Befolkningerne kan ikke skræmmes til at elske EU

Af Mikkel Andersson 157

Hvis danskerne sidste år havde stemt om tilknytning til Europol og intet andet, er jeg temmelig sikker på, at det var gået præcis, som da vi stemte om patentdomstolen: Det var blevet et ja.

Men det gjorde vi ikke. Danskerne stemte både om 22 mildest talt svært gennemskuelige retsakter og en fremadrettet de facto-underminering af Grundlovens § 20. Det skyldes, at en række partier havde aftalt, at et simpelt folketingsflertal herefter ville kunne afgive suverænitet, uden at fem sjettedele af Folketinget stemte for, eller der blev afholdt en folkeafstemning.

Efter 2015-efterårets surrealistiske EU-kollaps over for unionens største udfordring nogensinde i form af flygtningekrisen ville jeg have stemt nej til ethvert forslag, der gav fremtidige folketingsflertal ret til suverænitetsafgivelse, uanset om man med et ja også var med til at vedtage millionstore årlige hædersgaver til Berlingskes debatskribenter.

Derfor nærmer det sig betænkeligt historieomskrivning, når mange nu udlægger det som, at det eneste afstemningen i december 2015 handlede om, var teknikaliteter vedrørende Europol.

Imidlertid er det af åbenlys interesse for alle, både Danmark og resten af EU, at alle samarbejder mest muligt om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Ingen har en interesse i mere kriminalitet, og naturligvis ville det være uproblematisk at lade danske myndigheder søge på præcis samme vilkår som hidtil.

At gøre det, lidt eller meget, sværere for danske myndigheder at søge oplysninger til kriminalitetsbekæmpelse er altså et politisk valg. Et valg, der indebærer, at man udsætter enten danske eller udenlandske borgere for en risiko.

Selvom mange hylder den nyligt annoncerede aftale,som tilfredsstillende, indebærer en mere bureaukratisk og langsommelig procedure indlysende en risiko for dårligere kriminalitetsbekæmpelse.

Den risiko løber man tilsyneladende, fordi man ønsker at afskrække andre landes befolkninger fra at gøre som Danmark og takke nej til at indgå i et stadig tættere samarbejde med en unionsdannelse, hvis folkelige mandat gang på gang har vist sig ekstremt vaklende, og hvor befolkninger overalt i unionen stemmer derfor nej på stribe til forslag på forslag, hvis de får chancen. Hvad de så heller ikke får i en del lande.

Dette forsøg om at afskrække sig til opbakning til unionsprojektet er stærkt foruroligende for alle, der mener, at EU har en legitim politisk rolle at spille.

Ikke mindst fordi det er præcis samme modus operandi, som EU ser ud til at ville anlægge i forbindelse med Storbritanniens udtræden. Her tyder meget på, at de tilbageværende EU-lande, inklusive, forstemmende nok, Danmark, vil gøre Storbritanniens exit så smertefuld og dyr som muligt.

Men jeg er temmelig sikker på, at en brutal og kompromisløs afstraffelsesaktion fra EU’s side, der uvægerligt vil ramme både briterne og de tilbageværende EU-lande, fordi mest mulig samhandel er i alles interesse, absolut ikke vil øge opbakningen til Bruxelles.

Tværtimod vil det blot forstærke billedet af en selvtjenende overnational elite, der med pisken forsøger at skræmme borgerne til at støtte op om et unionsprojekt, som de, trods nok så stor ihærdighed, ikke med guleroden har kunnet lokke befolkningerne til at synes om.

Men selvfølgelig, hvis den tilgang er hvad, man i Bruxelles og andre hovedstæder vurderer, vil sikre EU-projektet folkelige legitimitet og opbakning fremadrettet, så kan man da kun ønske held og lykke.

157 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Lund

  -

  Jeg tror slet ikke Danmark får en særaftale om Europol. EU parlamentet – de folkevalgte – vil trække behandlingen af foreslaget ud, så det ikke når at blive færdigbehandlet inden 1. Maj 2017, hvorved det juridiske grundlag for foreslaget bortfalder.

 2. Af Axel Hammerschmidt

  -

  “Imidlertid er det af åbenlys interesse for alle, både Danmark og resten af EU, at alle samarbejder mest muligt om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet”.

  Grænseoverskridende kriminalitet kan da udmærket bekæmpes med udvidet grænsekontrol. Så drop det der Schengen. Så løser man samtidig problemet med asylshopperne.

  Og man har stadig Interpol.

  Hav is i maven.

 3. Af Jørgen F.

  -

  Det sidste hit-nummer fra de liberale er ‘fake news’ agendaen.

  Det er væsentligt at man ikke bare falder i med et brag, som med klimaforandringerne, og køber præmissen om at ‘fake news’ er et akut samfundsproblem – for det , der kommer lige efter accepten er censur.

  ‘Fake news’ er et forsøg på at få magten tilbage til de medier, som vinkler historier som vi andre folder sokker – altså ikke skriver usandt, men kun skriver til fordel for f.eks. globalisme og EU.

  Men nej – respekten kommer ikke tilbage til dem med de vinklede historier , og deres skræmmekampagner, foreløbigt. Den voksende EU modstand er et sikkert tegn på at folk ikke gider høre på mere ævl fra MSM. Ævl, som objektivt måske ikke er usandt, men ævl som folk, som de er flest, ikke kan relatere til de problemer de står med i hverdagen.

  Så nu gælder det bare om at fastholde og udbygge ytringsfriheden og den frie menings- og debatudveksling som internettet har sikret udenom MSM. Det skal nok holde politikerne på sporet af folket – og Ikke folket på udkig efter politikerne.

 4. Af georg christensen

  -

  Det nogenlunde veloplyste danske samfund, bygget på “kultur”, hvor både, den gamle som den nye, på grund af viden om, er istand til at finde en form for sammensmeltning, takket være intensive forsøg på “viden om?”, ( helst alt), ny kærligheden for alt “det fremmede”, ønskes fordret, for i LIVET`s forenings proces i fællesskab at komme videre.

  Det er hvad jeg elsker i mit og vores Danske samfund, uanset forskellige magtbegærligheder, tør vi “folket” stadig stå sammen og i næsten samlet flok, stor som lav sige både “ja som nej”, medens forskellige “magtbegærlige” systemer forsøger at true os, indenfor som udenfor.

  Det er så bare mit grundlag. Så tilbage til Europol, et system bygget på Sjengen grundlag, en pakkeløsning bygget på “frihandels aftalegrundlag”, en latterlig “pakkeløsning” som ingen mening giver.

  Hvis overhovedet et europæisk politi samarbejde ønskes, bør det bygges på en Europæisk “GRUNDLOV” som ved folkeafstemning vedtages.

  Som det nuværende EU system i dag forvaltes, minder det for meget om et overordnet styre “enevælde” eller ” diktatur”, uden frihed overfor den enkelte som samfundet enkeltheden tilbringer sit LIV i.

  NB: Hilsen fra en ateistisk folke demokrat, som bare forlanger mere folkelig med bestemmelses ret, som ikke længere bare ønsker at lade sig forstyrre af magtbegæret´s “folkeforfører”, politisk/religiøse tomhedens tone modelbeskrivelser, som uden handling og ansvarsfølelse bare soler sig i sig selv..

 5. Af Allan Hansen

  -

  Eu og galimatias !

  ” Meningsracisme: Underforstået hvis to forskellige
  mennesker har to forskellige meninger, så er de
  “naturligvis,, to forskellige “racer,,, samt “tvangfrihed,,er
  helt nye begreber, som vi må forholde os til!

  Jeg deltog selv i debatten – dengang i 1972.
  Udgangspunktet for os “alle, inklusiv mig selv – var uvidenhed!
  Der var ikke én eneste, der vidste hvad (vi) talte om (det ligger i kortene ).
  Vi fik at vide, at vi var dumme grødbønder og fordrukne fiskere – vi kunne
  aldrig klare os selv – uden de kloge tysker og franskmænd,,,
  Vi blev ganske vist – lovet større juletræer og mere kanel på
  grøden ,,,,,,,,,,,
  Med vi fik aldrig at vide, at hele mellemøsten og store dele
  af Afrika kunne bo hjemme hos Poul Nyrup Rasmussen – det blev
  holdt hemmeligt!
  Men har EU skabt mere fremgang, vækst og velfærd til den
  europæiske befolkning? svaret er KLART NEJ.
  Vi blev alle snydt på stregen – sådan er dét.

  P.S: Nu er bankerne også begyndt, at finansierer “sharialov,,
  i Danmark – disse hunde burde skamme sig!

 6. Af Arne Nielsen

  -

  Hvad er MSM?

 7. Af Benny Benny

  -

  Tyskerne tog os på Shengen og i morgen vågner vi op til Karl Ricard og vinden i piletræerne.
  Jeg havde en gang en kinesisk kæreste fra Hong Kong og når hun bevægede sig rundt i nattelivet her i DK, så blev, hun med hendes egne ord, helt høj af hendes opfattelse af, at intet var farligt og intet truede hende.
  Tænk lige tilbage – hvad har ændret sig siden`?

 8. Af Niels Larsen

  -

  “Hvis danskerne sidste år havde stemt om tilknytning til Europol og intet andet, er jeg temmelig sikker på, at det var gået præcis, som da vi stemte om patentdomstolen: Det var blevet et ja.”

  Ganske givet.

  Og hvis vi får spørgsmålet ja eller nej til Europol igen, så bliver svaret et ja.

  Bliver vi spurgt om ja eller nej til Europol + Schengen, så bør det blive et nej – det vil da være mit svar.

 9. Af Jan Petersen

  -

  Jeg husker meget vel debatten op til EF 1972 afstemning. Helt enig. præget af dyb almen uvidenhed. Jeg stemte i øvrigt nej, baseret på at jeg faktisk læste traktatgrundlaget, der helt klart omtalte Den Europæiske Union, fælles mønt, osv. Argumentet for et dansk ja var baseret på UK indtræden i EF, og stod Danmark udenfor ville det ramme bacon eksporten. Det argument virkede ikke rigtig, men så trak Jens Otto Krag trumfkortet, der virkede . . . 500 gram Java-Mokka kaffe ville stige i pris fra kr 12.35 (ja) til kr 15.43 (nej). Læs den historie på følgende link:

  http://magasineteuropa.dk/jens-otto-krag-strategen-der-kobte-sig-til-et-ja-i-1972/

  PS: I øvrigt svar til en ovenfor. MSM betyder – mainstream media.

 10. Af Niels O

  -

  “Befolkningerne kan ikke skræmmes til at elske EU”. Sikke en barnlig og latterlig overskrift. Derfor har jeg heller ikke læst bloggen.

 11. Af Allan Hansen

  -

  Et skibsforlis.

  Eu er, som et skibsforlis, der gik helt galt!
  Ingen ved helt præcis hvem, der søsatte dette skib (?)
  Ingen ved hvad skibet hed? eller dets kurs,,,,
  Et skib skabt af uvidenhed, som sejlede ud på uvidenheds hav,,
  – det gik helt galt – skibet gik ned – skibet var tomt og uden kurs!

 12. Af jørgen vestergaard

  -

  Mange danskere stemte letsindigt ja til EF/EU i 72, uden at ane hvad de stemte ja til. Iflg. de radikale, K, V, S og jens otto krag skulle vi stemme ja for den daglige husholdnings skyld. Men havde vælgerne gjort sig den ulejlighed at læse traktaten, havde de vidst at der var ugler i mosen.

  Man kan stemme sig til død og ufattelige rædsler. Det lærte tyskerne på den hårde måde fra 1935-45. Vi danskere burde være langt mere skeptiske når politikere lover noget. Det er som regel løgn, hykleri, fup og humbug.

  I denne tid er Merkel og medløberne ved at køre Tyskland og måske hele Europa i sænk. I Sverige er hendes åndsfæller eller artsfæller, kommunisterne, feministerne og pladderhumanisterne i fuld gang med at ruinere og udslette landets kultur og civilisation. Kæmpekriminalitet og hverdagsterror hærger nu overalt i de svenske byer.

  Ministrene skal forestille at varetage og forsvare nationens og folkets interesser. “Vi skal passe på Danmark” som Helle t-s og Lars løkke tit har sagt. Man har det ikke bare været tom snak?

  Løkke lovede et hurtigt stop for indvandring. Men den er fortsat. Og nu har V og K m.fl. vedtaget love, der giver migranter fortrinsret til boliger,. jobs, penge, velfærd, sundhed og førtidspensioner osv. Udviste kriminelle kan bare blive alligevel, bestialske mordere lukkes ud igen efter 3-4 år, og voldsforbrydere fra afrikanske og arabiske lande behandles oftest med fløjlshandsker.

  Regeringen virker som om den er ligeglad med det danske folks velfærd og videre skæbne. Det er et SVIGT af utrolige og ufattelige dimensioner. Nogen vil kalde det forræderi.

  Se you tube: Merkels migrant crisis/ one year on/ what next. Og se den korte a vis og new speak/ jeppe juhl.

 13. Af Flemming Lau

  -

  Guld kan købes for dyrt!

  https://m.youtube.com/watch?v=_N1flt3oJDA&feature=youtu.be

 14. Af j vestergaard

  -

  Se også jeppe juhl ON THE DISASTER OF SWEDEN, landet der synes redningsløst fortabt, pga. radikal, feministisk, kommunistisk og pladderhumanistisk politik.

 15. Af Allan Hansen

  -

  En hård regn vil falde – men hvad
  så du min “blåøjet,, søn?

  https://youtu.be/8O7heJ5ILvM

 16. Af J. Hanse n

  -

  Befolkningerne kan ikke skræmmes til at elske EU.
  Skriver Mikkel Anderson.

  Korrekt.
  Men højrefløjens demagoger, racister, fascister og populister har et stort held med det modsatte.
  Godt hjulpet af klakører som skriver blogs. Bl.a. i Berlingske.
  Situationen minder om tiden op til Anden Verdenskrig.

 17. Af P Christensen

  -

  Danmark var fuldt medlem af Europol.
  Sidstnævnte skulle da gøres overstatsligt,
  hvilket ikke er set sagligt begrundet.

  EU har ofret Danmark i Europol for at gennemføre
  mere af Europas Forenede Stater ad bagvejen og
  få fjernet forbeholdene.

 18. Af David Bo Jensen

  -

  Hvis det kun handler om at fange forbrydere, hvorfor får alle politimyndigheder i alle lande så ikke lov til at se i disse databaser? Hvorfor alle disse betingelser så som medlem af Schengen oa.
  Det eneste krav man med rimelighed kan stille er, at man betaler til driften af disse databaser.
  Hvad er det man vil?
  1) Fange forbrydere
  eller
  2) Gennemtvinge et fællesskab.
  Hvad synes du er vigtigst?

 19. Af Mette Thomsen

  -

  Kriminalitet er ikke nødvendigvis begrænset til Eu-området, og kan Interpol ikke være en mere relevant organisation at samarbejde med end Europol?
  Mig bekendt er der ved et Interpolsamarbejde intet medfølgende krav om suverænitetsafgivelse.

