Indfør asylstop nu

Af Mikkel Andersson 116

Fortællingen om 2016, ikke mindst fra regeringen, er, at det var året, hvor det lykkedes at få indvandringen under kontrol. Det er imidlertid en sandhed med alvorlige modifikationer. Hvis man checker den seneste statistik, fra slutningen af november 2016, så var der da tildelt omkring 14.000 opholdstilladser til asylansøgere og familiesammenførte. Ikke så mange som 2014 og 2015, men absolut et tal, der også i et historisk perspektiv er i den høje ende.

Selvom regeringen ynder at give sine stramningen ansvaret for, at antallet af asylansøgere er faldet i 2016, synes det i høj grad at være forbundet med, at tilstrømningen over Middelhavet er faldet markant (fra 1 mio. i 2015 til 360.000 i 2016. Knap halvdelen af dem, der flygtede over Middelhavet, gjorde det i månederne jan-marts – præcis samme mønster går igen i de danske asyltal). Hvis – eller rettere når – den næste store asyltilstrømning kommer, uanset om det bliver fra Nordafrika eller Mellemøsten eller begge dele, er der ingen grund til at antage andet, end at en stor del stadig vil søge mod Danmark, hvis man her opretholder den hidtidige politik og dermed ret til asyl (hvilket omkring 74 procent får) for alle, som sætter fod på dansk jord.

Dermed fortsætter regeringen en politik, der er ekstremt omkostningstung, og som uvægerligt vil forværre i forvejen aldeles alvorlige integrationsproblemer og vækst af parallelsamfund. Statistikkerne for de førstegenerationsindvandrere, der kommer nu, er på stort set alle punkter forstemmende. Ganske som de historisk set har været trods et utals regeringers forsøg på at gøre alt mellem himmel og jord – både med pisk og gulerod. I forhold til integration, så er Danmark i et hul, som man på bizar vis stædigt insisterer på konstant at grave dybere. At flere af vore nabolande står med endnu mere alvorlige problemer er mildest talt ingen trøst.

Det mest forstemmende er, at langt de fleste godt ved, hvad der er nødvendigt. De incitamentstrukturer, som får folk til at rejse tusinder af kilometer og gennem adskillige sikre lande, skal afskaffes. Det indebærer, at man fjerner ret til familiesammenføring samt muligheden for at søge spontant asyl. Ankommer asylansøgere alligevel, og kan de ikke udsendes til sikre tredjelande eller udrejse frivilligt, skal de tilbydes midlertidigt tålt ophold men uden mulighed for arbejde og med udsigt til udsendelse ved førstkommende mulighed. I praksis betyder det, at muligheden for permanent asylmigration fjernes.

Derudover kan man omlægge et milliardbeløb til at hjælpe flygtninge i de nærområder, hvor både de fleste og de svageste opholder sig, og hvor en brøkdel af de milliarder, som Danmark nu bruger på asyl og integration, vil kunne gøre en forskel for langt flere.

116 kommentarer RSS

 1. Af Ole jensen

  -

  Regeringen ved lars ulykke og samuelsen mfl. er uden troværdighed. De forsvarer ikke demokratiet, ytringsfriheden, velfærden eller fædrelandet. De ligger på maven for gammelkommunisten Merkel, det er det eneste de kan finde ud af. Ellers bevæger de sig fra skandale til skandale og fra dumhed til dumhed. Oppositionen er dog ikke bedre. Alt i alt er Chrborg en katastrofe, og der er grund til at frygte fremtiden. I de senere år har partierne ikke evnet at ændre Titanic-Danmarks kurs mod undergang. Om kort tid er Danmark en kopi af Sverige. Se snaphanen, 180gr, urias og you tube, Merkels migrantkrise/ what next, one year on.

 2. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Fortællingen om 2016, ikke mindst fra regeringen, er, at det var året, hvor det lykkedes at få indvandringen under kontrol.”

  Og ikke et ord om vestlig/EU indvandring…Hvor useriøst?.

  “Kun 7000 fik asyl” i 2016 mod det forfærdelig år 2015 med nær 11.ooo..Som gav henholdsvis også 7ooo flere i familiesammenførte i 2016-altså et totalt antal af ca. 14.ooo..Derudover er antallet langt større da slet ikke alle af sagerne er behandlet færdige.Ej fra året før. Og de fortsætter jo stadig med at ankomme i en strid strøm?

  Fra 75 til 85.ooo opholdstilladelser på et år er ikke nogen nedgang siden sidste år var det største antal nogensinde. Dette er nemlig den totale indvandring til DK sidste år, som kan læses i statistikken brugt. De fleste naturligvis fra EU lande

  Vi bliver ned til at se på hele indvandringens omkostninger og ikke blot Asylindvandrere!..

  Derudover indberegner tallet slet ikke antallet af dem uden opholdstilladelse mv., der også arbejder her. Og de er også mange,mange tusinder pga. af den blå egoisme og grådighed der ansætter dem.

  Den omVLAKkende regering har ikke styr på noget som helst..

  Som altid er det de borgerlige regeringer med den mest lempelige indvandrerpolitik, der løn og velfærds dumpere så effektivt mod det Danske folk.

 3. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Ud af de 27.000 der har søgt om asyl i 2015 og 2016 har 12.4oo opnået det indtil videre..Men hvor mange er blevet nægtet det?, og hvor mange skal få asyl endnu ud af disse?
  Hvor mange er blevet sendt hjem?

  Så godt som ingen. Vi skal naturligvis have lavet reglerne helt om..Ingen får permanent opholdstilladelse i fremtiden , er eneste vej at gå. Uanset om EU eller hvad. Og alle der får asyl får ikke opholdstilladelse til arbejde mv. i Danmark men kun mad og drikke og bolig. Dette bliver nødt til at foregå på lejre for at undgå at grådige liberalister ansætter dem ulovlligt. Og dette vil også opmuntre i længden til ønsket om at de tager hjem igen..

  MHT EU borgere mv. som er langt mere et problem-såvel som nordisk indvandring af muslimer mv. da Sverige har modtaget så mange, og de fleste bor i Malmø- her må der også nytænkning på bordet…Vi må røre ved den frie bevægelighed på alle parametre..

  Lad os holde en vejledende folkeafstemning i Danmark først mht. indvandringen, dens størrelse, hvorfra, regler mv.
  Dette spørgsmål er alt for stort til at overlade til industriens lakajer i folketinget, hvoraf 90% af dem ledes af DI og DA.

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  MIKKEL ANDERSSON – Interessant indlæg.

  Spørgsmål:

  1. Har du også en mening om kvoteflygtninge?

  2. Skelner du mellem fattigdomsflygtninge og krigsflygtninge?

  3. Har du et ‘øvre loft’ m.h.t. hvor længe krigsflygtninge og deres børn på tålt ophold skal opholde sig i dine ‘ikke-asyl lejre’?

  “Derudover kan man omlægge et milliardbeløb til at hjælpe flygtninge i de nærområder….”

  Mange debattører som mener, at vi godt kan tage imod eksempelvis kvoteflygtninge, bliver ofte spurgt ,hvor grænsen for antallet af flygtninge skal ligge. Fair nok.

  Så er det også fair nok at spørge, hvor mange milliarder kroner, I er villige til at sende til nærområderne – da tingene hænger sammen.

  Kan du oplyse, hvor meget du vil kunne spare med din plan, og er du villig til at sende et tilsvarende beløb til nærområderne, hvor pengene strækker længere?

 5. Af P Christensen

  -

  Enig med MA.

  Men selvfølgelig har vi råd til at hjælpe hele verden ved at hjælpe
  dem herop og sætte dem på livsvarig dansk overførselsindkomst.

  Boligpriserne skal blot 5-dobles, ejendomsskatterne sættes til 25% pa.
  Der indføres fuld brugerbetaling på al uddannelse, fra folkeskole og op.
  Grænsen for Topskat sænkes til at træde i kraft ved indtægter over 45 kr.
  Folkepensionen sænkes til 78 kr / måned og pensionsalderen hæves til 98 år.
  En ny kommunalreform indfører 1 storkommune med en skattesats på 56%.
  Der indføres gebyr på sundhedsydelser: 2645 kr per lægebesøg pr måned.
  Lønnen for ikke-elitære fastfryses i 17 år.
  De ubehagelige tiltag følger i en senere kommentar.

 6. Af Niels Juul Hansen

  -

  P CHRISTENSEN

  “Men selvfølgelig har vi råd til at hjælpe hele verden ved at hjælpe dem herop og sætte dem på livsvarig dansk overførselsindkomst”.

