Hvordan rummer venstrefløjen islam?

Af Mikkel Andersson 140

Skribent og cand.mag. Niels Jespersen har i dagen udgave af Berlingske en kronik, hvor han argumenterer for, at borgerlighed skal kunne rumme islam.

Kritikken forekommer mig, som jeg kommer ind på senere, en kende diffus. Men kan kan da utvivlsomt godt argumentere for, at der blandt borgerlige mangler en vision for hvordan islam imødekommes proaktivt i det danske samfund.

Præcis det samme gør sig imidlertid gældende for hovedparten af venstrefløjen (dele af Alternativet og Enhedslisten muligvis fraregnet).

og hvis ikke Niels mener at en tilsvarende vision er fraværende på størstedelen af venstrefløjen, så vil jeg da gerne høre lidt om eksempelvis den socialdemokratiskes danske udgave af den amerikanske drøm. Hvilke visioner for “en danskhed, der er åben, og som folk har lyst til at være en del af“, er det, man her ligger inde med?

I praksis så har det mainstream-borgerlige Danmark en danskhedsopfattelse, der flugter med mainstream-venstrefløjens. Ihvertfald de dele, der har forkastet multikulturalismens kulturrelativisme og anerkender, der bør legitimt kan og bør være en majoritets-  eller ledekultur i Danmark. Altså, et sæt af værdier og normer, som man rimeligvis kan forvente, at tilkommende i vid udstrækning anerkender og overtager, og som – i Danmark – af majoritetsbefolkningen ønskes opretholdt og fremmet.

Denne indebærer blandt andet (men ikke kun), at man eksempelvis ikke udøver social kontrol, ikke er homofobiske, slutter op om ytringsfriheden, kvinders selvbestemmelse samt demokrati og er aktivt tilstræber at være selvforsørgende, som nogle af de centrale komponenter. Det er, som Niels skriver, en i nogen (men ikke kun) negativt defineret danskehedsopfattelse.

Niels efterlyser, som noget rent konkret, at borgerlige slutter op om muslimer, der er udsendt i krigstjeneste for Danmark. Det kan jeg erklære mig aldeles enig i, at man bør. Det er dog ikke et emne, som har fyldt meget på nogen politiske fløje, så vidt jeg erindrer. Den eneste, som jeg på stående fod kan huske, der meget klart har meldt ud om dette, ihvertfald for nylig, er faktisk Venstres Markus Knuth, der i et ganske passioneret indlæg slog til lyd for at man skulle respektere og anerkende muslimers indsats i danske konflikter – i øvrigt som reaktion på netop den Donald Trump, som Niels med rette opstiller som højrefløjsskræmmebillede.

Niels anfører, at salig Mads Holger mente, højrefløjens projekter i høj grad var antiprojekter, hvilket er sandt. Men skal man inddrage hans synspunkter, bør man nok også ihukomme, at selvsammes kritik af venstrefløjen i høj grad var, at den faktisk var reaktionær og slet intet projekt havde udover at hamre løs på for længst faldne autoriteter og mere eller mindre bevidstløst agere status-quo bevarende kustoder for en stadig mere sakrosant socialdemokratiske samfundsmodel.

Så skriver Niels: “Vi kan lige så godt komme i gang med at integrere de mennesker på en fornuftig måde, og her dur det ikke, at højrefløjen sidder og surmuler med sin vrede og afvisende danskhed.

Det virker lidt som en stråmand, for jeg kender ingen danske politikere, der ikke mener, man skal integrere bedre, eller at man skal gøre det på en ufornuftig måde. Men hvad er det egentlig Niels vil her – altså udover at implicit at postulere et noget diffust tonemæssigt alternativ fra eksempelvis socialdemokraterne, der angiveligt er at foretrække, men som det dog er meget svært at få øje på?

Man kunne jo, med et sardonisk glimt i øjet, spørge, om det er den svenske vej, Niels mener man bør gå. For her er rummeligheden og villigheden til at anvende en åben og positiv tone unægtelig mere udtalt end i Danmark, uden at det dog synes at afspejle sig i en bedre integration.
I det hele taget forekommer ideen om, at integrationen er så voldsomt afhængig af den gode tone og italesættelsen, som flere synes at mene, noget tvivlsom, hvilket jeg også har argumenteret for i en længere artikel i magasinet Ræson.

Når det gælder Niels’ angiveligt konkrete forslag, så forekommer de mig dog ikke voldsomt konkrete. Han skriver, at “[e]t konkret tiltag kunne være, at borgerlige partier blev bedre til at tale til de af vores muslimske landsmænd, der opfører sig ordentligt, betaler deres skat og opdrager deres børn.

Men hvilke borgerlige er det egentlig, som er ude med riven efter medborgere, der – uanset religion – “opfører sig ordentligt, betaler deres skat og opdrager deres børn“? Problemerne, som mange – både blandt borgerlige og socialdemokrater- anfører, er ikke, at folk er velintregrerede og lever uproblematiske liv. Problemerne, som politikerne forsøger at adressere (og politikere forsøger nu engang  primært at adressere ting, som ikke fungerer, mens man som regel undlader at tale så meget om det, man mener fungerer godt, da det er svært at løse ikke-problemer) er relateret til den måde islam blandt mange bliver praktiseret på, og som fører til konflikter i forhold til det,  vi kan kalde den majoritetsdanske kultur. Det er, igen, spørgsmål om kønssyn, antisemitisme, homofobi, social kontrol foretaget af både imamer, familier og etniske miljøer samt overrepræsentation i arbedjsløsheds- og kriminalitetsstatistikker og så videre.

Der er helt sikkert folk på den yderste højrefløj, der mener, at alle muslimer – velfungerende eller ej – skal deporteres ved førstkommende lejlighed, fordi de ikke mener, at nogen muslimer børe være i Danmark af principielle årsager. Men hvis man insisterer på at putte dem i samme borgerlighedsboks som Naser Khader, Lars Løkke, Anders Samuelsen og Søren Pind, så er søgsmålet nok, om den definition af borgerlighed, man opererer med, ikke er så bred, at den bliver meningsløs.

I forhold til den mere lavpraktiske integration, som ikke mindst foregår på arbejdsmarkedet så mener jeg, at særlig venstrefløjen står med en massiv udfordring, som ikke kan løses med selv nok så megen tonemæssig rummelighed, som – igen – Sverige også demonstrerer. For den samfundsmodel, som ikke mindst socialdemokraterne ønsker, er, så vidt jeg kan se, grundlæggende set velfærdsstaten i dens nuværende form.

Men velfærdsstaten i sin nuværende form har imidlertid vist sig som måske den elendigste samfundsmodel nogetsteds til at integrere ikkevestlige indvandrere på arbejdsmarkedet. Her gør Venstre faktisk noget i forhold til at skabe incitamentsstrukturer, der kan få særlig ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i form af reduktion af ydelser og ændring af centrale ydelsesmekanismer i velfærdsstaten.

Her er man kommet frem til, at hvis man vil have et stort antal de-facto ufaglærte med forståeligt ringe sprogkundskaber på arbejdsmarkedet, så er der ingen vej uden om, at sociale ydelser skal sænkes og mindstelønnen ned i en eller anden form, da mange af disses arbejdskrafts værdi ikke modsvarer denne.

Man kan så hævde, at det er et dårligt svar, men det er dog et svar, der går ud over den fortsættelse af status quo, der i den grad har vist sig ude af stand til at sikre arbejdsmarkedsintegration på det niveau, der er påkrævet. Man har politisk små 40 års erfaring med at gøre det samme indenfor velfærdsstatens eksisterende rammer,  og det har ikke virket.

Hvis man mener at  sidde inde med  bedre alternativer – både arbejdsmarkedspolitisk og tonemæssigt – til at få så store antal ikkevestlige asylmigranter på arbejdsmarkedet, som det bliver nødvendigt de kommende år, så er jeg – og utvivlsomt mange andre også – lutter øren.

For her er det til sammenligning meget svært at se, hvad eksempelvis socialdemokraterne egentlig vil.

Udover måske vrangvilligt at overtage hovedparten af den borgerlige politik – og islamkritik – hen ad vejen.

140 kommentarer RSS

 1. Af J. Hans en

  -

  Hvordan rummer venstrefløjen islam?
  Spørger Mikkel Anderson.

  Hvorfor skal venstrefløjen rumme islam.
  Men vel et naturligt spørgsmål fra en blogger på højrefløjen.
  Højrefløjen har jo fået muslimer på hjernen.
  De kan jo stort set ikke tale og skrive om andet.
  Deres hverdag er fyldt med kreative tanker om hvordan man kan spotte, håne, latterliggøre og stigmatisere muslimer.

  Dette fører til næste punkt.
  Mikkel Anderson skriver nemlig:
  “Det virker lidt som en stråmand, for jeg kender ingen danske politikere, der ikke mener, man skal integrere bedre, eller at man skal gøre det på en ufornuftig måde.”

  Det er ellers, hvad højrefløjen har forsøgt lige siden Fogh og Pia Kjærsgaard lagde deres sorte skumle skygge over Danmark i 2001.
  Siden dengang har højrefløjen modarbejdet integration.
  Integration fungerer ikke rigtigt samtidigt med at man spotter, forhåner, latterliggør og stigmatiserer muslimer.

 2. Af Peter H. Hansen

  -

  J. Hansen. Er det med i dine betragtninger at samtlige europæiske lande har kæmpe udfordringer med muslimsk indvandring? Og kunne det tænkes at det ikke er hele Europa der er tosset men mere til tilvandrende og deres kultur?
  Islam er alt det venstrefløjen ikke står for. Virkeligt mystisk ikke ?

 3. Af javier Martinez

  -

  “Skribent og cand.mag. Niels Jespersen har i dagen udgave af Berlingske en kronik, hvor han argumenterer for, at borgerlighed skal kunne rumme islam.”

  Er vel mest også kun de højreradikale der ikke kan? Dermed ikke sagt at vi skal have flere muslimer..Vi skal derimod have en stram indvandring over hele linien…Men kunne også tilbyde jøder en flybillet for at rejse hjem til Israel fx.?

  “I praksis så har det mainstream-borgerlige Danmark en danskhedsopfattelse, der flugter med mainstream-venstrefløjens.” Den frafaldne fra venstrefløjen

  :..Som altid har været højreradikal…

  “Denne indebærer blandt andet (men ikke kun), at man eksempelvis ikke udøver social kontrol, ikke er homofobiske, slutter op om ytringsfriheden, kvinders selvbestemmelse samt demokrati og er aktivt tilstræber at være selvforsørgende, som nogle af de centrale komponenter. Det er, som Niels skriver, en i nogen (men ikke kun) negativt defineret danskehedsopfattelse.”

  Du har lige nævnt alle de ting der er højrefløjens mærkesager, som i at de støtter, og således kan der læses dagligt i avisens blå kommentatorer og bloggere..

  “Niels anfører, at salig Mads Holger mente, højrefløjens projekter i høj grad var antiprojekter, hvilket er sandt”

  Salig Mads Holger delte samme af de meninger om kvinder, homoseksuelle mv., som gør islamister..Krukket meninger havde han rigtig mange af. At han så indrammet dem pænere i form end fx. Støvring, Hdp er så en anden ting..Andersson indrammer også sine højreradikale meninger lidt pænere.Men det gør altså ikke en spade til en skovl, et lidt pænere sprog…

  “Når det gælder Niels’ angiveligt konkrete forslag, så forekommer de mig dog ikke voldsomt konkrete. Han skriver, at “[e]t konkret tiltag kunne være, at borgerlige partier blev bedre til at tale til de af vores muslimske landsmænd, der opfører sig ordentligt, betaler deres skat og opdrager deres børn.””

  Naturligvis…Det gøres bedst via at den røde fløj får bygget en masse indvandrerghettoer i blå kommuner, og overfører indvandrer en masse fra røde kommuner dertil…

  “Det er, igen, spørgsmål om kønssyn, antisemitisme, homofobi, ”

  Du startede med at sige at dette indlæg drejede sig om integration af muslimer, nu handler det altså mestendels om borgerlig kultur selv?

  “Her gør Venstre faktisk noget i forhold til at skabe incitamentsstrukturer, der kan få særlig ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i form af reduktion af ydelser og ændring af centrale ydelsesmekanismer i velfærdsstaten.”

  Disse har den stik modsatte virkning..Fattigdom skaber nemlig så godt som alt manglende integration, desperation og vold. Du burde læse lidt sociologi, mv., Og lærer om sammenhænge..

  “Her er man kommet frem til, at hvis man vil have et stort antal de-facto ufaglærte med forståeligt ringe sprogkundskaber på arbejdsmarkedet, så er der ingen vej uden om, at sociale ydelser skal sænkes og mindstelønnen ned i en eller anden form, da mange af disses arbejdskrafts værdi ikke modsvarer denne.”

  Den højreradikale og anti-danske frafaldne Andersson har misforstået at det at straffe andre på pengepungen , uden at integrere via uddannelse mv., skaber merværdi i et samfund der kun kan leve af “faglærthed”. Såvel som at indslusningsløn er vejen frem..Næh du, denne vil blot overtage et ufaglært job som en nuværende Dansker har, da han så koster det halve , og kun de neoliberale vil vinde…

  Den frafaldne har aldrig været rød, men har altid været et dumt svin uden tvivl! Ihvertfald er alle hans meninger her lig et dumt svin.

 4. Af J. Hans en

  -

  AF PETER H. HANSEN – 23. AUGUST 2016 12:31

  Nu er der jo stort set ingen muslimer kommet Danmark.
  Alligevel er muslimer noget, som højrefløjen åbenbart har på hjernen døgnet rundt.

  Der er jo flere årsager til at muslimer søger til Europa.
  Siden 2001 har Vesten bombet flere muslimske lande, så de er totalt ødelagte.
  Og vel ikke bliver beboelige de næste generationer.
  Derfor flygter muslimer fra disse lande.

  Frankrig har andre problemer.
  Landet fører tilsyneladende fortsat kolonikrige.
  Millioner af muslimer kom til Frankrig fra Algeriet efter frihedskrigen.
  Der er grund til at have medlidenhed med Frankrig.

 5. Af Svend Petersen

  -

  Altså når Mikkel ikke kan besvare hvad Venstrefløjen vil, så er det fordi han aldrig har været på den fløj.

  Mikkel og højrefløjen laver den fejlagtige konklusion at tro at muslimer og indvandrere er noget helt særligt, ja nærmest børn, der ikke selv kan træffe deres valg og derfor er de nød til at revse dem hver dag(mest fordi de er muslimer)men også fordi det har altid været et højreorienteret mærkesag, at pædagogik ikke virke, men det gør kæft trit og retning.

  Så nu har vi fulgt højrefløjens fine opdragelses metoder de sidste 15 år, vi har svinede alle invaderer til. Vi (dvs højfløjen) har verbalt og til tider fysisk forudlempet indvandrere, i sådan en grad at den ældre del af højrefløjen nu tager afstand til deres partikammerater (Ervind Vesselbo, Elleman Jensen, Birthe Røn Hornbech og Jens Rhode)

  Novra hvor har i været dygtige, og hvilken sammenhængende politik i har.
  Hvor gør højrefløjen mig dog stolt af at være dansker.

 6. Af Janus Gjøe

  -

  Nej, nej, nej!

  Man kan ikke bebrejde højrefløjen for, at have fået muslimer på hjernen, når Mikkel Andersson reelt blot BESVARER en kronik fra “venstrefløjen” om netop muslimer.

  Derudover er hele din kommentar fyldt med de sædvanlige “uintelligente” floskler om, at højrefløjen modarbejder integrationen og spotter, forhåner, latterliggør og stigmatiserer muslimer, osv, osv, osv…

  Kom nu med noget saglig argumentation, for helvede!