 20. Af J. Hanse n

  -

  AF METTE THOMSEN – 11. DECEMBER 2016 08:14

  Et medlemsskab af EU indebære fordele og ulemper.
  Flest fordele.
  Danskerne vil kun have del i fordelene.
  Danmark kan da bare melde sig ud.
  Ingen i EU vil begræde dette.

 21. Af Henning Svendsen

  -

  Hvad er det for en kriminalitet der fables om? er det ikke bare et kæmpe bedrag der kun har som formål at give EU mere magt ?
  Er det en kriminalitet som rammer den almindelige befolkning eller noget diffust om pengetanke der flytter til Jamaica eller de mange milliarder som forsvinder fra penge kassen og hvor nogle bliver brugt til at bestikke Italien og Grækenland så de tager imod alt det bund skrab der vælter ind fra Afrika
  Og hvis Danmark ikke retter ind og stemmer ja til kriminalitets bekæmpelsen så kan vi allerede se stormen fra Danske aviser og DR ,som maler et billede af Dommedag og lægger hele ansvaret på DF, der nu sidder og bider negle af frygt for vælgernes dom

 22. Af Palle Huld

  -

  Henning Svendsen: I USA var befolkningen heller ikke varme på massiv oprustning og de deraf følgende udgifter og frihedsindskrænkninger. Men så fik de 9/11 – Så kunne de lære det.

 23. Af Palle Huld

  -

  Apropos grænseoverskridende kriminalitet.

  Messerschmidt og samtlige andre repræsentanter i EU stjæler åbenlyst af kassen – Men hvor er politiet henne?

 24. Af Niels Larsen

  -

  @ David Bo Jensen – 11. december 2016 07:44

  Der er ingen tvivl om, at både vore ja-politikere og EU-toppen anser det at gennemtvinge et fællesskab for at være i særklasse det vigtigste.

  Politiets adgang til databaserne er bare det brækjern, som skal åbne vinduet.

  Europol var jo også særdeles effektivt, da Frankrig blev angrebet, ikke sandt? :-/

  Luk grænsen og lav en effektiv kontrol – det vil være langt mere formålstjenligt.

  @ Palle Huld – 11. december 2016 09:35

  Messerschmidt har immunitet. Og det har før vist sig så godt som umuligt at få parlamentet til at ophæve immuniteten for et medlem.

 25. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvis vi ikke elsker vores gode liv frihed et marked på 500 millioner uden skatter , så elsker vi ikke vores 28 del af EU, samt vores glæde at være en del af vores samlede Europa, og glæden ved at hade sit liv bliver resultatet.
  Fjernsynet viser hver dag den store forskel, hvor en stor del af vores verden er i brand, eller i terror, og siden 1945 har vi alle nydt fredens glæde, og denne selvfølgelighed siver konstant ud af vores hukommelse, vi husker kun at krumme Agurker ikke skulle prisberegnes med Lige agurker, og tonen er lagt.
  Så længe EU ikke har et fodboldhold / turnering, kan vi ikke omvende kritiske grupper, og måske fremtiden løser denne opgave.
  Alle dem som ønsker at gøre vores alles EU bedre, lad jer opstille til EU valget, og netop den positive holdning, er vejen til indflydelse.
  EU Verdens bedste klub.Finn Vig

 26. Af Palle Huld

  -

  Niels Larsen

  Ja EU er en pilrådden organisation, ingen tvivl om det. Men desto mere underligt er det jo så, at DF bestemt ikke ønsker at rydde ud i deres egne brodne kar.

 27. Af Jan Johansen

  -

  Når den danske befolkning og sikkert også andre befolkninger er så skeptiske over for EU, så skyldes det ret sikkert den omstændighed, at vi føler os godt og grundigt røvrendt af det overnationale monster, som det oprindelige EF har udviklet sig til. Tag bare seneste eksempel med afstemningen om Europol, som tydeligvis var viklet ind i en hel masse andet, som åbenbart havde til formål at dække over en klar suverænitetsafgivelse, hvis vi var hoppet på den og havde stemt ja. Det er da for sølle, snyd og bedrag, og nu skal vi åbenbart straffes, fordi vi gennemskuede EU-lakajernes forehavende. Hvad fanden er meningen? Hvad har I at sige til jeres forsvar, Helweg og Rohde. I sidder bare der og hæver en milliongage for at holde kortene tæt inden for murene. Er den bebudede kommende indirekte kontakt til Europol andet end en klar straffeforanstaltning over for Danmark? Ja, det er for sølle, snyd og bedrag! Det kan da kun være i Europas interesse, at samtlige EU-medlemmer har direkte adgang til Europol uden at skulle afgive yderligere suverænitet!

 28. Af Erik Jørgensen

  -

  Det burde du gøre! Jeg har sjældent læst noget så intelligent og korrekt.

 29. Af Svend Jensen

  -

  Befolkningerne kan heller ikke skræmmes til at elske det tysk-franske hegemoni i Europa.
  Bureaukratiet i Bruxelles har nemlig sørget for, at de afgørende poster i alle EU instanser er besat af tyskere og franskmænd.
  Lige efter WW2 besluttede de tyske og franske politikere at de egentlig ikke behøvede at bekrige hinanden militært for særskilt at opnå dominans i Europa. Det var smartere at gå sammen om at erobre Europa med diplomati og bureaukrati, for dernæst at dele rovet imellem sig. Derfor var UK længe tøvende om at tilslutte sig erobringstogtet; de fik jo ikke større del i kagen!
  Nu er status, at UK har lugtet lunten og forlader en synkende skude, som overlæsset med succes er ved at kæntre. Tyskland-Frankrig mafiaen har sejret ad helvede til – det eneste de har opnået er at få deres respektive lande erobret af uciviliserede horder, der kun venter på at blive mange nok.
  Frankrig har prøvet det før, da de krigsgale frankere i 400-500 tallet invaderede Gallia så hårdt, at ‘Gallia’ blev omdøbt til ‘Frankia’. Frankerne var et primitivt germansk folkefærd.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ligegyldig hvad, så har blogholderen ret i, at man ikke skal true englænderne, så det kommer til at ligne en moderne udgave af Slaget om England. Kender man bare en smule til engelsk historie, vil man vide, at de bare rykker sammen og går i pindsvinestilling. BREXIT må gå sin gang, og det ser da ud til, at englænderne har problemer nok internt, så man behøver ikke skubbe til dem.

  Men det er givet, at man er tæt på at kulsejle hele EU-projektet simpelthen, fordi alt skal på plads så hurtigt som muligt. Så bruger man stokkemetoden på befolkninger, der ikke er særlig indstillet på forandringer. Hvis de overivrige nulliteter i Bruxelles ville opgive deres storhedsdrømme– men det ligger nok i en sådan gruppes gener, at det kan man ikke — så kunne statslederne måske sætte sig sammen og lægge planer for, hvorledes EU kunne opfylde sit formål at skabe fred og velstand i Europa — og det er faktisk gået ret godt, hvad kritikerne selvfølgelig hårdhudet benægter, fordi det alt sammen for dem er noget skidt — hvis bare de kunne skifte agenda og se på, hvordan vi kommer videre, eventuelt føre noget tilbage til et tidligere stadium, så giver de/vi Europa en chance til.

  Det politiske system må da få kuldegysninger, når det ikke først og fremmest er nyere medlemmer, hvor der er problemer, men selv i de oprindelige lande bag Rom-traktaten. Hvis tyskerne og franskmændene ikke vil være med længere til de bruxelleske falbelader, så er løbet kørt.

  Første skridt kunne paradoksalt nok være, at der skulle vælges en præsident for EU ved almindeligt valg, måske efter samme system som i USA, i enkeltstater. En sådan præsident ville være ansvarlig over for sin befolkning og ikke over for det indspiste system, der udpeger formanden i Bruxelles og giver os alle en finger ved at kåre en nullitet som Juncker.

  Og endelig: Schengen ville ikke være noget problem, hvis de ydre grænser håndhæves. Man kan jo se på, hvordan det fungerer i USA, hvor man bevæger sig frit mellem staterne, og hvor der både findes lokalt politi, statspoliti og federalt politi, men hvor til gengæld det er sin sag at få adgang til USA via de ydre grænser (som så heller ikke er hermetisk lukkede, især ikke mod Mexico). Og man skal da være utrolig dum, hvis man ikke kan se, hvor meget der har ændret sig siden sidste år. Middelhavslandene har problemer med båd-‘flygtninge’ fra Afrika, der vist i hovedsagen kommer til Italien, der placerer dem i lejre på øer ude i Middelhavet. Balkan er ikke noget sundt sted for disse flygtninge at give sig i lag med. Trafikken fra Tyrkiet til Grækenland er vel stort set ophørt; men grækerne har øer nok at placere dem på — og så fremdeles. Men ellers kan man jo sende dem til Kiruna og Haparanda… så flygter de hjem af sig selv.

  Nej, blogholderen har fuldstændig ret. At presse mere og mere EU ned over befolkningerne i Europa fører til hele projektets opløsning. Lad dog ønskerne om ændringer komme ´nedenfra i det politiske system, dernedefra, hvor der er politikere, der lytter til deres lokale vælgere, om ikke for andet, så for at blive genvalgt. Det er vel egentlig også således et demokrati skal fungere. Men der er uendelig langt fra Bruxelles til den lokale partiforening.

 31. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMCHE – 11. DECEMBER 2016 10:58

  I USA beklager staterne sig langt mere over regeringen i Washington.
  End som man beklager sig i EU landene over EU.
  Derfor vandt Trump valget.
  I USA kan en stat ikke melde sig ud.
  Man kan sagtens melde sig ud af EU.
  Men nå ja.
  Der er jo lige fordelene ved EU.
  Det er jo forbistret, at vi ikke bare kan rage fordelene til os. Men må tage de ulemper som følger med.
  Nu er det jo den yderste højrefløj som debatterer på disse blogs.
  Det er højrefløjen.
  Et flertal af danskerne ønsker at blive i EU.

 32. Af Palle Huld

  -

  Niels Peter Lemche: Jamen for pokker da, EU toppen ønsker jo netop ikke de ændringer folket vil have. Så det er en underlig kommentar.

 33. Af Niels Larsen

  -

  @ Palle Huld – 11. december 2016 10:45

  Enig – men det hænger nok sammen med den næsten halve million stemmer, Messerschmidt fik…

  @ Niels Peter Lemche – 11. december 2016 10:58: “Men det er givet, at man er tæt på at kulsejle hele EU-projektet simpelthen, fordi alt skal på plads så hurtigt som muligt.”

  Projektet ER kuldsejlet. Det er bare ikke gået op for politikerne endnu. En politisk union kan ikke overleve uden folkets opbakning – og den er ikke længere til stede. Og en politisk union kan slet ikke overleve uden folkets støtte, når lederne er totalt tonedøve overfor såvel befolkningernes ønsker som deres tarv – og det er drukken-Juncker, Schmidt, Tusk og det afsindige italienske fruentimmer.

  Vi er 28/27 lande med 28/27 forskellige agendaer. Hvordan skal det kunne holde(s) sammen på længere sigt, når lederne direkte modarbejder befolkningernes interesser ved at insistere på at importere millioner af vore deciderede fjender?

  EF var glimrende. EU er på alle måder et skrækeksempel på politikernes overmodige fejlbedømmelsers resultat. Ingen menige europæere ønsker “en stadig snævrere union” – i det mindste ikke, hvis de har deres forstand intakt.

  Politikerne må lære at indse, at EF anno 1986 er, hvad befolkningerne efterspørger. Politikerne har spildt 30 år på deres vanvittige luftkasteller – og næsten ødelagt Europas statsinterne sammenhængskraft undervejs gennem en hovedløs, forbandet dyr og groft ødelæggende pladderhumanistisk asylpolitik uden at udvise bare den mindste fornuft.

  Franskmændene – én af de store founding father nationer – er dødtrætte af unionen. Hollænderne stiller store spørgsmålstegn ved værdien af unionen. Sydeuropæerne hader unionen. Nordeuropæerne er yderst skepriske overfor unionen. Selv tyskerne, som drager størst fordele ved unionen, er ved at få kolde tæer – de har erfaringen i så henseende fra Ruslands stepper.

  Og unionens ledere har absolut ingen interesse i at håndhæve de ydre grænser. “Begrænsningen” i flygtningestrømmen er kun et midlertidigt tiltag for at lulle befolkningerne i søvn. Unionens ledere VIL have så stor tilvandring af vore fjender som muligt, da hele deres agenda går ud på at smadre al sammenhængskraft i de enkelte lande, så de lettere kan opbygge et 4. riges menneske på ruinerne.

  En sammenligning med de åbne grænser internt i USA kan ikke bruges som lysende eksempel; den amerikanske befolkning er ikke ét folk på samme måde som de enkelte europæiske nationers befolkninger er hvert sit folk. Amerikaneren ser de øvrige amerikanere som en del af hans nation uden at nære særligt dybe følelser for næsten set i forhold til europæeren. Og for europæeren stopper de dybere følelser ved den indre grænse.

  “Men der er uendelig langt fra Bruxelles til den lokale partiforening.”

  Der er uoverstigeligt langt – i realiteten mange lysår.

  P. S.: Kommer der en ny afstemning om Europol og er Schengen en integreret del af pakken, så stem NEJ! Vi kan leve uden Europol, men vi kan ikke leve uden en grænse, som vi selv bestemmer over!

 34. Af HappyBREXIT Heimlich

  -

  Hvorfor foragter befolkningen politikerne? enkelt at svare på -fordi de har forrådt os!

  En dansker bliver foerst og fremmest politiker fordi hen i horisonten blikker et FataMorgana, -nemlig EU- i EU får man dyre gaver, bestikkes, får flybiletten betalt (selv om man floej gratis med SAS), man får traktementen og betaling for overtid og arbejde uden for kl 08.00 -13.00. Desuden får man penge til at ansaette sekretaerer og spoegelse skrivere -her kan man ansaette familiemedlemmer- og tjene det dobbelte.
  Socialdemokraterne har nu stor success med at stjaele DFs politiske program, -men jeg vil advare danskerne -endnu er sosserne langt fra at sige at de vil ud af EU, -så ryger nemlig politikernes mulighed for at koebe en dansk herregård, hvor de kan hygge sig på alderens hoest (hoest var ordet).

 35. Af Helge Nørager

  -

  Desto mere der bliver råbt ulven kommer, samt jordens undergang er nær.
  Stemmer Rasmus modsat altid mod alt og for de forkerte.

 36. Af Niels Larsen

  -

  Naturligvis ikke Schmidt, men Schultz… :-/

 37. Af Palle Huld

  -

  Helge Nørager Det du siger er altså, at de “rigtige”, det er dem som truer med jordens undergang og terror dag ud og dag ind.

