Søren Pinds fornemmelse for terror

Af Mikkel Andersson 223

I et større interview med Politiken gør justitsminister Søren Pind sig til talsmand for det synspunkt, at mennesker, som ikke advokerer hverken vold eller terror, alligevel de-facto bærer et medansvar for at øge terrorrisikoen, fordi de ansporer og fremelsker terrorister. Det gør han ved at lave en kobling mellem ytringer om, at Vesten eksempelvis befinder sig i en borgerkrigslignende konflikt i krig med islam og så folk, han betegner som psykisk forstyrrede, som han hævder begår terror, fordi de har læst sådanne ytringer.

Ingen kan, af oplagte grunde, afvise, at psykisk syge mennesker får mærkelige ideer af at læse eller se ting. Deres verdensopfattelse er per definition forstyrret og dermed uforudsigelig. Eksempelvis forsøgte John Hinckley Jr. i 1981 at dræbe Ronald Regan, stærkt inspireret af filmen Taxi Driver. Kan spillefilm dermed siges at bære et medansvar for præsidentattentater? Ikke rigtig.

Anders Breivik, som Pind fremhæver som eksempel, blev ekskluderet og marginaliseret fra alle de højreradikale miljøer, han opsøgte. Han sammenkogte derefter sit helt eget unikke og bindegale verdenssyn, der inkluderede tempelriddere og en fremtidsvision for Norge i år 2083 (firehundredeårsdagen for slaget ved Wiens porte) som et hyperkonservativt eventyrland med indlagt hedonistiske zoner, hvor alskende syndighed undtagelsesvist kunne tolereres (syndighed og kønssygdomme fylder generelt meget i Breiviks verdensbillede).
Samtidig opfandt han fjendebilleder, hvor det i højere grad end muslimer, var socialdemokrater og journalister, der var hovedfjenden (han fremhævede i øvrigt i sit manifest et ønske om, om muligt, at samarbejde med Al Qaeda), hvorefter han dræbte en masse ungsocialdemokratiske teenagere på en sommerlejr. Han var utvivlsomt inspireret af rigtig meget, inklusive den nævnte tempelridderordenen, som dog blev opløst i år 1302 (han opfandt imidlertid en ny og aldeles fiktiv udgave af denne, som han hævdede at være øverstkommanderende for) samt computerspilserien Dragon Age.

At mene, man skal indrette den offentlige debat, så man undgår ting, der kan få forstyrrede mennesker til begå vanvittige handlinger, virker derfor temmelig uholdbart.

Ikke dermed sagt, at der ikke fremsættes temmelig polemiske og overdrevne udsagn fra alle politiske fløje, for det gør der. Og her er den yderste højrefløj absolut ingen undtagelse.

Der findes så afgjort en ganske krigsmetafortung retorik på dele af den yderste højrefløj, hvor nogle ynder at iscenesætte muslimske indvandrere som en form for besættelsesmagt og dem selv – belejligt nok – i helterollen som modstandskæmpere. I betragtning af, at den dansk indvandringspolitik konsekvent er ført med temmelig brede flertal bag sig, og udlændingeloven af 1983 blev vedtaget af alle partier bortset fra Fremskridtspartiet, er analogien enten absurd eller – i den mest venlige læsning – et udtryk for, at man mener, der eksisterer et modsætningsforhold mellem Danmark og muslimer, der imidlertid er så langt oppe på de polemisk høje nagler, at det i praksis bliver meningsløst. For dansk indvandringspolitik er – om man kan lide den eller ej – ført med et klokkeklart og solidt demokratisk mandat i ryggen.

Om vesten er i krig med islam, er en sværere diskussion. Det er der tydeligvis en del tilhængere af islam, som mener. Der kan Pind da godt hævde, det er en “dødskult”, som vesten er i krig med, men det er ikke desto mindre end dødskult, som i så fald mener at repræsentere “den sande islam”. Og hvordan skulle man som ikke-muslim kunne afgøre, hvad der udgør den sande udgave af islam, og dermed meningsfuldt vurdere hvorvidt de har ret eller tager fejl – hvilke kriterier skulle man applicere for at afgøre det? Slå op i den Koran, som man alligevel ikke mener er en åbenbaring fra Gud i første omgang og ud fra tolkninger heraf fortælle tilhængerne af en tro, man ikke deler, hvordan de skal udlægge deres egen religion korrekt?
Men at der er temmelig mange muslimer, som ikke mener sig i krig med vesten eller abonnerer på mere rabiate trosfællers udlægninger i den henseende, er en ret banal konstatering. Derfor står det det særlig meningsfulde i at konstatere, at Vesten bredt betragtet, er i krig med islam, som andet end en abstrakt størrelse, der i så fald ikke har særlig meget at gøre med en ret stor del af religionens tilhængere, ikke helt tydeligt for mig.

Derfor har jeg absolut intet problem med, at Pind kritiserer retoriske excesser. Men hans forsøg på at gøre folk, der bruger defekte analogier medansvarlige for vold og terror, selvom de ikke advokerer dette, finder jeg derimod noget bekymrende.
Ikke mindst, når det kommer fra en mand, der allerede har vist, at han er villig til at indskrænke ytringsfriheden, når han har hjemmestrikket en analyse, der tilsiger, at en sådan indskrænkning kan forhindre vold.

Det så man allerede i forhold til den såkaldte imamlov. Logikken var her, at hvis imamer (og andre prædikanter også, men i praksis er lovgivningen naturligvis primært tænkt rettet mod muslimske sådanne efter afsløringerne i Moskeerne bag sløret) siger rabiate ting på prædikestole, så er det særlig farligt, og derfor bør de have mindre ytringsfrihed end alle andre i det offentlige rum.

I interviewet erklærer Pind, at han taler som “øverste chef for efterretningstjenesten”, så det er altså bl.a. i den egenskab, han fastslår, at disse udmeldinger øger terrorrisikoen. I så fald vil det unægtelig forekomme underligt, hvis han ikke går ind for ufrihed for såvel Loke som Thor. For hvis diverse fredelige men angiveligt terror- og forbrydelsesfremmende imamer skal have flettet næbbet med domstolenes hjælp, hvorfor så ikke gøre det samme overfor fredelige, men angiveligt tilsvarende terrorøgende, folk på højrefløjen, som med deres retorik ifølge ministeren er med til “fremelske” terror?

Og hvorfor stoppe der? Hvad med dem, som sammenligner politiske modstandere med nazister i mere eller mindre gedulgte vendinger? Er de ikke også potentielt volds- og terrorøgende, særlig ift. psykisk ustabile mennesker? Tænk på de gange, hvor Pia Kjærsgaard har været truet på Nørrebro og andetsteds, af folk, der mente hun var at sammenligne med nazismen. Alle ved jo, hvad der var nødvendigt for at stoppe nazismen sidst, så hvis nu DF virkelig minder om dem, kan det så ikke for psykisk forstyrrede mennesker forekommer rimeligt at begå terror og vold mod dem?

Hvad med dem, som kalder politiske modstandere syge i forskellig henseende? Opfordrer man ikke dermed inddirekte til tvangsbehandling af dem? Det er vel det, som bør overgå syge mennesker. Osv. osv.

Men sludder, vrøvl, defekte analogier, dæmonisering og vilde overdrivelser er nu engang en del af enhver debat. Det har det altid været, og det vil det være fremover. Men der er den offentlige debats grundvilkår, at man må imødegå dette og udstille sådant via argumenter. Og ja, så kan man naturligvis godt sige, at beskyldninger om, at politiske modstandere er med til at fremelske terror, selvom de ingenlunde støtter sådan, også er et argument, Men det fremstår ikke, som et af de logisk sammenhængende eller intellektuelt vederhæftige af slagsen. Det virker derimod mere som et forsøg på retorisk guilt-by-association, der lidt svarer til eksempelvis anklager mod Zenia Stampe om at være medansvarlig for diverse forbrydelser begået af indvandrere eller andet i samme boldgade.

Dermed ikke sagt, at man ikke kan opfordre til terror eller eksplicit billige sådan. Men eftersom sådanne opfordringer i forvejen – også inden imamloven kom til – var kriminelt, så er det antageligvis ikke sådanne udsagn, som ministeren sigter til. Som justitsminister tænker jeg, at det ville være overskueligt at få sådanne retsforfulgt. Han skaber derimod blot ud af det blå en kobling mellem argumenter, analogier og analyser, han ikke kan lide og finder overdrevne, og så voldshandlinger. Voldshandlinger som dem, der fremsætter disse analyser og analogier, ikke selv billiger i nogen henseende. For hverken Katrine Winkel Holm, Eva Selsing eller nogen af de andre, som Pind direkte eller inddirekte synes at adressere, har i nogen som helst meningsfuld forstand opfordret til vold eller terror. Alligevel bliver de i hans udlægning de-facto gjort ansvarlige for at fremelske og øge risikoen for sådan.

At Pind markerer hvilke politiske udmeldinger og analogier, han er uenig i, er aldeles glimrende. Men forsøget på at udbrede ansvaret for terror til debattører, som hverken opfordrer til eller billiger sådan, er mildest talt bekymrende. Ikke mindst, når det kommer fra en mand, der allerede har demonstreret, at han er aldeles indstillet på at ofre på en lille smule frihed for det, som han tror, vil give en lille smule sikkerhed.

223 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Apropos Pind, læs bogen “hverdagens psykopater” 🙁

 2. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvis vi giver efter for de islamistiske terroristers krav om, at vi skal indskrænke ytringsfriheden, så belønner vi terroren, og det vil selvfølgelig blot opmuntre terroristerne til at stille nye krav, og begå mere terror, hvis vi ikke efterkommer de nye krav.

  En indskrænkning af ytringsfriheden ville heller ikke hjælpe de danske jøder, der er potentielle ofre for de islamistiske terrorister, blot fordi de er jøder og fordi der står i koranen, at jøder skal slås ihjel, “hvorend I finder dem”…

  Det er som bekendt Koranen, der inspirerer de islamistiske terrorister, til at begå terror mod f.eks. jøder, blot fordi de er jøder.

  Hvis vi skal forbyde hadefulde ytringer, der inspirerer terrorister, skal vi så også forbyde koranen, Pind?

 3. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tempelridderne blev bandlyst i 1312, ikke 1302. Sidste stormester brændt 1314.

  Bare for at få det rigtigt.

 4. Af Gert Hansen

  -

  Citat: ‘Og hvordan skulle man som ikke-muslim kunne afgøre, hvad der udgør den sande udgave af islam, …’

  Det kan muslimer som bekendt heller ikke finde ud af. Derfor de daglige bombesprængninger og drab indenfor islam. Det er svært at se, at det vil stoppe, før der ikke længere er tilstrækkelig mange unge mænd at tage af, der er villige til at dø for islam. Det vil tage temmelig lang tid.

  Europa har ikke længere, efter to frygtelige verdenskrige og efterfølgende velstand med lave fødselstal, unge mænd at ofre. Der er derfor kun en defaitistisk politik tilbage, med lejlighedsvise uheldige krigeriske indgreb til støtte for USA. Ellers udmønter Vesteuropas ‘protest’ sig i sørgemarcher, blomster og bamser, og præsidenters eller statsministres krigeriske udtalelser ved terrorhandlinger, virkningsløse udtalelser der er glemte to dage efter.

  At Pind er villig til at ofre frihed for sikkerhed kan ikke undre. Den glidebane er desværre helt almindelig i Vesteuropæiske samfund. Det er så at sige, en del af nutiden her. Magthaverne tør ikke andet, og så længe såkaldt ‘moderate muslimer’ ikke allierer sig med ikke-muslimer, og/eller tager et inter-islamisk opgør, er det svært at se nogen udvej. Et ikke-muslimsk opgør med msulimer er ikke ønskværdigt – og så er der overgivelse tilbage. Det bliver en lang og for ikke-muslimer pinefuld periode. Det er i denne forbindelse Pinds udtalelser skal ses.

 5. Af javier Martinez

  -

  “Samtidig opfandt han fjendebilleder, hvor det i højere grad end muslimer, var socialdemokrater og journalister, der var hovedfjenden (han fremhævede i øvrigt i sit manifest et ønske om, om muligt, at samarbejde med Al Qaeda), hvorefter han dræbte en masse ungsocialdemokratiske teenagere på en sommerlejr. ”

  SP har helt ret mht. at faren ligger i højrefløjen og Islamisterne mht. terror, og at muslimbashing fra højrefløjen kan føre til deres ønsket borgerkrig de to grupper imellem..Problemet er naturligvis at de ikke blot udrydder hinanden de to grupper, men at de tager alle de uskyldige røde med der står rundt omkring som i Nice, og Breivik gjorde samme..Han forstod heller ikke at det var hans egen højrefløj der havde indført alle de løn og velfærdsdumpedende over for røde partier..Som DF under VKO hvor indvandringen mere end blev fordoblet år for år..http://politiken.dk/indland/politik/ECE3348897/pind-gaar-til-angreb-paa-hoejrefloejen/

  For en gang skyld har Pind sagt noget fornuftigt , og skal naturligvis så have ros…

 6. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Jihad eksisterede før Muhammed-krisen…

  Islamisterne truede og dræbte gud og hvermand, som de af en eller anden grund ikke brød sig om, før Muhammed-krisen.

  Jyllands-Posten publicerede som bekendt Muhammed-tegninger, fordi flere episoder havde vist, at man tilsyneladende ikke kunne udtale sig kritisk om islam, uden at riskere, at blive udsat for vold.

  Oprindeligt var det Politiken, der stillede spørgsmålet, om man risikerer at blive overfaldet, hvis man udtaler sig kritisk om islam.

  Politiken stillede spørgsmålet efter, at en jødisk lektor fra Carsten Niebuhr-instituttet var blevet overfaldet af en flok muslimer, fordi han havde holdt en forelæsning for sine studerende, hvor han fortolkede koranen.

  De antisemitiske islamister, der overfaldt den jødiske lektor, kunne tilsyneladende ikke finde sig i, at en jøde fortolkede koranen, og derfor overfaldt de ham.

  Det var, blandt andet, dén episode, der fik Politiken til at stille spørgsmålet:

  “Kan man kritisere islam, uden at riskere, at blive udsat for vold?”

 7. Af Gert Hansen

  -

  ‘An Appeaser Is One Who Feeds a Crocodile, Hoping It Will Eat Him Last.’

  Winston Churchill

 8. Af Niels Larsen

  -

  Hr. Søren Pind bedes venligst forklare, hvordan han kan få højrefløjen til at være farligere end islam?

  Højrefløjen har ét spektakulært terrorangreb bag sig, udført af en forvirret nordmand uden større opbakning i antal end der kan være i Venstres gruppeværelse.

  Islam har i perioden siden Breiviks niddingsdåd udført i tusindvis af større og mindre terrorangreb med langt flere ofre.

  Og som Asger Aamund siger: der er muligt at vore politikere ikke opfatter os som værende i krig med islam, men islam opfatter sig så sandelig som værende i krig med os.

  Og der skal kun ÉN part til at stare og gennemføre en krig. Den naive part bliver offer – og i øjeblikket er vi den naive part.

  Det seneste offer for krigen i skrivende stund, er en udlænding, som faldt for islam under en motorvejsbro på Fyn!

  Vågn op, Søren Pind – eller bedre: gå af! De duer ikke!

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Jyllands-Posten publicerede som bekendt Muhammed-tegninger, fordi flere episoder havde vist, at man tilsyneladende ikke kunne udtale sig kritisk om islam, uden at risikere, at blive udsat for vold.”

  Det er simpelthen for nemt (og forkert!), at undskylde alle islamistiske jihadister, der opfatter terroisme som jihad, med at de er psykisk syge.

  Var den islamistiske terrorist, Osama Bin Laden, psykisk syg?

  Nej; han var jihadist, og han begi terror mod “vantro”, for at fremme islams indflydelse i den vestlige verden, ved at skræmme banmge fjolser, som Pind, til underkatselse…

  Helt i overenestsemmelse med terromanualen.

 10. Af javier Martinez

  -

  “. Men hans forsøg på at gøre folk, der bruger defekte analogier medansvarlige for vold og terror, selvom de ikke advokerer dette, finder jeg derimod noget bekymrende.”
  Den frafaldne røde

  Frafaldne fra anstændigheden i den højreradikale front, er naturligvis skyldig i terror….Både i den deres konfrontation skaber, såvel som i egen når fx. navnet er prebensk /Benny-isk Breivik!

  “og ja, så kan man naturligvis godt sige, at beskyldninger om, at politiske modstandere er med til at fremelske terror, selvom de ingenlunde støtter sådan, også er et argument,”

  Du skaber hermed blot ud af det blå at en kobling mellem argumenter, analogier og analyser ingen værdi har mht. konklusionen..Den går ikke!, ,

  Et falsk præmis er også et argument, som set her…Hvis der er bevis for påstanden er det sandt, hvis ikke usandt..Hvor svært kan det være?

  Det er korrekt at faren ligger i højrefløjen og islamisterne..PET ved det også siger SP…Naturligvis burde de holde et våben øje med folk som Thomas Borgschmidt der opmuntrer til at dræbe navngivne røde politikere , Prebe.n i et af sine mange daglige navne mv.., Munch, Kim Olsen m.fl

 11. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Martini

  De fundamentalistiske islamister befinder sig på den alleryderste højrefløj; islamisterne ligger meget langt til højre, for alle demokratisk orienterede nationalister.

  Islamisterne er antisemitter: islamisterne hader jøder, blot fordi de er jøder, og de myrder jøder, blot fordi de er jøder – samt fordi der står i koranen, at jøder skal slås ihjel, “hvorend I finder dem”.

  Islamisterne er imod demokrati og “menneskeskabte” love, og vil have et religiøst diktatur i stedet, hvor kvinder og tilhængere af andre religioner bliver undertrykt groft og systematisk.

  Venstrefløjens mesalliance med islamisterne, minder med andre ord en del, om Stalins alliance med Hitler…

 12. Af Flemming Lau

  -

  Det er dyb ironisk at netop Pind som ny såkaldt sherif anser islamkritikere mere farlige end islamister, blot fordi de helt legalt bruger deres ytringsfrihed. Efter blot et år i sadlen, bruger de nu deres energi på at dæmonisere dem de skulle beskytte, til trods for de før valget højt og helligt lovede dem at ville tage en omgang med konventionerne.

  Venstre ved du hvor har,…………! Ja ! På ryggen af den Islam kritiske dansker, med et fortsæt om at “stikke” denne i ryggen, så Islamiseringen af Danmark kan fortsætte til glæde for de islamofile !

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse:

  “Var den islamistiske terrorist, Osama Bin Laden, psykisk syg?

  Nej; han var jihadist, og han begik terror mod “vantro”, for at fremme islams indflydelse i den vestlige verden, ved at skræmme bange fjolser, som Pind, til underkastelse…

  Helt i overensstemmelse med terrormanualen.”

 14. Af Kasper Jensen

  -

  Udryddelsen af alle jøder i Tyskland blev også udført med et klokkeklart demokratisk flertal. Hitler blev valgt demokratisk. Bare fordi en bestemt handling er udført af et demokrati betyder ikke at det er moralsk korrekt eller retfærdigt.

 15. Af Maria Due

  -

  “Hvad med dem, som sammenligner politiske modstandere med nazister i mere eller mindre gedulgte vendinger”

  Må jeg lige være her, der var overhovedet ikke noget gedulgt over de nazi-beskyldninger, der allerede regnede ned over undertegnede først i nullerne, og jeg har altid været en liberal vælger og mener som sådan hele tiden at have haft typiske meninger. Jeg husker tydeligt første gang, hvor min mand hældte en gedigen whisky op i to tumblere, og jeg nåede frem til, at jeg godt kan tåle at blive kaldt nazist af mennesker, der ikke kender mig. Det er selvfølgelig en grov injurie, men når alternativet er tavshed eller politisk korrekthed så tåler jeg det. Efterfølgende fik jeg en undskyldning fra en højskolelærer, der havde ladet de ellers altfavnende globale følelser løbe af med sig. Men siden blev det en vane at blive kaldt nazist, islamofob og tilhænger af en sindssyg norsk massemorder.

  Som kommentator har jeg ofte forsøgt at nedtone Pind på hans egen blog, men det var spildt ulejlighed, og efter at have set dagens glædestrålende avisfarvebillede af hans ellers hyppigt usynlige boss, der dukkede frem fra kulisserne for at deltage i noget, der er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt i dansk politik, nemlig en regnbueparade, er jeg dødtræt af de mennesker, der lægger planerne i Venstre. De anser det åbenbart som mere betydningsfuldt at behage regnbuefolket end deres egne vælgere, som de taber mange af i disse år.

  Og hvem skal man så stemme på efter alle de år? Problemet er jo, at mange af vi venstrefolk ikke har noget egentligt alternativ, og at vi derfor må nøjes med at stemme på et protestparti, selv om vi ikke tror på partiprogrammet. Vel at mærke stemme på et protestparti for at kalde Venstre til orden. Men har Venstre en tilstrækkelig stor talentmasse til at opstå som fugl Føniks og genfinde de nuancer, som gik tabt med Lars Løkke Rasmussens bogholder-regering? Måske, jeg kan godt lide Karsten Lauritsen og Knuth, og der er også flere.

  Glem Søren Pind, hans ordskvalder er ikke værd at fundere over. Venstre venter på, hvad der sker i Tyskland, og der går det mod højre. Som Anders Lund Madsen sagde ved en lejlilghed, hvem skulle tro, at man kan komme til at savne Poul Hartling.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Kasper Jensen

  Det er en gammel og udbredt misforståelse, at Hitler blev valgt til diktator på demokratisk vis, som kommunister ofte brugte til, at miskreditere demokratiet – ligesom du tilsyneladende gør…

  Men det tyske nazistparti fik faktisk ikke flertal, ved Tysklands sidste, skæbnesvangre valg, før Anden Verdenskrig. Det var den gamle elite, med Hindenbrug i spidsen, der forærede Hitler magten, og senere accepterede, at han satte demokratiet ud af kraft.