 7. Af ole hansen

  -

  I denne tid fortæller aviserne om afbrænding af privates biler i København og andre steder, om nedkastning af betonfliser på biler der kommer kørende under vejbroer på motorvejen, om beskydning af huse hvor familier er hjemme, om overfald, voldtægter og hjemmerøverier rundt om i landet, om mordtrusler mod læger, sygeplejersker og andre, om utrolige velfærdsforringelser osv. Som aldrig før vokser utrygheden. Hvordan kan politikerne og danskerne blive ved med at rumme konsekvenserne af EUs og godhedsindustriens forrykte politik?

 8. Af E. Larsen

  -

  Ligesom nazisterne ønsker Koran og Sharia-elskere jo : Væk med de “vantro”. Er det så svært at forstå for de ekstremt venstreorienterede på b.dk.`? Åbenbart.
  (I nazisternes tilfælde var de “vantro” jøder m.fl.).
  Venstrefløjens små kønne piger må have det lidt svært med hvad der udgydes i moskeer m.m. og drejer sig om kvinder og hvordan kvinder skal opføre sig.
  Venstrefløjen elskede jo også (gør stadig) kommunismen og alle dens forfærdelige ting.
  Længere er den såmænd ikke, jeg gider ikke diskutere med de personer der bruger hele dagen på forsvar for islam m.m.

 9. Af ole hansen

  -

  Ja nus G, din kommentar er til hvem??

 10. Af Gert Hansen

  -

  For 30-40 år siden, var religion noget der heldigvis var forsvundet fra offentligt samfund og debat. Det danske samfund var kommet videre. Det sekulære samfund havde indfundet sig. Religion var blevet en privatsag.

  Ikke længere. Det var dengang. Det er beskæmmende i de efterfølgende år at konstatere, at religion igen har indfundet sig i det danske samfund, og er noget, der kræver en masse tid og energi i stort set alle dele af samfundet, af myndigheder, politikere, bloggere og blandt folk i almindelighed. I stadig stigende grad. Tid og energi der var bedre anvendt på for samfundet væsentlige og vigtige områder.

  Sandheden er også, at det kun på den ene side drejer sig om religion, og at det dybest set drejer sig om hvordan man ønsker samfundet indrettet. Det som nogen har kaldt ‘clash of civilizations’, om end denne betegnelse stort set aldrig anvendes, fordi den anses for at være politisk ukorrekt. (Det bliver den selvfølgelig ikke mindre rigtig af).

 11. Af bjarne petersen

  -

  Det er jo rigtigt hvad pind siger, at vi IKKE er i krig med migranterne eller muslimerne i bred almindelighed. Men en mindre del af indvandrerne har en fjendtlig holdning til os, og betragter os som vantro og urene der skal chikaneres og bekæmpes på alle mulige måder. Og hvis regeringen ikke snart tager sig sammen og stopper yderligere indvandring fra Afrika og Arabien, får vi også svenske, græske og irakiske tilstande.

 12. Af Lotte H

  -

  Jeg undrede mig også over Niels Jespersens kronik.
  Borgerligheden skal selvfølgelig ikke ”rumme islam”, som han skriver. Til gengæld kan man forestille sig, at borgerlige synspunkter sagtens kan appellere til mennesker, der tilfældigvis også er muslimer. I så fald kan de rumme borgerligheden, og den kan rumme dem.
  Men det vil da være helt forfejlet, hvis borgerlige skal nedtone kritik af islamisme for at kunne rumme muslimer. Ethvert totalitært system er naturligt i opposition til den borgerlige ide om, hvordan samfundet skal indrettes.
  Ideen om at man fremmer integration gennem misforstået hensyntagen er håbløs. Og det er virkelig ærgerligt, at legitim kritik af ideologi og holdninger, samt et legitimt ønske om at bevare, beskytte og opretholde orden, ofte fremstilles som ”had”.
  Faktisk tror jeg at borgerlighed er ret rummelig, fordi den i højere grad end den socialistisk/moralske fløj anerkender, at andre kan have andre synspunkter, tro på andre ting, og være politisk uenige uden nødvendigvis at være dårlige mennesker af den grund.

 13. Af Jesper Simonsen

  -

  Har endnu ikke haft en eneste negative oplevelse af en person der stammer fra Vietnam, Kina, Østrig eller Finland. Og dem er da alligevel nogle af I Danmark.

  Til gengæld er der næsten ingen grænser for den skandaløse opførsel som mellemøsten´s gæster præsterer for øjnene af mig. Senest da en gruppe lokale drenge af mellemøstlig afstamning valgte at sparke til de lokale svaner og valgte at reagere ved at overfuse og true med bål og brænde alle der kunne finde på at syntes at dette måske var dumt.

  Og så må I da meget gerne fortælle mig om en god ting som Islam bidrager med ved sin tilstedeværelse. Jeg har personligt intet tilfælles med dets “værdier” eller den måde dets borgere opfører sig på.

  Så hvis man beder mig være tolerant over for Islam og dens trosfæller beder man mig om at være tolerant over for intolerance. Og så må man kalde mig racist hvis det hjælper I regnestykket, men nægter at bøje mig for mennesker hvis opførsel krænker samtlige værdier jeg holder af.

  J.

 14. Af Ulla Nielsen

  -

  En detalje: Der tales om “de facto-ufaglærte med forståeligt ringe sprogkundskaber”, men hvad med dem med uforståeligt ringe sprogkundskaber?
  Vi hører igen og igen om en overvægt af kvindelige arbejdsløse indvandrere fra Mellemøsten, hvor manglende sprogkundskaber gives som en betydelig grund til det høje antal arbejdsløse.
  Men samtlige undersøgelser viser, at piger/kvinder gennemsnitligt har en markant bedre evne til at tilegne sig sprog end drenge/mænd, så hvorfor er det ikke mændene, der har en større arbejdsløshedsprocent, hvis sproget spiller en afgørende rolle?
  Kulturbetingede kønsrolleforskelle er ingen forklaring. Der er jo tale om kvinder, som har erklæret sig arbejdsmarkedsparate, som altså har fravalgt at definere sig som husmødre.
  Evt. undertrykkelse fra ægtefællens side er heller ikke nogen rigtig god forklaring. I givet fald må man tænke sig, at kvinderne har valgt at begå bedrageri ved at sætte deres underskrift på falsk grundlag for husfredens skyld, og det bliver det jo ikke i mindre grad et lovbrud af.
  Kun gennemsnitlige forskelle i uddannelsesniveau ved ankomsten til Danmark kan forklare forskellen – men det kan vel ikke passe, at man i Danmark ikke har tilbudt særlig sprogundervisning til lavt uddannede, som jo ikke nødvendigvis er specielt dårligt begavede?

 15. Af bjarne petersen

  -

  I Sverige udvikler tingene sig hurtigt, og ligner nu mest en mere og mere blodig konflikt mellem passive, fredelige og civiliserede (omend naive) svenskere på den ene side, og agressive kriminelle barbarer på den anden side.

 16. Af bent andersen

  -

  Selvom der ikke har været noget problem med “tonen”, fordi al debat har været blokeret af de svenske medier, lider Sverige nu under en overvældende kriminalitet og en omfattende landsdækkende hverdags-terror, med tusindvis af overfald, røverier og voldsforbrydelser. Så i Sverige er bekrigelsen af svenskerne altså kommet “helt af sig selv”!!

 17. Af bent andersen

  -

  I Malmø hvor der har været mange eksplosioner og bilbrande mv., blev en otte-årig dreng igår dræbt ved at nogen kastede en håndgranat gennem et vindue og ind i en lejlighed hvor familien var hjemme.

 18. Af javier Martinez

  -

  “Det var dengang. Det er beskæmmende i de efterfølgende år at konstatere, at religion igen har indfundet sig i det danske samfund, og er noget, der kræver en masse tid og energi i stort set alle dele af samfundet, af myndigheder, politikere, bloggere og blandt folk i almindelighed”

  Helt korrekt..Den siddende regering har via DF endda skrevet kristendommen ind i regeringsprogrammet for første gang siden en menneskealder..Naturligvis kun for at provokere andre religiøse stammer..Fordi 90% af Danske etniske borgere er ateister og kunne ikke være mere ligeglad.

  “Faktisk tror jeg at borgerlighed er ret rummelig, fordi den i højere grad end den socialistisk/moralske fløj anerkender, at andre kan have andre synspunkter, tro på andre ting, og være politisk uenige uden nødvendigvis at være dårlige mennesker af den grund.”
  Lotte H

  Nej denne er forkert..Er dog fløje på begge side af spektret der deler holdninger.Fx røde og blå mod mere indvandring, røde og blå for mere indvandring , løndumping og velfærds erodering fx..Påpeger at konstellationen af partier i dag er forkert ift. repræsentative værdier.
  Som DF i blå blok og R i rød.

  Blå blok er som helhed langt mindre inkluderende end rød, mht. alt der repræsentere Danmark. Fx støtter de ikke om kultur..Kun 0.77% skatter går til kulturbudgettet, anden laveste i Europa efter Grækenland nu. Og blå skærer og skærer i dansk kultur..Derudover har de opsat kulturkanonser der intet koster, men diktere hvad er kultur..Og det er blå kultur, som altså er ikkekultur..

 19. Af javier Martinez

  -

  “Og så må I da meget gerne fortælle mig om en god ting som Islam bidrager med ved sin tilstedeværelse. Jeg har personligt intet tilfælles med dets “værdier” eller den måde dets borgere opfører sig på.”

  Samme kan siges om jødedommen og kristendommen..En intern krig de tre imellem, der ødelægger den Danske samfundsmodel og den Danske ateisme og dens frihedsidealer som 90% af Danskerne tilhører..
  I dag ledes vi rundt i managen som dresseret aber af de religiøse tre blokke her. Hvis blot det var buddhisterne så det lidt lysere ud, men nej det er det ikke. Der er intet dalai lama over disse tre.

  ” Der er jo tale om kvinder, som har erklæret sig arbejdsmarkedsparate, som altså har fravalgt at definere sig som husmødre.” Ulla

  Ingen job til de ufaglærte indvandrerkvinder og mænd. Sproget er næsten ligegyldigt her..Arbejdsgivere foretrækker østarbejder, da de arbejder under vilkår , ikke er Danske statsborgere og ikke følger reglerne om overenskomst, arbejdstider mv. Derfor får de jobbene..De er billigere i drift. Derfor østeuropæisk arbejdskraft er endnu værre end flygtninge mv., der jo bliver statsborgere og i landet en generation. Derfor vi skal ud af EU!

  Men kunne naturligvis godt satse på muslimske kvinder før blandt flygtninge..Men nye regler må til , der garantere at de ikke kan gifte sig i hjemlandet eller få familiesammenførelser..Bedst at der satses på de unge kvinder her, med mulighed for uddannelse mv. stadig, og uden børn.

  Og jo, de får i dag tit ikke lov at gå på arbejde af den muslimske mand.

 20. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt er venstrefløjens drøm om et kommunistisk diktatur vel bare den verdslige pendant til islams drøm om et religiøst funderet diktatur. Så ret beset er der kun ordene “verdslig / religiøs”, der skiller vandene 🙁

 21. Af Gert Olesen

  -

  Danskerne undertrykkes og tyranniseres nu både med syg boligpolitik, syg indvandringspolitik, pervers familiepolitik, pervers retspolitik, syg sundhedspolitik, syg velfærdspolitik og syg EU-politik. Osv. Borgens samlede politik er en hån og en katastrofe.

 22. Af javier Martinez

  -

  Jan Petersens ønske om fascisme , er vel blot et udtryk for indestængt vrede, manglende muligheder, frasortering mv.? De plejer at foretrække at skyde skylden på naboen.

 23. Af Anders Munch

  -

  ” kvinders selvbestemmelse” Mikkel Andersson
  Jeg tror ikke, du nogensinde kommer til at forstå det Mikkel.
  http://i.imgur.com/kNAqAEM.jpg

 24. Af Gert Hansen

  -

  Javier Martinez:

  Generelt unddrager dine indlæg sig kommentarer. Du har imidlertid nogle fejlagtige kommentarer til mit indlæg ovenfor, som kræver en replik.

  Du skriver: ‘Fordi 90% af Danske etniske borgere er ateister og kunne ikke være mere ligeglad.’
  Jeg ved ikke, hvor du har den procentandel fra? Kan du bevise det?

  Det er korrekt at religion for et stort antal af danskere ikke betyder alverden i deres daglige liv. Heldigvis. De bygger imidlertid deres indstilling til livet på et judeo-kristent grundlag, hvilket også gælde de fleste ateister og agnostikere. Det er her der ofte opstår et konliktforhold til islam. Et problem islam ofte har også med hinduer, jøder, buddhister, parsier, m.fl. og selvfølgelig også ateister og agnostikere.

  Historisk set er det de tre mono-teistiske religioner der har forårsaget mest menneskelig elendighed, krig og drab, i de sidste 2000 år. Den nuværende stigende fundamentalisme i de samfund der er prægede heraf, kan derfor kun gå mod det værre.

  Det ved du selvfølgelig godt, så der er ikke grundlag for en længere diskussion herom.

 25. Af Anders Munch

  -

  https://www.rooshvforum.com/thread-45103.html

  Og hvis du stadig ikke forstår det, så google “female rape fantasies”, jeg mener voldtægt ligger nummer 1 på kvinders sex fantasier. Kvinder er skabt til manipulation og underkastelse, ikke selvbestemmelse. Og det kan bevises videnskabeligt!

 26. Af Svend Jensen

  -

  Det mere interessante spørgsmål er nok: Hvordan rummer islam islam?
  Bag det retoriske spørgsmål ligger den realitet, som hedder islams selvmodsigelser.
  Da den katolske tro for 500 år siden begyndte at drive rovdrift på sine proselytter, gik den protestantiske revolution igang og den kristne tro blev delt i 2, senere flere, retninger. Sådan er det, når religioner er inkonsistente.
  På samme måde med islam. Der findes fredelig islam og der findes virkelig mange hæslige, dræbende og hadefulde versioner af islam.
  Det islam vi i vesten kender optræder som en kamæleon, snart er det fredens og kærlighedens udgave, snart optræder det som enøjede aggressive islam. Det såkaldte civiliserede islam udmærker sig mest ved sin passivitet overfor det vilde islam. På vesterlændinge virker det, som om det moderate islam kun lurepasser og lader det onde islam gøre det beskidte arbejde med at erobre verden.
  Moralen må derfor være, at alle forgreninger af islam definerer sig selv i sit forhold til vesten på en klar og éntydig måde og melder sine positioner klart ud.
  Hvordan venstrefløjen rummer islam er i den forbindelse ret uvæsentligt. Venstrefløjen og islam betragter vel hinanden som hinandens nyttige idioter og sådan er det.

 27. Af Jan Petersen

  -

  Jeg er iøvrigt enig i, at man da også godt kan kalde et – verdslig kommunistisk / religiøst diktatur – for fascisme . . . og med lidt jøde- og vantrohad tilsat – for nazisme !

 28. Af A. Bierce

  -

  De græske invasionsstyrker erobrede Troja med en træhest, indeholdende græske soldater.
  Islam vil erobre Europa med moskéer. indeholdende muslimske jihadister.

 29. Af javier Martinez

  -

  “Du skriver: ‘Fordi 90% af Danske etniske borgere er ateister og kunne ikke være mere ligeglad.’
  Jeg ved ikke, hvor du har den procentandel fra? Kan du bevise det?”

  Nu skal jeg nedværdige mig selv til at besvare Gert Hansen, selvom dette ikke normalt noget jeg ville gøre..

