Ny racismerapport er et rabiat politisk partsindlæg

Af Mikkel Andersson 225

i dag publicerede Europarådets Kommision mod Racisme og Intolerance sin femte rapport om Danmark.

Det et ekstremt fascinerende og hyperpolitiserende partsindlæg, der mest af alt minder om en politiske ønskeliste udtænkt af 90’ernes mest forbenede multikulturalister, samtidig med at den helt skamløst forsøger at give indtryk af at være en nøgtern ekspertvurdering foretaget af “uafhængige og objektive” eksperter.

Rapporten fremsætter en række mere eller mindre “indtrægende” anbefalinger til Danmark. Disse går overordnet i den retning, at flygtninge og indvandrere skal have flere rettigheder, penge og andre ressourcer, mens ytringsfriheden bør indskrænkes.

For organisationer, som rapporten mener lever op til en mildest talt diffus og bred udlægning af racisme, skal derimod kriminaliseres, retsforfølges og fratages midler (dette inkluderer politiske partier) eller direkte tvangsopløses.

I forhold til familiesammenføring, størrelsen på starthjælpen, indsats i forhold til sprogundervisning, smykkelov og andet gør kommisionen sig store anstrengelser for at belære danske folkevalgte politikere om, hvordan man skal indrette landets politik.

Disse emner er nemlig antageligvis ikke spørgsmål, der legitimt kan være genstand for politiske og ideologisk debat.  Nej, det er spørgsmål, som objektivt kan afklares af kommisionens angiveligt upolitiske eksperter, der ironisk nok synes så gennemideologiserede, at de end ikke er i stand til at erkende, at de i høj grad repræsenterer et bestemt politisk og ideologisk ståsted.

Det er dog ikke så underligt, at rapporten er benhårdt politiserende, når man ved, at en række af dens kilder er organisationer, der i høj grad blander sig i debatten med ideologiske grundantagelser, som flugter perfekt med dens konklusioner. Noget Jacob Mchangama har skrevet udførligt om i forbindelse med en tidligere rapport fra kommisionen.

Men det er naturligvis ikke alt. Også de danske medier vil kommisionen gerne i højere grad se omformet i eget ideologiske billede. I rapporten læser man eksempelvis, at kommissionen gentager:

…sin henstilling om, at myndighederne gør medierne opmærksom på behovet for at sikre, at de ikke udsender oplysninger, der bidrager til at skabe fjendtlighed overfor medlemmer af grupper, der udsættes for hadefulde ytringer. Myndighederne bør også give mediebranchen opfordring og støtte til igangsættelse af initiativer, som har til formål (1) at afholde kurser for journalister i antiracisme, og (2) at føre en debat om det image, som de videreformidler til offentligheden af islam og muslimske samfund.

Danske journalister skal altså uddannes i bestemt ideologisk verdenssyn og afholde sig fra at formidle ting, som rådet mener skaber “fjendtlighed”.

I betragtning af, at det er helt gennemgående i rapporten, at islam ikke udgør et integrationsproblem i sig selv, og det stort set uden undtagelse er majotetsbefolkningens fordomsfuldhed, der udlægges som ansvarlig for problemer i den forbindelse, synes det i praksis at være en opfordring til, at pressen afholder sig fra at afdække problemer relateret til islam for ikke at give retorisk ammunition til dem, som rapporten mener fremsætter hadefulde ytringer.

Det er derfor en snublende nærliggende konklusion, at eksempelvis TV2s Moskeerne bag sløret kunne være lige præcis den slags “udsendelse af oplysninger, der bidrager til at skabe fjendtlighed”, og som man derfor af ideologiske grunde burde afstå fra at udsende. Men hvem ved, når nu anbefalingerne er formuleret i et så herligt selvcensurfremmende og generelle vendinger?

Selvfølgelig er også dansk uddannelsespolitik et område, som kommisionen gerne vil detailregulere via henstillinger. I forhold til min egen alma mater, Langkær Gymnasium, så skriver rapporten om rektor Yago Bundgaards forsøg på at undgå, at dette bliver et rent indvandrer- og efterkommergymnasium:

ECRI henstiller, at myndighederne omgående foranlediger, at den etniske adskillelse, som finder sted på Langkær Gymnasium i Aarhus, bringes til ophør, og at det forhindres, at enhver form for tilsvarende praksis anvendes i danske skoler.

Hvis man skulle tage denne rapport alvorligt skulle Danmark altså afskaffe starthjælpen, revidere familiesammenføringsreglerne, indskrænke ytringsfriheden, indføre bestemte sprogpolitikker, yderligere ideologisere journaliststanden og ændre sin uddannelsespolitik. Langt de fleste ting politiske tiltag, der nyder bred folkelig og parlamentarisk opbakning.

Det kommer naturligvis ikke til at ske, selvom Langkær dog har rettet ind og nu enten kan gå en fremtid i møde som indvandrergymnasium eller må på jagt efter juridiske nye krumspring, man kan bruge til at undgå dette med.

Men som symptom på hvor stor afstanden mellem internationale organer og de nationale befolkninger er ved at blive, er rapporten ganske illustrativ.

Mit gæt er, at rapporten vil vise sig mere effektiv til at underminere en i forvejen vaklende tillid til Europarådet og dets stadig mere politiserende og aktivistiske menneskerettighedsdomstol specifikt og internationale samt overnationale organisationer generelt, end den vil være til at adressere intolerance i Danmark.

225 kommentarer RSS

 1. Af Kim Kaos

  -

  Det vist på tide vore veje skilles – Europarådet bliver mere og mere verdensfjernt og blander sig i ting de slet ikke skal blande sig i.

  Da Danmark var med til at stifte Europarådet var tiden en anden i Europa – og de store fælleseuropæiske idealer som pluralistisk demokrati og menneskerettigheder samt at hjælpe medlemsstaterne i deres økonomiske og sociale udvikling kunne alle samles om.

  Nu er Europarådet blevet en klub hvor bedrevidende Jens Rohde-typer begynder at belærer stater som Danmark hvordan de skal agere i forhold til dem muslimske invasion og at det er vores pligt at nedbryde vores velfærdssamfund for at give plads til kriminelle arbejdssky migranter og deres religion.

  Det er utidigt, at Europarådet bruger ressourcer på og blander sig i et internt dansk anliggende Europarådetburde fokuserer på de grove menneskerettighedskrænkelser, der finder sted i lande som Rusland og Tyrkiet fremfor om flygtninge og indvandrere skal have flere rettigheder, penge og andre ressourcer, og så på samme tid indskrænke vores ytringsfrihed.

  De sidste 15-20 år har de blandet sig mere og mere i hvordan vi skal håndtere strømmen af migranter og har ved flere lejligheder angrebet Danmark for ikke at straffe flere efter racismeparagraffen – med andre ord de angriber en af vores kerneværdier: ytringsfriheden.

 2. Af Susanne Mikkelsen

  -

  Rolig nu, DF mener jo, at der SLET ikke kan spares på de offentlige budgetter, allerhelst skal de forøges.

  Pengene skal jo gå til noget…

  Hvis du mener, at indlægget indeholder ironi, er du ikke helt forkert på den.

 3. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Man kommer ikke uden om at indvandrerproblemerne er jer borgerlige og højreradikale 100% skyld.
  I interessere jer kun for velfærdsforringelser og løndumping. Hvilket indvandrer fungere ypperligt til.

  Lad os opsummere jeres skyld.

  Schlüter startede lavinen med verdens mest indvandrervenlige lov.dk skulle redde hele verden og Danskeren skulle løndumpere og velfærdsforringes til elitens fordel i top 1%.

  Vi mere end fordoblet antallet over 10 år end under Nyrups 10 år.

  lavko kom så nu og har mere end fordoblet antallet af asylmodtagere på 2 år end Thorning på 4 år. I alt er 200.000 nye indvandrer kommet på 2 år da fadbamsen og de kom til fadet uge.

  Hvis den frafaldne ønsker en stram udlændingepolitik må han stemme rødt igen.

 4. Af Niels Larsen

  -

  Vi vil ikke længere lade os kue – læs: vi vil ikke længere affinde os med at muslimerne får den mindste særstatus i dette samfund.

  Tværtimod vil vi med stedse stigende kraft forlange, at de indordner sig under danske normer.

  Og vi vil kræve, at deres afskyelige kvindevillatelte og -tørklæder forbydes.

 5. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Mikkel Andersson

  “Mit gæt er, at rapporten vil vise sig mere effektiv til at underminere en i forvejen vaklende tillid til Europarådet og dets stadig mere politiserende og aktivistiske menneskerettighedsdomstol specifikt og internationale samt overnationale organisationer generelt, end den vil være til at adressere intolerance i Danmark.”

  Hvordan adresserer du selv denne intolerance?

 6. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  “AF SUSANNE MIKKELSEN – 16. MAJ 2017 15:04
  Rolig nu, DF mener jo, at der SLET ikke kan spares på de offentlige budgetter, allerhelst skal de forøges.”

  Ja de hører til i rød blok og R i blå. Det nuværende system giver ingen mening. Den nære S-DF regering rummer muligheder for en stram udlændingepolitik.

 7. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  “AF SUSANNE MIKKELSEN – 16. MAJ 2017 15:04
  Rolig nu, DF mener jo, at der SLET ikke kan spares på de offentlige budgetter, allerhelst skal de forøges.”

  Ja de hører til i rød blok og R i blå. Det nuværende system giver ingen mening. Den nære S-DF regering rummer muligheder for en stram udlændingepolitik…

 8. Af Niels Larsen

  -

  NIELS JUUL HANSEN

  Den rapport bør ganske enkelt mødes med total afvisning.

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Det tror jeg også, at Inger Støjberg og regeringen møder den med.

  Intet nyt under solen.

  Jeg savnede såmænd bare Mikkel Anderssons egen løsning på den intolerance, han skriver om.

 10. Af Frank Wulff

  -

  Wow.
  Mikkel A. tager 2 ud af 24 henstillinger og på baggrund herfra sabler hele rapporten ned.

  Det korrekte er at tage de 24 henstilinger punkt for punkt og komme med argumenter for/imod.

  Og så til sidst komme med en generel stillingtagen til rapporten.

  Det som Mikkel A. har foretaget er det man kalder cherry-picking.

 11. Af P Christensen

  -

  Nu har naive vælgere i 40 år tilladt politikere at importere bistandsklienter til Danmark.

  Det eneste overskud det skaber, er i antallet af sagsbehandlere,
  hvilket i sagens natur også er en udgift der bidrager til vort lands dødsspiral.
  I dag har vi verdens dyreste discountsamfund.

  Danmark har 2 former for ulandsbistand.
  Den officielle samt den alt for store andel af indvandrere der render rundt
  heroppe og modtager passiv forsørgelse, arbejder sort mv og sender
  penge hjem.

 12. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Mikkel Anderssons indlæg er et ekstremt frastødende og politiserende partsindlæg, der alene understøtter højrefløjens perverterede islam- og fremmedhad og hævder, som hævdes at være folkets ønske. Intet kan være mere forkert. Folket er ikke blevet spurgt. Det bliver vi aldrig.

  Europarådet har gjort, hvad rådets opgave er. Det påpeger overtrædelser og afvigelser fra de konventioner og regler, der er vedtaget og gældende for medlemslandene, samt kommer med anbefalinger til ændringer og opstramninger, hvor et land er kørt af sporet.

  Og Danmark er røget af sporet. Mikkel påkalder danskernes ret til at dyrke fremmedhad og racistiske tilbøjeligheder uhindret i Danmark. Det har ingen lov til at blande sig i. Dette uhyggelige budskab er så sygt, at det må afvises, hvis vi vil sund fornuft.

 13. Af Niels Larsen

  -

  FRANK WULFF

  Uanset hvordan de øvrige punkter i rapporten er, så gør de fremhævede punkter den helt uantagelig – og beviser, at der er tale om 1) bestillingsarbejde fra det danske menneskerettighedshalløj og 2) en yderst farvet rapport uden mindste værdi som beslutningsgrundlag.

  Den kan højst anvendes som optænding under grillstarteren.

 14. Af Svend Jensen

  -

  Rapporten er kun den naturlige konsekvens af Elitens fejlslagne projekt med at inkorporere muslimske folkemængder blandt de europæiske plebejere.
  ECRI’s rapport tjener til at flytte aben (=destruktiv muslimsk invasion) over på befolkningernes skuldre. Eliten har en gang for alle vedtaget, at Eliten aldrig tager fejl.
  Europæerne SKAL integreres med totalt kulturfremmede, fjendtligt indstillede folkeslag; også selv om europæerne under processen enten bliver udryddet eller tvangskonverteret til den islamiske lovreligion.
  Eliten har ingen logisk begrundet anledning til at lokke og true almindelige europæere til at acceptere den snigende islamisering. Alene i Danmark beløber udgifterne til Elitens debile mislykkede projekt sig til årlige udgifter på 30 milliarder ~ 1 Storebæltsbro om året.
  De fleste danskere vil nok foretrække at der bygges for de 30 milliarder om året, frem for at investere det gigantiske beløb i import af sociale tabere fra den islamiske verden.

 15. Af Kim Sørensen

  -

  Pas nu på de ikke bliver meldt til Stas….jeg mener, East StratCom Task Force, hr. Andersson.

  Them’s fightin’ words ‘round these parts 🙂

 16. Af Morten Andersen

  -

  Man tror jo ikke sine egne øjne, når man læser dette. Ved Europarådet overhovedet, at de stort set ingen troværdighed har tilbage, og at danske politikere af den grund er bedøvende ligeglade med deres rapport? Interesserer det dem?

 17. Af Benny Benny

  -

  “flygtninge og indvandrere skal have flere rettigheder, penge og andre ressourcer, mens ytringsfriheden bør indskrænkes.”

  Så behøver vi ikke at sige mere.

 18. Af Jan Petersen

  -

  “Ny racismerapport er et rabiat politisk partsindlæg” – ja, naturligvis er rapporten det. Hvad havde man ellers forventet af en femte kolonne virksomhed med titlen – “Europarådets Kommision mod Racisme og Intolerance”?

  Hvad med at rette kritikken mod Saudi Arabien og andre mellemøstlige islamiske diktaturstater? Der er mere end rigelig at tage fat på – af kritik!