  Uddrag fra “No, Hitler Did Not Come to Power Democratically” af Daniel Luban:

  ” In the final two free elections before Hitler’s rise to power, in July and November 1932, the Nazis received 38% and 33% of the vote, respectively — a plurality but not enough to bring them into government. In the 1932 presidential election, Hitler lost to Hindenburg by a wide margin.

  Hitler came to power not through elections, but because Hindenburg and the circle around Hindenburg ultimately decided to appoint him chancellor in January 1933. “

 17. Af javier Martinez

  -

  AF NIELS LARSEN – 21. AUGUST 2016 15:44
  “Hr. Søren Pind bedes venligst forklare, hvordan han kan få højrefløjen til at være farligere end islam?”

  Man kunne fx. starte med at kigge på tabs ofrene i Skandinavien? Breivik alene har dræbt flere end alle muslimske terrorangreb i skandinavien over tid!

  “De fundamentalistiske islamister befinder sig på den alleryderste højrefløj; islamisterne ligger meget langt til højre, for alle demokratisk orienterede nationalister.
  Islamisterne er antisemitter: islamisterne hader jøder, blot fordi de er jøder” JSR

  Religion er en konservativ ideologi ja! Bygget op på fede præster og imamer og en medgørlig , ikke tænkende befolkning der så er statister i eget liv.
  Jøder dræber muslimer til lyden af Trump eter..IDF er verdens største terrororganisation, derefter fulgt af US ARmy.
  Nationalisterne fra den højreradikale front, er netop kendt på ikke at være interesseret i demokrati, da ingen lytter til deres tossede meninger, men kun kan få dem indført via vold.

  Derfor har Pind helt og aldeles ret i sine konklusioner her.

 18. Af P Christensen

  -

  Enig med MA.
  Med Pinden ser vi nok snart endnu en Venstremand på vej til det Ridicule Venstre.

  Desværre er SP og andre globaliserings-fantaster ansvarlige for miseren.
  Men har naivt og forceret på få årtier bragt folkeslag, kulturer og mentaliteter sammen, herunder ikke mindst religioner, som absolut ikke har nogle fællesnævnere, i den
  enfoldige tro, at vi problemfrit kan leve sammen.

 19. Af javier Martinez

  -

  Indlæg til JSE om højreradikale religiøse mv…

 20. Af javier Martinez

  -

  AF FLEMMING LAU – 21. AUGUST 2016 16:02
  Det er dyb ironisk at netop Pind som ny såkaldt sherif anser islamkritikere mere farlige end islamister, blot fordi de helt legalt bruger deres ytringsfrihed

  Masser herinde fra højrefløjen har opmuntret til vold..Naturligvis skal den altid begåes af andre og ikke dem selv..Altid stemmer de på højrefløjen, og næsten altid lader de til at være kristne fundamentalister som Breivik også…Så Pind har helt ret igen.

  Venstrefløjen begår ingen terror, og er ingen trussel på nær ved klimademonstrationer hvor man kan risikere at få et skilt i hovedet..

  I filteret til JSR…mente jeg..

 21. Af javier Martinez

  -

  AF FLEMMING LAU – 21. AUGUST 2016 16:02
  Det er dyb ironisk at netop Pind som ny såkaldt sherif anser islamkritikere mere farlige end islamister, blot fordi de helt legalt bruger deres ytringsfrihed

  Masser herinde fra højrefløjen har opmuntret til vold..Naturligvis skal den altid begåes af andre og ikke dem selv..Altid stemmer de på højrefløjen, og næsten altid lader de til at være kristne fundamentalister som B reivik også…Så Pind har helt ret igen.

  Venstrefløjen begår ingen te rror, og er ingen trussel på nær ved klimademonstrationer hvor man kan risikere at få et skilt i hovedet..

  I filteret til JSR…mente jeg..

 22. Af j nielsen

  -

  “Jeg røg i filteret.”

  Jeg foretrækker dem med filter.

 23. Af javier Martinez

  -

  Skal også være plads til en radikal besserwisser i debatten Johanne Schmidt Nielsen

 24. Af A. Bierce

  -

  Lad os alle konvertere til islam. Så har muslimerne ingen undskyldning for at blive radikaliseret og så får vi fred; undtagen de 5 gange om dagen vi skal stikke numsen i vejret.

 25. Af javier Martinez

  -

  I de fleste blogs i Berlingske ryger ordet fascist i filteret mens ordet kommunist ikke gør…Sådan kunne vi fortsætte…Der er ikke tvivl om at Pind godt kunne tænke sig mindre ytringsfrihed af borgerne..Men at tro at højreradikale så vil forsvinde er en fejl..Først da bliver de rigtig farlige..Så er det bedre at de får udstillet deres vås her i medierne..

  Pind er jo også kristen og er kommet med ret så rabiate udmeldinger om at “vi alle er jøder” mv. men ikke “vi alle er muslimer”…Der er forskel på folk.Da han var i opposition, og skrev blogs i Berlingske var den ene mere islam konfronterende end den anden i jagten på stemmer..Nu forsøger han at spille fin. Det bliver jer højreradikale så sure over, og ønsker den gamle Pind retur, der sagde hvad som helst ævl for at please højrefløjen…

 26. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt en udtalelse fra vatPind ifm udnævnelse til ny justitsminister:

  – Der er en ny sherif på vej til byen. Der vil blive slået hårdt men retfærdigt ned. Barmhjertighed vil også indgå. I nødvendigt omfang –

  Spørgsmål – har Danmark fået en ny sherif . . . eller blot en barmhjertig politisk korrekt nyreligiøs forkynder?

 27. Af Anders Munch

  -

  ” I betragtning af, at den dansk indvandringspolitik konsekvent er ført med temmelig brede flertal bag sig, og udlændingeloven af 1983 blev vedtaget af alle partier bortset fra Fremskridtspartiet,” Mikkel Andersson
  http://kvinfo.dk/2015/maend-stemmer-til-hoejre-kvinder-til-venstre
  “Op igennem 1980’erne er der en forskel på 3 procentpoint mellem, hvilke partier mænd stemmer på, og hvilke partier kvinder stemmer på. Så bliver forskellen pludselig 6 procentpoint. Derefter lidt mere endnu, og i dag er vi helt oppe omkring 10-11 procentpoint, lidt afhængige af, hvilke målinger, vi benytter. Jeg har lige tjekket den seneste sammentælling af Gallups politiske indeks. Der ligger vi også på en halv snes procentpoint. Det er temmelig meget.” Professor Jørgen Goul Andersen

 28. Af hektor heimlich

  -

  Lufthavnene overvåges, festivalerne overvåges nu skal også broerne over motorvejene ovevåges. Send de forb.nn.d. muslimer hjem til deres eget helvede -hvad så om de bliver dræbt? ja hvad så -lige nu blivr danskere voldtaget og dræbt! Regeringen er ligeglad! Danmark har verdens mest ansvarsløse, imbecile ledelse!

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  HEKTOR HEIMLICH – 21. AUGUST 2016 18:37, som jeg før har sagt, så er du et af de mest ubehagelige mennesker, der optræder her. Hvor ved du fra, at det var muslimer, der kastede de betonblokke? Du slynger om dig med den slags anklager mod andre mennesker. Du må være rigtig syg i dit afsind.

 30. Af Niels Larsen

  -

  Niels Peter Lemche

  I medierne omtales det, at der er set “2 sydlandsk udseende mænd” løbe fra broen.

  Det kan man roligt oversætte til, at der er tale om nogle af islams hellige bastarder.

 31. Af Rikke Nielsen

  -

  Udfra indlægget og de dertilhørende svar, antager jeg, at vi selvfølgelig – i frihedeen og lighedens navn – også er enige i, at der heller ikke kan lægges en begrænsning på de imamers ytringsfrihed, der med deres udtalelser kan påvirke ” psykisk forstyrrede, som (han hævder) begår terror, fordi de har læst sådanne ytringer.”

 32. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Peter Lemche:

  Tempelriddernes sidste stormester hed Jacques de Molay. Han bliver også accepteret som en stormester blandt frimurerne.

  Han blev brændt d. 18. marts 1314 af den franske konge IV. Philippe og paven V. Clement. Jacques de Molay blev beskyldt for at tilbede dæmonen Baphomet, beskyldt for at være homo og for at gøre grin med Jesus. Og han (Jacques de Molay) ville ikke dele sin rigdom med den franske konge IV. Philippe og paven V. Clement.

  MEN!

  Under den franske revolution blev den franske konge XVI. Louis offentligt henrettet i guillotinen d. 21. januar 1793.

  Under henrettelsen skriger en af revolutionisterne således: “Molay, vi har hævnet dig”!

  Det siger den jødiske frimurer Eliphas Levi. Vi ved fra historiearkiverne, at frimurerne organiserer sig bl.a. i Europa og især i Frankrig i disse år. Der er også stærke og pålidelige kilder, der beretter om arvtagerne til tempelridderne er frimurerne. Eliphas Levi siger direkte, at den franske revolution blev organiseret af frimurerne til formål at hævne Jacques de Molay.

  Frimurerne er meget hemmelige og eksisterer stadigvæk i alle lande i dag. Hvorfor er de så hemmelige og gådefulde? Nu dukker der også stærke kilder op omkring bagmændene bag kupforsøget i Tyrkiet – Gülen bevægelsen, som også har stærke forbindelser til frimurerne.

 33. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Og hvad har frimurerne så ellers rodet sig ind i indtil videre?

  F.eks. miskreditering af verdens muslimerne…?

 34. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez. 16:54

  “Venstrefløjen begår ingen terror!”………Siden hvornår ?

  Siger vold og terror begået af De røde brigader, Beidermeinhof og Blekingegade banden dig intet?

  Det er naturligvis vand i forhold til islamiske terror bevægelser som Al Qaida, Isis, al nusra, Hamas, al Aqsa martyrernes bde, Fatah, Boko haram, Azzam bde, Nidal org, Abe Sayyaf, al hast, al sabbab, ansat al Sharia, ansar al Islam, ansar al deen, army of Islam, Raiders front, jihad al islamic, islamic jihad, plfp..

 35. Af Jan Petersen

  -

  Vanvittigt flisekast på motorvejen: To med sydlandsk udseende efterlyses

  http://lokalavisen.dk/vanvittigt-flisekast-paa-motorvejen-to-med-sydlandsk-udseende-efterlyses-/20160204/artikler/302049992/1265

 36. Af Niels Larsen

  -

  Mehmet Sami Gür: “Og hvad har frimurerne så ellers rodet sig ind i indtil videre? F.eks. miskreditering af verdens muslimerne…?”

  Det klarer muslimerne fint selv – dertil behøver de ingen hjælp.

  Islam er uhjælpeligt miskrediteret over hele den ikke-muslimske verden.

  I er paria.

 37. Af Svend Jensen

  -

  @NIELS PETER LEMCHE – 21. AUGUST 2016 15:35
  “Tempelridderne blev bandlyst i 1312, ikke 1302. Sidste stormester brændt 1314.
  Bare for at få det rigtigt.”

  Tempelridderne blev ikke bandlyst i 1312 – På et kirkemøde i Vienne i 1312 opløses Tempelherreordenen og den opløste ordens ejendom tilkendes Johannitterne. Man kan ikke bandlyse noget som er opløst!
  Suk – NPL’s historiske viden er altid mangel- og fejlfuld.

 38. Af Maria Due

  -

  Det skulle være ganske vist, at bortset fra jøderne, var der ingen, Hi tler hadede og måske frygtede mere end frimurerne.

  I dag er er ikke meget hemmeligt over frimurerlogerne, der endda holder åbent hus en gang i mellem. Medlemmerne klæder sig stadig fint på til møderne og nyder sammen et måltid mad suppleret med levende musik. De bruger mange penge på at støtte kunsten og er ikke spor farlige men ganske almindelige familiefædre, der tager en pause under former, som de sætter pris på. Lad dem dog have den fornøjelse i fred. Der findes andre fællesskaber/loger med mange medlemmer, som minder om frimurerne, og ih hvor er der nogen, der har travlt med at ødelægge facaderne til deres lokaler.

 39. Af javier Martinez

  -

  Derefter lidt mere endnu, og i dag er vi helt oppe omkring 10-11 procentpoint, lidt afhængige af, hvilke målinger, vi benytter.
  Munch

  Utroligt at det er så lavt dog. Troet kvinder var klogere? At der overhovedet eksistere blå kvinder i den mandehadende blå blok er dybt overraskende..Den sidste kvinde i blokken må huske at slukke for lyset og efterlade opskriften på et kogt æg.

  “2 sydlandsk udseende mænd”

  Bliver nævnt som drenge. Men niels påstår jo også at muslimske drenge på 12 år er mænd, mens Danske drenge på 19 år er knægte..

  “Det siger den jødiske frimurer Eliphas Levi. Vi ved fra historiearkiverne, at frimurerne organiserer sig bl.a. i Europa og især i Frankrig i disse år. Der er også stærke og pålidelige kilder, der beretter om arvtagerne til tempelridderne er frimurerne. Eliphas Levi siger direkte, at den franske revolution blev organiseret af frimurerne til formål at hævne Jacques de Molay.”

  Nu er Lemche jo frimurer..Så han må ikke tale om det offentligt..Forvent ikke noget svar.
  ER du forresten i familie med frimurer Ivar Lemche, Lemche? 🙂
  Frimurer er jo en ren jøde organisation så godt som. Tager dog også kristne.Men at de kravlenisser skulle organisere sig til væbnet kamp, og være en disse værd i kamp, er en skrøne..De udgør kun en financial trussel på det personlige plan..

  De skal naturligvis forbydes adgang til offentlige stillinger.. Og alle folketingsmedlemmer der er frimurer skal oplyse om det..Pind kunne godt være en af dem..

 40. Af Maria Due

  -

  “Suk – NPL’s historiske viden er altid mangel- og fejlfuld.”

  Ja, den kræver et konstant overskud hos andre til at korrigere ham, og pudsigt nok har fejl og mangler altid en bestemt slagside.

 41. Af javier Martinez

  -

  Lau

  Ja, der er ingen venstre terror i dag, kun højre og islam terror..Derudover døde kun få håndfulde fra venstrefløjen i 70érne og de var mest skyldige bankfolk mv…Ikke tilfældige forbipasserende som jeres højreradikale og islamisternes gør.

 42. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Ja, muligheden for at Pind er ved at følge Jens Rhone har været nævnt her.

  Men der er andre muligheder. Er Løkke og Venstre mon ved at lave en “Hilmer Baunsgaard” . . . ?

  Der er jo vældig trængsel ude til højre. Der er flere muligheder til venstre for Venstre.

  Lad os se engang: Statsminister LLR – han har jo erfaringen, Udenrigsminister Mette Frederiksen (så kan hun lære det) og Finansminister Morten Østergaad (så bliver det heller ikke nemmere at optjene dagpenge).

  Fordel for Løkke, Chr Jensen ryger nedad.

  Inger Støjberg ryger nok ud.

  Mandater efter 2015 valget: A + B + V = 89. Det er så tæt på de 90, hvis der evt skulle udskrives nyvalg, men måske kan det danne grundlag for en ny regeringen foruden?

 43. Af Jan Petersen

  -

  Vor kære “fessor” er bedre ud i religiøse fabler. Der er ingen, der kan tjekke gyldigheden af de drukviser alligevel 🙂

 44. Af javier Martinez

  -

  Langt mere interessant med konstellationen DF og S…De mangler kun et parti mere og kunne blot være SF, Men Ø, Alternativet kan også bruge..Hvad det drejer sig om vigtigst er at få de radikale smidt på møddingen under næste regering..

  Derudover skal den penge kriminelle statsminister ud..Han er Danmarkshistoriens mest upopulære, og med god grund.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja ja Hr. Jensen så opløst og ikke bandlyst, og hvad så. Efter 1313 eksisterer ordenen ikke længere. Men godt at du og Fru Due fik lidt at glæde jer over.

  Og til Gür: I frimurerlogen i Jerusalem ligger der på altret en Biblia Hebraica, et Novum Testamentum Graece, og en Qur’an på arabisk. Hvad du burde vide, er, at muslimer også kan være frimurere. Da Sadat mødtes med Begin hos Carter, var alle tre tilstedeværende frimurere. Da en murer ikke lyver over for en anden, så kunne de stole på hinanden og gjorde det.

  Der er masser af information om frimureriet på dets hjemmesider, om formål, ideer og meget andet, også en del om historien. Det eneste I ikke kan læse om er ritualerne.

  Og for de dansksindede: Er det ikke interessant for jer, at fra Frederik V til Christian X var alle danske konger frimurere, bortset fra den gale Christian VII og Christian IX. Sidstnævntes søn var det hele sit liv. Men jeres danskhed stikker nok ikke så dybt, at I forstår, hvad det betyder.

 46. Af Anders Munch

  -

  “Derefter lidt mere endnu, og i dag er vi helt oppe omkring 10-11 procentpoint, lidt afhængige af, hvilke målinger, vi benytter.
  Munch

  Utroligt at det er så lavt dog. Troet kvinder var klogere? At der overhovedet eksistere blå kvinder i den mandehadende blå blok er dybt overraskende..Den sidste kvinde i blokken må huske at slukke for lyset og efterlade opskriften på et kogt æg.” Javier Martinez

  Det er ikke mine ord Martinez, men Professor Jørgen Goul Andersen, bare for at være præcis.
  Og bare rolig, den er skam steget, siden han kom med den udtalelse.
  http://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger?survey=104&embed=&historyfrom=0&overloadedblocks=
  November 2015 nåede den op på 15%
  Og ja, mange mænd tror kvinder er klogere end de egentlig er, du er ikke den eneste. Faktum er dog, at kvinder stadig giver underskud, i Danmark og i resten af den civiliserede verden.

 47. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Kære Niels Peter Lemche

  Frimureri består af 33 grader. En frimurer bliver døbt til en stormester, når den opnår den 33. grad.

  Ifølge frimurernes ritual skal en frimurer efter den 13. grad nægte at tro og stole på monoteistiske religioner og istedet acceptere evolutionslæren og kosmos’ kraft og styrke.

  Så, en forstandig, seriøs og ærlig muslim kan simpelthen ikke være en (rigtig) frimurer. For hvis en muslim bliver en rigtig frimurer, så har den allerede afvist skaberen Allah (C.C.) og den hellige bog Koranens indhold og dermed har denne muslim mistet sin tro og religion.

  Den eneste osmanniske sultan V. Murad var også en frimurer, men kunne ikke fremmes mere end den 13. grad, for så skulle han forlade sin religion Islam. Det ville han ikke acceptere eller han fik ikke lov til det.

  Hr. Niels Peter Lemche, jeg har stor respekt for deres viden, men ift. frimurerne er jeg nødt til at stå fast på åben fakta, for frimurernes indre og hemmelige ritualer er blevet afsløret i Istanbul i Tyrkiet. De har nogle helt usædvanlige og ulækre ritualer med menneskekranier, menneskeblod, usædvanligt sex osv. De tilbeder også en dæmonisk figur, der hedder Baphomet.

  Så, Islam og frimureri kan ikke stå sammen og ej tolerere hinanden.

  Alene det at de (frimurerne) er hemmelige og gådefulde burde sige klik for alle og mistænkeliggøre deres indre møder og ritualer. Jeg tror og stoler ikke på, at de er fredelige og hjælpsomme som de påstår.

 48. Af javier Martinez

  -

  Niels Peters Lemche fornemmelse for det korrupte frimureri strækker uden tvivl ind til deres inderste landsforræderiske rækker.

  “Da en murer ikke lyver over for en anden, så kunne de stole på hinanden og gjorde det.” npl

  ….Men overfor alle andre, i egeninteresser..Hvis kravlenissen lærte at fuldføre en sætning, ville det hjælpe gevaldigt på debatniveauet..Frimurer som dig, er roden til en endeløs række af ondskab..De sidder tit som dommere, politimænd og politikere..De skal hjælpe hinanden, men ingen andre ellers..De skal forbydes som en organisation i samfund..Vi kan ikke have alle de dommere, politifolk mv., der frikender deres venner..Vanviddet må stoppes. De skal registreres som farlige samfundsborgere, og hele organisationen forbydes.

  Nu er Lemche jo en jøde , der vist har konverteret til kristendommen, og lever kun for sit had mod skolelærer og muslimer.

  “Er det ikke interessant for jer, at fra Frederik V til Christian X var alle danske konger frimurere,”

  Jo, som jeg påpeget i mit seneste indlæg om frimurer om netop denne, er det UHYGGELIGT hvorledes frimurerne har infiltreret det nassende kongehus. Kronprinsen er vel også en af disse landsforrædere?

 49. Af Anders Munch

  -

  “Selv om danske kvinder har været flere årtier på arbejdsmarkedet, er de stadig i en økonomisk situation, hvor de er afhængige af forsørgelse. Forskellen er bare, at det ikke længere er ægtemanden og familien, der er forsørgeren, men velfærdsstaten. Der er behov for at nytænke familievenlige velfærdsordninger som barselsordninger, hvis forskellen mellem mænd og kvinder skal mindskes, og kvinder i større grad skal bidrage til at sikre finanspolitisk holdbarhed. Som velfærdsstaten er indrettet nu, spilder Danmark både talent og uddannelsesinvesteringer,” siger Nina Smith.”