  Regnestykket er indviklet..Fordi kulturkristne der ikke er troende ikke indregnes. Jeg medregner agnostiker her også, som stadig venter på beviset, da de ikke tror på det ellers, og det kommer aldrig. Derudover fortæller jeg også herboende muslimer som jo er 7% eller så, og taler om etniske Danskere kun..Før læste jeg at lithuanian er nr. 1 i verden med 92% Dk nr. 2 med 90%.
  Men du har ret i at kirken har stadig stor magt i dk, og at de finpudser antallet til at være direkte proportional med antallet i folkekirken hvilket er ævl..Undertegnede har altid været ateist, men meldte sig først ud i forrige år..Hele min familie er stadig medlemmer og betaler kirkeskat.

  Så ja, jeg mener antallet er korrekt og holder vand.

  ” jeg mener voldtægt ligger nummer 1 på kvinders sex fantasier.” Munch

  Nej! Det ligger nr. 1 på din, men det er noget helt andet!

  Jan Petersen…Du har som andre højreradikale ikke helt styr på dine ismer..Må men foreslå lidt studier i dem?

 30. Af P Christensen

  -

  Da det er venstrefløjen (inkl. Ridicule Venstre) som har skaffet
  islam til Danmark, må venstrefløjen tage ansvar for de mange
  problemer med den hidtil umulige opgave med integration,
  som det har medført, og det heraf følgende kolossale tab af velfærd i landet.

  Hidtil har vi dog kun hørt tåbelige angreb fra venstrefløjen,
  i form af forsvar af en dybt reaktionær og rabiat lovreligion,
  med nogle normer der er langt værre end det, der fik venstrefløjen på
  barrikaderne i 60erne og 70erne.

  Senest har vi hørt SF og nu Ridicule Venstre foreslå at sætte skatterne op
  og arbejde længere, så har vi råd til velfærd….
  Dvs. at hente endnu flere uintegrerbare sociale klienter herop udefra, forståes.

  Mage til sjofel behandling af arbejderklassen og skatteyderne fra (den nu
  tidligere) venstrefløj skal man lede længe efter.

  De svigter kvinders globale kamp for frihed og de svigter de moderate muslimer.

 31. Af Lene H Madsen

  -

  JANUS GJØE
  “Derudover er hele din kommentar fyldt med de sædvanlige “uintelligente” floskler om, at højrefløjen modarbejder integrationen og spotter, forhåner, latterliggør og stigmatiserer muslimer, osv, osv, osv…”

  Lad os begynde med denne blok og dens kommentare.

  “I denne tid fortæller aviserne om afbrænding af privates biler i København og andre steder, om nedkastning af betonfliser på biler der kommer kørende under vejbroer på motorvejen, om beskydning af huse hvor familier er hjemme, om overfald, voldtægter og hjemmerøverier rundt om i landet, om mordtrusler mod læger, sygeplejersker og andre, om utrolige velfærdsforringelser osv. Som aldrig før vokser utrygheden. Hvordan kan politikerne og danskerne blive ved med at rumme konsekvenserne af EUs og godhedsindustriens forrykte politik?”

  “Ligesom nazisterne ønsker Koran og Sharia-elskere jo : Væk med de “vantro”. Er det så svært at forstå for de ekstremt venstreorienterede på b.dk.`? Åbenbart.
  (I nazisternes tilfælde var de “vantro” jøder m.fl.).
  Venstrefløjens små kønne piger må have det lidt svært med hvad der udgydes i moskeer m.m. og drejer sig om kvinder og hvordan kvinder skal opføre sig.
  Venstrefløjen elskede jo også (gør stadig) kommunismen og alle dens forfærdelige ting.
  Længere er den såmænd ikke, jeg gider ikke diskutere med de personer der bruger hele dagen på forsvar for islam m.m.”

  “Har endnu ikke haft en eneste negative oplevelse af en person der stammer fra Vietnam, Kina, Østrig eller Finland. Og dem er da alligevel nogle af I Danmark.

  Til gengæld er der næsten ingen grænser for den skandaløse opførsel som mellemøsten´s gæster præsterer for øjnene af mig. Senest da en gruppe lokale drenge af mellemøstlig afstamning valgte at sparke til de lokale svaner og valgte at reagere ved at overfuse og true med bål og brænde alle der kunne finde på at syntes at dette måske var dumt.

  Og så må I da meget gerne fortælle mig om en god ting som Islam bidrager med ved sin tilstedeværelse. Jeg har personligt intet tilfælles med dets “værdier” eller den måde dets borgere opfører sig på.

  Så hvis man beder mig være tolerant over for Islam og dens trosfæller beder man mig om at være tolerant over for intolerance. Og så må man kalde mig racist hvis det hjælper I regnestykket, men nægter at bøje mig for mennesker hvis opførsel krænker samtlige værdier jeg holder af.

  J.”

  Hvor mange vil du have?
  Prøv at læse resten her på blokken og de andre blokke

 32. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt, ævler jeg ikke rundt i højreradikal verses venstreradikal. Jeg forsøger blot at forholde mig til fakta 🙂

 33. Af javier Martinez

  -

  AF P CHRISTENSEN – 23. AUGUST 2016 15:50

  Det er højrefløjen der har skabt dem, indfører, og har ønsket dem..

  Startede med Schluters udlændinge lempelser af 1983 syndfloden.Før det i 60 og 70érne da liberalister manglede arbejdskraft, og før udflagningen af arbejdspladserne startede.

  Under VKO mere end fordoblet indførelsen af løn og velfærds dumpere end lo året før.

  Et antal der er steget under venstres “indvandrerstop” politik nu , igen.

  Kun billig arbejdskraft interessere blå blok..Derfor vi skal have en rød regering, uden de radikale venstre, som sammen med blå blok, også støtter fri indvandring..

  Ø støtter desværre blindt op om flygtninge. Men ikke mod løndumping fra østeuropæere , og ønsker et Danmark ude af EU. Faktisk har partiet dermed Danmarks strammeste indvandringspolitik, ihvertfald indtil S med sine nye udmeldinger på området..Som naturligvis ikke vides, om de blot er valgflæsk eller ej endnu..Men hvis det bliver en S og R regering igen, vil de fremstå som valgflæsk blot, den er sikker…

  Indvandrerghettoer skal bygges i blå kommuner..Mette Frederiksen burde gøre denne til en mærkesag ved næste valg.

 34. Af Kim P Olsen

  -

  “90 % Etniske danske borgere er ateister. Heri regner jeg de 7 % herboende muslimer…”

  Kuk kuk! Martini.

 35. Af javier Martinez

  -

  KO

  …Tæller jeg dem ikke med, naturligvis.. 🙂

  Liden Tue

 36. Af javier Martinez

  -

  PS KO

  Tak for dit store input til debatten forresten…Hvad ville den være uden dig og v revisoren?

  MVH Liden Tue

 37. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lidt news om venstre-kriminelle på et lidt højere plan. Iflg DR.dk:

  “Nye Clinton-emails: Pengestøtter bad om tjenester i Udenrigsministeriet
  Kendte Clinton Foundation-donorer som Bono og kronprinsen af Bahrain fik adgang til Clintons inderkreds i Udenrigsministeriet.”
  http://www.dr.dk/nyheder/udland/nye-clinton-emails-pengestoetter-bad-om-tjenester-i-udenrigsministeriet

  PS: Artiklen siger så – sjovt nok – ikke noget om, at Clinton Foundation også har modtaget 100 millioner dollar fra Saudi Arabien. Gu’ ved, hvad modydelsen for den donation er?

 38. Af Lasse Jönsson

  -

  Stanken fra Aftenlandets dekadente kultur bliver stadigt mere kvælende.

  Luften kan kun renses, for de kælende miasmer, med himmelsk ild og syndfloder af blod!

  Uddrag fra ” Sådan smager kirsebærglaseret ko-kusse” af Kristian Trojaborg , Politiken 23. aug. 2016:

  “Jeg tror aldrig, jeg har haft kønsdelene fra større klovdyr så tæt inde på livet.

  Der ligger den så. På en bund af rosenblade, som en ventende elsker i en himmelseng. ‘The Hot Love Dog’, kalder de den.

  Syltede rosenblade. Kirsebærglaseret ko-kusse. Friteret tyrepenis. Nosser. Englands bud på en verdensmesterhotdog.

  »Pure love« var udtrykket Viktor Wågman brugte om den, inden han nænsomt langede pølsen over disken til mig.

  Jeg samler mod til mig og tager en bid af kærligheden.

  Lykkerus.”

  I rest my case.

 39. Af Hul igennem?

  -

  Danmark har ikke noget at gøre hverken i Mellemøsten eller Asien på egen hånd.
  Vi er der fordi vi skal, for at hjælpe vor allierede USA.

  Og nu sidder vi og kigger hvem amerikanerne vælger til præs.
  Lad os indstille os på begge.
  mvh

 40. Af Gert Hansen

  -

  Javier Martionez:

  Jeg har aldrig påstået, ‘at kirken har stadig stor magt i Danmark’ (jeg bruger det fulde navn på landet).

  Det turde fremgå helt klart af mit indlæg, at jeg mener religion generelt, og det omhandler således også islam. Andre religioner er i Danmark betydningsløse.

  Det er tydeligt at du fordrejer debatten, så den passer i dit kram. Det er ikke et niveau jeg ønsker at deltage i.

 41. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Anders Munch
  Du har samme ideer om kvindens rolle som drengene i ISIS.

  En arkitekt ved navn Munk tegnede Planetariet. Her er der store vandskadet ned ad facaderne, fordi inddækningen foroven ikke er detaljeret og udført korrekt. Mænd tegnede og opførte dette hus. Var du med til at udføre det?

 42. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Munch
  Vanskader skulle der stå.
  Muren er skjoldet og vandskadet, langt ned ad facaden og de glaserede blå sten flækker. Det er ikke kvinder, der har udført huset.

 43. Af A. Bierce

  -

  @R. HARALD KRISTIANSEN – 23. AUGUST 2016 18:52
  Harald bør kunne få sine skolepenge tilbage – hvad lavede han i dansktimerne?
  Harald er dog undskyldt hvis han er norsk 🙂

 44. Af Niels Poulsen

  -

  Man kan ikke have forstået meget af denne verden, hvis man tror, at den verdensomspændende religion islam kan rummes af dansk borgerlighed.

  Islam betyder underkastelse, og den eneste måde, at muslimerne kan integreres i Danmark, er, at alle, venstre- og højreorienterede danskere underkaster sig Allahs universelle magt.

  Alt, hvad jeg repræsenterer som demokrat, borgerlig og kristen er haram ifølge Muhammed. Så jeg har ikke nogen fremtid i cand.mag. Niels Jespersens udanske og ulækre fremtidsvision for et muslimsk Danmark.

 45. Af Niels Svendsen

  -

  Som om det blot var et dansk fænomen. Vi i Danmark forstår ikke at integrere muslimer. I modsætning til England, Frankrig, Tyskland, Spanien, Østrig, USA ETC. Mon ikke det er på tide at rette kikkerten mod den voldsforherligende og dominerende Islam? Eller er det for racistisk?

 46. Af Maria Due

  -

  Niels Poulsen ved ikke, hvad borgerlighed er. Han forveksler det med småborgerlighed, som han til gengæld ved en masse om.

  Professor Anders Klostergaard Petersen har også fået nok af ævlet, og tænk, han nævner min yndlingspolitiker og hvor vigtigt det er at kunne sin historie. Her tror folk, at liberal= Hillary Clinton og hjerneblæst globaliseringsfascisme. Og at DF er borgerlig. Ha, ha, ha!

  Niels Poulsens udlægning af liberal er ovre i det stupidt pornografiske og hentet fra salig Mads Holger. I LA har vi hashvragene og skoleeleverne.

  ”Det er tankevækkende, at en vulgær socialdemokratisme, som Dansk Folkeparti historisk som aktuelt repræsenterer, overhovedet kan opfattes som udtryk for borgerlig politik”
  ”Det er bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance kan tages alvorligt som et egentligt borgerligt parti, skønt de kun i yderst beskedent omfang har evnet at forholde sig til andet end økonomi.”

  ”Det er pinligt og udtryk for intellektuelt armod, når selv borgerlige politikere i interviews og debatter ikke har andet og mere at byde på end henvisning til følelsesliv og peristaltiske fornemmelser som bevæggrund for standpunkter. Er det for meget at forlange, at der fremføres argumentation? ”

  ”Det drejer sig hverken om nedskæringer i det offentlige, skattelettelser, hjemstavnsbeskyttelse i puslingelandet, eller et opgør med islam. Vorherre bevares. Borgerlig tænkning har aldrig været udtryk for smålighed, behagesyge eller manglende mod til at tænke stort. Men det forudsætter, at man kender sin historie. Og det er måske her, en del af problemet i aktuel borgerlig politik stikker. Det er meget sjældent, at man hører borgerlig politik begrundet med henvisning til konservativ og liberal historie. Det er der ellers god grund til. Ikke sådan at forstå, at en Hamilton, en Madison, en Locke, en Montesquieu, en Burke, etc. har et direkte omsætteligt bud på nutidens udfordringer. Men har man ikke historisk ballast at trække på, kan man ikke orientere sig i forhold til traditionen og er derfor heller ikke i stand til at føre borgerlig politik, der hæver sig over dagen og vejen.”

  jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8940592/borgerlige-visioner-tak/

 47. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt apropos Hillary Clinton og evt hjerneblæst, så nyd denne video:

  “The Truth About Hillary’s Bizarre Behavior”
  https://www.youtube.com/watch?v=OqbDBRWb63s

 48. Af Jan Petersen

  -

  Følg iøvrigt godt med i, hvordan MSM provoverer en formodentlig hjerneskadet præsidentkandidat. Al seriøs kritik henføres som – konspirationteori. Den svada er unægtelig hørt tidligere. Lidt news propaganda iflg DR.dk:

  “Clinton afviser helbredsproblemer og åbner syltede agurker for åben skærm”
  http://www.dr.dk/nyheder/udland/clinton-afviser-helbredsproblemer-og-aabner-syltede-agurker-aaben-skaerm

 49. Af Niels Poulsen

  -

  “Maria Due”

  Det siger ikke så lidt om dit manglende moralske kompas, at du kan blive henført over en århusiansk socialists nonsensfyldte skriveri.

  Tænk, manden mener i ramme alvor, at jødedommen, kristendommen, islam og vistnok også SF er en og samme religion.

 50. Af j nielsen

  -

  “Tænk, manden mener i ramme alvor, at jødedommen, kristendommen, islam og vistnok også SF er en og samme religion.”

  Jeg ved ikke med Science Fiction, men hvad angår de tre andre har de efter min mening flere fællestræk end forskelle. Og det er sikkert derfor de i den grad har været i totterne på hinanden.

  Alle tre har én og kun én gud. Alle tre er yderst intolerante over for andre religioner. Alle tre har en bog at støtte sig til. Alle tre er opstået i samme område. Alle tre sørger for at inkludere børn fra de er helt små. Alle tre deler verden op i det gode og det onde. Alle tre har en idé om et sæt af regler der skal overholdes, omend der er forskel på hvor nidkært dette efterfølges.

  De minder om hinanden, på samme måde som den romerske, den græske og den nordiske gudeverden minder om hinanden. De er i familie med hinanden.

 51. Af Niels Poulsen

  -

  “Jeg ved ikke med Science Fiction …”

  Du lader ellers til at være god til fiktion.

