle andre forklaringer på vanviddet, er bare forsøg på manipulation. Som du så rigtigt har konstateret Mikkel.

 32. Af Anders Munch

  -

  Videoen er opfundet, hvis man gerne vil se “dissemble” kan jeg sagtens vise jer det. Da Dr debatten havde programmet om feminisme, hvor Mikkel blokerede mig for mine bimse teorier, der blev Lone Frank stillet et spørgsmål. Først var Lone Frank meget på mændenes side, “kvinder har vundet og bla bla bla intet at klage over bla bla bla” Men! Så spurgte Clement hende “hvorfor klarer kvinder sig så godt i samfundet?” Man når lige hurtigt at ane svag panik hos den høj iq fødemaskine. For det rigtige svar er jo. Det gør de heller ikke, de giver stadig underskud, de arbejder for det meste i værdiløse, hvis ikke samfundsskadelige offentlige jobs betalt af mænd. De har manipuleret sig til mænds ressourcer intet andet. Det svarede Lone Frank dog ikke, hun svarede, “Fordi vi lever i et kommunikations samfund og kvinder er bedre til at kommunikere. Hvilket er en løgn, de er bedre til at manipulere, deres høje verbale iq er skabt til manipulation, ikke kommunikation.

 33. Af bent hansen

  -

  FOR ENHVER ONDSINDET OG UNDERTRYKKENDE POLITISK “ELITE” ER DET VIGTIGT AT FYLDE BEFOLKNINGEN MED LØGN OM HVOR LYKKELIG DEN ER.

  Det er derfor statsmedierne i Nordkorea har så travlt med at fortælle nordkoreanerne at de er det lykkeligste folk i hele verden. Og det er derfor at DR, TV og poli tiken har så travlt med at bilde danskerne ind at de er verdens lykkeligste mennesker. En propaganda der følges op med løgne om velfærd, berigelse, sundhed i verdensklasse, konstant faldende kriminalitet og mange andre løgnehistorier. F.eks. den at Danmark er et foregangsland som hele verden beundrer. At vi er raslet ned ad skalaen på en lang række områder de sidste 15-25 år, snakker man ikke så meget om. At familieopløsning, elendighed eller tidlig død har ramt hundredtusindvis af danskere som følge af politiske svigt og dumheder, forties i stor udstrækning.

  Da vi i 72 skulle tage stilling til EF, var dem der sørgede for at læse Rom-traktaten, oftest straks klar over at der var tale om et sygt projekt der nemt kunne ende galt. Men de radikale kværnede løs med ævl om at man skulle stemme ja “for den daglige husholdnings skyld”, og de fleste vælgere gad ikke læse Rom-traktaten. De var så naive at de stolede på politikerne. (Krag, Baunsgaard osv.)

  Og nu er vi så omringet af de problemer, udgifter, trusler, ulykker, nedskæringer, sygdomme og forbrydelser, som EU og svigefulde, ubegavede, tossegode, kyniske og uærlige politikere har skaffet os på halsen.

 34. Af hektor heimlich

  -

  Terrorisme skal bare mødes med kærlighed. De danske psykologer og pseudo-psykologer har gennem 50 år haft patent på at vide hvad kærlighed er: men desværre de har fuldstændigt misforstået konceptet. DET ER IKKE KÆRLIGHED at sige til terroristerne: værsågod at komme til Danmark , her må du så gerne skære halsen over på mine børn hvis du skulle få lyst til det, -vi elsker dig jo! Nej kærlighed kan somme tider være krav. Vi burde sige: her er grænserne lukket for personer med din indstilling og du kommer ikke ind i vort land inden du bevisligen har ændret holdning og jeg skulle aldrig ofre mine børn for at få en quasi-god fornemmelse i min mave i 2 minutter, jeg er ikke narkoman-jeg kan abstain!!

 35. Af Henrik S

  -

  Dem der forsvarer terrorisme med , at vi selv er skyld i dette , er ikke bedre end terroristen. Som JHan sen
  Som en skrev : Hvorfor er der ikke een eneste vietnamesisk terrorhandling i USA efter USA har tæppebombet Vetnam igennem 20 år.
  Problemet er islam , og før alle i vesten erkender dette , kommer vi aldrig videre.

 36. Af Mads F

  -

  Jeg har altid syntes det var så nedladende overfor de religiøse galninge. “Nej nej, det er ikke derfor du gør det, selvom du siger det, nu skal jeg fortælle dig hvorfor du gerne vil slå mig og mine landsmænd ihjel”

 37. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Selvfølgeligt er vi i krig mod Islam; men mangler kun at erkende det!
  M.v.h.

 38. Af Niels Andersen

  -

  Den massive invasion af muslimske migranter er veltilrettelagt angreb på Europas kristne samfund. Angrebet er orkestreret af mange parter med Saudi-Arabien i spidsen, mens stormagter som Tyrkiet og Rusland bidrager til at øge strømmen mod EU på hver deres måde.

  Disse horder af muslimer underminerer EU økonomisk, kulturelt, værdi- og sikkerhedsmæssigt, og de får enorm hjælp af pladderhumanisterne med Merkel i spidsen.

  Vores politikere bliver nødt til at indse, at muslimer og islam ikke kan og vil leve sammen os vantro, og hovedparten af os vantro ønsker heller ikke at dele samfund og værdier med muslimerne.

  Derfor skal EUs grænser lukkes, og tilbagesendelse af migranterne inkl. såkaldte flygtninge påbegyndes.

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS ANDERSEN, det vil være meget smartere at losse dem af i Rusland. På en eller anden måde må der være et eller andet på færde, når russerne stort set ikke har modtaget flygtninge. Er der en aftale om at sende dem over til os?

  Men skulle Putte i have del i glæden?

 40. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, nej, vi er ikke i krig mod Islam; vi er i krig med islamisterne. Din holdning er utrolig primitiv, men du har selvfølgelig gehør blandt dine egne.

 41. Af Mark Lydd

  -

  Det er en udmærket analyse af terrorbevægelseene, men den er ikke grundig nok i beskrivelsen af, hvad der får folk til at melde sig under fanerne. Her er psykisk sygdom tilsyneladende en faktor i mange tilfælde.

 42. Af Michael Andersen

  -

  Tak, Mikkel Andersson
  Befriende klarsyn og tankevækkende. Man kunne ønske at den almene debat om emnet lod sig inspirere.

 43. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Igen et imbecilt indlæg fra Niels Peter Lemche, hvor han benægter forbindelse mellem Islam, og Islamisme!
  Gad vide hvor meget idioti, vi skal læse fra denne person!
  M.v.h.

 44. Af Ole H

  -

  Endnu en absurd højredrejet blogge med alle de højrearmssvingende medløbere.
  Anders Munch burde tvangsindlægges.

 45. Af Steen Ehlers

  -

  Du har desværre ikke ret mht. de 100 år. Krigen mellem muslimer og kristne startede allerede i Muhammeds tid initieret af samme herre. Når du overser det, er det formentlig, fordi de kristne samfund (typisk af græsk observans fordi der var tale om stater, der bl.a. havde deres baggrund i Aleksander den Stores udbredelse af græsk kultur fulgt op af det Østromerske riges ditto), der dominerede både store dele af Mellemøsten og Nordafrika blev fuldstændig udraderede af muslimernes fremmarch i 600-tallet. Så grundigt at vi stort set har glemt dem i dag, selvom kristendommen var officiel statsreligion i ca. 300 år før Islams opståen i alle lande, der grænsede op til den østlige del af Middelhavet (Kristendommen blev officiel statsreligion i Romerriget i 313 under Konstantin den Store)

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, dit problem er nok, at du ikke kan læse, eller læser det, som du tror, der står. Jeg har intetsteds skrevet, at der ingen forbindelse er mellem Islam og islamisme. Det er noget, du finder på. Men jeg undsiger alle jer, der fuldstændig forblændet vil slagte løs på alle muslimer uanset deres holdninger. Jeg er bange for, at når vi taler om primitive forestillinger og primitiv argumentation, så bærer I prisen.

 47. Af Anders Kring Nilsson

  -

  Er der nogen som betvivler at vi skal kæmpe mod magtmisbrug, vold og undertrykkelse?

  Jeg ville ønske det var her fokus lå, og ikke hvilke bortforklaringer og gruppetilhørsforhold eller religiøsitet folk måtte bruge for at retfærdiggøre deres handlinger.

  Det næste, og mere interessante er: hvad er et effektivt modsvar, som ikke korrumperer os selv i processen?

  Hvordan bekæmper vi krig uden selv at tage krigen med i hjertet? Den søde, selvforherligende kløe efter at slå hårdt ned, med retten på sin side og anerkendende nikken fra sidemanden og -kvinden.

 48. Af Gert Hansen

  -

  Artiklen er en udmærket udredning af de faktiske forhold, om end der ikke er noget nyt i den.

  Dette er beskrevet mangfoldige steder i de sidste 25-30 år, eksempelvis i Huntingtons ‘Clash of Civilizations’. En bog mange stadig værger sig mod at anerkende rigtigheden af.

  Det spørgsmål der stadig står tilbage er, hvorfor de politiske ledere i EU ikke offentligt vil erkende det, og tage virksomme midler i brug for at gøre noget ved det. Forudsat, selvfølgelig, at man ønsker at gøre noget ved det.

  Vesteuropa forekommer for længst at have strakt våben, (hvis man kan sige det om nogen der aldrig, billedligt talt, aldrig tog ‘våbene’ op i første omgang), medens østeuropæiske lande, der ikke slæber rund på et postkolonialt kompleks som Vesteuropa, værger sig ved det, og derfor lægges for had af EU eliten.

  Kalifatisterne skal nok med tiden få overtaget i Europa, men deres næste modstandere i udbredelsen af Kalifatet, vil eliminere dem. Indien, Østasien, og måske Rusland, vil ikke finde sig i det, og vild vide at gøre det nødvendige til at bremse dem. Dog uden at det gavner europæerne. Det bliver ikke hyggeligt at opleve, men der synes ikke at være anden udvej, for at bremse dette religiøse, voldeligt ekspansive vanvid.

 49. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche, din påståede, ikke forbindelse mellem Islam og Islamisme er: Det samme som at sammenligne Nazisme med Tyskere, hvilket er blevet gjort i stor udstrækning, da der ikke kunne skabes ideer om gode Tyskere og Nazister, efter krigen!
  Tyskerne var efter krigen alle skyldige til Nazismen!
  Og det samme gælder Islam, der er skyldig til muslimsk terror!
  Så fat det dog!
  M.v.h.