 19. Af Niels Larsen

  -

  Så er den ged barberet. 🙂

  http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9581764/stoejberg-retter-ikke-et-komma-efter-kritik-fra-komite/

 20. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  “Det som Mikkel A. har foretaget er det man kalder cherry-picking”

  Naturligvis! Således operere populister mm. De da bruger dicideret falske statistikker-se støvring fx. Som nægter alt modstand ytringsfrihed. Den selektive brug af materiale er et speciale i den frafaldne og Støvring.

  “Folket er ikke blevet spurgt. Det bliver vi aldrig.” JWM

  Naturligvis på sin plads at spørge befolkningen og derefter følge dens ønsker. Med alle dens nuancer af indvandring. Polakker, muslimer, jøder,asiater, afrikanere , vestlige mv. Hvem vil vi have? Lad danskerne bestemme og ikke plutokrati tilhængerne i Folketinget.

  Men vi får aldrig så meget demokrati da vi er et plutokrati og top 1% er godt tilfreds med nye løndumpere og velfærdsforringere. Skaber nemlig et Engelsk-Amerikansk samfund. Hvilket hele tiden har været målet.

 21. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Svend,
  Du , som de andre højreradikale har kun muslimer på hjernen. Den østlige, afrikanske, asiatiske og vestlige koster også danskeren dyrt i frataget arbejde.

  Ja selv den skandinaviske.tusindvis af nordmænd, svenskere og islændinge studere her med dansk su.langt mere end i deres hjemland. Arbejder her også, da vi har Europas anden højeste reelle mindsteløn. Få danskere går den anden vej på nær mht. Norge og højtuddannet. Hvilket igen betyder braindraining fra DK.

  Det hele er fallit.

 22. Af Maas Andersen

  -

  De kan gøre hvad de vil. Jeg er ikke medlem af EU.

 23. Af Flemming Lau

  -

  Igen viser Jørgen Villy Madsen sit antidanske og udemokratiske sindelag. Danmark ligger stadig i den absolutte bund, hvad racisme angår. Andersson afsløre blot, hvad ECRI er…! Et sygeligt organ uden et folkeligt mandat, med eneste formål at svække nationalstaternes suverænitet. ECRI har absolut intet at skulle bestemme i Danmark! Det er sund fornuft.

 24. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Danmark bliver aldrig spurgt mht. Indvandringen, dens størrelse, hvorfra mv.

  Hvis vi bliver spurgt vil det blive med et dundrende flertal for stramninger hele vejen igennem.ikke borgerlige populisme “stramninger” som fratagelse af smykker, men af love mht. Pas og ophold overhovedettaget.

  Det er aldrig gået op for den højreradikale fløj i DF at de er blevet taget ved næsen i 30 år snart. Og at der aldrig er kommet flere end under DF’s støtte til borgerlige regeringer?

  Alle de falske uafbrudte blogindlæg her i b om at blå står for en stram udlændingepolitik, er den skinbarlige falskhed.
  Rent ævl for at eliten bevarer magten med df mandater. Står df for en stram indvandring? Jeg tvivler.det modsatte er sket under deres støtte til V.

 25. Af Jens Petersen

  -

  @NIELS JUUL HANSEN

  Hvad er det for en intolerance du gerne vil til livs?

  Er det imamer det vil slå jøder ihjel du er modstander af?
  Er det indvandrergrupper der forsvarer terrorister du vil adressere?
  Er det Zenia Stampe typen af intolerance?
  Er det demokratiet du vil til livs?
  Er det intolerancen overfor kvinder der ikke ønsker at være mandens ejendom?
  Er det tolerance overfor de mænd der vil eje kvinder du ønsker?
  Er det tolerance af nedværdigelse af vestlige kvinder?

  Det er utroligt som venstrefløjsracister tror at andre folkeslag er så ubegavede og mindreværdige at racistiske hvisde mænd og kvinder skal tage dem i forsvar uanset adfærd!

 26. Af Maas Andersen

  -

  Jeg har virkelig ondt af dig.
  Jeg tænkte engang som dig men efter 7 umotiverede overfald på mig og min familie har jeg nu set hvad vores tossegode opførsel afstedkommer. Vi har absolut ingen ansvar for fejlslagne stater og deres overskudsbefolkning. Vi løser aldrig de store problemer der er opstået i de sidste 30-40 år ved at importere flere af dem. Hvori består logikken?

 27. Af Thoma.s Borgsmit

  -

  Jeg har lagt en kæmpe lort i lokummet!!!!
  Hvor mange her på bloggen har skidt en giraf som jeg?
  Hvorfor smager kartofler af ko?
  Jeg hader banksvin og skolelære. Et banksvin tog røven på mig og en skolelære tog mig hårdt bagfra!!!!! Svin siger jeg bare!

 28. Af B H Sørensensen

  -

  Vi kan ikke bruge den rapport til noget – begrænse ytringsfriheden give flere penge og rettigheder til flygtninge- hvad tænker de dog på ? Er det Jens Rhode der har været en af penneførerne på rapporten.
  Nu må det være nok med det europæiske Utopia der udstiller parlamentets beslutningstagere så fjernt fra de befolkningsgrupper de skulle repræsentere.

 29. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  “Det er utroligt som venstrefløjsracister tror at andre folkeslag er så ubegavede og mindreværdige at racistiske hvisde mænd og kvinder skal tage dem i forsvar uanset adfærd!”

  Det er langt mere utroligt at det ikke er gået op for die dumme df’en endnu, at deres parti over 30 år har garanteret endnu flere indvandrer under deres mandater i blå end hvad røde regeringer har præsenteret. Generelt det dobbelte faktisk.

 30. Af Richardt Sørensen

  -

  Ikke alle de forbud !!! Sende dem hjem til muggi-land der er kriminelle, så er resten advaret.

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  Mikkel Anderson, dette indlæg, THOMA.S BORGSMIT – 16. MAJ 2017 18:38, er med garanti ikke af Borgsmidt — læg mærke til forskellen i navnet — men at den person, der tidligere har optrådt på din blog med sine fækalier. Han overtræder vel samtlige regler for, hvordan man skal opføre sig på Berlingske blog.

  Vil du virkelig finde dig i det?

  Og så lige: Jeg har ikke set rapporten i sin helhed og vil derfor ikke kommentere dit indlæg. Jeg ved derfor ikke, om det er tendentiøst eller korrekt refereret.

 32. Af J. Hanse n

  -

  Mikkel Anderson.

  Hvis du læste udenlandske seriøse aviser.
  Så ville du vide, at Danmark idag regnes for et fremmedfjendsk, racistisk, krigsliderligt og islamfobisk lille land.
  Nogenlunde ligesom Ungarn.
  At danskerne i henhold til Mikkel Anderson mister tilliden til internationale organisationer.
  Det må Mikkel Anderson tage som en kompliment.
  Det er jo sådan set Mikkel Andersons, og hans ligesindede på den yderste højrefløjs, fortjeneste.
  Det er jo den slags demagoger og populister i Danmark får deres betaling for.

 33. Af Jan Petersen

  -

  Og hvilke er så de – udenlandske seriøse aviser, der omtaler Danmark – som et fremmedfjendsk, racistisk, krigsliderligt og islamfobisk lille land? Et par link til disse medier og artikler vil da være OK 🙂

 34. Af Jan Petersen

  -

  @ NIELS PETER LEMCHE – 16. MAJ 2017 20:01

  I øvrigt meget enig. Bortset fra det, så har jeg ikke meget tilovers for Borgsmidt. Han er selv en sølle debat figur. Men man skal ikke bruge åbenlys falske afsender navne. Men synd debatter ødelægges af tomhjerner. Burde være meget enkelt at styre !

 35. Af Niels Peter Lemche

  -

  JAN PETERSEN , enig, at det skulle være enkelt at styre. Desværre er der ikke meget, der tyder på, at blogskriverne egentlig interesserer sig for indholdet af diskussionerne. Jo, Støvring kan godt finde på, at give sit besyv med.

 36. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEM CHE – 16. MAJ 2017 20:01

  Enig.
  Indlægget er næppe skrevet af Borgsmid t.
  Borgsmidts indlæg er normalt langt mere syge, perverse og svinske.
  End det muligvis falske indlæg.

 37. Af Torben Jørgensen

  -

  Tak for dette blogindlæg. Meget oplysende.
  Hvorfor mon problemer med islam/invandring og integration, ikke må beskrives negativt? Det er det jo i en hel del tilfælde. Må der så heller ikke siges noget positivt i de tilfælde hvor der sker en gnidningsfri tilpasning i Europa?

 38. Af Niels Peter Lemche

  -

  Men i øvrigt er det egentlige interessante punkt alle disse resolutioner fra sådanne råd, inklusive et utal fra FN, hvor en lille gruppe, der sidder omkring et bord kloger sig på alle andres bekostning. Det er ganske tydeligt, at der er bestemte grupper har fundet en måde at gøre sig opmærksomme på. Tænk bare på Saudiarabiens placering i FNs kvindekommission (eller hvad den nu hedder). Det er vel i det tilfælde nærmest sabotage. Men det siger ikke så lidt om den moralske deroute i vesten, at det får lov til at fortsætte og snarere hele tiden forstærkes. Hvis vestens undergang kan skimtes ude i en ikke for fjern fremtid, har det ikke noget med økonomi at gøre, men er resultatet af denne deroute,. hvor man ikke tør stå op for sine egne idealer.

  Derfor var Churchill måske det 20. århundredes største statsmand, fordi han i 1939-40 turde, da alle andre faldt til patten. Tænk hvor vi havde været, hvis England bare havde lagt sig ned på ryggen efter Frankrigs fald!

  Hvor er nutidens Churchill?

 39. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Larsen

  Var jeg hurtigere ude end JP?

 40. Af Niels Svendsen

  -

  Europarådet er simpelthen en skandale og med til at fremme mistroen til EU. Et land er dekadent i den udstrækning det underminerer egne interesser.

 41. Af Niels Svendsen

  -

  Europarådet er simpelthen en skandale og med til at fremme mistroen til EU. Et land er dekadent i den udstrækning det underminerer egne interesser.

 42. Af Jan Petersen

  -

  Der er formentlig en dybere årsag til, at man placerer notoriske diktaturer(f.eks Saudi Arabien) som “beskyttere” af menneske- og frihedsrettigheder. Et kendt Franklin D Roosevelt citat – “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

 43. Af Svend Jensen

  -

  @LIS–BETH SØREN–SEN – 16. MAJ 2017 18:09
  Det kan være svært at argumentere mod overfladiske meninger uden substans, som LS bare fyrer af for at simulere intellektuel.
  Den kongeligt autoriserede, statsligt garanterede statistik siger klart, at udgifterne til ikke-vestlige indvandrere ligger på omkring 30 milliarder årligt. Vestlige og fjernøstlige indvandrere derimod giver overskud.
  Hvis LS ikke engang gider checke fakta og finde sine argumenter fra den virkelige verden, spilder hun både sin egen og andres tid.
  Start med et begynderkursus for ordblinde samt et kursus i opstilling af ord, således at ordene formulerer en logisk sammenhængende sætning.
  Det vil fremme kommunikationen.

 44. Af J. Hanse n

  -

  AF JAN PETERSE N – 16. MAJ 2017 21:04
  “Der er formentlig en dybere årsag til, at man placerer notoriske diktaturer(f.eks Saudi Arabien) som “beskyttere” af menneske- og frihedsrettigheder. ”

  Hvad mener Jan Pet ersen?
  Slyngelstaten Saudi Arabien er Danmarks tætte og trofaste allierede i de unødvendige krige imod sekulære lande i den muslimske verden.
  Som aldrig har udgjort en trussel imod Danmark.
  Og den danske kongefamilie har tætte forbindelser til kollegaerne i Saudi Arabien.
  Vi skylder Saudi Arabien en stor respekt.
  Danmark og Saudi Arabien har fælles værdier.

 45. Af Thoma.s Borgsmit

  -

  Jeg er Thomas Borgsmit’s fætter fra Marokko. hvor resten af familien kommer fra!
  Vi kan som fætter godt lide når man har lagt en kæmpe dej og praler med det. Den er stor, så når jeg kan lægge en så stor dej må jeg som person også være stor!
  Niels Peter Lemche kan du sige mig som en god ven til min fætter, hvorfor kartofler smager af ko?
  Thomas siger, at du ikke kan lægge en giraf, men snarer en gråspurv uden vinger!
  Et pølsehorn uden pølse!!!

 46. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Lemche
  Det nærmeste man kan komme Churchill i dag er naturligvis Putin. Han står fast på, at han under ingen omstændigheder vil bøje sig for USA og Nato uanset, hvor mange sanktioner han påføres, eller hvor mange militære installationer USA placerer op ad Ruslands grænser i Natos evindelige aggressive inddæmnings- og ekspansionsforsøg.

  Putin er en sand helt, der uanset en overvældende overmagt nægtede at underkaste sig og Rusland til slaveriet i ondskabens imperium. Alle frie mænd og kvinder bakker ham op i disse afgørende tider. Han stod ligeså urokkelig fast overfor USA’s CIA i Ukraine som Churchill gjorde, da Adolfs SS truede England. Lad os hylde ham efter fortjeneste.

 47. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt vil blot et par links til disse “seriøse aviser” sgu være OK. Hvis du kan finde nogen? 🙂

  “AF J. HANSE N – 16. MAJ 2017 20:06
  Mikkel Anderson.

  Hvis du læste udenlandske seriøse aviser.
  Så ville du vide, at Danmark idag regnes for et fremmedfjendsk, racistisk, krigsliderligt og islamfobisk lille land.”

 48. Af Jan Petersen

  -

  Men der er formentlig en dybere liggende forklaring på, at f.eks Berlingske blogs lader almuen karte rundt i blinde og møge hinanden til personligt – uden en debat styrer. End ikke professionelle debattører er i stand til at debattere – uden en debat styrer. Men når almuen gør det, kan de bare udlægges som totale idioter. Og muligvis er det egentlig intentionen – who knows? Gratis harmløs underholdning 🙂

 49. Af Maria Due

  -

  “Europarådet er simpelthen en skandale og med til at fremme mistroen til EU”

  Rådet har ikke noget at gøre med EU og er stærkt belastet af at have den fanatiske socialdemokrat Thorbjørn Jagland som formand. Det var også Jagland, der som formand for den norske Nobel komité sørgede for at tildele Obama fredsprisen, der siden hang som en møllesten omkring halsen på modtageren. Jagland er norsk på den der karakteristiske måde på grænsen af rablende vanvid, hvor folk føler, at det er deres kald at dømme andre. Det var min norske lægesvigerfar, der første gang gjorde mig opmærksom på typen, og siden er jeg stødt på adskillige af samme slags. De, der har læst eller set Henrik Ibsens “Brand”, ved, hvad jeg mener.