 52. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt en af dagens få positive nyheder, iflg DR.dk:

  “Amerikanske medier hacket: FBI mistænker russiske spioner
  New York Times og andre medier i USA er blevet hacket. FBI mistænker russiske spiontjenester for at stå bag.”
  http://www.dr.dk/nyheder/udland/amerikanske-medier-hacket-fbi-mistaenker-russiske-spioner

  Jeg er iøvrigt ligeglad med, hvem der står den hacking. Ønsker blot at vide lidt mere om MSM løgnepressen i såvel øst som vest!

 53. Af javier Martinez

  -

  Gert Hansen Jeg kan ikke bruge dit hysteri til noget og manglende debat form..Debatten er hermed slut…..

  “Jeg har aldrig påstået, ‘at kirken har stadig stor magt i Danmark’ (jeg bruger det fulde navn på landet).”

  Men det har jeg , og har aldrig påstået at du har påstået således 🙂 og jeg påstår stadigvæk at religiøse har uforbeholdent meget politisk og mediemagt…Ihvertfald jøderne og de Kristne..Muslimerne har naturligvis absolut ingenting at sige der, og der er da også kun en enkelt i tinget mener jeg det var nu!…Fra den jødiske stamme er der uforbeholdent mange, og blandt kristne er overrepræsentationen helt og aldeles galt..samme ses mht. bloggere i denne avis, og ledende redaktører mv., som i alle aviserne. Jøderne er uden tvivl den mest overdrevent u- repræsentativ gruppe set over den store Dansk ateistiske majoritet..

 54. Af christian petersen

  -

  Hvis invasionen fortsætter, vil demokratiet, velfærdsstaten og danskernes frihed og kultur være et afsluttet kapitel om kort tid. Det vil også være forbi med freden og sikkerheden. Kan godt forstå at et satireprogram omtalte politikere og ministre som “faktaresistente zombier” og “levende døde” . Borgens og regeringens politik virker mere og mere danskerfjendsk, tanketom og åndsformørket.

 55. Af christian petersen

  -

  Se BT, eb, snaphanen, 180gr, den korte a vis, urias og jp-jalving ang. de voksende terror-trusler mod alt og alle. Er der overhovedet en fremtid til danskernes børn og børnebørn med de partier vi pt. må nøjes med?

 56. Af Maria Due

  -

  Niels Poulsen, jeg har aldrig interesseret mig for religioner, jeg savner ikke en religion, og det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke har kendskab til en højere udviklet bevidsthed, spirituelle oplevelser, eller hvad vi skal kalde dem, for den slag har religiøse mennesker ikke monopol på. Jeg er fx vældig god til at gribe nu’et og glæde mig over det, og tidligere har jeg altid været yderst taktfuld overfor andre menneskers religiøse følelser, deres dødsangst og neurotiske julelege, Men det er ingen hemmelighed, at jeg er meget, meget træt af den anmasende religiøsitet, vi ser mange eksempler på i disse år, og som har alle disse elementer i sig og tror, at de hæver udøverne op på et højere moralsk stade end omgivelserne.

  Da jeg tit har kritiseret Deadlines studieværter, vil jeg lige tilføje, at det faktisk var en fornøjelse, da Martin Krasnik for kort tid siden ryddede bordet og gav sig til at diskutere moral med professor Svend Brinkmann. For hvordan kan vi være sikre på, hvad der er “det gode”, som de fleste af os trods alt gerne vil Det vidner ikke om nogen højt udviklet tænkeevne endsige modenhed, hvis man er skråsikker i den sag, og dette er væsentligt at få frem, når man står overfor så voldsomme beslutninger og samfundsomvæltninger, som vi gør i den vestlige verden. Jeg kan overhovedet ikke få øje på, at der findes noget dilemma i at holde af både sit eget land og Europa. Selvfølgelig er jeg da europæer, jeg elsker Europa og finder det oplagt med et bredt samarbejde over grænserne. En sådan indstilling liger implicit i den kronik, jeg linkede til.

  Anders Klostergaard Petersen er gift med en præst og selv ordineret men har valgt at dreje karrieren i en anden retning. Han har ikke overtaget sin fars politiske ståsted, hvilket hans kronik jo netop bøjer i neon, men det opfattede du altså heller ikke. Hvad mit navn angår, har du lyttet til sladder i det meget sladrende miljø, du hælder dig op ad. Jeg skriver under det navn, jeg fik i dåben og aldrig har ændret, og det kræver faktisk ikke stor psykologisk sans at begribe, at sådan må det være, når man som jeg nærer stor interesse for de lange linjer og sammenhænge i landets historien og familiehistorien. Begge dele er et gennemgående tema i det, jeg har skrevet. Når man har det sådan, opfinder man ikke en falsk identitet.

 57. Af Niels Poulsen

  -

  Tsk tsk. Klostergaard Petersen er ræverød. Han ved lige så meget om borgerlighed som en vegetar ved om kød.

 58. Af Maria Due

  -

  Som min ven provsten siger “præster er de værste”, og jeg vi da give ham ret i, at nogle af dem er stærke hadere. Vi kan jo dårligt åbne en avis uden at konstatere det.

 59. Af Jan Petersen

  -

  Men Hillary er sgu Ok . . . eller

  “The Truth About Hillary’s Bizarre Behavior”
  https://www.youtube.com/watch?v=OqbDBRWb63s

 60. Af thomas larsen

  -

  Når den økonomiske forskel og ulighed i samfundet bliver for stor begynder kampen igen. Den besiddende klasse har alt for længe følt sig for sikker og har derfor lavede ændringer og forringelser i samfundet som kommer dem og kun dem tilgode.

  Al social forandring er altid sket fordi de besiddende klasse har frygtet de fattige og ikke af et godt hjerte har de skabt bedre forhold. Simpelthen fordi de var bange for at miste alt som under den franske revolution. Så derfor har de set det fornuftige i at afgive en smule.

  Men nu har de ikke været bange i alt for lang tid – det er ved at være slut – de har strammet skruen. Et parti som LA er symptom på at de rige og middelklassen har været for selvsikre. Men nu sker der noget – de begynder at blive bange igen og kun på den måde kan uligheden blive mindsket igen. Kampen mod uligheden og for en ligere verden er tilsyneladende startet igen.

 61. Af Peder Pedersen

  -

  har sendt en kommenetar til Berlingskes berømte filter.

 62. Af Peder Pedersen

  -

  Thomas Larsen, du skal nok nogle år på den anden side af konfirmationsalderen, før det letter. Indtil da må du nøjes med at dele ud af dine lommepenge.

 63. Af javier Martinez

  -

  AF THOMAS LARSEN – 24. AUGUST 2016 07:50
  “Når den økonomiske forskel og ulighed i samfundet bliver for stor begynder kampen igen. Den besiddende klasse har alt for længe følt sig for sikker og har derfor lavede ændringer og forringelser i samfundet som kommer dem og kun dem tilgode.”

  The revolution will not be televised….Men når landet er gået til en tiendeplads i ulighed fra en førsteplads for få år siden, viser det med alt tydelighed blot at de Radikale skal holdes uden for alt politisk indflydelse ved næste valg..Problemet er naturligvis dog at DF ikke har sagt et ord om den stigende ulighed, og derfor bliver man nødt til at udlægge at de støtter den selv, og derfor at en S og DF regering ikke vil føre bedre tider med sig her heller..DF blev jo opfundet af K og V som LA og Nye borgerlige, som et parti for at bevare liberalist magten.

  Så eneste håb der er nok at S, SF, Alternativet og Enhedslisten får nok stemmer alene!.Jeg tror at dette gøres bedst ved at de alle fire nægter at gå i regering med nogle af de andre!..Så vil tidspunktet komme hvor de kan danne regering når folket har haft nok af blå velfærdsforringelser, løndumping ,ulighed mv…Men kan sagtens gå et valg eller to før blå forlader den synkende blå skude så de fire kan danne regering alene.

 64. Af Hektor Heimlich

  -

  http://www.bt.dk/krimi/vanvittig-snigskytte-loes-i-aarhus-line-blev-beskudt-i-et-lyskryds

  Det går rigtigt godt, danskere dræbes en for en. Vi behøver en regering, som har mod at tage ansvar for befolkningen, sætte foden ned og sige nej, samt udføre de foranstaltninger som kræves for at Danmark igen kan blive et fredeligt land uden massesmord og voldtægter.

 65. Af professor trivia

  -

  Pas bare på venligboerne- nu vil det pjevsede krampefjæs fra København konkurrere med IdaAuken om at være mest virkelighedsfjern..

 66. Af Anders Munch

  -

  “Du har samme ideer om kvindens rolle som drengene i ISIS.
  En arkitekt ved navn Munk tegnede Planetariet. Her er der store vandskadet ned ad facaderne, fordi inddækningen foroven ikke er detaljeret og udført korrekt. Mænd tegnede og opførte dette hus. Var du med til at udføre det?” Rosa Harrald Kristensen

  http://naturalhomes.org/img/spiral1.jpg

  Disclaimer. Vinduer, og metal er ikke lavet af kvinder, men af mænd. Det er også mænd, som udvinder al metal fra jorden. Lerhytten er holdt sammen og bygget af mænds ragelse fra civilisation. Evt. værktøjer med metal, som er blevet brugt til konstruktionen, er derfor også mænds værk. Intet samarbejde blandt kvinder har været nødvendig for opførelsen af denne lerhytte. Dette er det absolut bedste kvinder kan præstere uden mænd(men med mænds ragelse fra civilisation)

 67. Af Anders Munch

  -

  ““Du har samme ideer om kvindens rolle som drengene i ISIS.
  En arkitekt ved navn Munk tegnede Planetariet. Her er der store vandskadet ned ad facaderne, fordi inddækningen foroven ikke er detaljeret og udført korrekt. Mænd tegnede og opførte dette hus. Var du med til at udføre det?” Rosa Harrald Kristensen

  Hvad mænd kan uden kvinder.
  http://www.nyc.gov/html/ccpc/assets/img/agency/top_feature.jpg

 68. Af Anders Munch

  -

  “Du har samme ideer om kvindens rolle som drengene i ISIS.
  En arkitekt ved navn Munk tegnede Planetariet. Her er der store vandskadet ned ad facaderne, fordi inddækningen foroven ikke er detaljeret og udført korrekt. Mænd tegnede og opførte dette hus. Var du med til at udføre det?” Rosa Harrald Kristensen

  Hvad mænd har præsteret, set lidt højere oppe fra.
  http://www.space.com/images/i/000/015/487/original/earth-from-space-east-coast-united-states.jpg?interpolation=lanczos-none&fit=inside%7C660:*

 69. Af hektor Heimlich

  -

  Marie Due er et af de typiske snakkeapparater uden hjerne., et selvgående klaver.

 70. Af P Christensen

  -

  Kampen mod ulighed er startet igen, skriver en læser.
  Men hvem i alverden skal dog udkæmpe den for de svage ?

  Fløjen der tidligere kaldtes for venstrefløjen,
  er i vore dage overhovedet ikke et plausibelt bud.

  Det er idag en bedaget, elitær og racismeparanoid størrelse,
  der sparker til lønmodtagerne for at kunne finansiere sit kritikløse
  røvslikkeri af den rabiate lovreligion islam.

 71. Af Thomas Nielsen

  -

  Er jeg den eneste der synes at Javier Martinez fylder ALT, ALT for meget i kommentarsporene på Berlingskes blogs?
  Indit videre har han ni indlæg ud af 70 på denne blog. Det svarer til 13 %.
  På andre blogs er han endnu mere dominerende og jeg er nået til det punkt hvor jeg står af debatterne første gang jeg møder et af hans indlæg.
  Kunne b.dk ikke indføre en kvote på f.eks. tre indlæg pr. næse pr. blog? Bare så vi kan få en pause fra Martinez? Og måske lidt større variation?

 72. Af javier Martinez

  -

  Er jeg den eneste der syntes preben, her kaldt Thomas Nielsen, der aldrig skriver angående et emne fylder alt for meget?

 73. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Munch
  Jeg vidste godt, at nogle mænd er med til fremstille vinduer, det gør nogle kvinder også, nok lidt færre end mænd, men jeg var ikke klar over, at mænd kunne lave metaller.

  Mænd og kvinder kan lave metallegeringer, men at lave metaller, det må være nyt. Jeg var ikke klar over, at mænd kunne lave grundstoffer.
  Er det noget du har lavet?
  Det må være selveste skaberen, der skriver under navnet Munch.

  Citat fra Anders Munch.
  “Disclaimer. Vinduer, og metal er ikke lavet af kvinder, men mænd”.

  Kunne du så ikke lave lidt guld til mig. Jeg arbejder nemlig med metaller. Jeg har modtaget en fin nordisk arkitekturpris for mit arbejde med metalbeklædninger og arbejder med metaller bl. meget andet.

 74. Af Anders Munch

  -

  “Munch
  Jeg vidste godt, at nogle mænd er med til fremstille vinduer, det gør nogle kvinder også, nok lidt færre end mænd, men jeg var ikke klar over, at mænd kunne lave metaller.

  Mænd og kvinder kan lave metallegeringer, men at lave metaller, det må være nyt. Jeg var ikke klar over, at mænd kunne lave grundstoffer.
  Er det noget du har lavet?
  Det må være selveste skaberen, der skriver under navnet Munch.

  Citat fra Anders Munch.
  “Disclaimer. Vinduer, og metal er ikke lavet af kvinder, men mænd”.

  Kunne du så ikke lave lidt guld til mig. Jeg arbejder nemlig med metaller. Jeg har modtaget en fin nordisk arkitekturpris for mit arbejde med metalbeklædninger og arbejder med metaller bl. meg” Rosa Harald Kristensen
  Først og fremmest Rosa, jeg elsker din sarkasme.
  Måske jeg udtrykte mig dårligt. Det jeg mener er, at det er mænd, som udvinder metal af jorden, derfor er al metal i verden grundlæggende set mænds fortjeneste(lad os se bort fra det guld, som har været over jorden og kunne samles op) Når mænd “laver” metal, er det udvindingsprocessen jeg skriver om Eller du tror måske jern bare falder ned fra himlen klar til at blive brugt?

  http://judgybitch.com/2013/09/17/what-would-happen-if-no-men-showed-up-for-work-today/
  “Nothing will be built or extracted from the earth in terms of raw materials. 97.5% of that workforce is male.”

 75. Af Anders Munch

  -

  http://www.hhm.dk/6storage/442/69/hhm-halvanden-plan-11.jpg

  Vi fjerner kvinders stemmeret, i kan få den igen når i har bygget et simpelt hus med alt installeret uden mænds hjælp. En byggeplads med alle de nødvendige materialer og et hegn omkring byggepladsen. Alle 3,5 milliarder kvinder med x-x kromosomer må forsøge. Fair deal Rosa harald kristensen? Kræver bare et ja eller nej, ingen grund til at snakke udenom eller ikke svare.

 76. Af javier Martinez

  -

  Lad os forsøge at få debatten retur på sporet, før det hele synker i Munchs fantasier om “voldtægt af kvinder, som han mener de alle er født til, og ønsker” …

  “Hvordan rummer venstrefløjen islam?”

  Langt mere rummeligt end højrefløjen, især dens mest rabiate højreradikale slags, som kun lader til at være aktiv her i debatten.

  Dog at venstrefløjen går rundt med skyklapper over for højrefløjen er rent ævl..Det er faktisk god politik og samfund profit agtigt at holde tonen på et vis niveau..Det er fuldt ud muligt at sige at man ikke ønsker muslimer i landet, uden at blive rabiat..Men højrefløjen lader ikke til at kunne dette?

  Ej relatere til indvandringen som helhed, og dens omkostninger..Og der skal alle former for indvandring tages med i overvejelserne..Man får så afgjort ideen at siden hver andet avis drejer sig om muslimer i avisen, at de skal bruges til syndebukke for at blå blok kan vinde valg og intet andet. Og valget kan være i næste måned, derfor nu daglige indlæg om muslimer….