  Hvem har sagt, at vi skulle?

  »Jeg tror ikke, at løsningen er, at Europa importerer overskudsbefolkningerne. Vi kan ikke tage 60 millioner. Det tror jeg ikke på. Konflikterne skal løses der, hvor de er. Det er heller ikke nogen løsning for mig at se, at vi tager 12 millioner eksternt og internt fordrevne fra Syrien. I min historieopfattelse giver det ikke mening. Det er ikke en mulighed.
  Jeg vil gerne have et velfærdssamfund, og det vil jeg ikke have blive truet. Vi kan ikke være forpligtet til at ødelægge vores eget samfund. Vi må stoppe før det, hvis vi kan. Jeg vil bare gerne have, at vi har den mulighed”.

  Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp

 7. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Mikkel Andersson, nu fik du lukket op for den skraldespand igen.

  Men det kunne være, at der skal et asylstop til, ikke bare fra Danmarks side, men fra de andre lande som Tyskland og Sverige — indtil alle lande i EU lever op til aftalerne om flygtningemodtagelsen.

 8. Af bent nielsen

  -

  P Christensen har forstået situationen og forudser “folketingets” kommende finanslove. Skal Vs, SFs, ELs, de radikales og pladderhumanisternes indvandrings-drømme realiseres, kræver det at mindst halvdelen af danskerne lægger sig til at dø, for ellers vil der bare ikke være penge, boliger, mad og plads nok til de kære emigranter.

  Ju ul ha n se n har derimod ikke forstået ret meget. Inddelingen i migranter, kvoteflygtninge, FN-flygtninge, krigsflygtninge, fattigdomsflygtninge, uledsagede “børn”, velfærdsturister, omrejsende bander, uuniformerede soldater samt agressive, krævende, voldelige, utaknemmelige og kriminelle ballademagere/flygtninge bruges mest for at forvirre begreberne. 95-97% af dem som nu er på vej er ikke flygtninge, men velfærds- og evighedsturister….. som har tænkt sig at overtage Europa og Danmark. De vil have islamisering og sharia, og de vil bestemme alt. Næste kapitel bliver terror, krig og udrensning af de “vantro”. Men det bekymrer ikke ju ul det mindste, snarere tværtimod. Medierne svælger i billeder af kvinder og børn, men fakta er at de 97-98% af migranterne er unge kraftige mænd som (endnu) kun mangler uniformer og våben.
  I Sverige, Norge og Tyskland har man lagt et tykt lag af fortielser og bortforklaringer ud over hvad der foregår af politiske og kriminelle uhyrligheder.

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  @LISBETH SØRENSEN

  Du er både nationalist og socialist – og du ser skævt til et religiøst mindretal.

  Hmm.

 10. Af Niels Larsen

  -

  “Fortællingen om 2016, ikke mindst fra regeringen, er, at det var året, hvor det lykkedes at få indvandringen under kontrol.”

  Lyv og løgn fra ende til anden. Familiesammenføringerne fortsætter på fuld kraft. Afviste asylsøgere og udenlandske kriminelle får lov at blive i landet. Ingen asylsøgere afvises på grænsen, selvom INGEN kan kalde sig flygtning, hvis de kommer via Tyskland, Sverige eller Norge.

  Alt på området flyder stadig – og politikerne er komplet ligeglade! De gør, som forræderen i Berlin siger, de skal.

  Èn “flygtning” er i situationen 2 for mange – forstået på den måde, at for hver ny, der kommer, skal 2 sendes hjem, så vi hen ad vejen slipper af med flest muligt. De vil nemlig i mere end 50% af tilfældene være en livslang klods om benet på danskerne. Og resten er helvedes dyre at få til at få hænderne op af lommerne.

  Regeringens tiltag er IKKE årsagen til faldet i tilstrømningen i 2016. Det er i alt væsentligt Ungarns, Østrigs og Makedoniens lukning af grænsen sydpå. Folkevandrerne strømmer stadig ind i Grækenland, hvor de heldigvis strander – med lidt held bliver vinteren så hård, at de rejser hjem igen.

  Der er kun én ting, som kan forhindre os i at blive overrendt af millioner af afrikanere i årene fremover. Det er politikernes vilje til at anvende magt for at forhindre dem i at nå Europas kyster. Det haster med, at de finder den vilje – i modsat fald gør den menige europæer det inden længe!

  Og nej. Vi skal IKKE sende flere penge til Afrika. Det område må lære at sætte tæring efter næring – og kan det kun ske gennem hungersnød then so be it! Nu har vi set hulkebilleder af sultende afrikanerbørn siden sidst i 1950erne – og hvis ikke vi bliver en smule mere realistiske (læs: kyniske), så ser man dem også i år 2150. Nok er nok – og nok er nået!

  Kloden kan ikke holde til flere mennesker og det er i Afrika og Mellemøsten de opfører sig som en vis gnaver. 🙁

  Niels Juul Hansen: “Spørgsmål:
  1. Har du også en mening om kvoteflygtninge?
  2. Skelner du mellem fattigdomsflygtninge og krigsflygtninge?
  3. Har du et ‘øvre loft’ m.h.t. hvor længe krigsflygtninge og deres børn på tålt ophold skal opholde sig i dine ‘ikke-asyl lejre’?”

  Jeg skal gerne svare på dine spørgsmål.

  1. Ja. Glem dem. Vi har hverken plads, lyst eller vilje til at tage flere.
  2. Nej. Ikke længere.
  3. Nej.

  Vore skatter er rigeligt store i forvejen – vi anvender omkring 150 milliarder om året på udlændinge, hvis alt tælles med. De var bedre brugt her i landet til at forsøde tilværelsen for vore gamle og svage samt et ordentligt hospitalsvæsen uden alenlange ventelister.

 11. Af bent nielsen

  -

  Både EU, Merkel, regeringen, partierne, medierne og godhedsindustrien kappes om at udsende beroligende meldinger. Der kun har til formål at få danskerne til at sove videre, indtil ALT er håbløst og for evigt forsent! Vi står i hykleri og tomme løfter til op over hovedet.

 12. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Du er både nationalist og socialist – og du ser skævt til et religiøst mindretal.
  Hmm.”

  Ser skævt til alle religiøse grupperinger, mindretal eller ej. Men at muslimer er en større samfundstrussel-sammen med jøder-end kristne er uomtvisteligt mht. Dansk kultur og kulturelt sammenhængskraft i landet.

  Er socialist og nationalist og acceptere gerne præmissen..Men naturligvis ikke af den tyske “nationalsocialisme” som jo var “borgerlig fascisme”!

  DU NJH er derimod blind mht. indvandringens omkostninger for Danmark..Og er internationalist, der vil overgive alt magt til EU…Urealistisk..Så vil vi i længden blive lige så fattige som Rumænien hvis vi åbnet totalt op for grænserne. Du er også yderst respektløs over for fattige Danskere, som er dem der kommer til at betale den højeste pris for fri indvandring. Og det er sådant set din største brøde… 😉

  MHT kvoteflygtninge..Helt ok at vi forlader denne..De 5oo om året er ikke relevante længere nu hvor vi har taget næsten 30.ooo Asylansøger de sidste to år under denne indvandrer venlige regering…Og ikke mindre end 16o.ooo i total har indtil videre fået opholdstilladelse sidste to år..Derudover tusindvis af andre der ikke har, men bor her, arbejder her sort mv.

 13. Af Magnus Nordfjell

  -

  En asylansøger skal bestå følgende prøver ved ankomst til Danmark:

  1) Vis ham et toilet og bed ham om at bruge det til formålet.
  2) Giv ham en kort tekst på hans eget sprog.
  3) Vis ham en Kalasjnikov og bed ham afprøve den.

  Kun hvis han ved hvad et toilet bruges til, kan læse den præsenterede tekst og røber ukendskab til geværet, kan han gå videre i processen med asylansøgning. Ellers er det ud af klappen.

 14. Af bent nielsen

  -

  De tossegode svenske politikere og feminister har nu skaffet de almindelige svenskere en masse elendighed på halsen, fra hverdagsterrror med trusler, overfald, røverier, voldtægter, vold, mord og brand til ENORME velfærdstab og LIVSFARLIGE sundhedstab. Der er lagt op til massedød, folkedrab eller borgerkrig. (Iflg. mange kilder er mellem 25 og 100 millioner afrikanere og arabere nu på vej mod Europa, efter at Merkel inviterede dem)

 15. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Da du er erklæret antimuslim og modstander af at hjælpe flygtninge, så forbavser dit svar mig naturligvis ikke. Det standpunkt har du haft i mange år.

