Jeg tror ikke på integration

Af Mikkel Andersson 307

I dansk indvandrerdebat er ideen om integration absolut central. At de ikke-vestlige indvandrere, som er kommet hertil, gradvist og over tid vil tilnærme sig og overtage danske normer og adfærdsmønstre, hvorefter der så er tale om nye danskere, der blot laver bedre hummus end de fleste andre.

Men i forhold til kultur og værdier tvivler jeg på, det vil ske. I hvert fald for en stor del af indvandrere i Danmark. For de fleste mennesker kan godt lide deres kultur, religion og identitet og vil ikke give afkald på den, blot fordi de lever i et andet land.

Hvis jeg bosatte mig i Syrien, Iran eller Afghanistan, ville jeg næppe holde op med at mene, at ytringsfrihed, ligestilling mellem kønnene og retten til at være homoseksuel uden at blive straffet var gode ting, og jeg ville heller ikke holde op med at opdrage mine børn til at mene det samme.

Jeg tror, at mange ikke-vestlige indvandrere har det på samme måde med de normer og værdier, de har med sig.

Og i forhold til indvandrere og efterkommere, så er religiøsiteten eksempelvis voksende blandt efterkommere, som er født i Danmark.

Det er min påstand, at det i praksis er umuligt at være integreret i den majoritetsdanske kultur, hvis man er stærkt troende muslim, for det indebærer værdisæt, der er hinanden gensidigt udelukkende på nogle punkter.

Men hvis man eksempelvis går med tørklæde, fordi man abonnerer på den religiøse begrundelse herfor – at mænd ellers risikerer fristelse, og kvinder er ansvarlige for at undgå dette – er korrekt, så har man et kønssyn, der afviger radikalt fra det majoritetsdanske. Hvis man ikke vil give hånd til medlemmer af det modsatte køn, er man ikke integreret.

Hvis man mener, at Koranen er ufejlbarlig, og henrettelse af homoseksuelle og blasfemikere i den ideelle stat burde indføres – også selv om man anerkender, denne ikke findes – så er man heller ikke integreret.

Derfor kan man selvsagt stadig fint være både lovlydig og hårdtarbejdende og føle sig dansk, men kulturelt integreret er man ikke.

Hvis antallet af indvandrere var beskedent, ville integration måske være mere realistisk. Hvis man blev nødt til at gifte sig uden for sin etniske gruppe, ville det sandsynligvis føre til at integrationen over et par generationer. Men indvandrergruppen i Danmark er stor og voksende, og man gifter sig i altovervejende grad med folk med samme baggrund.

Samtidig har de etniske parallelsamfund efterhånden vokset sig så store, at man her kan leve ganske afsondret fra det majoritetsdanske samfund. Det så man eksempelvis i TV2-dokumentaren »Moskeerne bag sløret«, hvor det var tydeligt i hvor høj grad, det var muligt at leve med egne regler og normer for adfærd.

Derfor tvivler jeg på, at vi kommer til at se den sagnomspundne integration indfinde sig. Værdier og normer er ikke noget, som forsvinder, blot fordi en masse majoritetsdanskerne mener, at deres verdenssyn er fornuftigt og progressivt.

Mikkel Andersson er journalist og debattør og kan følges på Facebook og Twitter.

307 kommentarer RSS

 1. Af I. Hansen

  -

  Well spoken Mikkel Andersson

 2. Af Kalle Quist

  -

  Desto mere vigtigt er det at sørge for, Ikke at blande kulturer som ikke er kompatible.

 3. Af Mehmet Sami Gür

  -

  INTEGRATION ELLER ASSIMILATION

  Multikulturalismen og antallet af etniske minoriteter betragtes som en udfordrende og truende samfundsudvikling snarere end som en fordel og gevinst. Denne negative holdning har afspejlet sig i etniske minoritetsbørns chancer og muligheder i uddannelses- og erhvervsbrancherne. Politisk er der fokus på integration og delagtiggørelse, men er udført som et implicit mål under dække af assimilation. Dette kommer til udtryk, da minoritetsbørnene skal tilegne sig det danske sprog og den danske kultur uden om deres modersmål og moderkulturen. Disse politiske tiltag viser sig også i de danske institutioner, hvor den politiske diskurs er medbestemmende og styrende i forhold til den pædagogiske prioritering og praksis. Dette betyder, at pædagogen bliver nødt til at følge og rette sig efter denne diskurs, som kommer til at påvirke minoritetsbørnene negativt. Pædagogens attitude og samtale på grund af denne diskurs er vidt forskellige afhængig af hvilket barn, der er tale om. Hvis pædagogen henvender sig til et minoritetsbarn, så sker mødet på baggrund af kulturel og sproglig manipulation, hvor synet på barnet er det samme som at sprogstimulere efter de danske spilleregler i stedet for at fokusere på barnets behov som et frit og ligestillet individ. Den samme pædagog møder det etniske danske barn som en ligeværdig samtalepartner, hvor der udveksles og deles oplevelser, erfaringer, diskussioner og latter uden at barnet bliver navigeret og påført instruktioner. Dvs. den politiske og pædagogiske diskurs har til sigte at fordanske minoritetsbørn, og ligestilling ifølge denne diskurs betyder det samme som at kunne tale dansk og magte den danske kultur – at ligne hinanden.

  Hermed bliver minoritetsbarnet underkendt og dets kulturelle og sproglige ressource ignoreres og tilsidesættes. Barnet diskrimineres ud fra pædagogens forforståelse og der fokuseres kun på barnets mangler, negativ omdømme og svage sider. Dette kan medføre en form for fremmed- og andetgørelse, hvor barnet automatisk sættes uden for de sociale arenaer. Barnet kan derfor ikke rigtig fungere som et socialt væsen, fordi der ikke tages højde for barnets tilstedeværelse med dets stærke sider og muligheder. Denne onde cirkel kan risikere at give barnet en negativ selvopfattelse, og dermed en stigmatisering, hvor barnet som afviger begynder at leve op til de negative forventninger. Denne negative proces hæmmer også barnets læring og udvikling.

 4. Af Flemming Lau

  -

  Mikkel Anderson.
  Du har fuldstændig ret, desværre. Tallene for muslimer der går indfor sharia er gået fra 50% i 2009 til 75% i 2014 jf DK og de fremmede forlag akademika, og islam tørklæder og tørre tal forlaget Cepos!

 5. Af Ødsle Sekis

  -

  Alt hvad integration kræver, er flere penge til integrationsindustrien. Bare send dem til mig, så skal jeg nok få til at fungere.
  Der var da ingen der troede på, at jeg drak dialogkaffe bare for integrationens skyld.

 6. Af Gert Jessen

  -

  Integrationspolitikken er naive – og politisk korrekte magthaveres forsøg på at gøre det korrekte. – At der over år vil sker en integration af et lille mindretal af ankomne kan ikke udelukkes.
  Den primære effekt at integrationspolitikken er at den tiltrækker mange tusinde spontanflygtninge til Danmark for at blive “integreret”. Integrationspolitikken er hovedårsagen til at der foregår folkevandring af arabere og afrikanere mod Danmark.

 7. Af Niels Larsen

  -

  Vel talt, Mikkel Andersson.

  Man smøger ikke sin kultur af sig, når først man er opflasket med den. Slet ikke, når man fra patteflasken er indpodet med, at den er det eneste, som har værdi.

  Man smøger heller ikke sin religion af sig, når først man er opflasket med den. Slet ikke, når man fra patteflasken er indpodet med, at den er det eneste, som har værdi.

  Og slet ikke, når man er opvokset i et så afsindigt, religiøst miljø, som de fleste muslimske lande udgør.

  Derfor tror jeg heller ikke et eneste øjeblik på, at integration af store mængder muhammedanere og afrikanere er ladsiggørligt i et vestligt, sekulært, kristent land.

  Nogle få kan omstille sig. Hovedparten kan ikke og mange vil ikke.

  Mehmet Sami Gür tror måske, at han er integreret; det er han ikke, da han stadig ser diktatoren i Tyrkiet som sin leder og Tyrkiet som sit land. Han er én af de muslimer, vi med fordel kunne sige farvel til.

  Desuden er integration ikke nok. Der skal assimilation til: opgivelse af den vanvittige muslimske ideologi og bortkastelse af den mellemøstlige/afrikanske kultur.

  Mehmets “Hermed bliver minoritetsbarnet underkendt og dets kulturelle og sproglige ressource ignoreres og tilsidesættes.” viser til fulde, at han ikke har fattet det mindste af, hvad det vil sige at flytte til et nyt land, som for det første er langt mere udviklet end det land, man kommer fra og for det andet har et helt andet værdisæt.

  Vi kan ikke bruge hans minoritetsbarns kulturelle og sproglige ressource til noget som helst. De ressourcer er HINDRINGER for dets liv her i landet, intet andet.

  Ligeledes understøtter Mehmets “Hvis pædagogen henvender sig til et minoritetsbarn, så sker mødet på baggrund af kulturel og sproglig manipulation, hvor synet på barnet er det samme som at sprogstimulere efter de danske spilleregler i stedet for at fokusere på barnets behov som et frit og ligestillet individ.” tesen om, at han intet har fattet.

  Barnet skal leve i Danmark. Her lever vi på dansk maner, med dansk kultur og med dansk sprog. Barnets modersmål er komplet ligegyldigt og igen et negativ i forhold til at leve her, da det fastholde barnet i forældrenes her i landet helt forkerte kultur, religion og normer.

 8. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 9. Af Niels Lemche

  -

  Gode Mikkel, afspejler din blog ikke en grundfæstet idé om den nationale inerti: At alt skal forblive, som det var. Du definerer så klart, hvad du mener er dansk kultur, og så bruger det som en standard for alle andre, der måske ikke er helt enige med dig. I virkeligheden støder du alle andre end dem, der er enige med dig, bort: De kan aldrig blive danske, fordi du alene ved, hvad det vil sige at være dansk.

  Kultur er en levende ‘organisme’, der hele tiden ændrer sig og tager form efter omstændighederne. Og med den indvandring der har fundet sted over de seneste mere ned halvtreds år, og som givetvis vil fortsætte, ja, så er det bare at konstatere, at dit Danmark ender du med at skulle finde i Morten Korchs bøger. Så valget bliver, om du vil holde fast ved det, du ser som dansk, uanset omkostningerne for andre, eller at du vil tage et skridt tilbage for at se på, hvordan det kulturelle billede bliver i fremtiden. Én ting er sikker, fortiden kommer ikke tilbage.

  Derfor er dit indlæg meget lidt konstruktivt, selv om det naturligvis får støtte fra den sædvanlige klub af nationalkonservative.

 10. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Din fløjs tiltag gennem den seneste generation har været præcis lige så ukonstruktive – og desuden destruktive i svær grad.

  Det vidner mange hærgede bydele rundt om i landet om. Og mange menneskelige ofre kan skrive under på det – hvis de vel at mærke er i live endnu.

 11. Af Niels O

  -

  Jeg tror ikke på integration af skimlede kældernationalister. De er for primitive, ensporede, smalsporede og tilbageskuende.

 12. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ‘mange’ eller nogle? Som sædvanlig øses der med en stor slev.

 13. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Alt afhænger af øjet, som ser.

  Jeg ser det som mange. Alt for mange.

  Og helt unødvendige ofre, hvis de forbandede politikere havde opført sig fornuftigt og lukket af i tide – og det vil sige senest 1. januar 1984. Da havde Gammeltoft-Hansens nye udlændingelov fra efteråret 1983 fungeret mere end længe nok.

  Og mon ikke Niels O. skulle krybe ud på møddingen igen?

 14. Af Hul igennem?

  -

  -jeg tror heller ikke på nogen som helst integration og slet ikke assimilation.
  Og det hele er drevet af socialnasseri..

  Ingen socialgratispenge,ingen yallah..
  Det siger næsten sig selv.

 15. Af Maria Due

  -

  Enig med Venstre, men min kommentar ligger i filteret.

 16. Af I. Hansen

  -

  Integration via “det gode eksempel”, samtale og “forståelse” og imødekommenhed, kan kun lykkes såfremt begge parter ønsker og arbejder mod samme mål……og det er desværre alt for sjældent tilfældet.
  – da vi danskere ikke udøver samme form for socialkontrol med hinanden, som muslimsk kultur gør…..ja så taber vores snakke/ tillid/ åbenheds kultur………for budskabet modtages ikke (af marioteten)……..den mariotet som fortsat vælger at LADE sig socialkontrolere…..for islam er så viseligt indrettet at det et HELE familien som kommer til at “betale” for evt udbrydere af kultur-praksis.

  Vi hører altid at det er de få som ødelægger det for andre, men halloo – hvorfor er det ikke de 90% det rejser sig samlet og siger stop til de ødelæggende 10%?……mon ikke det så ville stoppe?
  Det tavse flertal skal stoppe det ! .
  …..men i stedet råber de at de ikke vil slås i hartkorn !
  …..at danskerne selv skal kunne se forskel (det kan vi ikke og det er ikke en gætteleg)
  …..at de sørme heller ikke synes at de offentligt – og i hverdagen – skal lægge afstand til dem,…..her må jeg så lige gentage at det ikke er en gætteleg og hvordan skal vi se forskel?

  Hvis alle som brød loven, fik en enkeltbillet retur til hjemlandet, ville det hurtigt spredes og være motivation.
  Når det er krig og tortur i hjemlandet burde de frygte udvisning.
  PT er stort set ALT konsekvensløst !!….ergo har de 10% vundet magten – helt som de ønsker !!!! ….og er vant til i klansamfundene.

 17. Af J. Hanse n

  -

  Hvis man mener, at Koranen er ufejlbarlig, og henrettelse af homoseksuelle og blasfemikere i den ideelle stat burde indføres – også selv om man anerkender, denne ikke findes – så er man heller ikke integreret.
  Skriver Mikkel Anderson.

  Ren idioti.
  Det er de færreste af de muslimer som flygter der går ind for den slags.
  Mikkel Anderson bevæger sig længere og længere ud i den højreekstremistiske sump.
  For at tækkes hans rygklappere på disse blogs.

 18. Af P Christensen

  -

  40% af muslimerne i DK mener at loven bør bygge på koranen
  helt eller delvist.
  Det er hvad faktaresistente her på bloggen kalder “de færreste af de muslimer de flygter”
  Men mange muslimer flygter flygter ikke. De tager de muslimske uvaner med sig.
  Og rejser op til livsvarig dansk velfærd, hvor de iøvrigt kan få lov til at leve som derhjemme.
  De skal blot finde nogle nyttige idioter heroppe. Og de findes desværre til overflod.

  http://nyheder.tv2.dk/2015-10-19-fire-ud-af-ti-danske-muslimer-loven-boer-bygge-paa-koranen

 19. Af jørgen h

  -

  Le m ch e og j. ha ns en, j. ni el sen, an ne lise, jel ved og mer kel og mange andre af samme slags, er enten svagt begavede, bundnaive eller lønnet af indvandringsindustrien eller andre undergravende kræfter. “Integrationen” er jo et blufnummer. I Sverige har masse indvandringen påført svenskerne tusindvis af lidelser, overfald, ulykker og dødsfald. Men tilhængerne af multi-kulti og islamisering påstår stædigt at det handler om berigelse.

 20. Af Maria Due

  -

  “Derfor er dit indlæg meget lidt konstruktivt, selv om det naturligvis får støtte fra den sædvanlige klub af nationalkonservative.”,skriver Lemche fordomsfuldt.

  Lemche. Jeg har aldrig levet i det Morten Korch samfund, du holder så meget af at håne, og jeg forstår slet ikke, hvorfor du sidder ved din pc det meste af døgnet for at gøre det. Du har valgt at bo i et nyt land, og så vidt jeg har forstået, har du også udskiftet dit statsborgerskab med et svensk. I Sverige finder du alt, hvad du søger, og hvorfor er det dig ikke nok? Glæd dig over de svenske tilstand og lad os andre finde vor egen vej. Der findes også nationale svenske fora, hvor du kan håne dem, der er uenige med dig.

 21. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja ! Mikkel Andersson ! –Vi er enige ! –“den onde drøm er blevet til virkelighed ” –Danskerne ejer ikke længere vores eget land ! –De slatnei inkompetente levebrøds-politikere ! –Har udlevéret hele den danske befolkning til de forhadte muslimer ! –De bliver flere–og flere ! Og de har fået krammet på vores vikingeland ! –Danskerne (ægte-danskerne ) er desperate ! –I –og med AT: der desv. er en gruppe af såkaldte “væmlig-danskere” –Der er parate til, at udlevére vores Danmark til “Fandens muslimer ” !–Det er nu kun et spørgsmål om tid ! –Kort tid ! –Før vikingerne explodérer ! –Vi finder os ikke i det ! –Og vi glemmer heller ikke “landsforrædderne ” –De bliver stillet til ansvar !—Vi er Rasende !—Glem alt om integration ! –Vi vil slet ikke have dem i vores land ! –Punktum !

 22. Af jørgen h

  -

  På de fleste andre blogs kan man se at le m ch e, ted dy plys bjø rn, j. ni elsen, j. han sen og andre lignende vulgære tågehorn kan få masser af indlæg på, mens dansksindede bloggere der med saglige analyser prøver at få noget sandhed og virkelighed ind i debatterne, igen og igen udsættes for at deres indlæg blokeres og skjules. Hvad skal det gøre godt for? Resultatet er ihvertfald nogle sølle og tandløse debatter, og intet bliver ordentligt belyst. Filtret er oftest meget emsigt og småligt.

 23. Af j nielsen

  -

  “Dvs. den politiske og pædagogiske diskurs har til sigte at fordanske minoritetsbørn, og ligestilling ifølge denne diskurs betyder det samme som at kunne tale dansk og magte den danske kultur – at ligne hinanden.”

  Den har til sigte at udstyre alle børn med hvad der kræves for at kunne begå sig som voksen i det danske samfund. Sproget er uomgængeligt, og det er visse dele af den danske kultur også. Men ikke alle.

 24. Af j nielsen

  -

  “Le m ch e og j. ha ns en, j. ni el sen, an ne lise, jel ved og mer kel og mange andre af samme slags, er enten svagt begavede, bundnaive eller lønnet af indvandringsindustrien eller andre undergravende kræfter.”

  Jeg for min del er lønnet begge steder fra, altså både af indvandingsindustrien og undergraverende kræfter. Ca. 80.000 årligt i alt. Det er sat op fra sidste år, men ti lge ngæ ld skal jeg også skrive mere.

  Jeg tror nok Mer Kel (ikke at forveksle med ka nsl eren) får lidt mere. Hvis de andre får mindre er de blevet sn ydt.

 25. Af Maria Due

  -

  Der har i mange år med mellemrum lydt forsigtige pip fra pædagoger om, at mange indvandrerbørn får en dårlig start i livet og svært ved at følge med i skolen, fordi de allerede i deres første år er fejlernærede og understimulerede. Nu er der så mange af disse børn, at de er blevet et samfundsproblem. Det er også et samfundsproblem, at drengene har det med at bevæge sig i flokke omkring en “fører”. I debatten kræver muslimer ofte, at vi skal se dem som enkeltindivider, men når de ikke opfører sig som enkeltindivider men som klanmedlemmer, vil det naturligvis præge andres indstilling til dem.

 26. Af Peter Skripkin

  -

  folk fra Østeuropa og Vesteuropa og Forerskie øer har problemer med integratsiey i det danske samfund
  Det er godt vise Billund LEGO fabrik f.eks

 27. Af jørgen h

  -

  Dertil er det kommet: politikerne stjæler vores penge, tid og børn. Og de forærer vores land, byer, kvinder, velfærd, sundhed, boliger, skoler, arbejdspladser, sygehussenge, pensioner, indfødsret, borgerrettigheder, menneskerettigheder, civilisation og fremtidsmuligheder væk til kulturfremmede migranter fra Afrika og Mellemøsten. Politikerne udnytter og diskriminerer os på det groveste. Hvis danskerne ikke snart vågner op, vil de på den hårde og blodige måde komme til at erfare, at hvis man som folk og national gruppe er så sløv og dvask, at man aldrig handler aktivt og fremsynet, så bliver man smidt ud i kulden og mørket. Minimum må være at man bringer nye partier på banen og reformerer valgsystemet. Ingen under 30 år bør kunne vælges. Og vi bør tage ved lære af den schweitziske valglov.

  Som det er nu er Danmark på vej ud på historiens losseplads. Vores økonomi, kultur, fred og sikkerhed undergraves uafbrudt. Vores postvæsen, velfærd, sundhed, forsvar, politi, vaccineindustri, pengetrykkeri, frimærkeproduktion, togdrift og tusinder af andre institutioner/traditioner og arbejdspladser er på vej til at blive nedlagt/sparet væk. Regeringen og partierne fører en politik som sender elendighed, afmagt, kriminalitet, sygdom, familie-splittelse og død ind i titusindvis af danske hjem. Titanic-Danmark ligger dybt i vandet, og vil synke inden længe, hvis folkene på broen ikke udskiftes med mere pålidelige og kompetente typer. Hos snap hanen, urias, den korte, 180gr og you tube: mer kels migrant crisis/ one year on/ what next… kan man se chokerende film om hvad der venter os, hvis politikerne får lov til at fremture.

 28. Af JØRGEN H

  -

  Situationen er endnu værre og langt værre end det i korthed kan skildres. Men snesevis af vanvittige og dødssyge “reformer” og hundredvis af spareøvelser, lukninger, nedskæringer og forringelser har smadret/udslettet store dele af erhvervslivet, velfærden, sundhedsvæsnet, retssikkerheden, familietraditionerne og infrastrukturen. Tusinder af danskere er lemlæstet eller sendt i døden via umenneskelig og forrykt politik. Og alle er vi truet af regeringens uduelighed. Se bloggen “euforiske danskere i jubeldemonstration” ang. en kæmpemæssig SYGEHUS-SKANDALE”.

 29. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Mikkel Andersson

  Jeg tvivler meget på, at dine nationalkonservative, hvide rygklappere vil blive så meget integreret herhjemme, at deres indlæg ville kunne optages som læserbreve i danske aviser.

  De har fundet et ‘åndehul’ her på din blog, hvor de kan lufte deres had til fremmede mennesker, der ikke ligner dem selv.

  Kunne du ikke en dag, når du får rigtig god tid, skrive et indlæg om, hvor fantastisk godt det går herhjemme med at integrere danskere i socialklasse 5 i socialklasserne 1 og 2?

  De glade borgere i whiskeybæltet savner lidt modspil fra vrede, hvide danskere, der er blevet arbejdsløse og fattige, mens de glade borgere griner hele vejen til banken og pensionsselskaberne og får kæmpestorestore boligskattelettelser. De må grine en vis legemesdel i laser over, at de vrede, hvide mænd har fundet en prügelknabe udenfor whiskeybæltet.

 30. Af Peter Andersen

  -

  Så det du faktisk her siger er, at multikultur er sådan noget fint noget, der skal stræbes efter. Underforstået, alle kulturer skal leve side om side med hinanden, uden at forsøge at påvirke hinanden? Det lyder sikkert vældigt flot i nogens øre. Der er bare, som Mikkel Anderson også påpeger, den lille hage ved det, at der, for at sætte tingene lidt på spidsen, er forskel på om en kineser vil spise med pinde eller et arabisk barn bliver opdraget med sharia.
  Det er efterhånden gået op for de fleste “multikulturalister”, at denne lille forskel ikke kan ignoreres. Hvis et samfund skal hænge ordentligt sammen, må der i det mindste være en fælles forståelse omkring nogle basale værdier. Så hvis en araber eller tyrker, med islamisk kulturbaggrund, kommer til et land som Danmark, må vedkommende jo gøre sig klart, at det må fordrer et noget andet syn på ligestilling, demokrati, seksuel orientering eller religionens plads i det omkringliggende samfund. Det er nogle af de helt basale værdier, der er dybt grundfæstede i den danske muld – og kan man ikke leve med det, har man jo nok valgt det forkerte land, at opfostrer sine børn i. Derfor giver din kritik af, at danske pædagoger “opdrager” etniske (underforstået muslimske) børn efter danske normer, ikke rigtig nogen mening. For det er vel her man har tænkt sig de skal vokse op?

 31. Af helge hansen

  -

  Tik tak…TIK …TAK … TIK TAK
  STOP the loony left.
  Det bliver værre og værre i Danmark MSM specielt DDR TV .

  Venstre “fløjen” har INGEN argumenter, og AFVISER ENHVER FAKTA.

  Nu er det følelser, manspreading osv. osv.
  Kvinder som nu stemmer sig til mænds penge og ser staten som “suger daddy”

  VI ER som SVERGISTAN , VI er i en dødsspiral !!.
  Så FARVELfÆRD
  Et land kan ikke ledes af følelser som Å vil.

  OG den DØDELIGSTE cock”tail af alle !!!! , den yderste venstre fløj merger” med islamister =

  BORGERKRIG !
  ikke om 50 år men lige om hjørnet

 32. Af helge hansen

  -

  * Og at vi ser den yderste volds parate venstre fløj ( du ved dem der råber NAZI efter alle),
  ER i fuld sammensmeltning , med islamister har været igang i den del år , men har nu nået en klar tendens , I takt med den yderste venstre ikke har flere argumenter tilbage mod STOP for muslimsk indvandring, I takt med befolkningen i EU kan SE HVAD der foregår på deres gader og stræder og ikke stemmer overens med MSM.
  Kvinder og følelser, “4. bølge feminismen”….. at der overhovedet givers taletid til dette , viser PRÆCIS hvor 80-100% af MSM er (de AFSKAFFER ikke kun EU og Danmark men også sig selv).
  Se Emma Holten i Deadline dr2, og læg mærke til citat : ” Der er også den udviste asylansøger der er vigtig”, og hvor GAL hun er
  LAd MILO (google “milo”) komme til Emma , den KÆLLING !
  HOUSTON ……com in —- WE GOT A PROBLEM
  Hvordan kunne mine landsmænd” komme SÅ langt ud ….
  MSM !!!
  ISLAM SKAL som alle andre “trosreligioner” ( som alle ved ISLAM IKKE ER ) kunne kritiseres !

  FUCKING HYKLERE
  I FØRER EUROPA I FLAMMER !!!

 33. Af helge hansen

  -

  Her er sidste MIlo
  https://www.youtube.com/watch?v=g-kfB7dcdnU

 34. Af helge hansen

  -

  *- OG EN HILSEN til KBH.

  Jeg er HÅNDVÆRKER og kan levere HÅNDVÆRK og ikke skrive og stave godt , fra KRON JYLLAND HAR jeg og mange ÈN MENING !!

  ISLAM ud af Danmark , NU eller vi får en tilstand INGEN ønsker.

  40 år …. og I fortsætter, I aner IKKE hvad der foregår.
  Lige fra “micro aggration , til en ung der kører galt (muslim) og BUM står mekanikeren til ansvar opsøgt af familien og bliver afpresset . (ja den kan DU OPSØGENDE “journalist” finde)
  Christiansfeldt / TAPS.
  Det er ved at tage overhånd og folk bevæbner sig , HVEM DA FUCK vil udtale til sig MSM ! og udstillet som NAZIST !

  Se I HELE EU hvor “borgerværn” oprettes , som sikkert senere vil være spydspidsen i væbnet kamp.
  Tror politikkerne at Danskere og Svenskere ikke har våben ?!
  I årtier har der været FRI passage fra ØST FULD lastede “håndværkere” varevogne
  Nu er Det bare STOR muftien Erdogan der sender våben til hans TERROR kaserner i stor STIL

  Er der INGEN “journalister” tilbage !?
  Den TYRK Politikker Ismail Tipi
  FIk også SLETTET
  http://www.ismail-tipi.de/inhalte/2/aktuelles/135894/ismail-tipi-vorsicht-dschihadisten-in-deutschland-bewaffnen-sich/index.html

  In einem Beitrag auf Facebook machte der Publizist Udo Ulfkotte schon am 14. Juni 2016 auf den Fund von IS-Kriegswaffen in Deutschland und der im Anschluss verhängten Nachrichtensperre der Behörden aufmerksam: „In einem Kölner Gemüsemarkt in NRW soll ein SEK vor einer Woche bei einem Top-Secret-Einsatz eine größere Menge an Kriegswaffen sichergestellt haben, so meine Informationen +++ die Waffen lagerten im Kühlraum +++ Inhaber des Kühlhauses soll ein Orientale sein +++ Nachrichtensperre wurde verhängt +++ Hinweise auf Lager mit Kriegswaffen auch an vielen anderen Orten (die mir ebenfalls genannt wurden) liegen vor, so angeblich auch im Umfeld einer Moschee in Marburg.“

  „Die Politik muss Klartext reden“

  Tipi mahnt: „Wenn sich die Befürchtungen erhärten, können wir davon ausgehen, dass die geheimen Waffenarsenale für einen großen terroristischen Anschlag nicht nur in Deutschland sondern in Gesamteuropa eingesetzt werden. Es wäre grob fahrlässig, wenn wir diese Gefahr nicht erkennen und diese Waffenarsenale nicht aufdecken.“ Ein Problem sei, dass viele kampferprobte junge Salafisten aus Kampfgebieten nach Deutschland zurückgekommen sind und im Migrationsstrom viele Gefährder eingeschleust wurden, so die Pressemitteilung weiter.

  „Wir müssen diese Bedrohung sehen und möglichst schnell handeln. Hier sind unsere Sicherheitsbehörden aufgefordert genau hinzugucken, präzise zu ermitteln und mögliche Hinweise unter allen sicherheitsrelevanten Behörden und Geheimdiensten zu teilen“, so Tipi. Er fordert: „Die Politik muss Klartext reden, auf mögliche Gefahren und Bedrohungen hinweisen, die Bevölkerung aufklären und dazu aufrufen, dass man hellwach sein muss und jede Art von Beobachtungen der Polizei meldet. Das Problem des Salafismus und IS-Terrors wird immer größer, wenn wir nicht alle reagieren. Hier ist jeder einzelne gefragt.“ Tipis politisches Engagement gegen radikale Salafisten führte bereits zu Morddrohungen gegen seine Person.

  Sverige har flere våben pr. indbygger end USA (IGEN MSM LUGEN PRESSE) .

  DER ER MEGET MERE – SÅ KOM IGANG ” JOURNALIST” …………………..

 35. Af Mogens Rasmussen

  -

  Mikkel Andersson Helt enig i dine synspunkter om at ingen kan fralægge sig sine oprindelige rødder. Er selv blevet indvandrer på 9. år i en meget sen alder i Luxembourg. Prøvede først at lære sproget men måtte opgive efter et par år da man her taler adskillige forskellige og meget lidt landets eget. Ens informationer er også rettet mod det tidligere fædreland da de manglende sprog også er et problem. Ens omgangskreds er også primært danskere. Mange her kan således godt genkende indvandrernes liv i DK som jeg har måtte revidere min opfattelse af. Når det er sagt forsøger vi at tilpasse os på alle de områder vi kan. Hver måned er vi en hel del indvandrer som besøger virksomheder, institutioner og bliver rådgivet om landets forhold og kultur. Så integration er mange ting og for mig er det primært at respektere det land man nu er “gæst” i og ikke forvente, at det er landet som skal tilpasses mig men omvendt. Med 40 procent indvandrer af den samlede befolkning på en halv million flest fra Portugal er det muligt at leve sammen, men det kræver at der ikke forskelsbehandles og ingen kræver særrettigheder. Det store problem i DK er efter min mening indstillingen til landets normer og kultur og at den muslimske religion og politik ikke anerkender denne. Derfor tror jeg heller ikke på at integration af muslimer er mulig. I Luxembourg er der særdeles få muslimer. Årsagen er måske er der ikke vil blive taget særlige hensyn til dem, man skal selv finde arbejde og bolig og man skal bevise at man økonomisk kan klare sig og sine. Hvilket man sådan set også forlanger af landets indbyggere.