  Kvinder fatter det bare ikke, og grunden er rimelig simpel.

  https://therationalmale.com/2015/09/02/solipsism-i/

  “Women are bad at reasoning, but good at rationalization.
  Let that sink in for a minute. One cannot rationalize without the faculty for reason. So are women really bad at reasoning? No, actually they’re great at it.
  The difference is that women don’t place as much value on Truth as they do upon self-preservation, and therefore their reasoning processes do not abort when self-contradiction is reached. They’ll just rationalize their way out of that too, if exposed.
  Ultimately, the so-called hamster reflects an underlying difference in value systems more than in reasoning ability.”
  Det her gælder alle kvinder, uanset deres iq, ligesom ingen kvinder kan bygge et hus. Og så har vi tabermændene, med deres underudviklede hjerner, som heller ikke fatter det. Hvordan kan fødemaskiner nogensinde blive arbejdsmaskiner? Det kan de ikke, og alligevel bliver “vi” ved med at prøve at få dem til at være det. Det er uendelig dumt og ærlig talt psykotisk. En vrangforestilling af virkeligheden.

 50. Af Jan Petersen

  -

  Så diskutteres pludselig frimurere anno 1313 – i guder, og folk bliver røvrendt anno 2016 – griner højt 🙂

 51. Af javier Martinez

  -

  “November 2015 nåede den op på 15%
  Og ja, mange mænd tror kvinder er klogere end de egentlig er, du er ikke den eneste. Faktum er dog, at kvinder stadig giver underskud, i Danmark og i resten af den civiliserede verden.”

  Tak for linket! Men at der kun skulle være 15% af kvinderne der er kloge nok til at forstå at blå blok ikke repræsentere dem, er et utroligt lavt tal, og er målløs!..Nu regner du naturligvis Radikale med i blå blok hvor de hører hjemme ikke? Den blå gøgeunge hører ikke til i Rød blok.

  “Frimureri består af 33 grader. En frimurer bliver døbt til en stormester, når den opnår den 33. grad.”

  NPL…Hvad er din grad? Og din forfader Ivar Lemche?

  “Så, en forstandig, seriøs og ærlig muslim kan simpelthen ikke være en (rigtig) frimurer. For hvis en muslim bliver en rigtig frimurer, så har den allerede afvist skaberen Allah (C.C.) og den hellige bog Koranens indhold og dermed har denne muslim mistet sin tro og religion.”

  Den eneste god muslim er en ateistisk “muslim”…Samme med kristne og jøder naturligvis. Buddhister kan jeg godt lide, men vi har ingen af dem.

  Lemche ved uden tvivl godt at der ingen frimurer er i hans egen loge..Måske har de fået en ind for god syns skyld..Således populistisk er frimurerorden naturligvis..Han skulle nok hedde sadat dog eller have mindst lo millioner kr. , og penge i det for de andre medlemmer, før det blev aktuelt dog..

 52. Af javier Martinez

  -

  “Women are bad at reasoning, but good at rationalization.
  Let that sink in for a minute”
  🙂

  Kvinder er hverken mere eller mindre i ræsonnement og rationalisering end mænd….En skrøne der tilhører 1950érne..

  Det svarer til at sige at den frafaldne fra sandheden, blogejers, ræsonnement og surhed om Pind som er kommet med værdig højreradikal kritik, ikke blot er at rationalisere…. 🙂

 53. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez.

  Dåben forgår udelukkende i et kristent gebet. Div Indvielser og til navngivning af fx skibe etc, må man ikke anvende ordet dåb!

 54. Af J. Hans en

  -

  Om vesten er i krig med islam, er en sværere diskussion.
  Skriver Mikkel Anderson.

  Nej. Det er ingen svær diskussion.
  Danmark har været i krig mod den muslimske verden siden 2003.
  Startende med overfaldet på Iraq.
  Siden har Danmark deltaget i flere krige imod muslimske lande som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.

  I krigen i Iraq er Danmark en af de ansvarlige for over en million dræbte.
  Og millioner af flygtninge.
  På grund af krigen i Iraq opstod ISIS.
  ISIS er nu Danmarks påskud for endnu en krig.

  Vestens angrebskrige i de muslimske lande har medført terror i Europa.
  Ansvaret for denne terror trussel imod Danmark hviler på de politikere som står bag Danmarks vanvittige krige.
  Og de debattører som oppisker til muslimhad i Danmark.
  Stigmatisering, forhånelse og spot af muslimer er måske ikke den bedste ide samtidig med at Danmark myrder løs i de muslimske lande.

 55. Af ole hansen

  -

  Vil foreslå at man tænker over de vanvittige og meget u-hyggelige tilstande som er opstået i Sverige, hvor stadig flere sagtmodige og fredelige svenskere bliver ofre for velfærdsnedskæringer, sundhedsskandaler, overfald, trusler, voldtægter, hjemmerøverier, indbrud, påsatte brande, vold og mord. I Sverige har der nærmest ingen debat været om masse indvandringen, fordi debatten i årevis er blevet kvalt med flittig brug af cen sur, fortielser, avpixlinger og beskyldninger om racisme og fremmedhad. ALLIGEVEL er migranterne begyndt at angribe og terrorisere svenskerne. Noget det bekræfter at det ikke er debat eller forkerte ord der har startet konflikten mellem “berigerne” og svenskerne. Nej, det som er årsagen er at islamismen stræber efter verdensherredømmet. Sverige søges omdannet til et kalifat, og med vold, trusler og terror vil man skræmme svenskerne ned i et musehul, så islamisterne kan overtage landet. Den samme taktik foregår i Frankrig, England og andre EU-lande. Mik kel an der son har altså ret i at det ikke vil hjælpe noget at bekæmpe ytringsfriheden! For i Sverige har der i de sidste tyve år ikke været ytringsfrihed, men kun fortielser, løgnekampagner og pladderhumanisme, og ALLIGEVEL er Sverige nu hærget i et sådant omfang, at samfundet er præget af frygt, tragedier og vrede. Det ulmer under overfladen, og en borgerkrig er hvad det kan ende med. For svenskerne vil næppe frivilligt underkaste sig trældom eller udryddelse. Se snaph, 180gr og den korte.

 56. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lidt forskellige meninger om, hvem der stod bag Al Qaeda og ISIS:

  America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group
  http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881

 57. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt iflg tidligere US udenrigsminister Hillary Clinton:

  Hillary Clinton : We created Al-Qaeda
  https://www.youtube.com/watch?v=Dqn0bm4E9yw

 58. Af J. Hans en

  -

  AF JAN PETERSEN – 21. AUGUST 2016 23:25
  “Iøvrigt lidt forskellige meninger om, hvem der stod bag Al Qaeda og ISIS:
  America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group”

  Sådan set korrekt.
  USA finanserede, uddannede og trænede ISIS. Sammen med Saudi Arabien og Qatar.
  I håbet om at de kunne vælte Assad.
  Men så begyndte ISIS at sælge af den olie, som USA mente, at de retmæssigt havde stjålet fra Iraq.
  Og den slags går jo ikke.
  Så USA startede en krig imod ISIS.
  De sædvanlige følgagtige vasalstater som Danmark blev også beordret til Iraq igen.
  Med mere terror som følge i Europa.
  Og flere flygtninge.

 59. Af Jan Petersen

  -

  Det går normalt aldrig godt, når den ene gangster forsøger at snyde den anden gangster 🙁

 60. Af ole hansen

  -

  GODHEDSINDUSTRI, PLADDERHUMANISME OG LØGNEPROPAGANDA KAN ENDE MED AT BESEGLE SVERIGES SKÆBNE…

  Vil foreslå at man tænker over de vanvittige og meget u-hyggelige tilstande som er opstået i Sverige, hvor stadig flere tusinder af sagtmodige og fredelige svenskere bliver ofre for velfærdsnedskæringer, sundhedsskandaler, overfald, trusler, voldtægter, hjemmerøverier, indbrud, påsatte brande, vold og mord. I Sverige har der nærmest ingen debat været om masse indvandringen, fordi debatten i årevis er blevet kvalt med flittig brug af cen sur, fortielser, avpixlinger og beskyldninger om racisme og fremmedhad. ALLIGEVEL er migranterne begyndt at angribe og terrorisere svenskerne. Noget der bekræfter at det ikke er debat eller forkerte ord der har startet konflikten mellem “berigerne” og svenskerne. Nej, det som er årsagen er at islamismen stræber efter verdensherredømmet. Sverige søges omdannet til et kalifat med sharialovgivning, og med vold, trusler og terror vil man skræmme svenskerne ned i et musehul, så islamisterne kan overtage landet. Den samme taktik foregår i Frankrig, England og andre EU-lande. Mik kel an der son har altså ret i at det ikke vil hjælpe noget at bekæmpe ytringsfriheden! For i Sverige har der i de sidste tyve år ikke været ytringsfrihed, men kun fortielser, løgnekampagner og pladderhumanisme, og ALLIGEVEL er Sverige nu hærget i et sådant omfang, at samfundet er præget af frygt, tragedier og vrede. Sorte flag ses i gaderne, der kastes med håndgranater, overfald, knivstik, skyderier, uro og provokationer er blevet til en slags hverdagsterror. Det ulmer under overfladen, og en borgerkrig er hvad det kan ende med. For svenskerne vil næppe frivilligt underkaste sig trældom eller udryddelse. Se snaph, 180gr og den korte.

 61. Af Anders Munch

  -

  Jan Petersen.
  Der er ingen tvivl om, at Osama Bin Laden var finansieret af USA og det samme er Islamisk Stat. Som sådan har J Hansen ret, det dummeste Danmark kan gøre, er det vi gør nu, nemlig at blande os militært i Mellemøsten. Vi gør det kun værre. Han tager dog fejl i, at muslimerne i Danmark ville være de mest elskelige mod danskere, hvis vi aldrig havde ført krig i Mellemøsten. Muhammedtegningerne er et bevis på, at hadet stikker dybere end bare dumme krige. Desuden er der forskel på folkeslag, det er ikke engang så meget muligheden for terror i Danmark som pisser mig af, det er det faktum, at de brune mennesker fra Irak, Syrien, Afghanistan osv. ikke kommer til at være ligeså produktive som hvide mænd. Det er penge ud af min lomme, når danske kvinder(som jo også giver underskud) vælger at inviterer dem ind i landet. Parasitter, som inviterer nye parasitter ind i landet, tak for kaffe og tak for utaknemmeligheden.

  “Kvinder er hverken mere eller mindre i ræsonnement og rationalisering end mænd….En skrøne der tilhører 1950érne..” Javier Martinez
  Ok, men så har du vel ikke noget imod, at vi fjerner kvinders stemmeret, og så kan de få den igen, når de har bygget et normalt parcelhus med alt installeret uden mænds hjælp? Siden de er ligeså rationelle som mænd? 3,5 milliarder kvinder med x-x kromosomer, et enkelt hus, fair nok, ik? Jeg mener, hvad er problemet?

 62. Af Maria Due

  -

  “Er det ikke interessant for jer, at fra Frederik V til Christian X var alle danske konger frimurere, bortset fra den gale Christian VII og Christian IX. Sidstnævntes søn var det hele sit liv. Men jeres danskhed stikker nok ikke så dybt, at I forstår, hvad det betyder.”

  Det er meget længe siden, at jeg undersøgte lidt om de tidligere frimurere i Danmark, efter at jeg havde fundet vignetter med frimurersymboler i en slægtnings bog fra 1740’erne. Han var en af de mest iltre nationale og så national, at omtale af ham stadig den dag i dag kan få nogle af landets stolte sønner fra 68 til at eksplodere. Jeg må sige, at han har været til stor inspiration. Hans motto var “Sandheden varer længst”.

  Der er ingen tvivl om, at kristendommen spiller en stor rolle i frimureriet, og at “murerne” i 1700-tallet var aktive forkæmpere for frihedsrettighederne. Da jeg videresendte en del danske avisartikler på en avisblog i et andet land, modtog jeg et takkebrev fra en frimurer, der siden fortalte mig, at mine indlæg var vandret længere omkring, end jeg forestillede mig. Jeg stillede ingen spørgsmål og heller aldrig blandt dem, jeg ved, er frimurere i Danmark. Min farfar blev opfordret til at blive medlem af en frimurerloge og deltog en gang i et møde men meddelte siden familien i nogle bramfri vendinger, at han ikke brød sig om ritualerne. Han var grundtvigianer om en hals.

 63. Af Jan Petersen

  -

  En gylden regel i al business – terror inklusive – er, follow the money. Det styrer hele showet 🙂

 64. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Anders Munch
  Ved du hvor længe en mand kan være i puberteten?

 65. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt hedder frimurene idag – New World Order, Bilderburg og andre hemmelige loger 🙂

 66. Af javier Martinez

  -

  AF FLEMMING LAU – 21. AUGUST 2016 22:55
  “Dåben forgår udelukkende i et kristent gebet. Div Indvielser og til navngivning af fx skibe etc, må man ikke anvende ordet dåb!”

  Tak …Forkerte blog dog..Dalsbæk var det..Men ja, føler uretfærdigheden via at skibe ikke må døbes…

  AF JAN PETERSEN – 21. AUGUST 2016 23:25
  Iøvrigt lidt forskellige meninger om, hvem der stod bag Al Qaeda og ISIS:

  Et godt sagligt indlæg…Fortsæt helbredelsen..Og også youtube videoen for engangs skyld..

  ““Kvinder er hverken mere eller mindre i ræsonnement og rationalisering end mænd….En skrøne der tilhører 1950érne..” Javier Martinez
  Ok, men så har du vel ikke noget imod, at vi fjerner kvinders stemmeret, og så kan de få den igen, når de har bygget et normalt parcelhus med alt installeret uden mænds hjælp? Siden de er ligeså rationelle som mænd? 3,5 milliarder kvinder med x-x kromosomer, et enkelt hus, fair nok, ik? Jeg mener, hvad er problemet?” Munch

  Naturligvis er jeg for kvinders “suffrage”…At du ikke er , undre mig ikke!
  Min egen mor byggede faktisk taget på huset som 7 måneders gravid-med mig-så ja, acceptere ikke din påstand..Resten af huset blev bygget af mine bedsteforældre..Både mandlige og kvindelige medlemmer. Derfor endte det nok så flot som det blev?.

 67. Af Jan Petersen

  -

  And big surprise – gæt selv næste indlæg iflg DR.dk:

  “Pind og tre andre inviteres til elitens hemmelighedsfulde topmøde
  Det hemmelighedsfulde netværk Bilderberg har inviteret fire prominente danskere til møde i Dresden i Tyskland.”
  http://www.dr.dk/nyheder/politik/pind-og-tre-andre-inviteres-til-elitens-hemmelighedsfulde-topmoede

 68. Af javier Martinez

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 22. AUGUST 2016 00:13
  “Anders Munch
  Ved du hvor længe en mand kan være i puberteten?”

  Kommer an på opvæksten, og politikken i hjemmet!?

  “Lemche ved uden tvivl godt at der ingen frimurer er i hans egen loge.”

  Er nok et par stykker…Mente muslimske frimurer!

  ” Han var en af de mest iltre nationale og så national, at omtale af ham stadig den dag i dag kan få nogle af landets stolte sønner fra 68 til at eksplodere” Fru Due

  Uden tvivl vil de vende i graven hvis de kendte navnet af rent ærbødighed.

  “Der er ingen tvivl om, at kristendommen spiller en stor rolle i frimureriet, og at “murerne” i 1700-tallet var aktive forkæmpere for frihedsrettighederne” Fru Due

  Jo, frimureriet og frihedsrettigheder følges ikke ad…Drejer sig kun om frihed for dem selv for kriminelle tilbøjeligheder..Såvel som økonomiske muligheder….Organisationen skal forbydes over hele riget…Kronprinsen skal forlade sit frimurer medlemskab..De tager jo ikke kvinder som erindret? Så dronningen er ihvertfald ikke et medlem.

  Undertegnede lever i en familie hvor flere er blevet opfordret til at blive medlemmer af hade organisationen frimurer…De nægtet alle…Stolt af dem…Presset var stort, og diverse forretninger forsvandt derefter..Så benægtelsen kostet.

 69. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt en lidt længere video 4.42 minutter:

  Reality Check: The U.S. Government Created Al Qaeda?
  https://www.youtube.com/watch?v=KcZKso_Z6M8

 70. Af ole hansen

  -

  Hvorfor er Sverige nu på vej mod kollaps? Hvorfor er svenske tilstande med AFBRÆNDING AF BILER OG HUSE, MED MORD PÅ SKOLEBØRN, FODGÆNGERE OG BILISTER, MED STENKAST MOD AMBULANCER OG BRANDBILER, MED HJEMMERØVERIER OG VOLDTÆGTER OSV. NU PÅ VEJ IND I DANMARK? Forsøgte at forklare noget om det på et par blogs, men enten kom intet på, eller det meste blev skjult. Vi danskere har mere ytringsfrihed end svenskerne, men endnu mangler der noget.

 71. Af Anders Munch

  -

  “Min egen mor byggede faktisk taget på huset som 7 måneders gravid-med mig-så ja, acceptere ikke din påstand..Resten af huset blev bygget af mine bedsteforældre..Både mandlige og kvindelige medlemmer. Derfor endte det nok så flot som det blev?.” Javier Martinez
  Så glem min påstand og bare svar på spørgsmålet?
  Synes du det er rimeligt, at vi fjerner kvinders stemmeret, og først giver dem den tilbage, når de har bygget et simpelt parcelhus med alt installeret uden mænds hjælp? 3,5 milliarder kvinder med x-x kromosomer, et enkelt parcelhus med alt installeret. Kan du svare på spørgsmålet, eller accepterer du heller ikke spørgsmålet?
  http://forum.woman.dk/debatten/kultur-og-samfund/civilisation-ligger-paa-y-kromosomet-9186905a-18d5-40f5-85cd-fbfabe19a905

  Jeg mener, hvis din mor byggede taget, og resten af familien byggede det resterende, hvad er så problemet? Det hus bliver bygget med det samme, ik? Så hvorfor ikke bare sige jo, og så grine din røv i laser, når kvinder bygger det hus uden mænds hjælp…

 72. Af ove knudsen

  -

  Der mangler vist meget. Hos kat rine blau blev mit indlæg om politik-kvindernes og feministernes skadelige indflydelse på svensk politik gjort tandløst og ligegyldigt, ved en beskæring på 80%. Det har jo ikke meget med demokratisk debat at gøre når der filtreres og cen su reres så betonagtigt. I samme debat havde javi er mar ti nez et indlæg der var 100 linjer langt.

 73. Af ove knudsen

  -

  IØVRIGT, hvis man læser snaph, 180g, den korte og BT, eb og jp og diverse bøger og lokalaviser om terror og gangstervælde mv., kan man godt få det indtryk at EU, merkel og lars ulykke er ved at forvandle Europa og Danmark til helvedes forgård. Der er et sandt mylder af hårrejsende og chokerende historier om hvad der foregår rundt om af politiske udskejelser, af forbrydelser og skandaler, af velfærdssammenbrud og unødvendige dødsfald. (pga. sundhedsvæsnets deroute, nye sygdomme og stigende kriminalitet). Og nu er frontex og schengen brudt helt sammen. EU planlægger at give 70-80 millioner tyrkere og op mod 200 millioner afrikanere ret til fri indrejse. Og EU har startet gratis færgeruter fra Afrika til Europa. Om et par år kan Europa være een stor krudttønde.

 74. Af Finn Thøgersen

  -

  @Kasper Jensen,

  For lige at fuldføre Jakob Schmidt-Rasmussens påtale af din misvisende kommentar om Hitlers vej til magten:

  Ved det sidste frie valg i november 1932 (det andet i 1932) fik NSDAP 196 mandater, kommunisterne 100, DNVP 52 og alle andre partier tilsammen 236.
  Mao skulle et af de 3 partier inddrages for at kunne regere bare nogenlunde stabilt.
  Det lykkedes ikke med DNVP (og de ville stadig mangle en håndfuld mandater) og kommunisterne var i passiv opposition i den tro at det borgerlige demokrati var ved at bryde sammen og de så ville få deres chance – de fik kun halvvejs ret..
  Man forsøgte så at regere uden flertal, men i januar måtte man give op og enten udskrive nyvalg (det 3. på godt 6 måneder) eller trække Hitler ind i varmen og håbe på at han løb sig en staver i livet, og det kunne meget vel være lykkedes hvis ikke en hollandsk kommunist var begyndt at lege med tændstikker…

  Ved det sidste valg i marts 1933 som var præget af betydelig gadeuorden, rigsdagsbranden og kreative tiltag såsom SAer som sikkerhedsfolk ved valgsteder fik NSDAP 288 mandater, kommunisterne 81 og alle andre partier tilsammen 278.
  Mao kunne der ikke regeres uden NSDAP (eller kommunisterne som stadig var i permanent passiv opposition)

 75. Af ove knudsen

  -

  Lige en sidste ting: hvis man ser på hvad feministerne/femi-fascisterne, mona sahlin-typerne og godhedstosserne mv. har bragt Sverige ud i af vanvid, ulykker og horrible forhold, kan man vist ikke undgå at få stof til eftertanke. Man kan ihvertfald konstatere at feministerne og kvindesagskvinderne har sejret ad helvede til. Sveriges muligheder for at overleve som en civiliseret nation er svækket i alvorlig grad.

 76. Af javier Martinez

  -

  “Synes du det er rimeligt, at vi fjerner kvinders stemmeret, og først giver dem den tilbage, når de har bygget et simpelt parcelhus med alt installeret uden mænds hjælp?” Munch

  Nej!
  Derudover er taget ikke det nemmeste ved bygningen af et hus…Tværtimod er det så vidt jeg har forstået-uden at være ekspert-den største og sværeste opgave?

  “Jeg mener, hvis din mor byggede taget, og resten af familien byggede det resterende, hvad er så problemet? ”

  Intet problem..Alt er et samarbejde, og drejer sig om at hjælpe hinanden som bedst men kan.
  “I samme debat havde javi er mar ti nez et indlæg der var 100 linjer langt.” Pre.ben

  Lidt ked af kun du det loo linier indlæg? Kan du linke? Blot for den generelle samfunds videns skyld….Garantere dig, at modsat Lemches link , modtager jeg ikke bibliotekspenge derefter..