 38. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche – 11. december 2016 10:58
  Et EU-præsidentvalg ligesom i USA ville kræve en dybtgående ændring af EU-traktaterne, hvilket er udelukket i øjeblikket.
  Når amerikanerne holder fast i deres system med indirekte valg i form af valgmandsstemmer i stedet for direkte valg, er det nok af hensyn til delstaterne, altså føderalismen. Et lille antal delstater med store befolkninger får ikke lov til at dominere over et stort antal delstater med små befolkninger, når USA vælger præsident.
  Europa ville få et tilsvarende dilemma mellem direkte demokrati og føderalisme, hvis EU skulle have en folkevalgt præsident.
  Men i USA er der i det mindste et fælles sprog, nemlig engelsk, så alle forstår hinanden i hele det store land. Det engelske sprog kan ikke udføre en tilsvarende opgave i Europa lige så virkningsfuldt som i USA. Men andre sprog kan slet ikke udføre opgaven.
  Forsøger man alligevel at hugge den gordiske knude over ved at efterligne USA, sker der tænkeligvis følgende.
  En førende EU-præsidentkandidat udtaler sig om et kontroversielt politisk emne og bruger sit eget sprog. Gennem overlagte eller uoverlagte fejloversættelser bliver udtalelsen misforstået mange steder. Det fremkalder en masse vrede lokale reaktioner, som så igen bliver forkert oversat, og sådan kan spiralen blive ved med at køre udad.
  Det var til dels sådan, at religionskrigene mellem katolikker og protestanter begyndte i 1500-tallet. Det var ikke kun krige om teologiske synspunkter, som de to parter faktisk havde. Det var også krige om teologiske synspunkter, som de to parter fejlagtigt tillagde hinanden.

 39. Af j vest

  -

  En alsidig debat vi har her, med plads til både kloge og fornuftige folk samt europater, kommunister, drukmåse og landsbytosser. Og det er udmærket. Langt bedre end den hårde cen sur som præger visse blogs/medier. Man kan jo bare springe de navne over hvor der vrøvles for meget.

  Niels larsen har ret i at EU-projektet allerede er kuldsejlet og ligger i ruiner, hvis man betragter det ud fra en folkelig synsvinkel. Om det har været til gavn for europæerne og vi danskere? Det har det IKKE, alt i alt. Nok en del økonomisk i begyndelsen, men hen ad vejen er fordelene blevet mindre, og ulemperne større og større. Ja, EU har… med frau Merkel i spidsen… udviklet sig til en kæmpetrussel mod Europas frihed, velstand, velfærd, sundhed, fred og sikkerhed. Det fremgår tydeligt af mange kilders oplysninger.
  Mængden af velfærdsnedskæringer, forbrydelser, uretfærdigheder, korruption, hospitalsskandaler, sygdomsulykker, unødige dødsfald og social elendighed er vokset markant i de senere år. Og infrastrukturen og trygheden er blevet langt ringere i de fleste EU-lande.

  Se selv de barske, men oplysende dokumentarfilm mv. på you tube. “THE DISASTER OF SWEDEN (SVERIGE ER EN KATASTROFE), med jeppe juhl. Se den korte avis/ 180gr/ urias/ snaphanen og især MERKELS MIGRANT CRISIS, one year on/ what next. (læs evt. 23.08 ovenfor)

 40. Af Helge Nørager

  -

  Hvad jeg siger er at en skinger debat som f.eks Brexit og Trump, diverse Danske afstemninger om EU og EF, ikke altid giver det resultat som “eliten”, udskriver af valget ønsker.
  Ofte ledes der længe efter et svar på hvordan det nu kunne gå så galt.
  Mit forslag til hvorfor er udtrykt, i ovenstående indlæg.
  Jeg kan tilføje at det er lidt lige, som at hvis alle forbyder et barn noget, bliver det meget spændende at forsøge.
  Hvis de kære politikere forsøgte med saglig information, måske de fik de resultater de ønskede 🙂
  Og hvis ikke, så er der jo noget helt galt, for de kloge politikere tager da aldrig fejl af noget som helst.
  Og som selv Hr. Tom Jensen, har skrevet om.
  Er det nu så klogt med 1 menneske, 1 stemme.
  Skal alle de arbejdsløse nassere. ubrugelige syge og helt håbløst omkostnings tunge gamle, overhovedet have stemmeret ?.
  Er det ikke mere indlysende at kun dem som betaler til gildet skal kunne stemme, hvis de da har den rette højde, øjnefarve, samt ikke har skæl. ?
  Men Putin har da eftersigende bestemt hvem som er næste POTUS, hvilket beviser at sådanne ting som valg af statsledere er alt for kompliceret til at den almne befolkning bør have noget at sige.
  De kan jo være manipuleret og stemmer mod egne interesser.
  Derfor afskaf demokratiet og lad kun de udvalgte stemme og bestemme hvem som skal kunne stemme.
  Eller lær at informere sagligt om beslutningers effekt.
  Men når folketinget sjældent sender love i høring mere, sjældent lytter til advarsler fra interesse organisationer om negative effekter.
  Men tromler symbolpolitik igennem, på 2-3 dage, hvorfor så forventer at noget positivt vil ske på det plan.
  Altså at give vælgere reel mulighed for at vide hvad de ønsker gennemført ?.
  Det bliver skingre skrige skinker som gennem en ny modbydelig personkult lignende Parti leder dyrkede guru stinkende toplederstil, kommer til at bestemme alligevel.
  Folket, partiet, er kun statister for de karismatiske guru typer som nu har kæmpet sig til et job som partileder.
  Dette ses over hele vest Europa.
  Og at folket er rodløst og ikke gør som forventet er der kun en løsning på.
  Vi skal have afskaffet den almene valgret, vælgerne er for dumme.

 41. Af Niels Peter Lemche

  -

  HAPPYBREXIT HEIMLICH,

  Nå, hvem stemte på dem? Du får de politikere, du har fortjent. Hvad med art se lidt indad, hver gang du skyder skylden på andre. Alle vore politikere er indvalgte, selv i europaparlamentet.

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  HAPPYBREXIT HEIMLICH,

  Nå, hvem stemte på dem? Du får de politikere, du har fortjent. Hvad med art se lidt indad, hver gang du skyder skylden på andre. Alle vore politikere er indvalgte, selv i europaparlamentet.

 43. Af j vest

  -

  PS: De bedste film er nok dem med “black pigeon speaks”, Merkels migrant crisis/ one year on/ what next. Snaphanen og den korte avis fortæller om tusindvis af brutale overfald og mordforsøg/mord etc. på svenskere og danskere!!

 44. Af jan ulrik friis

  -

  EU er som at kikke direkte ned i Helvede!!!

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, Thomas Mann skrev en lille essay, meget lille om, da jorden gik under, og man overlod det til klovnen at annoncere det for publikum, der lo og klappede!

 46. Af Niels Peter Lemche

  -

  Helge Nørager, tror du også, at Putler bestemte, hvem der skulle være FLOTUS?

  Og mht. demokratiet, så ville det letteste jo være, at forbyde alle dem, der er uenige med dig, at stemme. Den procedure har man forsøgt mange gange.

  Men sagen er jo, at demokratiet ikke er den bedste styreform, men den mindst ringe.

 47. Af j vest

  -

  Sjovt som NPL igen og igen forsvarer EU, uden nogensinde at tage EUs bagsider og skyggesider alvorligt. Dem skøjter NPL hver gang let og elefant hen over. NPL kritiserer heller ikke gammelkommunisten Merkel, og han har flere gange påstået at det går GLIMRENDE i Sverige og den rigtige vej. Og NP Lemche mener vel også at det radikale parti er et herligt parti, DR en sandhedsfakkel og Lars ulykke en rigtig statsmand? (se også 11.30 og 12.22 ovenfor)

 48. Af Palle Huld

  -

  Helge Nørager: hvis befolkningerne dagligt af vore politikere trues med jordens undergang og terrorisme. Så er det helt naturligt, ja endda klogt, at stemme på noget andet.

  Husk på, at den eneste terror Danskerne kender til, er de trusler de dagligt udsættes for af Medier og Politikere. Underligt at netop dette uvæsen ikke er omfattet af terrorlovgivningen.

 49. Af Bent Bang

  -

  Useriøs debat om Europol (EP). Ved politikere ikke hvad de taler om er lyver de? Og hvor er den undersøgende kritiske journalistik, der stiller de rigtige spørgsmål og hvad EP er? Ingen fornuftige danskere kunne stemme ja til afskaffelse af 22 retsforbehold og give inkompetente politikere frikort til at sælge ud af dansk suverænitet. Hvad er EP og hvad betyrder det for DK?
  Som udgangspunkt er EP en overflødig database til Interpol, der dækker alle lande, og ikke kun EU. Hvis DK ryger ud af EP, er vi ude af Europol Information System – EIS Databasen, hvor politiet kan lede efter personbeskrivelser, kriminelle og forbrydelser på tværs af landegrænser.
  EP består også af 2 andre systemer: POLKON-systemet og EURODAC-systemet. I POLKON politiet undersøge om udlændige er uønsket i Schengen området, er efterlyst i udlandet, om der foreligger en international arrestordre, om pas ID kort mm er efterlyst. POLKON opdatere også om personen skal overvåges diskret, om der skal ske indberetning til Rigspolitiets Sirenekontor, om hvor og under hvilke omstændigheder udlændingen er antruffet.
  POLOKON check foretages af flypassagerer, men også når politiet antræffer udlændinge på gadeplan eller anholder dem. I EURODAC-systemet kan politiet undersøge om en udlændinges fingeraftryk er kendt i andre EU lande Ved udmelding af EP, ryger DK ud af EIS-systemet, men ud af POLKON og EURODAC systemet. Dette er meget væsentligt og savner fuldstændig i debatten. Dansk politi samarbejder også direkte med andre landes politi udenom EP i form af international retsanmodning. Der udover har PET deres eget samarbejdssystem med udlandske efterretningstjenester, helt uafhængigt af EP. En kendt kriminalassistent fra udlændingesektionen, som har arbejdet mere end 17 år med udlændigesager og udenlandske politimyndigheder, har ALDRIG gjort brug af EIS databasen. Men anvender dagligt POLKON og EURODAC systemet og samarbejder med Interpol. Mange erfarende bruger i politiet i EU siger, der bliver talt meget om EP, men i praksis gør EP ikke ret eget andet end at indsamle data. Der bliver brugt mange resourcer på at indsamle data til EIS systemet. Men hvad der kommer ud af det, udover statistikker og analyser, er der ikke mange der ved.
  Den danske regering burde derfor ikke foretage sig noget efter et flertal den 03.12.15 sagde klart NEJ. Men burde istedet afvente et nyt tilbud fra EU og ellers forblive ude af EIS databasen. At koble det sammen de Schengen er bondefangeri. Hvis DK udtræder af Schengen og lukker vores grænser, er der slet ikke brug for EP. At lade Lars Løkke varetage DKs tarv i forhandlingen med EU, svarer til at lade ræven vogte høns. Han er svoren EU tilhænger, gerne på bekostning af dansk suverænitet afgivelse. Dette er blot et eksempel på hvor utroværdige politikerne er, og at de har en skjult dagsordnen om, at jo mere EU jo bedre. Uanset hvad det betyder for DK. Samt at MSM synger med på den samme melodi, og ikke leverer et profesionelt stykke undersøgende journalist arbejde. Heldigvis har befokningen internettet, som vi kommunikere direkte uden om politikere og MSM. Så de har ikke længere patent på deres “konstruerede” sandhed. Godt UK fik Brexit. USA får Trump. Italien sagde NEJ. Håber Frankrig følger efter. Utroligt politikere bliver ved med at holde liv i EU utopiet og ikke ser virkeligheden i øjnene. Og forbereder landet til Euro kolaps og EU sammenbrud indenfor en kort årrække.

 50. Af Niels Peter Lemche

  -

  J Vest, hvor var egentlig det informative i dit sidste udfald. Jeg læser det kun som en række påstande, som du ikke på nogen måde ulejliger dig til at begrunde. Dertil kommer så en række udfald mod andre, som du ingen viden har om, f.eks. at jeg i de gode gamle NATO-dage plejede at sige, at jeg til enhver tid foretrak en kommunist for en radikal, for en kommunist: Der må skydes! Men en radikal, skyd–skyd ikke–skyd–skyd ikke, lige til at blive forvirret over. Jeg har aldrig og kunne aldrig finde på at stemme på dem.

  EUs skyggesider: Hvilke skøjter jeg hen over — eller var mit indlæg bare for langt til at du kunne få hoved og hale i det? Jeg fremlagde i hvert fald mit syn på skyggesiderne. Du kan have andre, men det er så din mening, ikke nødvendigvis min. Det er noget, du må vænne dig til: At folk kan have andre meninger end dine.

  Men kom igen, når du har noget substantielt at komme med.

 51. Af Flemming Lau

  -

  Uanset hvad, så er det i en tid hvor borgerne i EU er hudløst sårbare, visdom at lade en evt udvikling i højere grad komme fra dem! Om så den erkendelse også vil indfinde sig betids, inden valgene i Holland, Frankrig og Tyskland er såre tvivlsom, men man har da lov at håbe!

 52. Af David Bo Jensen

  -

  Tak, det var vigtig information du kom med

 53. Af David Bo Jensen

  -

  Af Bent Bang
  Tak,Det var vigtig information du kom med.

 54. Af Jan Johansen

  -

  “Et flertal af danskerne ønsker at blive i EU”, skriver Niels Peter Lemche, 10:58. Det er jo ikke rigtigt. I hvert fald ikke for enhver pris. Det viser Europol-afstemningen med al tydelighed. Havde vi alene stemt om Europol, havde danskerne afgivet et klokkeklart JA, men vi stemte NEJ, og hvorfor gjorde vi så det? Det skal jeg sige dig NPL. Vi følte os i den grad manipuleret med, da det viste sig, at afstemningen også omfattede 22 andre forhold, som havde en delvis skjult dagsorden. Havde vi sagt ja til hele pakken, spørgsmålet om Europolen og alle de andre forhold, havde vi med et slag afgivet yderligere permanent suverænitet til EU, dvs. at vi fremadrettet havde mistet indflydelse på en lang række forhold, som vi trods alt stadig har hånd og halsret over i dag, og Folketinget kunne belave sig på en yderligere ademokratisk nedsmeltning. Det tror jeg ikke, at danskerne ønsker!

 55. Af Per Torbensen

  -

  Enig og tak til Peter Bang for den informative kommentar.

 56. Af Flemming Lau

  -

  Det der har ophidset folk i almindelighed er at når vi stemmer om een ting fx Europol, så viser det sig efterfølgende, at det ikke er blot er een ting men retsakter op imod de120 stks! Og så kan man jo gå tilbage til 1992 og frem til idag og se hvormange overnationale retsakter der er blevet administrativt implementeret, og hvad konsekvenserne er uden borgernes vidende! I de overnationale bestræbelser på at centralisere magten, er der et larmende fravær af oplysning på en letfattelig måde! Er det intentionen…? I så fald må man fastholde, ” hvad der ikke kan forklares, ej heller kan forsvares!”