 36. Af helge hansen

  -

  Trump BREXIT osv .
  ER en religionskrig og I FUCKING LOONIE idioter benægte herfra til de 1400 år DE har bekriget OS.
  Jeg har skrevet og vundet 6 cifret beløb på valg, i årevis.

  I S L A M

  FUCK JER KBH. og Dansk immigrant smugler humanist refugues welcome humanist studie OSV . ALLE !
  STJÆLER i vores penge .
  fucking snyltere , ser jeg en af jer på vores matrikel, ryger i direkte i svine stalden

 37. Af helge hansen

  -

  VI I Kron JYLLAND er RASENDE , som jeg skrev ser jeg èn Kbh. på min matrikel , ryger den kbh. DIREKTE ind i rensegangen.

  Når den KÆLLING humanist giver 200 kr for morgenmad i hipster KBH:
  mine skattepenge…

  DET MINE PENGE
  VI finder OS ikke I mere.
  Og enhver Kbh. der tror de kan bosætte sig i syd og sønder jylland …DU ER -IKKE- VELKOMMEN, smut til lolland .
  Fucking hellere Polakkere , der dog tager lidt extra med i varevogne. Men de arbejder sku godt , rigtig godt og vi behandler dem godt.
  Men Kommunen om muslimer , VI VIL IKKE HAVE DEM.
  Det er LØGN at de har fået FANTASTISKE 12 % flygtninge i arbejde . = LØGN ! …88% SKAL JEG så betale for ..AF DE KUN !!! MIN 60 .000 med familie på KUN 2 år !!!!!!!!!!!!

  Vi over kraftig , at flytte til polen med besætning

 38. Af helge hansen

  -

  og hvad sker der om et par mdr. …..

  DER kommer titusindvis af vilde han negere fra Afrika, fragtet op af menneskesmugler org. humanist org. EU- FRONTEX -.
  Der vil leve af overfald voldtægt narko salg …og DIG
  DE er på vej … OG INGEN !!!! gør noget

  HVAD FANDEN FOREGÅR DER

 39. Af helge hansen

  -

  * DE KOMMER TIL DANMARK !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=eY3O2jUSzgs

  HVAD SÅ ANDERSON !

 40. Af helge hansen

  -

  Ander son …… PENGE ELLER FORFALD
  https://www.youtube.com/watch?v=eY3O2jUSzgs

 41. Af helge hansen

  -

  gå til youtube — IGEN RAMMER CENSUR

  watch?v=eY3O2jUSzgs

 42. Af helge hansen

  -

  SÆT ALT IND – NU .-
  Eller lad EUROPA STÅ I FULD FLAMMER ..
  om kort tid .
  https://www.youtube.com/watch?v=LyyaQQqZgiw

 43. Af helge hansen

  -

  FUCK KBH. Kælllig

  I ligger og knepper for vores skatte penge !

  OG DET VIL BLIVE STOPPET

  jeg er kravlet ind i jer gennem årtier….helt ind @all base

  Bare vent , jeres tid er slut

 44. Af helge hansen

  -

  ……….. OG HUSK —————–

  HER I DANMARK –
  er det nogle HELT !!! andre muslimer vi har.
  Og der er selvfølgelig ikke systematisk pædofili … Det …nej nej . DÆKKER HVEM OVER

  IDIOT

  LANDSFORRÆDDER
  https://twitter.com/TRobinsonNewEra

 45. Af bjarne hansen

  -

  DU har ret. HISTORIE
  1400 år . gentager sig
  men husk the GTGUISOS er er også

  og hunde
  og de enlige
  og de ,,,,, bla bla

  DANMARK

 46. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Att. Jørgen H.-anonym ! –Der er forskel på folk –forstås !

 47. Af Anders Madsen

  -

  De bliver ved med at være muslimer, går med tørklæder og gifter sig med medlemmer af deres klan.

  Men venstrefløjens projektmagere har et kald og penge på budgetkontoen.

 48. Af Anders Madsen

  -

  Deres børn går med tørklæde, de gifter sig med medlemmer af deres klan, da bruger stadig arabiske navne og hvad angår tyrkerne så stemmer de sgu’ i overvejende grad på Ergodan.

  Det er dem som Zenia Stampe, Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr mener skal betegnes som “danskere” og som de venstreorienterede medier støtter.

 49. Af Anders Madsen

  -

  Det er også en skandale man har en såkaldt borgerlig minister for “integration”. Kan de brune ikke begå sig socialt og kulturelt i Danmark bør de tage konsekvensen og rejse.

  Det er og skal ikke være en offentlig opgave.

 50. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Værdikampen ” –Der er nogen “ny-danskere –som vi elsker ! –Nemlig Strangas ! –Han bager kager og laver vidunderlige desserter ! –Han er en kæmpe-berigelse for vores land ! –I modsætning til “ovenstående –her på bloggen –med deres uforståelige –fordrukne “dansk” ! –Vi husker også den fabelagtige Strangas –når vi om sommeren er på “Dyrehavsbakken –og spiser hans vidunderlige is-kager ” –Så jubiii ! –For de vidunderlige folk, der ikke kan sige “smør” –Men på charmérende facon siger –SMER ! –hans slags eeelllssker vi-allesammen –I modsætning til de bøvede ovenst. –der aldrig bliver et plus for vores land !–Det skønne foregår i morgen tv –på tv 2 –Kanalen, der klarer sig-selv –i modsætning til DR.- !!!

 51. Af Svend Jensen

  -

  @MEHMET SAMI GÜR – 12. FEBRUAR 2017 19:54

  Hr. Gür bruger mange ord på en fortælling om, at de muslimske migranter i Danmark venter til de bliver mange nok. Når tiden er moden til overtagelsen, skal de nok lade os det vide!

 52. Af Carsten Vinter

  -

  Tak !

 53. Af Carsten Vinter

  -

  Tak!!

 54. Af jørgen h

  -

  DANMARK ER INDE I EN DØDSSPIRAL

  Mange danskere er utroligt tungnemme. I snart mange år er de fraskilte mænd blevet nedværdiget og tyranniseret. En skilsmisse gør dem retsløse. Mens kvinderne belønnes økonomisk for at opløse familien. Og nu går flertallet af familier i opløsning. Skilsmissetallet betegner en verdensrekord. I nitten af tyve tilfælde er det kvinden der vil have skilsmisse. De får altid børnene, de får alle fordele, og det feministiske familiebureaukrati sørger for at mændene-fædrene nedværdiges, ydmyges, diskrimineres og gøres til retsløse untermenchen. For børnene er det oftest et stort tab, en stor ulykke, når familien splittes, og de gøres faderløse. Men også børn er retsløse. Og resultatet er tusinder af taberbørn. Børn og unge som ender i social elendighed, stofmisbrug, sygdom, hjemløshed, selvmord.

  Men generelt har mændene stadig ikke forstået at en skilsmisse-procent på 75 er et resultat af kommunistisk/fascistisk familiepolitik. Før var skilsmisse-procenten 1-2%. Men røde og radikale partier har længe angrebet og undergravet familieværdierne og hjemmets fred. Mange mænd har heller ikke forstået at feminismen, kvindesagen og ligestillings-snakken langt hen ad vejen er fup, humbug og hykleri.

  Familien er samfundets vigtigste og mest grundlæggende enhed. Uden familier ingen kultur og civilisation. Det er den enhed de rødradikale arbejder på at ødelægge. Fordi de røde og radikale i deres vanvid foretrækker kaos, løgn og barbari fremfor orden, sandhed og civilisation. Ihvertfald bliver det resultatet af deres politik.

  Men her stopper det jo ikke. Den mas se ind van dring og inva sion som er igang, med Vs og løfte bryderen lars ulykkes fulde accept, og til begejstring for mange socialister, feminister og pladderhumanister, er i fuld gang med at udslette velfærdssamfundet og folkesundheden og hele vores kultur. De årlige udgifter er nu oppe på 240 MILLIARDER, og det er forklaringen på de talrige skadelige “reformer”, nedskæringer, lukninger og forringelser. Som f.eks. har ført til at kræftpatienter, hjertesyge, voldsofre, psykisk syge, arbejdsløse og boligløse danskere ofte diskrimineres og ignoreres, så de må sejle deres egen sø. Med frygtelige unødvendige lidelser og massevis af unødige dødsfald til følge. Aldrig før har der været så mange ulykkelige, ensomme, bitre og marginaliserede danskere som nu. Afstumpet og underbegavet politik sender elendighed, uretfærdighed, fattigdom, sygdom, kriminalitet og død ind i flere og flere danske hjem. En kulturel katastrofe er begyndt, og vi ender som Sverige hvis kursen ikke snart lægges om. Se selv dokumentar-filmene hos snaphanen, urias, den korte og you tube om INVASIONEN og den voldsomt stigende mængde af tragedier og trusler. Mer kels migrant krise/ one year on/ what next osv.

 55. Af Carsten Vinter

  -

  det er dejligt at vi fik tanken tilbage i denne vigtige debat. Tak

 56. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Vi tror ikke på integration ! –Undskyld mit franske ! –MEN, hvorfor fa ´en kalder man kriminelle fra Libanon ! –For danskere ???????

 57. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Vi tror ikke på “integration ” –Undskyld mit franske ! –MEN, hvorfor fa´en kalder man kriminelle fra Libanon for “danskere ” ! ???????????

 58. Af jørgen h

  -

  DANMARK ER INDE I EN DØDSSPIRAL. VELFÆRDSSTATEN OG FAMILIEMØNSTRET LIGGER ALLEREDE MERE END HALVVEJS I RUINER. FREMTIDEN KAN BLIVE ET MARERIDT AF VANVID, STATSTERROR, VOLD OG DØD. STORE DELE AF INFRASTRUKTUREN ER AFSKAFFET, OG VI DANSKERE ER VED AT BLIVE GJORT TIL 3. OG 4. RANGS BORGERE I VORES EGET LAND.

  Mange danskere er utroligt tungnemme. I snart mange år er de fraskilte mænd blevet nedværdiget og tyranniseret. En skilsmisse gør dem retsløse. Mens kvinderne belønnes økonomisk for at opløse familien. Og nu går flertallet af familier i opløsning. Skilsmissetallet betegner en verdensrekord. I nitten af tyve tilfælde er det kvinden der vil have skilsmisse. De får altid børnene, de får alle fordele, og det feministiske familiebureaukrati sørger for at mændene-fædrene nedværdiges, ydmyges, diskrimineres og gøres til retsløse untermenchen. For børnene er det oftest et stort tab, en stor ulykke, når familien splittes, og de gøres faderløse. Men også børn er retsløse. Og resultatet er tusinder af taberbørn. Børn og unge som ender i social elendighed, stofmisbrug, sygdom, hjemløshed, selvmord.

  Men generelt har mændene stadig ikke forstået at en skilsmisse-procent på 75 er et resultat af kommunistisk/fascistisk familiepolitik. Før var skilsmisse-procenten 1-2%. Men røde og radikale partier har længe angrebet og undergravet familieværdierne og hjemmets fred. Mange mænd har heller ikke forstået at feminismen, kvindesagen og ligestillings-snakken langt hen ad vejen er fup, humbug og hykleri.

  Familien er samfundets vigtigste og mest grundlæggende enhed. Uden familier ingen kultur og civilisation. Det er den enhed de rødradikale arbejder på at ødelægge. Fordi de røde og radikale i deres vanvid foretrækker kaos, løgn og barbari fremfor orden, sandhed og civilisation. Ihvertfald bliver det resultatet af deres politik.

  Men her stopper det jo ikke. Den mas se ind van dring og inva sion som er igang, med Vs og løfte bryderen lars ulykkes fulde accept, og til begejstring for mange socialister, feminister og pladderhumanister, er i fuld gang med at udslette velfærdssamfundet og folkesundheden og hele vores kultur. De årlige indvandrings-udgifter er nu oppe på 240 MILLIARDER, og det er forklaringen på de talrige skadelige “reformer”, nedskæringer, lukninger og forringelser. Som f.eks. har ført til at kræftpatienter, hjertesyge, voldsofre, psykisk syge, arbejdsløse og boligløse danskere ofte diskrimineres og ignoreres, så de må sejle deres egen sø. Med frygtelige unødvendige lidelser og massevis af unødige dødsfald til følge. Aldrig før har der været så mange ulykkelige, ensomme, bitre og marginaliserede danskere som nu. Afstumpet og underbegavet politik sender elendighed, uretfærdighed, fattigdom, sygdom, kriminalitet og død ind i flere og flere danske hjem. En kulturel katastrofe er begyndt, og vi ender som Sverige hvis kursen ikke snart lægges om. Se selv dokumentar-filmene hos snaphanen, urias, den korte og you tube om INVASIONEN og den voldsomt stigende mængde af tragedier og trusler. Mer kels migrant krise/ one year on/ what next osv.

 59. Af j h

  -

  Rettelse: Fordi de vanvittige røde og radikale fremfor orden, sandhed og civilisation foretrækker kaos, løgn og barbari. Ihvertfald bliver det resultatet af deres politik.

 60. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “det eneste lyspunkt her til morgen ER Fam. Strangas –der laver vidunderlige scones og lemon-curd ! –“Nikko´s boutique ” –Giver danskerne et lille håb i hverdagens hæslige muslimske overdrev !

 61. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til muslimsk integration i Danmark, så gør det mig mest vred over den svig agtige måde, politikere i EU, og nationalt, har røvrendt, de Europæiske befolkninger til, at modtage personer som er uønskede i Europa, ved, at hyklerisk, at slå på menneskeretskonventioner og medmenneskelighed. Disse politikere har bedraget deres befolkninger, på en måde der kan ligestilles med landsforræderi, og jeg håber, at EU nedlægges så vi kan få den bande muslimelskere smidt på porten! Selv om de med deres svig har fortjent lange fængsels straffe!
  Italienske Frederica burde sparkes tilbage, til det Palæstina, som hun tjente under terrorist perioden med flykapringer, denne muslim har intet at gøre i en top stilling i EU!
  Yderligere som toppen af en parodi, sidder der muslimer i FN på poster om menneskerettigheder, medens deres lande henretter sine borgere i flæng!
  Få for fanden et slut på den forbryderiske muslimske asyl/indvandring i Europa!
  Mvh.

 62. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Til dem der påstår, at vi har brug for indvandrer i Europa, så kan jeg foreslå mange uproblematiske folkegrupper i stedet for muslimer som i allerhøjeste grad er problematiske!
  Personer fra det Amerikanske kontinent samt personer fra Kina, Vietnam, Japan, Indonesien, indien og flere andre!
  Mvh.

 63. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, Mogherini, muslim? Jo da, især når hun bliver fotograferet på stranden iført en lille bikini! Som jeg skrev forleden, så kommer hun fra den nation i Europa, som IQ-fanatikerne har udråbt til den mest begavede. Som italiener kan hun godt lægge to og to sammen. Hun forstår også middelhavsmennesker noget bedre en gumpetunge, ubegavede danskere. Italienerne har levet med dem i tusinder af år.

  Men værdikampen er over os som ingensinde før, i efterkrigstiden. Skal vi bekende os til den sorte nationalkonservatisme med dens prædikener om etnisk udrensning og fremmehad, eller skal vi forsøge at vende os til at føre en ordentlig debat, hvor vi fremhæver det, som er centralt i vores kultur: Mennesket, og menneskets ret til at have en mening, en religion efter eget valg og frihed for vore kvinder til selv at vælge. Det har taget os nogle hundrede år at nå hertil. Lægger vi os på ryggen for Islam, er det kørt — indrømmet uden noget “men” — men lægger vi os på ryggen over for den sorte såkaldte “nationalisme”, som vil være lige så ødelæggende for vores kultur, så er det også kørt! Det er derfor, jeg bekender mig som kristen humanist, gerne i Grundtvigs betydning: Menneske først, kristen siden. Det er mit budskab.

 64. Af Niels Larsen

  -

  J. Hansen

  Visse påstande er lettere at pille fra hinanden end andre.

  Din “Hvis man mener, at Koranen er ufejlbarlig, og henrettelse af homoseksuelle og blasfemikere i den ideelle stat burde indføres – også selv om man anerkender, denne ikke findes – så er man heller ikke integreret.
  Skriver Mikkel Anderson.
  Ren idioti.
  Det er de færreste af de muslimer som flygter der går ind for den slags.” hører til i den letteste ende:

  “Meningsmålingen, der bygger på svar fra flere end 700 danske muslimer og kan sammenlignes med en tilsvarende måling fra 2006, viser blandt andet, at 77 procent i dag mener, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud mod kun 62 procent for knap 10 år siden. Samtidig er andelen af muslimer, der beder dagligt og mener, at kvinder bør bære tørklæde, også i vækst.”

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/flere-danske-muslimer-oensker-leve-efter-koranens-bogstav

  “Lovgivningen i et land bør baseres på den islamiske sharialov. Det mener i hvert fald flertallet af de muslimske borgere i 39 lande.”

  politiken.dk/udland/art5444306/Unders%C3%B8gelse-Flertal-af-verdens-muslimer-vil-have-sharia

  Man må mistænke dig meget stærkt for at lyve med fuldt overlæg.

  Maria Due

  Dit råd til Lemche forekommer at være en rigtig god ide. Og i Sverige vil han også have langt flere rygklappere end her i landet.

  Niels Juul Hansen

  Finder du, at der er andet end skadevirkninger ved tilvandringen – og i så fald: hvilke? Det nytter ikke, at du jamrer dig over vores modstand, hvis ikke du kan påpege en nytte af tilvandringen. Vi er ikke filantroper og vi er ikke sat i verden for at brødføde fremmede ad libitum!

  Så længe de fremmede gifter sig til fortsat indavl, vil de ALDRIG blive fordanskede og dermed for altid være en uønsket klods om benene på vi andre.

 65. Af Hul igennem?

  -

  At der ikke findes noget som integration, det ved vi godt.
  Men at en del EUklakører stadig våser den vise, det kan undre.

  Måske de bare skulle flytte til Bruxelles, så kan de komme tættere på deres helte og heltinder og rigtig mærke på egen krop den fantastiske multiyallah nogo hele vejen rundt om byens centrum..

  Hey, måske samtlige Eurofile virkelighedsfornægtere + deres attråede multiyallaher bare skal bo i flygtningelejren Belgien?

  Det er ikke mange kilometer Trumphegn der skal stilles op og de kan så leve af fritter og socialhjælp fra Saudi Arabien.

  En nem og kulturel korrekt løsning for jubelintegrationen i hovedet på folk der ikke før vidste at Bruxelles is the place to be.. ps undgå flyvepladsen.

 66. Af Niels Larsen

  -

  Lemche: ” Skal vi bekende os til den sorte nationalkonservatisme med dens prædikener om etnisk udrensning og fremmehad, eller skal vi forsøge at vende os til at føre en ordentlig debat, hvor vi fremhæver det, som er centralt i vores kultur: Mennesket, og menneskets ret til at have en mening, en religion efter eget valg og frihed for vore kvinder til selv at vælge.”

  Hold du bare inde med dit kulturradikale vås, som intet fornuftigt menneske længere tillægger den fjerneste værdi.

  Hvis muslimer skal indkorporeres i et sekulært, vestligt samfund, så er der kun én mulig løsning: de skal have pisken over nakken og de skal tvinges til at efterleve vestlige normer på alle områder.

  De skal IKKE længere have ret til at praktisere deres afsindige religion udenfor egne 4 vægge eller moskeen, og de skal IKKE længere kunne optræde i mærkværdige beklædningsdele.

  De skal TVINGES til at bære sekulær klædedragt og optræde som sekulære, civiliserede mennesker i det offentlige rum. Og de skal aflægge deres muslimske kultur.

  Ellers vil integrationsfiaskoen fortsætte for evigt.

  Kan eller vil de ikke efterleve dette, har de altid muligheden for at finde andre steder at leve.

  Vi har ikke bedt dem komme og vi var helst fri for dem!

 67. Af ole hansen

  -

  Ju ul, le m che, j. ha ns en og j. ni els en har det tilfælles at de elsker og tilbeder EU, og at de ønsker indvandring og islamisering. Det er udgangspunktet for alt det vrøvl de sender ind.

 68. Af S.D. Poulsen

  -

  “ville jeg næppe holde op med at mene, at ytringsfrihed, ligestilling mellem kønnene og retten til at være homoseksuel uden at blive straffet var gode ting, ….” Her er du just ved kernen af problematikken! Mentalt ville du forblive dansker, men i praksis ville du nok vælge at indordne dig de gældende samfundsværdier – og normer i det land, hvori du har taget ophold! Det gør muslimerne ikke nødvendigvis, fordi deres værdier og levevis bliver ikke mødt med straffeforanstaltninger, men nærmere accept. Når integrationen ikke er lykkedes, så tænker jeg, at vi må spørge os selv hvorfor?! I 30-40 år har vi ikke fundet anledning til at undervise i – og forklare, hvad demokrati er og hvilke værdier, vi værdsætter her i landet – og sidst, men ikke mindst, hvorledes det hele kommer til udtryk i hverdagen fx. på skolen, arbejdspladsen og i sociale sammenhænge. Demokrati og vores frihedsrettigheder er ikke en globalt anerkendt og praktiseret styreform med dertil hørende samfundsnormer. Det har vi glemt!

 69. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ikke så mærkeligt AT: Århus bliver kaldt “lille Libanon! –Samtlige kriminelle –der kalder sig danskere ! –kommer selvfølgelig fra Århus !—U-hyyykeligt !

 70. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, jo, det tror jeg, at de gør, men nok ikke den procent, der stemmer på dit parti, hvis det er så mange!

  Den retoriske figur. Vi er mange, der mener, mestrer du og dine rigtig godt.

  OLE HANSEN — nyt pseudonym? Tænk hvis du/I en dag skulle finde på at forholde jer til de indlæg, I vil debaterer imod!

 71. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “ikke-integration” ! –Synd for ABDEL –Hvis han stammer fra LIBANON ! ” –Ham kan vi jo godt lide ! –Og det er oplagt ! Hvis han vil påvirke –Libanéserne ! –Det er jo ikke danskerne –han skal påvirke !–Men det er jo nok også for farligt for ham ! –NÆÆÆE Nej –Vi skal have Folketings-formanden “Pia Kjærsgaard ” –Til, at mande sig op ! –Hun har HELE ansvaret –og vil tilsyneladende ikke stå ved det ! –Hun har magten til, at nægte at kalde muslimske forbrydere for “danskere” ! –Det er de ikke –og det bliver de aldrig !! –Hvis hun har givet dem dansk pas ! –Så har hun også magten til, at fratage dem –det danske statsborgerskab ! NEMLIG !

 72. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Der bliver færre på dit hold – dagligt. Tåbeligheder holder ikke evigt, når de udsættes for virkelighedens afprøvning.

  De kulturradikale tanker er i lighed med overdrevne hensyn til menneskerettigheder og humanisme ganske gode til festtaler på de bonede gulve, men de dur ikke ude i det praktiske liv.

  Det er selv politikerne, som ellers tilhører den mest tungnemme del af befolkningerne, langsomt ved at erkende – 40 år for sent.

 73. Af Danskerne står med ryggen mod muren

  -

  Hvis vi ikke får andre og bedre partier og politikere på tinge, hvis tingene bare dalrer videre som hidtil, bliver det ikke vi danskere der kommer til at bestemme den videre udvikling. Istedet vil de røde radiGALE og de blå skabsradiGALE og derefter migranterne samt de kriminelle afgøre hvad danskernes fremtid skal være. Vi befinder os i en situation vi ikke kan klare os ud af bare med snak. Både snak og handling er påkrævet, hvis vores børn og børnebørn skal have en tålelig og menneskeværdig fremtid. Det er på tide at vågne.

 74. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Scones med riiiigeligt smér ! –Niko Strangas ! –Hvor vi elsker dig ! –For et øjeblik kan vi få lov til, at glemme –den hæslige verden muslimerne har bragt os i ! ” –Århus står på tapetet, når det drejer sig om “dødsens-farlige islamister –fra Gellerup ” –Får “force majure” ! Til, at formére sig udover alle bredder ! –Måske skulle de tavse jyder –begynde, at få munden på gled –og ikke være så konfliktsky !

 75. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos klokken 9.57 ! –Man kan da ikke beskylde jyderne for ligefrem, at være “sludre-chatoller ” vel ?

 76. Af S.D. Poulsen

  -

  “Dette kommer til udtryk, da minoritetsbørnene skal tilegne sig det danske sprog og den danske kultur uden om deres modersmål og moderkulturen.” Ja, hvad havde du ellers forestillet dig? At vi skulle have pædagoger fra alle de repræsenterede kulturer i vores land, så alle “minoritetsbørn” kunne fastholde og udvikle deres forældres kultur i vores land?!!! Enhver borger, der bosætter sig her i landet, må antages at have valgt at leve i Danmark. Der er ingen tvang! Og det må betyde, at man er villig til at tilegne sig en vis forståelse af landets – og folkets historie og udvikling og indleve sig i landets kultur, herunder de sociale omgangsformer og sproget.
  Kunne du forestille dig en dansker i et islamisk land, der ville insistere på at fastholde sin sædvanlige levevis og tillige forlange, at børnene skulle møde danske pædagoger, der kunne fastholde – og udvikle barnets danske kultur og sprog??!!!

 77. Af Ole Pedersen

  -

  Først tak til Mikkel Andersson!

  Herefter en hovedrysten over Niels Lemche, der åbenbart mener, at det er vi oprindelige danskere, der skal ændre os for at imødekomme bl.a. flygtninge/indvandrere fra det på mange måder underudviklede Mellemøsten.

  Jeg er rygende uenig. De mennesker, der kommer hertil og nyder godt af Danmarks liberale love også hvad angår penge, skal da tilpasse sig det land, de er kommet til og indse. at gør de ikke det, vil de for evig være en ugleset gruppe.

  Vi har gennem tiderne modtaget mange, hovedsagelig fra kristne lande, men også f.eks. jøder. De kristne er forlængst integreret, medens jøderne selvfølgelig opretholder deres tro, men ellers er fuldt integreret i den danske kultur.

  Det KAN altså lade sig gøre, hvis man da vil. Og her er det sørgelige, Muslimerne VIL ikke. De VIL (som hovedregel) opretholde et liv i ghettoer og vil ikke deltage i de danske kulturinstitutioner som f.eks. de mange sportsforeninger. De kræver særbehandling, alt for mange har besvær med at se forskel på dit og mit – forstå det hvem så end kan, da man jo i nogle af deres hjemlande kan miste en hånd for ikke at kunne det.

  Jan kan blive ved i den skure i lang tid, men vil blot slutte af med at udtrykke en dybfølt angst for, hvordan det skal ende, hvis politikerne – både i Danmark og det øvrige Europa – ikke meget snart finder ud af andre løsninger end at holde sluserne åbne til vore lande.

 78. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Nu tror jeg du taler mod bedre viden!
  Frederica Mogherini’s efternavn er et muslimsk navn. At hun er vokset op i det Italienske samfund, gør hende ikke til mindre muslim!
  At hun har arbejdet for Arafat, som rådgiver/konsult passer vist også, og dette burde gøre hende komplet uegnet, til en topstilling i de Europæiske demokratier!

  Med dine floromvundne synspunkter om menneskerettigheder, burde du så ikke lægge vægt på, at Danske borgere, lige så vel som andre Europæiske borgere, har alt den legitime ret der findes, i et demokratisk samfund til, at beskytte deres lands demokrati, og kultur, mod muslimske asylsøgere/indvandrer, der ikke acceptere vort demokrati og livsform, og ikke vil indrette sig efter vore normer!

  Det simple fakta, at muslimerne er gæster som er kommet uinviteret, og har den frækhed, at ikke vil rette sig efter vort samfunds normer og love; men i stedet kræver, at få forsætte med de normer de er flygtet fra, gør dem til uønskede personer i Danmark/Europa!

  Så stopp dit ævl om menneskerettigheder!
  Mener du også, at nazisterne, gestapo, SS, efter 2. verdenskrig skulle behandles ifølge menneskerettigheder?
  Dette mener jeg ikke, for den ret har de afskrevet sig ved, at sætte sig uden for acceptable menneskelige rettigheder, og demokratisk opførsel!
  De burde have været behandlet, som de har behandlet andre mennesker; nemlig henrettet!
  Mvh.

 79. Af Niels Larsen

  -

  Carl-Erik Pedersen

  Jeg er helt enig.

  Viser man, at man ikke har respekt for menneskerettighederne – og det har muslimer pr. definition ikke, da de hylder sharia”rettighederne” (OICs mærkværdige samling af tåbeligheder) – så bør man heller ikke kunne påberåbe sig menneskerettighederne.

  Hvorfor skulle vi give nogle mennesker rettigheder, som de ikke ville give os?

 80. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARSEN – 13. FEBRUAR 2017 09:52
  “Niels Lemche
  Der bliver færre på dit hold – dagligt. Tåbeligheder holder ikke evigt, når de udsættes for virkelighedens afprøvning.”

  Her må man nok give Niels Larsen ret for en sjælden gangs skyld.
  De nationalkonsevative fra den yderste højrefløj er i et stort flertal på Berlingskes blogs.
  Det hjælper jo også at par af højrefløjens gentlemen skriver i en lang række navne.
  Det fylder jo alt sammen.
  Men en ting er disse blogs i Berlingske.
  En anden ting er det virkelige liv.

  Men morsomme er disse blogs da.
  En blogger som Mikkel Anderson lefler fidelt for højrefløjens indre svinehund.
  De kvitterer ved at være ukritiske rygklappere.

 81. Af husk 3 ting når I skriver jeres kommentarer

  -

  Kære medbloggere, husk nu lige at skrive hvem jeres svar er rettet til. Del navnet/navnene op i stavelser, for ellers kommer svaret ikke på. Husk også når I citerer andre bloggere, at skrive “citat slut”. Og læs korrektur inden I sender ind. Det kan fjerne mange fejl.

 82. Af Niels Larsen

  -

  Alene præamblen til Cairo-deklarationen burde få hårene til at rejse sig på hovedet af en skaldet:

  Vedtaget og offentliggjort på den nittende islamiske konference for udenrigsministre, Cairo 5. august 1990

  Medlemsstaterne af Den Islamiske Konferenceorganisation (OIC),

  bekræfter den muslimske nations (Ummaen´s) civiliserende og historiske rolle, som Allah gjorde til den bedste nation, som har givet menneskeheden en universel og velafbalanceret civilisation i hvilken der er harmoni mellem dette liv og efterlivet og hvor viden er kombineret med åndelig tro; og d͟e͟n͟ r͟o͟l͟l͟e͟ s͟o͟m͟ U͟m͟m͟a͟e͟n͟ b͟ø͟r͟ s͟p͟i͟l͟l͟e͟ f͟o͟r͟ a͟t͟ l͟e͟d͟e͟ m͟e͟n͟n͟e͟s͟k͟e͟h͟e͟d͟e͟n͟,͟ s͟o͟m͟ e͟r͟ f͟o͟r͟v͟i͟r͟r͟e͟t͟ a͟f͟ k͟o͟n͟k͟u͟r͟r͟e͟r͟e͟n͟d͟e͟ r͟e͟t͟n͟i͟n͟g͟e͟r͟ o͟g͟ i͟d͟e͟o͟l͟o͟g͟i͟e͟r͟ o͟g͟ m͟e͟d͟ a͟t͟ b͟r͟i͟n͟g͟e͟ l͟ø͟s͟n͟i͟n͟g͟e͟r͟ p͟å͟ d͟e͟ v͟e͟d͟v͟a͟r͟e͟n͟d͟e͟ p͟r͟o͟b͟l͟e͟m͟e͟r͟ f͟o͟r͟ d͟e͟n͟n͟e͟ m͟a͟t͟e͟r͟i͟a͟l͟i͟s͟t͟i͟s͟k͟e͟ c͟i͟v͟i͟l͟i͟s͟a͟t͟i͟o͟n.