  Mine spørgsmål var også rettet til Mikkel Andersson, som muligvis har en mere nuanceret holdning end dig.

 16. Af M Hansen

  -

  Rigtig set Mikkel Andersson regeringen smykker sig med lånte fjer når den tager æren for de faldende asyltal.
  Der er så mange andre faktorer som du selv er inde på der spiller en rolle i denne sammenhænge.
  Også meget enig i at tiden til at tænke nye tanker på området er kommet,for tilstrømning vil forsætte, som verden ser ud idag.

 17. Af Niels Juul Hansen

  -

  @LISBETH SØRENSEN

  “DU NJH er derimod blind mht. indvandringens omkostninger for Danmark.”.

  Overhovedet ikke – jeg er bare så gammeldags, at jeg er tilhænger af, at man overholder de aftaler/konventioner, man har indgået – alternativt melder sig ud af disse forpligtende aftaler. Hvem vil du som socialist stemme på, for at sikre dig et flertal i folketinget, som vil melde os ud?

  Som venstreorienteret har jeg stor respekt for de fattigste herhjemme. Jeg mener derimod, at den reducerede kontanthjælp er en svinestreg.

  Du har ret i, at jeg tror på, at det kræver internationalt samarbejde (EU/FN/NATO etc.) at løse grænseoverskridende problemer, eksempelvis miljø, flygtninge, forsvar, børsspekulation, skatteunddragelser o.s.v.

 18. Af Bjørn Olesen

  -

  Politikere med blod på hænderne og op til albuerne kendes både fra Tyskland, Sverige og Danmark. I Tyskland og Sverige udleverer visse politikere gladeligt befolkningens børn, søstre, brødre, venner, veninder, koner, kærester, kolleger, mødre og fædre til at blive ofre for de tilstrømmende udenlandske forbrydere. EUs frontex-bevogtning af ydre grænser har vist sig at være bedrag og svindel. Og den lovede “berigelse” er udeblevet.

  I Danmark har velfærds- og sundhedsforringelser allerede kostet mange danskere livet. Antallet af arbejdsløse og hjemløse der må hutle sig igennem er mangedoblet. Skilsmissetallet er eksploderet. Børn får en rå behandling af familiebureaukraterne. Kræftpatienter kan vente på behandling over et år, så en svulst kan vokse sig så stor at det er forsent at gøre noget. Psykisk syge dør på stribe pga. af ufatteligt ringe forhold og dårlig pasning. Ofre for vold eller ulykker kan vente utrolig længe på en ambulance. Lægevagten er blevet forringet. Skadestuetjenesten er blevet forringet. Osv., osv. Hertil kommer jo utrolige forringelser af postvæsnet, skolerne, politiet, forsvaret, DSB, DR og mange, mange andre institutioner. Alt sammen for at skaffe de over 200 milliarder pr. år som indvandringen nu koster, med det hele.

  Vores politikere ønsker tilsyneladende at afskaffe Danmark og at sende vi danskere ind i en skrækkelig og kulsort fremtid.

 19. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Hvem vil du som socialist stemme på, for at sikre dig et flertal i folketinget, som vil melde os ud?”

  Regner med at stemme på Enhedslisten igen, hvor jeg ihvertfald får landets strammeste indvandringspolitik mht. EU løndumping.
  Men ellers håber jeg da på et socialistisk parti der støtter op om en total stram indvandring af flygtninge mv. også…Enten må et nyt på bordet, eller Enhedslisten har en gylden chance for at fordoble sine mandater og mere, via at overtage denne agenda også..Men er ikke meget tabt her..Ikke et andet borgerligt eller rødt parti har hellere en strammere indvandringspolitik mht. flygtninge…Ihvertfald ikke som andet end som luftige meninger. Og de kan jo som bekendt være ligegyldige her?

  Så ja, mht. Dansk asylpolitik og flygtninge..Er det faktisk ligegyldigt hvilke parti man stemmer på.

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Lisbeth Sørensen

  Ud fra dine indlæg lyder du mere som en ægte DF’er.

  Velfærdspolitik på linie med Enhedslisten, mindre EU og en stram flygtninge- og østarbejderpolitik.

 21. Af Niels Juul Hansen

  -

  Indlæg i filter!

 22. Af N. Jensen

  -

  Kan kun være helt enig med Mikkel Andersson !

  Men det endnu værre end som så:

  Personer dømt til udvisning henvises til at tage ophold på en Jysk herregård, hvor de kan komme og gå som det passer dem !

  Undskyld mig, men kan man forestille sig noget mere hjernedødt ?

  Men det er jo regeringens politik i en nøddeskal:

  Masser af fuldstændig nytteløs symbolpolitik !

 23. Af N. Jensen

  -

  Indlæg i filter !

 24. Af N. Jensen

  -

  Indlæg i filter !

  (mystisk nok, da jeg er helt enig med Mikkel Andersson !)

 25. Af jens andersen

  -

  I et satireprogram blev politikere omtalt som zombier og levende døde. Og når man ser hvor hjernedødt de optræder i den ene sag efter den anden, kan man vel godt få det indtryk at de faktisk er en slags levende døde. Tag nu hvordan an ders sam u elsen (styret af lars ulykke?) netop har udråbt en kritiker af EU og indvandringen til at være en slags russisk agent. (i ben tra) Det er altså grove løjer, ja, nærmest fascistiske løjer, at bruge den slags beskyldninger i stedet for argumenter. Selvom fed eri ca mog he ri ni nok gnider sig i hænderne. Og når man ser hvor arrogant, bedragerisk, asocialt, il-loyalt, diskriminerende, folke- og menneskefjendsk regeringen optræder overfor sin egen befolkning, danskerne, kan man godt blive bekymret for om regeringen er rigtig velforvaret, eller om den helt har glemt hvem den er regering for? Lever den i en fantasiverden hvor fadbamser, gratis underbukser, valgflæsk, Merkel-smil, parti-taktik og flere penge til sig selv er det eneste som betyder noget? Er alt med samvittighed og ansvarlighed for nationens fremtid kastet overbord?

 26. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Saudi Arabien, og andre oliediktaturer på den arabiske halvø, har haft mere end én finger med i spillet i de krige og borgerkrige i Mellemøsten, som skaber flygtningestrømme, men de har ikke selv modtaget flygtninge fra disse konflikter.

 27. Af Flemming Lau

  -

  Asyl stop! i Danmark? Kommer aldrig til at ske!

  Det er jo en GODHEDSINDUSTRI, klingende mønt i kassen klinger.
  Flygtninge konventionen at ’52 er siden blevet MISBRUGT i en grad som borgerne dårligt kan forestille sig. Den opdates løbende med administrative ratificeringer fra centralt hold! Ren ekspeditionssag med et gummistempel. EU’s konventioner er endnu værre. Der kan vi ikke sende en person ud af landet, selvom at denne beviseligt er en trussel imod samfundet og er denne statsløs udstedes statsborger skab!

  Siden Napoleon har Danmark haft tendens til at støtte de forkerte. Det har været dyrt
  I dag fastholdes støtten på den tyske hest! Der er vi efterhånden i et lille selskab, som kun tæller Sverige, Belgien, Spanien og Grækenland. Resten af EU er i opbrud!

 28. Af Peter frederiksen

  -

  Jo, det kan godt tænkes at der kommer fornuft og asylstop ind på Christiansborg. Ihvertfald det sidste. For hvis det korrupte vanvid fortsætter, vil danskerne kun have to muligheder. Enten at gå frivilligt til skafottet….. eller at udskifte politikerne med tvang. Det eneste de gamle partier har at tilbyde, synes at være vanetænkning, idioti, forræderi, uanede rædsler og en kollektiv fællesmarch ind i dødens dal. Det er det eneste sinkernes “elite” tilbyder det svenske folk, og der er vel ingen grund til at tro at det skulle være anderledes her hos os.

 29. Af M Hansen

  -

  Vi er simpelthen nødt til at se bæstet i øjnene inden det er for sent efterhånden er det kun de radikale og de alternative radikale der ikke forstår hvilke udfordringer vi som samfund kommer til at stå med hvis ikke der findes en løsning på tilstrømningen af asylsøgere.
  Et eks som hele tiden popper op hos mig er historien for nylig om den syriske familiefar der kom til landet med flere koner og sine 17 børn ( er ikke helt sikker på om tallet er korrekt ,men det er deromkring)
  Hjemme i Syrien havde han været ene om at forsørge dem- men her forventede han at det var en opgave for samfundet at løse forsørgelsen af hans store familie.
  Det giver sig selv vi kan simpelthen ikke blive ved på denne måde, der skal ændringer til,hvis vi som samfund ikke skal knække sammen.