 57. Af Benny Benny

  -

  Voltaire:
  To learn who rules you, simply find out who you are not allowed to criticize.

 58. Af j vest

  -

  Et land hvor samfundsudviklingen er makaber, katastrofal og dødbringende, er Sverige. Af især korrupte og kommunistiske/ feministiske årsager…må man formode…har den politiske “elite” derovre i årevis arbejdet på at udskifte fornuft og civilisation med idioti og barbari, og på at forære landet, byerne, boligerne, kvinderne, arbejdspladserne, pengene, velfærden, sundhedsvæsnet, socialforsorgen, familielivet og fremtidsmulighederne væk til arabere og afrikanere. Og svenskerne er i årevis blevet så grundigt hjernevasket af tv-kanalerne osv., at de fleste tror på propagandaløgnen om “berigelse”. (men tænk også over hvad der foregår her I Danmark)

  Mange har forsømt at øse af verdenshistoriens visdom. Og derfor er vi måske på vej mod 3. verdenskrig, eller på vej mod at få gentaget de frygtelige forbrydelser der blev begået mod millioner af europæere og jøder. Hvoraf de 99% var almindelige harmløse og sagesløse borgere, der på ingen måde havde givet anledning til forfølgelse og grusom mishandling.

  Historiens lære er bl.a. at barbariet altid ligger på lur. Og hvis mængden af uvidenhed, naivitet, passivitet, cen sur og propaganda bliver for står, er visse barbariske og ondsindede kliker altid parat til at udnytte situationen.

  Se BENT BANGS indlæg kl. 13.19! (Det bør nok gentages og renskrives ved lejlighed) (snaphanen fortæller om Sverige)

 59. Af jan ulrik friis

  -

  I virkeligheden er der intet der forhindre Danmarks folkevalgte i enegang at afsløre banditter, at mindske, næsten fjerne kriminaliteten, endda hjemsende samtlige, der er rigeligt at gå igang med, helt fra start vores folkevalgte den nye passive Venstre regering, gjorde jeg opmærksom at på tide vi slår hårdt ned imod kriminaliteten den islamistiske, det er også Venstre regeringens løfte til folket, et fuld stop for migrationen af de mange islamistiske fundementalister fra Mellemøsten og fra Afrika, istedet for 0 migration som vi er lovet, det er regeringen valgt på, nu ligefrem systematisk import af volden islamistiske mænd, strømmen af islamister tilsyneladende endeløs, en milliard nye på vej, endda i helsides annoncer i Mellemøsten lover Den Danske Stat hvad vi danske aldrig selv modtog da vi passerede start, en regulær udplyndring af Danmark, vi betaler dyrt for vores egen udslettelse, når vores løftebrydere i landsforræderi bevidst inviterer endnu flere banditter til festen, en regulær udplyndringen det danske folk, en blodig massakre på vej, en planlagt destruktion af nationalstaten Danmark, udskiftningen det etniske danske folk, intet forhindrede vores folkevalgte i at afslører banditterne, men nu ved vi det vil aldrig ske, da vores folkevalgte er løftebryddere, og det der er meget meget værre!

 60. Af niels Lemche

  -

  JAN JOHANSEN, jeg kan jo ikke vide, om du er ordblind eller slet ikke kan læse. Jeg synes ellers ikke, at jeg skrev det i mit indlæg 10.58, som du citerer derfra. Er det fordi, du tilhører den kontrafaktiske måde at gengive dine kilder på, som er blevet så moderne i visse dele af special nationalkonservatismen? Eller læser du bare det i en tekst, som du selv synes står der?

  Men oi øvrigt, sat på spidsen, så tror jeg nok at et klart flertal af danskerne vil blive i EU. De ser nemlig på tegnedrengen og har ikke spor lyst til at spille hasard med deres velfærd til fordel for et eller andet nationalkonservativt projekt, som vist kun få har tillid til (vi har jo set tidligere, hvad det kan føre til).

 61. Af niels Lemche

  -

  JAN JOHANSEN, jeg kan jo ikke vide, om du er ordblind eller slet ikke kan læse. Jeg synes ellers ikke, at jeg skrev det i mit indlæg 10.58, som du citerer derfra. Er det fordi, du tilhører den kontrafaktiske måde at gengive dine kilder på, som er blevet så moderne i visse dele af special nationalkonservatismen? Eller læser du bare det i en tekst, som du selv synes står der?

  Men oi øvrigt, sat på spidsen, så tror jeg nok at et klart flertal af danskerne vil blive i EU. De ser nemlig på tegnedrengen og har ikke spor lyst til at spille hasard med deres velfærd til fordel for et eller andet nationalkonservativt projekt, som vist kun få har tillid til (vi har jo set tidligere, hvad det kan føre til).

 62. Af niels Lemche

  -

  J VEST, den tredje verdenskrig kommer kun, hvis du og dine meningsfæller kan få lov til at gøre, som I selv vil.

 63. Af Preben F1 Jensen

  -

  Jeg skal skide!

 64. Af niels Lemche

  -

  Jeg troede, at vi var sluppet af med den slags ‘indlæg’, som den genopstandne PREBEN F1 JENSEN lige har præsenteret os for. Burde retningslinierne fra september for bloggene ikke have stoppet det?

 65. Af Jan Petersen

  -

  Magthaverne har en eller anden vanvittig idé om, at de kan finde en nål i en høstak (kriminelle) ved at kriminalisere alle via registrering i en database og lade algoritmer klare opgaven. Det er ren fiktion og bedrag. Utallige gange viser det sig i praksis, at når en forbrydelse begås, er forbryderen en allerede gammel kending af politiet. Men tonsvis af såkaldte menneske- og frihedsrettigheder gør, at politiet er magtesløse – lige indtil den gamle kending begår en ny forbrydelse. Europol er ren Ludvig Holberg 🙁

 66. Af jørgen vest

  -

  Nogle mener at den 3. VERDENSKRIG allerede er i gang. Denne gang som en fortsættelse af islamisternes over 1000 år gamle krig mod Europa, hvor de igen og igen har angrebet med tusindvis af vilde og blodtørstige krigere. Som dog heldigvis blev besejret i en række store slag, bl.a. i slagene ved Tours, Toulouse, Poitiers, Konstantinopel og Wien mv. (Europæernes sejre i disse slag blev Europas redning)….. I vores tid har de jo ført sig frem med massemord og stor grusomhed mod de kristne og mange andre i Mellemøsten og Afrika.

  Nu har de så skiftet strategi, og ankommer ubevæbnede, men i millionvis. Til visse kvinders store begejstring. Bare spørg Merkel, Jelved, Stampe, Vestager og de svenske feminister. (Mona Sahlin osv.)

  Både i Tyskland, Sverige, Frankrig og England etc. har invasionen allerede ført til omfattende kriminalitet, uroligheder, voldsomheder, seriemord og hverdagsterror. I Frankrig er der nu undtagelsestilstand. Masse indvandringen er ikke så uskyldig og berigende som mange ministre, partier og MSM prøver at få det til at se sådan ud. Tværtimod kan de invaderende horder blive til en besættelseshær, og om få år kan det meste af Europa stå i flammer.

  Villy madsen fortæller at han ikke vil læse eller høre om hvad konsekvenserne af erobring og islamisering kan blive. Men alle der ikke har et så ignorant standpunkt, bør sætte sig ind i hvad der foregår eller snart kan ske. For Europas skæbnetime er ved at være inde. Politikerne og MSM svigter på stribe, og europæerne må nok til at redde sig selv, hvis vores lande ikke skal omdannes til filialer eller kopier af Congo, Somalia, Central-afrika og Saudi-arabien.

 67. Af Morten Norup

  -

  Af hvilken grund fremturer den samme ordblinde tosse med alverdens usammenhængende vrøvlerier under flere forskellige brugernavne?

  – Der er reelt kun et at sige vedr. Kasper Støvrings indlæg, nemlig det at de europæiske befolkninger må forberede sig selv og sine kære på de forestående slag.

  – Det er vigtig at man lærer sine børn førstehjælp, selvforsvar og evner mht. Skydning / jagt og fiskeri.

  Tager danskerne og europæerne sig ikke snart sammen og går på gaden og kæmper for det som de har kært, så vi snart på flugt!

  – Og skandinavierne vil herefter i historiebøgerne blive husker som det svage, uoplyste og ugidelige folkefærd, som dels forsørgede egne bødler og dels frivilligt overrakte årtusinders slid til vildt fremmede mennesker.

  Sørgeligt ……….

  Med venlig hilsen – og en god weekend til jer alle.

 68. Af Morten Norup

  -

  Af hvilken grund fremturer den samme ordblinde tosse med alverdens usammenhængende vrøvlerier under flere forskellige brugernavne?

  – Der er reelt kun et at sige vedr. Mikkel Andersons indlæg, nemlig det at de europæiske befolkninger må forberede sig selv og sine kære på de forestående slag.

  – Det er vigtig at man lærer sine børn førstehjælp, selvforsvar og evner mht. Skydning / jagt og fiskeri.

  Tager danskerne og europæerne sig ikke snart sammen og går på gaden og kæmper for det som de har kært, så vi snart på flugt!

  – Og skandinavierne vil herefter i historiebøgerne blive husker som det svage, uoplyste og ugidelige folkefærd, som dels forsørgede egne bødler og dels frivilligt overrakte årtusinders slid til vildt fremmede mennesker.

  Sørgeligt ……….

  Med venlig hilsen – og en god weekend til jer alle.

 69. Af jørgen vest

  -

  GODHEDS- OG INDVANDRINGSINDUSTRIERNE MV. HAR DESTABILISERET DANMARK, OG DE KAN BLIVE VORES FALLIT OG UNDERGANG.

  Nogle mener at den 3. VERDENSKRIG allerede er i gang. Denne gang som en fortsættelse af islamisternes over 1000 år gamle krig mod Europa, hvor de igen og igen har angrebet med tusindvis af vilde og blodtørstige krigere. Som dog heldigvis blev besejret i en række store slag, bl.a. i slagene ved Tours, Toulouse, Poitiers, Konstantinopel og Wien mv. (Europæernes sejre i disse slag blev Europas redning)….. I vores tid har de så ført sig frem med terror og massemord og stor grusomhed mod de kristne og mange andre i Mellemøsten og Afrika.

  Nu har de så skiftet strategi, og ankommer ubevæbnede, men i millionvis. Til visse kvinders store begejstring. Bare spørg Merkel, Jelved, Stampe, Vestager og de svenske feminister. (Mona Sahlin osv.)

  Både i Tyskland, Sverige, Frankrig og England etc. har invasionen allerede ført til omfattende kriminalitet, uroligheder, voldsomheder, seriemord og hverdagsterror. I Sverige er tusinder blevet overfaldet. I Frankrig er der nu undtagelsestilstand. Masse indvandringen er ikke så uskyldig og berigende som mange ministre, partier og MSM påstår. Tværtimod kan de invaderende horder blive til en besættelseshær, og om få år kan det meste af Europa stå i flammer.

  Villy madsen fortæller at han ikke vil læse eller høre om hvad konsekvenserne af erobring og islamisering kan blive. Men alle der ikke har et så ignorant standpunkt, bør sætte sig ind i hvad der foregår eller snart kan ske. For Europas skæbnetime er ved at være inde. EU-bureaukraterne, politikerne og MSM svigter på stribe, og europæerne må nok til at redde sig selv, hvis vores lande ikke skal omdannes til filialer eller kopier af Congo, Somalia, Central-afrika og Saudi-arabien.

  Se snaphanen, den korte avis og black pigeon speaks: Merkels migrant crisis. one year on/ what comes next.

 70. Af j v

  -

  Der er ingen ordblinde her, så hvad mener norup??

 71. Af Niels Larsen

  -

  Ingen tvivl.

  Muslimerne SKAL smides ud af Europa endnu en gang.

  Det bliver blodigt og det er udelukkende vore stupide politikeres skyld.

 72. Af Finn Petersen

  -

  Main Stream Media. Kommer fra USA hvor næsten alle de kendte medier CNN ABC NBC MSNBC New York Times, Washington Post osv, alle er komplet utroværdige da de er ejet af eller kun tjener eliten og staten (CIA). Det har resulteret i meget lav troværdighed (nu langt under 10% stoler på MSM)

 73. Af Jesper Lund

  -

  Jan Johansen

  Den danske befolkning kan ikke udelukkende stemme om fuldt medlemskab af Europol. Den danske befolkning kan i realiteten kun stemme om tilslutning til tilvalgsordningen, som Danmark fik mulighed at tilslutte sig i Lissabon-traktaten. Hvis der kommer en Europol-afstemming vil det være en afstemming om tlivalgsordningen plus om befolkningen ønsker at folketinget skal tilslutte sig et fuldt Europol-medlemskab. Hvis befolkning stemmer ja, kan folketinget derefter vedtage alle de retsakter, som der var flertal imod for ved sidste afstemning.

 74. Af j vest

  -

  Vi danskere vil gøre klogt i at give alle de EU-fanatiske og indvandringsbegejstrede partier en kold skulder. Disse partier har undergravet og modarbejdet det danske folks interesser i årevis, og det er på tide at udskifte dem, inden de udskifter os. Nye partier og bedre politikere er den eneste redning.

 75. Af niels Lemche

  -

  Det var noget af en shit-storm fra de nationalkonservative her: Gaderne skal flyde i blod!

  Egentlig er det fantastisk, at en mainstream publikation som Berlingeren lader dem komme til orde så massivt, så det eventuelle bortfald af nogle af de såkaldte alternative nyhedkilder på nettet kan undværes. Det er faktisk ret godt gået af Berlingeren.

  Det er også godt, at normale mennesker kan få denne propaganda at høre og se, og de oplyste i blandt os har nok en idé om, hvor man skal lede efter paralleller. Det ville faktisk være værre, hvis alt foregik i det dulgte.

 76. Af niels Lemche

  -

  Det var noget af en shit-storm fra de nationalkonservative her: Gaderne skal flyde i blod!

  Egentlig er det fantastisk, at en mainstream publikation som Berlingeren lader dem komme til orde så massivt, så det eventuelle bortfald af nogle af de såkaldte alternative nyhedkilder på nettet kan undværes. Det er faktisk ret godt gået af Berlingeren.

  Det er også godt, at normale mennesker kan få denne propaganda at høre og se, og de oplyste i blandt os har nok en idé om, hvor man skal lede efter paralleller. Det ville faktisk være værre, hvis alt foregik i det dulgte.

 77. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LEMCHE – 11. DECEMBER 2016 21:54

  Ja. Det er godt nok noget af en flok Buksemariusser som stiller op fra højrefløjen på disse blogs.
  De samme ca. ti styks hver gang.
  Måske endda mindre.
  Da en af dem tydeligvis skriver i en lang række forskellige navne.