  ønsker at bidrage til menneskehedens stræben efter at sikre menneskerettigheder, at beskytte mennesket mod udnyttelse og forfølgelse, og at bekræfte menneskets frihed og ret til et værdigt liv i overensstemmelse med Islamisk Shari´ah.

  er overbevist om at menneskeheden, som har nået et avanceret stade indenfor materialistisk viden, stadig er og vil vedblive at være, tvingende afhængig af Troen til at understøtte sin civilisation og af en selvmotiverende kraft til at værne om dens rettigheder;

  tror at fundamentale rettigheder og universelle friheder i Islam er en integreret del af den islamiske religion og at ingen principielt har ret til at ophæve dem, helt eller delvist, eller forbryde sig imod dem eller ignorere dem, i og med de er forpligtende, guddommelige bud, indeholdt i Allahs åbenbarede skrifter og sendt via Profeternes Segl for at fuldende de forudgående guddommelige budskaber, for derved at gøre overholdelse af dem til en religiøs handling, og forsømmelse eller forbrydelse imod dem til en afskyelig synd. Følgelig er enhver person individuelt ansvarlig og Ummaen kollektivt ansvarlig for at beskytte dem.

  —–

  Intet andet end den afsindige islam tillades efter den smøre.

 83. Af Niels Larsen

  -

  J. Hanse n

  Du undlader behændigt at forholde dig til dine løgne fra i går vedr. muslimers higen efter sharia?

  Men det skulle måske helst bare glemmes?

 84. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARSEN – 13. FEBRUAR 2017 10:41

  Niels Larsen bruger mange grimme ord i dag.
  Det viser bare, at strafferammerne i Danmark er alt for lave.
  Typer som Niels Larsen forbedrer sig aldrig.
  Indgår byretten i en dialog med Niels Larsen, når han bruger grimme ord?
  Næppe.

 85. Af bent nielsen

  -

  Hvor er det typisk for bloggere som j. ha ns en og le m che osv. at grundige og oplysende indlæg svarer de aldrig på, ihvertfald ikke med argumenter. Kl. 8.19 ovenfor ignorerer de, og man må tro at det skyldes at de ikke er i stand til at svare sagligt på sandfærdige og realistiske oplysninger. Men hvad de kan diske op med af kommunistisk og kulturradikalt vås og plidder-pladder er dog imponerende. Deres lagre…. af marxistiske floskler om racisme og indre svinehunde, deres ævl om at fede ri ca mog he ri ni og mer kel må være kloge og intelligente når de kommer fra Italien/Tyskland…. er åbenbart uudtømmelige. (findes der ingen bindegale tosser i de to lande??)

 86. Af Hans Lembøl

  -

  Fuldstændig rigtigt. Indvandrere fra ikke-vestlige lande, dvs. muslimer, kan kun i få tilfælde integreres i vore vestlige samfund. Det er efterhånden bevist til overmål. Derfor skal indvandring fra muslimske lande helt og aldeles stoppes. Vi kan gerne hjælpe fattige og flygtninge i disse lande. Men hvis vi vil bevare vore frie og demokratiske samfund intakte, må der være fuldt stop for islam og dermed for at muslimer kan få opholdstilladelse her. De er ikke ringere mennesker end vi, men de har et tanke- og kultursæt, der er totalt uforeneligt med vort. Og desværre ligger det i dette tanke- og kultursæt at ville påtvinge os det. Det er i øvrigt lige så forkert, som når vi prøver at påtvinge deres lande vor livs- og samfundsform.

 87. Af Axel Eriksen

  -

  Der skal to parter til en dialog, og der skal to parter til for, at en “integration” – ikke nødvendigvis assimilation – kan lykkes.

  Det er ikke lykkedes i Danmark – og heller ikke i andre europæiske lande! Hvorfor ikke?

  Fordi migranterne og den etniske befolkning har mødt hinanden med helt forskellige forventninger.
  Migranterne har forventet, at de kunne fortsætte fuldt ud som i deres oprindelige hjemland og har opdraget deres afkom til den samme opfattelse!
  De “etniske” har forventet, at en vis form for tilnærmelse til modtagerlandets sprog, levevis og sociale omgang ville finde sted!

  Dette har ikke været tilfældet. Migranterne har bosat sig i ghettoer – har oprettet parallel samfund – og har i ringe grad vist sig villige til imødekommenhed!
  Efterhånden har modtagerlandets indbyggere i stigende omfang fattet en modvilje, der er begrundet i disse ghettodannelser, hvorfra også en stadig voksende kriminalitet udgår!

  Alt i alt en fuldkommen mislykket integration – og jeg er ikke i tvivl om, hvor jeg vil lægge hovedparten af skylden!

 88. Af Nørbæk Sørensen

  -

  Mikkel Andesson— god artikel og mening herfra– det kunne næsten ikke skrives meget anderledes, hvor er det rigtigt- så kan man sige desværre- men det er bare sådan og jeg tror ALDRIG det vil ændre sig– forhåbentlig ikke!

 89. Af J. Hanse n

  -

  AF AXEL ERIKSEN – 13. FEBRUAR 2017 11:02

  Jeg tror ikke rigtig, at Mikkel Anderson skelner imellem integration og assimilation.
  Han tror åbenbart, at det indebærer det samme.

  Højrefløjen mener jo åbenbart, at enhver som kommer til Danmark helt ukritisk skal underkaste sig højrefløjens normer.
  Det er vi da også mange etniske danskere som ikke kunne drømme om.
  Skulle DF segmentet diktere, hvilke normer undertegnede skulle efterleve?

 90. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Du mener, at skylden skal lægges på Pia Kjærsgaard/Folketingsformand ! Ikke sandt ?—-Hun har ansvaret ! –Det tror hun bare ikke selv !—AT: Hæve millioner af kroner i kasse 1 –som ansvarlige politikere ! –Findes der ingen undskyldning for “at ligge på den lade side –OG se til, AT Vores land bliver mere og mere islamiséret ” –Der findes ingen undskyldning –ingen undskyldning –ingen undskyldning ! –Folketingsformand Pia Kjærsgaard ! –Vågn op (venligst ) !—Slet statsborgerskaberne for samtlige U-tro- muslimer, der er blevet givet “stats-borger-skaber i de sidste 30 år ! ” –Stå ved jeres ansvar : Slatne levebrøds-politikere ! I fejler ikke noget –når I skal gives million-løn-forhøjelser vel ?

 91. Af kjell weihe

  -

  Forfatteren har med denne artikel truffet precis. Jeg kender mange invandrere i jobsammenheng og de aller fleste er ok mennesker. Men kulturellt er der noget andet.

  Så jeg holder absolutt med !

 92. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  P.s J. Hansen ! –Lad være med, at kalde dig “dansker” ! –Du er muslim !–Vi andre er ikke født igår !

 93. Af b niel

  -

  Når man ser på hvordan islamisterne behandler de kristne, ateisterne og andre “vantro” og “urene” i Irak, Syrien og mange andre lande, er det indlysende at de ikke bare vil påtvinge os deres tro og levevis. Nej, de vil udrydde os. Måske ikke lige nu, men hen ad vejen. I Sverige, Frankrig og Tyskland mv. har de kulturfremmede fra afrikanske og arabiske lande allerede indledt en guerilla-krig mod svenskerne, især mod kvinderne. Men også alle andre svenskere er truet af den omsiggribende vold. Mængden af indbrud, røverier, overfald, voldtægter og mord m.m. m. stiger og stiger. Politiet er ved at give op. Se snaphanen.

 94. Af Axel Eriksen

  -

  @ J. Hansen!

  Man skal ikke drage forhastede slutninger. Jeg kender en med mig jævnaldrende mand – født og opvokset i Pakistan og som 12-13-årig flyttet til Kenya med sine muslimske forældre. Da han var 20 år bosatte han sig i Danmark – og har siden som selvstændig/iværksætter drevet
  forskellige detailbutikker her med rimeligt resultat!

  Hans 5 børn – alle født i Danmark – er fuldstændigt assimilerede i det danske samfund – den ældste som major i hæren.

  Dette er ikke et argument for fuldstændig assimilation – men kun et eksempel på en vellykket integration – men han har også ydet en indsats for det!

  Og naturligvis har han ikke glemt sine rødder – det gør vel de færreste – og hvert eller hvert andet år tager han til enten Pakistan eller Kenya for at besøge sin familie eller andre bekendte der!

 95. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA ! Axel Eriksen ! –Vi skal bare spise noget mere Broccoli ! –(selvom vi ikke kan fordrage det ) –Så vil vi leve meget længere ! –OG ellers håbe på AT: muslimerne er uddøde til den tid (muslimer må heldigvis ikke spise broccoli & frikadeller –Så lever de ikke ret længe ! –Hvis du kan få dem til, at tro på det ! –Så er den halve sejr vundet ! )

 96. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, Dit indlæg stinker! Familienavnet kan være arabisk, men hvor gammelt er det i Italien? Hendes far var en meget velkendt filminstruktør, med fornavnet Flavio, du ved et godt gammelt romersk navn, Flavius. Augustus var en flavier.

  Men din tilsvining af damen svarer meget godt til, hvad man kan forventet fra jeres private løgnefabrik ude på det yderste højre. Mogherinis forhold til Arafat er i øvrigt diskuteret her:

  http://www.politico.eu/article/federica-mogherini-italys-scapegoat/

  Hun er i øvrigt også fotograferet sammen med afdøde Simon Perez. Gør det hende til en zionist?

  Der er nok ikke meget at gøre ved jer, I repræsentanter for the Dark Side of the Force. Heldigvis er I ikke så mange, som I selv tror. Det er en anden af jeres løgnehistorier..

 97. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, Dit indlæg stinker! Familienavnet kan være arabisk, men hvor gammelt er det i Italien? Hendes far var en meget velkendt filminstruktør, med fornavnet Flavio, du ved et godt gammelt romersk navn, Flavius. Augustus var en flavier.

  Men din tilsvining af damen svarer meget godt til, hvad man kan forventet fra jeres private løgnefabrik ude på det yderste højre. Mogherinis forhold til Arafat er i øvrigt diskuteret her:

  http://www.politico.eu/article/federica-mogherini-italys-scapegoat/

  Hun er i øvrigt også fotograferet sammen med afdøde Simon Perez. Gør det hende til en zionist?

  Der er nok ikke meget at gøre ved jer, I repræsentanter for the Dark Side of the Force. Heldigvis er I ikke så mange, som I selv tror. Det er en anden af jeres løgnehistorier..

 98. Af bjørn o. h.

  -

  En etnisk udrensning af svenskerne er i gang. Den er måske ikke direkte iværksat af de svenske regeringer, men de har muliggjort og lagt op til den. Det er foreløbig ikke store grupper af ad gangen der udrenses, det er mere en her, så en her, så to-tre der, så en mere her, osv. Foreløbig er hundreder af svenske blevet myrdet, mens tusinder “bare” er blevet overfaldet og mishandlet. Andre svenskere er ofre for enorme velfærdsforringelser osv. Den politiske “elite” og medierne har gjort meget for at skjule hvad der sker, men har intet effektivt gjort for at stoppe den vilde og omsiggribende kriminalitet. Her i Danmark er der også mange tragedier og dødsofre i kølvandet på politiske svigt og skandaler.

 99. Af Niels Larsen

  -

  J. Hanse n

  Jeg kan forstå, at du ikke har noget forsvar for dine løgnehistorier, når de afsløres.

  Det kommer ikke bag på mig – men din troværdighed er jo også allerede under nulpunktet.

 100. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARSE N – 13. FEBRUAR 2017 11:55

  Den største løgnhals på disse blogs er dig “Niels Larsen”.
  Patologisk løgnhals må man næsten kalde dig.
  Bruger du altid grimme ord, når du som en rotte er trængt op i en krog?
  Det får ingen til at indgå i en dialog med dig.

 101. Af j frederiksen

  -

  Ak ja. Le m che og j. hansen og lignende typer lyver tit og ofte, og bruger alle mulige tricks og krumspring for at forsvare EU og INVASIONEN. Mere og mere opfører de sig som billige propagandister fra enhedslisten, R eller uf fe el bæk s parti. Eller er de konvertitter ansat i indvandringsindustrien?

 102. Af Gert Hansen

  -

  ‘Jeg tror ikke på integration’, skriver Mikkel Andersson.

  Og citat: ‘Og i forhold til indvandrere og efterkommere, så er religiøsiteten eksempelvis voksende blandt efterkommere, som er født i Danmark.’ citat slut

  Det sidste er tydeligvis, og desværre, rigtigt, når man bemærker den stigende tilsløring, også blandt yngre kvinder, i det danske billede.

  De må således være troende muslimer (tja, der findes vel ikke en ikke-troende muslim), og i den forbindelse rinder nogle Koran citater i hu, citeret på engelsk efter Sam Harris:

  ‘The unbelievers are like beasts…(2:172).

  ‘Let the believers not make friends with infidels in preference to the faithful – he that does this has nothing to hope for from God – except in self defence’. (3:28).

  ‘Believers, if you yield to the infidels they will drag you back to unbelief and you will return headlong to peridition…We will put terror into the hearts of the unbelievers. The Fire shall be their home’ (3:149-51).

  O.s.v., o.s.v., o.s.v.

  Hvis man er muslim må man tro på noget sådant. Hvordan kan man (ikke-muslimer) så forlange ‘integration’ i et sekulært samfund fuldt af ‘unbelievers’ og ‘infidels’? Jo, man kan tro på noget sådant, og for nogle vil det også ske, men der er også en del for hvem det ikke sker.

 103. Af Niels Lemche

  -

  Endnu en kloning fra the Dark Side of the Force: J FREDERIKSEN. Nyt pseudonym, men det samme budskab, og for anden og den samme skriveteknik som de andre.

  Hvor ville jeres ord have mere vægt, hvis I fortalte, hvem I er. Men I tør jo ikke, krystere.

 104. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” I Niger er 16 børn meget passende ” ! STOP al U-lands-hjælp til hele Afrika ! –OG indfang mændene –OG få dem allesammen kastrérede ! ” –Siden politikerne ikke kan fatte det ! –Så må folk tage sagen i egen hånd !–Vi er ret trætte af, at være til grin for egne penge !

 105. Af Niels Larsen

  -

  J. Hanse n: “Det får ingen til at indgå i en dialog med dig.”

  Hvormed du gør netop det – og igen udstiller dig som løgner. 🙂

  Lemche

  Vi er trods alt iflg. nylig undersøgelse 55% og dermed en del flere end der er på dit hold.

  Det kan du naturligvis godt opfatte som at “Heldigvis er I ikke så mange, som I selv tror”. 🙂

  Det ændrer nu engang ikke på, at vi udgør flertallet.

 106. Af J. Hanse n

  -

  AF AXEL ERIKS EN – 13. FEBRUAR 2017 11:42

  Det var et meget positivt indlæg.
  Naturligvis bliver mange fuldt integrerede.
  I modsætning til det som Mikkel Anderso n påstår i debat oplægget.
  Og det som mange følger op på.
  En god integration afhænger naturligvis også af, at man bliver mødt fordomsfrit og tolerant.
  Men selv velintegrerede mennesker bevarer naturligvis tilknytningen til deres oprindelige land.
  Bare se danskere som er bosat i udlandet.

 107. Af Hans Lembøl

  -

  Ja, hvis du med højrefløjens normer tænker på frihed, demokrati, ligeberettigelse mellem mænd og kvinder, ikke-kriminel adfærd, vilje til selv at forsørge sig og sine, respekt for andres meninger, så ja.
  Hvad er det for nogle af disse normer, I på venstrefløjen vil forkaste?

 108. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARS EN – 13. FEBRUAR 2017 12:19

  Denne Niels Larse n gentager sig selv.
  Tror han, at hans løgnhistorier bliver mere rigtige af at blive gentaget?
  Nå ja.
  Det tror hans slags jo.
  Det lærte de jo op til Anden Verdenskrig.

 109. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, nu tror jeg ikke, at dit parti udgør 55% af vælgerne. Og skulle du tælle DF med, så er I nok også flere, men hvor mange vil støtte dig herfra — hele vejen? og går du længere mod venstre, ja, venstre, hvor mange har du her, som er parate til at stemme for dine synspunkter.

  Og så, i øvrigt, ingen er så ivrige efter at påpege meningsmålingernes fadæse som dem på din fløj; men hvis de kan tolkes som positive, så er de jo ubetinget korrekte.

  I øvrigt kan menneskelighed og anstændighed ikke gradbøjes. Så i grunden er jeg ligeglad, om ’så alle djævle vrimler frem på jord’.

 110. Af J. Hanse n

  -

  AF TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN – TEGNER – 13. FEBRUAR 2017 11:21
  “P.s J. Hans en ! –Lad være med, at kalde dig “dansker” ! –Du er muslim !–Vi andre er ikke født igår!”

  Nå.
  Nu lyder Teddy Bjørnen lige som en person som tidligere kaldte sig krigskorrespondent Lonny.
  Efter tre flasker rødvin.
  Det samme kaudervælsk.

 111. Af Allan Hansen

  -

  Nej, den arabiske liga har aldrig underskrevet
  menneskerettighederne, men har tværtimod
  underskrevet sharialov!
  Det er fuldstændigt grotesk – for ikke at sige perverst, at
  muhamedanerne kommer til Europa og påråber sig rettigheder, som
  de aldrig selv har tilsluttede sig! Sharialov er hele grundlaget
  for islam, og dermed islamisk stat!
  Islam vil aldrig tilslutte sig menneskerettighederne, for
  det vil reelt få islam til at bryde sammen.

  Mvh. Allan Hansen

 112. Af Allan Hansen

  -

  Sharialov!

  https://youtu.be/rdhZLHl-hCU

 113. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LEMC HE – 13. FEBRUAR 2017 12:27
  “NIELS LARSE N, nu tror jeg ikke, at dit parti udgør 55% af vælgerne.”

  Er personen Niels Larse n ikke medlem af Nye Borgerlige?
  Eller noget lignende.
  Det har han vist skrevet et eller andet om.
  De står vist til ca. 1,7 procent af stemmerne.
  Sammen med DF segmentet har de vel ca. tyve procent af stemmerne.

 114. Af Allan Hansen

  -

  https://www.gatestoneinstitute.org/9934/germany-rape-january

 115. Af Niels Lemche

  -

  Tja, Allan Hansen har faktisk ret:

  Der findes en god artikel i Information her:

  https://www.information.dk/debat/2008/12/islam-versus-menneskerettighederne

 116. Af Niels Lemche

  -

  Men endnu tydligere viser den islamiske ‘forståelse’ af menneskerettighederne, hvor vigtig værdidebatten er. Den handler nemlig om, aldrig at acceptere det én gang vedtagne som den endegyldige sandhed. Menneskerettighederne er altid under angreb og til debat — og her har the Dark Side of the Force bestemt ikke holdt sig tilbage med angrebene. Debatten er simpelthen alfa og omega, hvis vi ønsker at bevare vore normer og vort menneskesyn.

  Når det gælder Mellemøsten kan argumenterne nok en gang imellem trænge til at blive temmelig bogstavelige.

 117. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Ja Niels, hvor er dit link til Frederica Mogherini’s karriere dog herligt oplysende!
  Hun er top politiker i EU, og hun startede sin politiske karriere i den Italienske ungdoms kommunist afdeling!
  Vi har nu store problemer med Russisk agression mod Europa, og EU har nu en kommunist som udenrigsminister, så det virker selvfølgelig meget betryggende. Ikke?

  Nej Niels, vi skal ud af det EU der eksistere i dag, og det kan kun gå for langsomt!
  Mvh.

 118. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, som en gammel ven sagde, som aldrig selv kunne finde på at stemme på noget til venstre for de konservative (i de gode gamle dage), og som voksede op i den største villa på Bernstorffsvej: Hvis man ikke stemmer rødt, når man er ung, har man ikke noget hjerte; hvis man gør det, når man bliver ældre, har man ikke nogen hjerne.

  Hvor står damen nu?

  Desuden var det italienske kommunistparti, inden det opløste sig selv, alt andet end betonkommunistisk.

  Og så skulle EU bashingen lige have en afpudsning i denne ødelæggende diskurs I har ude på den yderste højrefløj.

 119. Af Gert Hansen

  -

  J. Hansen:

  Niels Larsen stiller dig kl. 10.41 et spørgsmål.

  Det svarer du kl. 10.53 ikke på, men kommer istedet med nogle perfide personlige angreb på N.L., som ikke har noget med sagen at gøre.

  Du er diskvalificeret for urent trav, det er ikke en måde, at have en kvalificeret debat på.

 120. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “værdikampen ” ! –Jyske plattenslagere – der aldrig kan få nok ! –Venstr´es Ulla Tørnæs hat selvfølgelig investeret penge i skattely ! –Hun stammer fra Esbjerg ! –Plattenslagernes overdrev ! –Intet under AT: Vi hader dem noget så dybt og inderligt !–Hvornår kommer der folk i folketinget –der IKKE er forbrydere ?

 121. Af Allan Hansen

  -

  Demokratiet er reelt brudt sammen!

  https://gatestone.eu/the-end-of-european-democracy/

 122. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! J. Hansen ! –Du kan godt spare dig !—-Muslimer -som dig får trange kår i fremtiden !-Især når de som dig hæver bistands-hjælp i lange baner ! –Du får ingen dansker til, at holde med dig –OG så hold dig i det mindste til sandheden ! –Vi er trods alt nogle stykker –i Erhvervslivet –der tjener vores penge selv !–“Den dag, hvor vi får smidt, hver eneste islamist i DK incl. Frankrig –helt ud af vores kultur-kristne lande –Fordi de ikke forsørger dem-selv ! Den dag er meget nær ! –p.s Jeg kan ikke forestille mig AT: Du lever af “førtids-pension ” i din alder –Men det bliver der også råd for –Fordi samtlige “førtids-pensioner der er givet til muslimer –bliver omgjort ” –Selvfølgelig ! –Af samme grund er Socialdemokratiet i krise ! –De får et kæmpe-forklarings-problem ! –Og til din yderligere orientering ! –Så drikker jeg kun 1 – 2 glas rødvin til min middag –Nøjagtig ligesom alle de andre i Frankrig ! incl. Ulla Terkelsen ! –Bare vent ! –Vi skal nok få skovlen under jer ! forhadte muslimer !

 123. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Hvis man som ung var kommunist, så var man idiot!
  Hvis man som gammel er kommunist, er man inkarneret idiot!
  Og dette kan siges, hvis man som jeg, har levet under den kolde krig!

  Vi kan vist godt blive enige om, at grænsen mellem socialist, og kommunist er hårfin, og en af de største forsamlinger i EUs Bruxelles er socialisterne!

  Så det er vel ikke svært, at konkludere, at vi er blevet røvrend så det batter af EU’s politikere, med deres konventioner, der har frataget os vores selvbestemmelse i alle EU’s lande, og hvor Tyskland faktisk svinger taktstokken, over Europa, på grund af deres økonomiske overlegenhed samt, at den frie samhandel, ikke har gavnet den almindelige EU borger; men kun storkapitalen!
  Derfor er det ikke så svært, at forstå den Franske befolknings ønske om udmeldelse af EU, en udmeldelse der bliver mere og mere sandsynligt dag for dag!
  Mvh.

 124. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –NU kommer der snart gang i dansk økonomi ! –Skriver de i min avis for 1 time siden ! –MEN ikke før samtlige muslimer, der ikke forsørger dem-selv ! –Bliver sat på en flyver til Mellem-østen ! –En stor del af araberne tager på vinterferie til hjemlandet ! –De bliver forhindret i, at komme ind i Danmark –Når de vender næserne mod Danmark igen til de evige sociale overførsler ! –Der først stopper –Når “Nye borgerlige kommer i Folketinget ! –MEN –så sker der også ting og sager ! (Enhver kan kalde sig Hansen –selvom de hedder Mohammad )

 125. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, jeg gider ikke rigtig at diskutere Frankrig lige nu. Nu må vi vente på valget og se, om dine forventninger bliver opfyldt.

  Gad vide, hjvordan de højrenationale vil tage det, hvis lilel Marine bliver fejet ud i anden omgang? Ja, tænk hvis hun ikke engang når til 2. omgang?

 126. Af Allan Hansen

  -

  Kort sagt!

  https://youtu.be/ZMQXXCiEQnA

 127. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Det kan jeg godt forstå Niels Lemche ” “lille Marine er super-advokat” ! –Men alligevel –vil hun ikke blive president i denne omgang –fordi alle de øvrige pol. partiér –vil gøre, hvad de kan for, at forhindre det ! –MEN “les francais ” –Finder sig ikke i ret meget mere ! app. Francois Fillon ´s korruption ! –Den der får flest stemmer bliver president i Frankrig (ret.: præsident på dansk)–Det manglede også bare –UD af EU–væk med Euroen–ud med muslimerne, der ikke forsørger dem-selv ! –Brigitte Bardot med venner ! –Har et kæmpe-ord, at skulle have sagt ! –Alle hendes “dyrevenner” Stemmer også på Le Front National ! –Så det bliver spændende ! –Ikke sandt ?

 128. Af Allan Hansen

  -

  Sharialov – voldtægt og slaveri bør
  forbydes!

  https://www.clarionproject.org/analysis/georgetown-professor-condones-rape-and-slavery-under-sharia

 129. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Du har ret, vi må vente og se valg resultatet!
  Men hvis Marine ikke bliver president, så tror jeg, at Frankrig står over for en voldsom social uro, der ren ud sagt kan resultere i borgerkrig!
  For de Franske borgere, er meget urolige og vrede, på grund af først terrorisme, derefter den håbløse Franske økonomiske situation, de er kommet i siden Euroens indførsel!
  Så som situationen står nu, er det Franske socialist parti splittet, og Fillon højre parti har vist opgivet, at have ham som kandidat, så derfor er Marine’s parti i dag, det største i Frankrig!

  Jeg ønsker faktisk, at Marine vinder; men er samtidigt bange for hendes Russiske afhængighed økonomisk, hvilket kan give et bagslag for hele Europa!
  Mvh.

 130. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, nå nu truer du. Der er overhovedet ikke grund til at tro på borgerkrig i Frankrig. Måske på de lange knives nat, som efter befrielsen, men borgerkrig, nej, det er udelukket :Befolkningen sulter ikke, lider ingen nød, og det er til syvende og sidst det, der gælder i et land med så store landbrugsområder.

  Og Marine kan være så infiltreret i landsskadelig virksomhed, at hun såmænd kan opleve valget bag tremmer.

 131. Af Allan Hansen

  -

  Borgerkrig jo da, det har der været længe!

  http://www.france24.com/en/20161213-egypt-accuses-muslim-brotherhood-over-coptic-church-attack-suspect-mustafa

 132. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Jeg tænker skam ikke på mit parti, men på europæerne som sådan.

  En engelsk undersøgelse – og kom ikke at påstå, du ikke kender den; jeg har før henvist til den – viser, at i 10 lande er gennemsnitligt 55% af de adspurgte 10.000 enige i, at AL tilvandring uanset årsag fra muslimske lande skal helt standses.

  Godt nok er meningsmålinger usikre, men et spring fra 30% positive til 55% negative… den tror jeg ikke på kan fejle.

  Du kan roligt regne med, at menneskelighed og anstændighed kan og vil blive gradbøjet i tiden fremover; politikere vil gerne genvælges. 🙂

  “Men endnu tydeligere viser den islamiske ‘forståelse’ af menneskerettighederne, hvor vigtig værdidebatten er. Den handler nemlig om, aldrig at acceptere det én gang vedtagne som den endegyldige sandhed.”

  Du får aldrig muslimerne til at indordne sig under civiliserede regler. Det skal deres sharia og koran nok forhindre fra nu af og ind i al forudseelig fremtid. De er nemlig ikke indstillede på kulturradikalisme, kun på radikalisme.

  Og Mogharini er en så ussel personage, som tænkes kan. Hun hører mere hjemme i Mekka end i Brüssel.

  Og som C-E Pedersen skriver: “Hvis man som ung var kommunist, så var man idiot! Hvis man som gammel er kommunist, er man inkarneret idiot!”

  Ret meget bedre kan det ikke siges.

  “Der er overhovedet ikke grund til at tro på borgerkrig i Frankrig.”

  Så er det da mærkeligt, at den franske efterretningschef uimodsagt udtrykker bekymring for netop den udvikling… Men franske politikere og embedsmænd er måske fatalister og drømmere med mareridt? 🙁

 133. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, den kan heller ikke fejle, når den giver Le Pen i 2. runde 35%, og Macron 65%. Det var opmuntrende.

  Men din gallup er nok korrekt. Og den bliver større, hvis flygtningetilstrømmen ikke tager drastisk af. Holdningen bliver så i høj grad afhængig af, hvordan de allerede ankomne tilpasser sig deres nye samfund. Jeg medgiver så meget, at byrden for indpasningen ligger hos de nyankomne.

 134. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, den kan heller ikke fejle, når den giver Le Pen i 2. runde 35%, og Macron 65%. Det var opmuntrende.

  Men din gallup er nok korrekt. Og den bliver større, hvis flygtningetilstrømmen ikke tager drastisk af. Holdningen bliver så i høj grad afhængig af, hvordan de allerede ankomne tilpasser sig deres nye samfund. Jeg medgiver så meget, at byrden for indpasningen ligger hos de nyankomne.

 135. Af Allan Hansen

  -

  @ Teddy Bjørn.

  Jeg drikker en god flaske rødvin til aftensmad hver dag!
  Det har jeg gjort de sidste 30 år – det er faktisk sundt.
  Til gengæld drikker jeg aldrig sprut!

 136. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  “Min” undersøgelse refererer til Historiske begivenheder – folk ER blevet trætte af muslimer og afrikanere.

  “Din” undersøgelse refererer til fremtidige begivenheder og er langt mere usikker.

  Eksempelvis vil en større terroraktion i Frankrig/Europa påvirke tallene – og en sådan aktion har en ret høj sandsynlighed for at indtræffe givet de Historiske data.

  Ligeledes vil en evt. ny større folkevandring før valget kunne påvirke udfaldet.

  Det kan et positivt resultat for Wilders nok også.

 137. Af Axel Eriksen

  -

  Mon ikke vi skulle lade franskmændene selv afgøre deres valg af ny præsident! Lige meget, hvordan andre landes befolkninger ser på de interne, politiske forhold i et andet land, så er det i demokratier det pågældende lands egen stemmeberettigede befolkning, der vælger dets ledelse og tager stilling til dets medlemskab af “overnationale” sammenslutninger !

  Hvis man går ind for demokrati, må udfaldet af et korrekt gennemført valg efter landets forfatning tages til efterretning. (det gælder også resultaterne af en folkeafstemning i Storbritannien eller et valg af præsident i USA)!

  Og mon ikke Frankrig, som et af de 6 oprindelige lande i stiftelsen af Kul- og Stålunionen i 1957 – først omdannet til EF og nu EU – vil tænke sig lidt bedre om, end briterne gjorde, før de forlader samarbejdet!

  Nuværende fejl og mangler i EU må søges løst inden for “unionens” regelsæt – og så må fordelene ved medlemsskabet ikke helt fortrænges af øjeblikkelige nationale særinteresser!