 50. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Svend Jensen

  Jeg ubelejlige mig normalt ikke til at besvare højreradikale, da de ikke evner at forstå sammenhænge. At de har stemt på det indvandrervenlige df parti -hvis mandater over 30 år har indført en halv million indvandrer-uden at blive klogere eller forstå Danmarks statistik,, beviser jeres tmpet indsigt til virkeligheden.

 51. Af Henning Svendsen

  -

  Nu har jeg læst indlægget fra Borgsmidt igennem flere gange og undre mig over at han også har kendskab til Afrikas dyreverden
  Men Lemche løber man ikke om hjørner med han opdager et manglende bogstav og konklusionen er klar !-en falskner er på spil.
  Og jeg må nok give Zlemche ret – der er nogen som har smit et bogstav væk -hvornår lærer de tumper at stave??

 52. Af Jan Petersen

  -

  ” der er nogen som har smit et bogstav væk” – en fed joke, ironi eller bare problem med at stave? 🙂

 53. Af Jens Ellekær

  -

  Når jeg oplever dagens antiracister, deres tænken og handlen, er jeg tilbøjelig til – med henvisning til en berømt tale fra 1963 – at udbryde: “I dag, i frihedens verden, er det stolteste pral: Ich bin ein Rassist!”

  Og så er jeg nødt til at spørge bloggist Mikkel Andersson: Er der ikke sket en beklagelig forveksling? Det kan næppe være Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance, der står bag den omtalte rapport. Det må i virkeligheden dreje sig om en rapport fra OIC, Organization of Islamic Cooperation. Det vil virkelig glæde mig, hvis du vil sørge for, at der bliver bragt en korrektion til dit blogindlæg.

 54. Af Jan Petersen

  -

  @ JENS ELLEKÆR – 16. MAJ 2017 22:48

  Det usammenhængende ævl fatter jeg i øvrigt ikke en meter af 🙁

  Forklar dig venligst lidt nærmere, please 🙂

 55. Af Jens Ellekær

  -

  Åh, JØRGEN VILLY MADSEN, når jeg nu løber blogkommentarerne igennem, så springer dit navn atter i øjnene.

  Du er og bliver dog en gammel nar – eller udtrykt mere høvisk, og med henvisning til Sigurd Hoel: Du er en selvbedrager og tilhører som sådan den forrige generation (eller snarere generationen før den). Du drømmer åbenbart stadig om, at sovjetrusserne havde befriet Danmark i 1945 og indsat et folkedemokrati under kammerat Aksel Larsen. Nu blev det så, til din græmmelse, den vestlige alliance af briter og amerikanere (der var vist nok også nogle franskmænd med) som ikke befriede Danmark fra den nazistiske besættelse, men blot erstattede denne med en kapitalistisk besættelse, der har varet frem til i dag.

  Nu håber du så, at Putin vil træde i Stalins sted og realisere den længe udsatte befrielse af Danmark. (Du kan i første omgang rejse over til balterne og snakke med dem om udsigterne til deres befrielse, hvis Putin, som i din kommentar “er en sand helt”, skulle rykke ind.)

  Og skulle Putin nu ikke gøre sig den anstrengelse at anbringe Pernille Skipper i spidsen for en dansk folkerepublik, så sætter du åbenbart din lid til en islamisk invasion, der vil kunne realisere Europarådets ambitioner for orden og god tone i det danske samfund.

  Jørgen Villy, du er patetisk.

 56. Af Thoma.s Borgsmit

  -

  Nej nej der mangler ikke et bogstav.. Thomas hed i virkeligheden Tamas og Borgsmidt, Barkebak på Marokkansk, men han vil være en hvid dansk og derfor et ekstra bogstav.. For helvede, er alle danske så dumme?
  I Marokko må man ikke være så dum, det er forbudt, for helvede..
  Hvorfor kan ingen sige mig, hvorfor kartofler smager af ko?
  Er Niels Peter Lemche en buksetrold? Et pølsehorn uden pølse? Thomas siger Ja ingen horn, ingen pølse!

 57. Af Lis--beth Søren--sen

  -

  Ja. Putin, Trump, Stalin, churchill har alle det til fælles at de førte -føre-en fascistisk politik. Lenin var god nok dog.

  At JWM, JP m.fl. elsker Putin og hans drab på hundredvis af journalister, bøssehad mv. Siger ikke så lidt. Og en skuffende mening af den ellers ypperlige saglige jwm.

  Hvis Ellekær havde magt som agt dog, sad vi med en nazi som leder af DK. Aksel Larsen var en vidunderlig mand og ændret mening mht. Stalin som resten af venstrefløjen da hans overgreb kom for lyset. Som fx. Socialisten George Orwell som i 1984 beskrev det helvede, som Ellekær ønsker sig sat over os.

  Socialismen er fremtiden.og eneste der kan redde Verden.

 58. Af Jan Petersen

  -

  LIS–BETH SØREN–SEN – hvordan kan det junk navn overhovedet smutte igennem Berlingske retningslinjer?

 59. Af Edward Taraszkiewicz

  -

  Prøv at bruge en eftermiddag, eller hvor lang tid du end holder til det.
  Jo mere man læser, jo mere man graver jo mere står det SOLE klart :
  Det gjorde det allerede for mig , da jeg hentede maastricht traktaten og læste citat :
  “alle national stater skal nedbrydes”.
  Renovering af Istanbul`s kloarker !
  Badeland i Marocco,
  HIppies projekt med at lave tomater i SAUDI ARABIEN
  Gå igang med , at læse .
  Det er TUNG læsning .

  Det er en flok for mest ikke folke valgte fjern kultur utopister, der er af hjertet !! er overbevist om , at ALLE dyrene mødes i skoven om natten for at lege.

  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en

  Danmark skal UD af EU ASAP
  ps. Jeg kender mange mennesker og har ALDRIG mødt 1 eneste der ønsker andet en EF og har i årevis spurgt om nogen bare kender 1…. INGEN 0 – nix

 60. Af Edward Taraszkiewicz

  -

  “De Danske forebehold” og min bare
  XXXX EU 160517
  Immediate follow up is needed in the following areas:
   The Member States which have not yet resettled under the ongoing EU level schemes
  (Bulgaria, Cyprus, Greece, Croatia, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia)
  and those who have not reported any progress and are still far away from reaching
  their targets (the Czech Republic, Denmark, Portugal) should immediately step up
  their efforts to reach their commitments

  As of 12 May 2017, 16,163 people have been resettled to 21 States (Belgium, the Czech
  Republic, Denmark

 61. Af Edward Taraszkiewicz

  -

  * Jeg glemte at skrive “ALT sammen for dine skatte penge” !
  EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE
  Kaldet “Olaf”
  Her er deres “succes” historier, vi lever virkelig i gale tider :
  http://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/success-stories_en
  Sagen som de Kbh. kultur radikale maxister trak over hr. Morten Messerschmidt…….
  Nemlig . Olaf
  Fugl PHØNIX ….!

 62. Af Hul igennem?

  -

  -Europa- gaab- rodet, åh hå hum hvor er det skideligegyldigt.
  Ævlebævle fra Junckers Congo..

  Giv dem ingen penge og ingen opmærksomhed.. de skal ties ihjel som Carsten Jensen og Trads og hende den tykke medieslut.
  Det er kun interessant for blyantsvingere i tv.

 63. Af Jan Petersen

  -

  Lige siden EF afstemningen i 1972 har projekt EU gået ud på – at eliminere nationalstater. I øvrigt en tro kopi af såvel nazisme, fascisme som kommunisme. EF/EU er oprindelig et nazistisk projekt. På det tidspunkt hed det blot Neuropa. I dagens verden er så Neuropa koblet op på Koranen, Islam og andet vederstyggelig junk. Men mixturen er stadig den samme – en psykopat anstalt – hvor navnlig politiske psykopater har stort set frit spil på alle hylder. Toppen af psykopat pyramiden er pædofile. Det er de egentlige magthavere!

 64. Af Edward Taraszkiewicz

  -

  I sover mens …VI I årtier ! samarbejde med den danske se hvad komme. ..
  VI er mere end klar
  https://www.youtube.com/watch?v=A8N2W74AULc

 65. Af - Niller

  -

  Og nu til et helt andet og påtrængende problem som skyldes de åbne grænser i EU.
  Nemlig alle de tilrejsende fra især Rumænien hovedsagligt romaer der kommer hertil for at berige sig ved betleri og tyveri.
  De slår sig ned i parker og tomme industribygninger uden adgang til de mest basale toiletfaciliteter hvilket områderne også bærer præg.
  Seneste eksempel er fra København hvor Trinitatis kirkens udeområde bliver brugt som toilet, og i et omfang så kirkens personale bliver vaccineret mod smitsomme sygdomme som de kan risikere at pådrage sig når de dagligt må fjerne menneskelig afføring fra kirkens område.
  Dette svineri er uholdbart og skal stoppes helt, det er ikke nok at politiet bortviser dem fra et område for efterfølgende at konstatere at de slår sig ned i et andet.
  Og at begynde at servicere disse mennesker efter deres behov vil bare betyde en yderligere tilstrømning hertil.
  Så politisk handling er mere end påkrævet også på dette område-

 66. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Mikkel Andersson, du gjorde det igen: Lod din blog kapre af et talende “lokum”.

 67. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, Mikkel Andersson, du gjorde det igen: Lod din blog kapre af et talende “lokum”.

 68. Af Svend Jensen

  -

  @LIS–BETH SØREN–SEN – 16. MAJ 2017 21:50
  Sidste bogstav for danske verber i nutidsform er altid et ‘r’ – f.eks. Jeg smiler, du hopper, vi løber.

  Flertalsformen for substantiver dannes ved at tilføje ­e, ­r, ­er til stammen eller er uden endelse – f.eks. invandrere, klienter, hjernedøde, muslimer.
  Er det virkelig så svært at lære???

  At DF har forårsaget indvandring af 500.000 udlændinge kommer som en overraskelse for de fleste normale mennesker. Kan LS fremvise belæg for sin påstand, udover at det føler hun?

 69. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Selvfølgelig bliver danskerne rasende, når laverestående racer kritiserer os for at være racister. Alt anden ville være for underligt. Europarådets rapport er ikke en racismerapport, men det nedsættende udtryk er med til at trække debatten ned på et niveau, hvor selv det mest primitive individ kan være med, som vi kan se det her. Det er en fantastisk manipulering af umodne mennesker, men vi har ytringsfrihed, så det må vi leve med.

  Rapporten gør spagfærdigt opmærksom på, at hvis vi ikke slipper af med nogle af vore mest utiltalende tilbøjeligheder, risikerer vi – og Europa – at miste eksistensberettigelse. Verden omkring os vil ikke i længden acceptere et fremmedfjendsk, homofobisk Europa der dyrker sine herskerdrømme.

  Europa er truet fra alle sider og ikke uden grund. Fra vest truer den angloamerikanske militarisme, fra øst asiatisk ekspansionisme, fra syd tyrkisk/islamiske fundamentalisme og afrikansk indvandring. Hvis Europa ikke ændrer kurs og blot fortsætter de evindelige indbyrdes stridigheder vil disse 4 uhyggelige monstre sammen knuse den europæiske kultur – og den ville ikke være værd at forsvare.

 70. Af Niels Larsen

  -

  JØRGEN VILLY MADSEN: “Selvfølgelig bliver danskerne rasende, når laverestående racer kritiserer os”

  Racist! 🙂

  Men du har da for øvrigt ret.

 71. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  Svend ,Hvad er muslimaer? Nar.

  Ja Det kan jeg. 200.000 er kommet blot de sidste 2 år. De er naturligvis ikke alle blevet statsborgere. For det er ikke den decideret betydelse af indvandrer.

  Lokummet startet af Svend, Jan og Lemche.

 72. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  Svend ,Hvad er muslimaer? Nar.

  Ja Det kan jeg. 200.000 er kommet blot de sidste 2 år. De er naturligvis ikke alle blevet statsborgere. For det er ikke den decideret betydelse af indvandrer…

  Lokummet startet af Svend, Jan og Lemche.

 73. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  Svend ,Hvad er muslimaer? N.ar.

  Ja Det kan jeg. 200.000 er kommet blot de sidste 2 år. De er naturligvis ikke alle blevet statsborgere. For det er ikke den decideret betydelse af indvandrer…

  Lokummet startet af Svend, Jan og Lem.che.

 74. Af happybrexit heimlich

  -

  Alle Fake News om Trump er meget traettende. Det er vel for F.nden godt hvis USA åbner op for relationerne til Rusland. Så kan vi måske endelig få en ende på Syrien kriget, til hvilken EU har bidraget på en meget bemaerkelsesvaerdig og lidet tillidsindgivende måde.
  Så EU og mutter Merkel, stram op! I skaber en maengde krige som er grobund for terrorisme og hold så op med at hakke på Trump, -han er minsandten den eneste statsmand af jer alle. Små mors (Merkel) grise.

 75. Af ole hansen

  -

  Hvorfor er mit saglige og sobre indlæg fra ca. kl. 21 igår stadig ikke med? Var der for megen kritik af EU og de mange skandaløse velfærds- og sundheds”reformer”. Der blev kvitteret for modtagelsen!

 76. Af Erik hømmer Larsen

  -

  “Ja, Mikkel Andersson, du gjorde det igen: Lod din blog kapre af et talende “lokum”.”
  Fuldstændig korrekt Niels Peter Lemche så kan du ikke smutte over på Uffe’s blog så vi andre kan få skyllet ud i lokummet for dine stupide spørgsmål og svar..
  Please pretty please with sugar on top….. Gør verden en stor tjeneste og bliv over hos Uffe sammen med idioten borgshit.
  Mange Tak

 77. Af Jørgen Jensen

  -

  Det f ilt e r man har sat på, fungerer højst besynderligt. Røde støjsendere og talende lokummer får lov til at ødelægge debatterne, mens fornuftige og afslørende indlæg blokeres og “forsvinder” igen og igen. Hvorfor undergraver avisen sin egen troværdighed?

 78. Af ole hansen

  -

  Skal man være radikal ekstre mist for at sætte noget på her? Eller hvad foregår der? Og hvorfor meddeler jeres server hele tiden at jeres net-side ikke fungerer? Opgiver at sætte indlæg over fem linjer på. For ytringsfriheden knægtes systematisk.

