Segregationen er på vej

Af Mikkel Andersson 99

I et indlæg i Politiken med overskriften Jeg er i mindretal i min egen hverdag berører en ung gymnasieelev, Einar, en del af de samme emner, jeg kom ind på, da jeg forleden skrev om min tid på Langkaer Gymnasium for længe siden.

Her fortæller han, hvordan hans gymnasietid blev problematisk, fordi et flertal af elever med muslimsk baggrund i hans klasse førte til, at både gallafest, lanciers, badning på studieture og andet blev enten amputeret eller med megen lav deltagelse, fordi størstedelen af hans klassekammerater så ganske anderledes på, hvad det gode gymnasieliv var, end han selv gjorde. Og hvordan han derfor i høj grad endte med at opfatte sig som en minoritet.

Jeg kan forestille mig, at debatten, som Einars indlæg uvægerligt vil afføde, i høj grad kommer til at handle meget om moral og, hvordan nogen gør noget forkert: At de muslimske elever skal drikke alkohol og danse lanciers, at de etnisk danske skal være mere tolerante og åbensindede.

Men den debat forekommer stadig mere som et misforstået levn fra en mere kulturrelativistisk eller -blind tid, hvor man mente, at når indvandrere blev eksponeret for en sekulariseret og frisindet dansk kultur, så overtog de den hurtigt og bibeholdt primært lidt eksotisk kolorit, som bare gjorde dagligdagen mere mangfoldig til gensidig gavn og glæde. Eller, at kendskab automatisk gav venskab og fællesskab, når bare man blev en del af samme sociale rum.

Men kultur og religion er bare ikke noget, der er så letforanderligt, som mange i lang tid (jeg selv incl.), noget naivt, forestillede sig. En hel masse i både 2. og 3. generation, som ellers har været eksponeret for det, man kan kalde den danske majoritetskultur i et betragteligt omfang, er ikke blevet overbevist om dennes overlegenhed, eller at islam bør redelegeres til et meget perifært hjørne af dagliglivet, som mange kulturkristne har gjort med deres religion.

Og der er dele af de normer, man som praktiserende muslim har, i hvert fald for en stor dels vedkommende, der er meget svært forenelige med de majoritetsdanske ditto i nogle sociale sammenhænge. Her er studenterlivet en af dem, for der står særlig festkultur, kæresteri og ungdomslivet med klassekammeraterne nu engang ret centralt.

Hvis man ser grundlæggende forskelligt på, hvad der er acceptabelt og godt indenfor de dele af det sociale liv, så er det svært at forestille sig, at den oplevelse, som eleven her beskriver, ikke vil blive delt af mange fremover, hvor efterkommergenerationerne vil udgøre en stadig større andel af eleverne.

Og naturligvis vil et fåtal af praktiserende muslimer i en klasse med overvægt af gammeldanskere have præcis samme oplevelse, blot med omvendt fortegn: At man er udenfor, fordi de færreste deler de normer og den adfærd, man finder ønskværdig.

Derfor vil både gammeldanskere og muslimer i stadig højere grad stemme med fødderne og opsøge de miljøer, hvor de føler, at deres normer i videst muligt omfang bliver opfattet som uproblematiske af deres medstuderende og ikke genstand for konstante konflikter og komplekse forhandlinger, som dem Einar beskriver.

Man vil søge derhen, hvor man kan regne med, at de fleste er med på enten at drikke øl – eller ikke drikke øl – på studenterkørslen, holde medlemmer af det modsatte køn i hånden til lanciers eller bade halvnøgne, når man er på studietur.

Ikke dermed sagt, at jeg er modstander af Langkær og andre skolers forsøg på at holde på de gammeldanske elever ved at samle dem i enkelte klasser.

Men jeg tror, det er en stakket frist på vejen mod en stadig større social opdeling. Ikke på grund af racisme eller strukturel diskrimination, men udelukkende på grund af en stor del af elevernes egen søgen hen mod steder, hvor deres normer for det gode gymnasieliv bliver delt af flest mulig, uanset deres etniske herkomst.

Langkaer Gymnasium synes i høj grad at være et eksempel på den tendens. I Aarhus fordeles eleverne på gymnasier på baggrund af egne ønsker og med hensyntagen til rejsetid med offentlig transport som det primære kriterium. Men selvom Langkaer ligger relativt tæt på indvandrertunge områder i vestbyen som Gellerup, Trillegården og Bispehaven, så er Aarhus Statsgymnasium faktisk noget nærmere alle tre kvarterer – både geografisk og med hensyn til transporttid. Ikke desto mindre har Statsgymnasiet 10-15 procent tosprogede elever ifølge dets rektor, mens Langkaer har 74 procent.

Tendensen er heller ikke ligefrem ny, men den bliver stadig mere udtalt, efterhånden som de yngre generationer med indvandrerbaggrund bliver stadig større og stadig flere søger ind på gymnasierne.

Man kan, som Einar argumenterer for, indføre en form for kvotering på i forhold til fordelingen af elever med indvandrerbaggrund (det vil store dele af venstrefløjen utvivlsomt presse på for over de kommende år). Men så vil den sociale adskillelse blot foregå internt her i stedet for mellem gymnasierne med de konflikter, som det afføder, til følge. Og at denne interne opdeling og disse konflikter allerede findes, synes jo netop at være årsagen til, at søgningen mod stadig mere opdelte gymnasier accelererer.

Man kan selvfølgelig også godt mene, at det er en slags samfundsmæssigt pligt for unge mennesker at bruge deres gymnasietid som sociale ingeniørtropper i et grundlæggende ideologisk integrationsprojekt, der ikke forekommer overvældende vellykket – også selvom de, for en ganske stor dels vedkommende, tilsyneladende helst til være fri.

99 kommentarer RSS

 1. Af jørgen mikkelsen

  -

  Indvandringen giver anledning til små, mellemstore og store problemer. Men nu er et supergigantisk “problem” på vej. Noget der truer Europas og Danmarks økonomi, fred, sikkerhed og eksistens. Se THE CALAIS JUNGLE: CAMP OF THE SAINTS……..og se BREAK EUROPE – merkels migrant crisis. Se snaphanens dramatiske videofilm der viser at en ufattelig stor katastrofe er i anmarch. Europas og Danmarks kultur, civilisation og fremtid er ekstremt truet. Nu gælder det liv eller død for millioner af europæere.

 2. Af jørgen mikkelsen

  -

  Se også hvad Donald Trump mener om frau merkels politik. Og se: “What never has been seen before in Europe is now happening!!!”. Snaph plus den korte.

 3. Af jørgen mikkelsen

  -

  Se også hvad Donald Trump mener om frau merkels politik. Den kaldes vanv….. Og se: “What never has been seen before in Europe is now happening!!!”. Snaph plus den korte.

 4. Af Arvid Holm

  -

  Vi har hverken ytringsfrihed, religionsfrihed eller fri religionsudøvelse.
  Alle friheder er begrænset af loven.
  Nogle af vor kulturs normer gennemtrumfes altså under trussel om straf.
  Det er følgelig vildledning, når man ikke nævner grænserne for diverse friheder.
  Man kunne med samme berettigelse hævde, at man har fri vold i Danmark, der blot begrænses af meget stramme love.
  Principielt er vor kultur således ikke mere tolerant end alle andre kulturer, som alle har de samme friheder, der blot begrænses anderledes.
  Kulturer eller grupper er generelt defineret ved deres normer, der opretholdes ved intolerance overfor normbrydere.
  Men danskernes normer er ikke tilstrækkeligt defineret ved lovene.
  Normerne er endda slet ikke defineret ved de love, der håndhæves.
  Der er således mange grupper af danskere, der kun nødtørftigt tolererer og accepterer hinanden.
  De undlader kun lige at slå hinanden ihjel.
  De tilrejsende fra mange kulturer har det omtrent på samme måde med hinanden og med danskerne.
  Måske er de noget mere aggressive i bestræbelserne for at opretholde deres normer.
  Det er værd at bemærke, at de mange danske tilhængere af multikultur heller ikke finder nåde for de tilrejsendes øjne.
  De tilrejsende er ligesom mange danskere ikke tilhængere af multikultur, som må være defineret ved summen af de involverede kulturers normer, så egen kulturs normer ikke kan opretholdes.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Citat fra bloggen:

  “Men den debat forekommer stadig mere som et misforstået levn fra en mere kulturrelativistisk eller -blind tid, hvor man mente, at når indvandrere blev eksponeret for en sekulariseret og frisindet dansk kultur, så overtog de den hurtigt og bibeholdt primært lidt eksotisk kolorit, som bare gjorde dagligdagen mere mangfoldig til gensidig gavn og glæde. Eller, at kendskab automatisk gav venskab og fællesskab, når bare man blev en del af samme sociale rum.

  Men kultur og religion er bare ikke noget, der er så letforanderligt, som mange i lang tid (jeg selv incl.), noget naivt, forestillede sig. En hel masse i både 2. og 3. generation, som ellers har været eksponeret for det, man kan kalde den danske majoritetskultur i et betragteligt omfang, er ikke blevet overbevist om dennes overlegenhed, eller at islam bør redelegeres til et meget perifært hjørne af dagliglivet, som mange kulturkristne har gjort med deres religion.”

  Iøvrigt nogen der forstår noget af det ævl?

 6. Af Jørgen F.

  -

  …At en ideologi kaldet ‘underkastelse’ prædiker segregation og kræver synlige kendetegn og ritualer for medlemmerne er ikke bemærkelsesværdigt. Sådan har, specielt Sunniislam, arbejdet i 1400 år. Og alle steder, i takt med densiteten af sunnimuslimer er steget , er konfrontationen med de oprindelige kulturer også steget. Nærmest efter skema indtil de oprindelige kulturer helt er eroderet bort.

  Og problemet er egentligt ikke medlemmernes adfærd – den er forudsigelig – problemet er de meningsdannere , der fortsat får ufattelig meget taletid i Europa , som , tilsyneladende også efter skema, konsekvent forsøger at overbevise os om det modsatte. Overbevise os om at segregationen er skabt af os selv.

  Det er dem, der ødelægger sammenholdet og modstandskraften indefra. Hvad deres motivation er? – er svært forståeligt.

 7. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  EUROPAS SKÆBNETIME ER INDE
  Specielle konflikter i Tyrkiet, Afrika og Mellemøsten har nu bredt sig til Danmark. Hertil kommer den mere generelle konflikt der består i et kolossalt kultursammenstød mv. mellem islamister og afrikanske stammer på den ene side, og europæerne på den anden side. En generel konflikt der er som en tikkende kæmpebom be under Vesteuropa og Skandinavien. Se de højdramatiske videofilm om migranters angreb på kvinder, politifolk, ambulancer, brandmænd, bilister, flyrejsende osv. Se snaphanens, uriaspostens, jp-jalvings og den kortes dokumentation af vold og terror og af at europæerne i hastigt stigende omfang SVIGTES, forrådes, udnyttes, trues, ydmyges, overfaldes, voldtages, angribes og myrdes. Europa kan nu være på vej mod det største KOLLAPS og den største KATASTROFE i 3000 år. Se de film der anbefales ovenfor i allerførste indlæg.