  Godt nok trænger EU til en reformation af den rolle som overstatsligt organ, som det/den har udviklet sig til med regulering af selv de mindste detaljer – men med svigt på de store linjer!

 138. Af Maria Due

  -

  “Og som C-E Pedersen skriver: “Hvis man som ung var kommunist, så var man idiot! Hvis man som gammel er kommunist, er man inkarneret idiot!”

  Og håbløs romantiker på en stærblind og selvpinende måde.

  Der, hvor jeg voksede op, var flere af dagens mest hotte emner tabu, medmindre man befandt sig indenfor den aller nærmeste kreds af familie og venner. Man lyttede måske til andre, men man diskuterede aldrig religion, politik,og penge.

  Da jeg var min familiegenerations rebel, kunne jeg dog af og til finde på at sige henkastet, at hvis jeg havde levet under andre kår, kunne jeg nemt være blevet kommunist. Min søster, der tidligt blev medlem af Det Konservative Folkepartis bestyrelse, vendte gerne det hvide ud af øjnene, og fyrede sin standardbemærkning af om, at jeg var “familiens naturbarn og håbløs radikal”, hvilket fik min far til grine muntert. Han var nærmest nødt til at være medlem ad de konservative og tvangsindlagt til at være domsmand i sager, der dengang mest handlede om småtyverier og prostitution. “Jeg frikender dem altid”, sagde han, mens min mor sendte ham syrlige blikke.

  Så indtraf den sommer, hvor jeg besluttede at gøre noget ved mine kommunistiske tilbøjeligheder. På det tidspunkt var jeg efter to radikale valg dog for længst begyndt at stemme på Venstre, men i en månedstid stod den på Doris Lessings forfatterskab – bog efter bog. De står stadig i reolen, men jeg har ikke rørt dem siden, for jeg blev for altid kureret. Mens solen skinnede, og jordbærrene blev modne blev jeg nemlig så træt, at jeg ikke havde ord for det, af fru Lessings selvoptagede tungsind, og den dag i dag fatter jeg ikke, at hun dog ikke kunne glæde sig bare lidt over livet i Rhodesia. Doris Lessing skal imidlertid have tak for, at hun lærte mig at se durk igennem traurig kommunistisk romantik og blive klar over, hvor liberal, jeg selv er. Jeg har ikke opgivet, at Pernille Skipper en dag vil nå frem til det samme. Hun er mere kløgtig og bedre uddannet end sin forgænger.

 139. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR Allan Hansen ! –Sprut ! –Det véd jeg slet-ikke, hvad er ! –Men vi børn fik altid “landvin med vand i –Fordi mælk var meget dyrt (mærkeligt nok i et landbrugs-land som Frankrig ! –De fleste Frankere tager kun et par glas “vine rouge ” ! –Mådehold i alle henseender er normen ! Men –så kan det være nogen træder lidt ved siden af ved festlige lejligheder –selvfølgelig !–Mærkeligt nok er der ikke ret mange drankere i Frankrig ! –Ej-heller i Italien !–Det gælder under alle omstændig om, at “gøre en god figur ” –Som Italiénerne udtrykker det ! –Der er ikke noget ved fulde mennesker ! –De er bare “bøvede –og ubehagelige ” –MEN kan man ramme “den fine linje ” –Så er rødvin særdeles sundt (al overdrivelse er usundt ) forstås ! –“Sarderne lever meget længere end alle andre ! –Fordi Sardinien´s vinmarker vokser på Vulkansk jord ! –Så, hvis vi skulle flytte nogen steder hen på vores gamle dage ! –Burde det blive til Sardinien ! –“Det vilde Corsica ! ” Er også fantastisk ! –Hvis der bare ikke var så mange turister næsten altid !–Alle vil jo have del i det bedste af det bedste ! –Sørgeligt nok hører Danmark ikke længere til i den kategori ! desolé !

 140. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  President Hollande er særdeles upopulær ! –I – og med, at de franske bliver bedre og bedre uddannede ! –Så er de ikke længere sociallister ! –Man skulle også tro, at det samme ville ske i DK. ! –Men jeg tror at det er fordi danskerne er meget mere U-selvstændige—De er tilsyneladende udstyret med en medfødt “curlinge-mentalitet ” –Sådan var det ikke for 50 år siden ! –Så det er gået mere og mere tilbage ! –Jo mere danskerne bliver uddannede (måske bliver de uddannede i det forkerte ! Nemlig til, at blive ansatte i det offentlige !–MEN de 2 folkefærd er himmel-vidt forskellige ! –Pussigt nok bor der masser af danskere i Frankrig ! –De må jo kunne lide mentaliteten ! –Ellers ville de jo nok ikke være her !

 141. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ingen tvivl om, hvis “Marine” Bliver president –Hun er en virkelig skrap dame ! Så er der en del muslimer i Forstæderne ! –Der begynder at ryste i burkaerne ! –Hun vil ikke se det (det er iøvrigt også forbudt, at udstyre sig i religiøse gevanter ! –MEN det blæser folk på nu, hvor “svage Hollande –sidder på den vaklende pres. trone ! “

 142. Af Nils Jacob Hasning

  -

  Jeg synes, at der er to gode pointer i dette indlæg.

  1) der er indvandrere, der kommer fra samfund, der er meget forskellige fra det danske og som vil være fremmedgjorte i dette land.

  2) det er i højere grad personernes faktiske baggrund mere end deres religion, der er afgørende for om integrationen vil lykkes. Dette kunne gælde for veluddannede indvsndrere

 143. Af N. Jensen

  -

  Grundet Berlingskes stalinistiske censur af mine meninger på diverse blogs, tør jeg ikke udtrykke min sympati.

  Håber du forstår !

 144. Af Anders Madsen

  -

  Har venstrefløjen mon kommentarer til det seneste arabiske skudopgør i Malmø?

 145. Af P Christensen

  -

  “Højrefløjen mener jo åbenbart, at enhver som kommer til Danmark helt ukritisk skal underkaste sig højrefløjens normer.” skriver en blogskribent fra den yderste venstrefløj.

  Helt som den yderste venstrefløj helt ukritisk har underkastet sig – og Danmark – en udefrakommende rabiat lovreligions normer?

  Den yderste venstrefløj har dog (uforsætligt) korrekt observeret. at ikke enhver som kommer til Danmark, kommer hertil for vore blå øjnes skyld. De kommer også for at plukke fra vore pengetræer, og for at udbrede deres rabiat-reaktionære normer.

  Vort velfærdssamfund er under pres. Stadigt flere suger af kassen, men færrre læggger noget i den. Også der har rød blok gennem ukritisk indvandring hjulpet blå blok godt til med afviklingen.

 146. Af Kent Andersen

  -

  Jeg tror ikke på danskerens integration i resten af verden. Gennemsnitsdanskeren er dybest set en bonderøv, der helst undgår at forholde sig til resten af verden. Alle udenfor landsbyen (Danmark) er næsten pr. definition uinteressante. Ligegyldigt hvad man foretager sig i nabolandsbyen (udlandet) er næsten pr. definition ikke ligeså smart som hvad man foretager sig i Danmark. Ikke at man ved nogetsomhelst om hvordan tingene er ude i verden – det er bare dummere end i den “danske velfærdsstat”.

  Hvor udbredt denne bonderøvskultur er i Danmark ser man tydeligt i indlæg som dette af Mikkel Andersson. Man bruger uovervejet ord som “danske værdier” uden på nogensomhelst måde at have sat sig ind i, om der overhovedet er noget særligt dansk ved disse værdier. Folk er stort som i Danmark i resten af Nordeuropa, men det ved ingen jo – for det kræver at man forholder sig til resten af verden.

  Når man bemærker, at man har en ven fra Holland, så stiller folk straks idiotiske spørgsmål om “hvordan hollændere er”, og snakker om “hollandsk kultur”. Der er tale om en ganske almindelig flink fyr som dig og mig – “who the f… cares” om han er fra Holland eller ej. Eneste grund til at folk opdager han er fra Holland er, at han taler med accent.

  At leve i områder i Danmark, hvor der er flere udlændinge end danskere? Jeg er næsten mere bekymret for hvor mange danske bonderøve der bor i området, som jeg skal tvinges til at forholde mig til.

 147. Af Allan Hansen

  -

  Henrik Clausen : om sharialov her:

  http://newspeek.info/hvad-betyder-menneskerettigheder-i-islam/

 148. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, 50 % af Danmarks befolkning er “bonderøve” og “landsbytosser”, der ikke ved noget om resten af verden!
  Og de resterende 50 % er “storbytosser”, der ikke aner en fløjtende skid om, hvordan folk udenfor deres by reservater lever i resten af landet – og derfor udtaler deres fordomme med stor frejdighed og endnu større dumhed samt en forbløffende uvidenhed!

 149. Af Niels Lemche

  -

  ANDERS MADSEN, jep, tingene i Malmö styres af en gruppe på omkring 230 stærkt kriminelle, ifølge Dagens Nyheter i dag.

 150. Af Kent Andersen

  -

  Axel Eriksen: Jeg taler ikke om hvor folk bor, men om måden man ser verden på. “Bonderøve” bor også i byerne. Det drejer sig såmen bare om, at man ikke skal lege klog, når man ikke ved eller har undersøgt, hvad det drejer sig om. Det gør jeg heller ikke. Jeg holder min kæft og lader andre snakke, når jeg ikke ved, hvad det drejer sig om.

 151. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Du skriver, at jeg nu truer, med det jeg skriver om Fransk social uro, eller muligvis borgerkrig, hvis Marine Le Pen ikke bliver valgt til president, det er bestemt ikke nogen trussel, jeg har ikke noget, at true med; men det er derimod et citat fra chefen for den Franske underrettelse/sikkerhedstjeneste, som har udtalt sin bekymring angående Franske forhold!

  Jeg tror heller ikke, at der vil komme flere terrorist angreb, fra muslimer boende i Frankrig, inden valget, da et nyt angreb vil give Marine endnu flere vælgere, og dette er absolut ikke i muslimsk interesse, da det vel efterhånden er gået op for dem hvad der er lagt i gryden til dem, hvis Marine bliver president, og jeg ved af erfaring, at hvis noget kan plastificere muslimer, så er det risikoen, for en over nakken!

  Jeg har med undren lige set en meget passiv, mundlam, undskyldende, sørgmodig gammel politiker, nemlig Uffe Ellemann Jensen i TV. Prøve, at forklare den muslimske indvandrepolitik, som han har været fortaler for i mange år!
  Jeg husker ham især forsvare muslimer under Mohammed krisen, hvor der blev brændt Danske ambassader og flag i Mellemøsten samt, at forsvare muslimsk indvandring i EU!

  Jeg er uforstående over, at han ikke er lykkelig, nu da hans målt i det store hele er nået og, at han, der har være primus motor til, at fylde Danmark, og Europa med muslimer, ikke ser glad, lykkelig og smilende ud!.
  Men sådan er der jo så meget man ikke forstår!
  Mvh.

 152. Af Axel Eriksen

  -

  Kent Andersen – meget fornuftigt princip, som jeg også er tilhænger af: Og hvad jeg også sætter pris på er, at der entydigt gøres opmærksom hvilken gruppe ens generaliseringer i særlig grad er møntet på!

 153. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Axel Eriksen.
  Jeg ser, at du mener at 50% af landets befolkning er landsbytosser, og de resterende 50% er by tosser! Ergo nu da du har taget 100% af Danmarks befolkning, må det jo inkludere dig selv, da du jo er Dansker!

  Det er hvad jeg kalder, at sparke sig selv i røven, og minder mig om manden, der stod og slog sig selv i hovedet med en hammer, og blev spurgt om hvorfor han gjorde dette, der til svarede han, at det kendes så dejligt når han holdt op!
  Mvh.

 154. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, og så dukkede Marine op som antisemit i dag med hendes krav om, at de for at vedblive at være franske statsborgere, skal opgive deres israelske statsborgerskab. Nå, der er efterhånden ikke så mange jøder tilbage i Frankrig. I Netaniah er det talte sprog ved at blive fransk. På den måde afsluttes Hitlers projekt. Håb bare på hende.

 155. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, og så dukkede Marine op som antisemit i dag med hendes krav om, at de for at vedblive at være franske statsborgere, skal opgive deres israelske statsborgerskab. Nå, der er efterhånden ikke så mange jøder tilbage i Frankrig. I Netaniah er det talte sprog ved at blive fransk. På den måde afsluttes Hitlers projekt. Håb bare på hende.

 156. Af Allan Hansen

  -

  Bemærk venligst, at jeg aldrig diskutere indvandrer
  eller muslimer!
  Jeg koncentrerer mig udelukkende om sagens kerne!
  Problemet er islam dvs. Koranen og sharialov, hvis man ikke har studeret
  disse blodige bøger så ved man reelt ikke hvad handler om!
  ( det er ikke nok, at man har hørt et par vers hist og her).
  En forsker vi måske læse tre forskellige koraner for, at sammenkøre
  tekstmaterialet i et forsøg på, at finde integritet eller ustabilitet etc

  Nå ja, vil nogen sige: hvad betyder disse gamle ørken skrifter??
  For at forstå hvor dødsensfarlige disse to bøger er!!
  Må man koncentrerer sig om islams historiske udvikling, og
  det kan godt tage et par år – eller ti.

 157. Af Axel Eriksen

  -

  Carl-Erik Pedersen – jeg hører hverken til den ene eller anden tossegruppe, selv om jeg har boet både i en landsby og en storby. Og da mine forfædre alle er rundet af bondeæt – som det er gældende for de fleste danskere – så føler jeg mest som en “bonderøv” med de stærkeste bånd bagud til min opvækst i en landsby – omgivet af gårde på alle sider!

 158. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Overdriver du ikke en lille smule?
  Et krav om, at folk der bor i Frankrig skal have Fransk statsborgerskab (Pas), kan vel ikke sammenlignes med Hitler’s jødeforfølgelser; men gør det lettere for sikkerhedstjenesten, at holde kontrol med mulige terrorister, administrativ!
  Så Niels, der kom du ikke så lang angående, at miskreditere Frankrigs kommende president!
  Mvh.

 159. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Axel Eriksen.
  Du har lige påstået, at 100% af Danmarks befolkning er tosser; men holder dig selv udenfor!
  Altså så er postulatet om 100% ikke rigtigt, vel!
  Jeg kommer også fra landet og lærte, at regne ved at tælle køer!
  Man tæller først benene, og derefter dividere man med 4, og så har du antallet af køer!
  Pære nemt, ikke?
  Mvh.

 160. Af Peter Jeppesen

  -

  Vise ord! Det er i virkeligheden ikke mere avanceret.

 161. Af Allan Hansen

  -

  P.S: Den dag du er dig fortrolig med disse to bøger, og
  islams blodige historie, så ved du hvorfor islam, er den
  blodigste dødskult in history of mankind !!!

 162. Af J. Hanse n

  -

  AF TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN – TEGNER – 13. FEBRUAR 2017 13:51
  “Bare vent ! –Vi skal nok få skovlen under jer ! forhadte muslimer !”

  Gamle fordrukne nazister som dig må nøjes med at sidde på jeres værtshuse og vrøvle sammen med jeres ligesindede.
  Og ævle om jeres trusler.
  Nøjes med to flasker rødvin om dagen.
  Du er jo hjerneblæst.

 163. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, uanset hvad, så er det vist ikke i orden at kalde nogen for nazist her på bloggen. Du må nøjes med at sige, at de pågældender udtaler sig som om de var, eller tale som …

  I øvrigt drikker nazister ikke vin; de drikker øl!

 164. Af Niels Lemche

  -

  J. HANSE N, uanset hvad, så er det vist ikke i orden at kalde nogen for nazist her på bloggen. Du må nøjes med at sige, at de pågældender udtaler sig som om de var, eller tale som …

  I øvrigt drikker nazister ikke vin; de drikker øl!

 165. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LEMCHE – 13. FEBRUAR 2017 22:34

  Korrekt.
  Men når denne TEDDY-BJØRN-PLYS OLSEN begynder at komme med sine fordrukne trusler.
  Så går den person for langt.
  Det er ingen undskyldning, at truslerne er skrevet som noget barnligt kaudervælsk.

 166. Af Axel Eriksen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen

  Nåh, jeg troede I talte patterne og delte med 4 – vi andre med ikke så store regneegenskaber talte antallet af horn og dividerede med 2! Primitivt – men ulige nemmere for tosser!

  Men hvis du endelig vil have diagnosticeret mig, så er jeg vel mest “landsbytosse” – men så afgjort uden at stemme på “landsbytossernes” parti, der ikke tør tage reelt ansvar!

  P.S. : De rigtige tosser talte antallet af kohaler – så behøvede de ikke besvære sig med at dividere!

 167. Af Axel Eriksen

  -

  Godnat – nu er denne blog vist også ved at ende med personlige spydigheder m.v.!

 168. Af J Nielsen

  -

  En nylig optælling viser denne befolkningsfordeling :

  40% nasserøve, 40% røvhuller, 14% tumper, og 5% ganske almindelige anstændige menneskelige væsener.

  Kilde: Oliver, J., 2016.

 169. Af Dreis Flyywgreis

  -

  helt rigtigt..

 170. Af Dreis Flyywgreis

  -

  altså… helt rigtigt…
  til I Hansens indlæg fra 21.44

 171. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Nielsen!

  Dog ikke helt godnat fra mig.
  Det er for tyndt – uanset min ringe uddannelse udi regnekunstens regler som stats.aut. revisor kan jeg ikke få dine tal til at give mere end 99 %.

  Carl-Erik Pedersen vil nok komme efter dig og henvise til, at der mangler redegørelse for 1 %!

 172. Af P. T.

  -

  Inden det hele går op i person fnidder,en ganske god artikel i politikken,godt nok sjældent.
  http://politiken.dk/debat/art5831351/Hvorn%C3%A5r-vil-storbyeliten-lytte-til-n%C3%B8dr%C3%A5bet-fra-underklassen-det-haster

 173. Af Niels Larsen

  -

  P Christensen: ““Højrefløjen mener jo åbenbart, at enhver som kommer til Danmark helt ukritisk skal underkaste sig højrefløjens normer.” skriver en blogskribent fra den yderste venstrefløj.
  Helt som den yderste venstrefløj helt ukritisk har underkastet sig – og Danmark – en udefrakommende rabiat lovreligions normer?”

  Ja. Højrefløjen ønsker da trods alt at gøre noget ved problemet. Og mon ikke den fløj vinder i sidste ende? Samtlige pointers peger i den retning.

  Måske vinder le Pen ikke denne gang, men så gør hun det afgjort næste gang, når endnu et antal tusinde europæere er døde for islams vanvittige dogmer.

  Enten bliver islam stækket på europæisk jord eller også udbryder der med usvigelig sikkerhed borgerkrige i Europa.

  Politikerne vælger selv!

  Niels Lemche

  Hvis det kun er 250 morderiske muslimer i Malmø – hvorfor burer politiet dem så ikke inde og stiller spørgsmål senere?

  Retsstaten er jo alligevel brudt sammen i dit nye fædreland…

  “J. HANSE N – I øvrigt drikker nazister ikke vin; de drikker øl!”

  Hr. Hanse n fremturer blot med sine sædvanlige løgne. Intet nyt under solen. 🙂

  Og for en gammelkommunist som hr. J. Hanse n (underligt navn i øvrigt…) er alle til højre for DrV vel nazister…?

 174. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  “Niels Juul Hansen – Finder du, at der er andet end skadevirkninger ved tilvandringen – og i så fald: hvilke? Det nytter ikke, at du jamrer dig over vores modstand, hvis ikke du kan påpege en nytte af tilvandringen. Vi er ikke filantroper og vi er ikke sat i verden for at brødføde fremmede ad libitum!”.

  Jeg jamrer mig ikke over jeres modstand mod indvandring, og jeg kan da godt forstå, at alle i højrenationalistiske debattører bliver euforiske, når Berlingske har fået endnu en antimuslimsk blogger som Mikkel Andersson, der kan stille sig op i køen bag Kasper Støvring og Sørine Gotfredsen (plus Jalving og Uhrskov andetsteds).

  Tilbage til dit spørgsmål indvandring.

  Både Dansk Industri og Landbruget har sagt, at vi ikke ville have haft samme vækst uden en stor indvandring, og at denne tendens vil fortsætte i mange år fremover i hele Vesteuropa (UK savner idag 20.000 personer indenfor sundhedsvæsenet).

  Jeg ved godt, at det specielt er muslimer I hader, men ‘beggars can’t be choosers’, så du får ikke selv lov til at bestemme, hvem der skal skifte din ble på plejehjemmet, hvis det en dag skulle komme så vidt – og slet ikke hvis du er på overførselsindkomst. Jeg er dog sikker på at danskere i socialklasse 1 og måske socialklasse 2 har råd til den pleje, de selv ønsker.

  Som nævnt tidligere, så tror jeg, at der vil gå mange år, før vi får held med at integrere danskere i socialklasse 5 i det danske samfund.

  Med hensyn de ekstremt kolde og nationalistiske højrevinde, der blæser i Europa, så er det mit håb, at centrumvenstreorienterede og borgerlige partier vil stå sammen mod typer som Trump, le pen, Wilders og de meget alternative tyskere.

  Jeg tror faktisk, at en rablende sociopat og patologisk løgner som Donald Trump arm i arm med Putin kan virke som et skræmmende eksempel for mange europæere inden de går til valg.

  Og med dine Nye Borgerlige så tæt ved spærregrænsen ligner dine indlæg til forveksling historien om musen, der siger til elefanten:”Ih, hvor vi gungrer!”.

  Elefanten svarer:”Du gungrer sgu da ikke!”

  “Aarh….men jeg har også lige været forkølet”

 175. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Du gungrer sgu-da-ikke ! –Siger elefanten til musen ” ! –For een gangs skyld sluttede dagen med noget vi kunne grine af ! –Hører til sjældenhederne –God nat !

 176. Af Niels Larsen

  -

  NJH

  Jeg er egentlig ligeglad, hvordan mit parti klarer sig (mere partitro er jeg ikke). Jeg er derimod ikke ligeglad med, hvordan mit lands fremtid er.

  Og jeg forstår da udmærket DI og landbrugets jubelråb; de lukrerer jo på de nye forbrugere, som nasser på danskerne.

  Jeg ved også, at harmen blandt danskerne er stigende og det er helt forståeligt.

  Vi skal nok få lukket for nasserne sydfra. Spørgsmålet er kun, om politikerne gør det eller folket skal gøre det gennem oprør.

 177. Af Allan Hansen

  -

  Borgerkrig i Danmark!

  http://www.bt.dk/nyheder/laest-klar-frustreret-betjent-borgervaern-overtager-arbejdet

 178. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  “Vi skal nok få lukket for nasserne sydfra. Spørgsmålet er kun, om politikerne gør det eller folket skal gøre det gennem oprør.”

  Jeg ved ikke om man kaldte de mange millioner europæere, der søgte en bedre tilværelse i USA for nassere, men du har ret i, at vi ikke kan tage imod de mange migranter fra fattige lande, der betragter Europa som det forjættede land.

  Jeg er også sikker på, at de europæiske politikere er klar over det, men løsningen – at de forbliver i nærområderne – bliver som jeg har skrevet tidligere enormt dyr. Personligt mener jeg, at vi har råd til at betale prisen – især når man tager i betragtning den store udgift disse migranter udgør.

  Men at nedgøre de migranter og flygtninge, der er kommet hertil, er kun med til at gøre integrationen sværere.

  Jeg synes, at det er fejt at sparke til folk, som ligger ned.

 179. Af J Nielsen

  -

  @ A Eriksen

  “Det er for tyndt – uanset min ringe uddannelse udi regnekunstens regler som stats.aut. revisor kan jeg ikke få dine tal til at give mere end 99 %.”

  Hvor er jeg glad for den kommentar. Der er med fuldt overlæg – der skal jo osse være plads til dig. Den sidste procent. Jf. 50/50 diskussion – eller “nit-picking” – til anden side.

 180. Af Allan Hansen

  -

  @ Niels J Hansen.

  Vrøvl med dig : du ligger altid ned!
  – nede på bedetæppet – tag dig lidt sammen!!!

 181. Af Arvid Holm

  -

  Selvfølgelig lykkes integration ikke uden tvang.
  For der er skrap konkurrence om muslimerne fra imamer og traditionelle familier, der gerne anvender gruppepres og anden tvang.
  Faktisk vinder disse modstandere klart, idet unge muslimer i vestlige lande er mere religiøse end deres forældre.
  Effektiv tvang er ikke direkte tilgængelig, da individet er beskyttet af en vrimmel af rettighedslove.
  Men indirekte tvang ved hjælp af service-loven er tilgængelig.
  Eksempelvis kan forældres rettigheder tilsidesættes af hensyn til barnets tarv, blot sagsbehandlere vurderer, at det er berettiget.
  Det ville formodentligt være nødvendigt at udbygge mulighederne for tvangsanbringelse af børn og unge, så der var pladser nok for anbringelse.
  Måske kunne man oprette en slags kostskoler, hvor utilpassede børn og unge blev opdraget til vestlige normer.
  Muslimer, der fravælger danske normer, ville sandsynligvis rejse under sådanne forhold.

 182. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Allan Hansen

  Jeg tror nu kun, at det er religiøse mennesker, der bruger bedetæpper. Som ateist har jeg ikke brug for det.

  Men typisk for dine mange forvrøvlede og i bedste fald intetsigende indlæg.

  Godnat!

 183. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARSE N – 13. FEBRUAR 2017 23:40
  ” I øvrigt drikker nazister ikke vin; de drikker øl”

  Her må vi så formode, at Niels buksemarius Lar sen ikke lyver.
  For en sjælden gangs skyld.
  Han ved jo trods alt bedst selv, hvad han går og hælder i sig.
  Niels Larsen må lære at leve med, at hans slags kun er i overtal på disse højreekstremistiske blogs.
  Ude i det virkelige liv ligger hans nynazi stiske parti på ca. en procent af stemmerne.

 184. Af Allan Hansen

  -

  The Caliph !

  https://www.youtube.com/watch?v=P3O9d7PsI48

 185. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Axel Eriksen.
  Nej du, den der med at tælle hornen, går ikke, da der findes mange afhornede køer!
  Og, at tælle halerne er heller ikke gangbart, da man i en flok meget nemt kan mistage haler for ben, så jeg er kommet til den konklusion, at du må have et utroligt rod i dine regnskaber!
  Tro mig, den med benene er den mest sikre metode!
  Mvh.

 186. Af Arvid Holm

  -

  Efter min mening er det væsentligt for integrations-debatten, at man punkterer den boble af selvretfærdighed, der omgiver de debattører, der taler for indvandring: Du er ikke et godt menneske, hvis du nyder en høj levestandard, medens børn dør af sult og fattigdomsrelaterede sygdomme på Afrikas savanne, selvom du via bidrag til hjælpeorganisationer kunne frelse mange af dem.
  Snak om modtagelse af flere indvandrere med åbne arme bliver straks skudt ned af indvandringsmodstandere, der frygter konsekvenserne.
  Det ved du på forhånd, så din “medfølende snak” er aldeles tom.
  Når du plejer din egen falske status som medfølende, medvirker du til, at fleste hjælpe-ressourcer anvendes på nogle få priviligerede tilflyttere, som i gennemsnit skaber sig så frastødende, at viljen til hjælp udhules.
  Dit hykleri er dermed så destruktivt, at din selvretfærdige glorie skærer i øjnene.

 187. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, hvad er det dog, der foregår i hovedet på sådanne nogle som dig og dine artfæller? Du kan jo ikke engang læse og forholde dig til, hvad andre skriver. Således fik du totalt fordrejet mit indlæg om Le Pens krav til franske jøder om at opgive deres dobbelte statsborgerskab, hvilket skulle betyde, at de skulle afsværge sig deres israelske. Og det i en tid, hvor jøderne flygter fra Europa — igen. Hun er et forargeligt menneske, og du skulle skamme dig over din støtte til hende. Men du skulle lige fordreje budskabet til, at det handler om, at man skal være fransk statsborger for at leve i Frankrig, eller var det ikke lige den mening, du fik tilskrevet hende.

  Læg mærke til, at selv Danmark nu anerkender dobbelt statsborgerskab. Det har fået fruen og jeg til stærkt at overveje at supplere vores danske pas med et svensk. Så kan vi nemlig stemme til rigsdagen herovre, idet vi er holdt ude af danske valg, fordi vi bor i udlandet — klart mod menneskerettighederne, bl.a. fordi man også kræver, at vi skal betale skat i Danmark.

 188. Af Villy Dalsgaard

  -

  Hvad er så dit forslag Mikkel. hvis vi skal holde os til
  at vi lever i en retsstat

 189. Af Arne Hornborg

  -

  ,,Jeg tror ikke på integration” står der i rubrikken i Mikkel Andersons glimrende artikel.
  Tror ikke på integration!! Naturligvis ikke. Den integration er spillet fallit forlængst.
  Parallelsamfundet får, af politikerne, lov til at brede sig som skvalderkål.
  Muslimerne ønsker IKKE integration. De ønsker bevidst at skabe et samfund med muslimsk herredømme, ønsker at indføre sharialovgivningen.
  Det lader til at selv politikerne er ved at vågne af drømmedvalen, (det var også det nemmeste).
  Selv danskheden bliver debatteret i dagens Danmark.
  Man bliver ikke danske fordi ,,man” har fået (tiltusket?) sig et dansk statsborgerskab.
  Danskheden, den ægte danskhed, stikker langt dybere.
  Vores historie, vores danske sangskatte, højskolesangbogen med videre, vore digtere, vores smukke landskaber, DÉT skal man have langt ind under sin hud, langt ind i sit sind. FØLE det, være bevidst om det. Føle danskheden langt ind i sin sjæl. Være villig til at kæmpe for det.
  Er man dansker fordi ens forældre er født i Danmark? Ikke efter MIN opfattelse.
  Grundet den voldsomme (muslimske) indvandring der er sket de sidste 30-40 år, de mange ,,fup-asylanter, så fornemmer jeg at vil skal helt tilbage til olde- eller tipoldeforældre, før man kan sige at man er dansker, har danske rødder. FØLE Danmark.
  Arne Hornborg
  Typograf/mediegrafiker, forfatter.

 190. Af Niels Larsen

  -

  Niels Juul Hansen: “men løsningen – at de forbliver i nærområderne – bliver som jeg har skrevet tidligere enormt dyr. Personligt mener jeg, at vi har råd til at betale prisen”

  Hvorfor skulle den blive dyr? Vi kan da bare lukke grænsen og opstille nok maskingeværer. Vi har IKKE ansvaret for de mennesker – det har deres egne regeringer!

  “Jeg synes, at det er fejt at sparke til folk, som ligger ned.”

  Det er det. Men det gør de mange unge mænd, som “flygter” tilsyneladende også kun når de voldtager europæiske kvinder!

 191. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ok, nu viser du vist dit sande, grimme ansigt. Har du intet imod, at nogle vil sige, at det, du står for, er ren nazisme? I plejer at himle op, når det bliver sagt; men hvori adskiller det sig fra det, man i 1920erne og i 1930erne kunne læse i Der Stürmer?

  Men det er godt, at det bliver sagt så tydeligt, at enhver kan forstå, hvad det er for nogle synspunkter, du spreder.