 50. Af Erik Bramsen

  -

  I forhold til Al Qaida var der deres massakre på 3000 mennesker i New York, der førte til amerikanske soldater i Afghanistan.

  Bortset fra, naturligvis, at 9/11 blev udfoert af Saudier. Den pashtunske ‘regering’ i Afghanistan tilboed at udlevere Bin Laden, hvis de kunne se amerikanernes bevismateriale mod ham.

  Det kunne de naturligvis ikke, for hverken 9/11 eller Osama Bin Laden er nogen sinde blevet efterforsket af nogen politimyndighed.

  God klumme, ellers.

 51. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Er der nogen, der kan forklare for Niels Peter Lemche, at hvis nogen ting, ser ud som en and, lyder som en and, og går som en and, så er det en and!
  M.v.h.

 52. Af jørgen nielsen

  -

  Den MASSIVE INVASION af horder af muslimske kulturfremmede fra Afrika og de arabiske lande er et VELTILRETTELAGT ANGREB på Europas kristne samfund, skriver en. Og det er jo så sandt som det er sagt. Men de hovedskyldige i angrebet på Danmark der snart kan ende i ufattelige rædsler, det er nok ikke Saudi-Arabien, Tyrkiet og slet ikke Rusland mv., men vores egne snotdumme, korrupte, kortsynede og pladderhumanistiske politikere samt de mange politiserende kvinder der via partier, DR, TV og andre medier der i årevis har været fortalere for endnu flere milliarder kroner til Afrika, endnu flere milliarder kroner til indvandringsindustrien, og endnu flere milliarder kroner til “integration” og servil servicering af migranter.

  Borgen har længe været et intellektuelt og moralsk fallitbo, og det samme gælder DR og TV-stationerne. Og efter at både helle/vest ager regeringen og den nuværende løkke-regering har sat rekorder i frækhed og total ligegyldighed og hensynsløshed over sin egen befolkning, er situationen for alvor blevet kritisk. Og vi må nu spørge os selv om regeringen er i ledtog med merkel og andre forrykte kræfter der mener at den europæiske fred og civilisation skal udskiftes med velfærdssammenbrud, kæmpekriminalitet, terror, krig, barbari og pestlignende sygdomme.

 53. Af jan ulrik FRIIS

  -

  Vidunderligt at høre Victor Orban, nu Ungarn er en oase af fornuft i et planløst ideforladt; EU.

  Victor Orban ; “Hver eneste emigrant er en fare for den offentlige sikkerhed, og en terror risiko! Hermed menes at virkeligt HVER ENESTE emigrant er en fare for den offfentlige sikkerhed, og HVER ENESTE emigrant en terror risiko!” (Victor Orban)

  I virkeligheden kunne Danmark/ Sverige regeres fra Ungarn via dekret!

 54. Af Annette Heine

  -

  Hvor længe og i hvor mange flere år skal vi tilbringe med at være enige om problemet?? Hvad fører denne enighed til? IS kan jo ikke bekæmpes med ord. Modhandling vil sandsynligvis føre til ren dystopi. Er dette en følge af den globalisering, vi nu anser som et livsvilkår?

 55. Af J Nielsen

  -

  “Vi skal gøre som vi plejer, ellers vinder terroren.”

  Var det M. Holger der skrev det her:

  En mand og hans kone får aftenkaffe, da lynet slår ned i deres hus og sætter taget i brand. Nå skulle vi se at komme til køjs, siger den ene. Jamen huset brænder, siger den anden.

  – Vi går i seng som vi plejer. For ellers har lynet vundet.

 56. Af jørgen nielsen

  -

  Den MASSIVE INVASION af horder af muslimske kulturfremmede fra Afrika og de arabiske lande er et VELTILRETTELAGT ANGREB på Europas kristne samfund, skriver en. Og det er jo så sandt som det er sagt. Men de hovedskyldige i angrebet på Danmark (der snart kan ende i ufattelige rædsler) det er nok ikke Saudi-Arabien, Tyrkiet og slet ikke Rusland mv., men vores egne snotdumme, korrupte, kortsynede og pladderhumanistiske politikere samt de mange politiserende kvinder der via partier, DR, TV og andre medier i årevis har været fortalere for endnu flere milliarder kroner til Afrika, endnu flere milliarder kroner til indvandringsindustrien, og endnu flere milliarder kroner til “integration” og servil servicering af migranter.

  Borgen har længe været et intellektuelt og moralsk fallitbo, og det samme gælder DR og TV-stationerne. Og efter at både helle/vest ager regeringen og den nuværende løkke-regering har sat rekorder i frækhed og total ligegyldighed og hensynsløshed over sin egen befolkning, er situationen for alvor blevet kritisk. Og vi må nu spørge os selv om regeringen er i ledtog med merkel og andre forrykte kræfter der mener at den europæiske fred og civilisation skal udskiftes med VELFÆRDSSAMMENBRUD, KÆMPEKRIMINALITET, TERROR, KRIG, BARBARI OG PESTLIGNENDE SYGDOMME.

  PS: At politik-systemet snarest må reformeres efter sweitzisk mønster, at alt hvad DR mv. fortæller bør kalde på stor skepsis, at nye partier må til, er soleklart. Og så må man jo undre sig over at radikale ligestillings-, kvote- og kvindesagskvinder er de mest ivrige efter at få den størst mulige indvandring, eftersom det vil ende i total undertrykkelse af kvinderne. De radikales og de skabsradikales politik er utroværdig, selvmodsigende, familie- og kvindefjendsk, skør og katastrofal. Det ligner noget med svær alkohol- og hashforgiftning.

 57. Af Niels Peter Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, jeg tror faktisk ikke at Sofie Scholl var nazist. Willy Brandt var det nok ikke, og alle dem, der sad rundt omkring i KZ-lejrene var det nok heller ikke. Igen denne ubegavede skæren alle over én kam.

 58. Af Niels Peter Lemche

  -

  Nå jo, og så var det ligesom en skrev fra det kommunistiske Polen omkring 1980, der er efter sigende kun én kommunist i Polen, den russiske ambassadør, og man er ikke helt sikker på ham!

 59. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Vi har før i Europas historie, været tvunget til, at jage Islam ud af Europa, og bliver sandsynligvis nødt til, at repetere historien, og jage dem ud igen!

  På Tv nyhederne siges der nu, at en tredjedel af Danmarks befolkning mener, at vi er i krig mod Islam, og jeg regner med, at efter nogle få terror angreb mere i EU, så vil over halvdelen af befolkningen slutte op om denne mening!

  Der er nu en strudse mentalitet ibland politikerne, hvor man ikke tør, at erkende problemerne, og ikke tør erkende, at vi regulært er i krig mod Islam!

  Men erkendelsen vil blive tvunget frem, efterhånden som højre politiske partier har stor fremgang i EU idag, så jeg vover, at påstå, at om et år vil vi ikke kunne genkende Europa, på grund af krig mod Islam!
  M.v.h.

 60. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Peter Lemche.
  I sidste verdenskrig, bekæmpede vi Tyskland, det vil sige alle Tyskere, man kunne ikke skelne mellem gode og dårlige tyskere, det var en umulighed!

  Lige så vel som vi idag bekæmper terrorisme, og ikke kan skelne mellem gode og onde muslimer, bliver vi nødt til, at regne med det værste!

  Som gammel soldat har jeg den grundliggende indstilling, når jeg møder en potentiel fjende, at hvis jeg er i tvivl, så skyder jeg!
  Og denne indstilling er højst sandsynligt grunden til, at jeg er i live idag!

  Så Niels, din naive forestilling om, at vi skal til at skelne mellem gode og onde muslimer er ikke holdbar, og umuligt, at gennemføre, hvilket du udmærket ved!
  M.v.h.

 61. Af bo nielsen

  -

  Det er rigtigt at der også var mange gode og ordentlige tyskere i 1939-45. Problemet var bare at for at bekæmpe hitler-tropperne var man nødt til at føre krig mod Tyskland, og i krig er det ofte svært eller umuligt at skelne mellem de gode, de halvgode, de lidt onde og de meget onde. Men uden krigen havde nazisterne vundet, og millioner af fredelige borgere i mange lande var blevet tortureret, myrdet eller gjort til slaver. Men det var da meget, meget sørgeligt at den usle psykopat hit ler fik lokket tyskerne med i krig, ved at fylde dem med løgne og falske valgløfter.

 62. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche
  – 27. juli 2016 10:21

  Næh. De var ikke nazister.

  Alligevel blev også de udsat for bomberegnen.

  Ikke alle muslimer er islamister, men det ændrer ikke på, at koranen har erklæret hele den ikke-muslimske verden krig. Og at islamisterne følger teksten i koranen til sidste punktum.

  Derfor bliver vi nødt til at gå med på samme præmis.

  Ergo er vi i krig med islam! Og vi vinder ikke over bastarderne før den lære er lært på de bonede gulve!

 63. Af soren majgaard

  -

  Hvad du ikke kommer ind på er, at mellemøstens unge indvandrere er ekstemt formeringskrøvende (Erdogan : Hver tyrkisk kvinde skal have 3 børn) og naive danske piger er hurtige til at forelske sig i en indsmigrende supersexet fyr og dermed begynder opløsningen indefra. Den danske stuktur falder sammen om ørerne på os og hvem har skylden ? Magt-eliten men ikke kun den. Også journalistisk venstre parti.

 64. Af jan ulrik friis

  -

  Bo Nielsen….det at fylde befolkningen med løgne og falske valgløfter kender vi igen fra Danmark!

 65. Af Flemming Lau

  -

  I krig er det irrelevant at flertallet af fjendens befolkning, er fredelige. For Islams muslimske befolkninger, gælder de samme spilleregler som for de tyske nazister under krigen. Generelt ønsker muslimerne ikke at tage afstand fra deres brødre og søstre, der begår terror i Islams navn, selv om de burde. Ikke for vores, men for deres egen skyld. Det blev bemærket at en muslimsk demonstration i USA ovenpå 9/11 imod islamisk terror, blot kunne mønstre en deltager ud over de 3 som havde organiseret den.

  Muslimerne frygter mere at blive kaldt “forræddere” af islamisterne end Foragten fra de vantro !

  Enhver stats opgave er at sikre folket, fred og timelighed så det kan dyrke Gud. En Stats selvforsvar er Legal ifølge folkeretten. Dog ” Lad os sove videre, ellers har terrorismen vundet” messer vore søvndrukne ledere !