 78. Af Jan Petersen

  -

  Ja, det er jo ikke alle, der leger “professor Tribini” højt på strå. Langt de fleste er faktisk mere jordbundne 🙂

 79. Af j nielsen

  -

  “Sjovt som NPL igen og igen forsvarer EU, uden nogensinde at tage EUs bagsider og skyggesider alvorligt.”

  Sammenlignet med en stak 3. verdenskrig galninge og deres våde drømme om blod i gaderne lyder det nærmest genialt.

 80. Af niels Lemche

  -

  J NIELSEN, nå så det er dig som også hedder Jørgen Vest! To nærmest enslydende indlæg uden indhold. I/du vil da ikke have, at jeg skal svare på noget, som du/I bilder jer ind, at jeg har sagt.

  Og så vil jeg da gerne have forklaret på en måde, som normale mennesker kan være med, dvs. ved hjælp af eksempler og logisk argumentation i stedet for primathyl i urskoven, hvad det er, der er så skidt ved EU, at du/I med fryd vil se årsagen til, at vi faktisk er rige og lever i fred, nemlig EU, skudt i sænk.

  Du/I har ikke en skid at sætte i stedet; men det er nok for meget forlangt at tro, at du/I kan tænke mere end nogle få dage frem.

  Ellers også hæver du/I bare jeres gage ved kasse 1 ovre hos Putler.

 81. Af niels Lemche

  -

  J NIELSEN, nå så det er dig som også hedder Jørgen Vest! To nærmest enslydende indlæg uden indhold. I/du vil da ikke have, at jeg skal svare på noget, som du/I bilder jer ind, at jeg har sagt.

  Og så vil jeg da gerne have forklaret på en måde, som normale mennesker kan være med, dvs. ved hjælp af eksempler og logisk argumentation i stedet for primathyl i urskoven, hvad det er, der er så skidt ved EU, at du/I med fryd vil se årsagen til, at vi faktisk er rige og lever i fred, nemlig EU, skudt i sænk.

  Du/I har ikke en skid at sætte i stedet; men det er nok for meget forlangt at tro, at du/I kan tænke mere end nogle få dage frem.

  Ellers også hæver du/I bare jeres gage ved kasse 1 ovre hos Putler.

 82. Af Jan Petersen

  -

  En “fessor” kan end ikke finde ud af – KUN at sende samme gylle én gang 🙁

 83. Af j nielsen

  -

  Jeg kan simpelthen ikke regne ud hvem Prutler er.

 84. Af j nielsen

  -

  “Muslimerne SKAL smides ud af Europa endnu en gang.

  Det bliver blodigt og det er udelukkende vore stupide politikeres skyld.”

  Velkommen til et slag “Se nu hvad du fik mig til at gøre.” Familjespillet hvor der virkelig bliver prøvet grænser af.

 85. Af Jørgen Vest

  -

  Jeg skal skide!

 86. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Bent Bang – 11. december 2016 13:19
  Polkon kan jeg ikke finde ret mange oplysninger om, men hvad angår Eurodac, så har du ret. Norge og Island, som ikke er EU-medlemmer, deltager også i Eurodac.
  Men stadigvæk er det sådan, at Norge og Island kun deltager, fordi EU giver lov til det. Eurodac ligger i EU og er styret af EU. Danmark kan formentlig også deltage i Eurodac, selv om vi ikke er med i EU, eller selv om vi er med i EU men ikke i Europol. Men det bliver på EU’s betingelser, at vi deltager i Eurodac. Det betyder, at vores egen indflydelse og vores egne muligheder for aktivt at påvirke Eurodac-samarbejdets udvikling bliver begrænset.
  Jeg forstår ulysten til at forpligte sig ud over det nødvendige til kriminalitetsbekæmpelsen, men engangsknald har også en pris. Jeg forstår stadig ikke, hvordan visse nejsigere på den ene side kan præsentere EU som et ondskabsfuldt uhyre og på den anden side kan forvente, at EU vil være storsindetheden selv lige præcis når det gælder hensyntagen til danske gratister.

 87. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har bekæmpelse af kriminelle vel ikke noget med medlemskab af en lukket loge at gøre? Eller muligvis har det . . . så man meget bekvemt kan holde dybt kriminelle pædofile, skattesvindlere og andre . . . high profiles . . . ude af kartoteket 🙂

 88. Af J. Hans en

  -

  Ja.
  Højrefløjen vil have alle fordelene ved at være medlem af EU.
  Men absolut ingen af ulemperne.
  Ret egoistisk.

 89. Af jan ulrik friis

  -

  Danmark nu så nedluset af kriminelle asylturister, ISIS radikalisering breder sig som en cancer imellem islamisterne, at vores eksistens er alvorligt truet, luk grænserne forsvarligt, at vi kommer flygtninge og kriminalitets problemerne til livs, hjemsendelse af alle unge islamistiske mænd, alle potentielle trusler, stop for alt familiesammenføring, familiesammenføringen skal fremover ske til islamisternes egne hjemlande, LUK PENGEKASSEN I , HELT I, de folkevalgte skal stå ved deres ansvar over for deres eget danske folk, konstruktiv handling, en effektiv redningsplan for Danmark, for vores danske folk, en handlingsplan, en redningsplan på bordet inden folketinget rejser på juleferie! TAK!

  Det er jo også i den Danske Regerings egen interesse at beskytte sit eget Danske Folk!!!!

  …not!

 90. Af HappyBREXIT Heimlich

  -

  Jaegerchef: Danmark skal vaere i Irak i 5 år til! Og hvad er så hensigten med denne tilstedevaerelse? Forholdene i Irak er naeppe bedre om 5 år. USA har haft mere end 10 år på sig at ordne situationen i Irak og det vil ikke sige at koere rundt i jeeps og spille hellig. Det er tid at tage ansvar og se til at få en varig loesning i stand. Det vil sige dele Irak i 2 eller 3 eller flere dele, en del til hver type af islamisme, således at de kan lade vaere at hakke hinanden ihjel. Bygge mure mellem delene og saette vagtposter ud. FINITO! Obama er en svag president, som ikke kan finde ud af hverken det ene eller det andet og som mest haenger i Merkels skoerter.

 91. Af Benny Benny

  -

  Listen over de danskerfjendske:
  Nordea
  Telia
  Just Eat
  IKEA
  Elgiganten
  Læger Uden Grænser
  Alm. Brand
  YouSee
  Spies
  TUI Danmark
  Momondo
  Sofakompagniet
  Sportmaster
  Kipling Travel
  Plan Danmark
  DriveNow

 92. Af Benny Benny

  -

  Ingen af disse virksomheder har toilet!
  Og nu skal jeg skide!

 93. Af Benny Benny

  -

  Ja, den sidste kommentar “12. december 2016 14:22 ” har jeg ikke skrevet.
  En imposter på spil.
  Det er niveauet på venstrefløjen. – and they are full of it.

 94. Af Jesper Lund

  -

  I forbindelse med den Europol-aftale, som Danmark muligvis kan få, lægges der vægt på, at vi stadig kan søge i EIS Databasen, dog indirekte via en Europol-ansat. Men hvad med oprettelse af data i databasen. Giver aftalen ikke mulighed for Danmark at oprette kriminelle eller kriminelle aktiviteter for at gøre andre EU lande opmærksom på disse?

 95. Af Kl. 14.22 er en rød sinke på spil

  -

  Flot niveau sinkerne befinder sig på

 96. Af HappyBREXIT Heimlich

  -

  Islamisterne og jihadisterne i Egypten er godt i gang med at slagte de sidste kristne koptere. Bomber kastedes for et par dage siden ind i den kirke, som er den egyptiske koptiske kirkes Sankt Peters katedral.
  Er der en eneste fladfodet/pandet, dansk, venstredrejet empatiforladt tumbe a la Zenia Stampe, som bryder sig den mindste lille smule om dette? eller vil loefte den mindste finger til de kristnes forsvar? svar Nej! hvor er Lykketofts aldrig sluttende graedekone jammer? den stråler i sit fravaer.

 97. Af Svend Jensen

  -

  @BENNY BENNY – 12. DECEMBER 2016 14:10
  Supplement til Listen over de danskerfjendske:
  Det radikale venstre
  Alternativet
  Enhedslisten
  Venligboerne
  Den tyske regering
  Den svenske regering
  Niels Hausgaard

  Støt ikke disse organisationer eller personager – de vil kun tilfredsstille deres trang til godgørenhed for DINE penge – aldrig deres egne.

 98. Af Jan Johansen

  -

  Undskyld Niels Peter Lemche.
  Det var en J. Hansen, der skrev ca. en halv time efter dig, jeg kommenterede på – helt præcist den 11. dec., kl. 11:23. Det giver bedre mening.

 99. Af Benny Benny

  -

  Ja, den sidste kommentar “12. december 2016 14:38 ” har jeg ikke skrevet.
  En imposter på spil.
  Det er elitens niveau. – and they are full of it.

 100. Af Jørgen Vestergaard

  -

  Benny Benny
  Jeg skal skide – har skidt!
  Kom for sent!
  Hvad gør man?

 101. Af P Christensen

  -

  Modstanden mod et StorEuropa gennem historien og de deraf
  følgende krige kunne være undgået hvis bare de formørkede masser kunne
  forstå at “nationalkonservatismen” ikke er comme il faut hos de priviligerede få
  ved roret.

  Sovjetunion kunne være fortsat mod Vest eller Hitler kunne have taget hele kontinentet uden den mindste modstand eller blodsudgydelse.
  Så var kontinentet i det mindste også sluppet for det tredje fatale forsøg på et StorEuropa, EU.

 102. Af Benny Benny

  -

  Vestgaard
  Du vender underbukserne om og lader som ingen ting!

 103. Af niels Lemche

  -

  P CHRISTENSEN, i begge tilfælde havde vi nok fået et storeuropa, og så skulle du enten have talt tysk eller russisk. Det tyske storeuropa skulle nok hedde Grossdeutschland!

  Så alt i alt ikke noget særlig velovervejet indlæg.

 104. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Jeg tror heller ikke, at befolkningerne kan skræmmes til at elske EU – eller noget andet for den sags skyld. Det er den helt forkerte måde at fremme elskov på. Derimod er skræmmeteknikken den helt rigtige, når det er had, der ønskes fremmet, hvilket også fremgår tydeligt i disse spalter. Hadet til EU er så ædende ondskabsfuld, at man forstår, at udslettelse er minimumsstraffen. Hvad flertallet mener er helt ligegyldigt. Vi er bare landsforrædere.

  Det er egentligt besynderligt, at et fredens projekt som EU, er i stand til at fremkalde ét så rødglødende had, at ethvert forsøg på at påpege, at EU arbejder på at fremme det fredelige samarbejde blandt europæerne, får modstanderne til at bruge sprogets værste gloser. Ufatteligt primitivt.

  Man går så vidt som til at kræve folkeafstemning, hver gang der skal flyttes et ubetydeligt komma i traktaten. Det er suverænitetsafgivelse. Derimod er der ingen, der har registreret den dødbringende suverænitetsafgivelse vi afgav med medlemskabet af Nato. Hvad er det for mekanismer i danskernes hoveder, der gør en sådan proportionsforvrængning mulig?

  EU’s mål er og skal være at samle Europa i en fælles front mod den anglo-amerikanske militarisme og den tyrkisk-islamiske fundamentalisme. Hvis vi ikke skaber et dybt integreret fællesskab, politisk, socialt, økonomisk og militært er Europa fortabt. Den ønskede nationalpolitismåstat er forsvarsløs overfor giganterne i en fjendtlig omverden. De stoppes ikke af grænsepæle og adgang forbudt skilte.

 105. Af niels Lemche

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN, du skriver så meget fornuftigt; men så udelader du noget, som gør, at man ikke kan tage dig alvorlig. Fælles front mod den anglo-amerikanske militarisme og den tyrkisk-islamiske fundamentalisme; men glemte du ikke lige Rusland og dets imperiedrømme, der fik et ordentlig knæk, da de mistede alle deres slavestater i Østeuropa, men som Putler forsøger at genoplive?

  Det er spændende, at du kan lide EU. Det kan jeg også; men du har øjensynligt intet mod russerne, og det er kontrafaktisk, når man ser på, hvad de gjorde i Østeuropa, når man som barn oplevede Ungarn 1956 og som ung Prag 1968. Eller som når man går rundt på BIDECOL i Tartu og ser på portrætterne af alle de unge officerer, der levede, da russerne besatte Baltikum, men ikke længe efter. Og polakkerne glemmer nok heller ikke Katyn-massakren, eller den måde russerne svigtede dem på under opstanden i Warszawa, som oven i købet startede som svar på russiske opfordringer.

  Tal dig bare ud af alt dette, og vær sikker på, at resten af det, du skriver ikke bliver læst som andet end ordgyderi.

 106. Af Gert Hansen

  -

  Nej, heldigvis kan befolkningerne ikke skræmmes til at elske EU.

  Specielt ikke i disse tider, hvor det viser sig på helt væsentlige punkter at være en kolos på lerfødder. Tre Nobelpris modtagere i økonomi, har kritiseret Euro projektet. Tåbeligheden med at slette de indre grænser, uden at have styr på de ydre, er tydelig for enhver. Hovedparten af befolkningerne kan se idiotien i dette, uden at EU gør sig de fjerneste anstrengelser for at bekendtgøre, hvad de har tænkt sig at gøre ved det – hvis de altså har.

  EU fik med Brexit et blåt øje. Briterne meddelte at de havde fået nok. Uroen ulmer i diverse EU lande inklusive de østeuropæiske, der ikke mindst er stærkt utilfredse med ‘flygtninge’/flygtninge situationen.

  Og hvad gør EU som svar på problemerne? Truer og skammer befolkningerne ud. Som om der er nogen fremtid i det. Eliten er så langt fjernet fra befolkningerne, at den fortsætter med at fremture med sit projekt. Selvfølgelig vælter læsset på et tidspunkt. Det kan slet ikke undgås, og er bare et spørgsmål om tid. Jo længere jo værre. Og det bliver ikke kønt at se på.

 107. Af Tage Jacobsen

  -

  “hvad de gjorde i Østeuropa, når man som barn oplevede Ungarn 1956 og som ung Prag 1968.” Ja det slog både Korea og Vietnamkrigen med længder.
  Vietnam’s befolkning idag lider stadig under de kemikalier og napalm USA hældte ned over civile. Du ved tæppe bombning mod civile landsbyer og massemord på civilbefolkningen, eller hvad?
  Det kan naturligvis aldrig slå Ungarn og oprøret i Prag.
  Ungarn er det, det samme land der nægter flygtninge ind – adgang?
  Det samme folk som ved ( skræk-frygten sidder i folket endnu, siger de ) hvad det vil sige at være flygtning og må søge mod friheden? De glemmer hurtigt, eller hvad?

  ” Og polakkerne glemmer nok heller ikke Katyn-massakren, eller den måde russerne svigtede dem på under opstanden i Warszawa, som oven i købet startede som svar på russiske opfordringer.”
  Jøderne glemmer nok heller ikke Polakkerne og deres hjælpsomhed!