 30. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mikkel Andersson, som jeg sagde, du åbnede for skraldespanden. Men det var måske også din opgave? Så vi fra fredag kan diskutere noget vigtigere.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mikkel Andersson, som jeg sagde, du åbnede for skraldespanden. Men det var måske også din opgave? Så vi fra fredag kan diskutere noget vigtigere.

 32. Af Benny B

  -

  DET SKAL SKE!
  Ellers går der ikke mange år før borgerkrigen sætter ind.
  Det er så småt sket i Sverige. med 53 områder hvor politiet ikke kommer og rekorden med næst flest voldtægter pr. indby indbygger i verden. – noget at stræbe efter.

  Politikerne er handlingslammede,

 33. Af Jan Petersen

  -

  Hele asyl- flygtninge- cirkusset er organiseret svindel, humbug og bedrag. Det rette udtryk er vel menneskehandel (moderne slavehandel). Der er i princippet ikke én, der er berettiget til asyl i Danmark, bortset fra kvoteflygtninge. Samt de der flyver til Danmark og søger asyl, eller de der sejler og når Vesterhavet / Nordsøen, men der kan de standses ved den danske territorialgrænse.

  Det er cirkus flygtninge i en nøddeskal 🙂

 34. Af john M.

  -

  Saudi og Quatar, ejer rigtig mange af MSM i EU og har selvfølgelig ansat, loonie lefties der agere deres agenda.
  Fortsæt og vi går en tid i møde der får de 30 års konflikt i Nordirland, til at være ønske tænkning.

  Jeg ser ingen anden mulighed end ,at lande afmontere sig fra det nuværende EU til forudset implosion og nøjes med EF INTET andet.
  Og som det ser ud nu, vil det ske. Godt hjulpet på vej af the loonie lefties / Merkel.
  Det er pga. ISLAM og ikke så meget “polakken tager mit arbejde”, som jeg ser det.
  Prøv at bruge et par aftener i folke dybet i forskellige EU lande , helt ned i dybet på forum sider, YT møder mm..

  Game over EU
  jo før jo mindre skade.

  Danmark gennem 1000 år

 35. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Ud fra dine indlæg lyder du mere som en ægte DF’er.

  Velfærdspolitik på linie med Enhedslisten, mindre EU og en stram flygtninge- og østarbejderpolitik.”

  I det tilfælde burde Ø og DF danne regering…..
  Er blot det problem her at DF i virkeligheden er liberalister., Ellers havde de for langt tid siden hoppet i kanen med rød blok hvor deres vælgere får økonomisk, indvandrer mv. repræsentation.
  Og R var røget over i blå blok med sin lempelige indvandrerpolitik, og elitære økonomiske politik?..

  Men således har det jo ikke set ud i generationer, og med DF aldrig? Die Dumme DFén.-
  Hvis ikke meget tvivl om at du stemmer på R!

  Benny B…Den store voldtægtsrate i Sverige er bla. opbygget på at mænd der køber prostituerets sex ses som voldtægtere der, at de har verdens strengeste voldstægtslove som betyder at de mere end dobbelt så hyppigt bliver dømt end i Danmark ved voldtægt..

  Sveriges kriminalitetsstatistik er sådan set også helt på lige fod med Danmarks, når man ser på den befolkningsmæssigt..

 36. Af john M.

  -

  LISBETH SØRENSEN

  Du tager fejl, S = meget løs/slap/landsskadelig indvander / Fupflygtninge politik !
  Derfor ingen DF samarbejde.

  Og NEJ citat:”voldtægtsrate i Sverige er bla. opbygget på at mænd der køber prostituerets sex ses som voldtægtere”

  Du kan jo linke til domsafsigelser i Sverigestan…

 37. Af Niels Juul Hansen

  -

  @LISBETH SØRENSEN

  “Er blot det problem her at DF i virkeligheden er liberalister.”

  Wrong again!

  DF er venstreorienterede, når det drejer sig om velfærdspolitikken – de er meget langt fra de ærkeliberale LA’ere. Deres antimuslimske holdninger er bare stærkere end deres økonomiske politik . De var villige til at sælge efterlønnen for en grænsebom – selv om de tidligere havde sagt, at det ville være over deres lig.

  Det er en ommer.

 38. Af b nielsen

  -

  Læmke er sandelig noget for sig. Kommentaren 19.30 er jo meningsløs, undtagen for folk som jelved, zenia, Merkel og lignende. Og lisbeth stryger bare derudaf på sine røde kæpheste. Kan de to ikke levere andet end pjat og forvirring?

 39. Af J. Hanse n

  -

  Flygtningestrømmen over Middelhavet skyldes overfaldet på Libyen.
  Libyen er idag en “failed state”.
  Danmark var et af de mest ivrige lande i dette overfald

  Flygtningestrømmen fra Syrien og Iraq skyldes overfaldet på Iraq fra 2003.
  Igen var Danmark en aggresorerne.

  Danmark har således et meget stort ansvar for flygtningestrømmen til Europa.
  Et ansvar som man ihærdigt forsøger at tørre af på andre lande.
  Klakørerne i pressen medvirker underdaninigt til politikernes beskidte gerninger.

  Danmarks forbrydelser taget i betragtning.
  Og Danmarks ansvar for flygtningestrømmen.
  Så ville det være passende, hvis Danmark tog imod ca. en million flygtninge.
  Danmark må stå til ansvar for sine gerninger.

 40. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et direkte link til “nyidanmark.dk/asyl” – en hjælp til alle dem, der ikke aner, hvad de ævler om:

  https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/

 41. Af john M.

  -

  Hele Danmark er så infesteret af the loonie lefties , at det nærmer sig KAFKA.

  ALT lige fra de så kaldte “journalist uddannelser” , lærer standen osv. osv. osv.osv. ALLE loonie lefties. Ingen der ikke deler deres holdning bliver enten fyret, udelukkes eller udskammes.

  F.eks. ser vi et af de 2 “public service” politiske “debat” tv prg. vi har , den ene dag diskuteres en Canadisk pop stjernes hår i “kulturel apporation” eller se et par forvirrede piger der snakker om 4 . feminist bølge , helt uimodsagt citat Emma Holten” det er også den udviste asylansøger der er vigtig “.
  Eller Debatten , hvor deltagerne nøje ud vælges og af brydes hvis de nærmer sig kimen.

  Og husk hvis DU vil deltage i “public service” dr./debat skal du logge ind med NEM ID eller med en privat ejet amerikansk Taberbogen reklame side, HVIS “moderator” fra DdR ( Tidl. voldelig nuværende kommunist fra det yderst venstre) godkender dIn taberbog “profli” eller bare hvad du vil YTRE !

  Hele the loonie lefties , har ingen argumenter derfor skal enhver debat enten ikke finde sted eller ødelægges.

  KAFKA

  Danmark befinder sig i en døds spiral.
  P.t. ævler PRO EU betalt Lykke Friis i Deadline.

  Nej , jeg gider ikke skrive mere , jeg vil rengøre og smøre mine våben.
  Det er det eneste fornuftige.

 42. Af Allan Hansen

  -

  En høne og fire æg!

  Et gammelt Tibetansk ordsprog sig: den, der drager på
  marked med en frisk kylling – men vender hjem med
  fire æg! ,,, er dummere end en høne og fire æg.

  – Hvem kom først – hønen eller ægget ?

  P.S: er der nogen, der kan regne den ud?

 43. Af Flemming Lau

  -

  Allan Hansen.
  Jeg forsøger: Høns lægger æg, æg klækker kyllinger, jeg satser på at hønen kom først!
  Har jeg så vundet noget…?

 44. Af john M.

  -

  citat: ” Vi har her i Danmark en god debat, derfor ser vi ikke vold som i f.eks Sverigestan” .

  i …lille Danmark , skal ingen nyde af den kommunistiske venstre fløjs vold, udskramning, forfølgelse mm.
  Alle dukker sig, hellere lade som ingenting og VÆRE beredt og VÆRE klar.

  En stor skjult hår og så en skjult vælger skare.. som FV +4 forkert .

  Og mærk mig mine ord

  Enhver . selvfølgelig en Kbh. , vil vågne BRAT !!!!!!!!!

  I venstre hippies HAR skabt helt præcist hvad I tror I skal frygte , og det går med LYNETS hast overalt i EU

  Karl MARX tid er FORBI.

  NU DREJER DET SIG OM DANMARK !!

  og hjemsendelser , udvisning , internering , landsforvisning og landsskadelig virksomhed !

  TIK TAK TIK TAK…….