 77. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Det er beskæmmende, at vi har en Justitsminister der fremturer med en lodret løgn: Nemlig, at muslimsk terrorisme, ikke har noget med Islam at gøre!

  Kan man komme længere ud med bedrageriske udtalelse, end denne udtalelse, over for den befolkning, hvil ve og vel man har ansvaret for!

  Nej det kan man ikke!

  Vores Justitsminister er uegnet til sin stilling og bør udskiftes!

  Man kan ikke være Justitsminister, hvis man ikke har nogen personlig mod, og tør kalde en spade for en spade!
  M.v.h.

 78. Af Tom Erne

  -

  Det er alligevel fantastisk, som nogen (Javier, Mehmet mfl.) til stadighed forsoeger at argumentere for, at hoejrefloejen er ligedels skyldige i terror som Islamisterne.
  Alene i juli 2016 er der registreret 192 terrorhandlinger. 1528 doede og 2269 saarede er det blevet til – paa en maaned.
  Og der er altsaa tale om 99% Islamisk terrorisme.
  Der er derimod ogsaa tale om langt flest muslimske ofre. For godt nok hader Jihadisterne alle os vesterlaendinge bravt, men de hader -om muligt- de muslimer, som forsoeger at leve et moderat religioest liv, endnu mere. De moralsk frafaldne er i deres syge sind de vaerste syndere.

  Stop nu med at stikke jer selv blaar i oejnene. Nationalistisk terrorisme er ingenlunde bedre end andre former for terrorisme, men den er altsaa meget vaesentligt mindre udbredt end den islamiske.

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents_in_July_2016

 79. Af Jette Dali

  -

  Er man optimist, kunne man indvende, at cheriffen kun har løst krudt i bøssen. Desværre er det ikke tilfældet. Pind undlader ikke da heller ikke selv at minde den befolkning, som han revser, om, at han er “øverste chef for efterretningsvæsenet”. Personligt forstår jeg godt, at landets justitsminister har behov for at stive sig lidt af. For ærlig talt. På trods af megen råberi fra partifællen Inger Støjberg, går det p.t. ikke alt for godt for Venstre-regeringen. Vælgerne synes nemlig meget lidt tilbøjelige til at købe regeringens messende forsikringer om, at de HAR fået det, som Løkke lovede dem, nemlig “Straksopbremsning”. Cheriffen med det løse krudt maner til “folkelig selvbesindelse”. Hos jødehadende imamer? Næ. Hos muslimske trossamfund, som lyn-radikaliserer unge konvertiter, så de valfarter til IS? Næ. Pind udpeger langt farligere samfundsfjender: borgerlige debattører, som tillader sig at tale højt om deres bekymring for samfundsudviklingen. Men FY! Det må man ikke. Og retter de formastelige ikke ind, står landets “øverste chef for efterretningsvæsenet klar med (flere) groteske lovændringer. Man mærker hensigten og bliver forstemt.

 80. Af Svend Jensen

  -

  Om vesten er i krig med islam, er en sværere diskussion.
  Skriver Mikkel Anderson.

  Nej. Det er ingen svær diskussion.
  Den muslimske verden har været i krig mod Danmark siden 2001.
  Startende med overfaldet på World Trade Centre i New York..
  Siden har de muslimske lande deltaget i flere jihadistangreb imod Danmark som aldrig har udgjort en trussel imod de musmlimske lande.

  I angrebet på WTC er muslimske jihadister de ansvarlige for over 4000 dræbte.
  Og millioner af flygtninge.
  På grund af jihadister i Iraq opstod ISIS.
  ISIS er nu jihadisternes påskud for endnu flere angreb.

  De muslimske landes jihadkrig har medført terror i Europa.
  Ansvaret for denne terror trussel imod Danmark hviler på de muslimske politikere som står bag de muslimske landes vanvittige jihadistangreb.
  Og de imamer som oppisker til danskerhad i de muslimske lande.
  Stigmatisering, forhånelse og spot af kristne danskere er måske ikke den bedste ide samtidig med at de muslimske lande myrder løs i de civiliserede lande.

 81. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 21. AUGUST 2016 22:20, Ja, efter det system, man i hovedsagen benytter i USA er der 33 grader. Præsident Truman var f.eks. i 33. grad, hans forgænger ‘kun’ i 32. Men i Skandinavien bruger frimurerordenen et system, der kaldes det svenske system, som indførtes i Danmark for 160 år siden. Der er ti grader, og hele systemet bygger på et kristen grundlag. Jeg ved jo ikke noget om det tyrkiske system; men jeg kan trygt sige 1) der er ikke noget tidspunkt i det svenske system, hvor der kræves, at du forlader din religion. Det er faktisk nærmest omvendt. 2) Der er ingen ritualer med det indhold, du antyder for det, der skulle bruges i Tyrkiet. Om der er ordener med sådanne ritualer ved jeg ikke. Mere kan jeg ikke sige.

  Men det er utroligt, hvad man gennem tiden har påduttet frimurerne. Højde- eller snarere lavpunktet er ‘Zions Vises Protokoller’, et makværk fra den zaristiske tid, der spekulerer i en verdenssammensværgelse mellem jøder og frimurere. Det blev benyttet af Hitler som udgangspunkt for hans forbud mod frimurerordenen. Stalin, der vist havde en kort fortid som frimurer, gjorde det samme.

 82. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 21. AUGUST 2016 22:20: Og for lige at understrege, at jeg udtaler mig med en vis autoritet her, så er det rigtigt, at jeg selv er frimurer, 10 grad og ordførende mester i den danske frimurerordens forskningsloge. Jeg tro, at du skulle se efter i dine tyrkiske kilder, om der ikke er tale om den sædvanlige form for bagvaskelse, som har fulgt ordenen, siden den i sin moderne skikkelse grundlagdes for 300 år siden.

 83. Af bjarne petersen

  -

  SVENSKERNE BLEV SNYDT OG BEDRAGET AF DERES EGNE POLITIKERE

  I vores naboland tæt på Sjælland og Kbhvn, har politikernes og journalisternes flertal længe haft vildt travlt med at fortie og bortforklare virkeligheden. Indvandringens konsekvenser og den rødfeministiske politiks konsekvenser blev bagatelliseret eller forklaret som “berigelse”. Svenskerne blev ført bag lyset med en helt systematisk brug af vås, løgn, hetzkampagner og følelsesporno. Resultatet ser vi nu, et Sverige præget af opløsning, forfald og velfærdstab samt hundredtusindvis af forbrydelser og tragedier.

  Noget af det samme er foregået i Danmark, og se hvordan bilbrande, voldtægter, hjemmerøverier og terror-attentater (med betonfliser) mod bilister er begyndt at brede sig. Hertil kommer mange andre ulemper og ulykker.

 84. Af bjarne petersen

  -

  I vores naboland (resten er i fil….)

 85. Af bent rasmussen

  -

  Hørte per ni lle skipper fra enhedslisten fortælle om at hun ønsker bedre velfærd. Men hvordan harmonerer det med at enhedslisten ønsker den størst mulige ind van dring?

 86. Af bent rasmussen

  -

  Hørte per ni lle skipper fra enhedslisten fortælle om at hun ønsker bedre velfærd. Men hvordan harmonerer det med at enhedslisten ønsker den størst mulige ind van dring? En ind van dring som til nu har kostet astronomiske beløb, og som fremover vil koste endnu mange millioner og milliarder af kroner. Se hvordan velfærden til danskerne er blevet udhulet. Nu er man begyndt at spærre for indlæggelse af meget syge patienter, og nogle steder bedøver man de syge med “beroligende” medicin fordi man ikke har tid til at passe dem, efter fyringen af mange sygeplejersker. Og de lovede supersygehuse får nu barberet så kraftigt i budgetterne at de bliver 3. klasses betonsiloer når de engang bliver færdige.

 87. Af Sheriffen i fængslet | Kulturkamp

  -

  […] Man kommer også i tvivl, om de virkelige forbrydere er bevogtede, i betydningen: beskyttede af lovens lange arm og får lov at gå frit omkring, imens de indbildte forbrydere søges fængslet eller dog inddæmmet. Søren Pinds forslag til indskrænkning af ytringsfriheden synes jo især at gælde den ”trussel”, der kommer fra den såkaldte nationalkonservative højrefløj. Om det har min medblogger Mikkel Andersson allerede skrevet om. […]

 88. Af Maria Due

  -

  Som mange ved, var George Washington frimurer. Hvad færre ved, er at han under Den amerikanske frihedskrig havde så voldsomme problemer med sine egne soldaters disciplin, at han lod flere henrette. Washington var general men havde ikke nogen egentlig militæruddannelse bortset fra, hvad han fik lært sig undervejs. Han var vist ikke hjemme i seks år, så nogen støtte fra ægtefællen havde han heller ikke mulighed for at få ,og parallelt med den mange praktiske problemer, må han have tumlet med store etiske. Et af de kendte Washington-citater går på, at det er bedre at være alene end i dårligt selskab, og guderne skal vide, at det må han have erfaret meget om. Washington var ikke intellektuel, men han var tænksom og redelig og højt respekteret for det. Han har efterladt sig fyndige ord om nødvendigheden af ytringsfrihed. Mit yndingscitat går lidt i en anden retning og kan have været indspireret af hans forholdt til frimurerne, da det, så vidt jeg kan bedømme, indkapsler noget af det væsentligste i essensen:

  “Labor to keep alive that little sparkle of celestrial fire called consience”

  Søren Pind kan sikkert sagtens bilde sig selv ind, at det er det, han selv gør. Jeg synes det ikke.

 89. Af Maria Due

  -

  Fredeligt indlæg i filteret.

 90. Af Gert Pedersen

  -

  Flot essay – Mik!

 91. Af javier Martinez

  -

  AF CARL-ERIK PEDERSEN – 22. AUGUST 2016 03:19
  “Det er beskæmmende, at vi har en Justitsminister der fremturer med en lodret løgn: Nemlig, at muslimsk terrorisme, ikke har noget med Islam at gøre!”

  Hvilket han heller aldrig har gjort.I opfinder virkeligheden for at få et spejlbillede af jeres ønske om hvorledes den var.

  PS mit indlæg i dit filter Støvring..Samme emne som her.

  Jeg har tidligere på denne blog forsøgt at forklare justitsminister Søren Pind.

  Hvis du taler til folk som et barn, har du fortjent et barnlig svar…
  Nu har Søren Pind endelig sagt noget fornuftigt, og det er vitterligt nok den første gang.og straks kommer de mest sorte kræfter frem og angriber sandheden..Sandheden er ilde hørt iblandt højreradikale..Hele deres univers ramler sammen, når et menneske påpeger deres racisme, mulighed for terrorisme og generelt samfundsskadelighed og farlighed…

  “Nu kunne Søren Pind gøre mere, end han gør, men abstrakte konventioner og overnationale institutioner, personificeret i Tysklands kansler – EU’s reelle leder – Angela Merkel, forhindrer ham i det. ”

  Rent højreradikal approach..Manden med overskægget kunne ikke have gjort det bedre selv. Find en og skyld skylden på, af en anden “race” helst og langt væk, så en tysker kan bruges..Ingen selvransagelse overhovedet. som du gør her også….” Når man ikke kan redde byen fra de onde, kan man opdigte en anden årsag til problemerne, som man tror er lettere at overvinde, og altså rette sin vrede mod dem. Nu er ”højrefløjen””….Du løber væk fra sandheden, og kommer med fiktive undskyldninger Støvring.

  “Fornægtelsen indtræder, når Pind imod faktiske kendsgerninger bliver ved med at påstå ting, f.eks. at kriminaliteten er faldende (ja, men hvilken?)”

  Alle typer, pånær den borgerlige white collar type, af banditter i habitter som er i vild stigning under lavko.

  “Man kommer også i tvivl, om de virkelige forbrydere er bevogtede, i betydningen: beskyttede af lovens lange arm og får lov at gå frit omkring, imens de indbildte forbrydere søges fængslet eller dog inddæmmet.”

  Rent udsagt svineri at beskylde SP for ikke at stå bag danske statsborgere..Såvel som at det er indbildt af ham at påpege at højreradikale -Støvrings side-udgør en stor samfundstrussel som der skal være kontrol med…Forbilledet breivik har allerede begået mere terror og død end alle muslimer i skandinavien samlet…Så, man skal bare følge statistikken for at kende realiteten og faren.

 92. Af javier Martinez

  -

  Indlæg i filteret til Carl Petersen?

 93. Af javier Martinez

  -

  AF TOM ER NE – 22. AUGUST 2016 04:12

  I juli var der ca. 4-5 terrorhandlinger om dagen af IDF i Israel, såvel som 17-18 i USA af det Amerikanske politi mod deres egne borgere..Så hvis vi skal regne således, skal alt med.

  “Pind udpeger langt farligere samfundsfjender: borgerlige debattører, som tillader sig at tale højt om deres bekymring for samfundsudviklingen.”

  Ja, men er lidt målløs at så kloge og sande ord skulle komme fra Søren Pind? Sandheden er ilde hørt siger man, og det tør siges når men læse alle de tossede kommentarer her uden selvransagelse og selvindsigt.

  “Der er ti grader, og hele systemet bygger på et kristen grundlag. J”
  Mur er NPL

  Ja, derfor også i dioti når du siger at logen du er i er fyldt med muslimer..Tvivler der er en eneste.

  Har sagt i årevis at du var frimurer lemche, og altid nægtet du. Så mangler vi spørgsmålet mht. om du er j øde også?

  I skal som organisation ulovliggørelse..I er en magt udover staten, der ødelægger retfærdigheden..I må ikke kunne få offentlige job af nogen art.

 94. Af javier Martinez

  -

  Og et andet indlæg i filteret..Denne gang til NPL?

 95. Af jan ulrik friis

  -

  Tyskerne hamstre nu mad og drikke, dagens meldinger fra Bundezamtregeringen, den civile beskyttelse Tyskland at tyskerne nu ligefrem idag på national TV opfordres til hver især at forberede og sikre sig imod en katastrofe, at have forsyninger til mindst 14 dage vand og drikke, der henvises til den stigende trudsel fra islam…….eller om pludseligt en naturkatastrofe!!!(Meteor nedfald åbenbart helt sædvanligt over Tyskland??!!!) Der henvises til risiko en væbnet konflikt ( altså borgerkrig ), der henvises til den store terrorrisiko……tyskerne opfordres til ikke gå i panik, det vil også sige, ingen grund til panik for Danmarks vedkommende, bare søg for at bygge det største, det mest uigennemtrængelige Danevirke verden nogensinde har set, og på trods af skrigende udenfor, forsegl grænserne imod Tyskland og imod Sverige.
  Tyskland/Sverige har skabt dem selv et helvede på jord,Pind er en Merkels medløber, uden tvivel er borgerkrigen ikke langt borte, dagens meldinger fra Tyskland bekræftiger dette, at det er nu også gået op tyskerne selv at nu ligefrem brænder lokummet!

 96. Af b pete

  -

  I vores naboland (rest er i fil) kl. ca. 9.05

 97. Af hektor heimlich

  -

  Søren Pinds fornemmelse for terror kan ligge på en negl -en hård, empatiløs negl. At 1000 tals europæere har måttet lade livet er intet som Pind tager notits af ej heller at 1000 tals bliver voldtagne -det rører ham en pind! Sent skal synderen vågne!

 98. Af Troels Andersen

  -

  Måske de kære debattører kunne parkere kvinde/mandesagen, frimurere, svenske tilstande, konspirationsteorier mm. og komme tilbage til emnet?

  Endnu et fornuftssøgende indlæg fra Mikkel Andersson. Tak.

 99. Af bent rasmussen

  -

  Kender nogle danskere der utvivlsomt er dygtige og intelligente, for de har klaret sig fint i erhvervslivet. Men de er intelligente på en mærkelig ignorant og verdensfjern måde. De har i tyve år troet på at indvandring og multi-kulti er lig med berigelse, og nu hvor beviserne for at det tværtimod er vejen til vold og mord, terror og blodige konflikter, trækker de kun en smule i land, og nægter at læse de bøger og net-aviser der fortæller de sande historier om hvad der foregår af rædsler i EU-lande som Frankrig, Tyskland, Sverige og Danmark. Det er som om de af al magt søger at holde ubehagelige sandheder på afstand. Eller vil de bare ikke indrømme at de har taget fejl? På mig virker det det lidt som ignorant fjolleri eller radikal dumstædighed. Eller findes der en psykologisk forklaring på hvorfor de trods deres intelligens på andre områder, er så træge og blinde når det gælder indvandringen?

 100. Af Erik Skifter

  -

  Venstre – regeringspartiet Venstre. Jamen herregud, dette bonde, højskole – og handelsskoleparti har da næsten kun fostret den ene tåbe og plovfure efter den anden. De mest uhæderlige og løgnagtige personager, hvor den ene efter den anden tages i løgn og bedrag. Dog men enkelte undtagelser, ja her må man især nævne Bertel Haarder – en hædersmand blandt en samling banditter, men selvfølgelig også Inge Støjberg, som i denne samling også en en undtagelse.
  Men ellers kan man nævne den ene efter den anden, som er taget i løgn og bedrag eller også er udvist en særdeles utroværdig adfærd.

  Dette parti, Venstre, har om nogen ødelagt vort land. De har med kommunalreformen og politireformen smadret det sammenhængende Danmark. De har forstærket det man i dag kalder udkants-Danmark, med deres sygelige trang til at centralisere al offentlig virksomhed. Dette ansvar står Venstre rimeligt alene med.
  Videre har deres tidligere selvcentrerede statsminister ført Danmark ud i diverse krige, som har medført en masse døde soldater og et større antal krøblinge og mentalt ødelagte tidligere soldater. Til hvilken nytte ?.
  Se til Irak i dag – hvordan går det lige der ?. Se til Afganistan – hvordan går det lige der ( jo der er stadig nogle enkelte pigeskoler tilbage). Se til Libyen, et land i total opløsning.
  Vi har haft en Venstre ledet regering, som har indblandet Danmark i nogle krige, som man slet ikke havde overvejet konsekvenserne af. Man havde totalt overset den bag ved liggende muslimske kultur i disse lande og man troede naivt og helt forrykt, at man kunne ændre denne kultur med lidt demokrati og nogle våben.
  Venstre er et parti, som er totalt fraværende hvad angår fornuft. Det er et parti som søger magten for magtens skyld. Dette parti er totalt blottet for visioner. De har ingen visioner med hvad de vil med vort land og hvordan vi skal se ud om 10 – 15 år. De ser kun magten lige her og nu. Se blot til lars Løkke. Han er blot en forvalter og embedsmand – han er ikke leder. Han har haft det mantra, at blot man centraliserer alt vil alt blive bedre. Denne mand er hjernen bag kommunalreformens og det er denne reform som har smadret hele den offentlige virksomhed med et sæt tankegods med registrering og dokumentation før alt andet.
  Nu prøver han og hans undselige parti at lappe på det hele, ved at man flytter en masse statslige virksomheder tilbage til udkants-Danmark. Jamen det er jo selv samme person og selvsamme parti, som har ødelagt hele det sammenhængende Danmark ved at lukke al offentlig virksomhed ude i de mindre kommuner.

  Det er i dette latterlige parti, at Søren Pind er født og opvokset som politiker. Han kaldes i folkemunde, Søren Vat-Pind. Mest nok fordi han er løbet fra sine tidligere holdninger, især omkring indvandrings-spørgsmålet. Søren Pind har tidligere været kritisk over for ideologien Islam. Det er han af bekvemmelighed ikke mere. Nu er han forsvarer over for fredens religion og nu vil han ikke føre krig imod den. Derfor kaldes han Søren Vat-Pind.
  Søren Pind er en rigtig Venstre-mand. En person du overhovedet ikke kan regne med. En person som alene søger egen magt for magtens skyld. En egoist og intet andet.

  Man kan ikke sætte et parti som Venstre til at varetage et lands interesser. Det vil altid komme i anden prioritet. Venstre tænker i andre interesser, hvor især EU kommer før al andet – også Danmark.

  Tænk det nu rigtigt godt igennem næste gang der skal stemmes til et folketing. Hvem varetager vort lands interesser bedst. Hvem vægter vort lands interesser over andres interesser. Hvem tænker først på egne borgere før end andre.
  Tænk Jer nu godt om.

 101. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Ti (10) spørgsmål til Niels Peter Lemche:

  1) Hvorfor er frimureriet så hemmeligt?
  2) Er kronprins Frederik medlem af et frimurer loge? Altså er han en frimurer?
  3) Hvad synes frimurerne om den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan?
  4) Hvad siger ordet/begrebet ‘Baphomet’ for dig/en frimurer?
  5) Hvor står Kabbalah henne i frimureriet?
  6) Hvorfor kan kun akademikere, politikere, rigmænd og højtstående personligheder osv. være medlemmer af frimureriet? Hvorfor kan kvinder ikke være medlemmer som frimurere?
  7) Hvad synes frimurerne om højreekstreme og højrenationalistiske kræfter er på fremmarch i vesten?
  8) Den højrenationalistiske terrorist i Norge, Breivik, havde den samme kostume og symbol på som frimurernes. Hvad er din mening om det?
  9) Hver gang frimurerne bliver beskyldt for noget, så tier I frimurerne det ihjel ved at sige det er den rene konspiration! Så må I åbne op fra jeres hemmelige og gådefulde møder, og ritualer og forklare hvad det er I står for? Hvorfor har I så mange højtstående titler og personligheder som medlemmer i hele verden? Hvilken forbindelse har I til jøderne, zionisterne, Bilderbergmøderne, efterretningstjenesterne, Vatikanet, Malteserridderordenen, Rotary, Lions, Freja, Rose og Cross broderskab, Odd Fellow gaarden, Illuminati osv.?
  10) Hvilken kombination har/haft frimurerne til den franske revolution? 30 års krigen? 100 års krigen? Napoleon Bonaparte? Bolsjevismen? Kommunismen? Socialismen? Liberalismen? Kapitalismen? Fascismen? Nazismen? Balkan krigene før 1. Verdenskrig og i 90’erne? 1. og 2. verdenskrig? Mao? Hitler? Mussolini? Franco? Lenin? Stalin? Atatürk? Lev Trotskij? Lev Kamanev? Karl Marx? Beethoven? Mozart? Newton? Leonardo Da Vinci? Sigmund Freud? Eriksson? Thomas Edison? Nikola Tesla? Albert Einstein? Niels Bohr?J. Robert Oppenheimer? Edward Teller? EU projektet? FN? NATO? Orangerevolutionen i Ukraine? Det arabiske forår/den arabiske revolution? Gezi demonstrationen i Istanbul-Tyrkiet? Kupforsøget i Tyrkiet 15-07-16? Og m.m.