 108. Af Hul igennem?

  -

  ” Man binder os på mund og hånd..”
  Død over cognacklovnen og hans flæskefede floskelstøtter og udbyttere og sugemaller.

 109. Af niels Lemche

  -

  TAGE JACOBSEN, undskyld, hvad rager Korea og Vietnam egentlig os? Takket være dem elendige ende på Koreakrigen dømte man halvdelen af koreanerne til at leve under et kommunistisk diktatur, der siger spar tro til alt i dag. Næppe helt så vanvittigt som Pol Pots kommunistiske diktatur i Cambodia, men ikke langt fra. Vietnam er, så vidt jeg forstår, hastigt på vej fremad; men krigen der varede for længe og var unyttig, som det siges meget rigtigt af den vietnamesiske kommandant i slutningen af “We were Soldiers …” Spild af liv. I virkeligheden blev det amerikanske samfund ramt lige så hårdt af den krig, om end på andre måder, med en nærmest total moralsk deroute, der ledte videre ind i vor tids skævvridning af samfundet derovre. De har virkelig brug for at finde deres rødder igen, og hvis Trump kan hjælpe med til det — hvilket jeg stærkt tvivler på — så skal han få min stemme (hvilket han sikkert er ligeglad med).

  Så vil du mere udenomssnak?

 110. Af niels Lemche

  -

  TAGE JACOBSEN, undskyld, hvad rager Korea og Vietnam egentlig os? Takket være dem elendige ende på Koreakrigen dømte man halvdelen af koreanerne til at leve under et kommunistisk diktatur, der siger spar tro til alt i dag. Næppe helt så vanvittigt som Pol Pots kommunistiske diktatur i Cambodia, men ikke langt fra. Vietnam er, så vidt jeg forstår, hastigt på vej fremad; men krigen der varede for længe og var unyttig, som det siges meget rigtigt af den vietnamesiske kommandant i slutningen af “We were Soldiers …” Spild af liv. I virkeligheden blev det amerikanske samfund ramt lige så hårdt af den krig, om end på andre måder, med en nærmest total moralsk deroute, der ledte videre ind i vor tids skævvridning af samfundet derovre. De har virkelig brug for at finde deres rødder igen, og hvis Trump kan hjælpe med til det — hvilket jeg stærkt tvivler på — så skal han få min stemme (hvilket han sikkert er ligeglad med).

  Så vil du mere udenomssnak?

 111. Af Niels Larsen

  -

  @ Tage Jacobsen – 13. december 2016 00:56

  Nej. Ungarerne glemmer ikke hurtigt.

  De husker kun alt for godt, hvad der sker, når islam holder sit indtog og underkuer ikke-muslimerne. Derfor siger de nej til at modtage det udskud, der kommer sydfra – og det burde vi også gøre.

  Muslimer er vore fjender og har alle dage været det – langt mere og langt værre end russerne nogen sinde har været.

  Personligt vil jeg ikke løfte en finger for at hjælpe en muslim – uanset årsagen til at hjælp er nødvendig.

  Korea var en nødvendig krig efter den blev startet af de vanvittige kommunister i nord. Blot en skade, at vi ikke førte den til ende, selvom det var blevet endnu dyrere i blod. Vietnam var også nødvendig for at standse ondskaben i kommunismen. Men den blev tabt på hjemmefronten fordi de vestlige politikere ikke ville gå hårdt nok til biddet.

 112. Af jan ulrik friis

  -

  Norden burde også lukke grænserne af for anglo-amerikanske militarisme, den islamiske fundamentalisme, og EU’ dødskulten inden alt bliver for sent, for EU går ikke at redde, men enkelte nationalstater kan endnu skånes.
  Vi elsker jo alle Europa ligesåmeget som vi hader EU, for EU har nu sat sig i hovedet at udskifte, at nedslagte den oprindelige etniske europæiske befolkning, du og jeg, udskifte i en 24/7 Frontex import af islamister fra Mellemøsten og Afrika.
  Idag står skolerne jo med en flok elever, hvoraf mange – somme tider flertallet – er fremmede for dansk kultur, og hvis forældre tager afstand fra dansk kultur og ikke ønsker at deres børn udsættes for den, fordi de er fuldt og fast overbevist om at islam er det eneste rigtige…….islamisterne er jo heller ikke dummere end at de også kan se, hvad vi alle ser, at EU ønsker Europa forvandlet i et islamistisk kalifat!
  Dertil borgerkrigen som nu med sikkerhed vil komme, ‘nedslagtningen’ er nok ordet, ‘massakren’ vil nok bedst beskrive hvad vi har i vente, og et totale økonomiske kollaps, er EU endnu en god ide når alt i flammer, i en stor religiøs sindsforvirring, en ren overlevelse, mon ikke den første dag hvor pengeautomaterne tager slut, at euro = 0, at kaos – anarki – volden total!
  Men det skal ikke lykkedes EU helt at udslette det europæiske folk, for “den der graver en grav for andre falder selv deri!”
  Fremlæg istedet åbent planerne, at folket kan se hvad EU & Nato har gang i, Frontex planerne for udslettelsen af nationalstaten, planerne for udslettelsen af Danmark, den etniske udrensning, nu foregår alt i hemmelighed i Brussels EU og Nato imellem gør de op i de sene nattetimer, planlægger de udplyndringen og slaget om Europa.
  Fremlæg offentligt disse EU – Nato planer for udslettelsen af EU’s nationalstater, på tide befolkningen sort på hvidt presenteres for den barske virkelighed.
  Tror en af grundene til at danskerne stadig sover er at en ny generation, de ikke har erfaring
  med at bliver overtaget af islam og lignende, 1939 – 1945 var kun en light version af hvad Danmark nu har i vente, en ny generation vokset op med ren DR monopol propaganda, i denne naive tro at vores folkevalgte vil hjælpe vil redde os, det vil de ikke, i den tro vores folkevalgte på vores side, den dag vi får erfaring
  er det for evigt for sent!
  Altså stop islamiseringen af Danmark…….nu….

  …….hvad disse vil modsætte sig:
  EU – Nato – Frontex – IMF – USA – Erdogan – Merkel – Hollande – Løkke – Georges Soros – Clinton Foundation – våben & godhedsindustrien ………alle ønsker en udslettelse og udplyndring af nationalstaten Danmark………
  ect:
  Det radikale venstre
  Alternativet
  Enhedslisten
  Venligboerne
  Den tyske regering
  Den svenske regering
  Nordea
  Telia
  Just Eat
  IKEA
  Elgiganten
  Læger Uden Grænser
  Alm. Brand
  YouSee
  Spies
  TUI Danmark
  Momondo
  Sofakompagniet
  Sportmaster
  Kipling Travel
  Plan Danmark
  DriveNow

 113. Af J. Hanse n

  -

  Niels Larsen.

  Korea krigen blev ikke startet af Nordkorea.
  Korea krigen blev startet på Jeju Island.
  Hvor Sydkorea og USA myrdede ca. 50000 mennesker fra 1948 til 1949.
  Herefter var Korea krigen uundgåelig.
  Krigen drejede sig om, hvorvidt Korea skulle være kommunistisk eller fascistisk.
  Nord blev kommunistisk. Syd fascistisk.
  I syden indsatte USA en lang række diktatorer.
  Indtil for tyve år siden var Sydkorea et diktatur som var værre end Nordkorea.
  I de sidste par år har Sydkorea været i opløsning.
  Jeg overværer det fra første række.
  USA er inderligt forhadt af alle unge Sydkoreanere.
  Indtilfor ti år siden var det strafbart i Sydkorea at nævne forbrydelserne på Jedu Island.
  Idag har Sydkorea undskyldt for forbrydelserne.
  USA har ikke.
  USA undskylder aldrig for sine forbrydelser.

  I Korea var USA den hovedansvarlige for ca. 4000000 døde.
  Nogenlunde det samme i Vietnam.

  Før og under Anden Verdenskrig var Ungarn fascistisk.
  Og allieret med nazityskland.
  Hvorefter Sovjet holdt fascismen i ave i landet, indtil Sovjet brød sammen.
  Herefter blev Ungarn en del af EU.
  Og blev øjeblikkeligt fascistisk igen.

 114. Af Tage Jacobsen

  -

  “We were Soldiers …” Spild af liv. I virkeligheden blev det amerikanske samfund ramt lige så hårdt af den krig, om end på andre måder, med en nærmest total moralsk deroute, der ledte videre ind i vor tids skævvridning af samfundet derovre”

  Hvad har virkeligheden med en Amerikansk FILM fra HOLLYWOOD at gøre?
  Du skriver vi skal passe på russerne p.g.a. Ungarn og oprøret i Prag hvilket jeg sammenligner med USA adfærd i Vietnam og Korea.. Du har åbenbart ikke en klap forstand på hvad der skete i Vietnam og hvad det land STADIG lider under.
  USA har aldrig betalt en Dollar i erstatning og civilbefolkningen har stadig ar på sjælen.
  Hvor mange tæppebombninger af civile byer fortog Sovjet i Ungarn og Prag?
  NordKorea er hverken socialistisk eller kommunistisk ved du overhovedet hvad kommunisme betyder? Det er tydeligt at du er fuldstændig kommunistforskrækket hvilket jeg troede var et levn fra en ufattelig ubeskrivelig opfattelse af verden.
  ps. oprøret i både Ungarn og Prag var fortaget af kommunister med en anden opfattelse af kommunismen end hvad de forstod i Moskva og du er antikommunist, så derfor ved jeg du er total ligeglad med Ungarn og Prag dengang og i dag. Du skulle derfor netop råbe op når de i dag bruger – benytter de samme metoder de beskyldte – anklaget kommunisterne for, eller hvad? ( jeg må godt, du må ikke)
  Jeg råber op og skælder dem ud og spørger om de aldrig har lært noget og derfor gentager historien sig.
  Det er ikke hvad folk siger de er, men deres opførsel- adfærd der indekere hvad de er.
  Du svare ikke men stiller spørgsmål og det er at tale udenom.

 115. Af niels Lemche

  -

  JUF, dine indlæg lyder som om, I ikke har været et øjeblik ædru ovre hos jer siden Trumps sejr. Waw, jeres egen mand i Det Hvide Hus! Bekræftet med valget af udenrigsminister. Det triste for jer er, at han ender for en rigsret, hvis CIA kan fremlægge dokumentation, der er stærk nok. Jeg er ikke i tvivl om, at kongressen slæber ham for retten inden udløbet af de første fire år, og han får ikke en chance for genvalg.

  og J. HANSE N, hvor mange menneskeliv har Kim-dynastiet på sin samvittighed? Din historieviden/udlægning er meget eklektisk. Hvor meget er Sydkorea i opløsning? Mere end Brasilien? I hvert fald kan begge lande skille sig af med korrupte statsledere. Hvor ofte er det sket i Nordkorea?

  Mht Ungarn, da, så føles den nuværende status dernede så meget mere bedrøvelig for os, der var vidne til 1956 begivenhederne. Men det er jo ikke en naturlov. Italien var også fascistisk og allieret med Tyskland; men at hævde, at Italien er fascistisk idag er simpelhen kontrafaktisk; men det gør du heller ikke. Din skildring af de kommunistiske paradisser i Østeuropa er derimod direkte kontrafaktisk. Indhegnede fattiggårde.

 116. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lemche
  Jeg har aldrig troet, at jeg nogensinde ville komme til at beundre en amerikansk præsident – bortset fra Obama naturligvis – der trods alt forsøgte at efterlade verden værre end var. Det lykkedes ikke helt, men han forsøgte – mere kan man vel ikke forlange af en amerikaner. Netop derfor har jeg det underligt med, at jeg er vildt begejstret for Trump.

  Tænk at han kunne få den vanvittige ide at udnævne en udenrigsminister, der ikke nærer et brændende had til russere. En mand der ikke har sin baggrund i Mccarthyismen, KKK eller som helt lille ikke har fået psykisk og fysisk indoktrineret, at kommunister og russere ikke er mennesker, men en slags dyr, der bør udryddes.

  Det er det mest fantastiske nogen amerikansk præsident nogensinde har gjort. Min beundring gør mig stum. Trump har skabt sig en plads i historien, inden han kom på kontoret. Men selvfølgelig bliver sådan en mand ikke godkendt af kongressen. Man kunne jo risikere at fået fredeligt og harmonisk forhold til Rusland.

  Kongressen er nødt til at kræve en udenrigsminister der kan eller har dokumenteret et grundlæggende urokkeligt russerhad. Det er dette had, der er den helt nødvendige baggrund for den amerikanske våbenindustri, det eneste industri USA har tilbage, der giver overskud.

 117. Af jan ulrik friis

  -

  Lem che…..CIA vil aldrig kunne frembringe nogen dokumentation, selv om de aflytter alt og alle, har de aldrig fremlagt nyttig konstruktiv dokumentation, CIA vil aldrig være istand til at fremlægge, for informationen findes ikke. CIA afslørrede da også selv at ingen terrorister er blevet afløret på den konto af konstant overvågning, aflytning af alt muligt, CIA kvæles simpelhen i information, bjerge af forældet information, at de nu istedet efter behag frembringer diverse løgne, uden nogensinde at fremvise ægte dokumentation, fordi der er ingen dokumentation for deres løgne!
  CIA bekæmper systematisk sandhed, ved at stoppe alle whistleblowers såsom Julian Assange og Edward Snowden…..CIA i sig selv en joke, en meget dyr joke…….Trump burde som det første nedlægge CIA med et pennestrøg, mon ikke også Trump har afsløret MSM & CIA , at “enof is enof!” Trump har ikke brug for MSM og CIA er kun slangeyngel!
  Trump burde afkræve CIA dokumentation for deres alle løgne, og når dokumentationen ikke kommer, et fuldt stop alt finansering af CIA og øjeblikkelig nedlæggelse, CIA tror de er hævet over loven, men det er de ikke!

 118. Af niels Lemche

  -

  JUF, hvis du havde læst dig dybere ind i emnet, ville du have opdaget, at CIA hverken er den eneste efterretningsorganisation i USA eller den første, der har været fremme mht. den russiske indblanding. Jeg forstår, at NSA og Homeland Security også har været omkring emnet med lignende konklusioner. Så Trump skulle i givet fald nedlægge alle de amerikanske efteretningstjenester. Det kunne I nok lide; men tro mig, det sker ikke. Hvad Trump kommer til at betyde, tja, måske et forsøg på at regere USA fra golfbanen ligesom Eisenhower uden at have Eisenhowers organisatoriske geni. Og den der med det militærindustrielle kompleks: Trump har jo tydeligt meldt ud, at nu skal der penge til det amerikanske forsvar! Deres nye flattop, George Bush, er lige taget til Middelhavet, for at vise den russiske plimsoller, hvor skabet står. Den næste, af den nye Gerald Ford klasse, indgår i aktiv tjeneste til næste år, den næste, John F. Kennedy om tre år, osv. Og med de høge–generaler–han har nomineret, så drømmer de små russere, hvis de tror, at Trump vil lade den gøre, hvad de har lyst til.