 45. Af john M.

  -

  citat: ” Vi har her i Danmark en god debat, derfor ser vi ikke vold som i f.eks Sverigestan” .

  i …lille Danmark , skal ingen nyde af den kommunistiske venstre fløjs vold, udskramning, forfølgelse mm.
  Alle dukker sig, hellere lade som ingenting og VÆRE beredt og VÆRE klar.

  En stor skjult hær og så en skjult vælger skare.. som ved FV +4 forkert .

  Og mærk mig mine ord

  Enhver . selvfølgelig en Kbh. , vil vågne BRAT !!!!!!!!!

  I venstre hippies HAR skabt helt præcist hvad I tror I skal frygte , og det går med LYNETS hast overalt i EU

  Karl MARX tid er FORBI.

  NU DREJER DET SIG OM DANMARK !!

  og hjemsendelser , udvisning , internering , landsforvisning og landsskadelig virksomhed !

  TIK TAK TIK TAK…….

 46. Af Jan Petersen

  -

  Debattører her – og i øvrigt generelt – aner ikke, hvad de ævler om. Læs i øvrigt mit tidligere link 🙂

 47. Af klaus M.

  -

  Hr. Anderson , ved godt hvis han stepper 1-2 trin mod højre , er han uden pay check.

  NEMLIG

  AFASKAF DEN FORPULEDE KOMMUNISTISKE MEDIE STØTTE ASAP !

  LUK DDR HIPPIE REDEN ASAP !

 48. Af Niels Juul Hansen

  -

  @John M.

  Jeg synes, at du skulle gå hjem og skifte skjorte.

 49. Af john M.

  -

  AF NIELS JUUL HANSEN – 17. JANUAR 2017 00:50

  nemlig DE er OVERALT for at ødelægge debat og fremme muslimsk indvandring.

  P.s.
  FET ved vi er 60.000 Cr (combat ready)

  VI slukker for DDR TV

 50. Af john M.

  -

  Enhver følger forholdsordre , der er stående.

  Jeg kunne have skjult min IP vpn etc. og være en i mængden

  Nej nu er tiden til , at beskytte landet Danmark og det Danske folk og kultur.

  Danmark gennem 1000 år !

 51. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Du tager fejl, S = meget løs/slap/landsskadelig indvander / Fupflygtninge politik !
  Derfor ingen DF samarbejde.”

  Under VKO steg indvandringen til mere end det dobbelte pr. år- over lo år- end lo året før under Nyrup..

  Under den nuværende regering har de alle tiders flygtninge og asyl indvandrer nogensinde i Dansk historie. Inklusiv mht. opholdstilladelser.

  Og EU og resten af verden indvandringen er absolut heller ikke faldet..

  Dertil kan du ligge alle de uregistreret EU , flygtninge, illegale mv. i arbejde for borgerlige ejere?
  Ingen kender dette tal, men det er massivt, og uden tvivl steget under den borgerlige administration også..

  “DF er venstreorienterede, når det drejer sig om velfærdspolitikken – de er meget langt fra de ærkeliberale LA’ere. ” NJH

  De tilhører den blå fløj i en generation, og deres stemmer har under deres ledelse ført liberalistisk politik. Jeg ser dem kun som vildledende for blå blok, som kan stjæle stemme. Intet har de fået indført af deres retorik. Tværtimod.

  Deres muslimsk politik, er kun stemmesvindel. Lige så løn og velfærdseroderende som resten af blå blok. Ellers var de hoppet i kanen med S for langt tid siden.

  “Nej , jeg gider ikke skrive mere , jeg vil rengøre og smøre mine våben.
  Det er det eneste fornuftige.” john. M

  I det tilfælde burde PET fjerne dem, og lave en god hus ransagelse..DK har ikke brug for en Breivik.

  “Jeg forsøger: Høns lægger æg, æg klækker kyllinger, jeg satser på at hønen kom først!
  Har jeg så vundet noget…?”

  Ja, en smule logik. Og at religiøse også besidder en vis del her, er da fornuftigt og håbefuldt. 🙂

 52. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er fake females på Berlingske blogs stadig – a pain in the ass 🙁

 53. Af john M- m,

  -

  AF LISBETH SØRENSEN – 17. JANUAR 2017 01:59

  HAHA LOONIE LEFTIE

  Den Danske STAT har skabt mig , til at… dræbe . .. .
  Alle mine våben er , ja OK .. ALL right. lovlig..

  , rav bærende striktøj 68″ er , der lever i troen at alle dyr mødes i skoven om natten og snakker sammen

  VI ER PÅ VEJ I VÆBNET KAMP, massiv social uro..

  ps. vi har nutella

 54. Af Lisbeth Sørensen

  -

  I øvrigt er kommentarer der ikke vedrører emnet aldrig,men kun personangreb,, stadigvæk aldrig værd at kommentere på!. 🙂

 55. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Den Danske STAT har skabt mig , til at… dræbe . .. .
  Alle mine våben er , ja OK .. ALL right. lovlig..”

  PET burde så afgjort gøre et forebyggende stykke arbejde her da!

 56. Af Niels Ulstrup

  -

  Så fik vi vi igen en meningsløs debat der nu skal køre i flere dage. Vi har samt for dyden vigtigere ting at diskutere men puttenikkerne skal fodres hver dag
  Nej Fru.Lisbeth vi skal ikke have din selvopfundne politik

 57. Af Niels Larsen

  -

  J. Hanse n – 16. januar 2017 22:37: “Flygtningestrømmen over Middelhavet skyldes overfaldet på Libyen.”

  Vås. Det er ikke libyere, der kommer. Det er sorte afrikanere længere sydfra.

  “Flygtningestrømmen fra Syrien og Iraq skyldes overfaldet på Iraq fra 2003.”

  Vås. Irak 2003 havde nul indflydelse på Syrien. Og det er ikke primært syrere og irakere, som kommer.

  Og ikke én af dem, der kommer, har vi det fjerneste ansvar for.

 58. Af Flemming Lau

  -

  Men man må lade den gamle søulk, at det er dagens vitamin pille, når han igen igen, gentager at Vesten skabte IS! Som Smith i Peter Pan, humper han frem og tilbage over dækket på pirat skibet med sit træben, og hele tiden tjumper træbenet ned i et knastehul, hvorefter han begynder at forbande Peter Pan. Jo Al Zarqawi (navn efter det kriminelle kvarter han kom fra i Jordan, Zarqa)har ikke levet forgæves! Kært barn har mange navne og i 1999 startede han ” Gruppen for monetisme og Jihad”.

 59. Af Flemming Lau

  -

  Men man må lade den gamle søulk, at det er dagens vitamin pille, når han igen igen, gentager at Vesten skabte IS! Som Smith i Peter Pan, humper han frem og tilbage over dækket på pirat skibet med sit træben, og hele tiden tjumper træbenet ned i et knastehul, hvorefter han begynder at forbande Peter Pan. Jo Al Zarqawi (navn efter det kriminelle kvarter han kom fra i Jordan, Zarqa)har ikke levet forgæves! Kært barn har mange navne og i 1999 startede han ” Gruppen for monetisme og Jihad”.

 60. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARSEN – 17. JANUAR 2017 10:15

  Du våser.
  Ikke mange flygtninge kom igennem Libyen.
  Før Ghadaffy blev væltet.

  ISIS opstod som følge af Iraq krigen.
  USA, Saudi Arabien og Qatar bevæbnede dem for at vælte Assad.
  De bevæbnede også andre terrorister.

  Jeg ved godt, at det er svært Niels Larsen.
  Men prøv at sætte dig ind i tingene.
  Din uvidenhed er helt uden huller.

 61. Af Flemming Lau

  -

  Så ramte træbenet er knastehul igen! Så se dig dog for!

 62. Af leif pedersen

  -

  Flere bloggere er med her, enten fordi de keder sig, er lidt småfjollede/har knald i låget og ikke har noget fornuftigt at give sig til – eller fordi de vil sabotere debatterne. Det sidste kan skyldes at de er rabiate/radigale rødhuder, feminister og venstrefløjsere, og at de slet ikke kan få nok af statsstyring og islamisering. Pudsigt nok vil det sidste afskaffe enhver form for rød statsstyring. I Iran blev feministerne tæsket eller stenet på plads, og kommunisterne og socialisterne blev i tusindvis hængt op i kraner, træer og stilladser, eller de blev skudt eller smidt ud fra høje bygninger. Allerede nu har de røde, de radigale og de skabsradigale ikke styr på nogetsomhelst. De har forvandlet Danmark til en galeanstalt hvor skandalerne ruller afsted i tætte kolonner. Om ikke så længe vil ulykkerne, forbrydelserne/voldtægterne/ mordene og brandene samt hospitalsrædslerne, fallitterne, familietragedierne og de politiske overgreb og svinestreger finde sted overalt….ligesom det nu foregår i Sverige.