 66. Af Christian Schmidt

  -

  Undskyld – men jeg spørger bare……
  kan 4-5. A-bomber i Mellemøsten ikke give fred i verden?

 67. Af B. Mortensen

  -

  “AF NIELS PETER LEMCHE – 27. JULI 2016 10:21
  CARL-ERIK PEDERSEN, jeg tror faktisk ikke at Sofie Scholl var nazist. Willy Brandt var det nok ikke, og alle dem, der sad rundt omkring i KZ-lejrene var det nok heller ikke. Igen denne ubegavede skæren alle over én kam.”

  Det er præcis den samme forundring jeg sidder med når du omtaler Rusland.
  Som sagt man kan have mistro, misbehag o.s.v. overfor Putin eller andre statsmænd men et helt folk.
  Som du jo ude mærket selv kan se er det meget ubegavet.
  ps. Hvem gik/ sad rundt omkring i kz-lejre?

 68. Af Niels Larsen

  -

  Christian Schmidt

  Jeg er overbevist om, at det ville være en særdeles stor hjælp. Hvis de placeres rigtigt, så de dækker størst muligt område.

 69. Af Niels Peter Lemche

  -

  B. MORTENSEN, ja, du har fuldstændig ret. Det er en dum talemåde, som jeg også her har benyttet. Naturligvis er der ingen grund til at slå alle russere i hartkorn, lige så lidt som tyrkere, arabere/muslimer, you name it. Men det er desværre en talemåde, der er utrolig populær og burde bekømpes. Har du aldrig undret dig over f.eks. avisnoten: Igår vandt/tabte Danmark fordbolslandskampen til XXX! Jeg spiller ved Gud ikke fodbold (længere), så jeg tabte altså ikke noget. Der var 11 + spillere af dansk herkomst, der tabte/vandt.

  Tak for at tage dette op. Jeg skal selv passe bedre på i fremtiden.

 70. Af Christian Schmidt

  -

  Niels Larsen

  Man kunne jo også bruge 7-10 stk. der findes jo ret mange rundt omkring i verden.

 71. Af Niels Larsen

  -

  Korrekt. Og de er vel ikke færdig med afmonteringen af dem, de skal nedruste med.

  De kan jo så alternativt anvendes på dette projekt.

 72. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Som det ser ud nu med Islams intog i Europa, har vi nok ikke noget valg; men må have Islam ud af Europa, for at kunne leve fri for terror fremover!

  Schweitz har forbudt byggeri af moskeer, hvilket viser sig at være en yderst fornuftig beslutning!

  Højre partier vokser i Frankrig Holland Belgien og Tyskland, hvilket kommer til, at give det politiske udslag af reaktioner over for Islam i Europa! Og vil sluttelig føre til muslimsk udrejse fra Europa, da Islam og demokrati ikke er kompatibel!

  Det der kræves af vore politikere er ærlighed, og den indsigt af vore muligheder for, at bekæmpe muslimsk terror vi har!
  Som det ser ud nu har vi ikke andre muligheder, end stop for indvandring, familiesammenføring, og repatriering af muslimer!

  Hvad vi ikke har brug for er løgne som, at muslimsk terror, ikke har noget med Islam at gøre, hvilket vor Justitsminister har haft den frækhed at udtale!
  M.v.h.

 73. Af Christian Schmidt

  -

  Du har ret. CARL-ERIK PEDERSEN, det er vestens vattede politikere, der ikke tør tage skridtet til at fjerne islam fra Europa.

 74. Af jan ulrik friis

  -

  Hjemsend hurtigt alle islamisterne hver og en, det er der intet ondt i at islamisterne kommer hjem igen, vores stats opgave er at sikre folket fred ( legalt ifølge folkeretten. ) vores hjem er Danmark, derimod ondt om islamisterne bliver her , for da bliver vi ALLE slået ihjel, det vil vi ikke, det har vi slet ikke tid til!

 75. Af Troels Andersen

  -

  NCTC (National Counterterrorism Center) USA, rapport for året 2011.

  Number of terrorist attacks: 10.283.

  Total Number of people killed: 12.533.

  People killed by neonazi/fascist: 77
  (Breivik; Oslo 8 + Utøya 69).

  People killed by Sunni extremists: 8.886.

  American private citizens killed: 17.

  In 5 years (2007-2011) the victims of terrorism were 82-97 % muslim.

  – Læs lige den ovenstående sætning en gang til –

  Deaths from terrorism (2011):

  Afghanistan 3.245
  Iraq 2.958
  Pakistan 2.038
  Somalia 1.013
  Nigeria 590

  Større terrorangreb Europa (div. kilder)

  2004 Madrid 191 døde (islamistisk)
  2005 London 56 døde (islamistisk)

  2011 Norge 77 døde (neonazi/”kristen”)

  2015 Paris 20 døde (islamistisk)
  Paris 137 døde (islamistisk)
  2016 Bruxelles 35 døde (islamistisk)
  Nice 85 døde (islamistisk)
  Tyrkiet ialt 68 døde (islamistisk)

  Spørgsmål:

  – Kommer truslen fra det ekstreme højre?

  – Er islamistisk terrorisme primært rettet imod kristne europæere?

  – Er Vesten i krig med Islam/muslimer eller angriber islamisterne bare alle deres fjender ?

  – Er problemet med islamister i Europa et aktuelt og stigende problem?

  – Kan problemet løses ved at ønske sig tilbage til før 9/11 2001, hvor USA blev angrebet af saudisk støttede islamistiske terrorister?
  (hvor Taliban efterfølgende nægtede at udlevere sauderen Osama bin Laden, hvorefter Bush angreb Talibanstyret i Afghanistan)

  – Eller til før Saddam Hussein invaderede Kuwait i 1990?
  (den Saddam Hussein, som efterfølgende indførte “Allahu Akbar” i det irakiske flag og fik skrevet en Koran med 27 liter af sit eget blod, og som forsøgte at udnytte det, at USA havde ladet ham overleve Golfkrigen til at samle muslimer imod Vesten, efter at han ellers var mest kendt for at forfølge mindretal, herunder Shia-muslimer og kurdere)

  – Er det hele Vestens skyld?

 76. Af Troels Andersen

  -

  Vil visse debattører styre deres fuldstændigt vanvittige udtalelser om, at A-bombe Mellemøsten.
  Ikke engang nazisterne blev A-bombet.
  Det er muslimer, der kæmper imod muslimer.
  Det er flest muslimer, der dør i krigene, og også i terrorangreb.

 77. Af bo nielsen

  -

  J.U. F r ii s, 11.24…… Ja, løk ke lovede jo straks-stop for migranters indstrømning. (nu er der sagt ja til flere hundrede tusinde ekstra, plus ja til grov diskrimination af danskerne) Hvad er egentlig forskellen på dette enorme svigt og den norske quislings enorme svigt?

 78. Af Niels Larsen

  -

  Troels Andersen

  Den absolut eneste årsag til, at Tyskland ikke blev A-bombet er, at bomben først var klar 16. juli 1945 – 69 dage efter at Tyskland havde kapituleret.

  Bomben var primært forventet anvendt mod netop Tyskland.

 79. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men Niels Larsen, de to bomber viste også, hvorfor de er uanvendelige. Amerikanerne havde ikke behøvet at smide bomberne over Japan, der var ved at kapitulere samtidigt med, at bomberne blev kastet. Man skulle have dem afprøvet, og virkningerne var sådanne, at man nok havde terrorkapløbet i den kolde krigs tid, men aldrig tænkte på at benytte dem… bortset fra McArthurs tåbelige forslag til Truman.

 80. Af Frederik Christiansen

  -

  Iflg. visse debattører rundt om er danskernes værste fjender nogle af deres egne politikere. Uden disse korrupte eller underbegavede politikere ville vi have været forskånet for utallige skandaler, besværligheder, ulemper, forringelser, forbrydelser og ulykker samt tusinder af familietragedier og unødige dødsfald. Men Borgens politik består vel efterhånden ikke i meget andet end bedrag, tåbeligheder, lovsjusk, løftebrud, udskejelser og forræderiske handlinger?

 81. Af Niels Larsen

  -

  Borgens politik består efterhånden kun i at underskrive dekreterne fra Bryssel og derudover anvende tiden på skindebatter for at lulle borgerne i søvn i troen på, at demokratiet stadig lever.

  Det gør det ikke.

 82. Af jan ulrik friis

  -

  Bo Nielsen …… Ja, løk ke svigtede sit eget folk, findes der noget mere usselt , ligesom Mer kel der har svigtet sit eget folk, løk ke svigtede danskerne, et svigt at nu Danmarks
  fremtid er på spil!

 83. Af Troels Andersen

  -

  Niels Larsen,
  Jeg er med på kronologien, idet jeg dog vil mene, at amerikanerne ville have haft en anden slags problemer idag, hvis man havde smidt en A-bombe i Tyskland.

  Endvidere var der tale om en erklæret krig imellem stater med en klar afgrænsning.

  Det vil næppe løse nogen problemer at demonstrere, at man vil bruge masseødelæggelsesvåben, hvis man på nogen måde kan undgå det.

  Mellemøsten er mere end noget andet en blanding af borgerkrige og religionskrig.
  Ligesom Europa engang var.

  Ligesom Afghanistan er det ikke let at vide, hvem der er fjender og venner, hvornår.
  Bedst at holde hovedet koldt.

 84. Af Frank Wulff

  -

  Det er vigtigt at huske på at AQ (OBL) var vores venner i Afghanistan da Sovjet skulle bekæmpes i 1980’erne.
  Den vigtigste grund til at AQ (OBL) blev vores fjende er at AQ (OBL) og Saud-familien i starten af 1990’erne blev meget uvenner. Her støttede USA m.fl. Saud-familien.
  Denne støtte har været medvirkende til at AQ har foretaget en række angreb mod specielt USA.

  Vedr. Irak så lavede man en begynderfejl i 2003 da man væltede Saddam. Her smed man alle folk der var tilknyttet Baathpartiet på porten.
  Nogle af disse folk har siden hen været rådgivere for IS. Klør Konge er den mest kendte af dem.

  Vedr. Syrien hænger det sammen med at Assad sagde nej til en gasledning fra Qatar via Irak & Syrien til Tyrkiet. Kort efter nejet startede balladen.
  Det område som IS tog fra starten er tilfældigvis det område hvor ledningen skulle have været.
  Her er Qatar og Tyrkiet vores venner.

  Dermed er det flere årsager til at der kommer disse konflikter, hvor Vesten nogle gange har været direkte involveret, andre gange ikke.