  I Stedet for at relatere sagligt til blå og rød politik på området..Så vil man faktisk se at VKO mere end fordoblet indvandringen under VKO, pr. år, hvert år, end lo året før..

  At selv muslimsk indvandring steg i antal under lo året under VKO end lo året før, som Uhrskovs analyser har vist, selvom befolkningen troet det modsatte..

  Så kan man måske når tågen har sænket sig, komme til konklusioner der kunne skaffe en stram indvandringspolitik, uden de mest rabiate tanker om muslimer her?
  Som forresten generelt mest kommer fra kristne og jødiske troende…Faktisk tror jeg dem alle sammen, så godt som.

 77. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Anstændige mennesker højre, eller venstreorienterede, vil til hver en tid kunne rumme mennesker af anden kultur end deres egen.

  Det er dog nok en hel del mennesker, både venstre og højreorienterede, der efterhånden er blevet trætte af at forsørge omkring 150.000-200.000 ikke vestlige indvandrere, som tilsyneladende ikke ønsker at deltage i vores samfund. Vi er meget håndsky overfor disse mennsker. Hver gang vi vover os, at komme ind på snakken om, at de evt. kunne lære sproget, for bare evt. at kunne bestride et arbejde, så bliver der råbt racist. Racistbegrebet er en farlig sovepude. Nu er det sådan, at stor del af muslimer kalder danske kvinder ludere og danskere i bred almindelighed svin og skinker. Så racister er der på begge hold. Jeg er klar over, at der på den anden side bliver råbt hættemåger og meget andet grimt.

  Jeg selv bliver kaldt islandsk nasser af Javier Martinez vores NETSPILLER, fordi jeg kommer fra et andet land og har arbejde og har haft det siden 1982. Jeg tager job fra en anden dansker siger han. Nu er jeg dansk gift og har det derfor nemmere end mange andre. Sådan kan verden være kompliceret. I hvert fald for Martinez. Ham der ikke altid kan skrive dansk og har tid til at skrive mens vi andre er på arbejde.

  DF har arbejdet hårdt på, at splitte samfundet ad og dele det danske samfund op i dem og os. Det giver et polariseret samfund. Det ændrer dog ikke det faktum, at ikke vestlige indvandrere fylder for meget i arbejdsløshedsstatistikken.

  J. Hansen
  Den dag muslimer holder op med at tale om, at alt ondt er andres skyld, øjner de måske en fremtid i fred.

  Jeg er dog enig med J. Hansen, om at Bush burde aldrig være gået ind i Irak.

  Nu har tyrkerne invaderet Syrien, fordi de er bange for en evt. selvstændig kurdisk stat, syd for den tyrkiske grænse.

  Nu til Munch. I kølvandet af mænds agressioner opstår der krige. Mænd skaber krig.

  Munch, ved du hvorfor kvinder ikke er så vilde med krige som mænd.
  Det er, fordi de bærer børnene i deres krop i 9 måneder. Krige er spild af liv. Teddy Bjørn Olsen er også blevet født af en kvinde. Tro det eller ej.

 78. Af Anders Munch

  -

  “Nu til Munch. I kølvandet af mænds agressioner opstår der krige. Mænd skaber krig.

  Munch, ved du hvorfor kvinder ikke er så vilde med krige som mænd.
  Det er, fordi de bærer børnene i deres krop i 9 måneder. Krige er spild af liv. Teddy Bjørn Olsen er også blevet født af en kvinde. Tro det eller ej.” Manipulerende kvinde, som ikke vil underkaste sig, Rosa Harald Kristensen
  Så i stedet for at svare på spørgsmålet, fyrer du en latterlig tirade af, om hvor onde mænd er. Bare ærgeligt kælling, kvinder har været flertallet af stemmeberettigede i hele den vestlige verden i 100 år. Så lad os se, hvilke krige i kunne have forhindret med jeres stemmeret, men ikke gjorde!
  2 Verdenskrig. Tyskland, England, Frankrig, USA, osv. Alle havde givet kvinder stemmeret! I alle lande var de flertallet af stemmeberettigede. Den værste krig verden nogensinde har set, skete mens kvinder sad på magten Undtaget er Schweiz, hvor kvinder fik stemmeret i 1971, Schweiz var neutral under 2 verdenskrig.
  Koreakrigen.
  Vietnamkrigen
  Afghanistan
  Irak.
  Libyen
  Syrien.
  Skal jeg blive ved?
  Mænd skaber ikke krige, mænd kæmper krigene, fordi kvinder er for uduelige til det( i kan ikke engang bygge et hus sammen, hvordan skulle i nogensinde kunne udkæmpe en krig?). Ikke fordi i har en bedre moral. Men det er stort, at i kan blive gravide, ligesom rotter og kaniner og alle andre pattedyr.
  http://www.avisen.dk/mor-slaar-oftere-boernene-end-far_3596.aspx
  Bare ærgerligt, at når det kommer til at slå på folk mindre end jer, så holder i jer ikke for gode, hvordan forklarer du lige den? Lad mig gætte, det er mænds skyld? Men det er typisk kvinder, når alt andet fejler, når diskussionen bliver tabt, så peg på mænd og råb, DET ER MÆNDS SKYLD! Bare fordi du “føler”, at du er mere moralsk end mænd, gør det ikke sandt. Og bare fordi du “føler” at mænd starter krige, gør det ikke sandt. De sidste 100 år med kvinder i førersædet som flertallet af stemmeberettigede viser med al tydelighed, at den eneste moral kvinder har, det er dobbeltmoralen.

 79. Af Anders Munch

  -

  https://en.wikipedia.org/wiki/White_feather

  “In August 1914, at the start of the First World War, Admiral Charles Fitzgerald founded the Order of the White Feather with support from the prominent author Mrs Humphrey Ward. The organization aimed to shame men into enlisting in the British Army by persuading women to present them with a white feather if they were not wearing a uniform.[2][3]

  This was joined by some prominent feminists and suffragettes of the time, such as Emmeline Pankhurst and her daughter Christabel. They, in addition to handing out the feathers, also lobbied to institute an involuntary universal draft, which included those who lacked votes due to being too young or not owning property.[4][5][6]

  While the true effectiveness of the campaign is impossible to judge, it did spread throughout several other nations in the Empire. In Britain it started to cause problems for the government when public servants and men in essential occupations came under pressure to enlist”
  Sjovt når kvinder nu hader krig så meget, at i har så let ved at sende mænd afsted til at kæmpe dem. Moral er godt, dobbeltmoral dobbelt så godt!

 80. Af javier Martinez

  -

  Indvandringsdebatten drejer sig ikke om mennesker er anstændige eller ej..Man om sammenhængskraft og bevarelsen af den Danske model…Derfor skal nordiske optag på Danske uddannelsespladser mv. med i beregningen..Hvorledes Tyskland og Sverige totalt har åbnet deres grænser, og hvorledes deres statsborgere har fri adgang til det Danske arbejdsmarkedet, uddannelsessystem mv.

  Rosa Harald fx, kalder alle hun er uenig med for at være en muslim…Og islændinge for en hest.
  Racisme mod muslimer og islændinge i en skøn pærevælling.

  Derudover er du som islændinge blevet kaldt nasser som en del af alle islændinge der har taget en Dansk uddannelse ,med su..Samme med Svenske og Norske borgere…Danskere tager aldrig den anden vej så godt som, og på læge og tandlæge studiet er en tredjedel nordiske borgere, mens alle undersøgelser viser at vi får mangel på disse i fremtiden..Altså bliver vi tvunget til at blive tilset af en udlændinge der, som vi så overbetaler, mens vi kunne have overbetalt en Dansker istedet hvor vi var garanteret at værdierne i hvert fald forblev i landet..Giver god mening at satse på Danskere, på Dansk…På alle måder…

  ” Teddy Bjørn Olsen er også blevet født af en kvinde. Tro det eller ej.”

  Rosa Harald åbenbart af en hest sagde du? Tro det eller ej.

 81. Af javier Martinez

  -

  Indvandringsdebatten drejer sig ikke om mennesker er anstændige eller ej..Man om sammenhængskraft og bevarelsen af den Danske model…Derfor skal nordiske optag på Danske uddannelsespladser mv. med i beregningen..Hvorledes Tyskland og Sverige totalt har åbnet deres grænser, og hvorledes deres statsborgere har fri adgang til det Danske arbejdsmarkedet, uddannelsessystem mv.

  R osa Hara ld fx, kalder alle hun er uenig med for at være en muslim…Og islændinge for en hest.
  Racisme mod muslimer og islændinge i en skøn pærevælling.

  Derudover er du som islændinge blevet kaldt nasser som en del af alle islændinge der har taget en Dansk uddannelse ,med su..Samme med Svenske og Norske borgere…Danskere tager aldrig den anden vej så godt som, og på læge og tandlæge studiet er en tredjedel nordiske borgere, mens alle undersøgelser viser at vi får mangel på disse i fremtiden..Altså bliver vi tvunget til at blive tilset af en udlændinge der, som vi så overbetaler, mens vi kunne have overbetalt en Dansker istedet hvor vi var garanteret at værdierne i hvert fald forblev i landet..Giver god mening at satse på Danskere, på Dansk…På alle måder…

  ” Ted dy Bjø rn Olsen er også blevet født af en kvinde. Tro det eller ej.”

  Rosa Ha rald åbenbart af en hest sagde du? Tro det eller ej.

 82. Af Anders Munch

  -

  http://www.hhm.dk/6storage/442/69/hhm-halvanden-plan-11.jpg

  Vi fjerner kvinders stemmeret, i kan få den igen når i har bygget et simpelt hus med alt installeret uden mænds hjælp. En byggeplads med alle de nødvendige materialer og et hegn omkring byggepladsen. Alle 3,5 milliarder kvinder med x-x kromosomer må forsøge. Fair deal Rosa harald kristensen? Kræver bare et ja eller nej, ingen grund til at snakke udenom eller ikke svare.
  Svar din manipulerende so, du skal ikke snakke udenom, du skal ikke skrive igen, om hvor onde mænd er, du skal ikke skrive om tonen, du skal bare svare på spørgsmålet. Og hvis svaret er nej, du synes stadig i skal have stemmeret, til trods for at 3,5 milliarder kvinder ikke kan bygge et simpelt hus, så svar det. Men det er måske for svært for den åh så moralske kvinde at være ærlig?

 83. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Tag ikke fejl:
  Diverse fløje i SF/Enhedslisten har deres terroristiske stormtropper til at myrde efter behag. De er jo finansieret af narkohandel. De troede, at oliehandel var bedre; men det er det jo ikke mere.

  Problemet er, at den små spruthysteriske Johanne og indavlskonsulent Pernille Skipper naturligvis samarbejder med politiet – om ikke andet fordi deres terroristiske stormstropper kunne få det indtryk, at årsagen til, at de får bomber i hovedet er, at en kommunist – det være sig i SF eller Enhedslisten (en kommunist er altid en forræder – specielt mod andre kommunister). Det kunne jo betyde, at f.eks. de damer bliver voldbollet ihjel og skrigeriet bliver lagt på Youtube.

  Sagen er jo, at lige som Hitler ikke kunne styre SA, så kan SF/Enhedslisten ikke styre deres omfattende buket af terrorister og narkohandlere.

 84. Af Axel Eriksen

  -

  @ Thomas Borgsmidt!

  EL er et sammenrend af kommunistiske partier med udgangspunkt i kommunismen (DKP, VS, SAP, KAP) og SF er også en aflægger af DKP – men så længe anarkisterne på venstrefløjen fører sig frem med SA-bøllemetoder må man vel betragte de to partier som antidemokrater i et demokrati!

  Opfordring til “moderate” medlemmer af Islam til at tage afstand fra muslimsk terror og vold hjælper ikke!

  Men trods alt er de yderste venstrefløjls partier nok ikke i stand til – at stable en decideret bølleorganisation på banen. Men afstand tager de jo ikke!

  Og når man læser, at en erklæret tilhænger af EL, kræver fængselsstraffe på 70-150 år, deportering eller dødsstraf – ja. så ved man faktisk ikke, hvor mange på venstrefløjen, der er enige!

  Vi har trods alt opbygget et demokrati gennem snart 170 år – skal venstrefløjen med støtte til Islam vælte det?

 85. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Munch
  Du er ikke værd at diskutere med. Magen til sludder du fylder på. Jeg fik dig, det kan du ikke lide. Nogle mænd siger, at mænd er de mest intelligente af de to køn. Kvinder er mere jævnt begavede. Mænds begavelse varierer fra superintelligens til rene idioter. Det ved jeg ikke om, der er evidens for, men med dine udtalelser om kvinder, tilhører du nok den sidste kategori af mænd.

  Du kalder mig for so, det skal du bare blive ved med. Det kommer du længst med, ikke?

  Martinez vores kære NETSPILLER. Dine udsagn bliver hverken bedre, eller mere korrekte af at blive gentaget i en uendelighed. Du er en veritabel plage, men det er vel meningen.

  Masser af danskere rejser til de andre nordiske lande, for at uddanne sig og vise versa. Det ved du tilsyneladende ikke, fordi du nok ikke bevæger dig i miljøet.

  Du har ingen argumenter, alle dine tekster er kopier af andres udsagn. Dog synes jeg, at dine udsagn om, at der er blevet for stor forskel på rige og fattige, er korrekte. Her kan vi være enige.

 86. Af Axel Eriksen

  -

  @ Rosa!

  Nogle kvinder er klogere end nogle mænd – nogle mænd er klogere end nogle kvinder!
  Generaliseringer, som “Martinez” (tidligere skrevet under navnet soren “von Marx” sorensen) og Munch, udstiller bare dem selv som mindre kloge i gennemsnitsbefolkningen!

 87. Af Anders Munch

  -

  “Du er ikke værd at diskutere med. Magen til sludder du fylder på”Rosa
  Du påstod mænd startede alle krige, jeg beviste at det er løgn Dit svar? Sludder, og du tror du vandt diskussionen? Hvorfor modbeviser du ikke bare, at kvinder ikke har været flertallet af stemmeberettigede i de sidste 100 år? Fordi det kan du ikke.

  “Du kalder mig for so, det skal du bare blive ved med. Det kommer du længst med, ikke?” Rosa
  Jeg kommer ingen vegne med dig, for du nægter at have en rationel diskussion. Stillet over for selv de mest simple ja-nej spørgsmål vælger du, at angribe hele det mandlige køn, hvad skulle det til for? Det er bare sådan kvinder gør, det er sådan i diskuterer, det er sådan i tænker Af samme grund har i aldrig haft en stor videnskabsmand eller filosof.
  Om jeg bruger saglig diskussion og rationelle argumenter, eller skaber mig og fyrer skældsord af, intet vil få dig til at svare på et spørgsmål, som selv Javier Martinez kunne svare på(hans svar var forresten nej, han synes ikke det er rimeligt.) Her er det smukke, ikke alle der læser med, kommenterer, dit hykleri er udstillet for alle de anonyme som læser med.

  “og Munch, udstiller bare dem selv som mindre kloge i gennemsnitsbefolkningen!” Axel
  Underligt de fortalte mig til sessionen, at min iq lå et godt stykke over gennemsnittet, forveksler du intelligens med meninger du kan være enige med?
  https://therationalmale.com/2011/09/20/enter-white-knight/
  “that AFC who’s been fed on a steady diet of noble intent, with ambitions of endearing a woman’s intimacy through his unique form of chivalry; that guy, he’s aching for an opportunity to prove his quality by publicly redressing a “villain” like you for your chauvinism. Even under the conditions of relative anonymity (like the internet), he’ll still cling to that want of proving his uniqueness just on the off chance that a woman might read his rebuff and be fatefully attracted to him.”