 79. Af Ulla Nielsen

  -

  Det virker, som om racisme er et meget begrænset problem i Europa, når Kommissionen mod Racisme kan finde tid til at beskæftige sig med forhold, som helt indlysende ikke har med racisme at gøre. Hvem betaler for denne form for beskæftigelsesterapi, eller rettere, hvor stor en del af europæernes udgifter til skat kunne være blevet sparet, hvis man afskaffede dette øjensynligt overflødige organ?

 80. Af Jørgen Jensen

  -

  Jeg opgiver. Inva sionen og den hastige befolkningsudskiftning, den voksende kriminalitet, den udhulede velfærd og de rædsler der myldrer frem i hospitalssystemet er nærmest tabu. Vi lever virkelig i gale og perverse tider.

 81. Af Svend Jensen

  -

  @LIS-BETH SØREN–SEN – 17. MAJ 2017 10:44
  “Svend ,Hvad er muslimaer? N.ar.”
  “Ja Det kan jeg. 200.000 er kommet blot de sidste 2 år. De er naturligvis ikke alle blevet statsborgere. For det er ikke den decideret betydelse af indvandrer… ”

  Hvordan kan ovenstående svar udgøre et bevis for LS’s påstand om, at DF er skyld i 5000.000 indvandreres ankomst til Danmark???

 82. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  Fordi andre godt forstår Danmarks statistik fra de sidste 30 år Svend. Logik for perlehøns.vi nærmere os 6 millioner nu nok næste år. Var ikke 5.5 da og danskernes andel falder derudover uafbrudt.

 83. Af jan ulrik friis

  -

  M ikkel A ndersson afslører her Europarådets deres destruktion af nationalstaten Danmark, intet hemmeligt i det, destruktionen af EUs nationalstater, at som det allerede nu er ved at ske, afgiver danskerne nu til fulde vores alle rettigheder, penge, ressourcer, og vores ytringsfrihed indskrænkes, danskerne får nu mundkurv på, elimineres til 4 rangs i eget land, vores undergang er og bliver grufuld!

  Det som M ikkel og helt til punkt beskriver er Europarådets ønske den fulde destruktion af Danmark, intet hemmeligt i det, udslettelsen det danske folk, vi står i vejer for et islamistiskt kalifat, Europarådets vanvids-vision ønske om et 3 rige i islamistisk multi-kulti, vold og knivstikkeri i koncentrat, et sådant 3 rige har ikke plads til det danske folk, vi er et offer for vores tid, vi er nu midt i denne vores etniske udrensning, for nu går det hurtigt denne Danmarks undergang, kommer på DVD!

 84. Af ole hansen

  -

  I bladet Tidehverv, maj 17, beskrives det hvordan EU er ved at udvikle sig til en totalitær stat der angriber åndsfriheden, demokratierne og nationalstaterne. Med frau mer kel, mog he ri ni og junc ker i spidsen føres europæerne mod barbariet, undergangen og massedøden.

 85. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nationalstaten er en totalitær, ensrettet politistat, hvor enkeltindividet er helt uden betydning. Det er uden tvivl den mest umenneskelige samfundsform nogensinde. Den er ikke den mindst ringe – den er den ringeste af alle tænkelige modeller.

  Hvis europæerne ikke magter at slippe diktaturerne og diktatorerne og i stedet indfører demokrati i kampen mod ulighed og for social retfærdighed er Europa fortabt og dens elimination uundgåelig. Ingen vil begræde det.

  Hverken kommunismen, socialismen, globalismen eller andre ismer kan knække Europa. Kun vor egen nationalistiske råddenskab har styrke til at aflive vores kultur, hvis der er noget tilbage. Det er næsten utænkeligt, når man læser indlæggene her.

 86. Af Niels Peter Lemche

  -

  Ja, hvis JVM ikke var en sådan gammeldags betonkommunist og for en tid glemte sit had til USA, så skulle man måske lytte til ham, bare et øjeblik. Nationalstaten har været det mest destruktive element i europæisk historie siden, begrebet opstod for lidt over to hundrede år siden. Det var på den ene side franskmændene, der havde brug for et nyt symbol efter, at de havde hugget hovedet af kongen og landet var ved at gå i opløsning i borgerkrig, og det var Preussen, der efter Napoleons totale sejr i 1806 havde brug for et nyt symbol for at bevare den smule, der var tilbage. Så kom “das Vareland” til, og gækken gik. Hvad det betød kan direkte aflæses af udviklingen på det militære felt, hvor man endnu under Napoleons første felttog så styrker på 30.000 mand i kamp. I 1809 ved Wagram var det 300.000 mand, ved Borodino noget lignende, efter at Napoleon havde sendt en halv million mand til Rusland i 1812. Ved Leipzig året efter var det en halv million mand. Nu skulle alle ud og slås og dø for fædrelandet. Før nationalstaternes opkomst i Europa var hærene ret små og generelt professionelle. Tabene i menneskeliv var derefter. Nu blev det værnepligtshære. Og det fortsatte lystigt til 1945, hvor behjertede mennesker omsider sagde, at det kunne være slut med det, og vi havde brug for en anden politisk organisering af Europa. Så de gik igang med forberedelserne til EU. Og vi har inden for EU haft fred siden til stor fortrydelse for alle galningene ude på ydrefløjede, der åbenbart stadig ikke har fået nok.

  Men selvfølgelig er JVM kommunist og tror stadig på den socialistiske internationale, så derfor er det altid lidt suspekt, selv når han siger noget rigtigt.

 87. Af Flemming Lau

  -

  Niels Lemche.
  En nationalstat med ambitioner, har været skyld i megen ulykke i Europa. Hvad var det der gjorde at Churchill anbefalede et EF, men udelukkede britisk deltagelse..?

  I ’92 forekom det mig at være en god ide at få organiseret en EU hær der bare spillede og som var langt bedre gearet til at tage imod amerikanske tropper, hvis det skulle blive nødvendigt. Idag 2017 og efter et år på bloggen er jeg i den grad blevet overrasket over, bla i hvor slem en forfatning vort forsvar er. Selv hvis vort lille land skulle få de farlige “ambitioner” så kan vi jo dårligt overkomme øen Hven! Det ser ikke meget bedre ud i vore nabo lande!

  Den trussel som nationalstatens ambitioner tilsyneladende udgør i EU støtternes optik, kan man vel med en vis ret hævde, er mange dobbelt hvis EU får held med at skabe en EU hær, efter devisen små børn, småt legetøj, store børn, større legetøj..?

 88. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Jeg er naturligvis glad for, at du kalder mig kommunist både med og uden beton. Selvom jeg havde foretrukket, at det var en lidt større begavelse, men tak alligevel – det er jo en borgerlig avis. Sagen er jo, at det er den slags små ting, der tæller, hvis min drøm om at få min buste på en fremtrædende plads i kommunismens “Hall of Fame” i Kreml.

  Jeg har faktisk fået tilsagn om en placering mellem Pol Pot, onkel Ho og Kim Jong Un, men ville gerne lidt nærmere den hellige treenighed: Marx, Lenin og Stalin. Jeg tror på, at jeg har en chance, og hvis du og dine noget specielle venner fortsætter med den lange række af titler som f.eks. beton-og ærkekommunist mv. og hvad I ellers kan finde på – I er jo ikke de mest innovative, for at sige det pænt – så skal det nok lykkes. På forhånd tak. Du vil ikke blive glemt.

 89. Af Niels Peter Lemche

  -

  FLEMMING LAU, mht. Churchill, aner det ikke. I 1940 gik han med på en idé fra de Gaulle om at slå England og Frankrig sammen, så Frankrig ikke kunne kapitulere alene, og i 1960erne, da England ville ind, nedlagde de Gaulle veto herimod. Så England kom først med, da de Gaulle var død.

 90. Af Birte Smith

  -

  Sikke en masse vås, man skal igennem for at kunne komme til at kommentere – vås i den forstand, at de fleste ikke holder sig til emnet, men diskuterer alt andet indbyrdes..Jeg har en enkelt anke til artiklen: Vi mangler at få sat navn og nationalitet på dem, der har udarbejdet den rapport/henstilling.
  Det er forhåbentlig ikke for sent. Tak

 91. Af Birte Smith

  -

  Kære Mikkel Anderson,
  det er sandelig ikke net at kommentere din artikel, for den blev slettet så hurtigt, at man næppe kunne nå at læse den med den begrundelse, at de havde fået den en gang før. Temmelig mærkeligt, da det først er nu,den 17/5 klokken lidt over 18, at jeg ser artiklen., så jeg har ikke kunnet kommentere den tidligere.
  Jeg efterlyste en ting, der ikke stod i artiklen: lad os få sat navn og nationalitet på dem, der har udarbejdet den rapport/henstilling. Det kunne være interessant.
  Op forhånd tak
  BBS

 92. Af Jan Petersen

  -

  @ Birte Smith, hvis man selv ellers gider Google lidt, så er denne rapport meget enkel at finde. Her er den officielle site:

  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp

 93. Af Jesper Andresen

  -

  Hr. Lemche, et helt oprigtigt spørgsmål til dig: Hvad er det bedre og realistiske alternativ til nationalstaten, er det Europas Forenede Stater eller noget andet eller tredje?

  mvh

 94. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  Jesper.

  Lemche ønsker Danmark under jødisk frimurer ejerskab. Længere er hans interesse ikke angående nationalstaten.

  Han er tysk-svhweizer og slet ikke dansk.

 95. Af Helge Nørager

  -

  NPL din lange gennemgang af militære ofre er korrekt.
  Men din tese om at EU skulle være bedre, har dog et lille hul.
  Du overser at der er stærke kræfter som ønsker et EU militær under kommando af EU.
  Som et EU redskab i den fælles EU udenrigs politik bestemt af EU.
  Og at de nationale forsvar mest skal anvendes til at bekæmpe politisk uro skabt af uvorne borgere.

  For 30 år siden havde en EU hær, været utænkelig.

  Om 30 år kæmper millioner soldater fra EU hæren måske igen i Rusland.
  Målestok er blot gået fra nationale hære, til verdensdelshære.
  Gang selv tabstal op.

 96. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Andresen, svar til dig i filtret, og jeg gider ikke svare Nørager, for det til dig er kommet igennem.

  Sorry

 97. Af Jørgen Jensen

  -

  I bladet “Tidehverv” gives der i maj-nummeret en forklaring på hvad der foregår i EU. Mange vil nok blive klogere på hvad EU har gang i, hvis de læser bladet. Ellers er der også bøgerne “EU = Europas fjende”/ “EU = Europas undergang”. Eller se den korte avis, snaphanen og you tube: Merkels migrant crisis/ one year on osv. Eller læs om hvordan sygepleje på hospitaler kan ombyttes med dødshjælp mod både patienternes og de pårørendes vilje.

 98. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt bygger folkeretten på suveræne stater (nationalstater). Hvilket vel er meget logisk – juridisk set. Hvis man ikke har helt klare definitioner på en stat (grænser), hvordan vil man da udøve folkeret respektive suveræne lande imellem?

 99. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen,

  Nu er folkeretten ældre end nationalstaterne.

  Og hvis jeg husker ret, er den klassiske definition på, hvor en statsgrænser går, det område, staten kan forsvare. Og hvordan det selvstændige og nærmest alliancefrie Danmark forsvarede sine grænser, det så vi den 9. april.

  Al den bøvede sna om EU-hære og angreb på Rusland overlader jeg til putlikkerne at brodere videre på.

 100. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og Jan Petersen,

  Du må forstå, at før 1800 defineredes et land af sin fyrste. Du har et fornemt eksempel hos Shakespeare, i Henry V, da kongen råber ud før slaget ved Agincourt: England forventer lig med jeg forventer.

  Det er derfor, jeg — og jeg er så sandelig ikke alene — placerer nationalstatens opkomst i kølvandet på den franske revolution, der likviderede “staten” alias kongen og måtte finde en ny historie.

 101. Af Jan Petersen

  -

  Jeg kan altid godt lide, når nogen gør opmærksom på artikler, der ikke vises i gængse mainstream medier – som f.eks Tidehverv. Men hvorfor ikke give et link direkte til artiklen? Jeg går ud fra, det er denne artikel:

  “Elsker vesten stadig friheden”
  http://www.tidehverv.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1161%3Aelsker-vesten-stadig-friheden&Itemid=29

 102. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt om folkeretten iflg Udenrigsministeriet.

  http://um.dk/da/udenrigspolitik/folkeretten/folkeretten-a

 103. Af Niels Poulsen

  -

  Bare for at mindre befæstede sjæle ikke skal lade sig forlokke:

  Niels Peter Lemches indlæg om Churchill og nationalstaten er historieforfalskning fra ende til anden.

  Churchill havde naturligvis ingen forestilling om at indgå i en union med de krigsgale nationer, han lige havde lammetævet. Tyskland og Frankrig er og bliver Europas smertensbørn.

  Europa er nationalstaternes kontinent. Nationalstaten er en af menneskehedens bedste opfindelser. Den skaber fred og binder borgerne sammen med sprog og fælles kultur og historie.

  Derimod er imperierne og unionerne det, som skaber instabilitet og krige. Der er da intet som EU, som skaber konflikter øst-vest, nord-syd.

  Det er godt, at der tegner sig et nyt Europa, hvor Storbritannien baner vejen for et mere mangfoldigt fællesskab. På sigt håber jeg på en alliance mellem Storbritannien, USA og Danmark, for vi deler den protestantiske frihedskultur, modsat det autoritære antidemokratiske EU.

 104. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS POULSEN for fuld udblæsning: De højrenationales evangelium. Men nævn mig lige et par konflikter, som EU har skabt — altså militære, please!

  Jeres propaganda bliver mere og mere skinger efterhånden, som I taber terræn.

 105. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche.

  ” i Henry V, da kongen råber ud før slaget ved Agincourt: England forventer lig med jeg forventer.”

  Hvor præcist, i St. Crispin talen?

  Det citerede beviser intet. Det var i elizabetansk sprogbrug almindeligt at kalde fyrsten/kongen ved landets navn, dog forstået på den måde, at det var kongen, der var symbolet på landet/staten og ikke omvendt.

 106. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Peter Lemche

  EU har endnu ikke fået fælles politi og hær, men det kommmer vel med Macron. Derefter kommer det vestlige Europas krige mod Polen og Ungarn, som ikke ønsker muslimsk terror som i Tyskland og Frankrig. Godt, at Danmark står uden for med sine forbehold.