  Forresten, vil det være rart, hvis man begynder at skelne mellem Sunni og Shia muslimer i forskellige angreb.
  For så vil man se at hovedparten, næsten 100%, er begået af sunnier.
  De eneste store shia-angreb jeg kan komme på er dem i Beirut i 1980’erne, men de var en del af den daværende borgerkrig.

  Her kan man så begynde en debat om vi fra Vestens side har valgt de forkerte venner.
  Skulle vi i stedet have valgt shia-lande?

 85. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Der tales om at bruge A våben i kriget mod IS, og dette syntes jeg burde være en alternativ løsning!

  Nu bomber vi IS med konventionelle våben, og får slået nogen ihjel med mellemrum, og på den måde kan krigen mod dem trække ud i årevis!

  Hvis vi bruger A våben får vi dem alle sammen indenfor et specifik område, og afkorter derved konflikten!

  Så det burde seriøs overvejes at bruge A våben mod IS!

  Hovedsagen er, at vi får dem udryddet fra jordens overflade! Og den Franske premierminister Hollande udtalte, at alle midler vil komme i brug, så om vi slår dem ihjel med konventionelle våben over en årrække, eller om vi slår dem ihjel med et snuptag, er jo det samme, nemlig at de bliver slået ihjel!

  For vest verden er det, at foretrække, at problemet bliver løst hurtigst mulig, for, at undgå flere terror angreb, samt for at undgå enorme bekostninger i militær tilstedeværelse, og bekæmpelse af IS!

  Så jeg er absolut tilhænger af en hurtig afslutning af IS eksistens!
  M.v.h.

 86. Af Flemming Lau

  -

  USA bliver aldrig venner med nogen muslimer, what so ever !

 87. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche
  – 27. juli 2016 08:41

  Nu skriver jeg det rigtig, rigtig langsomt, så selv du kan fatte det:

  Islam har erklæret alt og alle, som ikke omgående falder på hænder og knæ 5 gange i døgnet for at tilbede den satan, som muslimerne fejlagtigt anser for at være en gud, krig.

  Og derfor er vi naturligvis som ikke værende tilbedere af Satan selv – ham muslimerne kalder Allah – i krig med islam og dermed muslimerne.

  En krig kan naturligvis ikke udkæmpes ensidigt. Der må være 2 parter. Vi (= alle ikke-muslimer) er den ene part; islam (= alle muslimer) er den anden part.

  Uanset hvad du og de stupide politikere så end påstår!

  Koranen siger det. Muslimerne tror på at koranen er den rene, udelte og eviggyldige sandhed. Ergo er vi i krig. Med islam.

 88. Af Flemming Lau

  -

  Islams verdens syn er delt op i Dar al Islam- Islams hus og Dar al Harb-Krigens hus !

 89. Af Niels Larsen

  -

  Troels Andersen

  Jeg kan sagtens følge dig.

  På den anden side ville et særdeles kontant svar måske overbevise muslimerne om, at vi helt, aldeles og totalt afviser at lade os underlægge deres afsindige ideologi.

 90. Af Niels Larsen

  -

  Berlingskes daglige tegning har i dag følgende tekst: “Aldrig har Europa haft mere brug for samarbejde og visionær ledelse”.

  Det vil jeg gerne omformulere til “Aldrig har Europa haft mere brug for samarbejde og HANDLEKRAFTIG ledelse”.

  Især handlekraftig overfor islam i stedet for at være fodslæbende, undskyldende og afmægtig og opgivende overfor den ondskab.

 91. Af bent rasmussen

  -

  På een måde har ni els lar sen ret som sædvanlig. (15.39) Men på en anden måde ikke helt. For politikerne vil jo ikke have krig mod de blodtørstige fanatikere, undtagen i Syrien og Nordirak. Hverken politikerne eller landene er i krig med de islamister der befinder sig i Europa. Så i den forstand er vi IKKE i krig med islam eller islamisterne. Politikerne vil meget hellere bekrige og undertrykke deres egne befolkninger via kommunisme, femi-fascisme og pladderhumanisme, via fjernstyring, plyndring, tyranni, svindel, svinestreger, korruption, vanvidsprojekter, masseindvandring, afskaffet velfærd, gangstervælde, stedfortræderkrig, terror, fordrivelse, udskiftning og uhelbredelige sygdomme.

  Hvorfor vil politikerne og “systemet” hellere gå løs på deres egne borgere?.. Jamen det er jo klart. De finder sig i alt, protesterer ikke og snorksover tiden væk. Men sikke en ballade det kunne give hvis man pissede lige så meget på migranterne.

 92. Af Poul Overlund-Sørensen

  -

  Jeg tror du overser en udviklingstendens.
  I halvfjerdserne, hvor terrorhandlinger blev udført i Europa af ETA, IRA, Brigatto Rosa og Bader Meinhof, var der tale om små tætte militante grupper med en ideologisk motivation.
  Med Al Queda blev organisationen løsere, der var et fælles militant islamistisk fundament, som baggrund for selvmordsmisioner.
  Det vi ser nu, fremtræder dog ikke som hellige krigere der tager på selvmordsmisioner for et ideal, men snarere som selvmordere, der søger at give deres individuelle selvmord en vis grad af mening i form af at trække flere ofre med sig , og så i sidste øjeblik erklærer sig som ISIS uden nogen tidligere organisatorisk tilhørsforhold. iSIS har ikke noget behov for at styre aktionerne, det er frit for enhver at erklære sig.
  Vi ser ikke muslimer der bedriver selvmordsmisioner, men selvmordere der erklærer sig som muslimer – og så bliver det altså svært at inddæmme, når uhyret ikke har et hoved der kan kappes af.

 93. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche
  – 27. juli 2016 13:54

  Japan var absolut ikke ved at overgive sig før bomberne blev kastet. Tværtimod gjorde den første bombe ikke nævneværdigt indtryk på militærets opfattelse af situationen.

  Og den anden bombe gjorde kun så meget indtryk, at situationen var 50-50 indtil kejseren stik imod al sædvane afgjorde spørgsmålet ved at udtrykke sin mening og stille sig på fredsønskernes side.

  Hvad der ville være sket, hvis McArthur havde fået sin vilje i Korea, kan man af gode grunde kun gisne om. Måske havde Korea i dag været forenet under sydkoreansk styre? Stalin var jo ikke dum og han vidste, at han havde færre æg end amerikanerne.

 94. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN , det troede jeg også tidligere var tilfældet; men der er en ganske heftig debat herom.

  Og jeg tror, at mange holder med Truman. Det var ham, der gav tilladelse til brugen af våbnet i 1945, og det var sikkert nok for ham. At bruge dem mod Nordkorea var givetvis for meget for den pæne mand. Og havde man brugt dem i Korea, så havde man skabt præcedens for benyttelsen af A-våben.

 95. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Enig i, at det nok ikke havde været nogen god ide at lade McArthur få sin vilje.

  Og det vil jo nok heller ikke være en god ide i dag.

  Men derfor kan man jo godt lege med tanken.

 96. Af Arly Thøgersen

  -

  Det er sjovt at følge debatten sådan lidt fra sidelinien Lemche har jo siddet ene på toppen men Niels Larsen trænger sig på
  Længere nede har vi resten af deltagerne det er kævl og skrål blandet med opkast og middelmådighed

 97. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Mikkel Andersen har her leveret talrige stærke begrundelser for, at nye korstoge skal iværksættes, men mange jublende. Det er uomgængeligt. Kristendommen og de sekulære skal sammen igen melde sig klar i kampen for at udslette den muslimske fjende – som så mange gange før. Intet har forandret sig – i Vesten.

  Vestens nuværende herredømme skyldes viljen til at angribe, dræbe og underlægge sig mennesker, herunder muslimer, som intet har gjort. Vestens ufravigelige endemål er globalt hegemoni, der ved hjælp af Nato og kollaboratører skal opnås gennem kompromisløse, permanente erobringskrige. Det ønsker ingen at skjule. Vesten er en region, der bogstavelig talt har erobret, massakreret og koloniseret sig til rigdom og magt. Vi kan ikke andet, men det er vi til gengæld gode til.

  Grunden til, at Vesten er i krig med IS, er at man med vanlig grådig kolonialistisk erobringstrang besluttede sig for at angribe et område i Mellemøsten med enorme olieressourcer. Den rigdom kan Vesten naturligvis ikke overlade til de lokale, der kunne finde på at bruge den i en vanvittig opstand rettet mod koloniseringen. De ville dermed gå glip af Vestens velsignelsesrige demokrati. Det ville være for ondt.

 98. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN , vi var i hvert fald sluppet af med det gale styre i Nordkorea; men måske det heller ikke havde været en god idé. Jeg tænker på, at fjernelsen af Saddam jo ikke ligefrem bragte stabilitet til Mellemøsten. Man kan uden overdrivelse sige tværtimod. Han var et forfærdelig menneske, der ikke veg tilbage fra at gasse sin egen befolkning; men der havde ikke været noget, der hed IS idag, hvis han havde været der.

  Så verden er ond og grusom, som James Schlesinger sagde i et program om Jimmy Carter, som troede, at verden var god og fornuftig.

 99. Af P Christensen

  -

  Naturligvis havde vi hverken haft Isis eller islam,
  hvis ikke vi havde interveneret i Mellemøsten.

  Det er naturligvis Vestens der på få år har ændret islam fra
  at være en matriarkalsk nudistisk kolonihaveforening,
  til en årtusindgammel patriarkalsk lovreligion.
  Selv sharia, profeten og hallal-halløjet
  blev først lige opfundet som et svar på det kapitaliske overgreb.
  Og Jorden er flad og verdens centrum.

 100. Af E. Larsen

  -

  Rigtig god artikel.
  Men igen skal man opleve Hr. Lemche – (muslim-elskeren) og igen fatter jer ikke at f.eks. du, fornuftige Carl-Erik Pedersen, Niels Larsen m.fl. gider – at i GIDER at kommentere “svensk-muslimen”. Han er kun på bloggene for at kæmpe for flere islamister i Danmark. Alle kan se det – alle ved det. Glem ham dog. Almindelige veluddannede danskere går forbi hans indlæg.
  Skal Danmark bestå er det 1) ud af EU 2) opfylde kravet om minimum 2% af pengene til militær. 3) fuld grænsekontrol 4) langt strengere straffe , udvisninger og mere politi. (færre politiske partier på cykelstierne og en grænse på 10 procent for at komme i folketinget

 101. Af Niels Peter Lemche

  -

  E. LARSEN, ja, det lyder næsten som du har læst Adolfs partiprogram fra omkring 1930. Hvem, der betaler dig for at skrive noget sådan, ved jeg selvfølgelig ikke.