 192. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Hvad der foregår i hovedet på folk som mig, kan jeg udmærket kontrære med, hvad der foregår i hovedet på folk som dig! Der har forrådt ikke bare Danmark; men hele vort vestlige demokrati, med din ubetingede støtte til en EU politik der holder på med, at udradere Danmark som nation!
  Og med hensyn til, at skamme mig, har jeg ingen grund til dette, hvorimod personer som dig, der blindt har støttet islamiseringen af Europa, så sandeligt har en del, at skamme sig over, da du har ageret som regelret landsforræder, og burde derfor få en længere fængselsstraf!
  Hvilket selvfølgeligt kan nås endnu!
  Din kom patriot Uffe Ellemann Jensen, har lige fremstået i TV, yderst brødbetynget og forkyndte, at vi vidste ikke bedre, så han har nu trods alt erkendt miseren ved muslimsk indvandring.
  Hvorimod personer som dig, der åbenbart er for feje, eller for dumme til, at erkende, at i har understøttet denne eklatante fejl, som muslimsk indvandring, har vist sig, at være!
  Du burde idag ikke bare være rød i hovedet af skam; men over hele kroppen, som forræder af vor vestlige fædre arv af demokratiet!

  Hvad der foregår i hovedet på mig er følgende: Jeg ser Marine Le Pen, som en person der viderefører sin fars Jean Marie Le Pen’s indstilling og overbevisning!
  Jeg har tjenestegjort med” Lieutenant, de deux gallon, Jean Marie Le Pen i 1ere. Regimént De Parachutiste, (1.ere.R.E.P.) Legion Etrangére”, under kriget i Algeriet, og beundrer ham, som en meget dygtig Fransk officer, der også har sat livet på spil ved slaget om Dien Bin Phu i Viet Nam (Fransk Indokina), Ser du denne mand, og hans indstilling som en Super Be soldat, i Den Franske Fremmedlegion, får en person som dig, der ikke når ham, eller hans datter til sokkeholderne til, at fremstå som noget der er kravlet frem fra under en sten!
  Du forråder den vestlige verdens demokrati, Le Pen satte livet på spil talrige gange for, at forsvare dette demokrati!

  Når det så nu, med EUs indvandrings politik ikke det ser ud til, at være andre udveje for, at redde Danmark, og Europa end, at få EU nedlagt, i dets nuværende form og, at få Marine Le Pen som Fransk president, med medfølgende Fransk folkeafstemning om udmeldelse af EU, og derved få tilvejebragt EUs opløsning, så er dette mit højeste ønske, og en hjertesag, da jeg selv om jeg bor i Malmø, er Dansker, og vil med alle midler forsvare det Danske samfund og demokrati mod udefra kommende trusler!
  Det er noget mere værd, som opførsel, end hvad en skidderik som dig opviser!
  Mvh.

 193. Af Niels Lemche

  -

  Det korte af det lange er, CARL-ERIK PEDERSEN, at du ikke har nogen idé om, hvad demokrati er. Det havde dine åndelige forfædre heller ikke. For dem gjaldt det om at komme til magten og derefter nedkæmpe alt, hvad der havde med demokrati at gøre. Demokrati er, når du anerkender andre meninger end dine egne, og det har du vist vanskeligt ved.

 194. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “værdikampen ” ! –Bølgerne går højt her på “ikke-integrationsdebatten” ! –Kvinderne fødte 3 et halvt tusinde børn i DK sidste år ! –Det giver endnu flere jobs til “diagnose-fabrikkerne ” (læs de off. anstalter ) Og de lukrative off. jobs–Hvor de, hver måned kan glæde sig over AT : Der pipler kroner ind på konto´erne fra off. kasse 1 ! –Jeg har længe ønsket-d mig AT: Komme på “regne-den-ud-kursus” ! –Tænk, at opnå den lykke, at se tallene vokse på ens konto –i de næste 35 år –næsten uden, at røre en finger ! –Det er lige netop, hvad de evigheds-off. ansatte er blevet vænnet til i årtiér ! –Vi ses efter AT: Jeg har været på “regne-den-ud kursus ” –I offentlig regis !

 195. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –På vejen ud af døren mødte jeg faktisk 2 kvinder ! –Der udtrykte, at de havde fortrudt, at de havde fået børn ! –Det er selvfølgelig lidt sent “at fortryde” ! –Når afkommet er anbragt på de såkaldte “bo-steder ” ! –Hvor børnene bliver endnu mere kriminialiserede –end de var blevet i folkeskoletiden ! AK. Kvinder : Tænk jer heller om inden ungersvenden fik adgang til herlighederne ! –Det er bittert efter 25 år, at opdage, at være “blevet taget i røven af systemet ! Der dengang sagde AT: Danskerne skulle føde flere børn ! “–Nu stod de dér med gardin-håret hængende nedad nakken ! –Og sagde AT det skulle være så godt –og så var det alligevel skidt !–Kvinder “brug pæren inden i avler børn ! c ´est logic ! “

 196. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Når andres meninger truer mit lands existens, så har jeg ikke bare svært med, at acceptere dette; men vil regelret bekæmpe dem!
  Og i sidste ende når vi smider muslimer ud, kan du jo tage dem i hånden og følge med!
  Med hensyn til statsborgerskab, burde du så ikke opsige dit Danske, som du i den grad forråder?

  Angående Marine Le Pen, hvad fanden bilder du dig ind med, at kritisere andre landes politikere, start dog med at kritisere dig selv, som efter min mening ikke er værdig til, at eksistere i vor demokratiske del af verdenen, som du prøver, at undergrave, inklusiv alt hvad Europæiske lande står for, på bedste 5. kolonne vis!
  M.v.h.

 197. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Hvad er det for en gang himmelråbende vrøvl du skriver?
  Du skriver, at man med demokrati skal anerkende, og respektere andres meninger!

  Dette vil sige at jeg under 2. verdenskrig skulle anerkende Nazisterne, Gestapo, og SS. samt deres gerninger!

  Og nu mener du, at jeg skal anerkende opløsning af Danmark og vestlige demokratier!
  Sig mig en gang, er du rigtig vel forvaret?

  Det du postulerer er er jo det glade vanvid!
  M.v.h.

 198. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  JA ! –De har stil – kultur og klasse (de franske) –D´er kan de danske “bondeknolde ” ! –Ikke komme med i den kategori ! –Om-end danskerne, der har slået sig ned i Paris –ER véd, at lære at “elegance har visse fordele” ! –Se nu de franske skolebørn (de små nuser på 4 år –med deres folklore-rygsække ! hængende på puslingenes rygge ! –Indeholdende farveblyanter –en kærlig mad-pose med alt-det rigtige –og evigt sunde )–De små –går i en lang række med 2 og 2 –der holder hinanden i hænderne ! –De er klar til nye oplevelser (med en voksen i, hver ende af rækken ) Bliver de passet godt på ! Ingen bliver svigtet –og mobning er et ukendt begreb ! ) –Altså turen går til Zoologisk have ! –blyanterne skal bruges til, at tegne dyrene –og lære, at stave deres svære navne (på fransk)–Tegneblokkene bliver transporteret af skolefrøknerne/mk –i den dertil medbragte rullevogn !–Og sådan går det meste af dagen –inden de imorgen skal på “fransk mad-kultur” i den fineste “restaurant ” –Med gourmet-kokke som “midlertidige professorer ” –De skal lære om bl. Frankrigs 367 forskellige oste ! –Det bliver svært (det med stavningen ! ) –Men, der er råd –også for det Nemlig ! børnene får serveret de forskellige oste på fade –som de spiser af !–For, at gøre en lang historie kort ! –Så er det meget bedre, at være børn i et land, Hvor kultur –stil –og klasse har 1st-prioritet ! –IGEN –en kritik af det danske bonde-røvs- system –med især alt-for-dumme skolefrøkner M/K -der ikke kunne blive andet end skolefrøkner –eller komme i folketinget ! –OG blive til grin i hele befolkningen !–Nå nu er hun vist gået på barsel ! Undervisningsministeren med “sct.feut-dans og de store fiskeøjne ” !–Venstre-folkene er færdige de er kræmmére alle til hobe ! Men vil så gerne være “folk med kultur – stil- og klasse ” ! –Det er en ommer ! –Så er det sagt !

 199. Af Flemming Lau

  -

  Citat; De der vil opgive grundliggende frihed for at købe en smule midlertidig sikkerhed, fortjener hverken frihed eller sikkerhed. B Franklin.

 200. Af Flemming Lau

  -

  Citat; De der vil opgive grundliggende frihed for at købe en smule midlertidig sikkerhed, fortjener hverken frihed eller sikkerhed. B Franklin.

 201. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “ikke-integration” ! –Vi læser (med nervøse trækninger i ansigtet) AT : Århus har idag erklæret byen for 100% islamisk ! –Og har inviteret en imam –op på prædike-stolen i i den danske kristne kirke ! Vi blev lamslået –Chokéret –og fortvivlede ! –Godt, AT Sørine –kunne sige et par borgerlige ord i denne forfærdelige situation !—-Vi mangler ord ! –Hvad siger I ? –den såkaldte integration har her haft den modsatte virkning ! “de dyre indvandrede folk fra Mellem-østen ! –Har nu taget “hele hånden ” –Da de generøst blev givet “en lillefinger–og fik alt betalt incl. evig forsørgelse af hele den islamiske familie ! –Inger Støjberg ! Udvis venligst KhanKhan-imamen, der misbrugte Danskernes génerøsitet ! Af hjertet TAK !–Integration har Fanden skabt ! –Se nu, hvad der er sket i Århus !

 202. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche

  Du tager ganske fejl. Nazisterne burede folk inde.

  Jeg vil holde uvedkommende folk, som vi ikke har ansvar for, ude.

  Get the drift and see the diff?

 203. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et glimrende blogoplæg af Mikkel Anderson. Jeg tror heller ikke på integration. Som blot er et politisk opfundet buzzword for noget, der reelt blot er en politisk fiktion – og dermed umulig at gennemføre i virkeligheden.

 204. Af Axel Eriksen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen!

  Du har bosat dig i Malmö – den af muslimer mest volds- og øvrige kriminelle handlinger prægede svenske by – for at bruge din store militære erfaring fra Fremmedlegionen til derfra, at bekæmpe indvandringen af muslimer til Danmark!!!!

  Ja, det lyder lige så logisk som din måde at tælle på og din øvrige “argumentation”!

 205. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Axel Eriksen.
  Jeg har bosat mig i Sverige på grund af mit arbejde, og ikke af andre grunde!
  Med din fantastiske evne til, at drage konklusioner på, undrer jeg mig på om dit fornavn “Axel”, er for eller bag Axel?
  Mvh.

 206. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  NEJ ! –Vi tror ikke på integration ! –De muslimer er så genetisk forskellige fra Europæérne AT : NU Er de blevet så mange ! –OG så slår de til ! –Det bliver os –der bliver tvunget i knæ af muslimerne –OG DK bliver en kopi af “Islamisk stats metoder ” –Det er altsammen social-demokraternes skyld incl. samtlige “Væmlig-venlig-snot-dumme-danskerne” ! Lad dem først smage “islamisternes metoder ” ! -Starten er at en islamist stiller sig op på den kristne kirkes talerstol !—DR ! –Kunne gøre os den tjeneste AT: Sende på tv–Hvordan IS”krigerne behandler “de vantro ” !

 207. Af Axel Eriksen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen!

  Ja, med det, du i øvrigt har givet udtryk for, kan det ikke undre, at du nu er kravlet tilbage til 1.-4. klasses niveauet. Foraksel eller bagaksel – det er mild mobning fra skolebørn på disse klassetrin!

  Nåh, du er Sverige p.g.a. arbejde – kan man derovre ikke bruge al den berigende, importerede arbejdskraft i form af unge mænd?

  Du kan da ikke være helt ung længere, hvis du har deltaget i den fransk-algeriske krig (1954-62) – mig bekendt rekrutterede Fremmelegionen da ikke børnesoldater fra spædbarnsalderen op til 10-årsalderen!

  Og hvis du undrer dig, så undrer jeg mig sandelig også over dine “historier”

  .

 208. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Axel Eriksen.
  Jeg er født i 1940, så med dine matematiske kundskaber, og ved brug af både fingre, og tæer komme du nok frem til det rigtige resultat, hen af vejen, angående min alder!
  M.v.h.

 209. Af Axel Eriksen

  -

  @ Carl-Erik Pedersen!

  Hvis det er rigtigt, så har du haft mulighed for at forpeste verden i mindst 76/77 år med dit krakileri, pedanteri og pernittengrynske vrøvl og snæversyn!

 210. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Axel Eriksen.
  Ganske rigtigt, så kan du jo alligevel godt regne. jeg er født 17 juli 1940 i Ålborg!
  Mvh.

 211. Af Flemming Lau

  -

  Ålborg har altid været storleverandør af brave soldater. Læg lige mærke til hvor Churchill gruppen kom fra!

 212. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Hvad lever de danske imamer af ! –Vi har gjort en søgning ! –De lever af førtids-pension ! –Vi er lamslået ! Helt ind i sjælen ! Altså det er danskerne, der forsørger dem –og alle deres “svinestreger ” !

 213. Af B. Mortensen

  -

  Det yderste højre kæmper mod det højre. Hvor er venstrefløjen? ha ha kunne ikke lade være 🙂

 214. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Vi skriver det lige igen ! IMAMERNE lever af danskerne ! –De får alle førtids-pensioner !–imamerne lever af danskerne –de lever af danskerne –de lever af danskerne –de lever af danskerne –de lever af danskerne –De svinehunde ! –Stop det øjeblikkeligt !

 215. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, vi kan jo lige så godt lægge maskerne og tale ligeud. I dit “svar” til mig (10:24) er det en person, der beskriver sig selv i sine ord om andre som en renlivet nazist. Jeg er ked af at bruge ordet, men had til andre, demokrati er, når alle tænker som jeg, og hvis man ikke er enig med din udlægning af, hvad der er ret og vrang (som om du har vist nogen som helst forståelse for, hvad det handler om), så står man til udryddelse, i hvert fald landsforvisning (naturligvis i strid med grundloven, men den skider du og dine på i jeres afsindige kampagne mod al anstændighed.).

  Og ærlig talt, jeg taler om lille bitte Marine således som enhver kan tale om politikere, her eller andetsteds. Din “forargelse” lyder temmelig hul.

  Du og dine er årsagen til, at jeg overhovedet finder det nødvendigt at opløfte anstændighedens stemme i svar til dig og dine.

  Men det lyder, som om vi nærmest er halvlandsmænd i det svenske., hvilket jo også sætter din edder og gift i relief.

 216. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Vi elsker Marine le Pen (hun er en kvinde med slag i –ligesom salige Jeanne d´Arch )–Vi elsker også le Front National ! –Ligesom Brigitte Bardot med samt alle dyrevennerne (Og dem er der rigtig mange af i Frankrig )–salut allors !

 217. Af Niels Lemche

  -

  Og kære Mikkel Andersson, du kalder selv din blog for værdikampen. Og det er sandelig, hvad vi er midt i. Vi konfronteres hele tiden mellem i to i grunden helt forskellige menneskesyn, den urgamle kamp mellem lysets og mørkets kræfter, som George Lukas lavede sin store episke trilogi over. Faktisk må det enkelte menneske selv bestemme, hvor han/hun vil stå i denne kamp. Der er ingen mellemvej, eller mellemvejen har intet godt ført med sig, som da moderate borgerlige kræfter efter det tyske valg i 1932 troede, at de kunne kontrollere Hitler, idet de ikke så dæmonien, der styrer “the dark side of the force”.

  Jeg bruger stærke ord ind imellem, meget stærke ord; men få et overblik over, hvad det faktisk er, min modpart står for. Og erkend, hvilken skrældespand disse menneskefjendske udtalelser, totalt blottet for empati, stammer fra.

 218. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Lemche

  Hvilket afsnit af Star Wars var Hitler med i?

 219. Af J Nielsen

  -

  “Hvilket afsnit af Star Wars var Hitler med i?”

  Spaceballs. Han optræder under navnet Dark Helmet.

 220. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Hver tid sine ‘mørke fyrster’.

  Dem vi skal holde øje med her og nu – og det bliver der heldigvis også – er den tidligere KGB-chef Putin og den patologiske løgner og sociopat Donald Trump. Jeg vil foreslå, at man også holder godt øje med de europæiske partiledere, der ser op til disse ’såkaldte’ præsidenter.

  Jeg håber, at Trump ‘ryger i svinget’ sammen med landsforræderen Flynn. Der er ingen normale mennesker, der tror på, at Trump ikke kendte noget til Flynns telefonsamtale med Ruslands ambassadør.

 221. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Ja, så skal vi til det igen!
  Vil du benægte, at muslimsk asyl/ indvandring i Danmark/Europa, i den mængde det er forekommet, er til skade for vor kultur, demokrati, økonomi og retsvæsen?
  Der er bare, at svare ja, jeg vedkender, at de er til fare, eller nej det vedkender jeg ikke!
  Så kan vi ud fra dit svar diskutere videre!
  Mvh.

 222. Af J. Hanse n

  -

  En naturlig følge af den populismens og nationalismens pest der raser igennem Europa.
  En pest der har fået endnu mere næring med valget af en splittergal demagog som præsident i USA.

  Alle hel og halvracisterne føler, at deres ækle synspunkter nu er legitime.
  Og ret beset har de noget at have det i.
  De vejrer morgenluft.
  Som i 30erne.
  Folketingets formand er ”islamkritisk” (newspeak for fremmedhader og racistisk).
  Hendes parti har flere dømte racister iblandt medlemerne.
  Og hendes parti har fået vedtaget, at nogle danskere ikke længere kan kalde sig danske.
  Nok den mest skandaløse vedtagelse i det danske folketing i nyere tid

 223. Af J. Hanse n

  -

  AF CARL-ERIK PEDERSEN – 14. FEBRUAR 2017 11:28
  “Dette vil sige at jeg under 2. verdenskrig skulle anerkende Nazisterne, Gestapo, og SS. samt deres gerninger!”

  Det havde du naturligvis gjort.
  Hvis du havde været et par år ældre.
  Nu gør du det så med tilbagevirkende kraft.

 224. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN. du bestemmer ikke, hvad jeg skal sige og skrive. Men, ja, en uhæmmet indvandring uden ordentlig modtagelse — mødt med dette sorte had — ja, det er en fare. Og det er klart, at der IS folk skjult blandt dem. Hovedparten forsøger at redde livet og tilværelsen for sig og sine familier.

  Men du vil måske som en anden her foretrække at stille maskingeværer op ved grænsen og knalde hele banden ned. Etnisk udrensning og folkedrab, er det ikke jeres budskab?

  Lider du af PTSD fra din tid i det franske militær?

 225. Af karsten andersen

  -

  12. februar 23.22 ovenfor er da vist et ærligt forsøg på at skildre vores/vi danskeres situation. Som begynder at ligne svenskernes situation. At en særdeles uhyggelig udvikling er i gang, er vist klart for alle fornuftigt og selvstændigt tænkende mennesker.

 226. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  For det første, nej jeg skal ikke bestemme hvad du skal skrive; men mener, at have ret til, at spørge til, hvad grundlaget er for vor diskussion!
  Et sted skriver du, at jeg ikke ved hvad demokrati er, da jeg ikke giver andre ret til, at have deres egen mening, og samtidigt klandrer du mig for min mening, og titulere mig som nazist, når du hører min mening! Så efter min mening er du usaglig, og vil både blæse og have mel i munden!
  Hvorledes kan du forvanske mine indlæg til, at jeg vil stille maskingeværer op ved grænsen og skyde indvandrer/asylsøgende, fra det som er min mening nemlig, at vi skal have stop for de nævnte personer af muslimsk observans! Du er jo ikke et hak bedre en Göbels med hans propaganda fra under krigen!
  Du erkender altså, at indvandringen er en fare; men du erkender ikke, at det er legitimt, at være imod indvandringen for, at beskytte vore lande og vestlige demokratier!

  Derfor vil jeg tillade mig, at betragte dig som fuldstændig ude af stand til, at føre en relevant diskussion, baseret på de fakta vi kender!

  Yderligere kan jeg oplyse dig om, at da jeg forlod legionen, da var der ingen der officielt kendte noget til PTSD, som du spørger om; men jeg indrømmer at jeg var blevet grundigt vaccineret mod Islam, efter mine oplevelser med at beskytte Franske “Pied Noir” i Algeriet fra, at blive bestialsk massakreret!

  At du tillader dig, at kalde mig nazist, uden at kende mig, forarger mig! I Danmark stemte jeg konservativ, og kan nu, ud fra dine indlæg konstatere, at du åbenbart i Danmark hørte til de radikale, som jo før og under krige var nazi positive!

  Jeg kan derfor konstatere, at du ud fra dine indlæg ikke vil, eller kan føre en relevant vigtig diskussion, og at du ikke har den fjerneste intention til, at beskytte dit fædreland, samt det demokrati du er udsprunget af. Dette kan jeg kun beklage, og ser ingen yderlige grund til, at diskutere emnet indvandring/asyl med dig, da du argumenterer både for og imod, som en typisk radikal!
  Mvh.

 227. Af Niels Lemche

  -

  KARSTEN ANDERSEN, nå endnu en ny “-sen”. Nu hele jeres parti da snart være repræsenteret på disse blogs.

  CARL-ERIK PEDERSEN, det er den gamle med, hvis en person taler som en nazist, lugter som en, ser ud som en, så er det nok en nazist. Bare det, at du skriver det om maskingeværerne, er nok. Der er andre fra din gruppe, der bare rabler løs med, at det var bedst at sænke dem alle og lade dem omkomme i Middelhavet. Derfra er der ikke langt til at kræve dem fjernet fra vort land eller fra jordens overflade som “uønskede”. Du ved, hvad udtrykket implicerer. Så hvis du ikke tilhører disse formørkede sjæle, så lad være med at optræde, som om du hører hjemme der.

  Sjovt med al den tale om “fædreland”. Det er sådan set en opfindelse fra 1806, da preusserne skulle skabe sammenhold i deres smadrede land efter Napoleons opvisning i 1806. Det må være ærgerligt for dig at “fædrelandet” blev umuliggjort som navnet på en avis efter 1945.

  Før var fædrelandet = fyrsten. Som når Henry V ved Agincourt hos Shakespeare råber “England” og kalder sig “England”.

  Nej min god mand, du hører hjemme i det sorte hul, hvor der (heldigvis) ikke er plads til anderledestænkende. Du identificerer dine forfærdelige synspunkter med, hvad alle rettroende skulle skrive under på., I virkeligheden er du ved at være en dansk udgave af IS. De er i øvrigt også i sort, som dine helte (?) var under krigen.

  Og det bliver jo ikke bedre af, at du forsøger at tørre dit skidt af på andre. Jeg tror ikke, der er mange mennesker her — andre end dine artsfæller — der kan genkende en Göbbels i mig.

 228. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Hvis en person, med hensyn til sin oprindelse, opfører sig som et røvhul, taler som et røvhul, så er vedkommende nok et røvhul!
  Mvh.

 229. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN, tænk, her er vi enige!

 230. Af Niels Larsen

  -

  Niels Lemche – 14. februar 2017 22:27

  Hvis dit menneskesyn får lov at sejre, så vil følgende ske:

  1. Europa vil blive oversvømmet af ubrugelige mennesker sydfra.
  2. Velfærdssystemet vil bryde sammen.
  3. Alles kamp mod alle vil blive resultatet.
  4. Dit menneskesyn vil forsvinde i glemslen og den store kamp for daglig overlevelse.

  Der er ikke andre scenarier, for hundredvis af millioner af afrikanere vil så over tid kvæle vort kontinent med uvidenhed, overtro, klansyn og ugidelighed.

  Dit menneskesyn er det onde menneskesyn; det er helt ubestrideligt, for dit menneskesyn vil udrydde din egen æt og alt, hvad den har opnået og du vil på sigt fremme det rene barbari.

 231. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Lemche.
  Ved gennemgang af dine indlæg, ser jeg, at du i et indlæg siger, at jeg vil stille maskingeværer op ved grænsen, for at skyde asylsøgere/indvandrer!
  I dit næste indlæg beskylder du mig for nazisme, på grund af min omtale af maskingeværer!
  Det er altså dig der taler om maskingeværer!

  Sig mig engang, har du roterende fis i kasketten!
  Mvh.

 232. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! JA ! –Noget tyder da på det ! –Ikke desto mindre skete, der et skrækkeligt uheld på “Øresunds-broen imorges ! –Var det “Lemche ” –Der gungrede ??

 233. Af Niels Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, den melodi har vi hørt til bevidstløshed, og jeg er sikker på, at dine brunskjorter nok skal få det til at ske.

  “Dänemark erwache!” er det ikke jeres krigsråb?

 234. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  AT: Hænge Dannebro op i Folketings-salen ! –Det kan Pia Kjærsgaard – Folketingsformand/DK ! Lige overkomme ! –MEN, at redde Danmark fra at blive islamiseret ! ER åbenbart for meget forlangt ! –Det mest rimelige er dog, at få rullet samtlige stats-borgerskaber tilbage –som hun-selv har bevilget ! –Vi giver Pia Kjærsgaard skylden for “force majure (grønt lys) ” ! Til den uhyggelige tendens, der er i Århus ! –Med en soc.demokratisk borgmester incl. et islamisk byråd !–Der har tilladt AT: Århus bliver 100% islamisk –uanset, hvad de ægte-danske-borgere i byen mener ! –Der er så afgjort nogen, der har et forklaringsproblem !

 235. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “integration ” ER en gang blålys ! –De selvsamme folk, der sidder på deres rumpe –og kalder sig politikere ! -bevilger straffefanger julegaver ! –ET levende bevis på AT: d ´herrer MK dommere ! belønner forbryderne –og straffer de arme ofre –der min salighed får besked på AT: Betale julegaver til netop dem, der har udøvet forbrydelse imod dem ! –På tide, at man vågner op af tornerose-søvnen –og finder ud af AT: Danske politikere/Embedsmænd/mk –er langt mere korrupte en i andre lande !–“den almindelige værgeløse tvangs-skattebetaler ” Føler sig retsløs ! –Så kald en skovl for en skovl –OG stop med alle løgnehistorierne ! –Selvfølgelig skal der snarest være valg ! –De værgeløse borgere har fået nok af “dansk korruption” !

 236. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Vi taler dansk, så det er det ikke.

  Vi bekæmper også det udanske. Derfor bekæmper vi dig og dine holdninger.

 237. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg ser med stor forundring, at personen Niels Lemche, kalder alle der ikke er enige med ham for nazister!
  Hvad i alverden gør manden dog på denne her nazist blok?
  Men lige for at sætte tingene i relief, så betragter jeg skældsord som kommunist/socialist som værre end nazist!
  Men jeg regner manden for mental forstyrret, for noget galt er der i hvert fald når man titulere folk i flæng for nazisme!
  Mvh.

 238. Af Flemming Lau

  -

  Tomorrow belongs to Christ!

 239. Af Flemming Lau

  -

  Tomorrow belongs to Christ!

 240. Af Niels Lemche

  -

  CARL-ERIK PEDERSEN og NIELS LARSEN : I har vist ekstra travlt her til morgen. Det skulle ikke hænge sammen med, at jeres superhelt, grapsedonald, er på skideren? At Marine er på skideren, fordi hun har de samme venner, og nu river vore efterretningstjenester tæppet væk under dem. Det diskuteres, om Trump holder sin tid ud, eller om han er væk om to år. Lige nu skal han vist oppe sig for at være her om to måneder.

  Når man allierer sig med djævelen, så er man selv ude om det. Det skrev Goethe et berømt værk om.

 241. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Til ham med nazist fobier!
  Jeg ville feste hele natten hvis Trump blev afsat som president!
  Så som sædvanligt er du ude at cykle Niels; men desværre i den forkerte retning, så du risikerer at slå hovedet i muren igen, og få yderligere alvorlige skader på intellektet!
  Mvh.

 242. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Lemche ” ! –Du skulle have prøvet, at tjene dine penge selv (for en enkelt gangs skyld ) –Istedet-for, at du har hævet ved kasse 1 i det offentlige som off. ansat i mindst 37 år ! –Du skal blot vide AT: Vi absolut ingen respekt har for folk–der kommer anstigende med deres fordomme overfor folk, der har været i erhvervslivet hele livet ! Uden det kuvøse-sikkerheds-net som er spændt ud for evigheds-off-ansatte !–Vi har 0 respekt ! –Vi afskyr endnu mere Christians-borg tjenestemænd/Mk –Og vi næsten-hader Pia Kjærsgaard –Der hæver mere i hyre end statsministeren –For, at sidde på sin rumpe neden-under Danebro-flaget (ulogisk at kalde det Dannebro –idet det er “danernes flag ” ! –Lemche ! Du er ret så meget på spanden ! Sådan er det jo –når man stikker snuden for langt frem –og begynder, at kritisérer andre landes friheds-kæmpere Nemlig Marine Le Pen & Co.

 243. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, nu tror jeg ikke, at erhvervslivet sætter særlig stor pris på synspunkter som dine. De jamrer såmænd allerede over for få til de jobs, de har, eftersom de lokale, der er til rådighed, er for dårligt udrustede.

  Og dermed falder dine argumenter håbløst til jorden.

 244. Af Niels Lemche

  -

  Teddy, nu tror jeg ikke, at erhvervslivet sætter særlig stor pris på synspunkter som dine. De jamrer såmænd allerede over for få til de jobs, de har, eftersom de lokale, der er til rådighed, er for dårligt udrustede.

  Og dermed falder dine argumenter håbløst til jorden.

 245. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –den forstod jeg ikke !

 246. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Halvér samtlige off. lønninger –Specielt Pia Kjærsgaards !—Hun bliver véd med, at hænge sin hat på AT: Hun er en gevinst for det danske samfund ! Det var hun måske for 50 år siden ! Det er hun ikke mere ! –Jeg gad godt se hende drive en virksomhed ! –Under alle omstændigheder –Så er hendes mand en bedre gevinst (han er revisor) Pia Kjærsgaard er ingenting –ligesom Århus-borgmesteren ! –Blålys kan man altid imponére med MEN “de har jo ingenting på –som det blev skrevet i eventyret ! “–Den bedste gevinst er jo “computeren” ! Den beskytter befolkningen imod korrupte off. evigheds-ansatte incl inkompetente kolbøtter –kaldet politikere !

 247. Af Niels Lemche

  -

  TEDDY, de er jo allerede halveret i forhold til de private lønninger. Jeg havde i HJV en general, hvis bror var chef for et af de store erhvervsforetagender i landet. Som jeg plejede at sige, generalens lønning var nok dårlig nok nok til at være lommepenge for broren.

 248. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Kære Lemche ! –Det må være noget -som du har drømt ! –NIX-NEJ –Det off evighedsansatte stiger, hvert år i hyre plus det løse ! –Så hurra ! For opfindelsen af “google incl. computerne” –NU kan de ikke længere skjule, hvad de går og laver i den ryg-klappende –over – over direktør–departement ! –værelserne ! –Selv du bliver meget overrasket når vi serverer “korruptions-recorden i det danske tys – tys—Christiansborg ! –De kolde ører ´s tid er forbi NU bliver det “de varme ører, der kommer på komedie ! –Heldigvis Lemche ! Er der fantastisk dygtige folk i erhvervslivet ! Ellers ville de ikke kunne overleve uden det sikkerhedsnet –som kuvøseansatte heletiden skjuler sig under ! –Bare vent og se –Det bliver grove løjer, der bliver afsløret !–Tro nu ikke, at de 2 smukke-enheds-listen-piger går ram forbi !–Og så er der altså Pia Kjærsgaard igen ! –Hvis hun ikke mander sig op og ryster op med en forklaring, hvorfor hun bliver ved med, at uddele statsborgerskaber til Århus-islamisterne incl. førtids-pensioner resten af deres liv ! –Så får hun et problem –et meget stort problem ! –Grunden til, at Århus-borgmesteren kunne lave det nummer i Domkirken –med at invitére en hard-core islamist –til, at holde tale ER, at danskerne er i mindretal i Århus !—-ligemeget, hvor mange danskere, der stemmer konservativt ! –Så får de aldrig flertal–Fordi alle muslimerne stemmer social-demokratisk ! EN Skandale af rang !–Jeg må indrømme ! Hvad laver DF –sammen med socialdemokraterne ? –De må have fået solstik i Pyrénærene ! SUK ! nå nu rejser danskerne nok snart hjem igen !