 88. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  De røde rummer og omfavner islam, fordi kommunisterne, socialisterne, de radikale og de skabsradikale ligesom islam vil det samme: den totale undertrykkelse af befolkningen samt demokratiets og civilisationens afskaffelse. De røde og de sorte fanatikere vil det samme, det totale vanvid og barbari. Og de får deres vilje, hvis vi danskere ikke snart vågner op og ser virkeligheden i øjnene.

 89. Af javier Martinez

  -

  Rosa Harald har ingen ide om det Danske samfund..Så ville hun vide at få Danskere studere i udlandet..Dem der gør er overklassens børn i London, på sorbonne mv. generelt..Det Danske uddannelsessystem er gratis, SU er verdens højeste, den betales til andre Nordiske borgere, derfor både bliver Danske studerende her, derfor kommer nordiske her..Logik for perlehøns…Ellers kan du slå det op i Danmark statistisk..Du ævler og kævler og nordiske borgeres store positive indflydelse i Danmark..Næh, den er negativ mht. uddannelsesområdet…Og arbejdsmarkedet skal vi også lukke ned for Svensk indvandring til..Norsk skal få lov at blive som eneste af de nordiske lande.

  Derudover mht. korruption er det bevist at v revisorer-som AE-er mere korrupte, og kun ejer en rød kuglepind når selvangivelser skal laves, mens de kalkun skræpper om det ene og andet ævl..

  Men ser hvorledes deres sønner-nu har AE hvis ikke været istand til at blive far-ude i nattelivet går og klasker kvinder i røven over det hele..Det er borgerlig kultur i en nødeskal over for kvinder…Så blå som munch og Rosa er dermed Lavkultur. De burde danne par de to!

 90. Af javier Martinez

  -

  Indlæg til Borgschmidt, AE, m.fl i filteret?

 91. Af javier Martinez

  -

  Faktisk ville AE og Rosa være et bedre par når jeg tænker over det..Begge to ekstrem hysteriske!

 92. Af Bjørn Danh

  -

  Hvordan rummer du korstogs-kristnes extremisme, som myrder 50 gange flere mennesker end Muslimer?

 93. Af Bjørn Danh

  -

  Ingen der har myrdet flere end jer, sorte højrefløjs-fascister, t borgstrom.
  + 2.000.000 I ME siden 911.
  V+C+O+S !!!
  I er værre end nazister, t borgstrom

 94. Af Niels Poulsen

  -

  Bjørn Danh

  Korstogene var blot forsvarskrige viser den nyeste forskning.

 95. Af Bjørn Danh

  -

  Og Jorden er flad, ik, n p
  Præcis som vest verdenens “kristne” og zionister “forsvarer sig” ved at myrde løs i MØ, n p 🙂
  I er værre end nazister, i børnemordere!

 96. Af Niels Poulsen

  -

  Bjørn Danh

  Jorden er kun flad ifølge islam og multikulturalister. I øvrigt støtter jeg Socialdemokratiets forslag om at udbetale kr. 200.000 pr. migrant for at tage hjem.

  Det viser, hvor hult det er, når danske erhvervsorganisationer mener, at migranterne er en økonomisk gevinst for Danmark. Nej, de er en kæmpe byrde for vores velfærdssamfund. Skønnet er, at de koster 5 millioner pr. næse plus et par terrorangreb. Så er kr. 200.000 billigt sluppet.

  Men pengene vil naturligvis blive taget fra den hvide underklasse i Danmark. Surt for dem

  Min opfordring er: Stem borgerligt, men ikke på løftebryderne i Venstre.

 97. Af javier Martinez

  -

  “Men pengene vil naturligvis blive taget fra den hvide underklasse i Danmark. Surt for dem
  Min opfordring er: Stem borgerligt, men ikke på løftebryderne i Venstre.”

  Naturligvis..Kun de betaler ordentlige skatter, betaler endda også top 10% skatter via deres arbejde, så ja!
  Men nej, hvis de kan sendes retur via nye love gratis, er dette skam at foretrække. Og det kan de via nye love.

  Hvis du ønsker en stram indvandringspolitik, må S og DF naturligvis gå sammen ved næste valg..Alle andre blå kombinationer bliver blot mere blå løn og velfærds dumpning og mere geni ulighed…Som indvandrer bidrager stort til forresten…Alle blå partier er populistiske og løftebrydere..Sådan har det altid været og vil altid værre..Kun Enhedslisten er et ærligt parti her i Danmark.

  Nogen chance for at få mine indlæg på?

 98. Af Axel Eriksen

  -

  @ Martinez!

  Chancerne for dine indlægs offentliggørelse er unik – dit kommunistiske udgangspunkt med had til alt og alle er så fremragende, at din mangel på viden ikke overskygger dine meninger!

 99. Af javier Martinez

  -

  Hvordan rummer højrefløjen kvaksalveren og den kriminelle fra Tvind?
  http://www.b.dk/nationalt/paa-flugt-i-aarevis-mogens-amdi-petersen-er-fundet-lever-i-sus-og-dus-i-mexico

  Uden tvivl aldeles fint og godt, som de gør mht. alle white collar kriminell..De ser faktisk op til sådanne altid…Danmark burde indsende en specialstyrke som USA mod Al qaeda efter Bin Laden, så han kan komme hjem i fængsel resten af sine dage. Vi burde så afgjort overveje en økonomisk boykot af mexico..Fx. blot forbyde tilrejsende mexicanere i landet, og Danskere i mexico…Indtil de varmer op til at udlevere den blå kriminelle.

  Disse V revisor typer, må bag lås og slå…

 100. Af javier Martinez

  -

  PS i de lo år jeg har diskutteret med verdens kedeligste mand, og verdens kedeligste v revisor AE, er det endnu ikke lykkedes ham at komme med lidt humour, ej ikke at tage noget bogstaveligt..Alt tages “talstaveligt” forkert.

 101. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Marinez og Munch.
  Jeg har ikke tid, har travl. Gider ikke svare på jeres konstante kværulanteri. Find jer et arbejde.
  Er i gang med en stor bygning. Munch.

  Jeg var ikke klar over, at du har datingtjeneste Martinez.

  Når du nu omtaler en kedelig person, så kan jeg ikke forestille mig nogen mere kedelig, end din type og Teddy Bjørn Olsen.

  Siden du har kendt Axel Eriksen i 10 år, så må du have skiftet navn en del gange i mellemtiden. Du afslører dig endnu engang. Du er dog ikke for klog.

 102. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Martinez
  Jeg er hverken blå, eller radikal. Jeg er ikke politisk. Jeg er realist.

 103. Af Anders Munch

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=RRLvZwEoFgo
  “Du er ikke værd at diskutere med. Magen til sludder du fylder på. Jeg fik dig, det kan du ikke lide. Nogle mænd siger, at mænd er de mest intelligente af de to køn. Kvinder er mere jævnt begavede. Mænds begavelse varierer fra superintelligens til rene idioter. Det ved jeg ikke om, der er evidens for, men med dine udtalelser om kvinder, tilhører du nok den sidste kategori af mænd.

  Du kalder mig for so, det skal du bare blive ved med. Det kommer du længst med, ikke?”

  Rosa, du er bare en manipulerende so, intet andet. Og et af danske mænds største problemer, det er ikke at kalde manipulerende søer ud, når de ter sig som manipulerende søer. Stupide tæve, tror du diskussionen bare er vundet, fordi jeg sender en sviner af sted til en kvinde? Glem det lort, din fisse gør dig ikke automatisk til et respektabel menneske. Som udgangspunkt, og jeg ved godt det ikke sker, men så bør alle de anonyme mænd som læser med, lige tager 30 sekunder ud af deres dagligdag, og skrive et simpelt indlæg.
  “Rosa din manipulerende so, stop med at være en manipulerende so og svar på hans spørgsmål” I kan bare copypaste!
  “JEG FIK DIG” Rosa
  Nej Rosa, du fik mig ikke, en diskussion er ikke vundet, fordi jeg kalder en manipulerende so, for en manipulerende so, det er bare en objektiv neutral beskrivelse af, hvilket menneske du er.
  Til sidst, hvad angår min intelligens. Jeg fandt ud af, at civilisation ligger på y-kromosomet. Ikke Arthur Schopenhauer, ikke hjerneforskeren Peter Lund Madsen, ikke alle psykologerne, ikke alle professorerne , ikke dig, ikke Mikkel Andersson, ingen i hele verden fandt ud af det, undtaget mig, Anders Munch.
  “Jeg har ikke tid, har travl. Gider ikke svare på jeres konstante kværulanteri. Find jer et arbejde.” Rosa
  Stadig bare en manipulerende so, du har tid til at skrive om hvordan kvinder er bedre end mænd og uha, kan det samme som alle andre pattedyr, nemlig blive gravid, svært at sprede ben, ved det godt. Men det eneste du ikke har tid til er, at svare ja eller nej på et simpelt spørgsmål. Det giver jo ingen mening, kun en manipulerende so, vil skrive sådan noget. See ya, would’nt wanna be ya.

 104. Af hektor heimlich

  -

  http://www.bt.dk/krimi/lige-nu-politiet-efterlyser-vidner-efter-nyt-stenkast-fra-bro-knuste-soltaget-paa-bi

  På nyt har man kastet sten ned fra motorvejsbro. Pinde-plutten sover visse-lul!!
  Danskere er der nok av -og det er fint for miljøet med mindre antal biler på motorvejene. Den enes død den andres brød!

 105. Af j nielsen

  -

  “Korstogene var blot forsvarskrige viser den nyeste forskning.”

  Forsvarskrige udkæmpedes på eget territorium. Angrebskrige udkæmpedes på fjendes territorium.

 106. Af Bjørn Danh

  -

  Korrekt, J Nielsen,

  Men de fleste DK politikere udtaler jo at det er forsvar når de myrder børn i MØ.
  I øvrigt er dette indlæg ENDNU et eksempel på “hatecrime” som udøves af danske medier.
  Skriv lige at jøderne myrder børn dagligt i Palestina, og murerne falder ned 🙂

 107. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen

  Spændende opdeling.

  Hitlers angrebskrige endte med andre ord som en forsvarskrig ført fra bunkeren i Berlin.

  Og hvor på Omaha Beach skulle de allierede forresten være stoppet for at være forblevet the good guys?

 108. Af javier Martinez

  -

  “Jeg var ikke klar over, at du har datingtjeneste Martinez.” Rosa

  Beklager er taget! Du må prøve med lidt tåge over profilbilledet?

  “. Du afslører dig endnu engang.”

  Er Nabo til v revisoren i Høng, så han er ikke klar over at han har mødt og talt med mig mange gange.. 🙂

  “Jeg er ikke politisk. Jeg er realist.” Rosa

  Kvaksalver og ligeglad med samfundet hedder det så. Nihilisme er også en form for tro.

  “Glem det lort, din fisse gør dig ikke automatisk til et respektabel menneske.” Munch

  Det må jeg nok sige! Men kan dog godt være et respektabel menneske alligevel, eller hvad?
  Du må over på det sorte internet med Heinrich heimlich

  Nu skærper Pind straffen for propaganda mht. islam…Man må sørme håbe at de højreradikales blade inspiret af Tyskland fra 39-45 der løber rundt, falder under samme lov så? En lov for en , og en anden for andre, går ikke Pind.

  PS og et indlæg i filteret støvring..

  Den eneste der reelt kunne modbevise et argument taget ud af ingenting, og sat i forhold til egen interesse er Lars Von Trier himself….

  “Hun får frigivet slaverne på en plantage i de amerikanske sydstater, men hun opdager, at slaverne er modvillige og ikke helt værdsætter den løfterige emancipation, hvormed de indsættes som de nye herskere på plantagen”.

  Forstår at slaverne har været slaver så lang tid, at det tager tid at komme ovenpå, og blive “Mister”! Et offer bliver ofte bøddel selv..Vi ser det mht. børnemisbrug på strandvejen fx, hvor offer senere bliver forbryder også? Eller v revisor børn der lærer uetisk adfærd hjemmefra?
  Ser intet af hvad du påstår.

  “De frisatte slaver kommer til at ødelægge plantagen og dermed deres livsgrundlag”

  Som seksual offeret der selv bliver bøddel er et langt misbrug svært at komme ud af, uden selv at misbruge…B har en god artikel om hvor svært det kan være her…http://www.b.dk/kultur/en-flue-i-velfaerdssuppen-karina-pedersen-er-paa-mange-maader-en-hvid-kvindelig-udga …Når hadet har været så stort, ødelægger man hvad man ser som skyldig..Helt normalt! Derfor er samfund med større lighed bedre end dem med mindre.

  “Vi fornemmer von Triers diabolske smil. Endnu en gang har han fået hævn over idealisterne. ”

  Han har fået hævn over misbrugerne, og fortæller livet som det er i alt sin brutale realisme..

  “Det er godt at være god, men bedre at være klog. Det bedste er ofte det godes værste fjende. ”

  Støvring skulle prøve at blive lidt mere trieragtig ja…Det betyder at relatere til den virkelighed det nu engang er , i alt sin grimhed..Skønheds Malerier hjælper ikke ingen morlille her.

  “Moralister er mennesker, der ordinerer hostedråber til andre,”

  Trier moralisere ikke, men fortæller det som ting er, med lidt kunstnerisk personlighed smidt ind også, dette betyder naturligvis ikke at han acceptere borgerlighedens egoisme, skønmalerier og falskhed. Det moraliserende menneske er altid det borgerlige menneske med sit forkvaklet køns, normer og uligheds syndrom..Salig Mads Holger var på mange måde et godt eksempel…Druk og hor i lange baner, men med arrogant jakkesæt og normer med..Pæn hjemme, grim ude..Det er ihvertfald min egen bedømmelse her…

  “I gamle dage blev magten opretholdt med fysisk undertrykkelse. Moralisme er en moderne måde at opretholde et hegemoni,”

  Du forveksler altså moralisme med etik? 🙂 for at forklare min mening her har jeg måtte ty til opslag og denne passe godt..(Etik eller moral?
  En læser, Kaj Søltoft, Gadstrup, efterlyser definitioner af etik og moral, der klart og entydigt viser, hvad forskellen mellem de to begreber er. Læseren selv sætter moral i forbindelse med »ting og situationer, der berører os i dagligdagen«, og som er tidsbundne og samfundsrelaterede, mens han forbinder etik med noget evig- og almengyldigt. ) ..Altså du forsøger at lave en tideløs sandhed ud af noget, som skal passe ind i dit kram. Du moralisere altså…

  “De udskammede tør ikke sige deres mening af frygt for at blive kaldt onde.”

  Se på tonen i debatten…Borgerlige mænd og kvinder lader ikke til at være istand til at relatere til muslimer uden at være onde i retorikken eller manipulerende med statistikker for deres egen vinkels skyld…Derfor skal det også kaldes således..

  “Det er godt, at jeg, folkefjenden, skal udryddes. Internaliseringen virker. Ideologien er god, det er mig, der er ond.”

  Denne skyldfølelse om noget ser man aldrig hos borgerlige? Kan den være genetisk baseret, eller er den etisk og sociologisk betinget? Skyldfølelser har behov for et menneske at være istand til at føle skyld…

  “som vi kender fra historien, hvor man ser sig berettiget til at bruge radikale midler mod de onde, som man har dehumaniseret, dæmoniseret. I sidste ende bør de onde jo udslettes.”