 102. Af Niels Peter Lemche

  -

  P CHRISTENSEN, ja, men du glemmer blot lige den meget store kreds af tyrkiske og kurdiske muslimer, som blev inviteret hertil i 1960erne og begyndelsen af 1970erne. Desværre for dig, de er her allerede i tredje til fjerde generation. Så går du videre med dit program, så kunne man faktisk betragte dig som nazist i hvert fald hvad angår holdningen til de ‘andre’.

  Sorry! Men jeres budskab hænger overhovedet ikke sammen.

 103. Af Ib Olsen

  -

  NPL er dygtig til at afspore debatterne og få dem til at handle om gamle dage i fjerne lande. NPL er modstander af at man drøfter aktuelle trusler mod Danmark. Derfor snakker han igen og igen om alt muligt fra en fjern fortid. Eller han skriver lange tekster om hvordan virkeligheden ser ud for en radikal som ønsker indvandringsindustrien forgyldt, Danmark islamiseret og danskerne fordrevet/udskiftet.

 104. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche
  – 27. juli 2016 20:50

  Jeg var modstander af at fjerne Saddam Hussein.

  Netop fordi jeg kender muslimerne nok til at vide, at de skal have en barsk og kynisk diktator for at de kan holde sig i ro.

  Man skulle tro, at vore såkaldt vidende og intelligente (???) politikere kunne indse det samme, men de er vist for meget sovset ind i pladderhumanisme og tyrkertro på de vestlige værdiers universalitet – hvor de så har fået den tåbelige ide fra.

  Verden er netop ond og grusom – og den muslimske del af den er den værste af dem alle fordi muslimerne tilbeder døden som vi mere fornuftige tilbeder livet.

  E. Larsen
  – 27. juli 2016 21:25

  I modsætning til dig opfatter jeg faktisk Lemche som fornuftig og indsigtsfuld. Og bestemt ikke som muslimelsker, men blot velafvejet i sin holdning til dem.

  Og jeg er skam enig med ham i, at der er mange fornuftige og civiliserede muslimer. Jeg ved blot ikke, hvem af dem, der er det og derfor advokerer jeg for at holde dem alle på rigtig god afstand.

 105. Af ib Olsen

  -

  Der er meget oplysende nyheder og film mv. på netaviserne, snaph og 180g. Og se så igår 23.41 mv. ovenfor med et par originale og vel også aktuelle synspunkter.

 106. Af ib Olsen

  -

  Da tyskerne invaderede Polen i sin tid, regnede polakkerne vel ikke med at de kom for systematisk at udrydde dem i gaskamre mv., eller for at gøre dem til slavearbejdere. Da tyske soldater erobrede Ukraine, blev de i starten hilst som befriere. Ukrainerne var dødtrætte af kommunisternes undertrykkelse. Hurtigt opdagede de dog at tyskerne var kommet for at tyrannisere og mishandle dem. De danske pladderhumanister der stadig går ind for masseindvandring og berigelse, er ligeså naive som den tids ukrainere der hilste tyskerne med blomster og glad vinken. Eller rettere, nutidens pladderhumanister har haft nem adgang til massevis af oplysninger og viden om indvandringens konsekvenser. Så de er ikke bare naive, men direkte dumme eller noget endnu værre.

 107. Af ib Olsen

  -

  E. Lar sen…. kan man være fornuftig hvis man som dansker går ind for EU plus nedlagte grænser plus masse indvandring plus islamisering….?.. For er man med i EU siger man jo ja til alting, herunder Danmarks bankerot og afskaffelse.

 108. Af ib Olsen

  -

  ? var mest til n. lar sen

 109. Af hektor heimlich

  -

  Vi skal ud af EU ligesom UK, alle flygtninge skal undersøges og deres oprindelseslande fastslås og alle (sikkert 90% eller mere) som ikke kommer fra direkte krigshærgede områder skal hjem igen -det gælder også persomer som kommer fra områder i Syrien, hvor der ikke er krig,

 110. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mikkel, hvis du ikke kun vil have fremmedhadske indlæg, så skulle du se i dit filter.

 111. Af bENNY B

  -

  Ud med galesekten og ind med freden.
  Derefter skal vi have buret de “ansvarlige” politikere inde for deres pligtforsømmelse og for deres gæsters mord, voldtægter og terror.

  LOCK THEM UP!

 112. Af Niels Larsen

  -

  Ib Olsen

  Ja. Man kan godt være overvejende fornuftig, selvom man fejler på enkelte punkter.

  Man kan således godt være rimeligt fornuftig selvom man går ind for EU og ikke anser os for at være i krig med islam.

  Man fejler blot på de to punkter. 🙂

 113. Af Niels Peter Lemche

  -

  Se IB OLSEN,

  Det skulle ikke undre mig, hvis Niels og jeg kunne have en ganske ophidset, men morsom diskussion om mangt og meget over et par fadbamser inde i grøften, fordi vi godt kan skændes uden at smide skidt efter hinanden.

  Men naturligvis er det ham, som tager fejl!

  I hele min karriere er jeg gået ind for, at man ikke må være mere uenig end, at man kan dele et par øller bagefter. Der er selvfølgelig nogle, som man ikke har spor lyst til at drikke med.

 114. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til muslimer i Danmark, og deres fordømmelse af muslimsk terror, er jeg meget usikker på, om man kan stole på dem?

  Vi har fra J-P’s undersøgelse, om muslimer ønsker Sharia lovgivning i Danmark set, at langt over halvdelen ønsker dette!

  Og yderligere falder det mig for brystet, at under Mohammed tegningernes krise, blev der demonstreret kraftigt mod disse tegninger!
  Men ved muslimske terrordåd i Europa, ser vi slet ikke demonstrationer, der tangere dem med tegningerne!

  Så jeg stiller mig tvivlende til muslimers fordømmende af terror i EU, da man kun i ny og næ får henkastede bemærkninger om, at selvfølgelig fordømmer muslimer terror. Derimod tror jeg, at de har svært ved, at skjule deres jubel, når disse foragtelige handlinger sker! Desværre!
  M.v.h.

 115. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  En Tilføjelse: Muslimer er jo ikke kendt for, at være specielt ærlige, og sanddru mennesker, tværtimod!
  I sharia lovgivningen opfordres det til, at lyve overfor vantro, og den opfordring følges efter min op fatning, med stor nidkærhed!
  M.v.h.

 116. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Terrorismen skal ikke forstås, ifølge Mikkel. Det er en misforståelse, siger han, og så kan han ikke komme længere ud ad den blindgyde. Antallet af dræbte som følge af terror er forsvindende lille, en promille i sammenligning med antallet af dræbte i trafikken, på arbejdspladserne og som følge af forurening mv.

  Ingen gider rigtig interessere sig for disse former for aflivning af ellers sunde og raske mennesker, så hvorfor er vi så optagede af, at nogen dør som følge af terror? Hvorfor denne fantastiske fokus på noget, der er et ganske naturligt fænomen, som altid har eksisteret i alle samfund? Hvorfor kan vi ikke håndtere det med samme ligegyldighed som andre former for udslettelse af liv?

  Svaret må være, at vi/nogen kan bruge rædselsberetningerne om terror til noget. Terrortruslen kan, hvis den bliver udpenslet i al sin gru, og det bliver den, skabe samling og opbakning til en opgave, som vi/nogen synes skal løses militært uanset omkostningerne. De daglige mange gange gentagne udpenslede terrorbeskrivelser med tilhørende hatespeeches skal opflamme europæerne til oprustning mod de påståede forfærdelige farer, der truer med uendelige pinsler, død og ødelæggelse.

  Vesten har brug for en rigtig krig for at få gang i omsætningen. Aktiekurserne falder og falder. Kun en krig i stor skala kan rette op på dette. Kun krig kan skabe ny stigende omsætning og vækst. Nu hvor kommunismen ikke længere kan leve op til det påståede ry som en frygtelig fjende, har man måttet gå nye veje og lykkeligvis er Islam som skabt til opgaven.

  Ingen anede dengang, hvad kommunisme var, så man kunne bilde folk alt muligt ind, og det gjorde amerikanerne dygtigt. Sikke en dejlig kold krig vi havde, men vi har brug for en varm, mener man. Heldigvis ved de fleste europæere lige så lidt om Islam, som de vidste om kommunisme så propagandafabrikkerne har helt frit spil, og det bruger de uhæmmet.

  Selv den mest ligegyldige detalje forstørres mange gange, hvis den kan bruges negativt om Islam, mens positive detaljer retoucheres helt væk. De er som under kommunisthadet forbudt stof. Vi kender melodien – synger vi med? Ja det gør vi da – som altid. Vore ledere ved jo, hvad de gør.

 117. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg forstår på Jørgen Villy Madsen, at en flok selv inviterede fremmede, skal kunne myrde løs i de Europæiske samfund, uden at vi behøver, at tage nogen nævneværdig notits af dette!

  Ja, dette er jo en ny indstilling, som desværre ikke gavner kriget mod terror!
  M.v.h.

 118. Af jan ulrik friis

  -

  Igår en muslim på tv der beklager sig over at islamisterne havde forventet meget mere fra EU, de vil have meget meget mere, flere og bedre job – bedre bolig – flere penge ect. efter nogle måneder i EU, at deres alle ønsker endnu ikke blevet helt opfyldt, hvad vi andre hele livet har måttet arbejde for men aldrig fik, endnu er vi mange danske allerbagerst i køen, på tv muslimer der naturligt er frustrerede, over at se andre der har mere end dem selv, at muslimen fortalte: naturligvis islamisterne bliver frustrerede og slår derfor folk ihjel, en helt normal handling om frustreret islamist i EU.

  Efter min mening er et godt land , et land der sørger for it eget folk, at ingen dansk farer ilde i Danmark, at ingen overgreb fra pladderhumanister og islamister og salafister, et godt land er et land uden tossegode, kyniske og uærlige politikere, et land uden islamister.

 119. Af jan ulrik friis

  -

  Inden alle islamisterne hjemsendes, en faktura, burde de alle islamister sættes i tvangsarbejde, som en beskeden tak, faktura for deres alt alt for gode forplejning, lad islamisterne bygge den største mur verden nogengensinde har set, ja endnu større, lige nord for Danevirke, men det haster, Frankrig er jo allerede i krig, omend ynkeligt og underlødigt, om det er krig, da vil jeg hellere have fred!.