 249. Af Niels Lemche

  -

  Beklager, Teddy, du lever i Frankrig, er det ikke rigtig, og det kan være, at det gælder dernede, men ikke herhjemme.

  Jeg har før hacelleret over, at lønningerne i det offentlige er så lave, at man oftest ikke får de bedste. De er løbet skrigende væk og fundet jobs i det private. Det er det samme med politikerne. Er det rigets bedste mænd og kvinder, der er på tinge? Spørgsmålet er naturligvis retorisk.

 250. Af Niels Lemche

  -

  Beklager, Teddy, du lever i Frankrig, er det ikke rigtig, og det kan være, at det gælder dernede, men ikke herhjemme.

  Jeg har før hacelleret over, at lønningerne i det offentlige er så lave, at man oftest ikke får de bedste. De er løbet skrigende væk og fundet jobs i det private. Det er det samme med politikerne. Er det rigets bedste mænd og kvinder, der er på tinge? Spørgsmålet er naturligvis retorisk.

 251. Af Niels Lemche

  -

  Beklager, Teddy, du lever i Frankrig, er det ikke rigtig, og det kan være, at det gælder dernede, men ikke herhjemme.

  Jeg har før hacelleret over, at lønningerne i det offentlige er så lave, at man oftest ikke får de bedste. De er løbet skrigende væk og fundet jobs i det private. Det er det samme med politikerne. Er det rigets bedste mænd og kvinder, der er på tinge? Spørgsmålet er naturligvis retorisk.

 252. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Flere og flere kvinder indrømmer AT: De fortryder, at de har fået børn ! –Så måske har du lidt ret Lemche ! –De kvinder har for sent opdaget, at de kun kan blive lavt-lønnede pædagoger –og andre lavtlønnede jobs ! Børn er nemlig en klods om benene på kvinderne , hvis de vil gøre karriére i Erhvervslivet ! Cheferne vil ikke have dem, der skal udvikles nye produkter ! –Så kan de ikke have en flok gravide kvinder, der skal betales “barsels-orlov til, hvert andet øjeblik ! –18 års fortrydelse ! Det er, hvad kvinderne oplever ! “de arme unger kan jo ikke gøre for, at de ikke blev en plet på lagenet ! –Så “de mange stakkels børn, der havner på diverse anstalter ! –Kan meget vel henvises til de mødrer, der aldrig skulle have haft børn ! “–Men som alligevel fik dem !

 253. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “I Frankrig bliver kvinderne/MK tvunget til, at passe deres egne børn i 4 år ” ! –Så alene derfor føder franske kvinder ikke ret mange børn ! –Undtagelsen er dog visse politikere, der bare avler løs (læs Francois Fillon og hans 5 børn –og hjemmegående kone ) –Det er ikke kun i Danmark , at korruptionen florerer ! Det gør den altså i Frankrig iblandt politikerne !–“Fillon” udstyrede som I sikkert har læst “konen –og 2 af hans børn med millioner af euros –for ingenting at udrette ! –Den id´er heller ikke ukendt i Danmark ! –Så sådan er der så meget MEN når vi kigger på saldoen på kontoen ! Så har skatten snuppet over halvdelen !–TID til oprør !

 254. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  P.s. Såvidt jeg véd ! Får kvinderne i Folketinget en uforskammet høj hyre ! Så forskellen fra “skolefrøken hyren er jo formidabel ” –Ja, du har ret –Befolkningen får, hverken de bedste skolefrøkner eller de bedste politikere ! De er 2 alen ud af et stykke !–Så nu piber musen ! –Den vil se dyner ! Så god nat –og sov godt –både mus og elefant –og Lemche & Co. allors !

 255. Af Axel Eriksen

  -

  Ulogisk at benævne “danernes flag” som “danebro” – når det rettelig hedder Dannebrog!

  Det er sammensat af “danne” (dane, sammenlign med Dannevirke/Danevirke) og “brog” (rødfarvet/rødbroget tøjstykke).
  Det er logisk og giver mening!

  At det hvide kors skærer i øjnene på visse socialister, der hellere så det helt rødt – og visse medlemmer af De Radikale, der hellere så det blåt med gule stjerner og halvmåner – det er fløjtende hamrende ligegyldigt!

 256. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN , nu glemte du altså muslimerne, der helst så det med en hvid halvmåne i midten.

 257. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN , nu glemte du altså muslimerne, der helst så det med en hvid halvmåne i midten.

 258. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! Ja ! –Jeg synes det nok. MEN så burde det vel også hedde “Dannemark” Ikke sandt ? –Jeg kan godt forstå, at det skal tage 15 år, at lære dansk ! –Der er jo ikke nogen logik i sproget ! –Der er heller ikke meget logik i Curlingerne” ! der vælter død-drukne rundt til “after-skiing ” ! Les francais måber ! –Får de danskere overhovedet nogen opdragelse ? –NIX-NEJ ! Det gør de ikke ! –Lidt for sent, at kvinderne fortryder, at de har fået børn ! –Tror de virkelig, at andre skatteborgere nyder, at betale for “afkommet” ! –Som de fortryder ? —-Danevang – eller Dannevang –Dannebro – eller Danebro ! –Hvor er logikken ! –Også hod d ´damer, der har fortrudt, at de fik børn ! ?

 259. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  P.s. Nej ! –der er ingen, der har glemt muslimerne ! –Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, idet danskerne er i mindretal i vores eget land ! –OG de bliver flere og flere ! –Møder vi Pia Kjærsgaard–i Alperne med “ski´ene vendende den forkerte vej ” ! –Så sætter vi os bare ned –og griner !

 260. Af Axel Eriksen

  -

  Nej, jeg har ikke gemt muslimerne – al debat drejer sig efterhånden kun om dem!
  Og de må nøjes med de gule halvmåner i det “radikale flag”!

 261. Af Niels Lemche

  -

  Axel Eriksen, godkendt!

  Men man kan også lave det hele på én gang. Der er fire felter til det samme. Så er det korset, der dominerer alt det andet. Det er der sådan set god symbolik i.

 262. Af Axel Eriksen

  -

  “Bro” håber jeg, at de fleste ved, hvad er – “brog” er et rødfarvet/rødbroget tøjstykke som ovenfor nævnt!.

  Det er egentlig mærkeligt, at en korrespondent ikke har så megen fornemmelse for sprog, at vedkommende ved, at sprog ikke altid er lige logiske – og man ikke engang kan godtage en logisk forklaring!

  Hvorfor udtales calvados med “s”, når det i næsten alle andre ord på fransk er stumt som endelse?

 263. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR Ja-e du er en klog rad –Det synes jeg virkelig !–Lige nu er vi mere optaget af Inger Støjberg ! –Der ikke kan forstå AT: Muslimerne mister 97 % af deres arbejdsevne, når de kommer til Danmark ! –Det forstår vi godt ( de har fået fortalt om systemet –som off. incl . politikerne har opfundet ! –Først skal de indvandrede lære dansk perfekt –så skal de lære, at cykle –derefter Danmarks-historien –Så skal de på barsel –igen –og igen ! Ups der gik 15 år ! –med det ! –Og den million soc.pædagoger –der bliver flere af ! Følger lige i hælene på immigranterne ! De skulle jo nødigt miste 1 krone –som offentligt ansatte ! De sukker ! –ups ! Der gik lige 37 år –og pensionen er hjemme ! –HALLO !

 264. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “jubiii” ! Så er det snart weekend ! –Og danskerne rejser hjem igen ! –Så vi kan få vores nattesøvn i fred !–Selv de små murmeldyr ligger og vender sig i deres vinterhuler ! –Holder de dog aldrig op de danskere ! –Hensynsløshed er deres navn !—OG Sct. Bernhard ! har været på hårdt arbejde ! –Han har besluttet AT: Tømme-brandy-tønden selv ! –Og selvfølgelig dele lidt ud til sine venner ALF ´og hans menneske ! SUK –Det bliver dejligt AT: Blive os-selv igen !

 265. Af Axel Eriksen

  -

  Teddy/Lonnie, nej jeg er ikke helt uenig med dig i det!
  Der kommer adskillige veluddannede migranter til Danmark, der udover deres hjemlands sprog kan klare sig på et andet – hovedsageligt engelsk – men desværre er en langt større del af dem uden en uddannelse og sprogkundskaber!

  Og jeg synes faktisk, at Støjbjerg gør sit til, at sidstnævnte gruppe bliver forment adgang, hvis de ikke flygter fra personlig forfølgelse!

 266. Af Axel Eriksen

  -

  Niels P. Lemche!

  Ja firdelingen af et felt hører til “klassisk heraldik” – men et flag skal ikke udstyres med unødvendigt mange symboler! Alle de nordiske flag er jo udformet uden sådanne – også Englands nationale flag (Union Jack er jo Storbritanniens)!

  Også tredelingen, enten vandret eller lodret, som vi finder længere sydpå, falder ind under den samme kategori af let genkendelighed, hvilket må betragtes som vigtigt for et nationalsymbol!

  Og flaget skal maximalt have 3 farver, der ikke må være i disharmoni med hinanden!

 267. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Axel Eriksen !—“LONNY ” ! ER en by i Nordøst Frankrig ! –Det er Lonnie ikke ! –Min far var “satire-tegner på Politiken –Samtidig var han udenrigskorrespondent ! –Det kom der jo så ” en lille Teddy-bjørn-plys ud af “—Vi skal ikke allesammen være ens –Vi skal være forskellige, og prøve på, at berige hverandres liv(det gør de offentlige myndigheder absolut ikke ( Tvangs-digitalisering – og putten os allesammen ind i kasser, der kan passe til “masseproduktion af individer, der er født unikke –men skal ende som et masseprodukt ! –Gør folk rasende !–DERFOR er den tendens kommet, hvor nogle skriver rigtig grimt til hinanden, fordi de ikke taler sammen mere, men glor nedi mobilen istedetfor–Derfor foretrækker jeg Pyrénærene med hylende ulve og kongeørnene –og de små murmeldyr ! (der er tabt for omverdenen i øjeblikket ) de syvsover jo ! –Jeg prøver at fortælle AT : Glem alt om, hvad de politikere og off. myndigheder siger ! –De vil os det ikke godt ! –Derfor er der nogle, der stejler og siger AT: Vi finder os ikke i det ! –Og rejser væk fra system-Danmark ! (Og det er der faktisk mange, der gør –Pussigt nok så holder de op med, at være tavse –får munden på gled –og er ikke længere u-venlige ! –Det er så lidt der skal til, men man skal vide, hvordan man gør ! Ikke sandt ?—Jeg var også 1 af de heldige at have en far, der var “en original” ! –Og en mor, der var ægte-Københavner –Og ville have pels – bil -og villa ! Desv. giftede hun sig igen med en vestjyde ! Som gjorde hende ulykkelig til hendes dages ende !–Sådan ville jeg ikke ende ! –Så voila !—Verden ligger foran os, hvis vi gør det rigtige !–(de fleste af os dummer os en gang eller 2, men hvad ! )

 268. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, jeg tænkte nu lidt på det ældste Dannebrog, der opbevaredes i Mariakirken i Lübeck, men desværre brændte under et luftangreb.

 269. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, jeg tænkte nu lidt på det ældste Dannebrog, der opbevaredes i Mariakirken i Lübeck, men desværre brændte under et luftangreb.

 270. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Danmark har ikke længere råd til, at bruge 30 år på inkompetente politikeres forkerte beslutninger ! –Så er lille Danmark færdig med, at se godt ud ! –Når først danskerne kommer i mindretal –og de indvandrede, der er veludd. –men er trætte af systemet og vender sig imod danskerne –fordi de bliver betragtet som “pariáer” ! –Så er der ikke meget mere, at gøre end, at danskerne finder sig et andet land, hvor “jante-loven ikke hersker ” !–På den anden side Så skal muslimerne ikke regne med, at danskerne danser efter deres piber ! De skal indordne si –Og bevise AT de er værdige til alt, hvad de har modtaget!—danskerne lider nød ! Og det er politikernes skyld !

 271. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  ” Der er for få Troels Kløvedal´ere –og for mange almindeligheder ! “

 272. Af Axel Eriksen

  -

  Niels P. Lemche – de gengivelser af fanen i Maria kirken som jeg har set, skal såmænd nok oprindelig have været dansk-norsk – det vidner de tre stående løver og den opretstående løve i de små felter om. Men at kalde den det ældste Dannebrog går jeg ikke med til!

  Og nu vil integrationen vist løbe endnu mere af sporet – hvis det i forbindelse med undervisningen i/orienteringen om dansk kultur og historie begynder at blive alment anerkendt, at sådan så det danske flag ud oprindeligt!

 273. Af j nielsen

  -

  “Ja firdelingen af et felt hører til “klassisk heraldik” – men et flag skal ikke udstyres med unødvendigt mange symboler! Alle de nordiske flag er jo udformet uden sådanne – også Englands nationale flag (Union Jack er jo Storbritanniens)!
  Også tredelingen, enten vandret eller lodret, som vi finder længere sydpå, falder ind under den samme kategori af let genkendelighed, hvilket må betragtes som vigtigt for et nationalsymbol!
  Og flaget skal maximalt have 3 farver, der ikke må være i disharmoni med hinanden!”

  Jeg havde for en del år siden sjov med denne side: http://pukeko.otago.ac.nz/~jp30/flags/ , som desværre ser ud til at være nedlagt. Jeg kan kun finde en 10 år gammel henvisning til –

  En rangordning af alle landes flag efter visse kriterier. Et af dem er: Ingen automatvåben på flaget, tak. Det er der faktisk lande der har (Moçambique, …). Falklandsøerne havde, så vidt jeg husker, et undervandsfår og en flagstang med overskæg. Island lå øverst af de nordiske, men listen blev toppet af et andet land:

  “GAMBIA‘s great, Senegal plagiarized, and Libya didn’t even try. So says a fun evaluation of the flags of every nation in the world. In an admittedly unscientific ranking of the world’s flags, high marks are given for good color schemes and originality, while grades are lowered for the presence of weapons, writing, and “too many stars.”

  Saint Lucia’s flag: “Best corporate logo. Makes me want to invest money there.”

  Turkmenistan: “vomit inducing” while the lowest-ranking flag, that of the Northern Marianas Islands, “appears to have been constructed from clip art.” ”

  Jeg har håbet andre ville tage emnet op men kan kun finde afstemninger påvirket af overdreven nationalitetsfølelse. Hører gerne hvis nogen kan støve arvtageren til denne side op.

 274. Af j nielsen

  -

  ” “jubiii” ! Så er det snart weekend !”

  Afdelingslederens Vise:

  “Weekend er en værre én
  Snart er det heldigvis mandag igen
  Så skal vi pukle og knokle og ase
  Og ikke på sofaen ligge og dase.”

 275. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Nielsen!

  Den side, som du henviser til, har jeg aldrig set – men det lyder som den har været meget i overensstemmelse med min opfattelse af, at et flag skal være kendetegnet ved en vis enkelt- og genkendelighed.

  Det var i våbenskjoldenes tid også kendetegnende for disse – men efterhånden som adelen ikke mere deltog i krige – som ellers oprindeligt var deres pligt imod skattefritagelse – så opstod en helt anden form for heraldik. En slags “historiebeskrivelse” af, hvorfor de enkelte felter havde bestemte motiver.

  Tordenskjolds våbenskjold – han blev adlet, fordi han var så absolut i krig – men den traditionelle opfattelse af et våbenskjold på hans tid skulle så afspejle hans op stigen til adelsstanden og rumme en fortælling.

  Felt 1. To Tordenkiler med lyn og flammer – refererende til torden
  Felt 2. En hvid ørn – refererende til navnet på hans flagskib – erobret fra svenskerne med navnet Hvita Örn
  Felt 3. To krydsede kanonløb med tre kanonkugler – refererende til det dansk-norske løsen under Store Nordiske Krig
  Felt 4. En opretstående løve – refererende til den norske løve og hans norske baggrund

  Frit efter hukommelsen – indvendinger imødeses!

 276. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Værdikampen ! –Hvis folketingsmedlemmerne kun kunne modtage den samme hyre ! Som de tjente før de kom i Folketinget ! –Så slap vi helt for alle “cand. studdérne” ! –OG fik udelukkende folk, der havde tjent deres penge selv i erhvervs-livet !–Og vi slap for alle “kolbøtterne” –De nuværende politikere har selv været ude om det ! –De tænker kun på dem-selv og er ligeglade med befolkningen !–Kort sagt de er en flok Curlinger –Overforkælede –og ude af stand til, at régere landet !

 277. Af J Nielsen

  -

  @ A Eriksen

  Fundet! Se evt. her: http://www.joshparsons.net/flags/intro.html . “Failing grades” er særligt underholdende.

 278. Af Axel Eriksen

  -

  @ J Nielsen!

  Ja, nu har jeg været listen igennem – meget overensstemmende med min egen opfattelse/bedømmelse af et flags udseende – men ingen af de 6 øverste ville være i top-3 hos mig.

  Men tak for linket.

 279. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, det er nok et unionsflag, for de tre kroner er der også. Øverst til venstre de danske tre løver, til højre for dem de tre svenske kroner, nedenunder til venstre den norske løve og til venstre derfor en grif, repræsenterende Pommern.

  Du kan google “Dannebrog + Lübeck”, og det kommer straks op blandt billederne.

 280. Af Niels Lemche

  -

  AXEL ERIKSEN, det er nok et unionsflag, for de tre kroner er der også. Øverst til venstre de danske tre løver, til højre for dem de tre svenske kroner, nedenunder til venstre den norske løve og til venstre derfor en grif, repræsenterende Pommern.

  Du kan google “Dannebrog + Lübeck”, og det kommer straks op blandt billederne.

 281. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Dannebro ” ! –Symbolet på vikingedanskerne –det ultimatime–det uigenkaldelige symbol PÅ :–AT Vi ikke har glemt, at muslimerne –brændte –trampede på vores allesammens status som danskere ! Ikke desto-mindre fortsætter muslimerne med, at hæve ved kasse 1 –til deres fornødenheder –masse-produktion af børn (læs Syreren m. flere –der avlede 17 børn ) –OG forlangte, at vi skulle forsørge dem med samt ham-selv og 2 koner )–Endelig ER Pia Kjærsgaard vågnet op ! !! –Hun bebuder AT: Muslimerne de skal gå i kirke (ikke noget med, at ligge med rumperne i vejret i midtergangen) –De skal sidde pænt på stolene ligesom danskerne ! –Dér fik hun dem HA !–Nu bliver det spændende ! –OG NU forlanger vi reaktion fra de muslimer, der, hver dag går på arbejde –og betaler deres skat ! –OG såmænd bare vil glemme det hele ! Sagen er klar ! –Muslimer bliv kristne ! ELLERS !

 282. Af Niels Lemche

  -

  Teddybamse: Lidt ironi? Vikingerne brugte selvfølgelig ikke Dannebrog, men en sort grif på rød baggrund. Men deres moderne efterkommere gør det da, med et dannebrog syet på deres uniformer.

  Og hvorfor skulle farmand med de 17 uforsørgede unger ikke jamre over behandlingen. Nu har han set, hvordan hans fæller har fået i pose og sæk, noget som aldrig havde været tilfældet hjemme i Damaskus. Så skulle det da bare mangle. Hus DDR-borgerne, der kom til Vesttyskland og opdagede, at alle de goder, de havde set i fjernsynet, ikke hang på træerne, men at man måtte arbejde for at få fat i dem. Det var da uretfærdigt.

  Den bedste illustration på forskellen mellem et moderne vestligt samfund og nu i dette tilfælde de mellemøstlige er den israelske araber, vist medlem af Knesset, der åbent indrømmede, at hans forventninger til livet er ca, 20 år mere end hans fætters i Nablus, og dertil havde han social security, et politi, der beskyttede ham, gratis skolegang for børnene osv. Som han indrømmede: Det var måske ikke så tosset alligevel.

 283. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  IKKE-integration, men Assimilisation ! –NU får muslimerne “så hatten passer ” ! –Pia Kjærsgaard er Folketingets chef ! –OG chefen bestemmer –det hele ! –De skal kristnes skal de ! –Næste kapitel bliver extremt spændende ! –Danskerne vil have noget for pengene ! –Alle de milliarder kroner, der er blevet hældt udover 42 islamiske ghettoér med samt IMAMER “en masse”—Vi er klar –noget så klar !

 284. Af Axel Eriksen

  -

  Teddy/Lonny – vi skal ikke tvangskristne nogen! Hvis vi formår, at overbevise dem om, at Danmark er et demokratisk, sekulært styret land som ikke accepterer religion som vejledning til ALT – så er meget nået!

 285. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Værdiér ! –Iøvrigt står der ikke noget i grundloven om AT: folk i Danmark må have den kultur som det passer dem ! –DERFOR Islamisk kultur skal være forbudt ! –Godt, at Pia Kjærsgaard fik sig kravlet ud af snedriven i det snedækkede Franske landskab / Eller var det “det græske- ” !–Any-way –Vi er klar incl. Pia Kjærsgaard og hendes tro væbner Martin Henriksen ! –pussigt nok så synes vi bedre –og bedre om hans fiffige rævesmil ! –SÅ “smil du er på Martin Henriksen” !

 286. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  SVAR ! –Du har sikkert ret i det med tvang ! MEN alligevel –Så er alt andet prøvet ! Undtagen tvang ! –Så, hvad skal vi gøre for, at vi igen kan lide gamle Danmark ? –Gode råd er dyre ! –Så vi tager imod de gratis-råd med kyshånd ! I virkeligheden vil vi bare have fred ! –Men det vil muslimer ikke (se – og hør omkring i Mellem-østen ) de kriges til den store guldmedalje overalt ! Klaner –og bander –der kun tænker på sig-selv –og er bedøvende ligeglade med deres fredelige landsmænd/K (hvis de findes i Mellem-østen mere ) –Eller er nu allesammen indvandrede til Europa ! Hvor de gør livet surt for de kultur-kristne folk, der ikke kan se, hvad de overhovedet har at gøre ! –De vil jo bare gøre os-slatne-kirkegængere ! til gisler i vores eget land ! –Så danskerne flygter bl.a. til Pyréenærene !–Hvor kun stilheden (når danskerne er rejst hjem igen) bryder forskellen imellem dag og nat ! NEJ ! Danmark er ikke danskernes land mere ! –Det opdager man, hvergang vi rejser rundt i verden ! De er alle andre steder i verden end i Danmark !—Efter tænksomhed er en god ting ! Har danskerne nu også fortjent den behandling de bliver givet ? –Eller har vi fået slæbt Fru Kjærsgård ud af snedriven ! –Så Sct. Bernhard ! Igen kan stå på sine 4 ben –efter, at han delte “brandy-tønden med hende ” ! Heldigvis er hun dyreven ! Så det skal nok gå ! ALF (min irske ulvehund) støttede de 2 venner hjem til den lune visselulle !–Men vi glemmer ikke ! Det gør måske Sct. Bernhard –men ikke Pia Kjærsgaard ! –Hun vil have krammet på muslimerne ! De skal makke ret –ellers får de med “krabasken” ! Jubii allors !

 287. Af Torben Christiansen

  -

  Teddy Bjørn.

  Ikke nok med, at du har fået en fransk by opkaldt efter dig. Men er du klar over, at i Schiltigheim (v. Strasbourg) brygges en øl som også er opkaldt efter dig og hedder ”Fischer Réserve Ambrée”. Og for at det ikke skal være løgn, så ligger der ved Rivieraen (i Saint – Raphaël) en femstjernet restaurant som hedder ”Olsen”, og som sikkert også er opkaldt efter dig.
  Så jeg kan godt forstå, hvis du er en smule frankofil!

 288. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  OH la la !—-Jeg er halvt fransk –efter min berømte far ! –Der var satire-tegnernes (overhund) –På hans skilt udenfor redaktions-døren stod dér : –Teddy Olsen –og nedenunder –navnet stod der NEGER ! –Hvad gír I ? –Det var længe før man i DK blev så sarte AT ” Lille sorte Sambo blev forbudt ” –I gamle dage blev avis-skribenter faktisk kaldt for “bladnegere ” –Jo mere jeg følger med i det hele ovre hos jer i København ! Desto rarere er der her i de uendelige vilde Alper ! –Ja ! –Det er rart, at have sit navn stående allevegne ! –Sådan er det, når man har haft “en berømt far “–Han synes jeg skulle hedde som det sted, hvor jeg blev “avlet” ! Meget hyggeligt ! –Der er også et smukt “magasin-med enestående ting ” –Der hedder LONNY.fr–Så sig ikke, at det er svært, at gøre sig bemærket ! selvom det bedste er “det modsatte” !

 289. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Min far he’d slet-ikke “Olsen” ! Men han var blevet træt af, at kollegerne ikke kunne stave til hans franske navn ! –Var alting bedre i gamle dage ?? –Nix-Nej –Computeren var ikke opfundet ! –OG danskerne var stadig-væk nødt til, at blive døbt ! Ude på havet –når de passerede Ekvator ! Kong (hvad hed han nu med forken –og havfruen ) stod på skibene –og døbte hele besætningen ! Det ved Troels Kløvedahl –helt sikkert ! –Kløvedahl & Co. er de helt ægte-vikinger –Dem elsker vi !

 290. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “Kong Neptun –hed han, der døbte skibs-besætningerne dengang ! “

 291. Af Allan Hansen

  -

  Den arabiske koran og den tyske koran

  Men,,,,,,, HVEM ER HVEM?

  Bortset fra tid og sted er der ikke nævneværdige forskelle mellem stifterne af islam og nazisme.
  Deres politisk-religiøse doktriner og deres hellige bøger er umulige at skelne fra hinanden.
  De kan ikke sameksistere i en civiliseret verden, fordi ingen af dem tolererer en rival.

  Mein Kampf, 137 “Bevægelsen skal undgå alt, der kan minimere eller svække dens evne til at påvirke masserne; måske ikke af demagogiske grunde, men fordi ingen stor idé, uanset hvor ambitiøs den måtte være, kan realiseres uden massernes store kraft.”

  Islam siger: Koran 9:29

  ”Bekæmp Bogens Folk [kristne og jøder], og dem, der ikke tror på Allah [alle andre], indtil de alle betaler jizya beskyttelsesskat i underkastelse.”

  Koran 9:123 “Troende, bekæmp de vantro omkring jer og lade dem opleve, at I er uforsonlige.”

  Som Muhammad hadede Hitler ligeværd og ligeret.
  Han favoritfjende var jøderne, men han foragtede dem, der havde den politiske magt, han eftertragtede, såvel som dem, hvis ”livssyn” afveg fra hans eget – de forbistrede kristne.

  Mein Kampf, 139: “Den katolske kirke krænker brutalt tyske rettigheder. De gør fælles sag med fjenden, fordi den katolske kirkes overhoved ikke er i Tyskland – et faktum, der bidrager til deres fjendtlighed.”
  Mein Kampf, 140: ”Tyskland ville have enorm fordel af at besejre Kirken.”

  Føreren skrev om protestantisme og katolicisme:

  Mein Kampf, 141 : “Begge religioner har en holdning til jøder, der er i modstrid med nationens interesser og de virkelige behov i religion.”

  Hitler bekymrede sig ikke om at nedgøre islam, den næststørste religion, fordi han indså, at Koranen delte hans perverse opfattelse.

  Koranen siger 5:51 “Troende, tag ikke jøder og kristne som venner. De er hinandens venner. Enhver af jer, der bliver ven med dem, er i sandhed en af dem.”

  Ishaq: 369 “Jøderne befandt sig i en tilstand af frygt på grund af vores angreb på dem. Profeten erklærede: ’Dræb hver eneste jøde, der falder i jeres hænder.’”

  Mein Kampf, 414: ”Overvær opråbet ’Juda verreck’ (Lad jøderne dø), som vores ungdomsorganisationer er begyndt på.”

  Hitler efterlignede Muhammad ved at projicere egne fejl over på sin fjende.

  Mein Kampf, 415 : “Jøderne er en flok ulve, hvis appetit for bytte kun går i opløsning, når flokkens sult er stillet. Det eneste, der holder dem sammen, er fælles bytte eller fælles fjende. Ellers er de som en horde rotter, der strides blodigt indbyrdes. Hvis jøderne blev overladt til sig selv, ville de kvæles i deres eget skidt og møg. Jøderne har en skam-kultur, hvor alt, hvad de ejer, i virkeligheden tilhører andre mennesker, og det går til grunde i deres hænder.”

  Om de samme mennesker siger Koranen:

  Koran 3:111 “Bogens Folk vil ikke gøre jer skade, men kun irritere jer, eftersom de hellere vender ryggen til end kæmper. De er fornedrede og har fortjent Allahs vrede. Deres elendighed er overhængende.”

  Koran 59:14 “De er et splittet folk blottet for fornuft.”

  Koran 4:55 ”Helvede og Den Flammende Ild er et passende sted for dem! De [jøder], der ikke tror på Vores Åbenbaringer, vil blive smidt i Helvede. Når deres hud er brændt bort, giver Vi dem et nyt overtræk, så at de fortsat kan smage straffens kvaler.”

  Desværre kunne Hitler kun brænde dem én gang.

  Disse mænd indså, at den nemmeste måde at bagtale racen var at lyve om dem.
  Mein Kampf, 418: ”Jøderne har aldrig haft en stat med en territorial grænse.”
  Mein Kampf, 420: ”Jøder bor i andre stater som parasitter i ly under en religion af navn. Jøden er en mester i at lyve … Alt, hvad de har, er hugget eller stjålet. Jøden kan ikke være religiøs, for han savner idealisme, og han tror ikke på det Hinsidige.”

  Husk, hvad Maududi sagde i sin kommentar til antisemit-suraen: ”Som en konsekvens er deres [jødiske] tro, moral og adfærd sunket ned i den dybeste degeneration. Det værste er, at de ikke alene var tilfredse med deres tilstand, men elskede at klynge sig til den.”

  Føreren forklarede, hvorfor Profeten fik tre vidt forskellige fjender til at blive til én ved først at hade mekkanerne, så jøderne og til sidst de kristne.

  Han kaldte dem alle sammen hedninge, vantro, ’infidels’ og endog hinandens venner. Her ses hvorfor:

  Mein Kampf, 152: “Den sande nationale leders effektivitet består primært i at forhindre, at folkets opmærksomhed deles. Deres opmærksomhed bør hele tiden koncentreres om én enkelt fjende. Kampen vil blive mere ensartet, kraften vil være større, sagen mere dragende, og slaget mere kraftfuldt. Den store leders geni består i at få fjender på forskellige områder til at fremstå som om, de altid tilhører samme kategori.
  Mennesker er svage og ustabile karakterer, og derfor vil forskellige fjender føre til begyndende tvivl om deres egen sag. Lige så snart masserne begynder at vakle, fordi de står over for mange fjender, sætter objektiviteten ind, og der bliver stillet spørgsmål om, hvorvidt alle andre tager fejl og kun deres egen bevægelse er rigtig.”