 102. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur!

  Hvad rager det dig ?

 103. Af bent rasmussen

  -

  Tro els an der sen…. ja, der er tale om et fornuftigt debat-oplæg. Men kvindesagen/feministsagen og Sverige har faktisk meget med emnet at gøre. For det er pladderhumanisterne der har hovedskylden for at Sverige er ved at gå rabundus, og de fleste pladderhumanister er kvinder/feminister/rødstrømper/ligestillingsfanatikere mv., kvinder der tænker med maven og fører politik baseret på utopiske fantasier.

 104. Af javier Martinez

  -

  Vi ved ihvertfald at dronningen ikke er frimurer, da kvinder er alt for lave i standard til at kunne blive medlemmer i det kvindehadende frimurer selskab…

  Arbejdet engang med frimurer i 6 måneder, på en pub lige over for hovedkvarteret i holborn/covent garden i London.Den levede af at servicere frimurer 2 gange om dagen , og drikke det kunne de, 2-3 pints på 15 minutter to gange dagligt. De nægtet at blive tilset af en kvinde, og de måtte gå ud i køkkenet når de ankom.

  Men uden tvivl er der mange højreradikale iblandt dem.Se blot på NPL?
  Derudover var Breivik frimurer, og naturligvis derfor så mange af dem ser op til ham derinde fra..https://www.nrk.no/norge/losjebrodrene-forteller-om-breivik-1.7971381

 105. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Fortsættelsen af spørgsmålene til Niels Peter Lemche:

  11) Hvilken forbindelse har frimurerne til monarkierne i England, Holland, Belgien, Spanien, Monaco, Danmark, Norge og Sverige?
  12) Hvilken forbindelse har frimurerne til indflydelsesrige familier/dynastier som Rothschild, Rockefeller, J.P. Morgan, Ford, Mitsubishi osv.?
  13) Hvilken forbindelse har frimurerne til Vagttårnet (Jehovas vidner)? New age? Scientology? Hollywood? CERN? NASA? Iran? Israel? Osv.?
  14) Kan frimurerne snakke med de afdøde menneskers sjæle og kan frimurerne kalde på og dirigere djinnerne?

  Og så siger I, at det hele er konspiratorisk og selvopdigtet? Så må I komme ud til LYSET fra jeres lukkede døre! Ellers bliver alle ovennævnte oplysninger opfattet som korrekte.

 106. Af javier Martinez

  -

  Lau

  Naturligvis nødvendigt at få afklaret folks tilhørssted, så deres meninger kan sættes i perspektiv. Jeg kunne da også godt tænke mig at vide om NPL er jøde?

  PS stadig to indlæg i filteret…

 107. Af Maria Due

  -

  Ja, det må du nok sige, Lau.

  Troels Andersen. Som jeg læser Søren Pind og hans henvisninger til efterretningstjenesten, ønsker han at fremstille situationen, som om hemmelige etnisk-danske broderskaber er ved at underminere landets sikkerhed, og derfor har du ikke ret i din kritik af, at frimurerne for 117. gang bringes ind i billedet. I Norge har den diskussion allerede stået på i mange år og bygger på forvildede socialistfantasier. I Danmark er det hele derimod som en åben bog, og det må efterretningstjenesten have konstateret for mange år siden, så jeg kan ikke få øje på andet end tomme trusler fra Pinds side. Jeg føler mig sikker på, at diverse loger gerne vil samarbejde med PET.

  Jeg har ikke sympati for Zenia Stampe, og jeg kan godt forstå hendes frygt, for den har hun samlet brænde til i mange år, hvor hun ikke har haft det fjerneste til overs for de uløselige problemer og store sorger, hun akkumulerede for andre. Zenia Stampe er gammel nok til at vide, at nettet er fyldt med psykopater og undermålere, der ikke kan beherske sig, og ingen har lov til at være så naive, at de forundres over det. Meget af det skidt, hun får kastet i hovedet, er sikkert skrevet af falske profiler, der ønsker at oppiske en stemning.

 108. Af Maria Due

  -

  Ak, det filter, det filter!

 109. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Det sidste spørgsmål til Niels Peter Lemche:

  15) Hvilken forbindelse har/haft frimurerne til Charles Darwin og evolutionslæren, samt liberalisering af monoteistiske religioner som kristen- og jødedom og seksuel og kønslig frigørelse og andre frihedsidealer?

 110. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Fortsættelsen af spørgsmål 15 til Niels Peter Lemche:

  Og hvilken forbindelse havde frimurerne til Friedrich Wilhelm Nietzsche og den nulevende og såkaldte stjernefysiker Stephen Hawking? Jeg har også glemt at spørge om musikverdenen?

  Jamen er der et eneste sted, hvor frimurerne ikke eksisterer?

 111. Af Flemming Lau

  -

  Javier Martinez.

  Jeg spørger da heller ikke, om Mehmet slår sin kone, selv om jeg ved at kone Bank er udbredt i rettroende muslimske kredse !

 112. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Mehmet Sami Gür

  Du skriver: ” Hvilken forbindelse har/haft frimurerne til Charles Darwin og evolutionslæren…”

  Darwins evolutionsteori er en af de mest velunderbyggede, naturvidenskabelige teorier, der findes.

  Men det overrasker mig overhovedet ikke, at du forsøger at mistænkeliggøre evolutionsteorien, som du tydeligvis ikke forstår, for det er helt almindeligt, at selv forholdvist intelligente muslimer, der burde vide bedre, bilder sig ind, at evolutionsteorien er skyld i alt fra den kommunistiske revolition i Rusland til Første og Anden Verdenskrig.

  Erdogan er, ligesom mange kristne fundamentalister, kreationist, og han forkaster også evolutionsteorien.

  Erdogan tror med andre ord også, at evolutionsteorien er resultatet af en sammensværgelse, og ikke en meget velunderbygget, videnskabelig teori.

  Erdogans parti fyrede for nogle år siden chefredaktøren for Tyrkiets mest læste, populærvidenskabelige tidsskrift, fordi tidsskriftet ville bringe en artikel om Darwin og hans evolutionsteori i anledning af, at Unesco fejrede 200-året for Darwins fødsel.

  Erdogans islamistiske parti bortcensurerede også artiklen om Darwins evoluitonsterori.

  Denne primitive, islamistiske indstilling til naturvidenskab og fri forskning, der “krænker” religiøse dogmer, er simpelthen grunden til, at de fleste muslimske lande stadig er primitive udviklingslande.

 113. Af J. Hanse n

  -

  Pia Kjærsgaard har været truet på Nørrebro og andetsteds, af folk, der mente hun var at sammenligne med nazismen.
  Skriver Mikkel Anderson.

  At Pia Kjærsgaard og DF ledelsen anfører, at DF er et nationalistisk parti. Og socialistisk parti.
  Det gør jo ikke nødvendigvis DF til et Nationalsocialistisk parti.
  Nazipartiet og DF har dog det til fælles at de to partier intet har med socialisme at gøre.
  Tværtimod.
  Begge partier hører til på den yderste højrefløj.
  Pia Kjærsgaard har rettens ord for, at hendes udtalelser må kaldes for racistiske.
  Men det gør hende jo ikke til nazist.
  Breivik var inspireret af Pia Kjærsgaard og DF.
  Pia Kjærsgaard var hans idol.
  Gad vide hvad Pia Kjærsgaard dog har sagt og gjort, siden galninge og psykopater fra den yderste højrefløj beundrer hende så meget.

 114. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Mehmet Sami Gür

  Dit primitive forsøg på at mistænkeliggøre evolutionsteorien, ved at antyde, at det er frimurere, der “står bag” evolutionsterorien, er desværre ustryk for en ret almindelig tankegang blandt muslimer.

  Det er simpelthen den primitive, fundamentalistiske mistænkeliggørelse af naturvidenskabelig forskning, der er direkte skyld i, at der er så få muslimer, der har modtaget Nobelprisen.

  De “Hamidianske massakrer” i 1896-98, der var tyrkiske muslimers første progromer mod de kristne tyrkere, var netop forårsaget af de tyrkiske muslimers misundelse på de succesfulde kristne tyrkere.

  De kristne tyrkere fik succes, i forhold til de muslimske tyrkere, fordi de ikke var bange for videnskabelige erkendelser, der satte spørgsmålstegn ved religiøse dogmer.

  De kristne tyrkere sørgede for, at deres børn fik en rigtig undervisning i f.eks. naturvidenskabelig fag, mens den muslimske, tyrkiske elite, sendte deres børn til koranskoler, hvor de stort set ikke fik en rigtig undervisning, men kun blev udsat for dogmatisk, religiøs hjernevask.

  De hamidianske massakrer i 1896-98 blev efterfulgt af de muslimske tyrkeres folkemord på de veluddannede, kristne tyrkere i 1915.

  Var de muslimske tyrkeres folkemord på de kristne tyrkere også et resultat af evolutionsteorien?

  Eller skyldtes dette etnisk/religiøse folkemord koranens opfordring til udryddelse af “vantro”, der ikke vil underkaste sig islam?

 115. Af javier Martinez

  -

  Jamen er der et eneste sted, hvor frimurerne ikke eksisterer?

  ja da..Iblandt fornuftige og anstændige mennesker….De findes fx. heller ikke i Scientology, kristendommen, Islam Dommen, alle kendte for at banke deres koner og virkeligheds forstyrrelse eller fantasme…

 116. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Rettelse: “Dit primitive forsøg på at mistænkeliggøre evolutionsteorien, ved at antyde, at det er frimurere, der “står bag” evolutionsteorien, er desværre udtryk for en ret almindelig tankegang blandt muslimer.”

  @J. Hansen

  DF forsvarer konsekvent de danske jøder, og den tidligere formand for Mosaisk Trossamfund, Finn Rudaisky er DF’er.

  Det er de antisemitiske kystbanesocialister, der støtter de antisemitiske, antidemokratiske islamister, der er vor tids jødehadende nazier.

  Nazisterne var chauvenistiske, imperialistiske internationalister, der var imod demokrati og som hadede jøder.

  Langt de fleste DF’ere er hverken imperialistiske, antidemokratiske, eller antisemitiske.

 117. Af bjarne petersen

  -

  I vores naboland….kl. ca. 9.05, bedes venligst frigivet fra filtret.

 118. Af Maria Due

  -

  Hermed en opfordring til medierne om at kaste et kritisk søgelys på ekstern lektor ved RUC Chris Holmsted Larsen, som Karen Hækkerup i sin ministertid udnævnte til at kortlægge radikalisering og ekstremisme i DK. Holmsted Larsens egne politiske holdninger var allerede da velkendte, han befinder sig på den aller yderste kommunistiske fløj og er i dag medlem af ekspertpanelet “Evaluering af regeringens handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme “. Nogen har sikkert stadig det bånd, der til Holmsted Larsens raseri afslørede hans vildt overdrevne “forskningsresultater”, da han fortalte om dem under et møde i en jysk politikreds. Han krævede bl.a. båndet fjernet fra bloggen Uriasposten, men flere har sikkert gemt det, og tilhørerne har sikkert et glemt hans foredrag. Fx den kvinde, der på et tidspunkt spørger, om politiet ikke risikerer at komme til “at stå og gø opad det forkerte træ”. Båndet er efter min mening en meget illustrerende opvisning i politisk plattenslageri, og der er ingen tvivl om, at Holmsted Larsens besynderlige forskningsresultater må have passeret justitsministerens skrivebord.

 119. Af Thomas Nielsen

  -

  Under slaget på Reden i 1801 satte den engelske viceadmirial med vilje kikkerten for sit blinde øje, fordi han nægtede at se virkeligheden i øjnene: Signalet fra den øverstkommanderende til at trække sig ud af slaget.
  Vor selvudnævnte sherif Søren Pind har det til fælles med Nelson at han er blind på det ene øje. Og som Nelson sætter sheriffen gerne kikkerten for netop dette øje, når han betragter visse uønskede dele af virkeligheden.
  “Vi er ikke i krig med Islam,” sagde sheriffen. Sandt nok, set med det blinde øje. Men Islam er altså i krig med os. Er vi så ikke i krig?
  “Peace in our time,” lallede Chamberlain efter sit møde med Herr Hitler i september 1938. Elleve måneder senere startede Herr Hitler 2. verdenskrig.
  Nu har sheriffen så erklæret krig mod barnet i “Kejserens ny klæder”, som formaster sig til at kalde en spade for en spade.
  Nelson satte kikkerten for det blinde øje – og vandt slaget! Her tror jeg ikke sheriffen skal regne med at være lige så heldig. Jeg tror Pind vil vise sig at være en halv Nelson. Eller endnu værre – en ny Chamberlain.
  Går han mon over i historien med tilnavnet Søren Blind?

 120. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Svar til Jacob Schmidt-Rasmussen:

  Charles Darwin tvivlede selv på i sin bog ‘The Origin of Species’ om evolutionslæren var videnskabelig forsvarligt nok, for hans teori byggede på overgangsfossiler. Indtil videre fandt man ikke ét eneste eksempel af overgangsfossiler, som Charles Darwin snakkede om og hævdede de fandtes.

  Og de forskellige førtidsmenneskelige skulpturer og deres udseende som Homo Sapiens, Homo Erectus osv. har rent faktisk vist sig at være fup tegninger og ikke andet end evolutionisternes stærke fantasi. Det er modstridende for videnskaben at hævde, at alt er blevet til ved en tilfældighed! Det afviser selveste eksperter i natur- og fysikvidenskaben.

  Den vestlige verden har ødelagt religionen til fordel for videnskaben, men som konsekvens har mistet kernefamilien og de moralske og etiske principper.

  Den muslimske verden har inspireret den vestlige verden med Islams lys på videnskab og omvendt, men desværre har ændret kurs og istedet brugte energien på indre stridigheder og politiske intriger. Ifølge den muslimske tro støtter Islam videnskaben og videnskaben støtter troen og religionen.

 121. Af J. Hanse n

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 22. AUGUST 2016 14:34

  Korrekt.
  DF støtter israels forbrydelser og massemord på kvinder og børn i de besatte områder.
  Ligesom JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN gør.

 122. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mehmet Sami Gür og Erdogan “tror” ikke på evolutionsteorien.

  Erdogan griber endda gerne til censur, for at forhindre, at tyrkerne bliver oplyst om evolutionsteorien.

  Det skyldes dels, at Erdogan er kreationist, og dels, at de fleste muslimer bilder sig ind, at evolutionsteorien er direkte skyld i den kommunistiske revolution i Rusland, samt i Første og Anden Verdenskrig.

  Var evolutionsteorien også skyld i, at de tyrkiske muslimer begik folkemord på de tyrkiske kristne?

 123. Af Niels Thomsen

  -

  Nu er snakken om frimurere vist ved at afspore debatten, som handler om pind, terror og spinn. Og efterhånden som terror-truslerne stiger, mens velfærden og retssikkerheden falder, bør vi nok vende vores opmærksomhed mod truslerne mod vores samfund, fremfor at fortabe os i frimurernes klubber. At “svenske” uhyrligheder nu også er begyndt at foregå i Danmark, er da særdeles ildevarslende. Se 180gr.

 124. Af javier Martinez

  -

  I dag har Israel kastet 5o missiler i gaza, efter de har modtaget en fra Hamas..Det er normal israelsk jødepolitik..Tyskerne tog lo civile for en tysker, Jøderne tager 5o palæstinensere for en jøde..

  Nu tager jøderne igen vandet ud af munden på palæstinensiske børn og kvinder..Sådan noget svineri gør mig virkelig sur.
  http://972mag.com/watch-far-from-the-public-eye-palestinian-villages-are-being-dried-out/121465/

 125. Af Niels Thomsen

  -

  Filtret igen!!

 126. Af Niels Thomsen

  -

  Filtret igen!! Stoppes alt, er det jo spildtid at skrive.

 127. Af javier Martinez

  -

  “Det er simpelthen den primitive, fundamentalistiske mistænkeliggørelse af naturvidenskabelig forskning, der er direkte skyld i, at der er så få muslimer, der har modtaget Nobelprisen.”

  Nobel var jøde, som er komiteen der..Religiøse stammer smider naturligvis kun medaljer i røven på egne stamme medlemmer. Vi skal have jøderne ud af Dansk politik og mediebilled, således at de kun får repræsentativ indflydelse af deres 6ooo medlemmer i Danmark.

 128. Af J. Hans en

  -

  AF JAVIER MARTINEZ – 22. AUGUST 2016 14:49

  Ja.
  Israelerne opfører sig langt værre, end nazisterne gjorde under Anden Verdenskrig.

 129. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Den vestlige verden har ødelagt religionen til fordel for videnskaben, men som konsekvens har mistet kernefamilien og de moralske og etiske principper.”

  Den muslimske verden har ødelagt forskningen, fordi dogmatiske, muslimske præster – hjulpet af den primitive, muslimske pøbel – har brugt vold og trusler til at stoppe ethvert erkendelsesmæssigt fremskridt, der er i strid med islams primitive dogmer, der stammer fra 600-tallet.

  Derfor er de fleste, muslimske lande ikke engang nået til Oplysningstiden endnu.

  Men I kan stadig nå at blive klogere, hvis I får respekt for rigtig, falsificeret viden, og dropper den dogmatiske opfattelse af virkeligheden, der effektivt stopper enhver erkendelsesmæssig udvikling.

 130. Af javier Martinez

  -

  “Men I kan stadig nå at blive klogere, hvis I får respekt for rigtig, falsificeret viden,”

  Bliver man klogere af falsk viden?

 131. Af Niels Peter Lemche

  -

  AF J. HANS EN – 22. AUGUST 2016 14:55
  AF JAVIER MARTINEZ – 22. AUGUST 2016 14:49: Nu nu er dobbeltgængerne begyndt at klappe sig selv på ryggen. Hvad bliver det næste?

  Men alle andre: Læg mærke til pointen i denne dobbeltgængers indlæg: Israel værre en Nazityskland. Det er en gængs påstand i dele af den palæstinensiske befolkning og bekræfter kun, hvad jeg og andre for længst har gennemskuet, at dobbeltgængeren har sit tilhørsforhold blandt palæstinensiske ‘flygtninge’.

  Og dette er ikke skrevet, fordi jeg mangler sympati for palæstinensernes sag. Det er nærmest omvendt; men sammenligningen er for grotesk.

 132. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @javier Martinez

  Du forkaster evolutionsteorien og Nobelprisen, blot fordi Nobel var jøde…

  Du bilder dig tilsyneladende ind, at din antisemitiske paranoia er udtryk for en avanceret indsigt i jødernes skumle planer, så du tror sikkert også, at Zions Vises Protokoller ikke er et falsum.

  Nazisterne forkastede heldigvis også alle naturvidenskabelige teorier, der var fremsat af jøder; dét var derfor, at nazisterne ikke var de første, der byggede en atombombe, og dérfor nazisterne tabte Anden Verdenskrig.

 133. Af javier Martinez

  -

  NPL hedder jo Thomas Borgschmidt og er sur over min politianmeldelse i sidste uge.

  “bekræfter kun, hvad jeg og andre for længst har gennemskuet, at dobbeltgængeren har sit tilhørsforhold blandt palæstinensiske ‘flygtninge’.”

  Jøde frimuren mener ikke at palæstinensere kan være flygtninge når de smides ud af deres eget land…Viser tydeligt jødens blinde had mod islam? Undertegnede bryder sig skam ikke om nogle af de to søstre religioner eller andre..Derfor kan man skam godt være imod det genocide Israel begår mod palæstinenserne..Sådan er anstændige, selvtænkende mennesker uden religiøs vås i sig.

  Sammenligningen med nazisme og jødisme ligger lige for hos alle anstændige mennesker..

 134. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 22. AUGUST 2016 15:01

  Nå.
  Så ser Lemche/Borgsmit dobbeltgængere foran sig.
  Og tågesnakken bliver værre og værre.
  Er martini virkelig så stærkt?
  At man ser dobbelt?

 135. Af javier Martinez

  -

  NPL , som jøde frimurer og troende,underviser i religiøs kvaksalveri, mv. mener jeg ikke at dine meninger kan tages seriøst…

  Undertegnede støtter skam om og evolutionslæren..AT logen har ændret der ift. til trin, og at denne først accepteres via et vis trin, fortæller hvor tosset i er..Scientology har et ligeledes system..JSR kan fortælle mere om det.

  Hasbara manuel trolden og anti-semitten, må ned i logen og tale med ligesindede ævlende..

 136. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAVIER MARTINEZ – 22. AUGUST 2016 14:49 er ude med riven igen.

  Hamas (de siger, at det var iSIS) affyrede raketter mod Israel i nat, vist mere en en. En af dem ramte et center for børn i Sderot. Og, jep, israelerne svarede igen. En såret i Gaza.