 63. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA ! –Mikkel –98 % af masse-migranterne –der vader ind i Europa ER : Unge stærke islamiske mænd ! –Dem er der selvsagt flere end rigeligt af i Udkants-Danmark –i forvejen ! –Inger Støjberg kan åbenbart ikke se –“Træet i skoven ” ! –AF overflødige yngre mænd !–Gad vide, hvad hun har tænkt sig fremover ?? !

 64. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Leif Pedersen ?? –Hvad er så dit bidrag til AT: Gøre vores verden bedre ??

 65. Af Allan Hansen

  -

  Frankrig har store problemer
  ( gæt selv)?

  https://www.gatestoneinstitute.org/9791/france-islamization

 66. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –De jyske herregårde ! –Så ser vi gerne AT: De bliver indrettet til “well-ness-reservater ” Til de kommende 60 ´er–pensionister !! –Altså når vi forhåbentlig meget snart får “sparket samtlige islamiske mandlige migranter –helt ud af landet ” !

 67. Af gerd larsen

  -

  Hvor skal det “indføres”. Lær at skrive korrekt dansk tak!

 68. Af Allan Hansen

  -

  Det er grotesk for ikke at sige perverst, at
  kalde islam for en”slags,, religion, for det har det
  aldrig været! Det begyndte med en løgn, der
  blev til en krig – den evige krig (1.400 år)
  Enhver, der kalder islam for en “slags,, religion,,
  bør mentalundersøges !!!

 69. Af Helge Nørager

  -

  Pga filter problemer, tillader jeg mig at stille spørgsmålet her.
  Gad vide om det var en impuls da Uffe Og Genscher, uden samtykke en sen aften, faktisk direkte mod EU’s beslutning samme dag om ikke at anderkende Bosnien.
  Anderkendte Bosnien og satte fuld blus på borgerkrigen ?.

 70. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Niels Ulstrup…Naturligvis skal vi have min politik indført som lov i Danmark..Alt andet manglet da bare?

  Men vi skal stemme om indvandringen, dens størrelse og ikke blot mht. flygtninge mv. Dette er demokratisk, og vi kan ikke have et samfund hvor den borgerlige elite blot bliver ved med at indfører nye indvandrer uanset farven på regeringen.
  Hvis det så bliver et ja til mere indvandring, ja, så får vi det og må gøre det bedste ud af det.

 71. Af I. Hansen

  -

  Shengen er en fatal fiasko !!

  Flygtningekonventionen er utidsvarende…..tiltænkt en helt anden verdensorden, verdensforståelse og helt andre verdensproblematikker !!!

 72. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Gerd Larsen ” –Folk, fra andre lande –der ydermere er 4-sproglige korrespondenter –Skal ikke finde sig i, at blive korrekset af folk –som dig ! –Korrekt dansk –Det findes ikke !–Hvis jyderne skulle skrive på jysk –så ville der også blive “divergenser ” !

 73. Af c nielsen

  -

  Hvor er det træls at dem som er bløde i bolden, og bare vrøvler i eet væk, absolut skal overdænge debatten med deres pladder. Men det skyldes vel at pga. lav IQ ejer de ikke selvkritik. Deres dumhed får dem tværtimod til at føle sig klogere end alle andre, selvom de er til grin 90-100% af tiden.

 74. Af Leif Pedersen

  -

  Allan Hansen
  Jeg har hørt at du barberer dine boller ligesom en muslim
  fyck you du lugter af islam
  har din mand overskæg

 75. Af Niels Larsen

  -

  Leif har du prøvet får
  kan anbefales de kan ikke anklage en for voldtægt

 76. Af Arly Thøgersen

  -

  Hos Radio 24 kunne man høre at Villy Søvndal deltager i debatten på Berlingske og bruger Villy som mellemnavn,han har alle dage været en spasmager
  Og Sørensen er nok heller ikke almindelig kuli han har tydeligvis adgang til Enhedslistens maskinrum så der er faktisk et par stykker der matcher Lemche
  Så fra den side er der ingen er der ingen nåde at hente selvom Danmark segner under byrden

 77. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Leif Pedersen & Co. ” ! –Få jer et liv –eller køb og betal avisen ! –Der er læsestof til hele dagen ! –OG så génerer I ikke andre !

 78. Af Leif Pedersen

  -

  teddy bjørn plys olsen
  hvorfor går du ikke ud i stalden og knepper dine får
  muslimelsker
  teddy bjørn er det noget du kalder dig selv når du lokker eller bruger du slik som de andre

 79. Af Michael Falkner

  -

  Tilstrømningen af asylansøgere til Danmark har i 2016 været markant lavere end året før. Dette skyldes nok mere Erdogan aftalen og grænsehegnet mellem Grækeneland og Makedonien end regeringens asylstramninger. Men tilstrømningen til Europa har også været stor iår, nogen siger den er ligeså stor som i 2015, det er meget vanskeligt af finde ud af hvor mange der er kommet, det er mange forskellige tal man hører, der laves vel heller ikke pålidelige statistikker over antallet af migranter. De hober sig op i Grækenland og Italien for tiden, derfor kommer der ikke så mange hertil, men de er på vores kontinent og pludselig kan de sætte sig i bevægelse og så vil vi komme til at mærke dem.
  Inger Støjbergs asylstramninger har til hensigt at gøre at Danmark ikke er et attraktivt land at søge asyl i således at de fravælger Danmark og søger til et andet land (sikkert europæisk). Men det er stadig asylansøgeren der bestemmer om han/hun vil have asyl i Danmark, det er ikke os der bestemmer det. Det er asylansøgerne der vælger Danmark ikke omvendt. Om de ikke skulle få asyl kommer de ofte til at blive her alligevel da deres hjemlande ofte ikke er villige til at tage dem retur. Så er de først kommet her til landet hænger vi på dem. Nogle siger vi har “taget imod” flygtningene, det er løgn, de har bare trængt ind i landet og slået sig ned her og har opbygget sine egne parallelsamfund, hvor deres egne love gælder. Disse vokser sig stadig større og hvis de får flertal kommer de at tage magten i landet, det kommer ikke til at blive behageligt for os, det bliver Danmarks undergang.
  De mange afviste asylansøgere rejser jo ikke hjem, de gå under jorden og lever illegalt, de bliver flere og flere. Af gode grunde ved vi ikke hvor mange det er, men fortsætter denne tilstrømning kan det snart blive flere millioner der lever illegalt. Weekendavisen havde nyligt en artikel om dem, de kaldte dem for “skyggefolket”. Vi kan forestille os at migranter sniger over græsen og melder sig ikke for myndighederne men går direkte ind og lever illegalt.
  Så skal dette forhindres må de holdes væk fra det europæiske kontinent, dvs de må også forhindres i at komme til Grækenland og færgetransporten over Middelhavet må lukkes, hvordan ved jeg ikke, men det bliver nødvendigt at bruge magt for at stoppe dem.
  Det nytter ikke at Danmark har en græsekontrol hvis migranterne fortsætter med at strømme ind på kontinentet. Vi kunne så få de samme tilstande som ved grænserne til de spanske enklaver i Nordafrika, Ceuta og Melilla. Disse er omringet af tusinder af migranter som næsten dagligt angriber grænsen. Senest nytårsaften var der et meget voldeligt angreb som spansk politi klarede at modstå. Også Calais
  var belejret i flere måneder, der er nu ryddet, men migranterne er bare flyttet til andre lejre i Frankrig, de er ikke hjemsendt, så de kan vende tilbage.
  Vi så også under flygtningekrisen i 2015 scenerne fra Ungarn da de lige havde etableret grænsehegnet mod Serbien. Tilsvarende også ved Idomenia i Grækenland
  mod Makedonien. Disse scener viser at der skal bruges meget magt for at holde dem væk, vi ser jo at migranterne er villige til at bruge vold for at slippe ind i hovedsageligt Tyskland og Sverige. Migranterne hærgede jo i Europa, de kunne gøre næsten som de ville og bare slå sig ned hvor de ønskede, det lignede mere en okkupation efter min mening, migranterne er soldater uden uniformer.
  Så dette må stoppes hvis Europa i den form vi kender skal overleve, det ser også ud til at der er en gryende forståelse for det blandt europæere ihvertfald blandt almindelige folk. Det nytter ikke bare at eksportere problemerne til hinanden som jo er europæernes måde at løse problemer på. Hvis Sverige får mange flygtninge ind og de giver dem asyl, så kan de jo frit rejse til Danmark, så får vi dem ind af bagdøren. Det bliver en kæmpe opgave at løfte, vi må håbe Europa klarer at løse dette problem eller er det over og ud.