  Helt korrekt..Vi ser det i den højreradikale indvandrerdebat, såvel som i den islamistiske religion. Konservative dyder lader til at -selv om ens-hade hinanden mest? Normalt at ligesindede i karakter ikke altid er bedste venner og elskende..Derudover komplimentere de ikke hinanden, og er kedelige som i et forhold.

  At have høj etik som Lars Von Trier har intet med sex at gøre mv, men om acceptering af anderledes tænkende, sandhed og etik..Han er det direkte modsatte af moraliserende..Og hans film er ikke en højreradikal muddersump…Han er kunstner “der ser lidt i hitlers etik” mht. aesthetik. og det er så det. 🙂 Hvad først virker som om, er ikke således med en kunstner. Man skal se igennem tågen og linierne af det skete og viste, og se det større billede…

 109. Af Axel Eriksen

  -

  Martinez har forvandlet Amdi Petersen og en blodrød bande af lærere fra Tvind til at være “V revisorer”!
  Manden er jo absolut uden tankeevne og logisk sans!

  Bare fyre en fuldkommen vild påstand af, er naturligvis, sædvanligvis hans “varemærke” – men nu må der snart være grænser for hvad, der offentliggøres af hans syge fantasier!

 110. Af Andreas D.

  -

  Det er vel uundgåeligt, at maniodepressive af og til folder sig ud på nettet. På et tidspunkt bliver de indlagt og/eller medicineret, og så bliver der fred.

 111. Af j nielsen

  -

  “Hitlers angrebskrige endte med andre ord som en forsvarskrig ført fra bunkeren i Berlin.”

  Det er rigtigt observeret. På det tidspunkt var der ikke meget angreb over det. Man var reduceret til at forsvare hjemlandet.

  “Og hvor på Omaha Beach skulle de allierede forresten være stoppet for at være forblevet the good guys?”

  Jeg ved ikke hvordan godt og ondt blev rodet ind i en geografisk betragtning.

 112. Af Niels Poulsen

  -

  “Jeg ved ikke hvordan godt og ondt blev rodet ind i en geografisk betragtning.”

  Det var ikke kun en geografisk betragtning, for der ligger implicit i vores brug af ordene, at forsvarskrig er moralsk forsvarligt, mens angrebskrig ikke er det.

  Og nej, Hitlers angrebskrig gik naturligvis ikke over til at være en forsvarskrig: Hvad der skete, var, at han tabte sin angrebskrig. Overfaldsmanden bliver ikke til offer, fordi han får bank af den overfaldne.

  Det har ikke noget med territorium at gøre: Hvis man bliver angrebet fra baser langt borte fra ens eget territorium, som USA blev det 11.9.2001, så er uskadeliggørelsen af disse baser og den regering, som huser disse baser, at opfatte som en forsvarskrig.

  Det samme med korstogene: Den muslimske ekspansion, som truede det kristne Europas eksistens, skulle stoppes.

 113. Af Kim P Olsen

  -

  AE

  Han har fuldstændigt total paranoia-knald i låget…

 114. Af javier Martinez

  -

  AE som du udmærkede ved er “v revisor” et synonym for at være borgerlige penge korrupt i Danmark..

  KO mener at høner leder efter guldkorn? Sådan så meget! Med eller uden mælk ko?

 115. Af javier Martinez

  -

  “Og nej, Hitlers angrebskrig gik naturligvis ikke over til at være en forsvarskrig: Hvad der skete, var, at han tabte sin angrebskrig. .” Niels Poulsen

  Ja, og dig, KO,AE og Andreas D græder stadig strømme af tårer om det ud i debatten om det dagligt!

 116. Af Niels Poulsen

  -

  “Javier”

  Så fejllæser du mig, for han har gjort min familie ondt, ligesom tilfældet er med tusindvis af andre danskere.

 117. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS POULSEN – 25. AUGUST 2016 12:53
  “Bjørn Danh
  Korstogene var blot forsvarskrige viser den nyeste forskning.”

  Vestens og bl.a. Danmarks overfald på muslimske lande som aldrig har udgjort en trussel imod os kaldes også forsvarskrige.

 118. Af P. Torbensen

  -

  Hvordan rummer venstrefløjen Islam-et godt spørgsmål.
  Rent beskæftigelsesmæssigt giver det jo med invasionen,en masse jobs og beskæftigelse til dette segment,som har svigtet sine rødder og desværre ikke forstår deres egen befolkning,ren egoisme-solidaritet med dem selv-ganske enkelt.

 119. Af Axel Eriksen

  -

  @ Javier Martinez 25./8 19.03!

  Hold nu op – er nabo til “v revisoren” i Høng . Nåh, du er altså en kvinde! På min vej har jeg to naboer ved hver side og en i baghaven.

  De er alle tre enker – hvilken er du?

 120. Af javier Martinez

  -

  “Hold nu op – er nabo til “v revisoren” i Høng”

  Den “talstavboglige” v revisor, burde være klar over at nabo bruges i videre forstand også..Du må se lidt længere over end nærmeste nabo..

  “Niels Poulsen”

  Nej det gør jeg ikke!..Alle anonyme kan da påpege hvad som helst i debatten, og det gør du da også!

  Hvor mange uskyldige politiske fanger sidder stadig i Guantanamo Bay-som Amerikanerne har stjålet fra Cuba i deres aggression-Mens de kalder dem “detainees and not prisoners” (fanger er under geneva konventionen nemlig!)? Og på 13 år nogle af dem nu.Ingen ved ej hvad mange af dem hedder, hvem de er!

  USA havde en god indstilling de første år i deres opståen, og deres “constitution” var en rollemodel da….

  “In the wars of the European powers in matters relating to themselves we have never taken any part, not does it comport with our policy so to do. It is only when our rights are invaded or seriously menaced that we resent injuries or make preparation for our defence. ”
  James Monroe

  I dag er USA naturligvis den værste…Både mht. angrebskrige, men også i armod af sit eget folk via et politisk system der står i stampe i deres to parti plutokrati..Men dengang var de foran.

 121. Af Helge Nørager

  -

  Filos.fien om at vi er mest sikre med “Pre em.tive str.ke”, er nu vist helt og totalt bevist som en gang d.deligt on.sk.b.
  Nedl.ggelsen af Ir.k kom.ission, er forsøg på at m.rkl.gge denne o.dsk.b, og beskytte dem som var fortalere, dem stemte for kr.ge pga denne fil.sofi.
  Hvordan kan de bor.erlige ru.me alt denne on.skab, burde være det mor.lske sp.rgsmål for en da.sker.

 122. Af Andreas D.

  -

  “In the wars of the European powers in matters relating to themselves we have never taken any part, not does it comport with our policy so to do. It is only when our rights are invaded or seriously menaced that we resent injuries or make preparation for our defence. ”

  Tjah, det er jo et abstract af den første amerikanske præsidents Farewell Address men noget idealiseret, for hvem afgør, hvad der er ret og pligt, og Magreb landene var ikke i tvivl om, at det var deres ret at drive intenst pirateri på amerikanske skibe såvel som alle andre vantros skibsfart.. Det vidste Jams Monroe alt om.

 123. Af javier Martinez

  -

  Andres D

  Ja, sjovt hvorledes i højreradikale ikke har styr på historien, men opfinder som forgodtbefindende altid…James Monroe var den femte præsident i USA og ikke den første…Historieløse højreradikale ævler altid løs uden ide om emnet, historie eller noget som helst andet…

  Her et citat af en ligeledes tænkende som Andreas…

  ““It doesn’t matter if justice is on your side. You have to depict your position as just.”
  Benjamin Netanyahu

 124. Af Andreas D.

  -

  Jeg ved det meste, der er at vide, om den Farewell Address, der blev George Washingtons afsked med præsidentembedet og stort set respekteredes indtil yankee’rne blandede sig i 1. Verdenskrig. Er også velorienteret om Monroedoktrinen, som du med større fordel for dit postulerede synspunkt kunne have kastet dig over. Din konstante tilsvining af andre, gider jeg ikke fodre.

 125. Af P. Torbensen

  -

  Sandheden ganske kort-Vesteuropa og Østeuropa kan ikke rumme Islam,derfor må den religion rulles tilbage,vi står snart foran et valg,er det så svært at vælge side ??

 126. Af Maria Due

  -

  Næh. de fleste skal nok finde ud af det, men det tager fortvivlende lang tid. Problemet har hele vejen været os selv, vore egne idealer, vor egen moral og vor evner til at tage helhjertede fornuftige beslutninger osv. osv. . Det har været nemt at kolonisere Europa, man har bare skullet råbe tilstrækkeligt højt for at ramme vore ømme sociale punkter, og dette voldte aldrig modparten problemer. Det er os, der er til grin, og spørgsmålet er, hvor længe vi affinder os med det. Eller rettere, hvor længe Tyskland holder den moralske fane for højt.

 127. Af javier Martinez

  -

  AF ANDREAS D. – 26. AUGUST 2016 16:55
  Jeg ved det meste, der er at vide, om den Farewell Address, der blev George Washingtons afsked med præsidentembedet

  Kommentaren er af James Monroe, ikke George Washington..I din første kommentar citeret du korrekt, så opfandt du…

  MHT. tilsvining er det faktisk dig der har startede tilsviningen som ny debattør her mod undertegnede i debatten. Uden tvivl er du dog en af de kendte gamle under nyt navn men.. 🙂

  Hvis man gav Danskerne et valg mht. indvandring og et stop nu, er jeg ikke i tvivl om at de ville stemme nej i sin store majoritet nu..Både mht. muslimer og øst indvandrer, og skandinaver på vores uddannelsespladser, mens så godt som ingen Danskere tager den anden vej..Et kvota system med 1 for 1 der må indføres ihvertfald i alt fairhed..

 128. Af javier Martinez

  -

  AF NIELS POULSEN – 25. AUGUST 2016 22:15
  “Javier”
  Men hvilke borgerlige er det egentlig, som er ude med riven efter medborgere, der – uanset religion – “opfører sig ordentligt, betaler deres skat og opdrager deres børn“?
  Den frafaldne!

  Få borgerlige interessere sig for andet end penge! Dette er naturligvis også afspejlet i deres indvandringspolitik? Som under VKO mere end fordoblet indvandringen pr. år over lo år, og nu formentlig igen..Ihvertfald mht. flygtninge..Øst Indvandrer tallene lader de til at holde godt skjult? Jeg går udfra at de er så grum en læsning, at de måtte udskrive valg med det samme når det blev kendt? Såvel som Asiatisk uddannet mv..

  Men ja , de interesserer sig gevaldigt for at disse fattige betaler deres skatter…Modsat dem selv naturligvis..Som vi ser med skat sunket ned i sumpen af borgerlige egne interesser?

  “Så fejllæser du mig, for han har gjort min familie ondt,”
  “Niels Poulsen”

  Er udmærkede godt klar over at 12.ooo Danskere meldte sig hos SS, 6000 blev optaget, 2000 døde..Men alligevel må i komme over sorgen?

  Blot en fredags vittighed NP…Tag det ikke så tungt..Vi plejer da nogenlunde at kunne debattere? Og du har da nedsat dine religiøse indlæg ret så meget over årene?..
  Hvorfor fjerne P i mellemnavnet forresten? 🙂

  At vesten i dag generelt kun begår angrebskrige behøves vist ingen dokumentation?
  Ellers er jeg da villig?

 129. Af J Nielsen

  -

  “Det var ikke kun en geografisk betragtning, for der ligger implicit i vores brug af ordene, at forsvarskrig er moralsk forsvarligt, mens angrebskrig ikke er det.”

  Jeg mener at det er muligt at udelade et evt. moralsk aspekt, og udelukkende se på hvad der foregår rent mekanisk. Hvor og hvordan.

  (Det kan være svært hvis man selv har aktier i foretagendet. Men når det gælder konflikter langt nok væk i rum og tid burde det være muligt at sætte sig ud over den slags. Tusind år er sikkert rigeligt for de fleste – men åbenbart ikke for alle.)

  Og der er det således, at det land på hvis territorium en konflikt udspiller sig, som hovedregel er i forsvarsposition. Det land hvis tropper befinder sig på fremmed territorium er i angrebsposition. Det ene land invaderer. Det andet bliver invaderet.

  Det invaderede land kan nøjes med sende invadøren på porten. Man stiller sig tilfreds med at befri landet.

  Men man kan også forfølge sagen yderligere, og gå til modangreb ind på fjendens territorium. I det øjeblik modangrebet overgår fjendens oprindelige aggression ophører det med at være et forsvar.

  Hvordan den situation bedst karakteriseres afhænger af forholdet mellem den oprindelige provokation og modangrebets styrke. Giver man tilbage med samme mønt, eller ganger man med ti. Eller hundrede, som det er set i historien. Hammer time – man ventede bare på en anledning.

  I øvrigt er der flere krigstyper end forsvar og angreb. Der er den præventive krig, som er en blanding af de to: en angrebskrig camoufleret som forsvarskrig. Der er guerillakrigen, som snarere er en overlevelsesstrategi. Der er udryddelseskrigen, som kun opfattes som krig af den angrebne part, idet den modsatte side slet ikke betragter modparten som mennesker, men ser det som skadedyrsbekæmpelse. Og endelig kontraangrebet, som før nævnt.

 130. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen

  Dit skriveri hænger ikke sammen.

  Først vil du lægge moralen til side. Det mener jeg slet ikke man kan: Al tænkning er præget af den kultur, man er født ind i. Der findes ikke dette objektive, værdifrie point of view. Det er både Kierkegaard og Nietzsche enige med mig i.

  At du heller ikke kan gennemføre en objektiv analyse, viser følgende sætning:

  “I det øjeblik modangrebet overgår fjendens oprindelige aggression ophører det med at være et forsvar.”

  For det bygger netop på en moralsk dom om, at der skal være proportionalitet mellem handlinger, og som har sit udspring i Det Gamle Testamentes princip om “øje for øje og tand for tand”, som sætter grænser for gengældelse og dermed adskiller sig fra den orientalske kulturs blodhævn.

  Bortset fra det kan jeg slet ikke se, hvad denne abstrakte diskussion har at gøre med, at korstogene var forsvarskrige mod en ekspanderende muslimsk kultur, som både før og under denne tidsperiode erobrede store dele af Europa.

 131. Af Niels Poulsen

  -

  “At vesten i dag generelt kun begår angrebskrige behøves vist ingen dokumentation?”

  Jeg anerkender slet ikke den forenklede måde, hvorpå angrebs- og forsvarskrig defineres af Nielsen.

  Hvad med USA og NATO’s bombning i det tidligere Jugoslavien? Skulle verden have set passivt til et folkemord? …

  Det var en angrebskrig ifølge J. Nielsen, fordi det foregik på modpartens territorium. Så er det hermed også angrebskrig at redde muslimer.

  Og strengt taget var 2. Verdenskrig en angrebskrig begyndt af England i og med, at det var Chamberlain, som erklærede Tyskland krig efter Tysklands invasion af Polen.

  Det viser vist, at det ikke er så enkelt, som du og Nielsen vil gøre det til. Som pacifist ender man hurtigt med at modsige egne gode intentioner.

  Lille oversigt:

  Krigen i Afghanistan 2001: Forvarskrig

  Irakkrigen 2003 : Angrebskrig

  Vestens krig mod Gaddafi-styret: Angrebskrig (men med et humanitært formål).