  Og når du nu er så meget i mod nationalstaten, hvorfor skriver du overhovedet på dansk, vores modersmål, nationalstatens opfindelse?

  Du burde skrive på latin.

 107. Af Jan Petersen

  -

  EU skaber formentlig ikke direkte militære konflikter. Til gengæld er EU fabelagtig dygtig til at importere – etniske, kulturelle og religiøse konflikter i hobetal. Måske ville en direkte militær konfrontation – udenfor EU – være at foretrække !

 108. Af Niels Peter Lemche

  -

  Maria Due: Siger det her dig noget?

  Cuius regio eius religio

  Jeg ved, at det skærpedes med enevældens indførelse i mange europæiske lande, men det var også den enevælde, der mødte sin skæbne i nationalstaterne. Så når du siger “symbol”, så er der tale om langt mere end et symbol. Og jegved udmærket, at kongen var afhængige af sine adelsmænd og måtte spille spillet. Men citatet “cuius regio eius religio” fortæller noget, om hvem der var den afgørende instans. Folket havde at følge kongens religion: Katolsk/protestantisk. Det blev så vendt om i grundloven, hvor majestæten må følge landets religion.

 109. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg tænkte nok, at I ikke kunne komme med eksempler, kun snak. Det var, hvad man kunne forvente fra sådanne populister.

 110. Af Jan Petersen

  -

  Nu er Henry V vel også noget af det interessante anno 2017 🙁 tomhjerner !

 111. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt uden Danmarks medlemskab af EU (og Nato) havde Anders Fogh Rasmussen ALDRIG fået tilbudet om at skifte en ligegyldig dansk statsminister post for en stilling som Nato Generalsekretær. Prisen for jobbet var at lukke øjne og ører for en dybt ulovlig USA iscenesat Irak krig!

 112. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er det meget typisk for den – politisk korrekt snakkende loge – at slynge om sig med ord som . . . . populisme, racisme, fremmedhad og andet Anders And ævl . . . når argumenter ikke rigtig længere holder vand 🙁

 113. Af Flemming Lau

  -

  Jørgen Jensen og Jan Petersen tak for et smaddergodt link!

 114. Af J. Hanse n

  -

  AF JAN PETERSEN – 17. MAJ 2017 22:20
  “Måske ville en direkte militær konfrontation – udenfor EU – være at foretrække !”

  Alle Europas problemer skyldes sådan set Vestens vanvittige krige i de muslimske lande siden 2003.
  Flere unødvendige krige løser næppe problemerne.

 115. Af Jan Petersen

  -

  @ FLEMMING LAU – 17. MAJ 2017 23:05

  Faktisk et OK indlæg – jeg har selv læst det igennem 🙂

 116. Af Maria Due

  -

  Svar til hashforkæmperen i filteret.

  Niels Peter Lemche, jeg ved, at det gamle princip blev genoplivet med freden i Augsburg, og at det skabte oprør og udvandringer, fordi mange ikke ville bøje sig efter fyrstens vilje. Du svarede ikke på det, som jeg spurgte dig om.

 117. Af Jan Petersen

  -

  @ J. HANSE N – 17. MAJ 2017 23:08

  Som jeg har skrevet utallige gange, kan alle nuværende problemer med krig, terror, overvågning og andet junk – trækkes direkte tilbage på 9/11 hoax (bedrag). Her en meget kort Youtube video om bedrageriet. Hvis du ser videoen, så gå selv videre til andre videoer, der uddyber bedrageriet nærmere.

  “Proof No Planes Hit Twin Towers. 9/11 Videos Are Fake!”
  https://www.youtube.com/watch?v=m5Dl5jIdtdk

 118. Af Maria Due

  -

  Der har netop været et læserbrev i JP, hvor en mand frabad sig flere kronikker og artikler vedr. det pågående ophidsede skænderi mellem Tidehverv præster. Det virker syret og handler vel ikke mindst om en mand og dermed om noget helt andet, end det giver sig ud for.

 119. Af Jan Petersen

  -

  Jeg har ingen idé om, hvad Tidehverv er for en størrelse. Jeg henviste blot – med direkte link til en artikel – omtalt af en debattør. Artiklen er nu rimelig ædruelig skrevet, efter min mening, og faktisk læsbar 🙂

 120. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt er Tidehverv artiklen forfattet af en kvinde – Af Monica Papazu, Tidehverv 2017 nr. 5, s.77-82. Læs artiklen her og bedøm selv:

  http://www.tidehverv.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1161%3Aelsker-vesten-stadig-friheden&Itemid=29

 121. Af Maria Due

  -

  Monica Papazu, nej hende gider jeg bestemt ikke. Hun fifler. Og har jævnligt givet udtryk for beundring for personer med fascistiske synspunkter, blander det hele op med en til tider næsten ekstatisk religiøsitet. Har ikke glemt hendes smålige angreb på Voltaire på trykkefrihed.dk.

 122. Af Jan Petersen

  -

  Der er vel så mange andre, der fifler. Læs i øvrigt min kommentar til “duen” på Cordua & Steno bloggen 🙂

 123. Af Helge Nørager

  -

  Det er åbenbart umuligt at skrive et indlæg her uden at blive voksen mobbet , af Niels Peter Lemche.

  Jeg er ikke en “putler”, jeg er mobbet nok i min barndom af usikre mennesker uden intelligens nok til at kunne formulere sig uden at ty til øgenavne.

  Jeg er helt ærligt ret irriteret over denne mobber, som uden blussel nedgør andre mennesker uden det ringeste grundlag.

  Det er ganske som i skolen, der er altid en som har had hjemmefra der skal spredes så det rammer mest ondt.

  At denne mobber ikke selv kan stave og skrive Dansk ikke betaler Dansk skat og ikke bor i Danmark, er ganske typisk for mobbere som kalder andre for udanske og “putkere”

  Kort sagt Niels Peter Lemche, jeg er træt af dine løgne om mig.

  Og ganske som skolen aldrig gjorde andet end at udnævne ofre som søgte hjælp ved lærer, til stikkere og klynker.
  Lader berlinske disse systematiske mobbere af andre mennesker forsætte uhæmmet.

  Niels Peter Lemche som andre har skrevet søg dog professionel hjælp.

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  Vdr. Monica Papazu: Men faktisk en ganske tankevækkende artikel, der udtrykker tanker, som jeg selv ikke har været fremmed for selv før 1989. I den kommunistiske verden vidste man, at alle løg, og især, at staten løg. I vesten fik vi tudet ørerne fulde af den selvstændige presse, som man kunne stole på. Men var det virkelig sådan? I dag kan vi se, at befolkningen i Rusland er temmelig immun over for vestlige nyheder, fake eller ikke-fake, det er ligegyldigt. Men de vestlige befolkninger er alt andet end immune, de er lette ofre. Og så kommer de tidligere “folkedemokratier”, hvor der er en tydelig bevægelse tilbage mod det totalitære. Det er der måske en fornuftig forklaring på. En af dem kunne være, at den vestlige “sandhed” viste sig for dem ikke at være sandheden, men blot en af mange fortolkninger af, hvad der er sandhed; men de genkendte “demokratiets” hulhed, nemlig at én bestemt sandhed skulle trumfes igennem..

  Så kommer bloggens emne ind ad fordøren: Her skabes en “sandhed”, som vist ikke deles af alle. Vi ser det samme i lande som Canada, hvor det er særlig slemt, og i USA, hvor Trumpismen i hvert fald har sat den på standby. I et rigtig demokrati må og skal meninger brydes; men det, som EU-kommissionen har spyet ud, er et forsøg på at bremse diskussionen til fordel for ét bestemt synspunkt.

  Hvor kunne man dog ønske, at der skabtes et forum, hvor man faktisk kunne diskutere Europas fremtid frit, og hvor alle skulle være med — også Putins venner. Det er vel egentlig det som en JVM propaganderer for, og det er velsagtens en utopi. Alle har så travlt med Vesterlandets undergang; men hvad er egentlig alternativet?
  .

 125. Af - Stavekontrol

  -

  Lemcke. Løj ikke løg.
  Løg er en grøntsag der ikke giver nogen mening i det du skriver.

 126. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, Jeg er da ked af, at du føler dig ramt så hårdt. Du ser spøgelser overalt. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har omtalt dig som “putler” på denne blog. Så hvad du egentlig har gang i, det ved jeg ikke. Jeg regnede dig vist med til populisterne i dine forestillinger om det militært fremtidige aggressive EU; men netop putler, nej, det sagde jeg ikke.

  Men jeg kan da godt forstå, at der er personer her, der er trætte af at blive sat til vægs, af ikke blot at få lov til at plapre løs uden at have bare det mindste grundlag for deres spekulationer. Det er bare så ærgerligt.

  Og til Maria Due, find det selv! Og hvis du ikke kan finde det, så kan jeg have husket forkert. Det er sket før, og vil ske igen.

 127. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, Jeg er da ked af, at du føler dig ramt så hårdt. Du ser spøgelser overalt. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har omtalt dig som “putler” på denne blog. Så hvad du egentlig har gang i, det ved jeg ikke. Jeg regnede dig vist med til populisterne i dine forestillinger om det militært fremtidige aggressive EU; men netop putler, nej, det sagde jeg ikke.

  Men jeg kan da godt forstå, at der er personer her, der er trætte af at blive sat til vægs, af ikke blot at få lov til at plapre løs uden at have bare det mindste grundlag for deres spekulationer. Det er bare så ærgerligt.

  Og til Maria Due, find det selv! Og hvis du ikke kan finde det, så kan jeg have husket forkert. Det er sket før, og vil ske igen.

 128. Af Niels Peter Lemche

  -

  tavekontrol: Ja, og det er ikke engang en løgn! Tillykke med det!

 129. Af Niels Peter Lemche

  -

  Korrektion: Stavekontrol: Ja, og det er ikke engang en løgn! Tillykke med det!

 130. Af Helge Nørager

  -

  Og Niels eksempel med Rusland kunne have været Kina, eller Afrika.

  Hvis jeg skal spå, er det nok mest sandsynligt at indsatsen mod flygtningestrømmen over Middelhavet ganske langsomt, skaber en sydlig front for EU’s kommende militær.
  Samarbejde med stabile regimer i nordafrika, vil langsomt udvikle sig til boots on the ground.
  Og om 30 år sikkert ganske mange.

  Du burde læse Niels E Nielsens roman Vogteren.
  ”http://himmelskibet.dk/anmelderblog/?p=3867”
  Linket er til en anmeldelse.

  Og hvis Nato udløser en musketer ed og alle går i kamp får det også en national stats hær og krig til at ligne en børnehave.
  Her er det nok værd at indse, at krig er ikke en brugbar politisk løsning på trods af de sidste mange års preemptive strikes, som alle blot har skabt nye konflikter eller gødet jorden til mere had.

  Der skal politisk nytænkning til og at kalde alle som ikke er enige for ukvemsord og skrive løgne om dem er ikke brugbart, og tyder på fakta resistens og mangel på argumenter.

 131. Af Niels Peter Lemche

  -

  HELGE NØRAGER, så er det da godt, at der ikke er stabile regimer i Nordafrika! Men ellers ikke uenig, og jeg ser af din sidste bemærkning, at vi ikke er særlig uenige, hvis vi er det.

 132. Af Maria Due

  -

  Niels Peter Lemche, hvad er det, jeg skal finde selv? Tror du virkelig, at jeg gider læse hele Henry V igennem, fordi du tager dig friheder med dine tvivlsomme “citater”,og logikken er også helt i skoven.

  Jeg følger aldrig ”Jan Petersens” links, og jeg har som sagt dårlige erfaringer med Monica Papazus behandling af kilderne. At det forholder sig i Østeuropa, som du skriver, ved de fleste vel, deri er intet nyt, og det er også gennemgående i russernes forhold til Putin.

  “I et rigtig demokrati må og skal meninger brydes; men det, som EU-kommissionen har spyet ud, er et forsøg på at bremse diskussionen til fordel for ét bestemt synspunkt.”

  Hvorfor pokker tror du, at så mange mennesker dagligt kritiserer EU i læserbreve og på blogge og lader sig udskælde af sådanne som dig, der idylliserer alt fremmedartet og ikke kan få øje på de åbenbare udemokratiske midler, der i årtier har været taget i brug af EU. I nullerne skrev vi fx meget om EuroMed, og du kan jo prøve at dykke ned i den information, som er lagt ud på nettet fra Bruxelles, hvor ekspertisen er stor, når det drejer sig om at drukne folk i informationer. .Vi skrev også om tunnelen mellem Spanien og Marokko, hvis byggeri blev overdraget til et svejtsisk ingeniørfirma, og hvor man mente, at en 300.000-500.000 illegale ville smutte igennem om året. But who cared, i hvert fald ikke Bruxelles, når det gælder de ædle vilde, og terrorister lo man blot ad.

  Fra min ven, der den gang arbejdede i kommissionen, ved jeg, hvordan tyskerne tromlede frem i det daglige arbejde, og at franskmændene var ulideligt arrogante, så der var intet nyt under solen, da Merkel egenhændigt åbnede for sluserne og lod Europa bliver overrendt af alt mellem himmel og jord. Der er heller intet nyt i, at hun og Macron nu stikker hovederne sammen, eller i at briterne fik nok af at blive trampet på. Europæerne som flest vil gerne samarbejde, men de vil ikke underkues af en junta, der ligesom andre diktatorer drømmer om at tæske “masserne” på plads.

 133. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, det er jo ikke, selv efter næsten 250 år, så meget forskelligt i USA. Og da unionen var 80 år gammel eller sådan omtrent, udkæmpedes en blodig borgerkrig mellem to dele, hvoraf den ene ville ud af unionen. Hvad der foregår i Washington, er lige så uforståeligt for den menige amerikaner f.eks. ude i the Rockies, som det er for en bonde i himmerland.

  Hvor meget tror du, at russeren i Omsk interesserer sig for sniksnakken i Kreml, eller en kineser i Xinjiang for det i Peking.

  Hvad du gider eller ikke gider, det er din egen sag. Du virker ret fastlåst i din selvtilfredshed. Om låsen så smækkede i i 1960erne, eller senere, det aner jeg ikke. Men det skete vist tidligt.

 134. Af Niels Larsen

  -

  Maria Due: “Europæerne som flest vil gerne samarbejde, men de vil ikke underkues af en junta, der ligesom andre diktatorer drømmer om at tæske “masserne” på plads.”