 8. Af bent ole vesterbo hansen

  -

  EUROPAS SKÆBNETIME ER INDE
  Specielle konflikter i Tyrkiet, Afrika og Mellemøsten har nu bredt sig til Danmark. Hertil kommer den mere generelle konflikt der består i et kolossalt kultursammenstød mv. mellem islamister og afrikanske stammer på den ene side, og europæerne på den anden side. En generel konflikt der er som en tikkende kæmpebom be under Vesteuropa og Skandinavien. Se de højdramatiske videofilm om migranters angreb på kvinder, politifolk, ambulancer, brandmænd, bilister, koncertgæster, fodboldtilskuere, flyrejsende osv. Se snaphanens, uriaspostens, jp-jalvings og den kortes dokumentation af vold og terror og af at europæerne i hastigt stigende omfang SVIGTES, forrådes, udnyttes, trues, ydmyges, overfaldes, voldtages, angribes og myrdes. Europa kan nu være på vej mod det største KOLLAPS og den største KATASTROFE i 3000 år. Se de film der anbefales ovenfor i allerførste indlæg.

 9. Af Benny B

  -

  Hvis nu de nu fødte færre børn en os og havde en fredelig og venlig religion, så ville det ikke være noget problem, men sådan ligger landet jo som bekendt ikke.

  Vi er nød til at tænke på vores børns fremtid og stoppe dette mareridt.
  Asylstop og repatriering er den eneste mulighed, hvis vi skal overleve som folk og kultur.

 10. Af Erik Skifter

  -

  Om 30 år – ja om kun 30 år er muslimske indvandrere i flertal i de danske folkeskoler. Om 70 – 90 år udgør de muslimske indvandrere flertallet i Danmark.
  Det opdelte Danmark er godt begyndt. Kun den absolutte naive og virkelighedsresistente kan fortsat tro på integration af muslimske indvandrere i den danske kultur.
  Vi må således erkende og se virkeligheden i øjnene, at om 70 – 90 år eksisterer der kun rester af den danske kultur i Danmark.
  Det vil blive danmarkshistoriens største begivenhed, at det er lykkedes tossegode og naive magthavere at opløse et dansk samfund med en tusindår gammel kultur og udskifte en hel befolkning på blot få generationer.

  Hvorfor tillader man denne udvikling ?
  Hvorfor er danskerne så passive og hvorfor tror flertallet af danskerne fortsat på de danske medier, når de fortsat oplyser om herlighederne ved multikulturen.
  Hvorfor accepterer man, at ledende folk i den nuværende mindretals regering hetzer imod dem som offentlig advarer mod konsekvenserne imod mere muslimsk indvandring.

  Jeg begriber det ikke, at man bare kan lade denne udvikling ske uden reel aktiv modstand.

  Jeg tænker tit på tiden under 2. verdenskrig, hvor blot ca. 2000 aktive modstandsfolk her i Danmark greb sagen i egen hånd, trods den siddende regering aktivt modarbejdede dem og hetzede dem for landsskadelig virksomhed og meget andet ondt. De fortsatte deres kamp og satte deres liv på spil for et frit Danmark – et land som de elskede højt. De var de rene nationalister – og det må man jo ikke være i dag. De kæmpede for frihed og demokrati og satte deres liv på spil for deres lands beståen.
  Havde det ikke være for de ca. 2000 aktive modstandsfolk, var Danmark blevet regnet for allieret med Tyskland. Sådan var historien blevet skrevet, hvis ikke disse modige nationalister havde trodset en naiv og tossegod regering.

 11. Af Svend Jensen

  -

  Segregationen må være første trin i den nødvendige proces med repatriering, som må komme. Repatrieringen kan starte i det øjeblik at de islamkritiske stemmer bliver et flertal i Danmark. Islam har vist totalt inkompatibelt med vestlig kultur – sådan er det bare.
  Selv politikere kan jo kvaje sig i gigantisk omfang og har gjort det igen omkring nuværende projekt med udskiftningen af Danmarks befolkning.
  Folket forventer dog ingen beklagelser eller undskyldninger fra politikerne.
  Det er ikke politikeres natur.

 12. Af Niels Larsen

  -

  “Segregationen er på vej”

  You ain’t seen nothin’ yet!

  Det går kun én vej: from bad to worse.

  Indvandrerne/”flygtningene” vil ikke os og vi vil ikke dem. Cold, hard facts of life.

  Der er kun én løsning:

  – Fuldt stop for AL tilvandring fra Mellemøsten og Afrika, størst mulig repatriering af folk med afstamning i de egne og et forbud mod den muslimske ideologi for at sikre, at alle troende muslimer rejser.

  De var uønskede ved Poitiers 732; de var uønskede ved Granada 1492, de var uønskede ved Wien 1683 og de er uønskede i Europa 2016!

 13. Af Betal Selv

  -

  Viser bare at islam er en nassereligion, nasser bare- giver intet.
  Ingen plads til islam i Danmark.

  Og det der virker er nulpenge, ikke en daddel, nie, nix, intet. Intet gratis.
  Så løber alle yallaher til det næste sted de håber at nasse.

  Hvorfor tager de ikke til Saudi? Der kan de yalle alt hvad de vil mens de læser til læge (!)
  Fredløse skal I være her. Skrid.

 14. Af Niels Larsen

  -

  Man kunne ønske sig, at Europas politikere havde gjort sig de erfaringer nogle af os, der har været emigreret og senere udsendt, har gjort os.

  I mine unge dage emigrerede jeg et antal år til Australien og endte op i den største by i det indre af landet, Mt.Isa. En mineby med ca. 18.000 sjæle, heraf 12.000 indvandrere af primært europæisk afstamning (asiater kunne på det tidspunkt ikke komme ind i landet).

  Hovedgrupperne var australiere, irere, tyskere, finner, englændere og polakker. Og der var en irsk, en tysk, en finsk og en polsk klub. Englænderne holdt sig primært til pubberne. Vi var ca. 50 danskere i byen og vi holdt da også sammen, men blandede os også med englænderne og irerne – men ikke andre. Da det var i begyndelsen af opstanden i Irland var der ikke megen fraternisering mellem englænderne og irerne.

  På arbejde i minen var vi blandede og det gik uden skærmydsler, men i fritiden holdt vi os primært iblandt landsmænd.

  Og det selvom vi da kom fra nærtstående kulturer.

  Når det forholdt sig sådan mellem så nærtstående kulturer, hvordan kan politikerne så overhovedet komme på den tanke, at den muslimske og den kristne kan finde sammen?

 15. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Segregationen ” ! –ER helt åbenlys ! –Muslimsk masse-indvandring af den “invasive” ! menneske-art ! –Har ødelagt “gammel-danskernes liv ” –De kan kun blive værre –i – og med AT: Muslimerne ligefrem bliver betalt i dyre domme FOR AT: AVLE børn ! –Slet børnepengene både til barn no. 1 –og barn no. 2 ! –Det vil være en begyndelse ! –Beløn de danske skolexxke-ledere for AT: Indrette rene dansker-skole-klasser ! –RESTEN tager de danske elevers forældre sig af –DE melder deres børn UD af folkeskolerne ! –Prisen for det er høj NEMLIG -! De har både betalt skat –(til folkeskolerne) –Og skal betale extra i privat-skolerne ! –MEDENS muslimerne fortsat –og som sædvanlig “kører friløb ” –Og får det hele gratis (;Mette Frederiksens kæphest ) ! –HÅBER AT: Mette Frederiksen ALDRIG bliver statsminister i Danmark !—-Det hele er Social-demokraternes skyld !!!

 16. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  P:S –Lad være med AT: Pakke muslimerne ind i vat ! –SÆT –pensum i skolerne (folkeskolerne) Op – op – op ! –SÅ kan muslimerne slet-ikke-følge-med !–(et fromt ønske) ! –Så flytter de-alle-sammen til Mellem-østen !–DER er de ikke “invasive arter” –Lige der i Mellem-østen/Afrika ! Passer de fint indi –den ordinære befolkning !

 17. Af Carsten Høi

  -

  Til Erik Skifter. Jeg er tyskkonsulent, og jeg giver dig i princippet ret i at danskerne indtil
  1943 samarbejdede med nazisterne, og at modstanden var for lille. Anders Fogh var inde
  på det samme. Situationen med den vedvarende, dog langsomme og systematiske islami-
  sering af Danmark kan ikke helt sammenlignes. Danskerne kunne som lille nation intet gøre
  den 9.april 1940, mens vore politikere og såkaldte embedsmænd har svigtet totalt siden
  1983;primært de naive partier socialpartiet og dem til venstre. Ninn Hansen “prøvede på sin
  egen måde netop at være en juridisk modstandsmand”, men kom næsten i fængsel for det
  og blev vanæret af en hær af idiotiske “Gutmenschen”.

  Og så al den sammenligning mellem islam og nazisme: Islam er ikke verdslig, det var nazismen.
  Man bør spørge sig selv hvor man helst vil være: sidde som en underdanig dansk “uren “i et kalifat i Afghanistan eller som en nazistisk medløber i Berlin 1940. Men Mein Kampf og
  Koranen kan udmærket sammenlignes. Begge bøger er fyldt med had og vold.
  Hvis borgerkrigene starter i Europa, bliver det så afskyeligt, at den tyske besættelse af
  Danmark kommer til at minde om en udgave af barnepogrammet “Ingrid og Lillebror”!

 18. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARSEN – 13. SEPTEMBER 2016 09:35
  “På arbejde i minen var vi blandede og det gik uden skærmydsler, men i fritiden holdt vi os primært iblandt landsmænd.”

  Jeg har boet i udlandet i mange år.
  Og undgår normalt mine landsmænd.

 19. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARSEN – 13. SEPTEMBER 2016 09:31
  “På arbejde i minen var vi blandede og det gik uden skærmydsler, men i fritiden holdt vi os primært iblandt landsmænd.”

  Undertegnede har boet i udlandet i mange år.
  Og undgår normalt mine landsmænd.

 20. Af Jørgen Madsen

  -

  Et tankevækkende indlæg fra Mikkel Andersson. Det er overset i udviklingen af velfærdsstaten, at den forudsætter en ubrudt kæde af forhold for at kunne etableres og opretholdes:

  Kulturel homogenitet -> Identifikation -> Solidaritet

  Det er en misforståelse, når mange kritisk skæver til USA og ser en nation, der forekommer uendeligt langt væk fra en dansk kontekst rent værdimæssigt. Faktisk deler de fleste amerikanere langt henad vejen “danske” værdier vedr. omfordeling, omsorg osv.