  Men der er en mundter meningstilkendegivelse på Ha’aretsz’ blog i dag af en Tony Silver fra København. Kender ham ikke, men prøv lige hans første indlæg:

  Tony Silver – Kopenhagen 2016-07-03 06:13 0 0
  Israel shot rockets at itself so they can blame the Arabs and make them look bad
  read more: http://www.haaretz.com/israel-news/1.728377

  fulgt af :

  Tony Silver – Kopenhagen 2016-07-03 06:24 0 0
  First Gaza innocent terrorists did not fire a rocket. Second they did not aim at a zionist kindergarten, Third, they did not hit a kindergarten. Fourth, I am a bigot

  Tony Silver – Kopenhagen 2016-07-03 06:20 0 0
  I am against terror when the IDF and Israel shoot rockets at Gaza kindergartens

  Tony Silver – Kopenhagen 2016-07-03 06:14 0 0
  Stop the stupid occupation of Gaza, Europe, Iran and Lebanon
  read more: http://www.haaretz.com/israel-news/1.728377

  Det er nu ærgerligt for de gode palæstinensere, at de mangler humor.

 137. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Jacob Schmidt Rasmussen:

  Det såkaldte armenske folkedrab er ikke vores eller politikernes, men historikernes opgave at belyse.

  Det var ikke folkedrab, men en krigstilstand under den 1. verdenskrig. Armeniere som i dag i nutidens Tyrkiet, var jo også borgere af datidens Osmanniske Tyrkiet. Armeniere blev ikke udsat for noget usædvanligt, men nogle armeniere tilsluttede sig til de russiske og franske hære, hvilket osmannerne kæmpede imod. Derfor kan man ikke tale om folkemord, men lige og retfærdige vilkår under krigslignende tilstande, hvilket jo det var.

  Evolutionsteorien er brudt sammen. Hvor længe skal I insistere på løgne og tilfældigheder?

 138. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Martini

  En teori, der er falsifisceret, er en teori, der er blevet efterprøvet, ved at blive testet med alle tænkelige, relevante modargumenter og ventuelle, modstridende forskningsresultater.

  Når en teori kun er blevet verificeret, så har man kun prøvet, at finde argumenter og forskningsresultater, der underbygger teorien, og man har ikke forholdt sig til relevante modargumenter, eller forskningsresultater, der ikke er i overensstemmelse med teorien.

 139. Af javier Martinez

  -

  , “og dérfor nazisterne tabte Anden Verdenskrig.”

  Nej, de havde tabt før atomvåben overhovedet blev brugt….Russerne vandt forresten også anden verdenskrig for vesten..Ligesom herhjemme var de fleste modstandsgrupper røde, og i blå gik rundt i skrårem, og med hagekors på i byens gader indtil krigens sidste dage..Scientology var vist ikke opfundet da, men hitler havde nok tilbudt jer et højst sted i hierarkiet? 🙂

 140. Af Jakob Schmidt-rasmussen

  -

  @Mehmet Sami Gür

  Du benægter evolutionsteorien, og du er folkemordsbenægter…

  Stort set alle anerkendte folkemordsforskere, der ikke er tyrkere, har for længst konstateret, at det er et faktum, at de muslimske tyrkere begik folkemord på deres kristne landsmænd.

  Men det undrer mig ikke det mindste, at du har så let, ved at forkaste fakta, der ikke passer ind i dit kram, når du kan afvise evolutionsteorien, der er en af de mest velunderbyggede, naturvidenskabelige teorier, der findes…

 141. Af javier Martinez

  -

  RasMUSsen

  “Men I kan stadig nå at blive klogere, hvis I får respekt for rigtig, falsificeret viden,”

  Verifikation og falsifikation
  “At verificere en hypotese er at vise den er sand.
  At falsificere en hypotese er at vise den er falsk.”

  Altså kan falsificeret viden ikke være rigtig? Forstår du?

 142. Af javier Martinez

  -

  “Stort set alle anerkendte folkemordsforskere, der ikke er tyrkere, har for længst konstateret, at det er et faktum, at de muslimske tyrkere begik folkemord på deres kristne landsmænd.” jsr

  I fremtiden vil folkemordseksperter også bedømme jøder i Israel til at have begået folkemord i Gaza…Det gør de klogeste og oprigtige der allerede..Også jøderne i Washington som stod bag krigene i mellemøsten det sidste 2o år.

 143. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.

  Tak for linket! http://www.uriasposten.net/archives/category/forskere/larsen-chris-holmsted

 144. Af Jakob Schmidt

  -

  @javier Martinez

  Det er dig, der ikke fatter en brik, men som alligevel forsøger at spille smart.

  “At falsificere en hypotese er at vise den er falsk.”, skriver du, men det er simpelthen ikke rigtigt; du kan ikke bare opfinde din egen definition af ord.

  En falsificeret teori er en teori, der er blevet efterprøvet med alle tænkelige modargumenter, og med alle forskningsresultater, der tilsyneladende modbeviser teorien, men som har vist sig at holde alligevel, fordi modargumenterne og de tilsyneladende modstridende forskningsresultater, alligevel ikke var i stand til at modbevise teorien.

 145. Af Jakob Schmidt-rasmussen

  -

  “At falsificere en hypotese er at vise den er falsk.” – skriver du, men det er simpelthen ikke rigtigt; du kan ikke bare opfinde din egen definition af ord, der allerede er veldefinerede.

  En falsificeret teori er en teori, der er blevet efterprøvet med alle tænkelige modargumenter, og med alle forskningsresultater, der tilsyneladende modbeviser teorien, men som har vist sig at holde alligevel, fordi modargumenterne og de tilsyneladende modstridende forskningsresultater, alligevel ikke var i stand til at modbevise teorien.

 146. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Jacob Schmidt-Rasmussen:

  Så find og vis mig ét eneste ægte overgangsfossil!

  Kan du det, så har du ret i din støtte til evolutionslæren. Og det skal ikke være et falsk eller falsificeret overgangsfossil.

  Hvis ikke, så er det mig, der har ret med hensyn til evolutionslærens sammenbrud.

  Den stærke har retten til at undertrykke, misbruge og tilintetgøre de svage i naturen. Survival of The fittest. Hvor kommer disse termer fra tror du? Godt gættet – Charles Darwin. Han har undergravet og ødelagt menneskeheden i de sidste 200 år. Selvfølgelig har han da det. Hans evolutionsteori er moder teori til alle de grusomme menneskeskabte ideologier i det 19. og 20. århundrede.

  Der er mange etniske vestlige historikere, der mener det modsatte af hvad du påstår om det såkaldte folkedrab.

 147. Af Jakob Schmidt-rasmussen

  -

  “…det skal ikke være et falsk eller falsificeret overgangsfossil.”

  Godmorgen…

  Denne diskussion er umulig; du fatter åbenbart INTET!

 148. Af javier Martinez

  -

  Rasmussen…Definitionen er hentet fra et lexicon..Gud herre bevares..Og du skal læse din egen kommentar igen.

  “At falsificere en hypotese er at vise den er falsk.”, skriver du, men det er simpelthen ikke rigtigt; du kan ikke bare opfinde din egen definition af ord.”

  Verifikation og falsifikation
  At verificere en hypotese er at vise den er sand.
  At falsificere en hypotese er at vise den er falsk.
  Videnskabelige love kan falsificeres, men ikke verificeres.

  Der gælder det logiske forhold, at der fra sandheden af en enkelt observation kan sluttes til falskheden af en generel påstand. Ud fra observationen af en enkelt sort svane, kan man slutte sig til falskheden af påstanden: ”Alle svaner er hvide”.
  Man kan derimod ikke begrunde sandheden af en almen påstand ud fra sandheden af mange observationer. Man kan ikke ud fra nok så mange observationer af hvide svaner slutte sig til påstanden: ”Alle svaner er hvide”.
  Ældre opfattelse: Den videnskabelige metode bygger på induktion:

  Al videnskab starter med observationer.
  Videnskabelige påstande fremkommer som generaliseringer ud fra observationer.
  Alle andre påstande er uvidenskabelige.
  Moderne opfattelse: Den videnskabelige metode bygger på falsifikation.

  Videnskaben starter med problemer der skal løses.
  Dristige hypoteser fremsættes og disse hypoteser forsøges systematisk gendrevet.
  Nye og bedre hypoteser opstår.
  Denne prøven og fejlen kan ikke afsluttes. Vi opnår aldrig fuldstændig vished.
  Det er kun hypoteser der kan falsificeres der er videnskab

 149. Af javier Martinez

  -

  ” The fittest. Hvor kommer disse termer fra tror du? Godt gættet – Charles Darwin. Han har undergravet og ødelagt menneskeheden i de sidste 200 år. Selvfølgelig har han da det. Hans evolutionsteori er moder teori til alle de grusomme menneskeskabte ideologier i det 19. og 20. århundrede.”

  Denne holder vand, og er naturligvis grunden til JSR og NPL store støtte for den, så deres støtte til grusomme ideologier, såsom zionismen og Israel, Nazismen, kan begrundes og forsvares.

 150. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Jacob Schmidt-Rasmussen:

  Dvs du giver op.

  Hr. Rasmussen har lige for nyligt erklæret evolutionslærens død.

  Noget, som han ikke kan bevise, forventer af os, at vi skal acceptere, godkende, stole og tro på.

  Øøø, det sagde Charles Darwin også med hensyn til monoteistiske religioner og derfor fandt han som protest på evolutionslæren! Den kunne man godt SE og BEVISE med falske tegninger og teorier selvfølgelig.

 151. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 22. AUGUST 2016 15:34, hvorfor ødelægger du alt for dig med så vanvittige udtalelser om evolutionsteorien? Der er ikke en eneste anerkendt videnskabsmand eller -kvinde i Nobelpriskategorien, der kunne finde på at sige sådan noget sludder. Jeg håber virkelig ikke, at det skal være fremtiden for muslimsk videnskab, for så har den ingen fremtid overhovedet, og Islam vil som en fundamentalistisk religion bare lede sine tilhængere længere og længere ned i skidtet. Så kan Islam slå pjalterne sammen med amerikansk creationisme og lignende foretagender. Hvis det får konsekvenser, det du skriver, betyder det bare, at almindelige mennesker i den vestlige verden vil vende sig endnu længere fra religionen end tidligere.

  Snart begynder du sikkert også at hævde, at solen går rundt om jorden, hvis da ikke du mener, at jorden er flad som en pandekage.

 152. Af Flemming Lau

  -

  Evolutions teori og biologi er ikke eksakt videnskab, snarere forfængelig filosofi. Fraværet af beviser er monumental. Der er simpelthen for mange Missing links. Problemet med videnskabs folk idag, er at mange ikke kender deres begrænsninger. Og mennesket er begrænset, som Einstein så fint illustrere; “mennesket bruger kun 10% af hjernens kapacitet” De sidste 100 år, har været lang reducering af den mentale spændvidde fordi mennesket selv vil lege “Gud!” I stedet for at hente kræfterne fra metaplanet, søger mennesket i egen begrænsede kraft at nå “Himlen” Der er afdøde “Profeter” hvis proselytter har redt sengen op til denne, når denne genopstår fra de døde. Spildte kræfter fordi kun Jesus Kristus kan oprejse mennesker fra de døde og det kan han fordi han er Guds enbårne Søn! Denne vished kræver åndelig indsigt, hvilket desværre er en mangelvare idag!

 153. Af jan nielsen

  -

  Indlæg 9.05 er blevet efterlyst, men er stadig skjult. Men debat sa bo tø rer får masser af plads??!! Hvad i alverden er meningen?? Er det ren galskab der styrer filtret og redigeringen??

 154. Af E. Larsen

  -

  Jan Nielsen, ja, det er ren, ren D DR stil vi åbenbart skal leve med i DK. Når man ser de indlæg der totalt ukritisk bringes og så ved hvad der nægtes bragt. UHA, UHA.

 155. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Kære Niels Peter Lemche

  Jeg er ikke imod videnskab og teknologi.

  Jeg understreger gang på gang, at Islam understøtter videnskabelige og teknologiske opdagelser.

  Men viden og teknologi kan ikke kun naivt indsnævres til kun at omfatte evolutionslæren. Jeg er opdraget til også at kunne tænke, spørge og have den kritiske sans og indfaldsvinkel, hvilket det danske skolesystem er bygget op på.

  Jeg vil derfor stille det samme spørgsmål til dig som jeg gjorde overfor hr. Jacob Schmidt-Rasmussen:

  Find og vis mig ét eneste og ægte overgangsfossil, som Charles Darwin tvivlsomt snakkede om, til mig. Kan I det, så skal jeg nok knytte sylten.

  Og hvad er det mon jeg ødelægger mig selv med? Og hvilke konsekvenser er der tale om? Truer De mig hr. Niels Peter Lemche?

 156. Af Maria Due

  -

  Tak Flemming Lau, det er et godt link. til Chris Holmsted Larsens meriter. Lidt længere nede af siden findes et fotografi af politiet i konfrontation med voldelige venstreekstremister.

  “Snart begynder du sikkert også at hævde, at solen går rundt om jorden, hvis da ikke du mener, at jorden er flad som en pandekage.”, skriver Lemche. Men hvorfor skulle det ikke allerede være tilfældet? Det er adskillige år siden, at en fysikprofessor fra et pakistansk universitet gav et interview til en dansk avis, tror det var JP, hvor han fortalte, at mange af hans studerende var i fuld gang med at benægte naturlovene og at påstå, at jorden er flad.

  Lemche-slægten i Danmark stammer ifølge Den store danske fra en møller på halvøen Dänischwold i Sydslesvig, og tilfældet vil, at jeg også har en forfar derfra. Han var officer i den danske hær og fik sig siden en god gård i Østjylland, mens Lemches forfædre slog slg ned i Gentofte. Hvis I kaster jer ud i slægtsforskning, vil mange af jer finde lignende i jeres egne familier, og det viser jo blot, hvordan man førhen har kunnet klare at assimilere tilflytterne fra kristne kulturer..

 157. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Niels Peter Lemche:

  Uanset hvor meget miskreditering der er og skulle finde sted af Islam og muslimer, så er Islam den hurtigst voksende religion i vesten. Islam kan i dette felt slet ikke sammenlignes med andre religioner.

  Den eneste religion, der ikke kan kontrolleres af den globale elite er Islam. Derfor er de vrede og gale og benytter alle midler til formål at få ram på Islam og muslimer. Senest har den globale elite forsøgt at kuppe i Tyrkiet.

 158. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Fjendtlighed mod anderledes tænkende og hadets sprog, kan i sin yderste konsekvens resultere i drab og folkedrab. Her kan man nævne 30ernes Tyskland, blandt andet.

 159. Af Kim P Olsen

  -

  Med Mehmet og Javier som To Erasmus Montanus, bliver debatten rigtig morsom.

  Den ene fatter ikke hvad de ting han klipper ind handler om, og den anden er statsblogger for Erdogan. Hvem er mindst troværdig? Jeg tror de står lige!

  Martini. Du bør anstændigvis sætte dine copy/paste indlæg i anførselstegn. Det er jo ikke alle, som ved at hvis noget er skrevet på forståeligt dansk, er det ikke noget du selv har formuleret 🙂

 160. Af Niels Peter Lemche

  -

  MEHMET SAMI GÜR – 22. AUGUST 2016 17:31, nej, jeg truer dig ikke, jeg advarer dig bare om, at du i folks bevidsthed skriver dig ud som , skal vi sige uoplyst. Jeg vil dig faktisk ikke noget ondt; men jeg har kendt mange med dine meninger blandt kristne fundamentalister.

 161. Af Søren Jensen

  -

  Mehmet Sami Gür
  Er du en af flere imamer, der skriver her på bloggen, eller er I en del af Hizb ut-Tahrir?

 162. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Mehmet Sami Gür.
  Hvad er din profession og hvorfor bor du i Danmark? Er du dansker? Sproget i dine tekster har ofte været meget forskelligt. Er I flere, der skriver under samme navn? Jeg er bare nysgerrig.

 163. Af Flemming Lau

  -

  RH Kristiansen ja 30′ erne og 70 & 80’ernes vold afsluttende med Blekingegadebandens drab på en betjent, eller de rettroende muslimers gentagende mord forsøg på tegnere, afsluttende med mordet ved krudttønden og den jødiske synagoge! Og dog! Det var måske blot en forsmag på de rettroendes strubesnitteri?

 164. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE – 22. AUGUST 2016 17:42, ja, det er korrekt, han blev ansat på Schackenborg. Så giftede der sig i samme periode en Schubert ind i familien. Han var kommandiersergent og givetvis også importeret i samme periode, hvor man byggede den danske hær op omkring en kærne af tyske underofficerer.

  Men det afgørende er nemlig det, du nævner, nemlig at vores ‘danske’ DNA viser, hvor blandet den danske befolkning er. Det er der ikke noget unormalt i. Det unormale er, når det ikke er tilfældet, hvilket vist er tilfældet med dele af Sverige nord for den gamle grænse. De der skovbønder i Småland og længere nordpå har ikke været interesseret i andre end dem selv.

  Jeg har flere gange fortalt, at min jødiske svigerdatter har stærke DNA-bånd til Lofoten, selv om familien stammer fra Vilnius. Norske fiskere havde ofte to familier (det er beskrevet af en engelsk etnograf for en del år siden), en hjemme i Norge til sommeren og en anden i Portugal til vinterhalvåret.

  Så at tale om racerenhed i en europæisk sammenhæng er temmelig absurd, hvilket gør det relevant i forbindelse med diskussionen, der raser for tiden om det at være dansk. Det er man vel kun, hvis man opfatter sig som dansk.

 165. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Kære Niels Peter Lemche

  De har stadigvæk ikke svaret på mit spørgsmål ift. ét eneste og ægte eks. af et overgangsfossil?

  Uanset hvad, så kan jeg ikke blindt at tro og stole på noget, som virker meget gammelt, tyndt og uægte.

  Deres skolesystem har lært mig at være spørgende og kritisk undersøgende og observerende. Derfor burde De i det mindste give mig medhold i dette felt. De har trods alt en akademisk baggrund og burde have forståelse for, hvorfor jeg er afstandstagende overfor evolutionslæren.

  Jeg har ikke noget imod Dem og jeg har heller aldrig haft problemer med jøderne. Mine forfædre har reddet og beskyttet jøderne, og dermed er jøderne den hellige bogs (Toraens) og Moses’ folk. Det citerer Koranen. Fred være med Moses, Jesus, David, Jakob, Josef, Salomon osv. Jeg har altid læst Deres indlæg med en stor glæde og nydelse, for De har sandelig en stor viden og dermed erfaring.

  Men jeg bryder mig ikke om zionisterne og jeg tager stærkt afstand fra frimurerne.

 166. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og så gode Gür, der er sikkert ikke så få af dine mange ‘venner’ her, der mener, at du repræsenterer ‘the missing link’!

  (den lå lige til højrebenet)

 167. Af Flemming Lau

  -

  Fred med Jesus ? Samtidig med at Koranen krænker Guds Søn Jesus Kristus!
  ” Sandheden er at vor Majestæt er ophøjet, han har hverken taget sig nogen hustru eller taget sig nogen Søn!” S 72 v 4.

 168. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Til Flemming Lau:

  Jesus er også hellig for os muslimer, men vi aner- og godkender ikke treenigheden. Skaberen har ikke brug for sønner eller noget andet, der har noget at gøre med det materielle liv. For skaberen skaber dem. Så enkelt er det.

  Så, vi muslimer krænker eller misrespekterer ikke nogen eller noget overhovedet. Det er snarere jer, der krænker og miskrediterer os.

 169. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til vores jammerlig Justitsminister, kan je orientere bloggens læsere at::

  Sunni muslimer financierer Al kaida og IS samt flere andre organisationer af samme støbning!
  Sunni muslimer er Saudi-Arabien, og grobunden til Islamisk fundamentalisme!

  Og hvis man betragter sig som en anelse anstændigt menneske, så afbryder man enhver kontakt med Saudi Arabien, samt sætter præstestyret i Iran under luppen for total boykot

  Se sådanne agerende Hr. Justitsminister er et mandfolk værdigt, og ikke alt dit udenom snak om at det er højrefløjen i Dansk politik der er skyldig til terrorisme!!

  Shia muslimer er Iran, med deres præstestyre!

  Fundamentalistisk præstestyre hvor Sharia lovgivning kræves findes i både fraktioner!

  Saudi Arabien har efter seneste oplysning financierer ” Clinton fundation i U.S.A.med 3milliarder $!

  Derud over er hele Bush klanen i U.S.A. financierer med betydelige større beløb!

  Der efter kommer spørgsmålet om Merkel også er finansieret af Saudi Arabien?

  Så er der selvfølgeligt spørgsmålet om de 1,2 millioner muslimske indvandrer til Tyskland, i den seneste tid, er kommet til Tyskland, på grund af medmenneskelighed , eller om det er det latente jødehad i Tyskland, der rammer 2 fluer med et smæk; nemlig at importere en befolkningsgruppe med et latent jødehad, de som som Tyskere ikke vover at aktualisere!

  Jeg håber virkeligt ikke, ar jeg har ret; men mistanke foreligger!
  M.v.h.

 170. Af bjarne petersen

  -

  Nå, indlægget 9.05 er nu befriet fra filter-fængslet, så alle kan læse det. Men hvorfor indstilles filtret til at skjule et sådant indlæg i timevis? Det kan man jo tænke over.

 171. Af ole andersen

  -

  Importen af utaknemmelige, umedgørlige, agressive, voldelige og kriminelle migranter har INTET med medmenneskelighed at gøre. For som det ses i Sverige, medvirker pladderhumanisterne til at ødelægge landet og til at ruinere, undertrykke og terrorisere deres egen befolkning. Og grove forbrydelser mod sagesløse og fredelige svenskere medfører ikke udvisning, men tålt ophold. Selv brutale hjemmerøvere, voldtægtsforbrydere og bestialske mordere behandles med fløjlshandsker. De løslades efter kort tid, så de kan fortsætte med at være vaneforbrydere. I Sverige er det rødradikale, femi-fascister og faktaresistente zombier der sidder på magten.

 172. Af Flemming Lau

  -

  Mehmet Sami Gur.