  Krigen i Syrien: Angrebskrig (men med et humanitært formål)

  Krigen mod Islamisk Stat: Forsvarskrig

 132. Af javier Martinez

  -

  For det bygger netop på en moralsk dom om, at der skal være proportionalitet mellem handlinger, og som har sit udspring i Det Gamle Testamentes princip om “øje for øje og tand for tand”, som sætter grænser for gengældelse og dermed adskiller sig fra den orientalske kulturs blodhævn.
  Niels Poulsen

  Kristendommen efterlader intet tilbage over for Islam mht. 9 tænder for en! Hele historien viser at religion blot er brugt som begrundelse..Ingen religiøse krige-som er nær de alle sammen siden møget blev opfundet, på den ene eller anden måde-har fulgt deres egne skrifter mht. retfærdighed! Dog bliver religion brugt af de ledende til at holde en underdanig, ikke tænkende, ikke kritisk befolkning i skakmat mht. hvad er retfærdighed.

  Korstogene var for et par tusind år siden snart. Kristendommen gjorde skam samme i fx latin Amerika mv…Et godt eksempel er Rios Montt den guatemalanske diktator, der dræbte flere hundredtusinde maya indianer..Han var en kristenfundamentalist (evangelical) der lærte sin bøddel teknik på USA´s School of the Americas som så mange andre kristne latinamerikanske diktatorer..Han hadet den katolske kirke så meget, at det lykkedes ham via vold og magt, at få Guatemala 80% evangelisk på et lo år, fra før 90% katolsk. Man fik tilbuddet om at konvertere eller en kugle. Et job, eller intet job.

  Alle de angrebskrige i muslimske lande fra Vesten har kun ført armod med sig..Libanon er nu ved at ødelægge resten af Nordafrika med deres mange våben, her især Tunesien som historisk har været det mest moderne og sekulære land…Tunesien står nu på randen af en borgerkrig.

 133. Af P. Torbensen

  -

  De fleste krige,religiøse som politiske er kun sminken,de virkelige årsager til krig er økonomiske
  interesser.
  Spanien som var ansvarlige for mordet på et sted imellem 8 til 12 millioner Syd amerikanske
  indianere ,her var det guldet og andre ædle mineraler og ikke omvendelsen til kristendommen i første række.-ligeså med Nordamerikas import af slaver og folkemordet på millioner af
  indianere.
  Ja kristendommen har såmænd nok slået flere ihjel end Islam historisk set,men de kan jo nå at få revanche,vi er jo ikke ved enden af historien før solen brænder ud.
  Belgisk Congo med omkring 8 mill dræbte og invalidering med afhuggede hænder,i million vis-de fremstiller en chokolade som en afhugget hånd,så lidt selverkendelse har de måske i Belgien,dette er blot 3 eksempler ud af utallige.

 134. Af georg christensen

  -

  Som socialist, har jeg ingen problemer med religiøse tankemodeller, hvis de bare retter efter det lovgivende samfunds rammer.

  Hvis dit spørgsmål hentyder til beklædnings tilstanden, vil mit svar være følgende: Det mest naturlige ville være , fuldstændig nøgen, som du er født. Da dette ikke på grund af religiøse tvangsforestillinger hverken hos katolske nonner/munke som muslimske piger/ drenge er muligt, vil mit svar være: Lad dem da bade som de har lyst til.
  For mit vedkommende har jeg kun en begrænsning og det er : At “ansigtet” er frit, om individet er tyk eller tynd, stor eller lille , normal eller unormal er ligegyltig. Ansigtet tilkendegiver det enkelte individs FRIHED, påklædning eller ikke, er ligegyldig.

 135. Af Javier Martinez

  -

  “Som socialist, har jeg ingen problemer med religiøse tankemodeller, hvis de bare retter efter det lovgivende samfunds rammer.”

  Problemet er at dette gør de nødtvungent! Derudover har religiøse tankemodeller en dogmatisk og egoistisk tilgang til egen stamme, som betyder at dyderne er konservative, egocentriske, og tilbagestående…

  PS ASH indlæg i filteret…

  “Mit bud er, at det er ren og skær ondskabsfuldhed, som driver blå blok og dens støtter. Sk adefryden ved at se små folk, som man i toppen af samfundspyramiden ikke regner for noget, gå nedenom og hjem. Slave herrens glæde ved at sparke nedefter, fornøjelsen ved at se skrøbelige eksistenser smadret, fryden ved at høre gråden hos de magtesløse, glæden ved at være ovenpå og sidde på flæsket, have magten og kunne køre andre over i deres store grimme biler, gøre ondt og slukke håb uden selv at komme i fare.”

  Sådan set blot et bevis på et dannet menneske, og at dette dannet menneske ikke behøver at have en uddannelse heller for at være dannet.

  ” Dels er det morsomt, at Politiken lægger spalteplads til en dæmonisering af halvdelen af landets befolkning, ”

  Meget mere korrekt at det er Berlingske og andre borgerlige aviser der lægger spalteplads til den majoritet af røde vælgere i landet uafbrudt…Politiken gør lidt af hvert som Radikal, og giver spalteplads til alle politiske fraktioner, modsat fx .Tanten eller Jyllandspesten.

  ” Og endelig er det altid sjovt at se humanister dehumanisere folk, de ikke er enige med og under påberåbelse af tolerance reducere dem til intolerante svin, der med munden fuld af foie gras griner af de dum
  me, de grimme og de fattige.”

  En korrekt bedømmelse af lib eralisten Ash, som h ader mennesker i lavere økonomiske stratosfære…Og rart at se at hun trods alt har lidt selvindsigt?

  “Kunne det skyldes, at mange borgerlige rabler løs om vækst og konkurrencekraft, marked og lav skat og har glemt at tale om, hvad det er for dyder, der skaber velstand i et samfund, og at det er velstand, der skaber velfærd og ikke omvendt?” AH

  Jo, opmunt du bare til mere l øgn og be drag i retorikken..Præcis dit job naturligvis i det private. Ash ønsker naturligvis mere ulighed, I DK er geni coefficient i stor stigning år for år nu. Og DK er blevet det land den stiger mest sammen med Sverige..58% af Danskere ønsker ikke topskattelettelser siger BT i dagens avis i ny måling..Bliver sjovt at følge om blå blok nu går imod egne vælgere til efteråret der gør dem fattigere?

  ” og hvordan giver vi et samfund videre, der ikke er fattigere, især menneskeligt, til vores børn?”

  Nej DK skal ikke være økonomisk fattigere og mere ulig. De der børn i A frika med store opspilede tåre vældende øjne, og maver er ikke pga. af glæde og for meget mad, men det modsatte.

  Blå har ikke dyder mht. humanisme og fattigdomsbekæmpelsen..Ingen!

  “vi skal i højere grad debattere, hvordan vi skaber heltefortællingeri stedet for offerfortællinger i velfærdssamfundet. For vi mangler ikke penge, vi mangler ånd og dannelse” AH

  Ash mangler ånd og dannelse..Og hun beviser det uge for uge i denne avis. List selvindsigt har liberalisten dog? Janteloven er det mest positive Danske bekendtskab…Den gør at folk taler og ser i hoved og øjenhøjde mha. Dette ønsker ASH naturligvis ikke, hun kan simpelthen ikke denne og være en af folket. Og det er altså ikke fordi hendes samfundsmæssige indflydelse gavner betalingsbalancen på nogen som helst måde.

  Nu får du indlægget nogenlunde igen, som du sletter og sletter..Skam dig.

 136. Af j nielsen

  -

  “Dit skriveri hænger ikke sammen.
  Først vil du lægge moralen til side. Det mener jeg slet ikke man kan”

  Det mener jeg godt man kan. Man kan vælge at se på interesser og magt i stedet for at dele op i gode og onde. Det har den fordel at synsvinklen i det mindste har en chance for at være uafhængig af personlige sym- og antipatier. Man kan komme frem til et resultat der ikke er farvet af hvilke alliancer man tilfældigvis har.

  Ofte opfatter begge sider sig selv som gode. Begrebet giver ofte overhovedet ingen mening i konflikter. Der er interesser, og der er magt.

  “At du heller ikke kan gennemføre en objektiv analyse, viser følgende sætning:”

  Her bemærkes især forskydningen fra den aktuelle diskussion til en generaliserende påstand. Det giver kun ringe mening, eftersom vi her holder os nogenlunde til ét emne. Enten har jeg trådt nogen gevaldigt over tæerne, og så beklager jeg, eller også tillader jeg mig at gå ud fra at der er tale om en misforståelse.

  Det kan selvfølgelig være at “heller ikke” betyder til at ingen af os kan analysere objektivt.

  Og så sætningen:

  “I det øjeblik modangrebet overgår fjendens oprindelige aggression ophører det med at være et forsvar.” ”

  “For det bygger netop på en moralsk dom om, at der skal være proportionalitet mellem handlinger, og som har sit udspring i Det Gamle Testamentes princip om “øje for øje og tand for tand”, som sætter grænser for gengældelse og dermed adskiller sig fra den orientalske kulturs blodhævn.”

  Det gør det overhovedet ikke – ikke fra min side i hvert fald. Jeg gør mig ikke til moralsk dommer over hvornår et angreb er berettiget. Men jeg noterer mig at der er en tendens til fra angriberens side at italesætte ethvert angreb som værende et forsvar. Ser man det ud fra angriberens synsvinkel findes angrebskrige slet ikke: alt hvad man foretager sig er defensivt.

  Det er endnu en grund til at anlægge en anden synsvinkel.

  “Bortset fra det kan jeg slet ikke se, hvad denne abstrakte diskussion har at gøre med, at korstogene var forsvarskrige mod en ekspanderende muslimsk kultur, som både før og under denne tidsperiode erobrede store dele af Europa.”

  Det hedder ikke “at korstogene var forsvarskrige”. Det hedder “om korstogene var forsvarskrige”. Det er jo netop det indledende postulat der er til diskussion.

  Og jeg mener fortsat at det lønner sig først og fremmest at se på geografien.

 137. Af Niels Poulsen

  -

  J. Nielsen

  Du påstår, at du kan lægge moralen til side. Alligevel pibler det frem med moralske domme i dine skriverier. Denne gang afslører du, at det er de krigsførende magter tendens til at fremstille sig som “gode” og “angreb som forsvar”, som grundlæggende anfægter dig. Det mener du tydeligvis ikke, at de har ret til. Du mener, at de ikke er “gode”, og at deres såkaldte forsvarskrige er angrebskrige.

  Du skriver det ikke eksplicit. Men det er det, du mener.

  Jamen, hallo, det er en moralsk dom. Så din operation med at fjerne moralen har sit udspring i en grundlæggende moralsk stillingtagen. Og det er noget kludder.

  Som jeg siger, så findes det objektive ståsted ikke. Vi er altid præget af de moralske normer, som hersker i den kultur og tid, vi fødes ind i.

  Da jeg som barn var på ferie i Frankrig, var jeg på gaden vidne til, at de franske forældre slog deres børn i al offentlighed. Jeg var forfærdet, det gjorde næsten fysisk ondt på mig selv. Men der var ingen franskmænd, som løftede et øje. For tugt og revselse var accepteret ifølge deres kultur og moral.

  Er det forkert at slå sine børn? Ja, det mener jeg, fordi jeg er et produkt af en bestemt tidsperiode i den nordiske kultur, som har et liberalt syn på børneopdragelse.

  Men hvis jeg fjerner moralen (som er afhængig af kultur og tidsperiode) så kan jeg ikke ræsonnere mig objektivt frem til, at det er forkert at slå sine børn.

  På samme måde med din argumentation. Du vil fjerne moralen. Men det kan du ikke. Idet du hævder, at forsvaret skal være proportionalt med angrebet for at forblive at kunne kaldes forsvar, afslører du, at du er rundet af et vestligt moralsæt med udgangspunkt i jødisk tænkning.

  Ud fra et såkaldt objektivt og moralfrit ståsted kunne man lige så godt hævde, at:

  “I det øjeblik modangrebet overgår fjendens oprindelige aggression MED EN FAKTOR SYV, ophører det med at være et forsvar.”

  For faktor syv er vel lige så godt som faktor en, objektivt set?

  Jeg tror ikke, at vi kan komme det nærmere.

 138. Af Niels Poulsen

  -

  “Javier” skriver:

  “Korstogene var for et par tusind år siden snart.”

  Så lever vi i 3096 … i og med det første korstog begyndte 1096. Det er måske derfor, at man af og til føler sig lidt gammel? …

  P. Torbensen skriver:

  “Spanien som var ansvarlige for …”

  Man skal dog være opmærksom på, at spaniernes påståede grusomhed er en del af Den Sorte Legende, skabt af Spaniens fjender. De fleste indianere døde af kopper, mæslinger og andre sygdomme, som spanierne bragte med sig. Der er også nogen, der mener, at det er tvivlsomt, om så relativt få spaniere kunne myrde flere millioner indianere.

  Hvorfor skal vi i øvrigt altid skamme os, vi vesterlændinge? Det hænger så dårligt sammen med, at vi ønsker, at resten af verden skal blive og tænke som os.

 139. Af Javier Martinez

  -

  “Korstogene var for et par tusind år siden snart.”

  Naturligvis..”.Menneskets” historie er en million plus år gammel nu, så et par århundreder giver ikke megen forskel..Og siden vi snakker om evolution her også, er det ingenting–Så snart ja..

  ” Der er også nogen, der mener, at det er tvivlsomt, om så relativt få spaniere kunne myrde flere millioner indianere.”

  Nej, denne er der kun Spaniere der tror på! 🙂 Nazisterne bestod i virkeligheden også kun af 2,5 millioner mand i 1939 og toppede i 1941 med 3 millioner..de nået trods alt på den ene eller anden måde at få gjort det af med hvad 100 millioner jeres borgerlig rollemodel der?

  Spanierne og Portugiserne og andre indvandrer til Latin Amerika har dræbt et utal antal af millioner af slaver over tiden..Generelt ses tallet 5 millioner i USA blot der blev misbrugt og arbejde ihjel.Latin Amerika holdt mindre styr på antal af døde.

  “For det bygger netop på en moralsk dom om, at der skal være proportionalitet mellem handlinger, og som har sit udspring i Det Gamle Testamentes princip om “øje for øje og tand for tand” NP

  Rent ævl..Du ved udmærkede at alle krige bygger på en tand taget og 9 tænder i hævn! Især når Vesten er involveret med dens overlegen militær..Men de dage kan tælles nu..Dagen kommer hvor Kina er bedre udrustet, har bedre våben end vesten end vesten mv..Og i dag kan alle lande blot koncentrere alt deres forsvar i atomvåben og blot truslen derom vil ødelægge alt..Derfor at alle krige mellem fx Vesten og Rusland, Vesten eller Kina mv. vil blive baseret i tredjelande som buffer zones, via “mutual agreement”..Hvis DK virkelig ønsker at blive selvstændig havde vi investeret hele forsvarsbudgettet i atomvåben…Så var det slut med nogen for nødvendighed af forsvar…Og naturligvis heller ikke andre former for angreb end den totale ødelæggelse.

  Jeg mener at militærbudgettet kun skæres ned med 5o% da…Kulturbudgettet i Danmark er kun på nær det halve af militærbudgettet..0.77 mod 1,2%..Disse to tal skulle byttes direkte rundt. Og med mit forslag kan dette blive en virkelighed.

 140. Af j nielsen

  -

  “Du påstår, at du kan lægge moralen til side. Alligevel pibler det frem med moralske domme i dine skriverier. Denne gang afslører du, at det er de krigsførende magter tendens til at fremstille sig som “gode” og “angreb som forsvar”, som grundlæggende anfægter dig. Det mener du tydeligvis ikke, at de har ret til. Du mener, at de ikke er “gode”, og at deres såkaldte forsvarskrige er angrebskrige.”

  Her bliver jeg efter min mening udsat for et cirkelbevis.

  Opdelingen af krige i gode eller onde er ikke min. Så antager man at jeg alligevel gør det, mellem linjerne – og anvender det som bevis.

Kommentarer er lukket.