  Men fordi USA er kulturelt heterogent–og race kommer yderligere i vejen som en distraktion; den er ikke det egentlige–har en velfærdsstat aldrig for alvor kunnet vinde fodfæste og vil aldrig kunne det. Man ønsker ikke at leve med endsige omfordele til “de andre”, og resultatet er et relativt stærkt segregeret samfund.

  Det er den udvikling, Danmark nu gennemgår, og den er uafvendelig og vil være ligefrem proportional med forholdet imellem “gammeldanskere” og “nydanskere”. Resultaterne er allerede synlige i undervisningssystemet, kriminalitetsstatistikkerne, overførselsindkomstsystemet samt bosætningsmønstre og vil over tid manifestere sig overalt.

  Hvis man skal lede efter gode nyheder, så vil man som veluddannet og relativt velbeslået borger blive langt rigere – både relativt og absolut. Ukendt for de fleste har den øvre amerikanske middelklasse en levefod, der er endog meget højere end den tilsvarende danske.

  Prisen, man betaler herfor, bliver no-go-zoner, gated communities, et krav om at man er i stand til at bevidne stor fattigdom samt meget høj kriminalitet blandt bestemte grupper. Og naturligvis velfærdsstatens afmontering. Det er det samfund, vores politikere har sat på skinner for os, og eftersom vi selv har valgt dem, har vi kun os selv at takke.

  Ironien er naturligvis, at de politikere, der hæger allermest om den nuværende danske samfundsmodel, har været de ivrigste fortalere for en politik, der umuliggør dens opretholdelse. Deri ligger måske en vis poetisk retfærdighed, omend det er en ret ringe trøst.

 21. Af Niels Larsen

  -

  J. Hanse n
  – 13. september 2016 10:41

  Du er helt sikker på, at det ikke er dem, der undgår dig?

  For det er jeg ikke.

 22. Af Caroline Kofahl

  -

  Findes der en opgørelse over, hvor stor en procent-del indvandrere og efterkommere udgør af befolkningen i aldersgruppen 0-40 år?

 23. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  JA ! –Men social-demokraterne skjuler opgørelsen !—Det samme gør “enheds-listen –de radikale –alternative –og Venstre(Lars Løkkes –ordre ! )—Men efterkommerene af muslimske indvandrere udgør faktisk 70 % af børnene i Danmark –for øjeblikket –og er i hastig stigning –optil 80% –om 5 år !–og –op-til 95,5 % –procent indtil videre ! –I – og med AT_ ægte-danskerne flygter ud af Danmark ! –Så hurtigt “remmer og tøj ! kan holde 2 –Det hele er social-demokraternes skyld !–De har ødelagt danskernes livs-kvalitet !

 24. Af Niels Thomsen

  -

  Der skrives en del om “naive” politikere. Men er det ikke nærmere dumhed og korruption eller ideologisk galskab det handler om? 47% af danskerne stemte nej til EU i 1973, fordi de forudså at det var risikabelt at afgive selvbestemmelse og suverænitet. Og allerede dengang forudså mange også at indvandring og feminisme/rødstrømperi/nykommunisme ville ende i konflikter og sociale ulykker. Den ubegrænsede indvandring som godhedsindustrien, de radikale, visse særinteresser, røde kors og gammeltoft-hansen fik politikerne med på i 1983 var fra første dag en skandale og et forræderi.

  Oveni er der så også mediernes, DRs og de radikales svigt. De årelange “racist-kampagner” og de enorme mængder af vildledning omkring EU, FN, indvandring, islam, udgifter, kriminalitet, ligestilling og meget andet, er også et sort kapitel.

  Sammenligner vi med Schweitz som vi var jævnbyrdige med i 1973, så er Danmark i dag en tabernation, mens Schweitz er en vindernation hvad angår demokrati, økonomi, social velfærd, tryghed, sundhed, lov og orden. Schweitz har holdt sig ude af EU og har haft en minimal indvandring af arabere og afrikanere. Og deres statsradio er ikke en rød løgnefabrik.

  Nu står vi danskere med ryggen mod muren. Og det er ikke om ti, tyve eller tredive år det vil gå helt galt. Nej, storkatastrofens forløbere er her allerede i form af afbrænding af biler, mord på bilister og skoleelever, velfærdsforringelser, diskrimination af danskere, boligmangel, tyrannisering af arbejdsløse, rekorder i skilsmisser og tabermænd, taberbørn og posedamer, osv. Og om 1 eller 2 år vil vi have svenske tilstande. Enten vågner danskerne nu, eller de vil om kort tid være fortabte og blive ofre for en begyndende “endlösung” med alt hvad det indebærer.

 25. Af Niels Thomsen

  -

  Der skrives en del om “naive” politikere. Men er det ikke nærmere dumhed og korruption eller ideologisk galskab det handler om? 47% af danskerne stemte nej til EU i 1973, fordi de forudså at det var risikabelt at afgive selvbestemmelse og suverænitet. Og allerede dengang forudså mange også at indvandring og feminisme/rødstrømperi/nykommunisme ville ende i konflikter og sociale ulykker. Den ubegrænsede indvandring som godhedsindustrien, de radikale, visse særinteresser, røde kors og gammeltoft-hansen fik politikerne med på i 1983 var fra første dag en skandale og et forræderi.

  Oveni er der så også mediernes, DRs og de radikales svigt. De årelange “racist-kampagner” og de enorme mængder af vildledning omkring EU, FN, indvandring, islam, udgifter, kriminalitet, ligestilling og meget andet, er også et sort kapitel.

  Sammenligner vi med Schweitz som vi var jævnbyrdige med i 1973, så er Danmark i dag en tabernation, mens Schweitz er en vindernation hvad angår demokrati, økonomi, social velfærd, tryghed, sundhed, lov og orden. Schweitz har holdt sig ude af EU og har haft en minimal indvandring af arabere og afrikanere. Og deres statsradio er ikke en rød løgnefabrik.

  Nu står vi danskere med ryggen mod muren. Og det er ikke om ti, tyve eller tredive år det vil gå helt galt. Nej, storkatastrofens forløbere er her allerede i form af afbrænding af biler, mord på bilister og skoleelever, velfærdsforringelser, sundhedstab, diskrimination af danskere, boligmangel, tyrannisering af arbejdsløse, rekorder i skilsmisser og tabermænd, taberbørn og posedamer, osv. Og om 1 eller 2 år vil vi have svenske tilstande. Enten vågner danskerne nu, eller de vil om kort tid være fortabte og blive ofre for en begyndende “endlösung” med alt hvad det indebærer.

 26. Af Niels Thomsen

  -

  Så længe vi bliver ved med at fylde politikerborgen med radikale, skabsradikale venstre-folk, femi-fascister, barbie-dukker, kommunister og falske humanister/pladderhumanister, vil nedturen fortsætte. Se BREAK EUROPE/merkels migrant crisis og THE CALAIS JUNGLE/CAMP OF SAINTS hos snaphanen.

 27. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Nogle af de mest fanatiske, venstreradikale “antiracister” finder man på Det Fri Gymnasium på Nørrebro – som samtidigt er det gymnasium i København, hvor der går færrest indvandrerelever…

  Når jeg sætter ordet “antiracister” i anførselstegn skyldes det selvfølgelig, at de fleste af disse “antiracister” sympatiserer med muslimske antisemitter.

 28. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Nogle af de mest fanatiske, venstreradikale antiracister finder man på Det Fri Gymnasium på Nørrebro – som samtidigt er det gymnasium i København, hvor der går færrest indvandrerelever.

 29. Af Jørgen Madsen

  -

  @CAROLINE KOFAHL
  Nu trak jeg lige tallene, fordi jeg selv blev nysgerrig (du skal rent faktisk have fat i den tabel hos Danmarks Statistik, der hedder FOLK1E). Første kolonne nedenfor er aldergruppe, mens anden kolonne er andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere som procent af den årgang:

  0 år 11,3%
  1 år 12,1%
  2 år 11,6%
  3 år 11,8%
  4 år 11,3%
  5 år 11%
  6 år 10,7%
  7 år 10,5%
  8 år 10,4%
  9 år 10,2%
  10 år 10,5%
  11 år 10,6%
  12 år 11,1%
  13 år 11,6%
  14 år 11,5%
  15 år 11,7%
  16 år 11,7%
  17 år 11,6%
  18 år 12%
  19 år 12,2%
  20 år 12,1%
  21 år 12,2%
  22 år 13,1%
  23 år 13,3%
  24 år 14,3%
  25 år 15,3%
  26 år 16,6%
  27 år 17,7%
  28 år 19,1%
  29 år 19,4%
  30 år 19,5%
  31 år 19,8%
  32 år 20,4%
  33 år 19,6%
  34 år 18,4%
  35 år 17,9%
  36 år 16,3%
  37 år 14,5%
  38 år 14%
  39 år 13,1%
  40 år 11,7%

  Gennemsnittet er 13,6% for denne aldersgruppe samlet (imod ca. 6% for befolkningen som helhed). De største grupper er fødedygtige, så kommende årgange vil blive stadigt større.

 30. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Tidligere mente jeg, at “bussing” var en oplagt løsning på de integrationsproblemer, der skyldes en ulige fordeling af eleverne – men så kom den tragiske historie om Victor Kristensen.

  Skilsmissedrengen Victor var en almindelig, identitetsforvirret teenager, der fik nogle nye muslimske klassekammerater, der blev kørt ind til hans pæne forstandskole med busser, netop for at rette op på den ulige fordeling af eleverne.

  Men det var ikke de muslimske rødder, der blev integreret i den uddannelsesorienterede middelklassekultur i deres nye gymnasium.

  De muslimske rødder lod sig tværtimod frivilligt radikalisere, fordi de samtidigt lod sig hjernevaske af muslimske hadprædikanter, og det lykkedes endda for de radikaliserede muslimske rødder, at hjernevaske den identitetssvage skilsmissedreng, Victor, til at blive fanatisk islamist, der ville dø for Islamisk Stat.

  Victor Kristensen endte sit liv som hjernevasket morder for Islamisk Stat i Syrien.

 31. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Bussing” virkede som en oplagt løsning på de integrationsproblemer, der skyldes en ulige fordeling af eleverne – men så kom den tragiske historie om Victor Kristensen.

  Skilsmissedrengen Victor var en almindelig, identitetsforvirret teenager, der fik nogle nye muslimske klassekammerater, der blev kørt ind til hans pæne forstandskole med busser, netop for at rette op på den ulige fordeling af eleverne.