 120. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, og deri kan du have meget ret.

 121. Af jan ulrik friis

  -

  Ja ja Lemc he, vi kan jo mødes på hver sin side af muren!

 122. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Hvis ikke man kan skændes på en civiliseret måde, så bør man afholde sig fra overhovedet at begynde.

  Jeg drikker gerne Ceres Havskum til minde om vor store sømand, Vitus Bering. 🙂

 123. Af bo nielsen

  -

  Kære venner, nu er der godt nyt, og alle bekymringer og terror-alarmer kan afblæses. Hr. lemche har nemlig lige, på tom jensens blog, forklaret at fremmed-invasionen og islamismen er to problemer der kan klares med et snuptag. De millioner af migranter er i virkeligheden komplet harmløse, bortset fra nogle ganske enkelte stykker. Og de er nok arresteret lige om lidt. Så fra nu af behøver vi ikke at tænke mere på flodbølgerne og lavinerne fra Afrika, Asien og Arabien. Og lemche har også fortalt at alt hvad netaviserne skriver om terror, bare er noget værre vrøvl. Så hip – hurra for lemche, som påviser at der kun er grund til glæde og optimisme. Hurra, hurra 🙂

 124. Af Hektor Heimlich

  -

  Berlingeren skriver at muslimstoppet hagles ned på sociale medier. Jeg er bange for at Berlingske Tidendes journalister læser de sociale medier som fanden læser Biblen. Muslimstoppet bliver tvært imod modtaget med applaus og åbne arme på sociale medier. jeg ved det for jeg kender nemlig en mængde unge mennesker, som hænger på sociale medier døgnet rundt. Så lyve kan vi alle, men journalister er bedst til denne sport! Muligt at en af journalisterne har lokket oldemor til at kritisere muslimstoppet på soc. medier, -vi andre ønsker stop nu, vi vil nemlig at vore børn og børnebørn skal overleve.

 125. Af Niels Peter Lemche

  -

  Næ, Hr. Nielsen, jeg tror ikke, at det kan løses i et snuptag; men problemet er ikke større end, at det kan løses, hvis man er villig til at løse det. Det som flere kræver her, er jo faktisk etnisk udrensning, og da det i Europa drejer sig om mange millioner mennesker, så vil der i en sådan forbindelse være måske millioner, der mister livet. Og så tror man, at det vil blive accepteret herhjemme og i udlandet? Hvor dum og indskrænket kan man være.

  Mit eksempel i dag fra den korte er nok. Der var fusket med tal og information, lige som det kunne forventes.

  Jeg er ikke i tvivl om, at de sociale medier vil svælge sig i udrensningen. Men det er gadens parlament. Her er en af de virkelige udfordringer i dag, nemlig at gadens parlament skal bestemme, hvad der skal ske. Det er faktisk en temmelig uhyggelig udvikling for det handler til syvende og sidst om koordineringen af en uartikuleret utilfredshed med de mørke kræfter som politikere som Trump repræsenterer. Nu kom Trump til at begå sin livs dumhed igår, da han opfordrede russerne til aktivt at blande sig i den amerikanske valgkamp. Men egentlig spiller Puttes klakører en ganske betragtelig rolle med deres indsats på de sociale medier, fordi opløsningen af vores samfund og dets institutioner står meget højt på deres prioritering.

 126. Af Javier Martinez

  -

  Flere indlæg i filteret….

 127. Af J Nielsen

  -

  “(…) Antallet af dræbte som følge af terror er forsvindende lille, en promille i sammenligning med antallet af dræbte i trafikken, på arbejdspladserne og som følge af forurening mv. (…) hvorfor er vi så optagede af, at nogen dør som følge af terror? (…) Hvorfor kan vi ikke håndtere det med samme ligegyldighed som andre former for udslettelse af liv?”

  Hvorfor sender de kriminalserier i TV? Og hvorfor ser folk fiktion om mord? Hvorfor ikke læse en spændende bog om et trafikuheld i stedet for en af de utallige krimier de bliver udgivet.

  Fordi det er en viljesakt. Der er ikke noget hovsa. Nogen vil nogle andre det ondt.

 128. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche: ” Det som flere kræver her, er jo faktisk etnisk udrensning”

  Øøøøh… nope!

  Muslimer er ikke en race, så der er mere tale om religiøs udrensning i form af udvisning.

 129. Af Niels Peter Lemche

  -

  Niels Larsen, du ved vist lige så godt som jeg, at race ikke er kriteriet for etnisk udrensning. Man udrenser den, man ikke kan lide. Var der raceforskel–genetisk set–på jøder og andre tyskere? Nej, det var der ikke, selv om nogle ortodokse jøder har forsøgt i nutiden at manipulere lidt med DNA-analyser.

  Min jødiske svigerdatter fik i hvert fald lidt af en overraskelse, da en DNA-analyse af familie (Vilentjik, hvilket betyder fra Vilnius) viste, at de havde stærke forbindelser til, af alle steder,, Lofoten.

 130. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Forventningerne fra det tyske det europæiske folk var idag store…..alt for store!

  Men Mer kel helt ligeglad med sit eget folk, ligeglad lig i gaderne, Mer kel gentog idag “Wir schaffen das” der har bragt , og nu igen bringer døden og ulykken over Europa.

  At nu ved vi det med alt sikkerhed fra Mer kel, at det nu er slut for det europæiske folk, SLUT, islamisterne alt for mange, vi er alt for få!

 131. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Jeg finder i det hele taget, at det med at splitte folk op i racer er en gang forpulet pjat.

  Ligesom jeg finder at religion er en gang forpulet ævl – ingen nævnt, ingen glemt.

  Og det vil undre mig til mine dages ende, hvorfor i alverden en sekulær stat som den danske har nogle paragraffer, som beskytter hån og anden nedgørelse af himmelnisser.

  Desuden er der næppe tale om udrensning i den forstand. Vi er skam parate til at forære muslimerne en flybillet til et hvilket som helst sted i verden, de ønsker at komme hen.

  Vi har nogle glimrende injurieparagraffer. Der er absolut ingen grund til at staten skal lege meningspoliti!

 132. Af Hektor Heimlich

  -

  Mutti-prutti tumbe-Merkel fastholder sin flygtningepolitik. Trump og DF vil nu sætte stop for muslimindvandring. De har de unge generationers ve og vel for øje, medens de sosse-radigale empatiløse stakler køre på i gamle hjulspor og rent ud sagt skider i hvor mange unge som skal lade livet for muslimernes knivstikkeri, skyderi, skæren halsen over på folk og voldtægter. Danske og svenske kvinder har forbud mod at forsvare sig. man må nemlig ifølge loven ikke bære peberspray med sig. Så det er bare at lægge sig ned og byde til! Regeringen snorksover og er i det hele taget ligeglad bare lønnen kommer på fredag og afkommet kan få en fed tjans ved EU i Bruxelles, -føj!!

 133. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det er vigtigt og nødvendigt at gøre opmærksom på, at den største del af menneskeheden stadig befinder sig i naturtilstanden, en tilstand, hvor det er naturligt at slå hinanden ihjel, hvis der er uoverensstemmelser. Sådan har det altid været. Det er faktisk kun en promille af menneskeheden, der er så civiliserede, at de har kunnet sætte sig ud over dette behov, bøje sig mod hinanden og finde frem til løsninger til fælles bedste. Fænomenet er dog stadig meget sjældent.

  Fænomenet terror er en naturlig del af det menneskelige handlemønster og har været det i millioner af år. Der er absolut ingen grund til at miste besindelsen når terror indtræffer, ligesom ingen bør gå i panik ved store oversvømmelser, tsunamier og vulkanudbrud. Vi lever med det – det er naturlige begivenheder for os. Sådan er vi.

  Krigshandlinger og terror er naturkræfter i mennesket som vi aldrig kommer af med for. Vi må leve med dem og håndtere dem, så de gør mindst mulig skade. Det er et vilkår mennesket ikke kan undslå sig. Det er hvad politik drejer sig om. Det er klart at terror skal bekæmpes, og at der skal afsættes ressourcer til det ligesom til alle mulige andre ødelæggende naturkræfter, men det er en naturlig del af det at være menneske, og det vil det være i al fremtid.

 134. Af Christian Schmidt

  -

  Undskyld Troels – jeg vidste jo ikke du var så naiv, kan du virkelig ikke se, at det er islam fra Mellemøsten der udfører de fleste terroraktioner.?

 135. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, det er måske, fordi landet trænger til en ny grundlov; men det er en lang og besværlig proces. Men du skal være velkommen med at forsøge.

  Og læg så mærke til, at jeg skrev ‘trænger til’. Sp vi er ikke særlig uenige her.

 136. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Julen 1942 i S talingrad, hver tysker den 6 arme fik i anledning af julen udleveret 1 stykke brød og 1 cigaret, i virkeligheden ventede de kun på at dø, det lille håb at slippe hjem i live,kunne denne 6 arme være reddet? Det kunne den, men Hit ler modsatte sig ethvert tilbagetog fra Stalingrad, fra østfronten, derfor omkom den 6 arme…………nu er vi der igen, kan vort folk reddes? Nordiske/europæiske/tyske folk venter på at dø, Mer kel nægter at hjemsende islamisterne, henter endnu flere m/Frontex nu 24/7 fra Afrika fra Mellemøsten derfor er vores undergang forudsigelig i jihad!

 137. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  Grundloven trænger bestemt til et eftersyn – det er den, der har holdt i længst tid til dato.

  Jeg tiltror dog ikke de nuværende politikere evnerne til at kunne håndtere en revision på forsvarlig vis. Der er for mange tosser på begge fløje.

 138. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Til Mikkel Anderson.
  Hvis du ikke tillader kritik af muslimer på din blok, så skal du ikke have nogen blok!
  Jeg vil håbe, at du har fået bleen skiftet ud med bukser inden du tillader dig at blokere indlæg fra voksne mennesker der kunne være din far!
  M.v.h.,
  .

 139. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Til Mikkel Anderson.
  Jed ser ar du stadigvæk blokerer indlæg, hvor jeg kritisere dig; men disse indlæg vil blive sendt til Berlingske ledelse, som så forhåbentlig sparker der hen hvor du hører hjemme!
  M.v.h.

 140. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Det eneste vi skal forstå om vore fjender er, at de er ligesom os – hvor svært kan det være? IS har planer om et kalifat, hvor de har magten og som kan udvides til at omfatte Europa og hele verden. Vesten har planer om at inddrage Mellemøsten i Nato-Imperiet og udvide det til at omfatte Rusland og resten af verden.