  Netop. Og derfor er EU dømt til undergang. Om det bliver en gennem en fornuftig erkendelse fra parnassets side, blodige borgerkrige eller generelt sammenbrud i samarbejdet må vi vente at se.

  Men at EU er dødsdømt hersker der næppe tvivl om. Europæerne ønsker ikke Das Vierte Reich – og det er, hvad Merkel pønser på.

  Hvis kommissionen gennemfører truslen om retssager mod Polen og Ungarn for at nægte at modtage fjenderne sydfra, kan sammenbruddet komme før vi aner det!

 135. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  Yanknikkerne i berlingske, som Lemche, repræsentere kun isrealske og Amerikanske interesser. De forsøger altid med anti-dansk virke mod nationalstaten. Frimurerlogen som deres repræsentant ,skal bestemme alt mener de.

  Eu skal naturligvis omreguleres. Et 2-3 opdelt EU for. Økonomi. Den frie EU indvandring skal fjernes. Og landene kunne lave individualiseret samarbejder.

  EU militæret skal dog snarest op. Med et samlet atomvåbenforsvar der kan kæmpe mod uk, Usa, Kina, Rusland hvis nødvendigt.ellers er EU et slaraffenland i fremtiden for yanknikkeren, putnikkerne, kinanikkerne mv.

 136. Af Erik hømmer Larsen

  -

  Trump minder mig i den grad om idioten Ronald Reagan…
  Der er nogen der trækker i trådene derover og russerne har lært af lektion. Man skal ikke kunne argumenterer, men skræmme.

 137. Af Niels Peter Lemche

  -

  ERIK HØM HØM LARSEN, nu var Reagan just ikke en idiot, men en meget erfaren politikker. Og den måde, han likviderede Sovjetunionen, det skal han huskes for med taknemmelighed, bortset naturligvis i Putlistan.

 138. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE: “Nationalstaten har været det mest destruktive element i europæisk historie siden, begrebet opstod for lidt over to hundrede år siden.”

  Ren og uforfalsket FAKE NEWS!

  Nationalstaten har været grundlaget for udviklingen af velfærdssamfundene og dermed den rigdom, som Europa har oplevet.

  Krig og terror var der rigeligt af før nationalstaterne opstod – det var blot de afsindige kongelige, som stod for den del af festen.

  Og EU har medført en nedadgående spiral for alt godt i EU(ropa): en forbandet import af fjender sydfra, som koster det hvide ud af øjnene, medfører en hidtil ukendt mængde grov vold, hærværk og generel forringelse af vore lande, en de facto afskaffelse af demokratiet og en fornyet strid mellem øst-vest og nord-syd internt i Europa.

  Jo før EU bliver skrottet, desto før får vi ordnede tilstande i vore lande. For før EU er skrottet, kan vi ikke slippe af med proletarerne sydfra.

 139. Af Erik hømmer Larsen

  -

  Sovjetunionen gik ned p.g.a. våbenkapløb hvor statens penge gik til militær budget frem for civil forskning.. ( Følg med i nyhederne) Du ved det onde imperium der ikke havde råd til, at føre krig. Ondskabens imperium der blev ruineret af våbenproduktion og militær forskning… Hvis du havde læst SPRI frem for militær propaganda, den samme propaganda der fortalte dig, at russerne var foran, meget foran så meget, at vi ikke kunne sove trygt om natten for den russiske militæreoverlegenhed.. bob bob ( virkeligheden) USA førte med flere længder og gør det stadig..
  Reagan havde ingen viden om ret eget og slet ikke politik. Det bevidste han mange gange.
  Der står du sikkert lidt alene omkring din vurdering af manden,fjolset, idioten Ronald Reagan.
  Der er også mennesker der mener, at Trump er en genial politiker, ved meget om verden og har politisk gennemslagskraft…

 140. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, din er virkelig en alternativ historieskrivning. Og det med rigdommen og velfærdsstaten, tja. Rigdommen skyldes jo nok mere industrialiseringen siden 1700-tallet, en udvikling, der frigav midler til social hjælp til mindrebemidlede.

  Men fint, hvis det nationalistiske førte til en broderlig kappestrid med fredelige midler mellem selvstændige stater …. det gjorde den bare ikke, og hvorfor ikke? Fordi vi mennesker er som hunde: Det ser bedre ud, det der er i den andens madskål!

  Men du kan have ret i én ting. Nationalstaterne fortsatte fyrstedømmernes måde at opføre sig over for hinanden, nu bare med så meget mere at sætte ind, fordi værnepligtige for das Vaterland var billigesoldater. Men det har måske nok så meget at gøre med noget, som en kommentator for år siden sagde om hooliganbevægelserne og fodbold: Vi europæere elsker at slås! Og vi er som regel rigtig gode dertil.

 141. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, ja, din er virkelig en alternativ historieskrivning. Og det med rigdommen og velfærdsstaten, tja. Rigdommen skyldes jo nok mere industrialiseringen siden 1700-tallet, en udvikling, der frigav midler til social hjælp til mindrebemidlede.

  Men fint, hvis det nationalistiske førte til en broderlig kappestrid med fredelige midler mellem selvstændige stater …. det gjorde den bare ikke, og hvorfor ikke? Fordi vi mennesker er som hunde: Det ser bedre ud, det der er i den andens madskål!

  Men du kan have ret i én ting. Nationalstaterne fortsatte fyrstedømmernes måde at opføre sig over for hinanden, nu bare med så meget mere at sætte ind, fordi værnepligtige for das Vaterland var billigesoldater. Men det har måske nok så meget at gøre med noget, som en kommentator for år siden sagde om hooliganbevægelserne og fodbold: Vi europæere elsker at slås! Og vi er som regel rigtig gode dertil.

 142. Af jan ulrik friis

  -

  EU & Danmark gået i baggear i multi-kulti, vi står overfor primitive middelalderlige tilstande, danskerne selv har intet fremtidshåb i Danmark, landet bliver til et langskægget islamistisk forbrydder mandsamfund, kvinden er mandens problem og ejendom, grufult at se vores stolte 1000 årige kultur der nu trædes under fode, for dette bliver blodigt nu Danmark for evigt forsvinder ned i dette multi-kulti helvede!

  Læg til en økonomisk krise og en religionskrig og en borgerkrig, og se hvor det kører for Danmark!

  Inviter ikke flere islamister til Danmark, ikke islamister, fordi regeringen er handlingslammet og viste sig at være rådne kar Merkels lakajer, det dansk folk er delt i pladder, endda flere landsforræddere er dukket op bare på denne blog, radikale og den radikale islamisme breder sig som maddiker, flere islamister være som at lægge op til borgerkrigen på dansk jord!

  De der at ønsker Danmark for evigt forsvinder ned i et multi-kulti helvede, kronede dage, skal få deres multi-kulti helvede!

  Udenfor EU ser verden med gru hvordan EU nu går i undergang, og verden udenfor gyser!

 143. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Nu var enevoldsfyrsterne og herremændene – den tids lige så uduelige “elite” som den nuværende – som regel bagstræberiske, så industrialiseringen var nok ikke gennemført lige så hastigt, hvis vi stadig havde haft feudalstaterne.

  Det var din første fejltagelse.

  Den næste er din tro på den EUske lerkolos, som er ved at segne under vægten af egen uformåenhed og valg af deciderede nulliteter som Juncker, Margarinekællingen og Schultz samt modstanden fra østeuropæerne mod tåbelighederne i Brüssel ikke mindst hvad angår fjendeimporten.

  Men Merkel har da fået en ny vasal i den franske makron-klovn. 🙁 Det medfører naturligvis blot et endnu mere splittet Frankrig, mere terror og forlængelse af undtagelsestilstanden samt en endnu fattigere tysk vestprovins.

  Udviklingen vender først den dag EU(ropa) lærer at sige nej til barbarerne sydfra.

 144. Af Glenn Madsen

  -

  Stalin blev engang i Sovjetunionen udråbt til verdens største sprogforsker. Han havde sagt, at det ene sprog fortrænger det andet. Man kunne sige det samme om kulturer, uden at være stalinist, naturligvis. Multikultur er unatur, det kan ikke engang konstrueres. Der findes ikke noget kulturenes volapyk eller esperanto.

 145. Af Niels Peter Lemche

  -

  GLENN MADSEN, du tager fuldstændig fejl. Ingen kultur er statisk. Den er altid på vej et andet sted hen. Spørgsmålet er, hvordan du vil regulere det, hvis du mener, at du kan regulere det.

  Se nu blot ;Matador igen og tænk over, at den bliver mere og mere bundet i den tid, den kom til verden. Se film fra 1930erne og vis dem for unge mennesker idag. Hvor længe tror du, at de bliver siddende.

  Så din kulturopfattelse “sucks”!

  Se på dit middagsbord i aften, om det ikke er multikulti?

 146. Af Maria Due

  -

  “Du virker ret fastlåst i din selvtilfredshed. Om låsen så smækkede i i 1960erne, eller senere, det aner jeg ikke. Men det skete vist tidligt.”,

  skrev Lemche, der siden tresserne har tilbragt sit arbejdsliv i det gamle testamente og ikke har lagt mærke til, hvad der er sket udenfor universitetet. Nu savner han sit kateder og deler uforskammetheder ud til højre og venstre. Det er det, man kalder projektioner.

  Monica Papazu plejer at være en store beundrer af historikeren og journalisten Dominique Venner, der begik selvmord i Notre Dame kirken foran en stor og forsamling. Han var tidligere kendt for sine fascistiske holdninger, og jeg deler ikke den beundring, der fra en tidehvervsk præst blev udtrykt ved den anledning. Jeg fandt selvmordet patetisk og hensynløs dårlig smag.

 147. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, den 4. maj fik jeg mit fyrreårstegn for tjeneste i hjemmeværnet. Jeg har i forvejen værnets fortjensttegn. Da jeg sluttede som aktiv, var jeg kaptajn og landsrådsformand i værnet. Jeg nåede også i min universitetstid at grundlægge The European Association of Biblical Studies, og et videnskabeligt tidsskrift, Scandinavian Journal of the Old Testament, som jeg har redigeret i mere end tredive år. Det her var af alle dumme ting, du har skrevet om mig, nok det dummeste, det sidste du skrev.

  Så en eller anden præmie har du vel gjort dig fortjent til, den for dumme bemærkninger.

 148. Af Niels Peter Lemche

  -

  MARIA DUE, den 4. maj fik jeg mit fyrreårstegn for tjeneste i hjemmeværnet. Jeg har i forvejen værnets fortjensttegn. Da jeg sluttede som aktiv, var jeg kaptajn og landsrådsformand i værnet. Jeg nåede også i min universitetstid at grundlægge The European Association of Biblical Studies, og et videnskabeligt tidsskrift, Scandinavian Journal of the Old Testament, som jeg har redigeret i mere end tredive år. Det her var af alle dumme ting, du har skrevet om mig, nok det dummeste, det sidste du skrev.

  Så en eller anden præmie har du vel gjort dig fortjent til, den for dumme bemærkninger.

 149. Af hans andersen

  -

  Soros slår til igen hans aflønnede NGO’er og universiteter gør hvad de får penge for, laver propaganda for import af civilitations ødelæggende bandemedlemmer.
  Manden tjener penge på kriser og borgerlig uro, og begge dele skabes bedst og billigst med hovedafskærere der arbejder gratis.

 150. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Hvor mange udenfor de lærde haller har hørt om de tidsskrifter?

  Og tror du nogen ville savne dem, hvis de ophørte med at udkomme?

  Men selvfølgelig… du har da haft en hobby. 🙂

 151. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, Niels Larsen, ét tidsskrift og én organisation. Tidsskriftet, hvor mange vil savne det? I hvert fald de mange mennesker fra hele verden, som har kunnet publicere i det. Det er nu et af de mest anerkendte i verden inden for faget. Og foreningen: Jo, når der er møder et eller andet sted i Europa (i år i Berlin), så er der vel en femhundrede forskere eller flere fra hele verden til stede.

  Men hvor mange vil savne Larsen, når han ikke er mere?

 152. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, Niels Larsen, ét tidsskrift og én organisation. Tidsskriftet, hvor mange vil savne det? I hvert fald de mange mennesker fra hele verden, som har kunnet publicere i det. Det er nu et af de mest anerkendte i verden inden for faget. Og foreningen: Jo, når der er møder et eller andet sted i Europa (i år i Berlin), så er der vel en femhundrede forskere eller flere fra hele verden til stede.

  Men hvor mange vil savne Larsen, når han ikke er mere?

 153. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 18. MAJ 2017 12:57
  “Så en eller anden præmie har du vel gjort dig fortjent til, den for dumme bemærkninger.”

  Lemch es “studier” i gammel overtro er helt uinteresant.
  Hans arbejde i lukkede sekter er nok heller ikke ligefrem noget som går over i historiebøgerne.
  På disse blogs fremtræder han som en charlatan.

 154. Af Niels Larsen

  -

  Lemche

  Nu var det ikke mig, der pralede af dit og dat af ligegyldigt overtroisk halløj, men dig. 🙂

  Og det er derfor i denne forbindelse ikke relevant, hvem eller hvor mange, der vil savne mig efter min med sikkerhed alt for tidlige bortgang fra denne verden om en anden 50 års tid – jeg er jo trods alt kun 71. 🙂

 155. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  “Da jeg sluttede som aktiv, var jeg kaptajn og landsrådsformand i værnet.”

  Var ikke klar over at de ledende i hjemmeværnet var zionister fra Israel af tysh-schweizisk oprindelse. Så må vi da hellere se at få det afskaffet? Påvirkningsagenter fra udlandet bruger meget tid på den danske netdebat. Uej siger de alle er russere fra Sydspanien. Jeg siger der er flere israelere ,nogle bosat i sverige.

 156. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  Den fornuftige racisme rapport , påpeger naturligvis korrekt at der er meget racisme i Danmark. Læs blot debatten i b. Sådanne ytringer frasortere aldrig.

  Indvandrerdebatten skal foregå uden racisme. Drejer sig blot om at bevare DK som det fantastiske land det er. Med verdens anden laveste korruption og største tiltro til samfundet-stadigvæk. Men det går ned af bakke med begge nu ,og hastigt.

  Derfor haster det med en stram indvandring.vedtaget via en folkeafstemning med alle sine nuancer af hvorfra, hvor mange mv.

 157. Af Lis-beth Søren--sen

  -

  Den fornuftige racisme rapport , påpeger naturligvis korrekt at der er meget racisme i Danmark. Læs blot debatten i b. Sådanne ytringer frasorteres aldrig.