  Men det var ikke de muslimske rødder, der blev integreret i den uddannelsesorienterede middelklassekultur i deres nye gymnasium.

  De muslimske rødder lod sig tværtimod frivilligt radikalisere, fordi de samtidigt lod sig hjernevaske af muslimske hadprædikanter, og det lykkedes endda for de radikaliserede muslimske rødder, at hjernevaske den identitetssvage skilsmissedreng, Victor, til at blive fanatisk islamist, der ville dø for Islamisk Stat.

  Victor Kristensen endte sit liv som hjernevasket morder for Islamisk Stat i Syrien.

 32. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Sæt gang i udflytningen af “muslimerne der ikke forsørger dem-selv ” ! –Mange havde sat deres lid til “Nye borgerlige med Pernille Vermund –som formand ” –Hvis hun ikke er “en kæmpe-fuser” !! –Skabs-radikal ” !—-ENTEN bestiller Lars -Seier ´s bror en ny formand ! –Eller Vermund er skyld i AT: Nye borgerlige “falder til jorden ! –En god ting har hun medfødt NEMLIG AT: DF –fik kolde fødder –og strammede sig an !—Vi vil IKKE finde os i AT: Vores land bliver ødelagt af stupide “skolebørn ´s politikere ” ! –Johanne (dukkebarn ) Schmidt-Nielsen –skal fjernes fra Folketinget bl.a. ! –Hvordan kan det tillades AT: De hårdt-prøvede danskere –skal finde sig i AT: Blive holdt for NAR ? —Oprør ! –Det er, hvad der er “i gære ” iblandt gl. danskerne ! –Vi skal undlade AT: Kommentere “forsvars-ministeren ´s bøvede udseende ” ! –MEN AT : Manden ALDRIG i hele sit liv har haft “et arbejde” ! –Passer meget godt med de fleste af de øvrige “politikere” –Der skal forestille AT : Lede Danmark ! –(lige i afgrunden ! –ER, hvad der sker ) –Hvis vi ikke meget snart får valg !

 33. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  ” Vi kan være “sten-sikre på AT: Folkeskolen i fremtiden kun består af muslimer ! “—–Så –Jubiii ! –Danske forældre ! –Vælg folkeskolen fra !

 34. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det må være USA’s og Saudi Arabiens tur til at løfte flygtningebryden, for de har skabt problemet. Både USA og Saudi Arabien er – om nogen – skyldige i, at problemet med islamistisk ekstremisme i det hele taget eksisterer.

  USA arbejdede som bekendt sammen med Osama Bin laden og med Pakistans islamistiske diktator, Zia Ula Haq, om at smide russerne ud af Afghanistan, og Saudi Arabien finansierer skoler, hvor eleverne bliver hjernevasket af islamistiske hadprædikanter, der prædiker “hellig krig” mod de “vantro”.

  Desuden kom de fleste af terroristerne, der begik terrorattentaterne den 117) 2001 fra Saudi Arabien.

  Alligevel modtager Saudi arabien ingen muslimske flygtninge og USA modtager stort set ingen muslimske flygtninge.

 35. Af Niels Larsen

  -

  Enig med Jakob Schmidt-Rasmussen.

  Lad de ansvarlige for flygtningestrømmen aftage flygtningene.

  Så kan Europa lukke porten!

 36. Af Ole H

  -

  Ved at refere til snaphanen og den korte “avis” har man allerede positioneret sig som rabiat tosse.
  Derude hvor fakta ikke er relevant. Derude hvor konspirationen burde være indlæggelsesmodent.
  Tosser er der nok af. Men kan de ikke holde sig i hullerne?

 37. Af Rikke Nielsen

  -

  ” En hel masse i både 2. og 3. generation, som ellers har været eksponeret for det, man kan kalde den danske majoritetskultur i et betragteligt omfang, er ikke blevet overbevist om dennes overlegenhed, eller at islam bør redelegeres til et meget perifært hjørne af dagliglivet, som mange kulturkristne har gjort med deres religion.”

  Forsøg at se retorikken i Danmark fra en ung muslims synspunkt: Hvad i majoritetskulturens hatespeech mod netop muslimer gør, at unge muslimer har lyst til at blive ligesom majoriteten. Paradoksalt nok, er det majoriteten, der hermed sikrer sig, at de unge muslimer søger nærmere deres egen fortid end mod den majoritetskultur, der omgiver dem til hverdag.

  Det er ikke en “samfundspligt” for unge at gå på blandede gymnasier; det er bare sådan verden ser ud, og det må de forholde sig til på godt og ondt – og at køre debatten over på noget med lanciers og alkohol er for langt ude på trivialitetens holdeplads.

 38. Af P Christensen

  -

  Der er velfungerende og velintegrerede muslimer i DK,
  men alt for mange har fået lov at passe sig selv og have
  den offentlige forsørgelse som eneste fællesnævner med DK.

  Venstrefløjens behagesyge og konfliktskyhed i indvandrings-
  og integrationsspørgsmål har kostet DK meget, meget dyrt,
  såvel socialt som økonomisk. Det har især ramt venstrefløjens
  gamle, nu tidligere målgruppe, lønmodtagerne.

  Efter næste valg bør V, S og DF gå i fælles regering,
  smøge ærmerne op for DK og danskerne,
  og for altid lade begge yderfløjenes hystader uden for indflydelse.

 39. Af A. Bierce

  -

  Jihadisterne arbejder hårdt for at sætte gang i religionskrigen mellem kristne og muslimer.
  Sært nok har jihadisterne endnu ikke opdaget den mest effektive måde at ekspandere krigen på i de kristne lande; hvilket er at gå efter magthaverne i stedet for menneskeslagtning i flæng.
  Der sker ikke noget med religionskrigens intensitet, før de ledende politikere i den kristne verden rammes personligt.
  Indtil da er politikerne rystende ligeglade og vil helst ikke forstyrres i deres karriéreræs af plebejernes hundeslagsmål.

 40. Af Kristian Andesen

  -

  Det er jo en lang racistisk svada fra de sædvanlige støvletrampende fascister vi ser her i kommentatorsporet!

 41. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Vedr. ovenstående ! –En ny bog : : Lad de tavse JYDER være ! –Og find nye spændende venner i udlandet ! –Jubiii –Den kunne du have undgået !—(fascister ! må vi lige være fri ” !

 42. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  NY BOG : –Lad de tavse JYDER være ! –Og find nye spændende venner udenfor Danmark !–Der fik du den : Kristian Andersen !

 43. Af Kristian Andesen

  -

  Drik du bare videre Teddy

 44. Af Michael jørgensen

  -

  Det er et par ynkelige kommentarer der leveres af kri stian and esen og ole h. Der åbenbart er så langt ude på det tomatrøde og radikalistiske overdrev, at enhver kritik af invasionen/indvandringen, er noget med støvletrampende fascister eller noget med at kritikerne er tosser modne til (tvangs)indlæggelse. Begge er vel faktaresistente fanatikere fra enhedslisten eller det radiGALE parti? Ingen af dem leverer argumenter eller fakta, i modsætning til snaphanens og den kortes videofilm, der dokumenterer at EUs og merkels politik er VANVITTIG, og at Tyskland, Frankrig, Sverige og Danmark er som samfund ovenpå en rumlende megastor vulkan. Fordi kriminaliteten er mangedoblet, og fordi millioner af kulturfremmede med krigeriske hensigter invaderer Europa. Mange steder er politiet presset i bund, og i mange byer er vold, mord, brande og voldsomme angreb og uroligheder nu skræmmende hverdag. Det dokumenteres med videofilm fra Calais, Berlin, Paris, London, Malmø og snesevis af andre byer.

 45. Af Michael jørgensen

  -

  Der er allerede et ret stort antal politichefer, officerer, efterretningsfolk, forfattere, tænkere, filosoffer, videnskabsmænd, professorer og politiske analytikere mfl. der har været ude at advare om at EUs og merkels åndsformørkede politik kan ende i de vildeste excesser og det største BLODBAD nogensinde i Europas 10.000 år lange historie.!!! Eller kort sagt, den europæiske civilisations totale udslettelse. Det kan man selvfølgelig ikke dokumentere endnu, men man kan dokumentere en lang, lang række af historiske erfaringer, der gør det meget SANDSYNLIGT at det kan blive blive Europas skæbne. Hvis hundredvis af millioner afrikanere og arabere får lov til at slå sig ned i EU, bliver fremtiden for de fleste europæere et helvede med fattigdom, barbari, sygdom, terror, frygt og massedød. Det er 99 % eller snarere 100 % sikkert.

  At ignoranterne og pladderhumanisterne ikke fatter en dyt af det hele, ændrer ikke ved at vi står overfor en kæmpestor trussel sydfra.

  Se både CAMP OF SAINTS og BREAK EUROPE hos snaphanen.

 46. Af Anders Munch

  -

  “Nu trak jeg lige tallene, fordi jeg selv blev nysgerrig (du skal rent faktisk have fat i den tabel hos Danmarks Statistik, der hedder FOLK1E). Første kolonne nedenfor er aldergruppe, mens anden kolonne er andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere som procent af den årgang:” Jørgen Madsen
  Det er bare vigtigt at forstå en ting når man kigger på tabel. Indvandrere og efterkommere bliver talt i statsborgerskab og ikke etnicitet. Når 2 etniske tyrkere med dansk statsborgerskab får en tyrkisk baby, så regnes den baby hverken for indvandrer eller efterkommer, men for dansker, og ryger altså ud af den tabel. Alt andet ville være racistisk og mennesket er jo en social konstruktion i det nuværende paradigme. Så hvis du vil kigge på etnicitet kan det ikke lade sig gøre hos Danmarks Statistik, du kan højst regne ud at tallene er betragteligt højere.

  “Gennemsnittet er 13,6% for denne aldersgruppe samlet (imod ca. 6% for befolkningen som helhed). De største grupper er fødedygtige, så kommende årgange vil blive stadigt større.” Jørgen Madsen
  Igen, hvis du vil kigge på etnicitet og ikke statsborgerskab så er gennemsnittet en del højere. Alle dem der kom i 80’erne har selvfølgelig fået statsborgerskab og deres børn regnes ikke med.

 47. Af Jørgen Madsen

  -

  @ANDERS MUNCH: Interessant pointe, som jeg faktisk ikke var klar over. Jeg formoder, at det betyder, at ‘efterkommeres efterkommere’ (hvis forældrene har dansk statsborgerskab) dermed tæller som danskere?

  Det betyder så tre ting, hvis det er rigtigt:
  1) Tallene er, som du påpeger, betydeligt højere.
  2) Kriminalitetsstatistikkerne er endnu værre end antaget.
  3) Det er i praksis umuligt at få det komplette overblik.