  Midlerne er stort set identiske, men måderne er forskellige. For begge parter er terror et vigtigt våben. IS anvender selvmordsbombere, mens Danmark f.eks. foretrækker terrorbombninger fra stor højde og undgå egne tab. Det foretrækker vi. Begge former for terror er bestialske, og det er udelukkende omkostningerne, der bestemmer hvilken form, der anvendes. Formålet er det samme – at skabe frygt.

  Det rige Danmark har råd til at indkøbe kostbare bombefly og den tilhørende ekstremt kostbare ammunition i USA, bomber, granater, missiler mv. Danmark har terroriseret muslimer i årevis, mens muslimerne ikke har kunnet gøre gengæld i tilnærmelsesvist tilsvarende omfang. Det er lidt surt, men sådan er livet – og døden.

 141. Af Troels Andersen

  -

  Christian Schmidt,

  Check indlæg fra 27. Juli kl.13.07.
  Der kan du se nogle tal for hvem der dør af terror hvor i verden.

  Europa er hårdt ramt i 2015 og 2016 ifht. før, men man startede jo ligesom krigen imod IS i 2014.
  Andre dele af verden er meget hårdere ramt af terror end Europa. Heldigvis for os, men der er mange derude, som også gerne ser islamisterne slået ned, og de er muslimer.

  Sålænge de fleste (også muslimske) lande mener, at de muslimske terrorbevægelser går for vidt, og de selv deltager i at bekæmpe dem militært, ser jeg ingen grund til at opfatte alle muslimer som fjender.

  Uanset, hvilket personligt forhold og forskelle i opfattelse man kan have, så måtte Churchill arbejde sammen med Stalin for at få Hitler kørt i jorden.

  Med hensyn til civile tab, som gerne skulle demonstrere, at koalitionen udviser tilbageholdenhed, så dræber IS ca. 10 gange så mange civile som koalitionen.
  Så man kan vel sammenligne med om man skulle bombe Tyskland for at stoppe jødeudryddelserne, eller hvis der var tab på allieret side, om man så skulle give op.

  Interessant, at nogen i Vesten er så modtagelige for fjendtlig propaganda, at de tvivler på indsatsen, og kun ser Vestens deltagelse i krigen – ikke muslimernes.
  Derfor skal man heller ikke lade sig provokere til at opfatte alle muslimer, som dødsfjender.

 142. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Der kom ingen plan B fra Mer kel…….den kommer heller aldrig, ALDRIG, vi må forberede os på at Tyskland nu går over i rent vanvid, om en hund med rapies, forvandles ligesom Sverige til et rent galehus, at plan flere islamister = mere politi, flere islamister = mere politi, flere islamister = mere politi,flere islamister = mere politi, flere islamister = mere politi, flere islamister = mere politi, flere islamister = mere politi, og minsanten om ikke Mer kel & von der Leyen i rent ondskab at der nu også kommer en multi-kulti islamistisk militærstyrke til det indre Tykland, den er nu under opbygning, helvede på jord!

  Forsegl grænserne totalt til Tyskland til Sverige……åben aldrig op igen uanset……..men vi vil iagtage røgen og flammerne fra hinsidan, og vi vil gyse……..men uanset åben aldrig op igen grænsen, til alt er overstået…….om vi så skal overleve på kålrabiroer og kvadderkål ……..uanset åben ikke grænsen op igen, selv om skrigene fra hinsidan, og løfter om vognladninger af Sven$ke kroner af Euro, åben ikke da Tyskland og Sverige og EU, nu går over i undergang, og dermed Euro/Svenske kroner bliver helt værdiløse!

  Mer kel Schaffen DaS IKKE!

 143. Af Christian Schmidt

  -

  Troels Andersen –
  jeg har på intet tidspunkt givet alle muslimer skylden for det der sker i øjeblikket, jeg beskylder ISLAM og IDLAMISTERNE, for det meste af den terror der begåes overalt på vor klode.

 144. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, det er klart, at din herre og mester simpelthen ønsker et Europa i kaos, allerhelst uden et EU og uden et NATO: Alles kamp mod alle, som det engang var skik og brug.

  Men er du helt sikker på, at han vil godkende dit seneste indlæg, hvor det ser ud til at rable for dig.

  Jeg håber, at Merkel og de kræfter i Tyskland, hun repræsenterer, kan få hold på de dæmoniske udfald, der hele tiden kommer mod ‘de andre’. Det højrefascistiske attentat i München viser i hvert fald, at det yderste højre er lige så dødeligt som det yderste venstre, inklusive gale islamister.

  Det er på tide at stå fast på det, vi har arvet: Det liberale, rige Europa skabt i samarbejde ud af krigens ruiner. Du har sikkert hørt om ødelæggelserne i Rusland. Jeg så i midten af 1950erne stadig ruinerne af de tyske byer. Jeg husker specielt Hannovers centrum, hvor vi kørte gennem gader kranset af tomme husfacader.

  De to til tretusinde islamister i Europa, der tænker på ulykker (sml. tallene fra Frankrig angivet af chefen for deres sikkerhedssystem: 3-400 i Frankrig), er ikke flere end, at vi kan magte dem uden at gå i totalt højrenationalt selvsving.

 145. Af Jakob Rasmussen

  -

  Socialdemokraten, Lars Aslan Rasmussen, tager skarpt afstand fra venstrefløjens forstående reaktion på den voksende antisemitisme, samt fra venstrefløjens manglende kritik af de mange, racistiske forbrydelser mod jøder, som de fleste antiracister ignorerer systematisk, eller ligefrem giver jøderne selv skylden for, i debatartiklen “Slip angsten for racist-stemplet”, Politiken 27. juli 2016:

  “Jeg har mine rødder i Danmark og i Tyrkiet og er stadig dybt forundret over, hvorfor kampen mod islamismen i Danmark primært kommer fra borgerlig side, mens den i Tyrkiet og det meste af Mellemøsten kommer fra venstrefløjen.”

  “Det er et kæmpesvigt, at venstrefløjen konstant lukker øjnene for problemerne, negligerer dem, eller i værste fald bakker de mest reaktionære kræfter i vores samfund op. For islamismen står for alt det modsatte af venstrefløjen: kvindeundertrykkelse, homofobi, undertrykkelse af mindretal, indoktrinering og vold.”

  ” Jeg var selv meget aktiv i debatten omkring emnet og oplevede en venstrefløj, som var totalt tonedøv over for, at der var et problem, og for det faktum, at gerningsmændene til hate crimes mod jøder har rødder i Mellemøsten.

  Havde man være bedre til at erkende problemet i tide, kunne man have sat ind med at tale med de unge med muslimsk baggrund omkring antisemitisme allerede i skolen.

  Så havde vi måske undgået, at samtlige jødiske institutioner nu overvåges af politiet.”

 146. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Hr Lem che siger det selv “…….at det yderste højre er lige så dødeligt som det yderste venstre, inklusive gale islamister.”
  Indholdet min tekst 10:27 er nu godkendt, kun små sætternisse fejl, inhold ok, det rabler ikke Hr Lemc he, det gør det ikke, det er bare noget du siger, egentligt burde du vide, men Hr Lemc he fortrænger at Tyskland at Sverige i undergang (“…at det yderste højre er lige så dødeligt som det yderste venstre, inklusive gale islamister.”)..end ikke en plan- B, og denne “plan- B” kommer ALDRIG, og ALDRIG er en lang lang tid for det Tyske for det Svenske folk!

 147. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, lad nu weekend vodkaen i fred, eller koncentrer dig om den og ikke denne blog. Det er ret usammenhængende propaganda, du formulerer.

  Og så al den sædvanlige sludder om Sverige.

 148. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Hr Lem che jeg indrømmer, mine indlæg var lidt vankelige at forstå, kun at ligge til side, en dag vil du forstå når virkeligheden indhenter og overhaler os.
  Der er tusinde af planer, men nogen plan B kommer aldrig, vi (EU) er lagt ud som kanonføde, det er nu tydeligere dag for dag, time for time!

 149. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, skulle du ikke foreslå din herre og mester, at han lukkede lidt flygtninge ind. Der må være masser af plads, hvor de kan finde et fristed. Og når det så er sket, så kan du jo komme tilbage til vores kollektive undergang.

 150. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Hr Lem che ….jeg ville helst se en forsyningslinie til Danmark, og flugtrute det danske folk via Kaliningrad, men det har jeg ikke grønt lys for at skrive, nu den pågående handelskrig fra Danmark!

 151. Af j nielsen

  -

  Når din mand eller kone kalder dig “Plan B” er det på høje tid at revidere fremtidsplanerne.

 152. Af Tom Clark

  -

  Mikkel Andersson:

  Du påpeger, at terrorangrebet mod New York (9/11) kom før krigen i Afghanistan. Men det hele startede ikke dér! Brzezinski pralede i sine erindringer om hvordan USA i 1979 – for at lokke Sovietunionen i en fælde – samlede de mest fanatiske muslimer de kunne finde i Nordafrika og mellemøsten (herunder bin Laden og hans slæng), gav dem træning og våben. Det var kimen til al Qaeda, og senere kom blow-back i form af angrebene mod Yemen havn, ambassaderne i Kenya og Tanzania, og ja – 9/11. Terrorangrebene mod London (2005?) og i Spanien var udført af folk, der blev radikaliseret af vores krige i Irak og Afghanistan. Alt dette er velforstået af efterretningstjenester, tænketanke og terroreksperter. Pentagon udførte en stor undersøgelse for ca. 10 år siden om muslimsk terrors årsager, og rapporten konkluderede entydigt, at muslimer bliver radikaliseret på grund af vores krige (dengang i Irak, Afghanistan), hvilket øgede ikke blot terror men samarbejde mellem ellers adskilte terrorgrupper. Derudover blev det påpeget, at vestens ensidige støtte til mellemøstlige despoter og diktaturer (Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Bahrain etc.) foruden Israel, var en stor motiverende faktor.

  Den tidligere chef for MI5 fortalte bekræftede forbindelsen mellem vores krige og islamisk terror under Chilcot høringen, idet hun sagde at Irakkrigen havde gjort Storbritannien mindre sikker “i betydelig grad”. En mellemøstekspert ved CIA fortalte, at Irakkrigen med den efterfølgende sektariske politik (sunnier mod shia’er), førte til etablering af al Qaeda i Irak og senere ISIS (som voksede ud af al Qaeda). Den tidligere chef for USAs Defense Intelligence Agency Mike Flynn, bekræftede dette og sagde endvidere, at hans organisation havde advaret regeringen allerede i 2012 at en massiv fanatisk (Sunni) islamisk blok ville vokse sig stærk i den østlige Syrien. Hans konklusion var, at regeringen bevidst ignorerede DIAs advarsler, idet de ønskede netop at styrke gruppen mhp. at fjerne Assad.