  Indvandrerdebatten skal foregå uden racisme. Drejer sig blot om at bevare DK som det fantastiske land det er. Med verdens anden laveste korruption og største tiltro til samfundet-stadigvæk. Men det går ned af bakke med begge nu ,og hastigt.

  Derfor haster det med en stram indvandring.vedtaget via en folkeafstemning med alle sine nuancer af hvorfra, hvor mange mv…

 158. Af Niels Peter Lemche

  -

  N¨Larsen, så fik jeg ikke lov til at kommentere dine mærkelige sengekammarater..

 159. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 18. MAJ 2017 15:21

  Jeg ved ikke, om det er undertegende Lem che henviser til.
  Men undertegnede og Niels larse n er ikke sengekammerater.
  Som f.eks. Lemch e og Borgsmi dt.
  Noget har undertegnede og Niels Lanse n dog til fælles.
  Vi har deltaget i debatterne i over ti år.
  Uden at skifte holdninger som vinden blæser.
  Det er der så dem som ikke synes om.
  Who cares.

 160. Af Lad os diskriminere i fred… | Hovedet koldt

  -

  […] nationale andedam kan præstere, og at det forpligter at være en del af et fællesskab. Debattør Mikkel Andersson synes ligesom ministeren at have misset, at det forpligter, når man underskriver konventioner, og […]

 161. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt undrer det mig ofte, hvorfor blog debatter ender i ren barnlig voksen mobning. En god debat går vel ud på, at forskellige meninger mødes og brydes. Til forskel fra bloggen “hovedet koldt” (hjernen tom) som er ren envejskommunikation, og derfor rimelig uinteressant.

 162. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jan Petersen, “hovedet koldt” er ikke en blog, men envejskommunikation. Er vi ikke enige om det?

 163. Af happybrexit heimlich

  -

  Den tidligere statsminister Olie-Bildt of Sweden har skrevet nogle hadske kommentarer om Trump på sit Twitter konto. Bildt, som er årsagen til tusindvis af somaliers doed. Bildt var formand for bestyrelsen i svenske Lundin Oil, som har eksploateret oliefund i Somalien efter vel at maerke have braendt de bosiddende somaliers huse, skudt deres husdyr og jaget menneskene på flugt.
  Så tak for dine vitsige kommentarer Bildt, -du burde sidde bag tremmer!
  Hvis det lykkes de fisefornemme Hillary tilhaengere -med deres snak om deplorable americans-, at vaelte Trump- ja så er det den stoerste skandale ever i verdenspolitikken.

 164. Af Jan Petersen

  -

  “Jan Petersen, “hovedet koldt” er ikke en blog, men envejskommunikation. Er vi ikke enige om det?”

  100% procent enig – “hovedet koldt” er renlivet DDR-envejskommunikation (propaganda) og derfor total uinteressant !

 165. Af happybrexit heimlich

  -

  Terrorist myrderier på Times Sq NY : USA behøver en Trump! USA needs a Trump!

 166. Af Niels Larsen

  -

  Man læser naturligvis ikke “Hovedet koldt” propagandaen.

  Envejskommunikation er tiden løbet fra.

 167. Af Henning Svendsen

  -

  Er Nationalstater kun 200år gamle???–de har eksisteret allerede da vi stadig levede oppe i træer
  Nationalstater afløste planløsheden og Videnskaben kan da også bevidne at alt højerestående liv slutter sig sammen i grupper og der hvor disse grupper ikke kan danne deres egen grænse det ser vi med den Afikanske Gnu som er evig fredløs
  Og når man danner Nationalstater så vil der selvfølgelig opstå kampe om revir og ideologi også vand har været en evig kilde til ufred og dem uden vand de må så forsøge at få deres nationalstat slået sammen med de vandriges og således kan to Nationalstater slutte sig sammen og blive endnu stærkere og chancen for overlevelse bliver større når de også har en fælles Gu

 168. Af J. Hanse n

  -

  Anne Lise Marstrand-Jørgensen har indsat endnu et flot, gennemtænkt og intelligent indlæg.
  Læs det.
  I kan kun blive klogere. Altså den yderste højrefløj.
  Kommentarer til Anne Lise Marstrand-Jørgensen`s indlæg er overflødige.
  Hvilket også fremstår af indlægget.
  Alt er fremsat så all burde kunne forstå det.

 169. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos kvinder a la – hovedet koldt / hjernen tom – her et underholdende indlæg fra EB.dk:

  “Bedstemor skulle køre 10 km: Drejede forkert og endte 482 kilometer væk”
  http://ekstrabladet.dk/biler/bedstemor-skulle-koere-10-km-drejede-forkert-og-endte-482-kilometer-vaek/6670655

 170. Af Arvid Holm

  -

  I retssamfundet har staten monopol på magtanvendelse, men staten straffer ikke lovlige handlinger.
  Statens love bør derfor kunne anvendes som facitliste, når individet vælger adfærd.
  Men andre individer må reagere på enhver lovlig måde inklusive gruppepres.
  Måske jages journalister væk af en gruppe autonome med bemærkninger, som kun er voldstrusler i journalisternes sarte øren?
  Diskoteker kan tilsvarende skræmmes fra anvendelse af lovlig adgangsbegrænsning, hvis den stemples som “racistisk” af højtråbende populister.
  “Racisme” er jo blevet et “gummiord”, der kan strækkes til at dække hvad som helst.
  Således kan lovene blive tilsidesat som facitliste, når selvopfundne adfærdsnormer gennemtrumfes uden demokratisk mandat af tilfældige tyranner.
  Samfundet kan snart forfalde til anarki, hvis man lader sig skræmme.

 171. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Så når Støjberg kalder en uafhængig kommissions for ’konger og dronninger’ og betragter de henstillinger, der udspringer af deres store arbejde for ’forfejlede’ og ligefrem erklærer sig ’lodret uenig’ udviser hun en uklædelig og foruroligende mangel på respekt for både viden og nogle af de måder, vi holder fortolkningen af internationale konventioner up to date. Mikkel Andersson iler til som støtte og kritiserer kommissionens henstillinger med henblik på forhold, der specifik handler om flygtninges rettigheder for at være “gennem-ideologiserede”.

  Forfølger man Anderssons tanke, må ECRI’s ideologi i så fald være ligebehandling, antiracisme og anti-diskriminiation – præcis som det står i de konventioner, vi har underskrevet. Værdier som de fleste moderne demokratier bygger på. Det når næsten absurde højder af manglende indsigt, når Andersson fortsætter med en opregning af de konsekvenser, det kan få at følge rapportens henstillinger:

  ”(…) Hvis man skulle tage denne rapport alvorligt skulle Danmark altså afskaffe starthjælpen, revidere familiesammenføringsreglerne, indskrænke ytringsfriheden, indføre bestemte sprogpolitikker, yderligere ideologisere journaliststanden og ændre sin uddannelsespolitik. Langt de fleste ting politiske tiltag, der nyder bred folkelig og parlamentarisk opbakning.”

  For at tage det sidste først (og se bort fra, at han ikke kan huske, at der ikke længere er noget, der hedder starthjælp): Så længe vi – og det synes at være de fleste danskere ønske – har underskrevet konventionerne, må de overholdes. Naturligvis vil der være områder, der kalder på fortolkning, men det kan aldrig betyde at noget, der er på kant med eller ligefrem krænker menneskerettighederne, kan gennemføres alene fordi, det nyder bred folkelig opbakning. Sådan fungerer det simpelthen ikke, og det tror jeg i grunden også de færreste ville ønske det gjorde. Og gudskelov for det. For historien har vist med al ønskelig tydelighed vist, at lader man det være op til folk og tilfældige ideologiske standpunkter at bestemme, om de stærke skal varetage de svages interesser, så bliver resultatet ofte ikke særlig smukt.” Marstrand.

  Problemet her er naturligvis at folket aldrig har stemt om konventionerne. De er sat ind af købte politikere fra industrien.. Ingen har spurgt danskeren. Så nej ingen BEVIS her for opbakning.

  Starthjælpen er faktisk mindsket. Tit lommepenge kun. Men de sættes tit i arbejde og tager dermed danskerens job. Startløn eksistere allerede. Indvandrer arbejder til halv pris af danskeren.

  Hvem tror i liberalisten giver jobbet til?

 172. Af Jan Petersen

  -

  18. MAJ 2017 19:46, er det noget udpluk fra – hovedet koldt / hjernen tom – blog?

 173. Af Jakob Schmidt Rasmussen

  -

  Anne-Lise Marstrand Jørgensen tager fejl igen.

  For vi gør skam en del ved Danmarks værste racismeproblem; de radikale islamisters morderiske antisemitisme, som får dem til at begå terrorattentater mod tilfældige jøder af religiøse grunde – et problem, som islamisternes fellow travellers altid ignorerer, hvilket gør deres påståede antiracisme komplet utroværdig.

  Den islamistiske hadprædikant, der netop har fået forbud mod at rejse ind i Danmark, fordi han opfordrer til mord på jøder – er han vred over, at han ikke må “diskriminere i fred”, som Anne-Lise Marstrand Jørgensen skriver.

  En anden islamistisk hadprædikant er tidligere blevet straffet efter racismepasrgasr45ffen for, at opfordre til mord på jøder, fordi han citerede den samme passage fra Koranen.

  den islamistiske terrorist, Omar, havde hørt en islamistisk hadprædikant opfordre til mord på jøder, dagen før han begik sit terrorattentat mod syngogen i Krystalgade.

 174. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Israel myrder palæstinensere til lyden af statstrumpeter. Er verdens største terrorhær, IDF. Det hele med vestens billigelse.

  Derfor skal vi have en total økonomisk boycutt mod denne forbryderstat Rasmussen.

  14.000 uskyldige pælistinensiske civile børn og kvinder blev dræbt og lemlæstet ved sidste isrealske terrorangreb. Flere døde blot da end under 9.11. De fik kun 100 Hamad krigere , og mistet selv kun 77 terrorister i IDF og 4 civile fra de 2000 plus afsendte Hamas raketter. Israel ødelagde landet totalt.sigtet efter hospitaler og skoler først for Mac. civile. Såvel som ødelagde alt civile infrastruktur, som vand, elektricitet som over tid har dræbt tusinder flere.

  En gemen forbryderstat som yanknikkerne -zionisterne uforbeholdent altid forsvaeer, som Rasmussen. I har ingen moral og etik.

  Derudover er debatemner ikke isreal mod palæstinensere. Men Rasmussen skriver aldrig om andet, uanset emnet debatteret.

 175. Af Jan Petersen

  -

  Må blankt indrømme, jeg bryder mig generelt ikke om mobning. Anne-Lise Marstrand Jørgensen er dog en undtagelse fra reglen. En narcissistisk selvfed klaphat, der kryber i debat flyverskjul, fortjener ingen form for respekt – overhovedet !

  I øvrigt kunne jeg ikke drømme om at læse en – hovedet koldt / hjernen tom blog – der ikke kan kommenteres.- føj for den lede 🙁

 176. Af Kim Sinkbæk Sørensen

  -

  I skal være mere end velkomne til at kommentere på Anne Lise Marstrand-Jørgens seneste indlæg her:

  https://ytringspligt.dk/anne-lise-marstrand-joergensen-berlingske-lad-os-diskriminere-fred/

  Kommentarsporet er åbent og det er hverken underlagt ALMJ’s luner eller Berlingskes filter.

  Siden er ikke helt færdig endnu. Så tag den for hvad den er og prøv at lade være med at skælde for meget ud på mig eller hinanden 🙂

 177. Af Flemming Lau

  -

  Marstrand er en flagelant og hen dyrker blot sig martyrium, fred være med henne..!

 178. Af Niels Peter Lemche

  -

  KIM SINKBÆK SØRENSEN, ser ud som et godt initiativ!

 179. Af Jan Petersen

  -

  En støttepædagog til en blogger – kan det næsten blive blive mere patetisk? . . . griner højt 🙂

 180. Af Jan Petersen

  -

  Men OK, Berlingske har godt nok promoveret et par underlige eksemplarer af bloggere. Jeg kan da stadig huske et par forvirrede høns, der gik under betegnelsen “Millennials”. Fandt aldrig ud af, hvad deres fis gik ud på. Det kan jeg i øvrigt heller finde ud af mht Anne-Lise Marstrand Jørgensen 🙁

 181. Af Arne Hornborg

  -

  Både blasfemiparagraffen og racismeparagraffen bør afskaffes.
  Der er lidt for megen misbrug af de to fortidige, overflødige paragraffer.
  I en tid hvor islamiseringen uhindret besætter Europa, benyttes de to paragraffer som dække for islams handlinger.
  Racisme finder sted, har altid gjort det, vil altid gøre det. Uanset hvor meget lovgivning det afstedkommer.
  Forskellighed på de forskellige racer?
  Arne Hornborg

 182. Af Kim Sinkbæk Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche

  Det kan måske virke lidt naivt eller trivielt. Sådan noget er jo ikke nemt at få løbet i gang.

  Men jeg synes det er virkeligt interessant socialt eksperiment og noget, der egentlig er rigtigt vigtigt. I min optik ser vi i hvert fald en tiltagende modstand fra »eliten«, når almindelige borgere forsøger at blande sig i samfundsdebatten. Det kan enten være som herinde, hvor bloggerne nogle gange er lidt for overfølsomme over for (saglig) kritik og generelt er lige lovligt friske med at fjerne kommentarer. Andre steder er man lidt mere udspekulerede og placerer f.eks. kommentarsporene helt nede i bunden af siderne, hvor de ikke forstyrrer det bedre borgerskabs fest oppe i det redaktionelle indhold. Men det handler også om sådan noget som den monopollignende magt over opinionsstoffet, den der »elite« har. Medierne er jo ikke voldsomt flittige med at udstyre almindelige borgere med blogs eller faste klummer. Den slags er som regel forbeholdt akademikere, journalisternes kollegaer og diverse kendisser i feltet mellem de to andre grupper.

  Derfor synes jeg det er vigtigt, at presse den modsatte vej og give den jævne borger mulighed for at komme til orde og ligefrem være med til at sætte dagsordenen.

  Det kan godt være det ender i det rene anarki eller en digital spøgelsesby. Men hvis jeg skulle være så heldig, at lokke folk til deltage i projektet, tror jeg det kan blive sindssygt fedt.

 183. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Marstrand har dog ret i at den frafaldne deltager i hyggeracisme.som mange andre.