  Intet af ovenstående er betryggende…

 48. Af bent hansen

  -

  Hvorfor er dagens Danmark et land hvor arbejdsløse, voldsofre, patienter og fraskilte mænd tyranniseres på alle mulige måder? Et samfund hvor opløsning og forfald, skatteplyndring, skilsmisser, nedskæringer, hospitalsskandaler og et kæmpeforbrug af lykkepiller, alkohol og narko er det normale. Hvorfor hærges vores land af sodoma og gomorra tilstande, familietragedier og smuldrende velfærd? Hvorfor myldrer det frem med forbrydelser mod sagesløse, og med uretfærdigheder begået af partier og domstole.? Hvorfor fylder betonbureaukrati og familiefjendsk politik så meget?

 49. Af Anders Munch

  -

  Ok for at være helt korrekt.
  https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/indvandrere-og-efterkommere/indvandrere-og-efterkommere#
  Tryk på knappen Mere Introduktion
  “En person har dansk oprindelse, hvis han eller hun har mindst én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Hverken indvandrere eller efterkommere har én forælder, som både er dansk statsborger og født i Danmark. Forskellen mellem indvandrere og efterkommere er, at indvandrere er født i udlandet, mens efterkommere er født i Danmark.”

  Så altså, teknisk set, så har en afghaner født i Danmark uden statsborgerskab, men som har fået det senere, hans børn med en importeret kvinde fra Afghanistan, de børn, tæller som “dansk oprindelse”. Alt andet ville være racistisk. Og det er ulovligt at komme med racistiske ytringer. Tredje generation tæller som etniske danskere. En Indvandre til Danmark, han får en Efterkommer i Danmark som får statsborgerskab, Efterkommerens afkom er nu Dansk Oprindelse. Sådan forstår jeg teksten, og de forklarer det rimelig simpelt.

 50. Af bent hansen

  -

  Og så er der det med EU som har udhulet vores demokrati, og det med indvandringen som har undergravet vores tryghed, sikkerhed og sociale velfærd, plus at danskere nu kan blive groft diskrimineret mht. boliger, jobs, førtidspension og lægehjælp osv.

 51. Af bent hansen

  -

  Der er da ikke noget racistisk i at betegne en afghaner, afrikaner eller araber som udlænding eller indvandrer. Det er måske ikke politisk korrekt, men det er da noget andet. De politisk korrekte ønsker jo at skjule eller sløre sandheden og virkeligheden.

 52. Af bent hansen

  -

  SVARET på hvorfor det danske samfund fungerer så sygt og skandaløst som skildret kl. 23.23 og 23.32 ovenfor, er nok at vi har fået valgt alt for mange uvidende, naive og forvoksede skole-elever, alt for mange amoralske pampere, alt for mange kvindesagskvinder og rødstrømper, alt for mange tuttenuttede tøser og barbiedukker , al for mange europater og kommunister….. ind i de politiske partier.

  Vælgernes flertal har ikke været fremsynede. Flertallet har ladet sig lokke og narre af propagandaløgne, valgflæsk og tomme løfter. Og alt for mange har ikke forstået at EU, kommunismen, feminismen, godhedsindustrien, indvandringen og den hykleriske og tåbelige pladderhumanisme udgør store trusler mod deres økonomi, familieliv, trivsel og helbred.

  Nu er vi kommet dertil at Danmarks fred, sikkerhed og fremtid hænger i en tynd tråd.

 53. Af bent hansen

  -

  Snaphanen forklarer mere om hvordan MATRIARKATET – FEMINISTVÆLDET – KOMMUNISMEN i Sverige er ved at smadre landet og er ved at forvandle samfundet til en jungle og en galeanstalt. Se også CAMP OF SAINTS samt BREAK EUROPE/merkels migrant crisis.

 54. Af Anders Munch

  -

  http://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-vi-er-845404-flere-danskere-end-forudsagt

  “Faktatjek: Vi er 845.404 flere danskere end forudsagt”
  Det er overskriften. Her snakker vi altså ikke om indvandrere og efterkommere, men danskere, folk med dansk oprindelse. Definitionen på dansk oprindelse er i et tidligere indlæg. Så hvorfor er vi så mange flere danskere end forudsagt?

  “Indvandring rykker på regnestykket
  – Vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at der kan ske en masse ting. Det kan for eksempel være beslutninger om regler om familiesammenføring. Der blev ændret i udlændingeloven i 1983, og det betød, at der kom mange flere til Danmark end der havde gjort i årene forud. Så politiske beslutninger i Danmark eller i udlandet er sådan set en af de faktorer, der har haft den allerstørste betydning.” Henrik Bang

  Læg her mærke til, at vi stadig snakker om, at der er 845000 for mange danskere. Så hvad har indvandrere med det at gøre? Det simple, at indvandrernes børnebørn blive regnet for danske uanset etnicitet.

 55. Af john frandsen

  -

  Oplysning !

  Det er folkelig oplysning !
  DR skal lukkes
  Den hippie rede der i årtier har levet på den hårdt arbejdende .
  Den daglige elsk din perker programmer er virkelig forrykt, når befolkninger i hele Danmark kan se mærke og føle FUPflygtninge vold terror trusler voldtægt og alt godt mod de vandtro og ej at forglemme SAMTLIGE satstikker i HELE EU

  ALT mediestøtte skal stoppe.
  HVIS den Danske bliver korrekt oplyst , er jeg sikker på et stort flertal vil vågne..
  Lige nu er bevæbnede grupper ved at formere sig med lynets hast i hele EU også i Danmark !
  800 professionelle soldater har vi i Danmark !

  Hvad vil 100 ak-47 bevæbnede hizb ut tahrir =DAESH , kunne udrette !!!

  De er LIGE foran vores dør !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=arag7HrH5XI

  Nej vi det Danske folk er på egen hånd.

  1 % i bilafgift i 90erne – gratis førtidspension, jeg kan blive ved osv. osv. osv. osv. osv.

  NU ER NOK NOK !!!!

  Vi er hastig på vej mod civil uro. !
  Så Danmarks DØDSPIRAL forstærkes, nu skabes mini USA …..
  FUCK EU og TTIP

 56. Af john frandsen

  -

  Egne skoler
  Egne enklaver
  Egne love
  osv. osv.

  Det er forrykt , at vi Danske borgere betaler til jamen herre jemini ” integration”
  VI FORTSÆTTER

  selv efter snart 40 år …..

  VI FORTSÆTTER kraft eddermame

  NU ER DET DANSKE FOLK !
  træt af at forsørge FUPflygtninge og udviste kriminelle .¨

  HALLO !!! levebrøds politikkere KAN I HØRE OS ?

  nej vel

  MEN FOLKET ! vil I snart høre !

 57. Af Benny b

  -

  Apropos segregation.
  Malmø Tirsdag – gigantisk masse bøn og selvfølgelig helt uden kvinder.
  https://www.youtube.com/watch?v=nMNbmdB1N34

  Se hvor mange de er og sig en gang til, at det ikke skræmmer dig.

 58. Af Frederik Christiansen

  -

  Regeres Danmark, Sverige og Tyskland af zombier, tosser, sindssyge og levende døde? Er hele den politiske verden ramt af hjernebetændelse, feminisme og lyst til død og katastrofer? Man skulle næsten tro det.

  Alle med mere end fem brikker véd at kommunismen og nazismen er vejen til ondskab, alle der ikke er sinker eller idi oter, véd at islamismen er en fanatisk dødskult der systematisk undertrykker og tyranniserer kvinder, og farer frem med brutalitet, blodtørst og barbari mod mænd og børn. Se dog de rædselsregimer ISIS har oprettet i alle sine erobrede områder.

  Så hvorfor i hede hule helvede har mange partier, politikere, medier og vælgere travlt med at støtte kommunisme, feminisme og masseindvandring fra islamiske lande?

  Selv det såkaldt borgerlige Venstre med lars ulykke i spidsen ligger på maven for godhedsindustrien og for merkel, selvom hun spiller hasard med Europas fremtid. Er hele verden ved at gå fra forstanden?

 59. Af Helge Nørager

  -

  I Sverige er der et Socialdemokrati.
  De har en ungdoms afdeling.
  Også i Stockholm.
  Denne ungdoms afdeling i Stockholm, har en focusgruppe, som afholder debat møde om diskrimination, i Socialdemokratiets hoved kontors bygning og lokaler.
  Ved dette debat møde har hvide ingen adgang. 🙂

  Det er ikke en løgn, det er ingen gang en vittighed, det er sandt.

  De hvide vil hæmme udvekslingen af informationer om hvilken diskrimination mødedeltager oplever i den grumme hverdag, samt forhindre et tryg miljø.

  Jeg er tabt bag en vogn og ikke særlig smart, men de er sgu ikke for kloge de Svenske Socialdemokrater.

 60. Af A. Bierce

  -

  @FREDERIK CHRISTIANSEN – 14. SEPTEMBER 2016 09:48
  “…Er hele verden ved at gå fra forstanden?”

  Ja – og nogen skal gøre noget – bare ikke mig.

 61. Af Mads Berg

  -

  Er det storeparanoiadag i dag? Aldrig har jeg dog læst mere virkelighedsfjernt vås, end alle ovenstående kommentarer.
  Lad os starte med at få proportionerne på plads i forhold til, hvem der har indflydelse og magt i Danmark.:

  Der er pt. nul (0) politikere i Folketinget eller partier, der ikke støtter varmt og helhjertet op om den eksisterende danske retstat og demokratiske samfundsform. Lige – selvfølgelig – med undtagelse af Khader og DF, det pt. mest magtfulde parti i landet og regeringens helt afgørende parlamentariske grundlag… DF udviser rutinemæssigt deres markante disrespekt for dels den ubetingede ytringsfrihed, dels magtens tredeling (sig til, hvis jeg skal finde en håndfuld eksempler frem).

  Ved yderligere belysning af virkeligheden kan man konstatere, at det politiske establishment – med mere end 99% af befolkningens opbakning bag sig – sidder tungt på alt fra samtlige institutioner, der udgør magtbasen i landet – herunder hjemmeværn, politi, militær osv. Det kan så dertil lægges, at PET’s seneste vurdering af antallet af islamister i Danmark lyder på 5-600 personer. I landets 98 kommuner er der ikke én eneste politiker, der har givet udtryk for andet end ubetinget opbakning til den eksisterende styreform. Oveni det har vi hele erhvervslivet, der også besidder en betydelig magt. Også her finder vi massiv opbakning. Yderligere ligger Danmark – og har gjort det uafbrudt siden, man begyndte at måle på det – nr. 1 på The International Democracy Index.