  Dette giver et brillant indblik i Muhammads taktik.

  Allahs Apostel sagde, at jøderne hjalp mekkanerne, så de var i virkeligheden den samme fjende.
  Men da først muslimerne havde plyndret hver eneste for hver eneste ejendel samt plyndret alle araberne, havde Muhammad brug for et større mål. Så profeten hævdede, at de kristne var allierede med Allahs fjende. Resultatet var, at hans Følgesvende plyndrede den byzantinske verden for bytte.

  Bukhari: V4B52N267 “Profeten sagde: ‘Khosrau vil blive ødelagt. Der vil ikke komme en persisk konge efter ham. Cæsar vil blive ødelagt. Der vil ikke komme nogen Cæsar efter ham. I skal bruge deres skatte for Allahs Sag.’”

  Dernæst talte han om én fjende: Koran 8:73 ”De vantro hjælper hinanden. Medmindre I gør det samme, vil der blive disharmoni i landet. De, der accepterede islam og forlod deres hjem for at kæmpe for Allahs Sag, og de, der gav dem husly og assistance, er de sande troende.”

  Hitler sang fra den samme salmebog. Han sagde, at Tysklands ledere blev støttet af jøder og sagde, at Kirken beskyttede dem. Derfor var de politiske ledere, jøderne og Kirken faktisk én og samme fjende.

  Men da han først havde underkuet og voldtaget dem, havde han brug for større mål. Så hævdede han, at jøderne og Kirken var i ledtog med venstre- og højreorienterede regeringer, der fremmede marxisme og demokrati. De blev til én fjende, der skulle besejres, så at de nazistiske ariere kunne regere verden uden konkurrence.

  I følge Føreren var man enten nazist eller fjende. I dag er man enten muslim eller islams fjende. Der Profet anskuede verden som delt i to: ”Islams Hus” og ”Krigens Hus”. Den grundlæggende overensstemmelse mellem islam og nazisme er årsagen til, at vi må forholde os til Muhammads arv.
  For den eneste forskel mellem Mein Kampf og Koranen er, at Hitler var en mere inspireret skribent end Allah.

  Mein Kampf, 153: “Derfor må et antal væsensforskellige fjender altid betragtes som én på en sådan måde, at krigen efter ens egne tilhængeres overbevisning kun føres mod én fjende. Dette styrker troen på ens egen sag, og det forøger ens bitterhed.”

  Vi har set, hvorledes Muhammads krigere gradvis er blevet mere bitre. De vers, de reciterede, mens de huggede hovederne af, slavebandt, plyndrede og voldtog Qurayza-jøderne, tjener som bevis.

  Mein Kampf, 144: “Protestantismen vil bekæmpe ethvert forsøg på at frelse nationen fra dens mest dødsensfarlige fjendes greb, eftersom dens holdning til jødedom er dogmatisk fastlagt.”

  En oversætternote lyder: ”Da Hitler kom til magten, forsøgte han omgående at lægge styringen af Den Lutherske Kirke i hænderne på mænd, der var villige til at ændre dens læresætninger. Pastor Ludwig Müller blev udnævnt til ærkebiskop, men de fleste præster afviste at acceptere Hitlers manipulationer. Den mest åbenmundede var pastor Martin Niemüller. Han blev fængslet på Hitlers ordre og anbragt i isolation. Flere end 1200 præster blev fængslet eller dræbt.”

  Islam er enig med Hitlers vurdering. I løbet af de seneste 15 år har Sudans fundamentalmuslimske regering myrdet og lemlæstet to millioner kristne. Årsagen findes i Koranen.

  Koran 5:33
  “Straffen for dem, der bekriger Allah og Hans Budbringer og tilstræber korruption og opildner til uenighed i landet [de, der afviser at underkaste sig islam] er mord, henrettelse, korsfæstelse, afhugning af hænder og fødder på modsatte sider, eller de bliver landsforvist. Det er deres fornedrelse og vanære i denne verden. Og en grum skæbne venter dem i det hinsidige.”

  Allah sagde i den samme sura: Koran 5:73 ”Vantro er i sandhed dem, der siger, at Gud er den tredje i en treenighed.”

  Kansler Hitler udtalte disse ord: Mein Kampf:148 “Hvis ikke den klerikale klasse forsvinder frivilligt, vil jeg rette propaganda imod Kirken, indtil folk er ude af stand til at skjule deres afsky, når ordet “kirke” bliver nævnt. Jeg vil lade fremstille film, der skal vise, hvordan præsteskabet har udnyttet folk, nasset på dem, og hvordan de har suget penge ud af landet. Jeg vil vise, hvordan de samarbejdede med jøderne, hvordan de praktiserede umoralske laster, og hvordan de spredte løgne. Jeg vil få præsteskabet til at fremstå latterligt – et miskmask af korruption, selviskhed og bedrag. Lad dem beklage sig – jeg har ungdommen og masserne på min side. Hvis det passer mig, ødelægger jeg Kirken. Hele institutionen er bare en tom skal. Et enkelt velrettet spark, og det hele rasler fra hinanden.”

  Det var ikke tilfældigt, at nazismen mørke ånd fokuserede på islams fjender. Det fortæller ganske enkelt de skarpsindige, hvem deres ”gud” i virkeligheden var. Islams ånd skreg sin skideballe ud over den samme fjende – kristne og jøder:

  Koran 9:30 ”Jøderne og de kristne … forbandes af Allah. Hvor er de perverse!”

  Hitler var en profet, der beskæftigede sig med åndelig krigsførelse. Han indrømmer selv, at han var nødt til at ødelægge jøde-kristendom for at kunne etablere sin egen religion.

  Mein Kampf, 148: “Man kan ikke tjene to herrer [Lucifer og Yahweh]. Derfor anser jeg grundlæggelsen og ødelæggelsen af religion som mere betydningsfuldt end grundlæggelsen og ødelæggelsen af en stat, for slet ikke at tale om et parti.”

  Ja, nazismen blev grundlagt som en religion – beregnet til at angribe og ødelægge andre religioner.
  Denne åbenbaring er chokerende, fordi den gør nazisme og islam til identiske størrelser.

  Begge tyranner afviste jøde-kristendom, så at de kunne opbygge deres egne religiøse doktriner i stedet. Mein Kampf og Koranen forsynede Hitler og Muhammad med det ultimative våben.

  Her følger, hvordan han udnyttede det: Mein Kampf, 148: “Det er et faktum, at samvittighedsløse mænd til alle tider har udnyttet religion som et værktøj for deres politiske virke – det er altid tilfældet. Slyngler misbruger det for at tjene deres fundamentale instinkter.”

  Hitler har ret. Til alle tider har mennesker brugt religion til at kontrollere og snyde masserne og dermed tilfredsstille deres egne personlige behov. Men han havde også uret, for de ultimative mestre i religiøs slyngelagtighed var der führer og der prophet.

  Muhammads Koran-åbenbaringer, der meget bekvemt altid kom til ham, når han havde behov for dem, retfærdiggjorde tyveri, kidnapping, terrorisme og mord som islamiske nødvendigheder.

  Hitler, der havde gennemskuet både begrundelse og udbytte, forklarede:
  Mein Kampf, 149: “Lige så snart en religions ondskab bliver angrebet, vil de løgnagtige gejstlige hævde, at deres handlinger var retfærdiggjort. Lederen vil hævde, at religionens frelse og kirken alene skyldes ham og hans veltalenhed. Og eftersom borgerne er lige så dumme, som de er glemsomme, vil de ikke gennemskue den støj, han laver. På den måde når slynglen sit mål.”

  Ligesom Muhammad blev Hitler det, han fordømte.

  “Men den gejstlige snu ræv ved kun alt for godt, at dette ikke har noget med religion at gøre, og han vil grine sig halvt fordærvet.”

  Allah sagde, “Koran 8:1 ”De spørger dig om krigsbyttet. Fortæl dem, at byttet tilhører Allah og Hans Budbringer. Så gør jeres pligt og adlyd Allah og Profeten.”

  Begge tyranner hævdede i den sidste ende, at de mest umoralske midler blev retfærdiggjort af slutresultatet.

  Mein Kampf, 149: “Blandt præsterne er der dem, for hvem embedet bare er et instrument til at tilfredsstille deres politiske ambition.
  Hellere end at opretholde sandheden fremfører de løgne og bagtalelse. En ærlig pastor, der er hengiven over for sin mission, er en sjældenhed i denne sump. Jeg fordømmer Kirken som sådan … og længes efter det tidspunkt, hvor Himlen endelig igen vil tilsmile os.”

  Allah hjalp sin snu ræv: Koran 5:77 “Bogens Folk, I skal ikke overskride grænserne for jeres religion eller følge de mennesker, der fejlede og ledte mange på afveje. De vantro blandt Israels Børn blev forbandet af David og Jesus … De gør infame ting, allierer sig med de vantro, så at Allahs vrede er over dem, og de skal lide tortur i al evighed.”

  Næste afsnit var beregnet på at berede vejen for Førerens ambition: Mein Kampf, 150: “Hvis I tror på, at Skæbnen har udvalgt jer til at fremsige sandheden, så gør det, men hav modet til at gøre det uden at blive politiske.” Med andre ord: ”Hvis du er udvalgt af Djævelen, må du udrydde andre religioner og starte din egen.”

  Da Hitler ligesom sin mentor Muhammad arbejdede for Lucifer, var det nødvendigt for ham at fastholde presset på jøderne og holde mennesker fokuseret på kødet og ikke ånden.

  Mein Kampf, 154: “Jeg havde opfundet et religiøst baseret slogan imod jødedom, der overskyggede alle racemæssige forskelligheder.”

  Mein Kampf, 160: “Jeg afskyede konglomeratet af racer, der evindeligt breder sig ligesom skimmelsvamp – jøder og flere jøder – personifikationen af incest.”

  Allah sagde: Koran 5:82 “I vil opleve, at jøderne og afgudsdyrkerne er de mest umådeholdne i deres had til muslimer.”
  Ishaq, 250/Koran 2:65 ”Allah foretog den dyriske transformation og gjorde jøder til afskyede aber.”
  Ishaq, 254/Koran 2:89 ”Allah åbenbarede: ’Jøderne afviser ham. De er usle, så Allah forbandede dem, og Han vil give dem en skændig straf.’”

  Hitler troede på, at han var Skæbnens budbringer, den sidste profet, manden der var kaldet af Gud til at plyndre verden og etablere en konkurrencefri religion.

  Mein Kampf, 161: “Skæbnen har bestemt for mig, at jeg skulle hellige mit liv i nationens tjeneste. De færreste vil være i stand til at forstå intensiteten af en sådan længsel [magtbegær]. Med Skæbnens vilje skal vi kæmpe for den hellige skat.”
  “Denne længsel er en tortur for dem, den har grebet, og den forhindrer dem i at føle tilfredshed eller glæde, før dørene til huset er åbne, og vores blod finder fred i ét Rige.”

  Det har vi hørt før:

  Koran 33:38 “Der er ingen vanskelighed eller bebrejdelse for Profeten til at gøre det, Allah har forordnet for ham som en pligt. Det var den praksis, Allah bifaldt, et dekret for dem, der overbringer Hans Budskaber; frygt Ham. Muhammad er Allahs Budbringer, den Sidste af Profeterne med Seglet.”

  Koran 8:39 “Bekæmp dem, indtil enhver modstand slutter, og al religion er for Allah alene.”

  Og Bukhari: 4,25,220 ”Al verdens rigdomme blev overgivet mig til ejendom.”

  Det lyder, som om Hitler og Muhammad havde samme mission.

  Den næste provokation fra Mein Kampf minder om Hadiths første forsøg på at forklare, hvorfor islam blev skabt.

  Tabari VI:82 “’Muhammad hævder, at Allah har sendt ham som Sin Budbringer med denne religion, og at Khusroes og Cæsars skatte vil blive overbragt ham ved erobring.’”

  Mein Kampf, 174: “Naturen [som ‘Gud’] kender ikke politiske grænser. Hun anbringer mennesker på kloden og betragter kampen. Den stærkeste bliver Hendes favoritbarn, den rette til at være livets herre.”

  Mein Kampf, 175: “Jo mere brutale, menneskene er, jo større bliver deres landområde. Med andre ord, verden vil en dag tilfalde lederfolket. Og man bør vide, at denne verden vil blive genstand for de voldsomste kampe i menneskehedens historie. Mennesket vokser i kampe, men går til grunde gennem fred.”

  Allah sagde, Koran 61:4 “Allah elsker i sandhed dem, der kæmper for Hans Sag.”

  Koran 61:11 ”Tro på Allah og Hans Apostel og kæmp med jeres liv og ejendom for Allahs Sag. Det vil være godt for jer … Allah vil give jer en hurtig sejr.”

  Hitler fik tyskere til at dræbe på samme måde som Muhammad fik muslimer til det – ved at overbevise dem om, at de ville leve evigt.

  Mein Kampf, 422: “Man kan ikke forestille sig en religion, der savner overbevisningen om, at liv efter døden fortsætter på en eller anden måde.”
  Koranen proklamerede: Koran 4:74 “De, der bytter deres liv i denne verden for det næste, bør kæmpe for Allahs Sag. Vi skænker ham, der kæmper for Allahs Sag, uanset om han bliver dræbt eller sejrer, en fyrstelig belønning.”

  Koran 3:169 “Tænk aldrig på dem, der dræbes for Allahs Sag som døde. De lever og modtager belønninger fra deres Herre.”

  Som med islam var trangen til bytte voldsom.

  Mein Kampf, 188: “Talen om ‘fredelig økonomisk erobring’ af verden er den største tåbelighed, der nogen sinde er blevet begået. Det er nonsens. Succes kræver våben.
  Lejetropper kan anvendes, men en nation må dykke ned i sit mest dyrebare blod og yde ofre for at tilvejebringe sejr. Der kræves målbevidst kamp og ufortøvet vedholdenhed.”

  Koranen siger: Koran 8:60 “Klargør imod dem alle tilgængelige våben og heste, så at I kan terrorisere Allahs fjender såvel som jeres egne.”

  Mein Kampf, 196 “Jøder danner altid en stat i staten, idet de anvender ét af de snedigste tricks, der nogen sinde er opfundet. De sejler under religionens flag og sikrer sig dermed andres tolerance. Men rent faktisk er den mosaiske religion intet andet end en doktrin, der har til formål at bevare den jødiske race.”

  Alfred Rosenberg, der nedfældede nazismens holdning til jøde-kristendom, sagde: ”Som religiøs bog betragtet skal Det Gamle Testamente skrottes én gang for alle … Til sammenligning underviser de germanske legender og de germanske mystikere [hedninge] i heltemodighed, soldateragtig adfærd og renhed.”

  Nazisterne var ikke anderledes end muslimerne. De genoplivede hedenske, mystiske ritualer for at forme masserne til ufortøvede krigere.

  Og selvfølgelig angreb de jøderne.

  Ishaq: 239 “Jødiske rabbinere udviste fjendtlighed over for Apostlen – på grund af misundelse, had og ondskab, fordi Allah havde udvalgt sin Apostel blandt araberne. Jøderne anså Profeten for at være en løgner, og de bekæmpede islam.”

  Her er, hvad islams mørke ånd har at sige om forvanskningen af Toraen:

  Koran 4:44 “Har I ikke set [jøderne], der fik tildelt en del af Bogen, men kun tog fejltagelser til sig og ønsker at lede jer på afveje? Allah kender jeres [jødiske] fjender godt. Nogle af jøderne tager ordene ud af kontekst … de vrider deres tunger og håner jeres tro … Men Allah har vanæret dem. Bogens Folk, tro [på islam], før vi ommøblerer jeres ansigter, gør jeres ansigt til jeres røv og forbander jer.”

  Hitler og Muhammad var bedst tilpas, når mennesker døde for dem.

  Mein Kampf, 198: “I vil aldrig vinde livet, med mindre I sætter det på spil. At ofre sin eksistens er det vigtigste tankeeksperiment med henblik på at danne og bevare en Stat med tilstrækkelig følelse af ensartethed. Villigheden til at risikere livet for dette med alle til rådighed stående midler er noget, der vil føre til skabelsen af heroiske dyder.”

  Allah sagde: Koran 3:195 “De, der kæmpede og døde for Min Sag, vil få slettet alle deres synder, og de vil sandelig få adgang til Paradis.”

  Mein Kampf, 200: “Man dør ikke for penge, men for idealer … Når en mand kæmper for økonomisk vinding, prøver han at undgå døden, eftersom den ville berøve ham at nyde belønningen for hans kamp. Kun kampen for bevarelsen af den ariske race vil drive mænd fremad mod fjendens spyd.”

  Den islamiske udgave lyder: Bukhari 4,52,65 “En mand kom til Profeten og spurgte: ‘En mand kæmper for krigsbytte; en anden kæmper for berømmelse og en tredje kæmper for at vise sig; hvem af dem kæmper for Allahs Sag?’ Profeten sagde: ’Den, der kæmper for, at Allahs Ord, islam, skal blive enerådende, kæmper for Allahs Sag.’”

  Idet han lød ligesom Muhammad, der pralede af Sa’ds sår i slaget om Skyttegraven, sagde Hitler, Mein Kampf, 220: ”Hvis de bedste mænd bliver dræbt ved fronten, så bør man i det mindste udrydde den hjemlige gift [jøderne].”

  Som markedsføring af religion og sværds magt, gjorde der führer scenen klar til hellig krig: Mein Kampf:220

  “Kan åndelige ideer slås ned med sværdet? Kan man bekæmpe ‘livssyn’ ved hjælp af brutal magt?
  Da jeg overvejede historien fra et religiøst perspektiv, stødte jeg på følgende grundlæggende erkendelse:
  Bevægelser med et særligt spirituelt fundament, uanset om de er rigtige eller forkerte, kan kun med magt nedbrydes tidligt i deres udvikling, og da kun hvis fysiske våben på samme tid støttes af en ny idé eller livssyn.
  Anvendelse af magt alene, uden den åndelige idés drivende kraft, kan aldrig føre til ødelæggelsen af en bevægelse og dens udbredelse, med mindre den nye åndelige idé bliver kombineret med en grundig tilbagevisning af den tidligere tradition. Dette kræver blodofre og en åndelig forudsætning.”

  Hitler kunne i lighed med Muhammad ikke ødelægge jøde-kristendom med magt alene. Begge mænd havde brug for et ”nyt livssyn” – en religion – kombineret med magt for at opfylde deres dagsorden. Deres nye ”åndelige idé” eller ”livssyn” hed nazisme og islam.

  Hitler forklarede Muhammads logiske bevæggrunde til at iklæde en militant doktrin en religiøs dragt.
  Her følger nogle af de mest indsigtsgivende ord, der nogen sinde er skrevet af en ond mand:

  Mein Kampf:222 ” Ethvert forsøg på med magt at udrydde en doktrin og dens effekt vil uden et åndeligt fundament føre til fiasko. Alene i den konstante og regelmæssige anvendelse af magt ligger de indledende betingelser for succes. Denne vedholdenhed er udelukkende og altid resultatet af en bestemt åndelig overbevisning. Enhver magtanvendelse, der ikke har sit udspring i et fast åndeligt fundament, vil blive tøvende og usikker. Den vil savne den stabilitet, der kun kan komme fra et fanatisk livssyn tilsat en brutal beslutsomhed.”

  Hvis Hitler har ret, har disse linier ildevarslende implikationer for Amerika, fordi den eneste motivation for islamisk terror og jihad er spirituel, hvorfor den vil være uophørlig, fanatisk og brutal.

  Allah anslog lignende strenge: Koran 4:84 “Så kæmp for Allahs Sag …tilskynd de troende til at bekæmpe de vantro.” Koran 4:90 ”De vil blive trætte af at slås med jer.”

  Tilbage i teksten, hvor Muhammad og Allah pralede med, at islam var ”Abrahams religion”, skrev jeg noget, jeg håber læseren fandt chokerende: ordet ”religion” forekommer ikke i Det Gamle Testamente. Det forekommer tre gange i Det Ny Testamente, men hver gang brugt som et nedsættende udtryk. Jøde-kristendom er ikke en religion – det er et gudsforhold. Alle religioner – inklusive nazisme og islam – er menneskeskabte konstruktioner. De er specielt konstrueret til at kontrollere og udplyndre folk, idet de motiverer mænd til at kæmpe til fordel for gejstlighed og konge.

  Mein Kampf:222 “Ethvert livssyn [religion], hvad end det er af politisk eller religiøs natur (sommetider kan grænsen imellem kun fastslås med besvær), [f.eks. islam] kæmper mindre den negative kamp med henblik på at ødelægge modstanderens livssyn og mere den positive kamp for at fremme sin egen doktrin. Derfor er kampen mindre et forsvar end et angreb. Målet repræsenterer ens egen idés sejr og ødelæggelsen af fjendens doktrin. Angrebet på et livssyn vil blive mere omhyggeligt planlagt og mere kraftfuldt end forsvaret for en doktrin. Men kampen mod en åndelig kraft ved hjælp af magt er kun et forsvar, så længe sværdet ikke dukker op som støtte, udbreder og annoncør af en ny åndelig doktrin.”

  Det er derfor, jeg har introduceret ordet “religotic” til at beskrive doktriner som nazisme og islam, der er lige så politiske, som de er religiøse.
  Dette politisk-religiøse livssyn er uden sammenligning jordens største trussel. Det avler tyranni, intolerance, bedrag, død, tyveri og terrorisme.
  Og ikke helt tilfældigt er disse begreber islams særkender.

  Koran 48:28 “Det er Ham, der har sendt Sin Budbringer med Sandhedens Religion (islam) for at han skal gøre den overlegen og ophøjet i forhold til alle andre religioner. Muhammad er Allahs Profet. De, der er med ham, er strenge over for de Vantro.”

  Mein Kampf, 222: “Ethvert forsøg på med magt at bekæmpe et livssyn vil slå fejl, medmindre der kæmpes for en ny åndelig retning. Kun i kampen mellem de to livssyn kan anvendelsen af brutal magt, brugt vedvarende og skånselsløst, frembringe en afgørelse til fordel for den side, brutaliteten støtter … Man har brug for en åndelig drivkraft, når det gælder en kamp på liv og død.”

  Koranen slår på den samme partilinie og prædiker: Koran 8:59 ”De vantro skal ikke tro, at de kan slippe uden om islam. De kan bestemt ikke undslippe.”

  Den eneste forskel mellem islam og nazisme er, at den førstnævnte var lusket. Der führer fortalte fårene præcis, hvad han havde tænkt sig at gøre ved dem.
  Mein Kampf, 232: “Propaganda skal være folkelig, og dens åndelige niveau skal tilpasses de mindst intelligente blandt dem, den er beregnet på at påvirke.”

  Efter at have pint sig igennem Allahs småtbegavede skabelsesberetninger og skamløse bastardiseringer af Toraen, er man godt klar over, at islam ligeledes var beregnet for tanketomme mennesker.

  Mein Kampf, 233: “Jo mere beskedne de åndelige forudsætninger og den videnskabelige ballast er, jo mere propagandaen udelukkende tager massernes følelser i betragtning, jo mere slående vil dens succes blive.”

  Fra Hitlers synsvinkel var islam den perfekte religion. Den var fordummet til absolut laveste fællesnævner.
  Som kommentar til, hvordan Hitler betingede sine troende til at hade, sagde Goebbels:

  “Når vi med knipler bortjog afvigere fra vores møder, blev tilhørerskarerne større.
  Til at begynde med var der kun få mennesker, der var anti-semitiske, men den fryd, store mængder følte ved løftet om den koldblodige behandling, der blev stillet i udsigt til den hjælpeløse minoritet, gjorde dem modtagelige for vores forslag. Vi stolede på, at vi kunne vinde mængderne gennem vinduessmadringer og gadekampe. Vi vil nå vores mål, hvis vi har modet til at le, mens vi ødelægger, mens vi smadrer alt, der traditionelt var helligt for os, såsom uddannelse, venskab og menneskelig hengivenhed. Folket giver udtryk for en forunderlig glæde over de lidelser, der overgår jøderne.”

  Muhammads storgrinen midt under den jødiske Qurayza-massakre, hans lejetroppers pralende poesi efter slagteriet, er vidnesbyrd om lighederne mellem nazistiske og islamiske metoder.
  Hverken Muammad eller Hitler havde noget postitvt syn på dem, de forførte.

  Mein Kampf, 234: “Massernes opfattelsesevne er meget begrænset, deres forståelse begrænset, men deres glemsomhed er stor. Enhver effektiv propaganda bør begrænses til ganske få punkter, der skal anvendes som slogans, indtil selv sidste mand er i stand til at fatte, hvad der menes.”

  I islam var disse slogans: ”Underkast jer og adlyd”, ”krigsbytte til krigere” og ”paradis til martyrer”.

  Som forklaring på, hvorfor Koranen var så præget af gentagelser og uforstand, sagde Føreren: Mein Kampf, 239: “I jagten på nye stimulanser bliver folket hurtigt trætte af alting efter kort tid … Derfor bør sloganet belyses fra flere sider. Succes kommer af vedvarende, regelmæssig og konsekvent betoning. Propaganda bør begrænses til få synspunkter, udelukkende udvalgt til masserne og gentaget med utrættelig ihærdighed.”

  Allah gentog sit “smertefuld straf”-tema tusind gange i Koranen. Det evindelige skænderi, der var beregnet på at terrorisere dem, der afviste islam, blev gentaget fire hundrede gange. De sidste tyve suraer fokuserer på de tre ordrer: underkast jer, betal og kæmp.

  Ernst Bohle, chefen for “The Nazi Journal” sagde: “Vores vigtigste våben er: Påstanden om, at Hitler er civilisationens bolværk mod marxisterne, og at den jødiske doktrin er roden til alt ondt. Der er mange, der frygter kommunister og endnu flere, der kan overtales til ikke at kunne lide jøder. Når heftig nationalisme er i fremmarch, som det er tilfældet i øjeblikket, vil både jøder og kristne nødvendigvis lide.”

  Hitler tilføjede: Mein Kampf, 673: “Hvis jøderne får lov til uden begrænsninger at fortsætte, vil de til sidst opfylde deres profeti – jøderne vil rent faktisk opsluge al verdens nationer og blive alles herre.”

  Hermed er vi nået frem til kernen af, hvad både islams og nazismens sataniske verdensorden handler om.

  På samme måde: Ishaq:245 “Apostlen havde for vane at sige: ‘Elsker du jøderne og deres religion, dit elendige fjols, og ikke Muhammad? Deres religion vil aldrig gå side om side med vores.’”

  Ishaq:239 ”Jødiske rabbinere havde for vane at irritere Apostlen med spørgsmål og introducere forvirring.”

  Ishaq:240 “Jeg gik til Apostlen og sagde: ‘Jøderne er en nation af løgnere … et svigefuldt og ondsindet folk.’”

  Ishaq:248 “Allah forøger deres sygdom. En pinefuld dommedag venter jøderne.”

  Mein Kampf, 252 “Jøderne plyndrede hele nationen … og var på vej til at drive os ud i en håbløs afgrund.”

  Mein Kampf, 268 “Nederdrægtige og elendige forbrydere. I løbet af de nætter voksede mit had mod anstifterne … Med jøderne gives der ingen forhandlinger, men kun det benhårde enten eller.”

  [Islams ‘pengene eller livet’]-Allah kørte i samme rille: Koran 59:14 “De er et splittet folk, blottet for sund fornuft. Der venter dem en smertefuld straf.”
  Koran 59:4 ”Det er fordi, de modsatte sig Allah og Hans Budbringer. Hvis nogen modsætter sig Allah, så er Allahs straf i sandhed streng og gengældelsen barsk.”

  Mein Kampf, 244 “Jeg følte ofte, at vrede og indignation væltede op i mig. Jeg blev pint af tanken om Skæbnen, der indsatte mig i stedet for de evneløse, kriminelle og inkompetente slyngelmagthavere.”

  I de første Koran-åbenbaringer var det nødvendigt for Allah at true en næsten selvmorderisk Muhammad til at kravle ud af sin seng og acceptere sin profetiske pligt. Koran 74:1 ”Åh, du, der har rullet dig ind i dit tæppe, rejs dig og advar.”

  Hitler anså sig selv som “program-mageren” eller grundlæggeren af religionen nazisme. I næste passage gør han det klart, som også Muhammad gjorde, at målet helliger midlet.

  Mein Kampf, 283 ”En program-magers opgave er ikke at fastslå de forskellige grader af en sags realiserbarhed, men at fremlægge selve sagen. Det betyder, at han skal bekymre sig mindre om midlerne og desto mere om målet.”

  Midlerne til Muhammads mål var tyveri og slavehandel. Hans gud sagde, at målet helliger midlet, da han proklamerede: Koran 8:69 ”Men nu er brugen af bytte, det bytte, I tog, lovligt og godt.”

  Den følgende Hadith viser, hvordan islam brugte kriminel adfærd til at nå sine mål: Bukhari: V4B52N153 ”Banu Nadirs værdier, som Allah overførte til Sin Apostel som krigsbytte blev … brugt til at købe våben og heste til brug for Allahs Sag.”

  Som en kompliment til Muhammad sagde Hitler, Mein Kampf, 285 “Religionsstifterne er blandt klodens største mænd.”

  Han anså sig selv som førende blandt dem – en profet.

  Mein Kampf, 286 “Program-mageren kan henregnes blandt dem, om hvem det siges, at guderne kun kan lide dem, hvis de anmoder om og tragter efter det umulige. De vil altid afsværge nutiden. Han vil høste eftertidens berømmelse under forudsætning af, at hans ideer er udødelige. Hans liv sønderslides mellem kærlighed og had.”

  Mein Kampf, 287 “Deres liv og arbejde bliver fulgt med rørende taknemmelig beundring, og især på dystre dage vil det være i stand til at opløfte knuste hjerter og fortvivlede sjæle.”
  Mein Kampf, 289 ”Det, vi skal kæmpe for, er vores races sikkerhed og eksistens … for opfyldelsen af den mission, som universets Skaber har tildelt os.”

  Muhammad var ligeledes demagog. Som vi lærte i sura 33, sagde Allah, at han var det ultimative eksempel – det perfekte mønster – prototypen på perfektion. Koran 33:21 ”I har i sandhed en ædel model i Allahs Apostel.”

  Mein Kampf, 297 “Jeg havde ingen intention om at tilslutte mig et eksisterende parti, men ønskede at grundlægge mit eget parti.” Det forholdt sig på samme måde med Muhammad. Hellere end at starte sit eget religiøse fupnummer stjal han Qusayys fra de retmæssige ejere. Han inkorporerede ethvert eksisterende hedensk ritual i islam. Derpå stjal han jødedommen fra jøderne, indgik i deres profetiske klub og betalte dem så lidt småmønt for deres skrift.

  Hverken Hitler eller Muhammad kunne særligt godt lide journalister. Mein Kampf, 335 ”Pressefrihed er en pestilens, der ustraffet tillader løgne at forgifte folket.”

  Føreren og profeten lod deres gangstere snigmyrde alle, der angreb deres rædselsregimer. Bukhari: V4B52N270 ”Allahs Budbringer sagde: *Hvem er rede til at dræbe Ashraf? Han har sagt injurierende ting om Allah og Hans Apostel.’ Maslama rejste sig og sagde: *Vil du have, at jeg skal dræbe ham?’ Profeten proklamerede: ’Ja.’” Han var ikke den første af mange, der skulle komme til at betale den ultimative pris for at tale oprigtigt.

  Føreren skrev: Mein Kampf, 335 “En institution, der ikke er beslutsom med hensyn til at forsvare sig selv med alle våben, har praktisk taget opgivet sig selv.” Mein Kampf, 336 ”En 30 cm granat har altid hvæset mere end 1000 jødiske avis-hugorme; lad dem derfor hvæse.”