 80. Af Allan Hansen

  -

  Den engelske forfatter og islamkritiker Melanie Phillips, bringer
  i dag et lille indslag om jødehad – i hendes nyhedsbrev:

  http://melaniephillips.com/the-soft-bigotry-of-false-equivalence/

 81. Af Erik Carlsen

  -

  Enhver flygtning som kommer til DK, har RETSKRAV på at få sin familie til DK. Dette gælder IKKE for den Danske mand! Den Danske mand har INTET retskrav på at få ret til at se vores fælles børn efter skilsmissen.
  I et rigtigt og ÆGTE Demokratier som i Schweiz, har borgerne alle retskrav på, at se vores fælleas børn efter skilsmissen. Jeg vil også vil have RETSKRAV på at se mine børn efter skilsmissen, i Den Danske Slyngelstat.
  I vores land som vi gerne vil forsvare, nister du som mand altid retten til at se dine børn, ligesom alle vi andre danske mænd altid har gjort Når du skal skilles fra din hustru, og gerne vil se jeres fælles børn efter skilsmissen, vil du opdage hurtigt, at når du møder op i Statsforvaltningen fordi du gerne vil se jeres fælles børn, opdager du meget hurtigt, at du som mand gælder der et sæt regler for kontakt med dine børn, og for kvinden gælder der et helt andet sæt regler. Når du så har skrevet 100 breve til Statsforfatningen, og ikke har fået noget ud af dette, og du stadig ikke har fået kontakt til dine børn, fordi moderen sabotere dine ønsker, opdager du hurtigt, at Demokratiet ikke gælder for dig men, at du er borger i Den Danske Slyngelstat. . Dette er vi rigtig mange danske mænd der har opdaget på den hårde måde. Vi mistede ALLE retten til vores fælles børn! I den Danske Slyngelstat er der INTET at forsvare!

 82. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Erik Carlsen ! –Jaaee –Det er så synd for dig ! –Flyt til Schweiz ! –Der skal forældrene selv forsørge deres børn ! –Ingen børnepenge –ingen S.U. –Og vist ikke gratis skolegang !—Hvis “moren” Ikke fik i pose og sæk af det offentlige (læs skatteborgerne ) –Så er jeg sikker på AT: Du fik dine børn !!

 83. Af Leif Pedersen

  -

  teddy fik du voldtager dine får
  muslimsvin
  allan jeg spurgte dig om din mand har overskæg så svar
  hvorfor skal homoteddy og homoallan have spalteplads

 84. Af Erik Larsen

  -

  Hør Teddy, hvorfor gør du ikke som Leif siger?

 85. Af Niels Larsen

  -

  Niels Larsen – 17. januar 2017 21:15

  Er IKKE skrevet af den “sædvanlige” Niels Larsen!

 86. Af Niels Larsen

  -

  Teddy tegner løb dine får ha ha 🙂
  Tag det ikke så tungt du er ikke den eneste som har prøvet et får.
  Jeg fik mit første i Grækenland
  ps. Hvem er “Er IKKE skrevet af den “sædvanlige” Niels Larsen!” sikken noget pis at skrive

 87. Af Allan Hansen

  -

  Hej Niels tak for sidst .
  Er stadig en smule øm 🙂
  ses vi det tror jeg nok vi gør.. 🙂

 88. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Debatten er vist røget af sporet her!

  “indfør asylstop”

  Igen lad os stemme om det..Det er demokratisk, og alle må leve med følgerne..Så kan vi stoppe denne sindssyge indvandrer diskussion og koncentrere os om Danmarks fremtid, da flertallet har talt.

  Desværre er jeg overbevist om at dette ikke kommer til at ske, da det ikke er i blå interesse..Uden indvandrere diskussionen til at vildlede kan de ikke opnå magten. Dette selvom borgerlige regeringer har alle tiders mest lempelige indvandrer, løn og velfærds eroderende politik..Men i generationer har de vundet nu på deres magt af medierne og bloggerne, der forsøger at overbevise dem om dette falske postulat, hver evig og eneste dag.

 89. Af Torben Christiansen

  -

  TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN – TEGNER – 18. JANUAR 2017 12:32

  Jeg kan ikke forstå, hvor du har dine oplysninger fra, for i Schweiz har man noget, der hedder “Kinderzulage” og som, alt efter kanton, udgør CHF 200 – 400. Dette beløb udbetales pr. måned til barnets fyldte 16. år.
  Desuden har man noget, der hedder “Ausbildungszulage” og som, alt efter kanton, udgør CHF 250 – 525. Dette beløb udbetales pr. måned til unge mellem 16 og 25 år og som er under uddannelse.

  https://www.ch.ch/de/familienzulagen/

  Undervisningen, i hvad der svarer til vores folkeskole, styres i princippet af hver enkelt af de 26 kantoner, men er altid gratis.

 90. Af Anders Madsen

  -

  Det skal slet ikke være muligt at søge asyl i Danmark. Det bliver bare ved så længe de kan kommer over Middelhavet. Marokkanere, somaliere, afghanere.

  De bliver ved med at producere børn så strømmen stopper ikke.

  Alt andet er symbolpolitik.

 91. Af Anders Madsen

  -

  Antallet af migranter er faldet efter Makedonien og Ungarn lukkede deres grænser. Nu vil Østrig sikre deres grænse mod Slovakiet.

  Problemet er Italien og EUs færgefart over Middelhavet.

  De europæiske lande må undergrave systemet enkeltvis. Man har set hvordan Ungarn har hjulpet os imodsætning til Merkel er er ude på destruktion af Europa sammen med føderalisterne i EU.

 92. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Nå-mænd –så siger vi AT: Folk, der bor i Schweiz ! –Ikke aner noget som-helst !!

 93. Af john doe

  -

  OPRÅB til dig junior
  Nu må I FUCKING tage jer sammen .! 1000år ! historie

  Er I HELT ude af trit ! DU har sku da en internet adgang dit fjols
  HELE “hjælp” aleppo osv . osv . EN STOR DAEASH . !

  OPSØG DOG selv . eller er vi nået til TOTAL passivitet –
  hvordan vil du finde
  https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84?lang=da

  VÅGN FUCKING OP din møgunge

 94. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Vedr. Afstumpede udtalelser ! –Så er “overflødige drengefostre ” –Den bedste grund til “aflivning inden de når, at blive født ! –Eller endnu bedre ” —“en grim plet på lagenet ” !—Det vides ikke endnu om ” Folk med jysk/muslimsk baggrund ! –Er mere afstumpede end andre ! –Men alt tyder dog på det ! ” –Faktisk er der dog grænser for, HVAD der tillades, at skrives på blogs !—–MIKKEL, Anderson ! –Hvad tænker du dog på ?

 95. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Apropos Schweiz” ! –Så tvangs-steriliséres mænd og kvinder, der gang på gang producérer børn –som de ikke selv kan/vil forsørge ! –Det står i forfatningen ! –Hvis man også gjorde det i Danmark ! –Så ville det pynte gevaldigt på “handels-overskuddet ” –Så kunne pengene istedet-for bruges til, at gøre livet lettere for pensionisterne –og ikke mindst for “de børn–der har været så uheldige, at blive født af ansvars-løse M/K er ! Dem er der som sagt rigeligt af i DK !

 96. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Bertel Haarder skriver idag om udvalgte bloggere ” ! –Gå dog ind i politik –istedetfor, at være så helvedes kloge ! –Ja, det var en rigtig god idé –til vores næste liv !—Men vi gider ikke, at være “evigheds-studérende først –eller blive skolefrøkner/MK !! “

 97. Af Niels Larsen

  -

  Vedr. Mikkel Andersson, Groft Sagt, DKP2 i dagens b.dk.

  Læs din Huntington. Der er en årsag til, at det kun er Østukraine, Russerne sætter sig på.

  EU-fjolserne burde også læse og FORSTÅ Huntington.

 98. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Skrukke kvinder ! –TÆNK jer godt om –inden I sætter “drengebørn i verden ” ! –OG brug den fri abort –til, at skille jer af med misfostrene ! –Der koster samfundet milliarder af kroner ! –Til “anstalter –fængsler” –Højskoler –og ikke mindst folkeskolerne ! –Der “guderne må vide” –Hvad skolefrøknerne ser i det job ! –Derimod pigerne er næsten altid succés ´er –der bliver til gavn for samfundet ! –Lars Løkkes projekt ! –Med “Løkkefonden” ! –Siger mere end ord AT: drenge født af enlige mødrer –bliver en klods om benene på samfundet ! –Så er det sagt !