  Det er så tilstanden, hvad angår de nuværende magtstrukturer i Danmark. Hvad fremtiden angår, så tror ca. 5% af befolkningen i Danmark pt. på Islam. Den største og mest anerkendte undersøgelse, der er lavet om udviklingen af befolkningssammensætningen i verden, peger på, at i 2050 vil 10% af Europas befolkning være muslimer (Pew Reseach Centre) Vi ved, at det er et klart mindretal af både Europas og Danmarks muslimer, der foretrækker Sharia helt eller delvist indført – i lokal sammenhæng såvel som national. Af den lille gruppe af de 10% der vil gå ind for Sharia, helt eller delvist, mener flertallet, at Sharia kun skal gælde for troende muslimer.

  Vil det på denne baggrund være realistisk, at der vil være grupper , der kan opnå en magt, der kan true den eksisterende danske samfundsform? Eller for den sags skyld udøve magt af reel betydning selv bare på lokalniveau? Ja, om 35 år er det således stadig kun en 1/10, der er muslimer. Ydermere ved vi fra ved at studere historien og sociologien, at der sker en væsentlig assimilering over tid. I rationalitetens klare lys forekommer svaret vist indlysende ..

  Når fx venstrefløjen ikke føler en nogen større utryghed ved, at der findes et mindretal af grupper med forskellige kulturer og syn på, hvordan det optimale samfund ser ud, skyldes det således almindelig rationel analyse af disse forhold. Hvorfor insistere på at se mennesker fra en anden kultur som fjender pr automatik? I forhold til de 1,6 mia muslimer er det en relativ lille gruppe af teokratiske fanatikere, vi er i krig med.

  I Biblen står, at Gud elsker menneskelig mangfoldighed. Menneskelig og kulturel mangfoldighed var de selv i Palæstina for 2000 år siden klar over er det krydderi, der gør livet spændende og fascinerende at være en del af.

  Der er burde således med udgangspunkt i Den Nye Testamente (som jo danner baggrund for Danmarks officielle religion) være plads til alle, som respekterer “det andet menneske”. På den baggrund bør vi være temmeligt bekymrede over alle de, der måtte agere som en lille lukket, national-klaustrofobisk kultur, der er bange for sin omverden og har det ualmindelig svært med at skulle leve side om side med mennesker, der ikke ser på verden med samme briller som dem selv…

  Hvis denne irrationelle frygt og opfattelse af “truslen” fra “det andet” (læs: i disse år Islam) ikke, som beskrevet ovenfor, var urealistisk i en grad, der vel reelt må betegnes som absurd, og som i realiteten handler mest af alt om (kultur)racisme, ville det faktisk være lidt komisk.

  Det er det desværre bare ikke. Det er en alvorlig trussel mod vores åbne samfund og de basale rettigheder, som ethvert menneske bør have krav på.

  Et interessant kuriosum er det afslutningsvis at betragte, hvordan DF og meningsfæller har det med at opfatte alt fra De Radikale til den yderste venstrefløj som “venstreekstremister”. Men læg mærke til, hvor mange af ovenstående kommentatorer, der agiterer for indskrænkelse af ytringsfriheden. Alle fra De Radikale til og med den yderste venstrefløj er modstandere af højrefløjens indskrænkning af den ubetingede ytringsfrihed – og kaldes ekstremister for det.. Absurditeten er vist til at få øje på.

  Man skal med andre ord være mere end almindeligt paranoid for at tro, der foreligger nogen reel trussel eller betydende magt i kortene til andre end dem, der vil Danmark, som vi kender det.

  Men at der er faktisk er dem i vort samfund, der vitterligt tror på dét og som tilmed handler på det, er vel også grunden til, at de af mange (med rette) betegnes som højreekstremister…

  Og det er fra dén kant den med afstand største trussel mod vort samfund kommer fra

 62. Af Helge Nørager

  -

  De er de fremmede skyld det hele, de er årsagen til at alle svage grupper er ramt af nedskæringer.
  De Fremmede, og så fat det dog.

  Ikke billigere bilafgift, de fremmede..
  Ikke fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, de fremmede..
  20 års politisk bestemt forøgelse af den økonomiske ulighed i Danmark, har ingen betydning, det er de fremmede..
  SU’en der reduceres med 800 kr mdr. ikke for at skabe arbejdspladser men for at sænke topskatten, det er de fremmeds skyld.
  100 % invalide som får fjernet retskrav for i stedet at modtage individuelle vurderinger af sagsbehandlere, er ikke for at spare så skatten kan sænkes, det er de fremmeds skyld.

  Alt er de fremmeds skyld, for så er der nemlig ingen som begynder at beregne at den øgede omfordeling mellem rig og fattig i Danmark, som har overført så mange milliarder til den velstillede del af befolkningen, at vi kunne have få vores supersygehuse, betalt for de fremmede og undgået alle de nedskæringer som de svage er blevet ramt af.
  Det er sandheden, og det kan beregnes og er ikke særligt svært.
  Men hvis illusionen om at de problemer som de fremmede skaber er årsag til alt og alle problemer, er de liberale glade, for så kan de føre nedskæringskniven over de svage som intet andet fatter, end at de er de fremmede som er årsag til problemer.

  Det er de ikke, det er den øgede økonomiske ulighed som ikke har givet de ønskede afledte økonomiske effekter som de liberale, jeg kan aldrig få nok til mig selv egoister har med 1 mandat påtvunget de svage grupper.
  Det er denne ulighed som mærkeligt nok gør at mennesker når der er valg stemmer på egoister som stjæler med arme og ben fra de svage syge invalide gamle studerende arbejdsløse, for de skal have en bedre rødvin en ny Iphone en tur til udlandet en ny bil, de er forbrugsjunkier og uden visioner om andet end egen berigelse.

  Men det er de fremmede skyld, så fat det dog.

 63. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Jubiiii ! –Flere – og flere danske forældre ! –Melder deres børn UD af Folkeskolen !–Det er danskernes “stille oprør imod islamiseringen i vores land ! “——Efter det forestående valg ! –Kommer der absolut ingen “skolefrøkner m/K ind i folketinget ” !! –Vi er på vej “venner” ! –De ræverøde ” det alle ikke kan lære ! skal ingen lære ! –” –Bliver en saga-blot ! –Europa-skolerne er danske børn ´s redning !—Helt sikkert !

 64. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Ja ! –Det er det ! –Helge Nørager ! –incl. social-demokraterne –der ikke kunne få nok af islamiske elementer i vores samfund ! –Hvad bliver det til “med Nicolai Wammen X-borgmester i Århus ” ?? –Han har stukket halen imellem benene ! –Og gemmer sig i København –ligesom alle-de-andre JYDER !—!! –Utroligt AT: De kan være der allesammen !—SUMPEN, der udelukkende består af –burka-klædte –og langskæggede islamiske ulækre mænd ! –FØJ for katten !

 65. Af Frederik Christiansen

  -

  Så har vi også fået de faktaresistente radiGALE på banen. De er fulde af ord, hykleri og snedige bortforklaringer. Der er mad s be rg kl. 10.54 som forsøger sig med underdrivelser og falske tal. Alt hvad han fortæller modsiges 100% af snaphanens THE CALAIS JUNGLE/CAMP OF SAINTS samt BREAK EUROPE/merkels migrant crisis. Der er også nør ager som prøver sig frem med vrøvl og mislykket ironi. Og om lidt kommer der vel mere af samme slags fra andre fortalere for islamisering og forrykte tilstande.

 66. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Hvor tit skal vi skrive det ” ! –Vi vil IKKE have muslimer i Europa ! “

 67. Af Svend Jensen

  -

  @MADS BERG – 14. SEPTEMBER 2016 10:54
  “Er det storeparanoiadag i dag? Aldrig har jeg dog læst mere virkelighedsfjernt vås, end alle ovenstående kommentarer.”

  Mads Bergs indlæg vrimler med overfladiske postulater, rygter, ønske- og godtænkning samt en komplet statisk tankegang. Ingen fakta, men rigeligt med formodninger og positive fremskrivninger. Mads er yderste kvalificeret som MF’er.
  Hvis nu ofrene for de islamiske terrorangreb i Paris, Bruxelles, København osv., havde lidt af en smule mere rationel paranoia og realistisk frygt for den islamiske trussel, kunne flere have reddet livet. Men herregud, deres drab er bare det statistiske udtryk for at der findes en lille minoritet, der insisterer på at tage deres hellige skrifter dødsensalvorligt. Man må jo håbe for Mads Berg og ligesindede apologeter, at de ikke kommer i den statistiske skudlinie på et islamisk projektils bane. Ved at kalde alle terrordrab for afsporede personers individuelle fejltrin, opretholdes illusionen om, at islamisk terrorisme intet har med islam at gøre. Det er virkelighedsfjernt vås, ligesom at der altid er plads til 10.000 flere muslimer i Danmark.

 68. Af Niels Larsen

  -

  Mads Berg – 14. september 2016 10:54

  Der skal ikke mere end én muslimsk terrorist til for at myrde et par hundrede mennesker.

  Hvad kan 500 islamister ikke forårsage af myrderier?

  Desuden er der vel efterhånden 500.000 muslimer her i landet, når man regner de integrerede og naturaliserede med.

  Det er tæt på de 10%, der normalt regnes for at være undergrænsen for at overtage magten gennem vold.

  I forvejen har de smadret vores tidligere så gode velfærdssamfund.

 69. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Appropos ! –Hvor kom vi til ?—JAN Petersen ! Du plejer AT: Have styr på statistikkerne ! –Hvor mange milliarder gode danske kroner bliver der overført fra “statsministeriet ” ! Til konti i Mellem-østen ? –Hold nu fast Venner !!!—(det er lige-netop-Nicolai ´s muslimske kvinder med deres mandlige vedhæng ! )—“vores udsendte) fandt ud af AT: adskillige millionær-villaér er placeret i Mellem-østen –ejet af : Lige netop Nicolai Wammens –førtids-pensionister ! –Deres fertilitet var der ikke noget ivejen med ! –Så af bare taknemmelighed har araberne givet afkommet “en masse” –navne som : Nicolai -Mohammad –hans Mohammad o.s.v. !

 70. Af Erik Larsen

  -

  Jeg har sagt det nu i over 40 år, at Danskerne tilsyneladende intet forstår af det der er sket og sker med vores lands fremtid. (Glistrup, som undertegnede ikke var fan af, sagde det samme og fik ret).
  Danskerne er for selvfocuserede på cafe-latte, øl og X-factor, stand-up komikere samt skilsmisser og uopdragne børn. That’s it.
  At man har kunnet stemme på de radikale, SF, EL og nu et “Alternativ”, der intet ! alternativ jo er.
  Samtidig med at Venstre jo med Løkke og Pind ligger længere til venstre end selv sosserne i dag.
  Som flere skriver – vil der være muslimsk styre til vore børnebørn og oldebørn.
  MEDMINDRE de unge vågner op meget meget snart.