  Det er meget enkelt jf skriften 1 joh 4.2 Der på kan i kende Guds Ånd: enhver ånd, der bekender, at
  Jesus er Kristus, kommen i kødet, er af Gud! Og enhver ånd der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; men dette er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme og den er allerede nu i verden!

  Nu er det jo velkendt jf SHIRK Kap 7 i Koranen at sunnier modsat shiiaer ikke må tegne “profeten” Derfor har der været mordforsøg på tegneren Vestergård. Det der er forskellen på Kristendommen og Islam er at Kristendommen tilgiver, det gør Islam ikke! Den forskel mellem æresdrabet og tilgivelse, eller som jeg har hørt fra flere muslimer: ” Kristendommen vil bare elske Islam ihjel” gør at skellet mellem 75% af muslimerne og de danske kulturkristne er blevet for stort!

 173. Af Maria Due

  -

  Nu har jeg tre indlæg i filteret.

 174. Af Mehmet Sami Gür

  -

  I Islam er tilgivelse rigtig stor. Hvor har du denne viden og kilde fra? Hvis man som menneske beder om tilgivelse og fortryder det man hat gjort og lover ikke at gøre det igen, så er tilgivelsen åben.

  I kristendommen har man arvesynden, som er helt og aldeles forrykt! Dvs hvis ens far laver noget dumt, så bliver sønnen straffet for det. Det har vi muslimer gudskelov ikke.

  Forskellen mellem Islam og Kristendommen i virkeligheden er, at Islams og dermed Koranens indhold ikke er forandret. Omvendt blev både Jødedom og Kristendom forandret af menneskerne flere gange i historien.

 175. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Gür, Guds tilgivelse, må man håbe, og derefter ryger hovedet af. Anderledes var det ikke her i middelalderen, men netop i middelalderen. Katolikkerne kører traditionelt et system, hvor præsten træder ind i Guds sted og tildeler syndsforladelse; men det vidste du ikke. Vi protestanter har det lidt hårdere. For katolikkerne er det endda med efterbevilling: Tænk på Puzos Godfather (trykte udgave), der slutter således: Tidligere gik den gamle fru Corleone i kirke hver søndag for at bede for sin mands udødelige sjæl (han var død). Nu går den gamle fru Corleone og den unge fru Corleone tilsammen til kirke hver søndag for at bede for deres mænds udødelige sjæle.

  Og det er ikke nogen ros til Islam, at intet skulle have ændret sig i løbet af 1500 år. Det er nærmest det modsatte. Det betyder, at religionen er uforanderlig i en verden, der hele tiden forandres. Dvs. den er ikke i stand til at tale til mennesket i dag, men kun til mennesker, der hører hjemme i dens oprindelsestid. Heller ikke nogen ros. Vi kristne teologer betragter normalt Islam som primitiv, men med en del, som vi har tilfælles.

 176. Af Flemming Lau

  -

  Sig mig engang, hvorfor skulle tegneren Vestergaard bede om tilgivelse for at tegne en tegning af Muhammed. Kristne kræver da ikke undskyldning fordi Koranen og muslimer afviser at Jesus er Guddommelig og dermed krænker vor Frelser! Jesus blev pint og plaget og alligevel er hans korsord “Fader Tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør!”

  Arvesyndens forhold har du misforstået! Synden kom ind i de første mennesker, da de ligesom den oprørske engel, Lucifer ville være Gud lig! Synden skiller fra Gud. Synd er stolthed og mennesket tror fejlagtigt at de har ret til at behandle andre efter forgodtbefindende. Mao er mennesket ondt! Derfor aflagde Jesus sin Guddommelighed og tog til den plagede jord for med sit blod at frelse de mennesker der erkendte at de ikke var perfekte og dermed havde behov for syndernes forladelse!

  Hvor mange er begrebet kærlighed nævnt i Koranen ? I Biblen ca 100 gange! Det er forskellen!

 177. Af Anders Munch

  -

  “Så at tale om racerenhed i en europæisk sammenhæng er temmelig absurd, hvilket gør det relevant i forbindelse med diskussionen, der raser for tiden om det at være dansk. Det er man vel kun, hvis man opfatter sig som dansk.” Niels Peter Lemche
  Nej, det er bare dig, som er jøde.
  http://www.biokemi.org/biozoom/issues/526/articles/2403
  Først det ironiske.
  “Den genetiske kortlægning afslører både ligheder og overraskende forskelle mellem de europæiske befolkningsgrupper. Genetisk set ligner danskerne både nordmænd, nordtyskere og hollændere, mens svenskerne tydeligt adskiller sig fra andre skandinaver ved genetisk set kun at ligne tyskerne.” Lol, artiklen er fra 2009, inden svenskere og tyskere førte an i det etniske selvmord, men anyway.
  “”Selv om der er begyndt at komme en større opblanding af gener fra andre folkeslag, så er vi for eksempel i Danmark stadig en ret homogen befolkningsgruppe. Vi gifter os i det store og hele med hinanden, det er ret få, der vælger udenlandske partnere langvejs fra, og derfor har vi altså stadig en temmelig homogen genetisk arvemasse.”
  Det er rimelig simpelt. En japaner kan opfatte sig som dansk alt det han vil, han er stadig en japaner. Europæere har lettere ved at opfatte sig som danske, fordi de er tættere forbundet med danskerne genetisk. Og der er ingen, eller ekstremt få, som snakker om racerenhed, det vi opponerer imod, er udslettelsen af den hvide race i hans hjemlande. Igen, en jøde som dig vil aldrig nogensinde forstå det.

 178. Af Niels Peter Lemche

  -

  ANDERS MUNCH – 22. AUGUST 2016 20:45, der må være en eller anden lille gruppe samlet omkring Martinisjussen, hvortil du så ganske sikkert hører. Kommer du forbi Gentofte Kirkegård en dag, så gå ind og find gravstedet lige til højre for indgangen. Det er Lemchernes familiegravsted, og det har ligget der i flere hundrede år, måske længere endnu. Og hvis du ikke gider, ja, så fortæller du os andre blot, at du faktisk er et temmelig dumt … Min oldefar på Ndr. Onsgaard i Hellerup var i øvrigt forfatteren til Den lille Ole; men det er selvfølgelig også en dum lille jødisk vise.

  Jeg fatter ikke, hvad der foregår i hovedet på mennesker som dig. Dewt er da godt, at jeg er fri for at omgås dig.

 179. Af javier Martinez

  -

  AF JAVIER MARTINEZ – 22. AUGUST 2016 11:43
  Og et andet indlæg i filteret..Denne gang til NPL?

  AF KIM P OLSEN – 22. AUGUST 2016 17:52

  Lilleko…Det forventes ikke at den drøvtyggende er istand til at tale med mennesker..Skal du ikke ud og dele mere post ud, og forsøge at finde alle brevsprækkerne og få brugt alle dine kognitive muligheder?

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 22. AUGUST 2016 18:23
  “Mehmet Sami Gür.
  Hvad er din profession og hvorfor bor du i Danmark? Er du dansker? ”

  Vi ved at Rosa ikke er, da hun, som islændinge. har nasset sig til en Dansk uddannelse på Danske borgeres bekostning. Rosa, Borgschmidt og Lemche og preben er vist en og samme person?

  “Men jeg bryder mig ikke om zionisterne og jeg tager stærkt afstand fra frimurerne.
  Gur
  SVAR
  AF NIELS PETER LEMCHE – 22. AUGUST 2016 18:30
  Og så gode Gür, der er sikkert ikke så få af dine mange ‘venner’ her, der mener, at du repræsenterer ‘the missing link’!”

  Træls hvorledes Lemche altid skal lave personangreb på alle han er uenig med..Nu bor der 7% muslimer i landet, og er kun en enkelt i tinget, og en enkelt i debatten…Det er noget racistisk og religiøs svineri du laver her Lemche.Og du gør det altid.

 180. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Martini:

  Jeg giver mig på ét punkt; jeg skulle have skrevet falsificerbare teorier, i stedet for falsificerede teorier.

  Men pointen er den samme; det er ikke nok, at verificere en teori.

  Men hvis en videnskabelig teori kan overleve alle forsøg, på at falsificere den, så må den betragtes som holdbar, eller falsificerbar – og evolutionsteorien har overlevet alle forsøg, på at falsificere den.

  Pointen er, at en teori ikke kan siges at være videnskabeligt funderet, hvis den kun er verificeret; dvs. hvis man kun har overvejet, hvilke argumenter, der taler for teorien, og ikke hvilke argumenter, der taler imod teorien.

  Mehmet skriver: “Hr. Rasmussen har lige for nyligt erklæret evolutionslærens død.”

  Nej, det har jeg ikke skrevet på noget tidspunkt, det er dig, der påstår, at evolutionteroien ikke er sand…

  “Øøø, det sagde Charles Darwin også med hensyn til monoteistiske religioner og derfor fandt han som protest på evolutionslæren! “, skriver Mehmet videre.

  Du ved ikke selv, hvor lidt du ved. Ellers kunne du ikke skrive noget, der er så dumt og paranoidt på én gang.

 181. Af javier Martinez

  -

  “Kommer du forbi Gentofte Kirkegård en dag, så gå ind og find gravstedet lige til højre for indgangen. Det er Lemchernes familiegravsted, ” npl

  Husk at tage lidt maling og en hammer med Munch! En form for vikingeære 🙂

  “Så at tale om racerenhed i en europæisk sammenhæng er temmelig absurd” NPL

  En dag fortæller genetikken os nok at de eneste der ikke er racerene er jøderne og Frimurerne..Præcis dem der altid påstår at være racerene..

  “Vi kristne teologer betragter normalt Islam som primitiv, men med en del, som vi har tilfælles.” NPL

  Klogere hoveder end lemche, nemlig os ateister, betrager både Islam, Kristendommen og jødedommen som primitive, hadefulde religioner, der kun lever og ånder for deres egen stamme, og mod andre religiøse stammer og mod ateister alle.

  “Jeg håber virkeligt ikke, ar jeg har ret; men mistanke foreligger!” Carl Pedersen
  a priori eller a posteriori mistanke?
  🙂

  Tak for at smide mit indlæg på, med et Ps til Støvring, som ikke tåler kritik af nogen slags.
  AF JAVIER MARTINEZ – 22. AUGUST 2016 11:31

 182. Af javier Martinez

  -

  AF JAKOB SCHMIDT-RASMUSSEN – 22. AUGUST 2016 21:22
  “Jeg giver mig på ét punkt; jeg skulle have skrevet falsificerbare teorier, i stedet for falsificerede teorier.”

  Du har vel bare studeret for mange af Hubbards teorier? Siden du fik det omvendte til at stå, af hvad du ønsket?
  Så tale vi hoved og øjenhøjde igen Rasmussen.. 🙂

  MHT evolutionslæren og evolution acceptere jeg den da fuldt ud. Jeg er jo ikke troende, men logisk og praktisk anlagt her.

  ” Do Scientologists believe in evolution?
  With respect to evolution, Scientology holds that life forms have evolved, but that a much greater force is directing those changes. See above.”

  Så som scientologist Rasmussen, Hvilken skaber tror i står bag alt evolutionen, en forfædre til Hubbard?

 183. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Kære Niels Peter Lemche

  Koranen er skrevet på sådan en fantastisk måde, at den er forenelig med en hvilken som helst tid uagtet menneske type og alder. Derfor er Koranen og dermed Islam uforanderlig.

  Kære Flemming Lau

  Islam betyder ‘fred’ på arabisk og derfor bliver ordet ‘fred’ nævnt flere gange i Koranen end i bibelen.

  Hr. Niels Peter Lemche, prøv lige og læs hvad den tyske forfatter, videnskabsmand og filosof Goethe siger om Koranen (på engelsk):

  Speaking about the Quran, Goethe says, “It soon attracts, astounds, and in the end enforces our reverence… Its style, in accordance with its contents and aim is stern, grand – ever and always, truly sublime –
  So, this book will go on exercising through all ages a most potent influence.”
  (Kilde: Goethe – quoted in T. P. Huges “Dictionary of Islam”, p. 526)

  Så prøv lige og læs hvad den katolsk-franske læge Dr. Maurice Bucaille reciterer om Koranen (på engelsk):

  “It is impossible that Muhammad (peace be upon him) authored the Quran. How could a man, from being illiterate, become the most important author, in terms of literary merits, in the whole of Arabic literature?

  How could he then pronounce truths of a scientific nature that no other human-being could possibly have developed at that time, an all this without once making the slightest error in his pronouncement on the subject?”

 184. Af javier Martinez

  -

  “Hamas (de siger, at det var iSIS) affyrede raketter mod Israel i nat, vist mere en en. En af dem ramte et center for børn i Sderot. Og, jep, israelerne svarede igen. En såret i Gaza.” Lemche

  Ville være godt hvis jøden og frimuren satte sig lidt mere ind i sagerne..Så ville du forstå at Hamas affyret en enkelt og Israel affyret 5o i modsvar..

  “Det er nu ærgerligt for de gode palæstinensere, at de mangler humor.” Lemche

  Ja, den konverterede jøde til kristendommen, synes at civile Palæstinensere mangler humor når de bliver slået ihjel af Israel systematisk. Men du viser stolt dine aner som frimurer her uden tvivl. Skal vi mødes foran din families gravplads i morgen lemche og lægge en krans for alle ofrene for israels forbrydelse i Gaza?

 185. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Nationalkonservativ: At tilhøre et folk der taler samme sprog der bor i et bestemt land. For eksempel Tyrkiet hvor Erdogan er den stærke mand der garanterer folkefællesskabet. Det samme som mange nationalkonservative ønsker i Danmark.

  Religionsvanvid: Den religion jeg repræsenterer er den eneste sandhed der findes. Er jeg muslim, er islam den sande religion. Er jeg kristen, er kristendommen den sande religion. Alle andre tager fejl.
  National og religiøs identitet definerer mine holdninger og kan relativere en hvilken som helst videnskabelig teori.
  Er den videnskabelige teori, naturhistorisk, biologisk, sociologisk, historisk, matematisk og så videre og så videre, ikke i overenstemmelse med min nationalkonservative og religiøse holdning, kan jeg altid relativere alt og alle der ikke passer ind i min nationalkonservative og religiøse verdensopfattelse.

  Utroligt hvor global den nationalkonservative og religiøse ideologi er.
  Utroligt hvor mange fællesnævnere der er mellem nationalkonservative religiøse tyrkere og nationalkonservative religiøse danskere.

 186. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Dette er så stortyskeren Otto von Bismarcks beretninger om Koranen:

  The Words of Prince Bismarck on the Quran

  “O Muhammad! I truly regret not being your contemporary.

  Scrutinizing heavenly books, which are said to be sent by Allah to manage people in various eras, I could have seen no wisdom and accuracy. Those laws are not eligible to ensure happiness of society, even not a family.

  However, Muslims’ Quran is free from this description. I scrutinized the Quran in every aspect. I observed the great wisdom in each word of it. Even though enemies of Muslims claim that this book is Muhammad’s word, claiming that such a wonderful will arose from the most perfect brain means just ignoring the truth and winking at hatred and grudge which is incompatible with enlightenment and wisdom.

  I claim that Muhammad is a distinguished power. It is far out of possibility to bring up such a hand of power again.

  O Muhammad! I’m sad that I’m not in your time. The book you are the teacher of and publisher of, is not yours. It is divine.

  Denying its divinity is as ridiculous as claiming that science is fallacious.

  That is why humanity will not see a distinguished powerful person like you once more. I bend the knee of a deep reverence in your presence.”

 187. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gür, du lyder som imamen i Damaskus: Han havde sidet i en kommission i mere end tyve år, som skulle finde ud af, om Koranen var menneskers ord eller Guds orf. De nåede til konklusionen–mirabile dictu–at den måtte være Guds ord, for intet menneske kunne skrive sådan noget.

  Jeg prøver en gang imellem at komme videre med læsningen af bogen; men ærlig talt, indholdet er så fuld af had til anderledes tænkende, at den er uudholdelig at læse.

 188. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Niels Peter Lemche.

  Flot og værdigt svar til Anders Munch.

  Fantastisk at du gider.

  Respekt herfra.

 189. Af Flemming Lau

  -

  National konservative ved at de står på skuldrene af kristne forfædre til forskel fra globalisterne!

 190. Af javier Martinez

  -

  “Jeg prøver en gang imellem at komme videre med læsningen af bogen; men ærlig talt, indholdet er så fuld af had til anderledes tænkende, at den er uudholdelig at læse.”
  Professor emeritus i religion

  Ja, sjovt hvorledes en religiøs ekspert åbenbart ikke engang har læst koranen, men alligevel sammenligner den med sin egen virkelighedsopfattelse via sin religion..

  Påpeger igen ,, naturligvis, at kun ateister kan være eksperter i at sammenligne religion på en seriøs måde.Dine studerende må være iblandt de mest uvidende “studenter” i religiøsitet Lemche, set over hele verden!

 191. Af javier Martinez

  -

  Vi gifter os i det store og hele med hinanden, det er ret få, der vælger udenlandske partnere langvejs fra, og derfor har vi altså stadig en temmelig homogen genetisk arvemasse.”
  Munch

  Tror du bor i mørkeste Jylland? Indavl er normal i tønder fx.? Har da også været det i kongehuset i tusind år, men her på det seneste er der kommet lidt kinesisk og Australsk fangelejr blod i dem.
  Nej, Danskere gifter sig i stadig stigende grad med udenlandske borgere..Og er naturligvis et problem med alle de Danskere der gifter sig i udlandet og indfører en til Danmark der ikke kan sproget mv., og nok aldrig kommer i arbejde, eller får mulighed dertil. Men blive mht. indvandringsdebatten for fremtidens bevarelse af den Danske model desværre også nød til at stramme op her..Især mht. muslimer der gifter sig i hjemlandet..

 192. Af Mehmet Sami Gür

  -

  Niels Peter Lemche

  Det kommer an på hvem der læser den. Hvad har du forventet at læse – Romeo & Julie?

  Koranen er en hellig bog, som advarer de forstandige, men indvarsler også gode resultater for de troende i dette liv og i det hinsides.

 193. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Mehmet.

  Dit Bismarck citat er falsk. Det er intet sted at finde i Bismarcks samlede efterladte skrifter. Sidste fyldestgørende udgave af Bismarck efterladte skrifter, breve og citerede citater udkom i 2004.
  Intet sted er dit citat nævnt.
  Dette gøres der opmærksom på overalt, hvor man søger kommetarer på tysk og engelsk på nettet til dit citat.

 194. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Javier Martinez og Mehmet Sami Gür repræsenterer de samme personer. Det forklarer også hvorfor Martinez svarer på mine spørgsmål om Gürs profession og ikke Mehmet Sami Gür.

  I lang tid har Martinez talt hadefuldt om andre nordboer. Det forklarer også Martinezes manglende sympati for jøder.

  Der findes en Mehmet Sami Gür, som blev færdig med sin professionsbachelor i 2014. Vedkommende er uddannet pædagog, med speciale i inklusion af indvandrerbørn. Symptomatisk når han meget tydeligt ikke føler sig som del af det danske samfund.

  Hvis bloggerne kigger lidt tilbage så kan de måske huske, at Mehmet Sami Gür talte meget forskelligt korrekt dansk og var noget angrebslysten, som Javier Martinez er. Gür havde også mange kommentarer i en periode.

  Andre nordboer vil nok altid være tættere på Danmark rent religiøst og kulturelt, end tyrkere, især tyrkere, der ikke ønsker at blive danske, som Gür og Martinez. Jeg har ikke noget imod tyrkere, kan f.eks godt lide Öslem Cekic. Jeg har til gengæld noget imod Martinezes hadefulde kommentarer og finder det sørgeligt, at Gür ikke føler sig bedre tilpas, end han beskriver. Jeg tror det er hårdt at være muslim i Danmark, men had er ikke vejen frem, efter min mening. Alle udlændinge vil fra tid til en anden føle sig fremmede, når de ikke er i deres hjemland, også dem som Martinez kalder de “nassende” hårdtarbejdende islændinge. Arbejder du Martinez, eller har de andre nordboer taget alt arbejdet fra dig, så som den islandske landstræner i håndboldt. Han er sikkert også en nasser, efter din mening.

 195. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN – 22. AUGUST 2016 22:54, men du kan tælle flere andre alias’er med som J HA NSEN.

  Men nok er nok. Jeg forstår, at Berlingeren ikke gider at håndhæve bare noget, der ligner retningslinjerne, de selv har opstillet, for disse blogs. Jeg synes, at jeg personligt er blevet svinsk behandlet af de herrer, du nævner, uden at der gribes ind. Jeg forstår og accepterer, at tonen på blogs kan være hård; men ærlig talt: Nok er nok! Fortæl mig venligst, hvis det ændrer sig, for jeg er her ikke mere.

  Farvel.

 196. Af javier Martinez

  -

  Hvis jeg skal sige noget godt om Islam over for kristendommen, er det hvorledes almisser er en stor del af islam..I muslimske lande ser du de fattigste borgere der deler det lille de har med naboen..

  Dog deler den muslimske elite så godt som ingenting, og overlader almisserne til almindelige , fattige muslimer..Naturligvis hykleri ekstremt. Og igen et bevis på brugen af religion som opium af borgerne, for at kontrollere og røvrende dem. Jeg har aldrig set eller hørt om en kristen der giver noget frivilligt til en anden fattig kristen..Slet ikke iblandt frimurer som Lemche. Men han vil uden tvivl straks komme med et eksempel nu.Kristendommens næstekærlighed lader derved til mere at være relateret til biskoppens vom, end den fattige troende..

 197. Af javier Martinez

  -

  ….Og naturligvis giver de kun almisser-alle- til egen stamme! Hvorfor religion er så forfærdelig en ting.

 198. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Nu ved jeg selvfølgelig ikke om, Mehmet Sami Gür er pædagog. Jeg har bare prøvet at google navnet. Dog kan jeg huske, at en person med samme navn, har irettesatte en anden blogger, voldsomt vedrørende en diskussion om indvanderbørns sprog. Det har jeg et screenshot af. Jeg samler nemlig på kommentarer til en bog.