 99. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Det vides ikke endnu om ” Folk med jysk/muslimsk baggrund ! –Er mere afstumpede end andre !”

  V og DF jyder, er uden tvivl de værste kræmmere på vor moders jord, og de mest afstumpede samfundsborgere set som helhed! Dog i tæt konkurrence med Københavns strandvejs Liberal Alliance..!

  At indføre en stram indvandringspolitik over for V og DF jyder til sjælens Ø, og Øerne generelt, ville være yderst brugbart..Fx. højst 24 timers visum til at besøge familie ved juletid mv., ingen adgang til tinget, og et visumgebyr på looo kr. pr. besøg.

  Uden blå V og DF jyder, aldrig nogen blå regering. Lav lillebælt om til en fast grænse forbindelse. Så vil socialismen straks blive indført på sjælens ø.

 100. Af Kurt Pieter

  -

  Er det muligt at bloggeren kan sætte sig ind i europæisk lovgivning før han taler om at begå lovbrud?

  Det virker mig en anelse ubegavet.

 101. Af Teddy bjørn Olsen - tegner

  -

  “Politiker-stop ” –Astrid Krag Soc.dem. ! –Aldrig har vi set noget så grimt !–Vi får smidt hendes afskyelige fjæs op i synet –Straks vi lukker vores avis op ! –Hun tillader sig, at føre hetz imod Thyra Frank –Som er novice indenfor den rædselsfulde disiplin –der hedder “dansk politik” !—-Hele det ræverøde social-demokrati med Poul Nyrup Rasmussens ! –De bliver aldrig stuerene !—Bliver det alt-overskyggende spørgsmål OM : Astrid Krag ! Overhovedet –nogensinde i fremtiden –skal træde ind på Christiansborg ! –Hun er ikke bare ualmindeligt GRIM ! –Hun er også særdeles DUM ! –Men det er ingen overraskelse i det røde parti ! –Siden Helle Thorning forlod Soc.demokratiet ! —Er der ingen grund til, at samle bare en smule respekt omkring de nassere !

 102. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “–TÆNK jer godt om –inden I sætter “drengebørn i verden ” ! –OG brug den fri abort –til, at skille jer af med misfostrene !” Teddy

  Du mener de borgerlige som kan bedømmes genetisk før fødsel? Videnskaben bliver mere og mere avanceret, og har fundet nogle egoistiske psykopatiske gener men stadigvæk ikke så langt avanceret… Men flere spørgsmål er stadig ubesvaret..Hvorfor bliver borgerlige børn fx. også afstumpede mestendels som deres forældre, selvom de måske har gode gener fra en tilfældigvis “rød deler”? Videnskaben har stadig svært ved at komme til konklusioner her, men indtil videre er der dog konsensus om at den negative borgerlige arv, går i arv i generationerne her, såvel som at den borgerlige hjernevaskning i de yngste år er absolut altafgørende for et stk. succesfuld borgerlig afkom, uden kreativitet og villighed til at dele med naboen!

  Teddy ….I nordisk mytologi er fenrisulven vigtig..
  “Grundtvig anvender det metaforiske udtryk “dødbideri” om Fenrisulvens bid, der i overført forstand har medført åndløshed i Grundtvigs egen samtid. I skuespillet Til kamp mod dødbideriet af Ebbe Kløvedal Reich og Ejvind Larsen, 1974, bruges det tilsvarende billede om de kræfter i det åndssløve, etablerede samfund og hos de materialistiske EF-tilhængere, som ungdomoprøret forsøger at bekæmpe.
  .”http://denstoredanske.dk/Nordisk_Mytologi/Mytologiske_dyr/Fenrisulven

  Dog er ulvene-verdens mest blodige og mindst milde dræbere, de flår mavesækken op og lader derefter tidens tand gå-måske er det liberalismens personlige mytologiske dyr.?
  Nej et fint, loyalt, socialt dyr faktisk i virkeligheden…Det eneste de deler kultur med det borgerlige menneske på, er måden de dræber…Altså Langsomt og smertefuldt……

 103. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Folketinget er fyldt med inkompetente kolbøtter ” –JA ! Vi giver Asger Aamund fuldstændig ret ! –De producérer ydermere utallige “drengebørn ” –Og tildeles 15.000 kroner for hvert barn –de føder –Læs Zenia Stampe –kun et eksempel !—Kolbøtterne koster de danske skatteborgere millioner af kroner, hvert år !—Man sagde ! –Jamen I har jo selv stemt på dem ! –Der var ikke andre, der var stillet op ! –Så valget var ikke existerende ! –Vi sætter vores håb til “nye borgerlige” –Der skal redde Danmark for “kolbøtterne” –Det lover Lars Seier ! –OG han véd, hvad han taler om !

 104. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Vi foretrækker så afgjort ulvene ! –Sæt dig venligst ind i “ulvenes verden –inden du gør dig klog på noget –som du ikke har forstand på !

 105. Af Leif Pedersen

  -

  Teddy hvad er det du ikke kan fatte
  Du er en gemen børnelokker intet andet
  gå nu ud i stalden og knep dine får

 106. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Du er det oplagte exemplar –der skulle have været “frasorteret “

 107. Af Allan Hansen

  -

  https://www.gatestoneinstitute.org/9799/europe-jihad-israel

 108. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  STOP ! –Al det gøgl med AT: Alle skal have et arbejde ! –Gjalt åbenbart ikke for folketings-medlemmerne !—-Så fra NU ! –Står den på livs-nydelse –OG Folketingets medlemmer ! –Skal ud at arbejde ! –Med hvad ? –De har aldrig prøvet andet end, at sidde og glo i forældede bøger ! –DEM om det ! –De er under alle omstændigheder “inkompetente ” Til, at regere Danmark ! –Om vi så skal tvinge Løkke ned af taburetten ! –SÅ må han indse, at han har gjort sit livs fadæse ved, at ansætte “en flok inkompetente kolbøtter ” !-

 109. Af Leif Pedersen

  -

  Heil Teddy
  må dine får bræge af lykke
  ps. du har aldrig haft et arbejde
  det eneste sved du kender til er når du jagter dine får
  selv dine får kan ikke klare synet af dig
  dine forældre smed dig ned i en skuffe som spæd og derfor er du angst for sommerfugle

 110. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Hvor har du det fra ? –UD med sproget ! –Jeg finder ud af, hvilken anstalt –du sidder på !–Nu har vi her på avisen fået nok !

 111. Af Leif Pedersen

  -

  “Nu har vi her på avisen fået nok !”

  Vi du mener jeg
  eller er du også megaloman
  ps. jeg har det fra din mor din far ville ikke tale om dig
  sig mig du begynder vel ikke at græde

 112. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Det hjælper jo nok ikke at skrive : Spær den yngre mand inde ! –Fordi han er spærret inde ! –i en dyr anstalt –som skatteborgerne skal betale for !

 113. Af lisbeth Sørensen

  -

  En blog med titlen “indfør asylstop nu” og altså ikke “indvandrerstop” er ikke seriøst…

  300.000 udlændinge har fået opholdstilladelse til at arbejde i Danmark over de sidste to år af liberalist regeringen.Dertil lægges alle de uregistreret, flygtninge mv. De 5oo der kommer som asylansøger fra FN er jo totalt ligegyldige i det store billede her?
  Men siger næsten ja, de 3o.ooo asylansøger der kom gående, og som alle bliver statsborgere og bliver til loo.ooo over tid..

  Så ja, før vi kan føre en seriøs indvandrerdebat, må vi tale om alle typer af indvandrer…At den blå blok altid ønsker at koncentrerer på den muslimske andel, viser blot hvorledes disse kan bruges til at garantere dem magten via DF..Dette selvom under sidste VKO regeringen mere end fordoblet de antallet af indvandrer til DK, og at selv muslimske indvandrer forblev lig antallet under Nyrup, som Uhrskovs fine analysere har bevist over i JP…..Den nuværende regering har alle tiders rekord mht. muslimske indvandrer i Danmark, og det hele med DF´s støtte..

  Er jo hykleri?

 114. Af lisbeth Sørensen

  -

  Undskyld 16o.ooo officielt de sidste to år…..Dertil kommer flygtninge mv., og illegale..Så 3oo.ooo er nok ikke til slut urelevant?

Kommentarer er lukket.