 71. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Den største og mest anerkendte undersøgelse, der er lavet om udviklingen af befolkningssammensætningen i verden, peger på, at i 2050 vil 10% af Europas befolkning være muslimer.”

  Det var sikkert sandt engang – dvs. indtil forrige sommer, hvor vi så starten på en invasion af muslimske migranter, der ville have medført, at antallet af muslimer i Europa ville stige langt mere, end alle beregninger – også den du henviser til – hidtil havde vist, hvis invasionen ikke var blevet stoppet.

  Masseinvasionen af muslimske migranter er kun sat i bero, fordi dem, du i mangel af argumenter beskylder for at være paranoide, har gjort alt, hvad de kan, for at stoppe denne folkevandring af muslimske migranter.

  Desuden har adskillige myndigheder, der faktisk ved noget om emnet, advaret mod, at radikale islamister, der vil begå terror i Europa, gemmer sig blandt migranterne.

  Du er med andre ord både naiv og ekstremt uansvarlig på hele Danmarks vegne.

 72. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mads Berg skriver:

  “Den største og mest anerkendte undersøgelse, der er lavet om udviklingen af befolkningssammensætningen i verden, peger på, at i 2050 vil 10% af Europas befolkning være muslimer.”

  Det var sikkert sandt indtil forrige sommer, hvor vi så starten på en invasion af muslimske migranter, der ville have medført, at antallet af muslimer i Europa ville stige langt mere, end alle beregninger – også den du henviser til – hidtil havde vist, hvis invasionen ikke var blevet stoppet.

  Masseinvasionen af muslimske migranter er kun sat i bero, fordi dem, du i mangel af argumenter beskylder for at være paranoide, har gjort alt, hvad de kan, for at stoppe denne folkevandring af muslimske migranter.

  Desuden har adskillige myndigheder, der faktisk ved noget om emnet, advaret mod, at radikale islamister, der vil begå terror i Europa, gemmer sig blandt migranterne.

  Du er med andre ord både naiv og ekstremt uansvarlig på hele Danmarks vegne.

 73. Af Hans Jensen

  -

  En efterkommer er en person, som er født i Danmark, men hvor ingen af forældrene er danske statsborger. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere.

  Dvs, en stor del af 2- 3 generation vil blive klassificeret som værende etniske danskere.

  Vi har haft indvandring siden 1960, og antager vi, at en ny generation kommer til efter 20 år, så der være en 3 -4 generationer i Danmark. 1960: 1. generation, 1980: 2. generation, 2000: 3 generation, og 2020: 4 generation. 3 og 4 generation må overvejende være registreret som værende etniske danskere (i dag får man automatisk dansk statsborgerskab ved fødsel i Danmark). Tidligere skulle pågældende selv søge det.

  Der vil være en betydelige andel, som regnes for at være etniske danskere, selvom de hedder Bassim, Mohammed, og hvad de nu hedder.

  En del af 2. generations indvandrere vil optræde i statistikken som etniske danskere, da det ikke var ualmindeligt, at en indvandrer for fra Tyrkiet i 1960’erne fik børn med danske kvinder. De børn er etnisk danskere.

 74. Af Thomas Jensen

  -

  Når man ser kommentarerne på denne blog er de højrenationale er i klart overtal blandt debattørene – både i antal debattører og i antallet af indlæg. På det her spor udgør de vel mellem 80 og 90% af indlæggene.

  Når man sammenligner de holdninger, der præsenteres på debatsporet med de danske partiers, matcher de nok mest “Nye Borgerlige”. Alt til venstre herfor, inkl Dansk Folkeparti, virker noget “venstreorienterede” i sammenligning med de holdninger der her på siderne gives udtryk for.

  Nye Borgerlige repræsenterer vel et maksimum på ca 5% af de danske vælgere – de har tilsyneladende endda svært ved at blive opstillingsberettigede, så måske er det ikke engang så mange.

  Kære B: Ser I et problem i, at debattører der repræsenterer 5% af danskernes holdninger (og endda de mest rabiate 5%) fylder mellem 80 og 90% af debatten?

  Hvad er jeres bud på, hvorfor debattørerne herinde så dårligt matcher de mennesker, der bor i vort land og læser jeres avis? Hvorfor tror I, at den almindelige pragmatiske borgerlige dansker ikke deltager i debatterne her på B?

  Søger I en ærlig og åben debat, der involverer almindelige danskere? En debat hvor vi kan debattere de problemer og udfordringer vort samfund står overfor på en sober måde? Eller er i tilfredse med at være talerør for de holdninger, der præsenteres her ovenfor?

 75. Af Dai LLoren

  -

  Ja

 76. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  ” der er ingen, der er tilfredse med noget i Danmark ” ! –Det er umuligt “AT: Få venner ! –Det er de frastødende selvtilfredse jyders skyld ” –Vi hører AT : folk siger AT : Vi har “en omgangs-kreds –og den skal ikke udvides !—Så er sagen klar ” –Udryd jyderne eller flyt til et andet land ! –Hvor folk er snakke-villige –interesserede i folk, der ikke ligner dem-selv !–Og det er der ikke noget af mere i DK ! –POKKER skulle da spilde sit liv dér ! “—-

 77. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Thomas Jensen ! –Det har du fået helt forkert fat i ! –Debatterne på Berlingske er faktisk et udtryk for “bladet ´s ” –læsere ! –Vi er borgerlige –og absolut imod alt-hvad-der-ligner “flæbe-proletariatet selv-medlidenhed !–At abenbartåbebart resten af landet har den modsatte opfattelse ! –Beviser jo blot AT: Danmark er et absolut splittet land ! –DET kan man se, hver dag ! –Når danskerne ER : Tavse -konflikt-sky –og til tider hadefulde ! –SÅ skyldes bl.a. AT : Det offentlige –holder danskerne i en skrue-træk ! –OG Samtidig —mener AT: De kan tillade sig AT: “Bestemme det hele incl. franarre borgerne de fleste af deres surt-tjente penge ! ” ! –NEJ ! Danskerne er ikke lykkelige ! –JO måske de, der har forladt “ragnarok ” –Skilt sig af med alle de materielle goder ! –Og befinder sig godt ved det ! –Når bare solen skinner –og vi får mad, hver dag! –SÅ kan man ikke ønske sig mere !—Det er det offentlige og politikerne –der ødelægger folk ´s liv ! –Punktum !

 78. Af Anders Munch

  -

  Mads Berg, det er et rigtig jøde-indlæg du kommer med. Er du jøde?
  “Der er burde således med udgangspunkt i Den Nye Testamente (som jo danner baggrund for Danmarks officielle religion) være plads til alle, som respekterer “det andet menneske”.” Mads Berg
  Er du selv kristen? Eller er du jøde?

 79. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  AF MADS BERG..!

  – kors i hytten for en massiv virkelighedsfornægtelse….!

  – “jeg tror ikke, det, overhovedet, er muligt at udtrykke det MODSATTE af virkeligheden med større præcision..!

  citat/Winston Churchill

  – det er en kendsgerning at der allerede befinder sig MERE end 60 millioner muslimer i Europa (total befolkning = ca. 508 mill.) = MERE end blot 10% – statistikkerne lyver groft – f.eks. er ca. 20% af samtlige elever i danske skoler indenfor aldersgruppen 16 – 20 år allerede NU muslimer.

  – historisk set, skal der ikke mere end 10 – 15% voldsparate fanatikere ( f.eks. den russiske revolution i 1917 ) til at vælte et helt land og dets regering..
  – Mads Berg har ingen realitetssans eller sans for proportioner.

  “Vi må se realiteterne i øjnene før end realiteterne ser os i øjnene”!

  citat/Winston Churchill

  – noget mange naivister og ignoranter har særeles svært ved … og derfor

  “Er det bedre at vi er bange nu end vi bliver slået ihjel senere”..!

  citat/Winston Churchill ( kort før udbruddet af 2. verdenskrig – høj aktuelt også NU )

 80. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Thomas Jensen

  Du skriver: “Når man ser kommentarerne på denne blog er de højrenationale er i klart overtal blandt debattørene – både i antal debattører og i antallet af indlæg. På det her spor udgør de vel mellem 80 og 90% af indlæggene.”

  Du har åbenbart ikke fulgt længe nok med i Berlingskes blogdebatter, til at opdage, at det er en ret blandet skare, der kommenterer blogindlæggene.

  Intet forhindrer dig og dine meningsfæller i, at deltage i Berlingskes debatter – andet end Jeres angst for, ikke at få ret, fordi I har bevæget Jer uden for de multikulti-reservater, hvor I normalt gemmer Jer, og hvor I kun kommunikerer med frelste meningsfæller.

  I er ofte ikke er særligt godt udrustet til en debat med mennesker, der lever udenfor Jeres reservater, og som ikke altid deler de meninger, der er de eneste rigtige for Jer, netop fordi I ofte kun gider diskutere med meningsfæller og rygklappere…

 81. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Når man ser kommentarerne på denne blog er de højrenationale er i klart overtal blandt debattørene – både i antal debattører og i antallet af indlæg. På det her spor udgør de vel mellem 80 og 90% af indlæggene.” – skriver Thomas Jensen.

  Du har åbenbart ikke fulgt længe nok med i Berlingskes blogdebatter, til at opdage, at det er en ret blandet skare, der kommenterer blogindlæggene.

  Intet forhindrer dig og dine meningsfæller i, at deltage i Berlingskes debatter – andet end Jeres angst for, ikke at få ret, fordi I har bevæget Jer uden for de multikulti-reservater, hvor I normalt gemmer Jer, og hvor I kun kommunikerer med frelste meningsfæller.

  I er ofte ikke er særligt godt udrustet til en debat med mennesker, der lever udenfor Jeres reservater, og som ikke altid deler de meninger, der er de eneste rigtige for Jer, netop fordi I ofte kun gider diskutere med meningsfæller og rygklappere…

 82. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt en artikel på Berlingske business.dk: om en lidt alternativ “sex-segregation” . . . med et stort foto af “sex-objektet” Stine Bosse – LOL :

  Karrierekvinder: Vi er udsat for sexchikane og sexisme
  http://www.business.dk/ledelse/karrierekvinder-vi-er-udsat-for-sexchikane-og-sexisme

 83. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt kører det sgu meget godt for andre “mangefarvede” radikal / socialisters segregation fra almuen. Johanne Schmidt-Nielsen og kæreste har købt villa til 6.4 millioner. Sgu meget godt gået med det her faglige CV:

  Uddannelse og erhverv
  Bachelor i socialvidenskab, Roskilde Universitetscenter, fra 2004 til 2007.
  Student, Odense Katedralskole, fra 1999 til 2002.
  Folkeskolens 9. klasse, Vissenbjerg Skole, 1999.