  Jeg vil informere Martinez om, at jeg og min familie er blevet truet og chikaneret telefonisk i mere end en måned, hvem end det er, der har fundet det nødvendigt.

 199. Af javier Martinez

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 22. AUGUST 2016 22:54
  Javier Martinez og Mehmet Sami Gür repræsenterer de samme personer. Det forklarer også hvorfor Martinez svarer på mine spørgsmål om Gürs profession og ikke Mehmet Sami Gür.
  🙂

  Har skam ikke svaret mht. hans profession..Interessere mig ikke en radise..Og undertegnede er ateist, modsat Mehmet.

  “i lang tid har Martinez talt hadefuldt om andre nordboer. Det forklarer også Martinezes manglende sympati for jøder”

  Naturligvis for alle nordboer er jo jøder ifølge dig så. Debatten om skandinavisk indvandring og optagelse af uddannelsespladser er skam en helt anden end om jøders overrepræsenteret magt i Danmark.

  “Der findes en Mehmet Sami Gür, som blev færdig med sin professionsbachelor i 2014. Vedkommende er uddannet pædagog, med speciale i inklusion af indvandrerbørn.”

  ja, ja, ja…Rosa forsøger her at fremstille at fordi en indvandrer har fået en uddannelse her, som indvandreren hende selv, så har han mindre fortjent det end hende fordi hun er skandinaver..Rent racisme..

  “Andre nordboer vil nok altid være tættere på Danmark rent religiøst og kulturelt, end tyrkere, især tyrkere, der ikke ønsker at blive danske, som Gür og Martinez”
  🙂

  Uden tvivl skal den bruges i din “samfundsvidenskabelige professor emeritus i debat” bog som snarest kan købes, eller lånes på biblioteket? 🙂 Men ja, nordiske borgere er mere Danske end muslimer…Dog går jeg udfra at Mehmet er Dansk statsborgere, og det er du jo ikke? Så at uddanne vores egne statsborgere, og ikke islandske nassere, giver nu god mening, økonomisk og samfundsmæssigt på alle måder.

  “eller har de andre nordboer taget alt arbejdet fra dig, så som den islandske landstræner i håndboldt”
  🙂 (boltet fast er bolden?)

  Naturligvis blot endnu en nasser på Danmark håndboldtræneren…Alt det negative nationalisme via sport kan bruges til ingenting.

  Rosa må få sit had mod Danskere og muslimer under behandling..Eller forlade landet!

 200. Af javier Martinez

  -

  ” Fortæl mig venligst, hvis det ændrer sig, for jeg er her ikke mere.
  Farvel.”
  NPL

  Farvel Lemche..Du er nu den første til personangreb altid, og får blot svar på tiltale, som gør Rosa..Jeres svinske debat kultur, og ønsker om at fratage andres ytringsfrihed således at kun jeres mumlerier står tilbage, er en tidløs sandhed.

 201. Af javier Martinez

  -

  “Jeg vil informere Martinez om, at jeg og min familie er blevet truet og chikaneret telefonisk i mere end en måned, hvem end det er, der har fundet det nødvendigt.” Rosa

  Mærkeligt da du jo skriver under synonym, så ingen her kender dit navn. Men ja, det er nok nogle fra din arbejdsplads der ikke kan udstå dig?.

 202. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg ved selvfølgelig ikke, om Mehmet Sami Gür er pædagog. Jeg husker dog en kommentar han havde overfor en anden blogger om indvandrerbørns sprog, noget hård kommentar. Her giver han indtrykket af at være pædagog. Denne kommentar har jeg screenshot af.
  Til alle
  Hele juni og del af juli blev jeg, dels truet fra et ukendt nummer og efterfølgende blev jeg og min familie chikaneret telefonisk. Dette har jeg talt med politiet om. Hvem det end var, så var det ubehageligt. Det er selvfølgelig slet ikke sikkert, at det er nogen herfra.

 203. Af Maria Due

  -

  Det undrer mig ikke, at Bismarck citatet er falsk, og har nogen sporet Goethe-citatet? Gür er åbenbart ikke klar over, at Goethe var frimurer. Det er givetvis en del af den islamiske propaganda, at man ønsker at undergrave vor selvfølelse ved at udnævne kendte mennesker til musimer. Det er for længst sket med den muslimske superhelt Hi tler, det har Det Muslimske Broderskab sørget for. I Norge, hvor det groteske ofte har kronede dage, har der i mange år verseret en debat om nationalskjalden Henrik Wergeland, som nogen partout vil gøre til muslim, og den ene efter den anden skriver rørstrømsk om Wergelands konvertering på dødslejet. Skønt den konvertering aldrig fandt sted, for han var et ægte barn af oplysningstiden og deist. Voltaire var også frimurer, og Montesquieu’s beskrivelser af muhamedanere i “L’esprit des lois” er af en sådan art, at jeg er holdt op med at citere dem. Hvis mine tre kommentarer i filteret bliver løsladt, vil Lemche kunne trøste sig med et enkelt og smukt af frimureren George Washington. Fy for f…. hvor er der skrevet meget ækelt i dag og ikke mindst på Støvrings blog.

 204. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Nu har jeg mit eget firma Martinez. Og jeg er ganske vellidt de steder jeg kommer.
  Og du bliver ved med dit svineri. Du havde ikke regnet med at jeg svarede dig. Nu er nok nok min ven.

  Jeg er ikke racist, jeg er træt af mennesker, der altid skyder skylden på andre, når livet ikke spiller deres melodi. Du er en af dem. Tag dig sammen og find dig et ordentligt arbejde.

 205. Af Maria Due

  -

  P.S. Prøv at google Gürs Goethe citat, så vælter det frem med muslimske blogge. Som i mange andre sammenhænge er propagandaen sat i system.

 206. Af J. Hans en

  -

  Så læser man, at EU er det land som har vundet flest medaljer ved OL.
  Langt flere end både USA og Kina.
  Så har vi EU borgere endnu engang noget, som vi kan glæde os over.

 207. Af javier Martinez

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 22. AUGUST 2016 23:36
  “Nu har jeg mit eget firma Martinez. Og jeg er ganske vellidt de steder jeg kommer.”

  Når andre ikke kan lide os, er det måske også det bedste med lidt selvglæde om egen værdi, og nytte, selv om den koster for Danske borgere?
  Naturligvis er du racist Rosa,,,Du har lige bevist det via dit personangreb på Mehmet, som blot kæmper for sin ret til at ytre sig som han mener.

 208. Af Flemming Lau

  -

  Maria Due.

  Tak for linket.
  Montesquieu: Det er en ulykke, af den menneskelige natur, når religionen er givet af en sejrherre. Den Muhammeddaneske religion der kun taler for sværd, virker stadig på mænd med denne destruktive ånd, der grundlagde den.

 209. Af Jorn D.

  -

  Der er måske en grund til at S.Pind udbreder sit SHE rif i det radikale Politiken
  hvor
  S.Pind jo Rhode’r rundt blandt synagogale radikale “venner” i Politiken
  der
  hader alle, der stiller spørgsmål til den stigende islamisering af Danmark
  og
  S.Pind mener åbenbart, at det er forkert, at antyde
  at
  det umiskendeligt ligner en religionskrig startet af muslimer med Takbir råbet Allahu Akbar
  og
  S.Pind kan vist slet ikke forstå danskernes bekymring/frygt for
  at
  høre en selvmords bomber råbe: Lie la la hala allah akbar! BOOM
  og
  S.Pind mener åbenbart. at højrefløjen er farligere end ekstreme muslimer
  for
  hvis man italesætter sin bekymring for islamisering og ekstreme muslimer
  ja
  så vil det kunne frembringe splittelse og terror
  samt
  fostre nye Breivik’er – men Breivik gik jo da ikke efter muslimer
  når
  S.Pind erklærer, at han taler som “øverste chef for efterretningstjenesten”
  og
  han fastslår, at højrefløjens udmeldinger øger terrorrisikoen

  er det måske fordi S.Pind ved, at vi lever i et åbent fængsel
  med
  følsomme fritgående gale mennesker, der skulle have været indespærret
  men
  spørgsmålet er jo, om S.Pind ikke blot i virkeligheden er bange for muslimerne
  og
  opfører sig som Neville Chamberlain: “Hitler er en flink fyr”
  og
  S.Pind’s forsikring om, at muslimer ikke udgør en fare
  ja
  det lyder lige så hult som KZ forsikringen om: “der kommer vand ud af bruserne”

  er han en radikal “skabsIsraeler”, der som en embedsmands kuet vat Pind
  har
  opgivet Danmark og danskerne
  og
  derfor fremstår som en, der derved syntes, at ødelægge Danmark og Europa ?

  når han nu forsvarer islam og IS i stedet for Danmark og danskerne
  ja
  så ender han måske hos en numerolog med, at hedde IS.Pind

  ironi.mus

 210. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez og Mehmet.
  Mehmet er velkommen til at yttre sig om alt hvad angår islam, Erdogan og hvad det måtte være.

  Du og Mehmet bliver også nød til at acceptere, at I får et svar på tiltale. I er i Danmark og ikke Tyrkiet.

  I må vælge, om I vil blive i Danmark, eller I rejser til Tyrkiet/andet land i Mellemøsten. Jeg ville vælge Tyrkiet, fordi jeres forældre har ikke evnet at give jer et liv, hvor I kan vælge og være frie mennesker.

  Mange af jer foragter danskere, fordi det nye land ikke lever op til jeres forventninger. Det er aldrig jeres egen utilstrækkelighed, eller manglende vilje til at indgå i nye sammenhæng, der er orsagen til manglende arbejde. Det er altid racismen, som vi andre udsætter jer for, der ødelægger for jer. Det er en farlig sovepude.

  Jeg har knoklet 60-100 timer om ugen, fordi jeg gerne vil og du kalder mig nasser. Ved du hvad jeg kalder dig en nar, det må du være. Jeg er også udlænding og første student i min familie. Det er sådan set ligegyldigt, om jeg er troløs, muslim, eller kristen, jeg har villet og Munch jeg er kvinde, der kan bygge huse. Så klap du i.

  Jeg vil samfundet, jeg sætter mig ikke bare ned og tuder og ser islandsk fjernsyn. Jeg lærer sproget, jeg sætter mig ind i danske samfundsforhold, læser dansk litteratur og meget andet. Jeg sørger for at mine børn lærer dansk og islandsk, i denne rækkefølge.

  Jeg har skabt arbejdspladser for mange og flere med mellemøstlige aner. Dette ord racist slynges i hovedet på en hver, der tør tage diskussionen op omkring jeres parallelsamfund og desværre manges manglende lyst til at tale sproget, resultatet er manglende arbejde. Knapt 80% af ikke vestlige ægtepar er uden arbejde. 47% af alle ikke vestlige indvandrere er uden arbejde.

  Tror I, at de mennesker, der forsørger jer gider at gå på arbejde for at alt for mange ikke arbejder og bliver efterfølgende kaldt svin. Hvordan kan det være, at polakker altid ser ud til at have noget at lave? Jeg er ikke racist, men realist kære Martinez og Gür.

  Jeg omgås mange indvandrere fra Mellemøsten. Jeg oplever forældre, der ikke vil, at deres børn bliver “danske svin” som I kalder danskere og andre nordboere. Forældrene taler ikke dansk i 3-4 led.

  Martinez og Gür man kan læse jeres orientalske i jeres danske, I taler ikke dansk hjemme, jeres børn vil lide for det. Sproget afslører. Jeg har ondt af jer, had mod det danske samfund bringer jer ingen steder. Åbent sind gør til gengæld livet nemmere. Det er sværere, at være udlænding end dansker og so what?

  Tænk hvad det danske samfund KAN gøre for jer, hvis I selv vil?

  Jeg gør ikke nar af Gürs uddannelse, jeg finder det godt, at han har en god uddannelse, men han må finde sig i, at jeg ikke er enig med ham om hans religiøse synspunkter og hans hoverende holdninger overfor danskere og andre nordboer.

 211. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Nu vil jeg blot spørge Javier Martinez og Mehmet Sami Gür, hvordan de har tid til at deltage i så mange diskussioner i en almindelig arbejdstid. Desuden skriver de altid lige efter hinanden. Det er da ejendommeligt.

  Er de ansatte i det offentlige, hvor de ikke bestiller noget, eller så må de snyde deres arbejdsgiver for en masse timer. Jeg har svært med at forestille mig, at de kan gøre meget gavn på en arbejdsplads, med denne aktive indsats i bloggeriet. Især har jeg svært med at forestille mig en pædagog, med den normering vi har i børneinstitutionerne, kunne blogge så ivrigt og beskrive frimurere i alle leder og kanter.

 212. Af R. Harald Kristiansen

  -

  PS.
  Med mindre, at de er ledige, eller er ansat til at blogge?

 213. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Der er masser af håndværkere, der er frimurere.

  Igen udtaler Martinez og Gür sig om noget de ikke har sat sig ind i.

  Ordet Freemason betyder, den frie murer.

  Jeg har ingen interesse i frimureri, det siger sig selv. Men skriv nu rigtigt, hvis I vil fortælle noget.

 214. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Murere byggede katedraler.

 215. Af Hektor Heimlich

  -

  Tillykke til englænderne som altid de klogeste! vi hænger på de sindsforvirrede tyskere, og det har vi altid gjort -ingen bedring i sigte!!

 216. Af hektor heimlich

  -

  Pind: vi er ikke i krig med islam. Nej, men islam er så tydeligt i krig med os. Spørg bare de kristne i Egypten, Syrien, Libanon. Spørg jøderne i Sverige, Danmark, Egypten, Tyrkiet. Hvilken arrogant attitude til problemerne. Hvad med at åbne øjnene eller tage solbrillerne af?

 217. Af javier Martinez

  -

  Rosa må forstå at hun nu bor i Danmark og ikke Island, og skal integrere sig i Dansk debatkultur, og danske værdier nu. Dette betyder bla. at du ikke spiser Svio foran Danskere det offentlige rum!
  (KOGT FÅREHOVED
  På Island kan man smage den traditionelle ret Svið, som består af et halvt kogt fårehoved. Inden hovedet spises er hjernen blevet fjernet, og ulden og håret er blevet svedet af. Øjet er blandt mange islændinge rettens mest delikate bid.)

  “Jeg har knoklet 60-100 timer om ugen, fordi jeg gerne vil og du kalder mig nasser. ” Rosa

  Naturligvis..Det job kunne været gået til en Dansker..Og Dansker bliver du aldrig…Din uddannelse har du fået i Danmark med Dansk su, hvilket betyder at en færre dansker blev arkitekt..Så godt som ingen Danskere går den anden vej..Derefter har du taget en Danskers job..Island, såvel som andre nordiske studerende nasser uforbeholdent meget på det lukrative Danske uddannelsessystem over for deres eget..Der bliver bla. derfor mangel på læger, tandlæger mv. i fremtiden..På filmskolen står det helt galt til..Simpelthen infiltreret med forfærdelige islændinge over det hele, der nasser.

  “Jeg sørger for at mine børn lærer dansk og islandsk, i denne rækkefølge.”

  De kan højst blive halv danskere med en mor som dig! Synd for dem, men sådan forholder det sig.

  “Jeg har skabt arbejdspladser for mange og flere med mellemøstlige aner.”

  Rosa er på overførselsindkomst og har ikke skabt nogetsomhelst og kommer heller aldrig til det, modsat undertegnede. Derfor hendes nyudspringet forsøg som forfatter i samfundskultur og debatkultur, som kan lægges oven i de 23.ooo andre på biblioteket om emnet, hvoraf de fleste var selvudgivet da ingen nogensinde kunne finde på at læse ævlet.

  “. Knapt 80% af ikke vestlige ægtepar er uden arbejde. 47% af alle ikke vestlige indvandrere er uden arbejde.”

  Men de er statsborgere..Hvis vi havde færre islandske nassere, ville vi have flere uddannet af vores egne statsborgere.Giver god økonomisk mening.
  Et problem i indvandrerdebatten hvorledes højrefløjen, så længe statsborgeren er hvid og nordisk og ikke muslim, foretrækker at uddanne en islandsk nassende eller en svensker elLer Nordmand som mestendel rejser hjem til eget land efter endt uddannelse, og altså ingenting tilbyder via sin danske betalte uddannelse.

  “Jeg omgås mange indvandrere fra Mellemøsten.”

  Racisten Rosa har aldrig mødt en muslim i sit liv, har aldrig rejst i muslimske lande, og ved ingenting om muslimer..Holdt dig madlavning, børnepasning mv. tak.

  Undertegnede er skam at´´etnisk dansker modsat dig og lemche…I er indvandrere den ene jøde, og dig , ja blot en nassende islænder..Mehmet er statsborgere så vidt jeg har forstået, og derfor skal vi da satse på ham..Ellers bliver der aldrig nogen form for integration.

 218. Af javier Martinez

  -

  Sådan set mere interessant at spørge Harald Rosa om hun -eller det- påstår at arbejde lørdag aften kl. 24, mens hun siden kl. 6 har kommenteret med undertegnede…Vigtigere er du heller ikke..Måske har du blot holdt din mand i selskab derinde, som en anden borgerlig husmor?

  AF R. HARALD KRISTIANSEN – 23. AUGUST 2016 07:11
  Der er masser af håndværkere, der er frimurere.

  Nej, det er der ikke i dag..Der var i gamle dage ja, da “fri-murer” var en af de første selvstændige professioner, og dermed var rigere end andre samfundsgrupper og en del af overklassen da.
  Din historiske og samfundsforståelse er lig en dværghønes!..Nogle er der dog, men kun i den højeste , selvstændige klasse..For at blive frimurer skal du kunne være vigtig nok til at ødelægge den Danske model, samfund via vennetjenester. Og det er en menig håndværkerlærling ikke.

 219. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez
  En islænder er en hest Martinez. De islandske heste nasser vel også på danske heste, ifølge dig. Her viser du endnu engang, at du ikke mestrer det danske sprog.

  Grunden til, at jeg kommenterer dine mindre og mindre korrekte indlæg tidligt om morgenen og sent om aften, er at jeg arbejder.

  Det gør du ikke, med mindre, at du bruger din arbejdsgivers tid og snyder din arbejdsplads for flere timer, hver dag.

  Nu har jeg hverken tid, eller interesse i at kommunikere med dig længere. Du kopierer andre i et væk.

 220. Af Maria Due

  -

  Undskyld, at jeg afbryder, men jeg synes, at dette skal med. Professor Anders Klostergaard Petersen har også fået nok, og tænk, han nævner min yndlingspolitiker Alexander Hamilton og understreger, hvor vigtigt det er at kunne sin historie. Her tror folk, at liberal= Hillary Clinton og hjerneblæst globaliseringsfascisme. Og at DF er borgerlig. Rofl!

  ”Det er tankevækkende, at en vulgær socialdemokratisme, som Dansk Folkeparti historisk som aktuelt repræsenterer, overhovedet kan opfattes som udtryk for borgerlig politik”
  ”Det er bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance kan tages alvorligt som et egentligt borgerligt parti, skønt de kun i yderst beskedent omfang har evnet at forholde sig til andet end økonomi.”

  ”Det er pinligt og udtryk for intellektuelt armod, når selv borgerlige politikere i interviews og debatter ikke har andet og mere at byde på end henvisning til følelsesliv og peristaltiske fornemmelser som bevæggrund for standpunkter. Er det for meget at forlange, at der fremføres argumentation? ”

  ”Det drejer sig hverken om nedskæringer i det offentlige, skattelettelser, hjemstavnsbeskyttelse i puslingelandet, eller et opgør med islam. Vorherre bevares. Borgerlig tænkning har aldrig været udtryk for smålighed, behagesyge eller manglende mod til at tænke stort. Men det forudsætter, at man kender sin historie. Og det er måske her, en del af problemet i aktuel borgerlig politik stikker. Det er meget sjældent, at man hører borgerlig politik begrundet med henvisning til konservativ og liberal historie. Det er der ellers god grund til. Ikke sådan at forstå, at en Hamilton, en Madison, en Locke, en Montesquieu, en Burke, etc. har et direkte omsætteligt bud på nutidens udfordringer. Men har man ikke historisk ballast at trække på, kan man ikke orientere sig i forhold til traditionen og er derfor heller ikke i stand til at føre borgerlig politik, der hæver sig over dagen og vejen.”

  jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8940592/borgerlige-visioner-tak/

 221. Af javier Martinez

  -

  “En islænder er en hest Martinez.”

  Måske har du ret…Indtil i dag har jeg dog ment homo sapiens!

  Min arbejdsgiver hedder Javier Martinez , og siger jeg kan gøre med tiden hvad jeg føler er rigtigt i arbejdstiden…Tag det op med ham!

 222. Af javier Martinez

  -

  Uffe Ellemann Jensens fornemmelse for terror er uden tvivl relateret direkte til venstre profit i bestikkelse..Mv.

  AF LENE H MADSEN – 25. AUGUST 2016 13:22
  “Nu er der sluppet et nota ud omkring de nye f35 der ikke er en dyt værd.
  Fejl og mangler hober sig op og de vil ikke være klar til kamp langt ud i fremtiden.
  Hvor mange milliarder var det nu de kostede?
  Det morsomme er, at de kan ikke lokalisere deres mål uden f16 som eskorte og beskyttelse i tilfælde af angreb.. Det er dem vi skal bruge til hjemmeforsvar? et kampfly der ikke kan kæmpe.
  En spændende artikel på berlingske.”

  Uden tvivl relateret til bestikkelse i venstre regeringen..At pentagons udmeldinger herom , kommer efter de afgivne ordre er naturligvis relateret til at vi har nødig i EU skulle gå hen og blive en konkurrent militær mæssigt i fremtiden..

Kommentarer er lukket.