  Da Muhammad ikke havde kanoner, var han nødt til at bruge sværd.

  Begge mænd var imidlertid altid klar til at true med guds vrede.

  Mein Kampf, 338 ”I from afsky for denne modbydelige sygdom vil Gud lade det regne med ild og svovl over dette Sodoma og Gomarra for at statuere et eksempel for denne menneskehedens skændsel.”

  Da de var ude af stand til at få deres ”gud” til at hjælpe, mishandlede tyrannerne jøderne for ham. Bukhari: V4B52N280 ”Det er min afgørelse, at deres mænd skal dræbes og deres børn og kvinder skal tages som slaver.”

  Begge tyranner var hyklere. De var skyldige i pædofili, incest, polygami og voldtægt og alligevel fordømte de den slags hos andre.

  Mein Kampf, 346 “Der er ikke frihed til at synde … Hele vores samfund i dag minder om et drivhus af seksuelle stimulanser.”

  Måske var der en metode i deres galskab.

  En redaktionel note lyder: “Kommunismen var nydelsessyg i sin kerne. Ganske mange, sunde tyskere tilsluttede sig Hitlerismen, fordi de ikke kunne tolerere kommunismens blåstempling af fri adgang til præventionsmidler, hjælp til ugifte elskende og restriktionsfri sex.”

  Mein Kampf, 348 ”Der skal renses ud i vores kultur … og vi må bekæmpe disse onder … ellers vil vi tabe Gud af syne og fornærme den Allerhøjeste.”

  Muhammad inkorporerede Qusayys hedenske ritualer i islam.

  Ishaq: 53 “Qusayys autoritet blandt Quraysh-stammens medlemmer var som en religion, folket fulgte og som ikke kunne krænkes; de opførte sig i overensstemmelse med dens love. Han tog som sin ejendom moskeen (bedestedet) – Ka’abaen.”

  Hitler var enig i denne strategi: Mein Kampf, 356 “Jo mere nederdrægtig og elendig en ny institution er, jo mere vil den forsøge at slette de sidste spor af fortiden, hvorimod en virkelig værdifuld renovation må inkludere de foregående generationers gode bedrifter.”
  Mein Kampf, 357 “Overlegne revolutionære bevægelser vil omfavne de gamle former [af ritual og dogmer]. Kun når solens stråler er forsvundet, er månen i stand til at lyse. [Om ikke andet så er Satan konsekvent.] Enhver ny idé, ny doktrin eller nyt livssyn, der prøver at fornægte fortiden eller ønsker at udslette den, at gøre den værdiløs og utroværdig, vil slå fejl.”

  Ishaq: 57 ”Allahs Apostel sagde: ’Uanset hvilken aftale, der forelå i uvidenhedens dage, så vil islam styrke den.’”

  De første muslimer fandt behag i islam og stolede på det, fordi det praktisk talt ikke var forskelligt fra Qusayys mystiske projekt.

  Tabari VI:25 “Qusayys ordrer blev altid fulgt.” ”Med hensyn til pilgrimsfærden (hajj) bekræftede han arabernes ret til at fortsætte med deres hidtidige vaner. Han anså disse for at være en religiøs pligt, der ikke skulle ændres.”

  Mein Kampf, 358 “Grunden til, at mænd hader nye måner er enten deres underlegenhed eller ondsindede hensigter. En ægte lyksalig renovation bygger på det sted, hvor det sidste fundament ender. Den er ikke flov over at anvende eksisterende sandheder. De nye byggesten skal ikke ødelægge den gamle bygning, men nærmere fjerne uegnet materiale, der passede dårligt ind og så bygge videre derfra.”

  Muhammads “tre byggesjak – jøder, kristne og muslimer” rinder i hu (Bukhari V3B36N471). Islam er den perfekte legemliggørelse af Hitlers mantra. Det blev opbygget på jødisk-kristne fundamenter af de grunde, Føreren specificerer: for at få det til at fremstå ”tillidsværdigt.”

  Hitler forklarer, hvorfor det var nødvendigt for Muhammad at ændre sin Qiblah (bederetning) mod Ka’abaen.

  Mein Kampf, 364 “Vores byer savner det enestående symbol på nationalt samfund. Manglen på et sådant symbol fører til spirituel sløvhed, der manifesterer sig som ligegyldighed.”

  Profeten begærede de indtægtsstrømme, der flød fra Ka’abaen A/S. I sura 2 brugte han den hedenske helligdom til at retfærdiggøre massemord og kidnapning for løsepenge. Han brugte det til at omforme sit folks spirituelle sløvhed og ligegyldighed til afsindigt raseri.

  Koran 2:217 ”De spørger dig om krig og kamp, men det er en større synd at forhindre folk i at kæmpe for Allahs Sag og at spærre for adgang til Den Hellige Moské [Ka’abaen], og at bortvise folk fra dens område. Undertrykkelse er værre end drab.”

  Despoter kræver ensretning med hensyn til formål.

  Mein Kampf, 364 “Symptomerne på forfald indbefatter fraværet af et fælles anerkendt livssyn og usikkerhed med hensyn til bedømmelse og definition af en holdning over for de forskellige store spørgsmål.”

  Man bedes bemærke, at Hitler ikke foreslår, at nazister stiller spørgsmål, men at de derimod alle er enige i hans svar.

  “Derfor er alt, der begynder med undervisning halvhjertet og vaklende, det styrer uden om ansvarlighed og ender således i kujonagtig tolerance over for erkendte onder.”

  Dette er syntesen af sura 3 og 33. De erkendte onder var jøderne. Muslimer blev opdraget til at hade dem. De fik at vide, at enhver, der ikke tilsluttede sig Muhammads fortolkning, ikke kunne tolereres. Enhver, der var imødekommende over for jøder og levede fredeligt sammen med dem, var en hykler.

  Under kampene i slagene ved Uhud og Skyttegraven frygtede Muhammad, at hans verden var ved at implodere. Hans tilhængere var begyndt at tænke selv.
  De var begyndt at stille spørgsmålstegn ved en religion, der var baseret på terror og krigsbytte – “De tænkte nytteløse tanker om Allah.”

  Så Medina-suraerne fastslog, hvad Føreren foreslog: Mein Kampf, 364 “Ensartede religiøse overbevisninger gennem et fælles livssyn er nødvendige.”

  Hitler anerkendte sågar islams overlegenhed i denne henseende. Mein Kampf, 365 ”Mens de katolske og protestantiske benævnelser opbygger missioner udenlands med henblik på at indfange nye tilhængere til doktrinen (en aktivitet, der sammenlignet med fremmarchen af Muhammads tro, kun kan fremvise meget beskedne succes’er), så mister de i Europa millioner af tilhængere, der nu står alene over for religiøst liv. Konsekvensen er ugunstig.”

  Hitler anerkendte, at Muhammad ikke tolererede overløbere og, at islams sværd hang over hovedet på dem, der værdsatte uafhængighed eller frihed. Føreren og profeten så religion som deres ultimative våben – uden den var der ingen mulig vej til den magt, rigdom og berømmelse, de anglede efter.

  Hitler advarede om, at religiøst-politiske grundlæggere skulle være omhyggelige med ikke fuldstændigt at tilintetgøre det, de angriber:

  Mein Kampf, 365 “Den ubarmhjertige kamp imod de forskellige kirkers dogmatiske fundamenter må anerkende, at uden dem er en religiøs tros praktiske eksistens utænkelig for mennesker. Masserne består ikke af filosoffer, og tro er for dem deres eneste basis for et moralsk livssyn. Diverse erstatninger har ikke vist sig brugbare som modydelse for tidligere religiøse trosretninger.”

  Så i Hitlers forskruede sind var der behov for en ny trosretning – hans trosretning. Uden den vidste han, at der ville opstå kaos i kølvandet på hans angreb på kristendommen. Og mens kaos udenlands støttes af både islam og nazisme, så er det ubekvemt på hjemmefronten.
  “Men hvis religiøs doktrin og tro virkelig er beregnet på at gribe de store masser, så skal denne tros indholds absolutte autoritet udgøre fundamentet for al effektivitet … Religionens dogmer, eller den åndelige idé, skal begrænses og formes uden vaklen, ellers vil den aldrig blive en tro.”

  Hitler forklarer, at formålet med den religiøst-politiske doktrin, hentet fra Mein Kampf og Koran/Sunna var at etablere absolut autoritet.
  Allah siger: Koran 59:6 ”Allah giver Sin autoritet til Sin Apostel over hvem, det passer Ham.”

  Denne Hadith etablerede islams absolutte autoritet (og forklarer, hvorfor den religiøst-politiske doktrin er fuldkommen allergisk over for demokrati):

  Bukhari: V4B52N203 “Jeg hørte Allahs Apostel sige: ‘Vi er de sidste, men vil være de første til at indtræde i Paradis.’ Profeten tilføjede: ’Den, der adlyder mig, adlyder Allah, og den, der er ulydig over for mig, er ulydig over for Allah. Den, der adlyder høvdingen, adlyder mig, og den, der er ulydig over for høvdingen, er ulydig over for mig. Imamen er er en beskyttelse for dem, for hvem muslimer bør kæmpe og søge beskyttelse.’”

  George Bush burde have læst Hadith, før han spildte amerikansk blod i jagten på et umuligt mål – at etablere demokrati i Irak uden først at have taget sig af islam. Når vores politikere er uvidende og handler impulsivt uden at tænke sig om, så sker der grimme ting.

  Mein Kampf siger, at hvis en gammel religion ikke koncentrerer autoriteten hos en enkelt mand, så er der behov for en ny religion.

  Mein Kampf, 366 “Værdien for en politiker af en eksisterende religion bør afgøres mindre af dens mangler end tilstedeværelsen af en synligt bedre erstatning. Så længe der ikke er åbenlys erstatning, kan den eksisterende religion kun smadres af fjolser eller kriminelle.”

  Muhammad og Hitler angreb jøde-kristendom, fordi de troede på, at deres religion var en overlegen erstatning, på den måde, at den var designet til at autorisere deres personlige ambitioner.

  Deres religions-politik var kontrolmekanismer.

  “Underkastelse og lydighed” er næppe en svag kommando.

  Oversætterne af Mein Kampf sagde: “Hitler forsøgte at gøre sig selv til ‘den nye tyske nations profet’ … Han troede på, at hvis en ny ‘myte’ kunne skabes og fremføres med samme stædighed, ville det give tyskerne en ny tro, som masserne ville hylde lige så vedholdende, som de tidligere fulgte kristendommen.”

  Ligesom islam var nazisme en udskiftnings- eller erstatningsreligion. Disse doktriner er forskellige sider af den samme mønt.

  Føreren måtte i lighed med profeten fordømme dem, der stod i vejen for ham.
  Skønt begge diktatorer udviklede sig til det, de undsagde, var de nødt til at rense verden for rivaler.

  Mein Kampf, 367 “Værst af alle er dem, der misbruger religiøse overbevisninger til politiske formål. Man kan ikke fremture for aggressivt imod de usle profitmagere, der i religion holder af at se et instrument, der kan yde dem politisk eller kommerciel service. Disse uforskammede løgnere råber deres tro ud i verden med stentorrøst for at andre skal dø for det, så at de selv kan leve bedre. Hele troen er til salg. De ville være klar til at gifte sig med Djævelen for at få magt.”

  Dette er måske den mest klartseende definition som nogen sinde er skrevet på den modus operandi, der er bag islam.

  Muhammad og Allah var simpelthen endnu mere utilslørede.

  Koran 59:7 “Uanset, hvad Allah giver af bytte til Sin Apostel, så er det til Allah og Hans Apostel. Acceptér, hvad Apostlen giver jer og afstå fra det, han forbyder.”

  Bukhari: V9B84N59 “Abu Bakr sagde: ‘Ved Allah! Jeg vil bekæmpe enhver, der skelner imellem bønner og zakat-skat, eftersom zakat-skatten retmæssigt er taget fra værdierne i henhold til Allahs Ordrer.
  Om de så afslog at betale mig så lidt, som de gav til Allahs Apostel, da de var børn, så vil jeg bekæmpe dem, fordi de tilbageholder det.’”

  Bukhari: V4B53N386 “Umar sendte muslimer til mægtige lande for at bekæmpe hedninge. Han sagde: ’Det er min agt at invadere Persien og Rom.’ Da vi nåede fjenden, sagde vi: ’Vi er arabere. Vores Profet, vor Herres Budbringer, har beordret os til at bekæmpe jer, indtil I kun tjener Allah eller betaler os jizya-skat som tegn på underkastelse. Vores Profet har informeret os om, at vor Herre siger: ’Enhver blandt jer, der bliver dræbt som martyr kommer i Paradis og vil føre et luksuriøst liv, og enhver der overlever, skal være jeres herre.’”

  Der er tre grunde til, at jeg tror, at denne gennemgang af Mein Kampf er vigtig. For det første er nazismens og islams religiøst-politiske indhold så ens, at verden vil få en ny forståelse af, hvordan religions-politiske doktriner oplærer mennesker til at hade, forfører dem til at plyndre og tvinger dem til at dræbe. Det religiøse slør vil blive fjernet fra islam og dermed den uberettigede beskyttelse, islam bliver tilstået pga sin religiøse status.

  For det andet var konsekvenserne af verdens uvidenhed og tolerance over for Mein Kampf altødelæggende. Syntesen af nazisme og moderne teknologi kostede millioner af liv. Man bør forestille sig, hvad en tilsvarende doktrin ville afstedkomme med uanede finansielle ressourcer, nukleare og biologiske våben.

  For det tredje er Mein Kampf en lærerig bog, omend på en dyster måde. Det er som at have forfatterens noter til Koranen. Det er som at føre en uafskærmet samtale med Muhammad. Hitler giver os metodologien bag galskaben.

  Overvej dette indblik: Mein Kampf, 379 “Ved klog og vedvarende anvendelse af propaganda kan selv Himlen fremstilles som helvede for et folk, og omvendt. Det mest usle liv kan fremstilles som paradis.”

  Ingen i hele menneskehedens historie har været bedre til dette end Allahs Budbringer.

  Både islam og nazisme var helt igennem krigsmanifester.

  Både Muhammad og Hitler var i bund og grund terrorister.

  Af de 75 raids – nedskrevet i Koran og Hadith – i den islamiske æras første årti var kun to defensive.
  Muslimerne tabte det ene (Uhud) og undslap med nød og næppe det andet (Skyttegraven).
  De islamiske terrorister lærte hurtigt, hvordan man er offensiv.

  Efter at have studeret dem var Føreren enig. Mein Kampf, 376 “Målet må være at erhverve en overlegen krigsmagt … Succes kommer kun af at være offensiv.”

  Mein Kampf, 384 “Hvad det tyske folk skylder hæren kan opsummeres i ét ord: alt …. Hæren lærte folk personligt mod [martyrium] på et tidspunkt, da fejhed [fred] truede med at blive en smitsom sygdom, at gå i brechen for den generelle velfærd blev betragtet som dumhed.”

  Hitler kopierede meget af dette fra Medina-suraerne.

  Oversætterne af Mein Kampf protesterer: “Woodrow Wilsons tragiske fejltagelse var, at han ikke forudså, hvad der var på vej – en fejltagelse, der var værre end nogen forbrydelse.”

  Jeg formoder, at disse mænd også vil opfatte George Bush som en forbryder, fordi han ignorerede endnu bedre værktøjer til at forudse fremtiden. Koran og Sunna er ikke mindre hemmelighedsfulde.

  Føreren opfattede hæren som lige så nyttig som sin mentor. Mein Kampf, 386 ”Hæren lærer unge mænd lydighed. Den tyske hær er det mest magtfulde våben i frihedens tjeneste.”

  Koran 61:4 ”Allah elsker i sandhed dem, der kæmper for Hans Sag som en hær i fuld formation, som om de var en kompakt mur.”

  Mein Kampf, 234 “For at betinge soldaten til krigens terror må fjenden fremstilles som en barbar.”

  Muhammad ønskede at udslette jøderne, så at de ikke fortsat kunne afsløre ham som en fupmager. Når alt kom til alt var det dem, der havde kvitteringerne. De vidste, at han havde købt deres skrifter.

  På samme måde havde Hitler stjålet nationalsocialismens dogmer fra de jødiske marxister.

  Hvis han dræbte dem alle, ville ingen nogensinde vide det. Det var hans ”endelige løsning”.

  Mein Kampf, 392 “Historisk erfaring giver utallige beviser på dette. [Det har vi hørt før.]
  Den viser med skrækkelig klarhed, at enhver blanding af arisk blod med lavere racer [jøder] medfører ødelæggelsen af kultur … Det er intet andet end at begå synd imod Den Evige Skabers vilje.
  Ved at prøve at modsætte sig Naturens logik [nazismens mørke ånd] bliver mennesket viklet ind i en kamp mod sin egen eksistens, et angreb der vil føre til hans undergang. Så den dumme og uforskammede jøde protesterer sammen med den moderne pacifist ved at sige: ’Mennesket besejrer Naturen.’ Millioner gentager mekanisk og tankeløst dette jødiske nonsens. De har ingen våben til deres rådighed bortset fra denne usle idé.”

  Som gik han i gåsegang til den samme trommehvirvel, proklamerer Allah: Koran 3:69 “Bogens Folk ønsker at føre jer på afveje, men de fører kun sig selv på afveje.”
  Koran 3:118 ”De ønsker at udslette jer. De taler hadtale. Og de gemmer sygdom i deres hjerter. Sig: ’Dø i jeres vrede.’ De ærgrer sig, men deres snuhed vil ikke skade jer.”

  Mein Kampf, 422 “Den jødiske religiøse doktrin er primært et værktøj til at bevare det jødiske blods renhed … og til at regulere samleje.”
  Mein Kampf, 448 “Den sorthårede jødiske dreng – med diabolsk glæde i ansigtet – ligger i baghold efter den intetanende pige, som han besudler med sit blod og dermed røver fra hendes folk.”

  Som et forslag til, at et slør kunne beskytte kvinder mod at blive besudlet, siger Hitler:

  Mein Kampf, 619 ”Hvis ikke den ariske piges fysiske skønhed i dag blev tvunget i baggrunden af vores lapsede mode, ville afskyelige, hjulbenede jødiske bastarders forførelse af hundredtusindvis af piger aldrig være mulig. Det er i nationens interesse, at de smukkeste legemer finder sammen,” og producerer det nazistiske Paradis.

  Mein Kampf, 406 ”Uden blodets renhed mister arieren det Paradis, han har skabt for sig selv.”
  Mein Kampf, 413 ”Jøderne er hverken en race eller et folk … De er intet andet end et eksempel på forfaldets snylteprodukt.”

  Mein Kampf, 450 “Det skrækkeligste eksempel på jødens begær efter at blive tyran, at slavebinde og permanent undertrykke andre leveres af Rusland, hvor jøder dræbte eller udsultede 30 millioner mennesker med en gennemført diabolsk vildskab og inhuman tortur. Nu hersker jødiske skriverkarle og røvere over et stort folk. Jøder er vampyrer, der før eller senere må dø.”

  Skønt Lenin var jøde, ligesom Marx, så var de andre grundlæggere af kommunismen, Engels Og Hegel, ariere. Hvad angår det at dræbe russere, så var Lenin desuden en novice. Hitler slagtede 10 millioner og Stalin 20.

  Hitlers “gud” elskede lige så meget som Muhammads at slå jøder ihjel.

  Mein Kampf, 452 “Folkeslag, der bastardiserer sig selv, eller tillader, at de bliver bastardiseret, synder imod Det Evige Forsyn, og deres undergang i hænderne på en stærkere nation er følgelig ikke en uretfærdighed, men genoprettelsen af retfærdighed. Naturen proklamerer, at de ingen ret har til at beklage sig over deres tab af jordisk eksistens.”

  Mein Kampf, 454 “Besluttet på at kæmpe til det yderste med de marxistiske ideers gift steg jøden og hans Davidsstjerne højere i takt med, at vort folks vilje til at leve forsvandt … Lige da modstand syntes forgæves, gav Forsynet belønningen; sejrrig ved sværdet fulgte det den evige hævns lov.”

  Mein Kampf, 489 “Ve det folk, der skammer sig over at gribe jøderne!”

  Ishaq:262 ”Nogle muslimer forblev venner med jøderne, så Allah nedsendte et vers, der forbød dem at tage jøder som venner. Hadet er kommet ud af deres munde, og det, de skjuler, er værre.”
  Koran 2:59 ”Vi nedsendte en plage over jøderne.”
  Koran 17:7 ”Vi skal vække Vores (muslimske) slaver til skam og hærge jer (jøder) og skamfere jeres ansigter”

  I et forsøg på at hidse kristne op mod jøderne sagde Hitler om Kristus: Mein Kampf “Den Storslåede Grundlægger af den nye doktrin gjorde ikke noget forsøg på at skjule sin opfattelse af det jødiske folk. Han greb oven i købet til pisken for at drive dem ud af Herrens tempel. For dette blev Kristus korsfæstet.”

  Ikke alene var Yahshua (Kristus) jøde, han elskede jøder så meget, at han gav sit liv for at redde dem. Det, Yahshua, ikke kunne lide, var den jødiske religionspolitik – den menneskeskabte og politiske overgang fra et simpelt og kraftfuldt gudsforhold til en kompleks og kastreret religion.

  Jeg bliver ofte konfronteret med racistiske muslimer, der fordømmer jøder med udgangspunkt i en bog kaldet “Zions Vise Mænds Protokoller”.
  I det lys finder jeg næste uddrag fra Mein Kampf belastende. Mein Kampf, 423 ”Hele jødernes blotte eksistens er baseret på en vedvarende løgn, der på en uforlignelig måde og med sikkerhed åbenbares i “Zions Vise Mænds Protokoller”. Jøderne siger, at den er en forfalskning, hvilket er det bedste bevis på, at den er ægte.”

  De lærde, der oversatte Mein Kampf, skrev:

  “Zions Vise Mænds Protokoller” blev første gang bragt i omløb i Rusland i starten af det 20. århundrede. Skriftet foregiver at være et referat af et møde mellem jødiske ledere i efteråret 1897, året for den første Zionistiske Kongres.
  Det blev til effektiv propaganda, eftersom det indeholder en horribel sammensværgelse med henblik på at underminere samfundet, styrte regeringer og ødelægge kristendommen.
  Imidlertid er mødet ned i mindste detaljer kopieret ordret efter ‘En Samtale i Helvede Mellem Machiavelli og Montesquiou’ som et angreb på Frimurerne og Bonapartisterne, skrevet på fransk af Maurice Joly i 1868.
  Protokollerne indsatte ganske enkelt ordet ‘je’ i stedet for ‘djævle’.
  Desuden var det anti-kristne plot stjålet fra en roman, udgivet af John Retcliff i 1868.
  Han beskriver en opdigtet scene med et årligt møde mellem ‘Israels Tolv Stammer’, der afholdes på Prags jødiske kirkegård. De diskuterer kalkulerede foranstaltninger til at udslette kristne. Så, selv om Protokollerne er en farce, blev redigerede udgaver udsendt i stor stil af nazisterne i Europa.”

  Det minder om Muhammads angreb på jøde-kristendom baseret på hans svindeludgaver af Tora og Evangelier.

  Holocaust kan ikke retfærdiggøres uden løgne.

  Muhammad og Hitler, Koranen og Mein Kampf, islam og nazisme, er umulige at skelne fra hinanden – bortset fra tid og sted.

  Bedrag var deres fælles møntenhed.

  Jødernes blod var deres fælles mål.

  Krig blev retfærdiggjort, ovenikøbet forherliget.

  Og millioner er blevet ofret på uvidenheds alter.

 292. Af Torben Christiansen

  -

  Allan Hansen.

  Når man copy/paster et gammelt indlæg, er det så ikke kutyme/god skik at skrive, hvor man har fundet det?

  http://sol.dk/debat/mein-kampf-vs-koranen

  Ellers kunne man nemt geråde i den misforståelse, at du selv har foretaget sammenligningerne!
  Og jeg skal nok undlade at gøre ovenstående hjemmeside opmærksom på, at du overtræder deres ophavsrettigheder.

  Go’ weekend

 293. Af Allan Hansen

  -

  @ Torben Christiansen

  Yes, du har helt ret!

  Min kilde kaldte sig Moefo og skrev på J.P
  for ti år siden ( jeg ved ikke om han/hun lever
  endnu?

  Mvh. Allan Hansen

 294. Af Allan Hansen

  -

  Torben tak for linket!

  Men jeg ser nu, at den, der har skrevet dit
  link er anonym – og det skal vel også respekteres ?
  ( måske er det “moefoe )

  Mvh. Allan Hansen

 295. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ikke værdi-kampen ! –Nu havde vi det jo lige så godt ! –Når Ikke-talenterne bliver sat i baggrunden ! –Så bliver de fornærmede ! Troels Kløvedahl & Co. Har masser af talent ! –De er faktisk også beskedne ! –Alt i alt er det med “blogs” ! En meget dårlig idé ! –Sikkert opfundet af et par curlinger !

 296. Af Axel Eriksen

  -

  Man kan jo selv udøve kildekritik ved at erhverve sig de to “værker! og sammenligne!

  Det har jeg tit haft i tankerne at gøre, når jeg var kommet op i pensionsalderen. Men nu har jeg alligevel ikke lyst til at tilegne mig to bøger, som jeg egentlig ikke har lyst til at læse p.g.a. de “anmeldelser” og massevis af løsrevne citater, der er blevet præsenteret i mange år!

  Den anden grund til ikke at købe eller låne dem er vel mindre flatterende! Men ganske simpelt en angst, frygt (det lider jeg dog ikke under) eller bare en fornemmelse af, at besiddelsen af disse bøger vil blive viderebragt på de sociale medier – med den fejlagtige konklusion, at jeg enten er nazist eller islamist – måske begge dele!

 297. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Ja ! Helt enig Axel Eriksen ! “de sidder derude bag deres små computere ” ! Hovedsageligt yngre mænd ! De véd det selv ! –De bliver véd med, at være enlige ! –De er ligesom han-løve-teenagerene ! De er blevet sparket ud af de stærke hun-løver fordi de er overflødige ! Mærkeligt nok ! Så er der meget stor lighed imellem de intelligende løvinder –der holder sammen –og sparker “hankønnet ud –fordi de er overflødige ” MEN dyrene har ikke adgang til prævention ” !–Det har kvinderne ! –OG så er det ikke godt nok, at sige AT: de fortryder, at de har fået børn !–Så sidder de dér –alle hannerne –med deres bitre miner og manglende ordforråd –og skriver hadefuldt ! –Derfor gider kvinder ikke deltage i debatterne ! Uanset, at det er dem, der er skyld i alle de overflødige yngre mænd !

 298. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Gud fri os vel ! Vi vil ikke røre ved koranen –af den tyske eller arabiske slags ! –Vi giver Pia Kjærsgaard folketings-formanden –som har magten til, at udvise hele koret ! –Hun og de øvrige slatne-cand.studder har fået et kæmpe-problem ! –Det er nemlig, hverken os eller ægte-vikingerne –hvis land, der førhen flød med mælk og honning –MEN, som nu vrider sig ynkeligt over, at være blevet så fattigt (af alle de invitérede islamister ) AT: Landets egne pensionister –lider i den grad under det !–Løkke & Co. ryger ud på røv og albuér, hvis han ikke –erklærer valg nu !

 299. Af j nielsen

  -

  “Den anden grund til ikke at købe eller låne dem er vel mindre flatterende! Men ganske simpelt en angst, frygt (det lider jeg dog ikke under) eller bare en fornemmelse af, at besiddelsen af disse bøger vil blive viderebragt på de sociale medier – med den fejlagtige konklusion, at jeg enten er nazist eller islamist – måske begge dele!”

  Det ville jeg vælge at springe op og falde ned på. I lighed med seksualdriften og jernbanedriften kan læselysten ikke undertvinges.

  Men når nu talen falder på besiddelse og frygt, så har jeg netop konstateret at denne matrikel er leveringsdygtig i både acetone (til at fjerne neglelak), brintoverilte (til sår og afblegning) og citronsyre (til at rense opvaskemaskine). Anede ikke at det kan bruges til at producere trotyl, men sådan lærer man så meget af hvad de daglige nyheder kolporterer.

 300. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Hvad talte man om i 1950 ´erne ! –Da var der, hverken muslimer –eller mobiler eller internet !–Vi har spurgt vores bedsteforældre ! –Og de siger : Vi talte sammen –vi tog i Zoo sammen og vi grinede sammen –Og “havde vi vidst, hvor rædselsfuld vores land blev i 2016-17 ! –Så havde vi ikke villet have børn ! –” Det bliver værre endnu –siger vi ! –Snart finder diverse røde borgmestre ud af AT: Hvis de skal redde “æren” ! –Så bliver de nødt til, at sende 1-gangs-billetter til de få ægte-danskere, der er tilbage i lille Dannevang ! –Zero ! –Mine damer og herrer ! Zero er der tilbage af vikingerne !

 301. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! –Ligesom, at man kan købe ophold på “børnefri hoteller ” –Single-ophold –og pensionisthøjskoler ! –Bliver fremtiden Muslim-fri ø ér i Middelhavet eller andre exotiske steder –Måske også på Bornholm !–Med den fart de islamist-kultur-folk formérer sig ! Så er den kamp TABT –for danskerne ! –Hvem ser bare til –og lader det ske : Det gør diverse 98 borgmestre –de allerfleste er socialdemokrater ! Så de har det problem, at redde kastanjerne ud af ilden ! –Iblandt vikingerne er der udbrudt ” masse-depression ” lige i hælene på influenzaén ! –Det kan kun gå galt –og det går galt –desole allors !

 302. Af Peter Skripkin

  -

  http://www.jv.dk/artikel/1604252:Billund–Rapport–Daarlig-livskvalitet-blandt-udlaendinge
  Rapport: Dårlig livskvalitet blandt udlændinge

 303. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  “værdiér ? –Flere – og flere kvinder indrømmer AT: De har fortrudt, at de har fået børn ! –Undtagen indvandrekvinderne ! De synes, at det er fedt, at de kan avle både 6 og 7 børn med rigeligt med børnepenge plus det løse ! AT: Hovedparten af deres drengefødsler jo alligevel ender “Som offentligt skrot” ! –Altså, at det offentlige med samt andres børn ! Bliver sortePer –bekymrer dem ikke ! –De avler jo bare løs –videre ! –Så de indvandre-kvinder med samt deres medislamistiske langskæggede mænd -JA! de jubler ! Det giver penge i kassen –masser af penge –lige nedi burka-foret !

 304. Af Teddy-Bjørn-Plys Olsen - tegner

  -

  Appropos ! Pia Olsen Dyh ´s forargelse over, at islamisterne skal til, at gå i kirke ! –Giver vi ikke noget for ! Hun er velkommen til, at udtræde af Folketinget ! –Så sparer vi trods alt de penge ! –Javist skal islamisterne tvinges til, at gå i kirke, hver søndag ! –Moskéerne skal nemlig omdannes til “biografer” –Og, hvad var det så de imamer lever af ?? –Det er danskerne de lever af –noget så fedt –og længe !

 305. Af j nielsen

  -

  “Når man copy/paster et gammelt indlæg, er det så ikke kutyme/god skik at skrive, hvor man har fundet det?”

  Jeg sad ellers og fik helt dårlig samvittighed over bare at skrolle forbi hele smøren. Sikke et arbejde!

  Og så er det bare plagiat. Lånte fjer.

Kommentarer er lukket.