  Men det er klart, at russerne vil benægte alt … hele vejen ned i helvede.

 119. Af niels Lemche

  -

  JUF, hvis du havde læst dig dybere ind i emnet, ville du have opdaget, at CIA hverken er den eneste efterretningsorganisation i USA eller den første, der har været fremme mht. den russiske indblanding. Jeg forstår, at NSA og Homeland Security også har været omkring emnet med lignende konklusioner. Så Trump skulle i givet fald nedlægge alle de amerikanske efteretningstjenester. Det kunne I nok lide; men tro mig, det sker ikke. Hvad Trump kommer til at betyde, tja, måske et forsøg på at regere USA fra golfbanen ligesom Eisenhower uden at have Eisenhowers organisatoriske geni. Og den der med det militærindustrielle kompleks: Trump har jo tydeligt meldt ud, at nu skal der penge til det amerikanske forsvar! Deres nye flattop, George Bush, er lige taget til Middelhavet, for at vise den russiske plimsoller, hvor skabet står. Den næste, af den nye Gerald Ford klasse, indgår i aktiv tjeneste til næste år, den næste, John F. Kennedy om tre år, osv. Og med de høge–generaler–han har nomineret, så drømmer de små russere, hvis de tror, at Trump vil lade den gøre, hvad de har lyst til.

  Men det er klart, at russerne vil benægte alt … hele vejen ned i helvede.

 120. Af niels Lemche

  -

  JUF, hvis du havde læst dig dybere ind i emnet, ville du have opdaget, at CIA hverken er den eneste efterretningsorganisation i USA eller den første, der har været fremme mht. den russiske indblanding. Jeg forstår, at NSA og Homeland Security også har været omkring emnet med lignende konklusioner. Så Trump skulle i givet fald nedlægge alle de amerikanske efteretningstjenester. Det kunne I nok lide; men tro mig, det sker ikke. Hvad Trump kommer til at betyde, tja, måske et forsøg på at regere USA fra golfbanen ligesom Eisenhower uden at have Eisenhowers organisatoriske geni. Og den der med det militærindustrielle kompleks: Trump har jo tydeligt meldt ud, at nu skal der penge til det amerikanske forsvar! Deres nye flattop, George Bush, er lige taget til Middelhavet, for at vise den russiske plimsoller, hvor skabet står. Den næste, af den nye Gerald Ford klasse, indgår i aktiv tjeneste til næste år, den næste, John F. Kennedy om tre år, osv. Og med de høge–generaler–han har nomineret, så drømmer de små russere, hvis de tror, at Trump vil lade den gøre, hvad de har lyst til.

  Men det er klart, at russerne vil benægte alt … hele vejen ned i helvede.

 121. Af Niels Larsen

  -

  @ Niels Lemche – 13. december 2016 16:10

  Det er muligt – og endog tænkeligt – at Rusland forsøgte at påvirke valget i USA. Og hvad så?

  Gjorde EU ikke det? Gjorde vore hjemlige politikere ikke det? Gjorde vore påvirkningsagenter (= de udsendte valgmedarbejdere) ikke det?

  Og har NSA ikke snaget i både dit og dat?

  Spar på hykleriet. Alle snager hos naboen – hvis de har midlerne.

  Jens Hansen gider jeg ikke svare.

 122. Af jan ulrik friis

  -

  Lem che……..jeg havde egentligt forventet at Professoren fremlagte nogen form for dokumentation, nogen form for missink link, men den kom ikke, for den findes ikke, som et dække over CIA deres spind af løgne……Trump ønsker tilsyneladende at stoppe denne sindsyge F-35 fabrikation af et “jagerfly” der aldrig nogensinde kommer til at flyve: “I do hear that it’s not very good. I’m hearing that our existing planes are better. And one of the pilots came out of the plane, one of the test pilots, and said this isn’t as good as what we already have,” Trump said. “And to spend billions and billions of dollars on something that maybe isn’t as good ……..”
  F-35 er at eventyrer pilotens liv!
  Om Trump så logiskt tænkende at stoppe F-35 vanvidet, om danskerne så dumme at købe….. tror jeg udmærket Trump kan finde på at fjerne CIA, også Hr Lem che med dine egne ord: ” Det triste for jer er, at han ender for en rigsret, hvis CIA kan fremlægge dokumentation, der er stærk nok. Jeg er ikke i tvivl om, at kongressen slæber ham for retten inden udløbet af de første fire år, og han får ikke en chance for genvalg.”

  Ja klogt af Trump at helt fra start fjerne CIA, at det ikke kommer til duell!

  Et overraskende godt indlæg af J Han sen 12:07
  fin beskrivelse af USA deres dystre rolle i Nord og Sydkorea og i Vietnam.
  Dog vil jeg kalde Ungarn deres regering populistisk, og bestemt ikke facistisk, hvad hører fortiden til, som du også beskrev i før og under Anden Verdenskrig allieret med nazityskland, idag Victor Orbans Ungarn et lysende forbillede imod den pt. islamistiske invation af Europa, men EU også Løkke regeringen er virkelighedsresistente!

 123. Af niels Lemche

  -

  JUF, som jeg skrev vil I benægtedet hele vejen til helvede.

  Men jeg forstår godt Putler, for i hans optik gælder det om at få fjernet alle hindringer for en aggressiv udenrigspolitik. Det er sådan set legitimt nok ud fra hans synsvinkel. Cyberkrigen regner han vel også med at vinde; men når vesten med sine fuldstændig overlegne ressourcer går igang, bliver han nok den lille igen. Hans ‘intellegensia’ er af begrænset omfang og har begrænset begavelse. Nu kan I ikke engang spille skak længere, i hvert fald ikke godt nok til at slå en enlig nordmand.

  Trump fjerner ikke CIA, og det kan han ikke gøre med et pennestrøg. Her er hele tiden det, I misforstår med USA. Præsidenten har meget at skulle have sagt; men har han ikke kongressen med sig, så er han ‘a lame duck’. Vi kan bare se på, hvad Obama egentlig fik igennem på otte år.

  Og der er altså nogle tunge drenge blandt republikanerne, som hellere vil se Trump hængt i lygtepælen uden for Det Hvide Hus end se ham som en executive force. Trump blev valgt, og det er han selvfølgelig glad for; men er han overhovedet interesseret i den arbejdsbyrde, der følger med? Han gør alt for at bevare kontrollen med sit økonomiske imperium. Hvordan reagerer han, når han tvinges til at vælge? Vi kan se fra dagen nyheder, at han lige har aflyst en pressekonference, der skulle fortælle om hans planer med at frigøre sig fra sit firma.

  Men glæd jer, så længe I kan. Trump har valgt en række høge, de tre firestjernede generaler. Han kan derimod med anklagerne mod ham for at være russernes lakaj ikke spille soft i forholdet til Rusland. I får derovre en hård opvågning.

 124. Af Flemming Lau

  -

  Det er altid en god ting at se på hvilket militært isenkram israelerne vælger. Når de har indkøbt “skidtet” skiller de det ad og bygger det op så det passer til deres operative forhold og så virker det altså. Det interessante er at det israelske flyvevåben valgt F-35.
  Deres udmeldinger er at det er en luftbåren platform der er så langt forud for sin tid at de aldrig har oplevet noget lignende. Der er ikke noget der skal skilles ad. Til gengæld er toppen af den vestlige verdens ingeniører herunder Israels med indover. I øjeblikket har man ikke fra Israels side, fantasi til at sætte begrænsninger for, hvorunder man kan udvikle softwaren til dette fly. Trump er selvfølgelig træt af de løbende omkostninger, og at der ikke er sat en Deadline. Mon ikke den snart bliver sat og så må ekspertisen tage den derfra!

  Mht Korea, så var det faktisk FN mod Nordkorea (Kina, Sovjet). Og angående Vietnam så er det forkert at tale om et homogent folk. Nordvietnam var mestensdel af kinesisk afstamning, Området ved den 16 breddegrad og syd herfor (Hue,) var af bornetisk afstamning og hele del sydlige del var af cambodjansk afstamning og mange var katolikker. Da grænsen mellem nord og syd blev etableret var der ca 800 000 der gik mod syd og ca 80 000 der gik mod nord. Nord forsøgte konsekvent at destabilisere syd fra midten af 50 erne. I ’59 kunne man i Berlingske læse om et Laos der forgæves kæmpede imod nordvietnamesisk aggression.

  Nord Korea ligger idag på en klar førsteplads hvad angår manglende religions frihed. Vietnam ligger på en 16 ende plads!

 125. Af Allan Hansen

  -

  Hvad er problemet ?
  eller hvor svært kan det være?

  https://www.youtube.com/watch?v=tJnW8HRHLLw&feature=youtu.be

 126. Af niels Lemche

  -

  FLEMMING LAU, du må simpelthen affinde dig med, at Putlers små cybersoldater har frit spil til deres kontrafaktiske indlæg her på disse blogs. Derfor får de alle de vanvittige indlæg mod NATO, EU og hvad ved jeg publiceret. Dit indlæg om israelerne er supergodt, for er der nogen, der ikke har råd til fejltagelser, så er det israelerne. Det er liv og død for dem — hver dag. Putler har ekstratravlt, hvis man skal tro Borgström, fordi timeglasset er ved at løbe ud for en økonomi i frit fald. Jeg vil dog selv mene, at det ikke er uden risiko, hvis Rusland falder ud. Vi har set efter Sovjetunionens fald, hvor farlig den utæmmede kapitalisme er, bedst illustreret af finans- (bank-) krisen for ti år siden. Men Rusland er i farezonen. Det er nok derfor Trump vender interessen og skytset mod Kina. Rusland er ingen trussel.

  I gamle dage var det de lokale kommunister, SFere, mv., der spillede rollen som russernes nyttige idioter. I dag er det de nationalkonservative. De første havde ideologiske interesser, de andre er bare interesseret i at rive alt det ned, som vi har genopbygget siden Den 2. Verdenskrig. Deri ligner de unægtelig brunskjorterne fra 1930erne.

 127. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  Rusland er ufarlig for USA. Men de kan lave rigtig meget ballade for EU. Jeg læste godt Borgsmidts gode analyse, men kineserne er nu storaftager af russisk gas. Og snart også hvem..? EU. Rusland er ligeså rig på mineraler som US, de er bare dårligere forvaltere. Til gengæld er folket vant til at bære ufattelige lidelser og det tror jeg faktisk ikke nutids danskeren eller europæeren er.
  Med det had russeren tilsyneladende har bygget op mod Vesten på det sidste, er Putin en ting, men hvis en type som Sirinovski, får magt, så er det ikke en walk over!

  Hvad angår de nationalkonservative, ja så leger vi med ilden og vi risikerer at blive brændt noget så eftertrykkeligt. Og det er vort ansvar. Men vi gider ikke formynderiet mere. Det definitivt slut! Om den “katolske magtbrynje” i EU fatter det, eller nogensinde kommer til at forstå det, har jeg min tvivl. Og hvis det ikke lykkedes at bevare det europæiske samarbejde, ved at man besinder sig fra centralt hold må jeg blot konkludere C’ est la vie!

 128. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Problemet er, at USA’s næste større mål er eller – efter Trump – var at få Rusland underlagt Nato- imperiet, der lider af samme Drang nach Osten, som Nazi-imperiet. Nato er en fortsættelse af det tredje riges politik. Amerikanerne forstår ikke, at russerne ikke for længst har smidt sig fladt ned og overgivet sig, selvom Nato har stablet enorme mængder at militært udstyr og personel op langs Ruslands grænser. Krim smuttede i første omgang, men mon ikke det lykkes med et par a-bomber? Det plejer det.

  Det kan undre, at Europa ikke sætter hælene i og bremser Nato. Rusland er et europæisk land, en del af Europa og har samme rettigheder i Europa som alle andre europæiske lande herunder retten til sikre grænser. Hvordan er det er gået til, at et ikke-europæisk land, USA, har fået rettigheder og europæiske forhold, er en gåde.

  Amerikanerne ønsker brændende et nyt jerntæppe i Europa som forløber for en ny varm krig på europæisk territorium. USA elsker krige på andre landes territorier. Amerikanerne derhjemme må ikke mærke andet end øget omsætning til gavn for amerikansk økonomi, når konkurrenterne er smadret. Mere genialt sygt kan det ikke være. Hvorfor laller europæerne bare med?

 129. Af Allan Hansen

  -

  Om at skide i havet!

  Et gammelt kinesisk ordsprog siger:
  ” Hvis du drikker af den samme flod, som du
  skider i ,,,,,,,,, så er du på røven!

  TAO

 130. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LEMCHE – 13. DECEMBER 2016 13:32
  “Din skildring af de kommunistiske paradisser i Østeuropa er derimod direkte kontrafaktisk.”

  Jeg har intet skrevet om Østeuropæiske paradiser.
  Spar mig for dine stråmænd.

 131. Af I. Hansen

  -

  Det er mig en GÅDE at retten i sin tid dømte at Danmark ikke afgav suverænitet ved Schengen – og at der derefter ikke behøvede at være folkeafstemning !!!!!!

  Alle de afstemninger vi gennem tiden er blevet snydt for, er RENE politiske domme.

  Div. traktater og aftaler og anden manipulation, har løbende undergravet DK mf. og har medført eu-modstand fra befolkningerne i eu generelt – bortset fra dem der profiterer på det.

  HOVEDPARTEN af eu-landene er dybt korrumperede —- hvordan kan man på noget som helst område forvente reelt samarbejd?
  Flere af eu-landene agerer skattely for andre eu-lande = stjæler skattekroner.

  Folkevandringerne mod nord er jo indlysende forudsigelige!!!!

  eu er en samling fuldstændig uforenelige kulturer og moralkodeks, som skal holde sig til et vist handelssamarbejde.
  Selvfølgelig skal vi samarbejde på udvalgte områder – det har alle interesse i………..men det der foregå nu er jo way out !!!! .

 132. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Mikkel Anderson
  “At gøre det, lidt eller meget, sværere for danske myndigheder at søge oplysninger til kriminalitetsbekæmpelse er altså et politisk valg. Et valg, der indebærer, at man udsætter enten danske eller udenlandske borgere for en risiko.”
  Man kunne vel også påstå, at man beskytter sin tilgang til data og derved gør det væsentligt svære, at få information om danske statsborger i EU.
  Nu samler man bunken som man plejer og skulle der være information om forgående/ planlagt angreb på dansk territorium vil man naturligvis fra Europol være 100% behjælpelig.

 133. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lemche
  Det er forbløffende, at du har kunnet konvertere dit primitive gennemperverterede kommunisthad til et ligeså primitivt gennemperverteret russerhad. Alt tyder på, at du på grund af alderen er fuldstændig fastlåst i et sæt fordomme. der ikke giver dig andre holdningsmuligheder.

  Selv om situationen og nutiden er helt anderledes end før, har du magtet at bevare og transformere din ungdoms tåbelige forestillinger om stalinisme til putinisme eller Putlerisme, som du kalder det, for at forværre udtrykket. Det er så puerilt.