  Servicemedarbejder, Blågårdens Medborgerhus, fra 2006 til 2007.
  Pædagogmedhjælper, børnehave, fra 2002 til 2003.

 84. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt lidt aktuelle news iflg DR.dk/nyheder omkring parret Clinton:

  >>Efter at have beskrevet Hillary Clinton som en ven, beskriver Colin Powell hende desuden som “grådig” og med “utøjlede ambitioner”. Derudover skriver han, at Hillary Clintons mand, den forhenværende præsident Bill Clinton, “stadig knalder duller derhjemme”.<<

 85. Af john curtil

  -

  HALLO !!!

  VI ER PÅ VEJ I KRIG !

  Vær Klar
  Vær beredt

 86. Af john curtil

  -

  HALLO !!!

  VI ER PÅ VEJ I KRIG !

  Vær Klar
  Vær beredt

  det er HELT VILDT , ingen MSM .- JEg kan linke
  https://www.youtube.com/watch?v=Hakb6S0IpgY

  og ja “mikkel”- du er BLEVET EN AF DEM !

  og vi “ses”

 87. Af H. Danske

  -

  Er det muligt at hyre ” spyttemanden ” ?? – Holger Danske og Hr. Tulle trænger til en ordentlig slimet grønharker. !!!

  Er vi ved at få svenske tilstande i dansk politik. ??

  Hvor få flertalsbærende partier førtidsaftaler politiken før et valg – til at gælde efter et valg – og tillige hvem de regeringsbærende partier vil samarbejde med.

  Er DF bange for de Nye Borgerlige og LA. ?

  DF har været totalt udenfor indflydelse indtil nu – Tulle har vist sig at være en papirtiger uden tænder eller en “Holger Danske ” hvor kun navnet Holger står tilbage – Holger sover mens landet dagligt bliver besat af endnu flere ikke vestlige besættelsestropper.

  Hvem vækker Holger og fortæller ham at han har glemt tilnavnet ” Danske ” , ??

 88. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Appropos ! –Stine Bosse ! –Har igen stukket snuden frem ! (hun er åbenlyst nervøs for AT: Vi skal glemme hende –ikke sandt ) ? –Hun skriver AT: Karriérekvinder bliver udsat for “sex-chikane ” ! –Det er også for galt ! –Hvilke “mænd” ! –har faktisk “lyst til, at komme i kanen med hende “—Det må være “nullermændene ” ! –forstås !

 89. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @H. Danske

  Holger Danske var ikke en anonym skælm, som dig. Han kæmpede under eget navn, og med åben pande…

  Desuden tager du mildest talt fejl, når du påstår, at Dansk Folkeparti ikke har haft indflydelse.

  Dansk Folkeparti har haft en afgørende indflydelse på, at Danmark ikke er endt som Sverige og Tyskland, der er ved at kvæles af byrden af muslimske migranter.

  Politik er det muliges kunst; det er ikke en tag-selv-butik med frit valg på alle hylder…

 90. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Er det muligt at hyre ” spyttemanden ” ?? – Holger Danske og Hr. Tulle trænger til en ordentlig slimet grønharker. !!!”

  Hvis du nogensinde har været medlem af Dansk Folkeparti, så er du sikkert blevet ekskluderet, fordi du ikke fatter de demokratiske spilleregler.

  Aggressive landsbytosser, der spytter af raseri uden grund, kan være et underholdende indslag, når de er ufarlige, men de er sjældent til nytte for nogen – heller ikke for sig selv, eller for den sag, de tror, de støtter med deres tåbelig adfærd…

  Primitive, aggressive, idioter, der ikke fatter demokratiske spilleregler, men som bare giver los for deres ureflekterede had på en primitiv og tåbelig måde, giver de politiske modstandere et stort moralsk forspring, og får den sag, de bilder sig ind, de kæmper for, til at virke usympatisk og tåbelig.

 91. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Hørt en loppe gø ! ? ” –NU har Jarl Cordua ! Fået “en blog på min avis ! –Straks stiller han krav til kunderne ! –I bliver slettet, såfremt jeres indlæg ikke omhandler “mit emne” ! –Så bliver den historie meget kort !—Dem, der betaler avisen ! –DE bestemmer, hvad der skal stå –og, hvem, der skal skrive i avisen ! –Længere er den ikke !—-Må vi lige være fri Cordua ! –Hvis du ovenikøbet får penge for “en blog” !—-Og ikke giver kunderne, hvad de vil have ! –Så kan du godt afbestille “den evt. større bil ! –og glemme “fast arbejde ” !

 92. Af poul hansen

  -

  Samtlige partier er et deprimerende syn. Venstre og løkke har brudt deres valgløfte om stop for mere indvandring. Venstre har også indført grov diskrimination af danskere mht. boliger, jobs, lægehjælp, førtidspensioner osv. Og nu vil venstre privatisere forsyningen med vand, varme, lys og strøm. Det kan give vilde prisstigninger, fortæller BT. De røde og radikale partier er alle ufolkelige, udanske og asociale, fordi de hellere vil bruge penge på indvandringsindustrien end på danskerne, selvom de altid hykler løs om at de vil hjælpe vanskeligt stillede danskere. DF er blevet et slapt og tandløst parti. Og nye borgerliges pernille har allerede udstillet sig selv som skabsradikal. Hvad med et helt nyt parti til Danmarks redning, et parti uden vatnisser, femi-fascister og pladderhumanister?!!
  Dansk Samling lader jo ikke til at komme ud af startklodserne.

 93. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  ” Hvad med et helt nyt parti til Danmarks redning, et parti uden vatnisser, femi-fascister og pladderhumanister?!!”

  Hvad med ti nye partier – eller hundrede?

  Halvfjerdsernes revolutionære venstrefløj begik heldigvis selvmord, da den splittedes op i et hav af småpartier, der forsøgte at overgå hinandens fanatiske retorik. De social-liberale er tilsyneladende ved, at gennemføre den samme manøvre.

  Hvis modstanderne af massemigration splitter sig op i et hav af fanatiske småpartier, der bruger de fleste kræfter på at kæmpe med hinanden, i stedet for at arbejde møjsommeligt for at opnå virkelige resultater, der kræver mere eller mindre utilfredsstillende kompromiser og som derfor altid vil være utilfredsstillende for fanatikerne, så vil det blive tilhængerne af massemigration, der sætter dagsordenen…

 94. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Segregationens overdrev ! —1! frimærke koster 27 kroner !!! –Til gengæld skal man regne med AT: Det tager minimum 5 dage at bringe brevet ud tilnabokommunen !—-Til sammenligning tager det 2 dage at sende et brev fra Canada ! til DK.–Og koster 3 kroner !—Det er såååå nemt AT Gøre Danmark til grin AT: Det gør helt ondt !

 95. Af jan andersen

  -

  Når INGEN af de kendte partier seriøst varetager menigmands og nationens interesser, men kun går op i at pleje lobbyister, særinteresser, mindre topskat, EU-bureaukratiets og merkels luner, så er det vel naturligt at man som vælger begynder at se sig om efter andre muligheder. Et nyt parti af begavede, dansksindede og socialt ansvarsbevidste voksne mennesker er vel snart det eneste der kan forhindre Danmarks undergang. Forslaget 14.20 om ti eller hundrede nye partier giver ingen mening. Heller ikke som et ironisk ment forslag.

  Hvis tingene bare dalrer videre som hidtil, med løftebrud, slaphed, tåbelighed, korruption, hykleri, leflen for merkel, kommunister og femi-fascister osv., så bliver Danmark som Sverige, og danskerne vil få en frygtelig fremtid. At de gamle partier har UDNYTTET, SVIGTET OG BEDRAGET DET DANSKE FOLK er jo soleklart, så hvorfor skulle vælgerne dog støtte dem?

 96. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Nææee ! –Det har du da helt ret i –MEN det gør vi heller ikke “støtter regeringen” ! –Når vi kan få “hele verden til, at grine ” ! Over AT: et frimærke koster 27 kroner (det beløb kan brødføde en hel fam. i Afrika )–Eller AT: Man tvangsindlægger hele befolkningen ” AT blive digitaliserede (incl. baby´er og folk på 90 år ” ! –Så går “verdens-pressen grinende rundt om den varme grød ” –Appropos GRØD ! –ER lige, hvad det er den nuværende regering har smidt i hovederne på folk !—Bare vent ! –Det er ikke kun “dukkebarnet ” Johanne Schmidt-Nielsen ! –Der har indset AT: Småt-begavede danskere –også har 1 stemme !

 97. Af P Christensen

  -

  Nu er det slut med at bede på Langkær gymnasium.

  http://politiken.dk/indland/ECE3385149/opbakning-til-langkaer-gymnasium-forbyder-faellesboen-i-pauserne/

  Snart er det nok også slut med at forlade timerne på danske gymnasier for at bolle….

 98. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  Appropos ! “Sauver Notre Planete ” ! (red vores klode” ! ) –Frasortér menneske-han-fostrer ! –Ligesom man gør i “dyre-avls-verdenen ” ! –Bare rolig ! –“de klogeste –de smukkeste –og de mest værdi-fulde “han-foster-sæd ” ! –ER forlængst gemt i sædbankerne !—Det er sidste udkald til AT: Redde vores klode –og iøvrigt hele menneske-heden !—Vi har ikke brug for MÆND af den ordinære slags –OG da-slet-ikke-muslimske mænd !

 99. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen --tegner

  -

  “Segregationen ” ! –Hvor kom vi til ?—–Den danske værdi-kamp ! ER yderst vigtig ! –Vores “art” ! –Er ved AT: Blive udryddet ! –Venner –det haster med “et valg” ! –Venstre har vi ikke fidus til ! –Social-demokraterne ! –NYDER AT: De er blevet de rigeste i landet –(en del er blevet millionærer ) På AT: Sidde i det offentlige –og hæve federe -og federe lønninger ! –Pengene ! dem har det danske erhvervs-liv skaffet ! —Alternativet vil forære ” de i forvejen –overforkælede unge – curlingerne ! Der drikker –fester –og drikker igen for JA! –Netop S.u ´en –som Erhvervs-livets helte ! absolut NU –har fået nok af ! –ALT-sammen gjorde ikke , hverken ungdommen bedre –eller dygtigere –Det er fort “skolefrøknerne/MK ” –Der ikke kan finde ud af AT: Folkeskolen –ER et lærings-sted –og ikke “en fredagsbar” ! –Heldigvis går det nu stærkt med AT: ægte-danskerne melder deres børn UD af “den muslimske–soc.dem. folkeskole ” –Slaget er tabt ! Venner !

Kommentarer er lukket.