  Under alle omstændigheder kan vi ikke komme uden om, at vestens konfrontoriske udenrigspolitiske planer og strategier har, og fortsat er, en stor medvirkende faktor i islamisk terrors vækst og udbredelse.
  Mvh Tom Clark

 153. Af Hermeneutiske implikationer i den politiske debat | tankesite

  -

  […] Berlingske-blog en meget skarp kritik af ”Den misforståede “forståelse” af terrorismen” (Berlingske Tidende 26/7). Artiklen har ret hele vejen, men rammer det dybeste problem i venstrefløjshermeneutikken, når […]

 154. Af Niels Peter Lemche

  -

  TOM CLARK, det kan alt sammen være rigtigt; men hvad hjælper denne erkendelse lige nu?

 155. Af georg christensen

  -

  Jeg tilhører også en af dem, som har forstået eller misforstået ordet “terror”, og derfor kun forlanger , at ordet kun bruges , når “ændringer” at det nuværende ønskes, i det lokale som i det internationale.

  NB: “terror begrebet” er i bund og grund ikke andet, som modstand mod det nuværende “magt begær”. Derfor er løsningen også soleklar, (magtbegæret og modstanden) opløser sig selv, i et anderledes , desværre nok nyt “magtbegær”, noget nyt, et nyt mål for hele “LIVET” med værdighed overfor sig selv og hinanden , samlet tør imødegå.

 156. Af j nielsen

  -

  “Under alle omstændigheder kan vi ikke komme uden om, at vestens konfrontoriske udenrigspolitiske planer og strategier har, og fortsat er, en stor medvirkende faktor i islamisk terrors vækst og udbredelse.
  Mvh Tom Clark”

  “TOM CLARK, det kan alt sammen være rigtigt; men hvad hjælper denne erkendelse lige nu?”

  Der skal man lige passe på ikke at overse de tre små ord: “og fortsat er”.

  Vestlig indblanding i Mellemøsten kræver ofre blandt helt almindelige mennesker. Angreb med droner er bare den nyeste metode til at sikre en stadigt stigende tabsliste.

  På et tidspunkt er der bare nogen der får tanken: “Hvorfor skal det kun være her? Hvorfor er det os der skal stå med alle lidelserne?”

  Så nu har man sine egne “droneangreb”. Kan de stoppes? Kan vores, kunne man med lige så stor ret spørge.

 157. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lemche
  Kun betonhjerner kan frembringe et så tåbeligt spørgsmål. Man mærker hensigten og bliver utroligt forstemt, men det er jo det, du kan.

 158. Af P. Torbensen

  -

  Det rigtige ville være at stævne Bush,Blair samt Anders Fog Rasmussen for den internationale
  domstol i Haag for deres rolle og krigsførelse i Mellemøsten på et falsk og forkert grundlag.

 159. Af Jan Ulrik Friis

  -

  JVM……..det kunne tænkes , og med rette, at denne Lem che en lusket type, bemærk det fjendebillede Hr Lem che presenterer os for: Lem che : ” at det yderste højre er lige så dødeligt som det yderste venstre, inklusive gale islamister.”
  Javist men Hr Lemc he ‘glemmer’ helt bevidst ondets rod, de radikale og pladderhumanisterne der hører til de allerfarligste der nu i lyntempo nedbryder samfundet og vores land, Hr Lemc he fortrænger at Tyskland at Sverige ja Danmark i undergang, del i hans plan at kalifatet, men Lem che’s en dødeligt plan for folket!

 160. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Er det ikke på tide, at den Europæiske/Danske befolkning får en forklaring på hvad det politiske mål er, med den store muslimske indvandring der foregår i nu!

  Almindelige mennesker, ser det der foregår med indvandring, som den direkte vej mod ragnarok, og en enorm katastrofe, for de Europæiske lande, samt befolkninger!

  Det kan ikke passe at 27 landes politikere er handlingslammede, og dummere end den ordinære befolkning!

  Er der nogen med mere end to brikker mellem ørerne, til at flytte rundt på, som kan give en troværdig forklaring, på det idioti, der foregår politisk i Europa/Danmark, med hensyn til muslimsk indvandring?
  M.v.h.

 161. Af Niels Peter Lemche

  -

  Er det virkelig JUF, der har skrevet dette indlæg? JAN ULRIK FRIIS – 31. JULI 2016 10:22.

  Se på stavemåden, det hakkenbde tastatur osv. Indholdet minder mere om visse andres, som måske nu skriver under en andens pseudonym.

  JUF, er det virkelig dig?

 162. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Hr Lemc he vi kunne alle være vindere, istedet for nu hvor vi alle bliver tabere, fordi tossegode radikale og pladderhumanister sætter vores land og alt over styr.
  Sig mig Hr Lemc he. at du ikke en af dem der går efter kalifatet i hijab, at en af disse tossegode radikale pladderhumanister?
  Det kan og vil du ikke benægte!

  Det giver sig selv, om jeg skrev under pseudonym , ville jeg nok vælge et bedre pseudonym!

 163. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jamen, skulle det være dig, og jeg har stadig mine tvivl, så har det været en hård weekend ovre hos dig. For megen vodka?

 164. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Hr Lem che der er forskel på russisk vodka, og den vi sender som export, himmelen til forskel!
  Jeg forstår Hr Lemc he denne dag i Køln over weekend, i sympati demonstation for Erdogan regimet.
  Men vi må naturligvis tage konsekvensen truslen imod Danmark, fjerne alle moskeerne, de er udklækningsanstalter for radikale islamister, skattefri terror på dansk jord, imod det danske folk, imod Danmark.
  Vi må hjemsende islamister non-top, for islamisterne i selvskab med Merkel & Stefan Löfven, farlige, ja livsfarlige i ond misforstået humanisme!.

 165. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, den med vodkaen ved jeg godt. Også at russerne drikker lidt for meget af den for deres eget bedste.

  Hvorfor i alverden vil du sende islamisterne hjem. Der er jo ingen ovre hos jer. IS-lederne kommer ganske vist fra Tjetjenien og nogle -stan’er, men de fylder nok ikke meget i gadebilledet i Moskva eller St. Petersborg.

 166. Af Kim P Olsen

  -

  Ups..

  Der var vist en lille brainfart fra JUF:

  “AF JAN ULRIK FRIIS – 31. JULI 2016 18:02
  Hr Lem che der er forskel på russisk vodka, og den vi sender som export, himmelen til forskel!”

  Så JUF blogger fra Rusland. Det har vi nu hans eget ord for!

 167. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Kim skarpsindigt set, det vidte jeg jo ikke at du Kim denne blog, da havde jeg været meget mere forsigtig i min udtalelser, ikke let at holde på en hemmelighed om Hr Olsen læser imellem linierne, men godt ord igen Kim, & vodka, jeg havde vel lov lige at smage en enkelt, det forblev bare ved en enkelt!

  Hr Lemc he & islamisterne……for at en lang historie kort, da resten kender vi alt for godt fra Aleppo, at EU ender som en rygende ruin, derfor, og hurtigt, hjemsend alle islamisterne, intet ondt i det!

 168. Af Niels Peter Lemche

  -

  KIM P OLSEN, jo, han sidder derovre. Det skinner igennem adskillige af hans indlæg. Altså en Putin-klakør, men en af de mere underholdende, fordi manden vist er veluddannet.

 169. Af Kim P Olsen

  -

  Ja, man skal ikke tage fejl af statsbloggere. De er en slags medieambassadører.

  Jeg har dog oplevet mere elegante af slagsen end JUF.

  Han bekræfter mit indtryk af Rusland som en humorforladt utilpasset lømmel i det internationale samfund.

  Kunne russerne bare bruge “hjernedoping” i stedet for at stjæle medaljer fra ærlige atleter, ville verden være et bedre sted.

 170. Af Niels Peter Lemche

  -

  KIM P OLSEN, hjernedoping hjælper ikke meget på hjernedøde!

 171. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Kim og Hr Lemc he de værste skurke alligevel de politiserende kvinder der er ved at køre alt i sænk……undergravet Danmarks økonomi, velfærd, familiemønster og sikkerhed…….se hvordan mer kel hendes “Wir schaffen es”ser ud til at blive vore civilisations undergang…..minder mig om “Arbeit macht frei.”!
  De der ønsker at udforske islamismen og dyrke volden frit for at rejse til Mellemøsten og Afrika, ikkesandt Hr Lemc he, istedet for at inviterer volden hertil, de virkeligt skyldige de politikere der tillod denne massive indvandring, at udfaldet forudsigeligt,som med russisk roulette at heldet tager en dag slut, udfaldet forudsigeligt : undergangen, klemt ind imellem Sverige og Tyskland, at så længe Danmark stoler på heldet som vi gør det nu, uden konkret handlingsplan, er det kun et spørgsmål om kort tid og ‘held’ indtil Danmark tabt.

 172. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN ULRIK FRIIS, du lyder lidt desperat. Løb du tør for vodka?

 173. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Hr Lemc he …..vi skal have en flugt og forsyningslinie over Kaliningrad, ja det haster!

 174. Af Niels Peter Lemche

  -

  JUF, du mener Königsberg? Kalinin var så ubetydelig, at selv Stalin lod han i fred.

 175. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Ystad kan jo også blive vigtig nok, i en flugt situation.!

 176. Af Jan Ulrik Friis

  -

  Kim i virkeligheden må du/ vi være forsigtig da denne Lem che en lusket type, som jeg engang fortalte Lem che at ligesom Mer kel en skummel fidus.

  Lem che og ‘dit’ Königsberg, ja godt med dig Lem che & TB jeres luskede numre, egentligt relativt, og med hvilke øjne man ser, at Kaliningrads betydning, som da Stalin hørte om Pavestaten, og åbenbart fået nok af en pave der skiftevis for og imod krigen, og støtter begge fronter, at Stalin ville vide “Hvor mange divisioner har paven?”
  De kunne jo bruges, og med rette mere fornuftigt et helt andet sted.
  Betydningen af Pavestaten, betydningen af Kaliningrad, åbenbart med hvilke øjne man ser!

  Kaliningrad kan jo også blive vigtig nok, i en dansk flugt situation.!

Kommentarer er lukket.