  Det er naturligvis ulykkeligt, men ikke ualmindeligt, tværtimod. Forkalkningen sætter ind og hindrer videre udvikling. Det er selvfølgelig ærgerligt, men du har nået det tidspunkt, hvor man ikke længere har et standpunkt til man tager et nyt. Det er du afskåret fra.

  En klog mand sagde engang, at hvis man ikke er konservativ som ung, har man ikke noget hjerte, og hvis man ikke er kommunist som gammel, har man ingen hjerne. Du er et eksempel på, at han har ret.

 134. Af Niels Larsen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen: “En klog mand sagde engang, at hvis man ikke er konservativ som ung, har man ikke noget hjerte, og hvis man ikke er kommunist som gammel, har man ingen hjerne. Du er et eksempel på, at han har ret.”

  Næh. En klog mand sagde engang, at hvis man ikke er socialist som ung, har man ikke noget hjerte, og hvis man ikke er konservativ som gammel, har man ingen hjerne.

  End ikke det havde du fået rigtig fat i.

 135. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jep, så hvem er den senile her, mon ikke stakkels JVM?

  Men en gang imellem kan man dekonstruere hans falske facade. Det er egentlig sjovt.

 136. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jep, så hvem er den senile her, mon ikke stakkels JVM?

  Men en gang imellem kan man dekonstruere hans falske facade. Det er egentlig sjovt.

 137. Af Niels Larsen

  -

  @ Lemche

  Eftersom hr. J. V. Madsen er stalinist og vel derfor i en ret høj alder (selv sammenlignet med os to), så er det da nærliggende at antage, seniliteten er helt på hans side. 🙂

 138. Af Niels Larsen

  -

  I må tro jeg er lidt tilbage stående, men jeg skal skide!

 139. Af Niels Larsen

  -

  En troll har forvildet sig herind kl. 16:59… :-/

 140. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Larsen
  Din version stammer fra Churchill, der ligesom du og Lemche ikke hører til de skarpeste knive i skuffen og som derfor er konservative hele livet. Den version giver overhovedet ingen mening for andre end konservative. At hævde at nogen kan gå fra at være socialist til konservativ betyder, at man skulle kunne udvikle sig fra at være begavet til hjernedød dumhed. Det strider mod enhver logik. Det er ikke udvikling.

  Det konservative DNA modstår alle forsøg på at lade virkeligheden påvirke sanserne. Desværre påvirker det ikke evnen til formering. Tværtimod. Derfor repræsenterer I et flertal, der bremser enhver udvikling og hindrer samfundet i at fungere hensigtsmæssigt.

 141. Af niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, han har huseret i et par dage. Vi skal vel opfordre blogejeren — Berlingeren — til at få ham identificeret og forment adgang. Vi kan sagtens skændes uden fækalier.

 142. Af Niels Larsen

  -

  @ Jørgen Villy Madsen: “Det konservative DNA modstår alle forsøg på at lade virkeligheden påvirke sanserne. Desværre påvirker det ikke evnen til formering. Tværtimod. Derfor repræsenterer I et flertal, der bremser enhver udvikling og hindrer samfundet i at fungere hensigtsmæssigt.”

  Det forekommer særdeles underligt, eftersom mennesket gennem det meste af sin eksistens i historisk tid har hældt noget mere til den konservative side end til den socialistiske. Bortset fra det 20. århundrede forstås – men det gik jo også mest med ævl og kævl, ikke sandt? Og i den østlige del af Europa under kommunismen endvidere med nød og elendighed. 🙂

  Nu er det så godt nok stokkonservatismen i form af islam, der giver kvaler, men det kommer vi nok over hen ad vejen. Den er jo ikke repræsentativ for den civiliserede del af verden.

  @ Lemche

  Ja, det går helt fint uden.

 143. Af P Christensen

  -

  Hvad angår intervention i andres valg, smager Uncle Sam blot sin egen medicin.
  Hvem husker fx ikke Chile, Allende og Pinochet i 1973?

  Men enhver anti-nationalist er vel også imod at de enkelte lande klarer
  ærterne selv? I globaliseringens grænseløse tid bør man ikke være
  bornert hvad angår fremmede.

 144. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Putin og Rusland af i dag, er lige så liberalistisk som Trump´s USA..EU burde alliare sig med med Kina og Japan mod disse to, og snarest England…Næh, det er nødvendigt af have både Russer og Amerikaner had i blodet..Ellers bliver verden simpelthen ikke bedre! De er begge forbryder stater mod deres egen befolkning, naboer mv..Kina derimod har indtil videre så godt som intet foretaget sig mht. war mongering..Hvis vi ser bort fra Tibet naturligvis, som skal være selvstændigt.

 145. Af Thomas. Borgsmidt

  -

  Niels Larsen
  “I må tro jeg er lidt tilbage stående, men jeg skal skide!”
  Hør hvad med at holde på din afføring og lade voksende mennesker klare debatten.
  Skolelære

 146. Af Niels Larsen

  -

  Thomas. Borgsmidt

  Ingen kan gardere sig mod en troll… :-/

 147. Af Kim Kristensen

  -

  Vedr. den aktuelle debat om Europol-spørgsmålet

  I den aktuelle debat om Europol-spørgsmålet skinner det igennem, at det vil være helt og aldeles katastrofalt for dansk politi, hvis vi ryger ud af Europol. Mange tror, at dansk politi slet ikke vil være i stand til at samarbejde internationalt, hvis vi ikke er medlem af Europol.

  Men det er slet ikke tilfældet. Udelukkelse fra Europol betyder blot, at vi i stedet benytter det overordnede Interpol-system, der dækker alle lande i verden, og ikke kun europæiske lande.
  annonce:

  Rigspolitichefen har i et TV-indslag for nogen tid siden givet udtryk for, at Belgien i forbindelse med de seneste terrorsager i Belgien har haft stor gavn af Europol. Rigspolitichefen oplyste ikke noget om, i hvilke sager Danmark har haft gavn af Europol.

  Hvis vi ryger ud af Europol, ryger vi ud af Europol Information System – eller EIS-databasen, som den kaldes i daglig tale. I databasen kan politiet lede i flere tusinde beviser, personbeskrivelser og forbrydelser efter kriminelle, der arbejder på tværs af landegrænser.

  I mine 44 år i politiet, herunder de seneste 17 år beskæftiget med udlændingesager, inklusiv samarbejde med andre udenlandske politimyndigheder, har jeg aldrig gjort brug af EIS-databasen.

  Jeg gør derimod dagligt brug af POLKON-systemet og EURODAC-systemet.

  I POLKON-systemet kan politiet bl.a. undersøge, om en udlænding er uønsket i Schengen-området, om udlændingen er efterlyst i udlandet – enten til strafforfølgelse eller til straffuldbyrdelse, om der foreligger en international arrestordre på udlændingen, om udlændingens pas eller ID-kort er efterlyst, ligesom en udlænding også kan være opdateret i POLKON med anmærkning fra et land om, at han skal overvåges diskret, medførende at der sker indberetning til Rigspolitiets Sirenekontor om, hvor og hvornår udlændingen er antruffet og under hvilke omstændigheder.

  POLKON-check foretages ikke blot af flypassagerer i lufthavnene i Danmark, men også når politiet antræffer udlændinge på gadeplan eller anholder udlændinge.

  I EURODAC-systemet kan politiet undersøge, om en udlændings/en tredjelandsborgers fingeraftryk er kendte i andre europæiske lande, d.v.s. om en udlænding er kendt som asylansøger i et andet europæisk land.

  Ved udmeldelse af Europol bibeholder dansk politi adgang til POLKON-systemet og til EURODAC-systemet.

  Denne fortsatte adgang til POLKON og til EURODAC finder jeg meget væsentlig, og dette bør tilføres debatten omkring Europol-spørgsmålet.

  Ydermere kan jeg oplyse, at dansk politi også samarbejder direkte med andre landes politimyndigheder uden om Europol/Interpol, eksempelvis via Home Office i England i form af en international retsanmodning.

  M.h.t. terrorbekæmpelse – ja, så har PET jo derudover sit eget samarbejdssystem med udenlandske efterretningstjenester, hvilket samarbejde også vil køre videre uden Europol, og i øvrigt helt uafhængigt af Europol.

  Som det skinner igennem i det, jeg har beskrevet ovenfor, er jeg ikke nervøs for en udmeldelse af Europol.
  annonce:

  Dansk politi skal nok finde ud af at samarbejde internationalt alligevel.

  Lad mig yderligere i dette indlæg omtale en ny bog, jeg lige har læst, nemlig ”Mafiaen kommer” – om den italienske mafia, der rykker nordpå i et forsvarsløst Europa, skrevet af Morten Beiter, udgivet på Gyldendals forlag.

  I bogen er den tidligere overstatsanklager i Køln, Frank-Egbert Bülles, interviewet. Han regnes for én af Tysklands førende mafiaeksperter. Han blev spurgt om sin holdning til Europol og Europols opgave: At sikre øget effektivitet og samarbejde mellem myndighederne i unionens medlemslande, særligt hvad angår organiseret kriminalitet og terrorisme.

  Om Europol udtalte han – som beskrevet i bogen: mens han trak opgivende på skuldrene: ”Der bliver talt meget om Europol, men i virkeligheden gør Europol ikke ret meget andet end at indsamle data”.

  Jeg tror faktisk, at denne overstatsanklager har helt ret. Der bruges rigtig mange ressourcer på at opdatere diverse oplysninger i Europols EIS-database, men spørgsmålet er så, hvad der kommer ud af disse opdateringer i den anden ende, rent bortset fra statistikker og analyser.

  Lad mig sluttelig nævne drabet på politiassistent Morten Mortensen i Aarhus for godt 20 år siden. Drabet blev forøvet af 5 franske gangstere, og efterforskningen foregik i Aarhus, i Tyskland og i Frankrig. Europol eksisterede ikke dengang. Papirgangen foregik via Interpol. Men opklaringen kom i hus ved direkte samarbejde imellem de politifolk i de tre lande, der arbejdede med sagen. Jeg havde selv fornøjelsen af være dansk politis forbindelsesofficer til Frankrig og til Tyskland.

  Og samarbejdet foregik på en fortræffelig måde, uden at vi havde et Europol at støtte os til.

  Med venlig hilsen
  Freddy Ladefoged,
  Kriminalassistent,
  Udlændingesektionen ved Østjyllands Politi

  Kilde: DKA
  17. NOV 2016
  FREDDY LADEFOGE

 148. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Freddy Ladefoged
  Mange mange tak for den fremragende udlægning af Europol og politiets samarbejde.
  Jeg er blevet meget klogere.

 149. Af Flemming Lau

  -

  Sådan Freddy Ladefoged! Gid der fandtes mange flere af din slags!

 150. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Tager jeg fejl, når jeg mener tydeligt at spore dansk folkepartis holdninger og hensigter, når jeg læser Ladefogeds indlæg? Det er mistænkeligt, at en kriminalassistent, som burde være suspenderet fra tjenesten, udtaler sig stik modsat politiledelsen. Endnu mere mistænksom bliver jeg, når kilden opgives som den korte avis, et medie, der hævdes at levere fake news i metermål.

 151. Af Flemming Lau

  -

  Så hører vi gammel kommunisternes snerrende parole igen, “Hold kæft eller du ryger til Gulag!” Hellere død end rød!

 152. Af B. Mortensen

  -

  Hr. Madsen
  “Tager jeg fejl, når jeg mener tydeligt at spore dansk folkepartis holdninger og hensigter, når jeg læser Ladefogeds indlæg?”
  Det håber jeg ikke!
  Jeg må gå ud fra, at personen taler som fagperson.
  Skulle det vise sig, at du har ret, er det kun endnu end grund til at boykotte DKA..

 153. Af Niels Larsen

  -

  Hvorfor projekt EU er dødsdømt: http://www.newspeek.info/eu

 154. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  EU og Europa er dødsdømt, hvis det ikke lykkes at forene europæerne fra Portugal til Ural. Russerne skal inddrages som fuldgyldigt medlem af den europæiske nation, hvis vi skal modstå de farlige kræfter, der præsenteres af de militaristiske anglo-amerikanske og fundamentalistiske tyrkisk-islamiske monstre.

  Hvordan kan nogen tro, at Europa kan stille noget op som småstater, nationalstater eller små politistater omgivet af grænsebomme og pigtrådsafspærringer? Kun samlet vil vi kunne bevare Europa frit og demokratisk. Alt andet er naive ønskedrømme.

 155. Af j nielsen

  -

  “EU og Europa er dødsdømt, hvis det ikke lykkes at forene europæerne fra Portugal til Ural. Russerne skal inddrages som fuldgyldigt medlem af den europæiske nation, hvis vi skal modstå de farlige kræfter, der præsenteres af de militaristiske anglo-amerikanske og fundamentalistiske tyrkisk-islamiske monstre.”

  Take da lige and slap a little bit off.

 156. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Hansen, slap nu af. Du forstår vel dansk?

  Jeg har min vision ligesom alle andre har deres. Jeg kan ikke dele den herskende, der grundlæggende rummer forestillinger om et Europa bestående af små halvfascistiske isolerede nationalstater i evig strid med hinanden, hvor en fører kræver kæft trit og ensretning om de lokale dyder – fortrinsvis kæft, trit og ensretning omkring gud, konge og kanon. Nøjagtigt som det var dengang alting var godt.

  Noget tyder på, at vi ikke er kommet videre i udviklingen, men det bør ikke forhindre troen på, at det er muligt at arbejde sig frem til et mere civiliseret samfundssystem. Heldigvis er der en ny ungdom på vej – alle muligheder er stadig åbne.

 157. Af Lisbeth F Sørensen

  -

  “Men jeg er temmelig sikker på, at en brutal og kompromisløs afstraffelsesaktion fra EU’s side, der uvægerligt vil ramme både briterne og de tilbageværende EU-lande, fordi mest mulig samhandel er i alles interesse, absolut ikke vil øge opbakningen til Bruxelles.”
  Den frafaldne.

  Her tager du helt og aldeles fejl..Westminister har været en forbryderorganisation i årtier..Faktisk ikke Schweiz der er Europas penge kriminelle hovedstad men London..Og ved en udmeldelse vil denne straks forstærkes..Eneste mulighed EU har er et fælles angreb på UK og deres økonomi, her især city of london, straffe rata på handel mv. Vi skal støtte loo% op om denne..5o% af deres handel er EU handel. Denne inkludere endda ej city of London som står for 20% af deres økonomi, så godt som alle penge der flyver ind fra resten af EU..Ved at forbyde handel der, og overføre denne til handel i fx Francfurt, forbliver pengene i EU, og kan bedre kontrolleres af EU…Der skal indføres et utal af straffeaktioner mod UK i tilfælde af at de forsøger at stjæle penge oparbejdet i EU..Såvel som af straffe mod vores egne pengekriminelle borgerlige her.

Kommentarer er lukket.