  “Racisme finder sted, har altid gjort det, vil altid gøre det. Uanset hvor meget lovgivning det afstedkommer.
  Forskellighed på de forskellige racer?
  Arne Hornborg”

  Som denne senile Hornborg og hans raceteorier taget direkte ud af mein kamp.

  Hyggeracismen har velmagtsdage i landet. Men en stram indvandring skal på. Drejer sig om sammenhængskraften, kriminalitet tiltro, og dansk ateisme.

 184. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Marstrand har dog ret i at den frafaldne deltager i hyggeracisme.som mange andre.

  “Racisme finder sted, har altid gjort det, vil altid gøre det. Uanset hvor meget lovgivning det afstedkommer.
  Forskellighed på de forskellige racer?
  Arne Hornborg”

  Som denne senile Hornborg og hans raceteorier taget direkte ud af mein kamp….

  Hyggeracismen har velmagtsdage i landet. Men en stram indvandring skal på. Drejer sig om sammenhængskraften, kriminalitet tiltro, og dansk ateisme.

 185. Af Niels Peter Lemche

  -

  KIM SINKBÆK SØRENSEN, synes du egentlig ikke, at bloggerne for en stor dels vedkommende består af selvskabte medlemmer af “eliten”? I lande med lidt højere til loftet var de næppe blevet mere end skolelærere (og det ikke i Borgsmidts forstand).

 186. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 19. MAJ 2017 08:55
  “I lande med lidt højere til loftet var de næppe blevet mere end skolelærere (og det ikke i Borgsmidts forstand).”

  Lem ches fascination og benovelse over Borgsmi dt syge udskejelser virker perverteret og sygeligt.
  Men sådan er det med øjentjenere.

 187. Af Niels Larsen

  -

  Der er brug for denne indvandringspolitik:

  Muslimer og afrikanere: ingen adgang! Alle andre er velkomne.

 188. Af J. Hanse n

  -

  Man mærker et indestængt raseri på højrefløjen over, at det ikke er muligt at svine Anne-Lise Marstrand Jørgens en til på hendes blog.

 189. Af J. Hanse n

  -

  AF ARNE HORNBORG – 19. MAJ 2017 07:38
  “Både blasfemiparagraffen og racismeparagraffen bør afskaffes.
  Racisme finder sted, har altid gjort det, vil altid gøre det. Uanset hvor meget lovgivning det afstedkommer.”

  Intelligente betragtninger.
  Det samme kan man sige om mord og andre alvorlige forbrydelser.
  Uanset hvor meget det er forbudt.
  Så forekommer det fortsat.
  Så lad os afskaffe lovgivningen om mord.

 190. Af Kim Sinkbæk Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche

  Det er ikke sikkert jeg vil gå så langt. Jeg har desværre ikke selv fået læst dem. Men jeg har da hørt meget godt om Anne Lise Marstrand-Jørgensens Hildegard-bøger. Så mon ikke hun og mange af de andre bloggere også var blevet noget ved musikken, hvis de var født i andre lande?
  Men når det er sagt, er der uden tvivl et element af i de kredse, hvor tingene kommer lidt for let for klubbens medlemmer. Og det gælder sådan set på tværs af de politiske skel. Der findes debattører til højre og venstre, som jeg forestiller mig skulle arbejde lidt mere for føden, hvis spalteplads og deltagelse i diverse debatpaneler kun blev tildelt efter fortjeneste.

 191. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Alle indlæg der ikke konkluderer, at islam er roden til alt ondt, som vi stakkels europæere må lide, kaldes rabiate politiske partsindlæg. At antyde at danskerne ligger som de har redt er landsforræderisk eller noget meget værre.

  Danmark sender stolt sine heltemodige piloter i bombefly af sted til bombninger i Mellemøsten. Det er der ingen indvendinger imod. At deres indsats svarer til at sparke en mand, der ligger ned og ikke kan forsvare sig ødelægger ikke begejstringen. Det er da en kæmpefordel.

  Vi har et stort antal 200 000 kr. bomber, der snart overskrider sidste salgsdato samt et antal forældede bombefly, der skal skrottes eller er mest skrot. Tankegangen må være, at hvis vi dropper bomberne i Mellemøsten, så er det ikke rent spild.

  Og amerikanerne bliver også glade for os. Det er rent win-win for alle parter undtagen måske for de mange civile, der må lade livet – og dog – er livet under konstante danske bombninger overhovedet værd at leve. På en måde er det også en slags win-win for dem – er vi nødt til at mene.

  Og vi kan glæde os over, at vi med de nye F-35 bombefly vil kunne nå endnu længere ud med endnu større bombelaster. Vi vil i fremtiden kunne bombe det meste af verden til glæde for – amerikanerne. Er det ikke bare vidunderligt?

 192. Af Kim Sinkbæk Sørensen

  -

  J. Hansen

  Overhovedet ikke. I hvert fald ikke for mit vedkommende. Du skal også være mere end velkommen på https://ytringspligt.dk/, hvis du vil synge ALMJ’s lovprisninger, hvad enten det er via kommentarer eller som et selvstændigt indlæg (du kan mail’e indlæg til debat[snabel-a]ytringspligt.dk).

  Min utilfredshed med lukkede kommentarspor handler ene og alene om den privilegerede position bloggerne herinde står i. De har fået stillet en blog til rådighed hos en af landets største aviser, som endda bliver delvist finansieret af skattekroner, hvor de fuldstændigt frit kan give deres meninger om dette og hint til kende. Derfor synes jeg også kun det er rimeligt, at de også står på mål for de holdninger og giver den almindelige borger mulighed for i det mindste at deltage i samfundsdebatten via kommentarsporet. Og hvis de ikke selv vil løfte det ansvar, så stiller jeg som sagt gerne min blog til rådighed (ikke mindst for ALMJ’s meningsfæller).

 193. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM SINKBÆK SØRENS EN – 19. MAJ 2017 11:05

  Berlingske lukkede for kommentarer til ALMJ’s blog, da kommentarerne selv for denne avis var usædvanligt svinske, injuriende og sygelige.
  Et par kvindehadere muntrede sig lystigt på ALMJ’s blog.
  ALMJ har to fejl.
  Hun er kvinde og tilhører ikke den yderste højrefløj.
  Som de øvrige damer på disse blogs.
  Så kan man selvfølgelig undre sig over, at Berlingske ikke bare kunne udelukke de få højreekstremister som ødelægger debatten.

 194. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Kim sinkebæk

  Man behøver ikke at kommentere på din side, når man kan gøre det her, da indlægget er stillet Andersson. Din interesse er formentlig virus infektioner og eller interesse i folks servere mv.

  At så ingen af jer har gjort det, er jeres egen skyld.

 195. Af Kim Sinkbæk Sørensen

  -

  J. Hansen

  Det synes jeg er en overforsimplet måde at stille det op på. Når man går tilbage og kigger på kommentarerne, er der helt klart røget for mange finker af fadet. Det er jeg ikke uenig i. Men med til den historie hører også, at ALMJ generelt skriver nogle – lad os kalde dem – relativt kontroversielle indlæg. Ligesom hun bestemt heller selv har holdt sig tilbage i kommentarsporet. Hvis hun svarer på en kritisk kommentar, uanset hvor lødig og relevant den end har været, er standardproceduren noget i retning af en indledende svada om hvor dum afsenderen er og hvor lidt vedkommende har forstået. Hvorefter der så bliver indledt en nedladende beskrivelse af verdens “sande tilstand”.
  De ting undskylder selvfølgelig ikke i sig selv de grimme kommentarer. Men hvis debattonen var problemet, kunne man måske have forsøgt sig med andre metoder, inden man trykkede på knappen og lukkede kommentarsporet ned.

  Det korte af det lange er stadigvæk, at hvis folk i øvrigt holder sig inden for lovens rammer (og ikke spam’er), så tager jeg hjertens gerne imod de kommentatorer, som ALMJ og de øvrige bloggere ikke vil have.

 196. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM SINKBÆK SØRENS EN – 19. MAJ 2017 11:50
  “Men med til den historie hører også, at ALMJ generelt skriver nogle – lad os kalde dem – relativt kontroversielle indlæg. ”

  Helt enig.
  Hun har integritet, humor, velskrivende og er intelligent.
  Alt hvad den yderste højrefløj hader.

  Og hun lefler ikke for den yderste højrefløj. Og deres indre svinehund.
  I modsætning til de øvrige bloggere her på Berlingske.

 197. Af Kim Sinkbæk Sørensen

  -

  J. Hansen

  Det synes jeg mere lyder som dine egne fordomme. Dem skal du selvfølgelig være velkommen til at have. Men jeg kan ikke rigtigt bruge dem til så meget.

  Selvom tingene hurtigt kan køre af sporet og blive rigtigt grimt i den offentlige debat, tror jeg det handler mest om frustration. Hvis den almindelige dansker får mulighed for at udtrykke sine holdninger og blive hørt, tror jeg det kan blive rigtigt godt og konstruktivt.
  Men sådan er vi to nok bare forskellige. Du har din mistro og jeg har min grundlæggende tillid til andre menneskers evner og vilje.

 198. Af jan ulrik friis

  -

  T rump under mistanke for udenlandsk indblanding hans kandidatur som præsident, i Danmark hersker der ingen tvivel om at L økkeregeringen til fulde i lommen på M erkels Tyskland, burde vel kalde på en rigsretssag og evig landsforvisning!
  Dansk migration vores undergang styres time for time via Berlin, ligesom Polen og Ungarn nu sat under tysk pres, ligesom også Grækenland via Berlin i disse dage sønderrives udplyndres af Tyskland til sidste pjalt, vil Danmark i afsky gå i glemslen som et HC. A ndersen eventyr “Der var engang…” !

  Ingen kan længere være i tvivel om at M erkels en islamistisk trudsel, Danmark vil også ende som et sønderbombet Aleppo, nu ligefrem ISIS rekruterer på internettet, radikale muslimer opfordrer til invasion af Europa, islamistiske opråb om at dræbe de “vantro” i deres eget land, Danmark et sådant land, danskerne er sådanne “vantro”!

  Råbende imamer opfordre til ved islamistisk yngel, ved formering, at erobre Europas territorium, der opfordres til at dræbe de “vantro”!

  Vi er på vej imod tyske – svenske – franske tilstande!

  Dette kalder på dansk undtagelsestilstand, frihedsråd og nødlov, hjemkaldelse alle danske styrker fra Østfronten og fra Mellemøsten, inden altforsent, til dansk grænsebevogtning, i et sidste forsvar af Danmark!

  Skulle det vise sig at T rump samarbejder med russerne = RESPEKT!

  Men en L økke en løftebryder i lommen på, og i samarbejde med M erkels Tyskland er en = NON STARTER!

 199. Af Helge Nørager

  -

  JVM, pas nu på med de fake news om forælde bomber, det passer altså ikke.
  De blev alle brugt i Libyen, alle…………………vi gik over til at kaste cement træningsbomber på ca 900 kg.
  Den kinetiske energi der udløse når den rammer jorden kastet fra f eks 9 kms højde er ganske voldsom.
  Og fordel ved den slags cement bomber er at de er billige, og efterlader ingen spor i murbrokker da det er cement, så anklager om kollateral damage er svære at bevise når de pga. usikkerhed rammer lidt ved siden af.
  En anden meget stor fordel er at de udløser mere energi desto højere oppe de kastes fra, hvilket helte i luftvåben er lykkelige for, da der så er mindre chance for at blive ramt af ubehageligheder fra jorden.
  Så det passer ikke de har forældede bomber.
  Det er fake news og ikke hvad jeg ellers forventer fra dig. 🙂

 200. Af J. Hanse n

  -

  AF KIM SINKBÆK SØRE NSEN – 19. MAJ 2017 12:09

  Er de svinske indlæg, som højrefløjen indsatte på ALMJ’s blog fordomme?
  Er det en fordom, at ALMJ er velskrivende, intelligent og ikke taler til danskernes indre svinehund.

 201. Af Gert jensen

  -

  Det er trist og træls at ekstremister, kommunister og sindsforvirrede dominerer disse debatter. De kan brede sig som de vil. Europater og radikale typer som le mche, j. ha n sen, li s be th,
  nør ager, borg schmidt og lignende, dominerer snart alle debatter. Antagelig med det formål at sabotere debatterne med vås, løgn og kvarte sandheder. Husk at læse “Tidehverv” , den korte avis og snaphanen der kan virke som modgift mod tidens propaganda. Læs også BTs, EBs og Berlin gskes kritiske artikler om hvordan velfærden og sundheden rasler ned, mens mængden af korruption og kriminalitet stiger og stiger.

 202. Af Gert jensen

  -

  Pladderhumanisten an ne li se mar strand jør gen sen skamroses af j. ha n sen eller j. hassan …. som er tilhænger af den størst mulige indvandring og den hurtigst mulige islamisering af Danmark. Derom er an ne li se og j. ha n sen enige. Den eneste kommentar til pladderhumanistens udgydelser er iøvrigt skrevet af konen selv. Det er jo ynkeligt. At der er lukket af for kommentarer, skyldes naturligvis at radikale an ne li se ikke vil risikere at hendes tankespind pilles fuldstændig fra hinanden. Men hvorfor finder avi sen det i orden med en “debat” helt uden debat?? Det er sgu da en parodi.

 203. Af Gert jensen

  -

  Ni els ju ul og j. lund hører også til den radikale/skabsradikale fløj der er ligeglad med danskernes fremtid.

 204. Af Niels Larsen

  -

  J. HANSE N: “Er det en fordom, at ALMJ er velskrivende, intelligent og ikke taler til danskernes indre svinehund.”

  Det er bestemt en fordom, at hun er velskrivende – det er noget ævl, hun lukker ud.

  Hun er muligvis intelligent – det kender jeg hende ikke godt nok til at kunne bedømme. Men hun er bestemt ikke klog.

 205. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS LARS EN – 19. MAJ 2017 13:53

  Niels Larse n.
  Dit indlæg godtgør jo bare, at den yderste højrefløj har det dårligt med intelligente, vidende, smukke og velskrivende kvinder.
  Som de er uenige med.

 206. Af P Christensen

  -

  Så har yankeerne landet en billion-handel med muzisterne i Saudi Arabien.
  Der er megen profit i profeter…..

  Om det er Mammon eller Muhammed.
  Det skidt kører menneskeheden i sænk.

 207. Af Niels Peter Lemche

  -

  KIM SINKBÆK SØRENSEN, så fik du i hvert fald en første kommentar på din side. Hun kan ikke være populær hos Mikkel Andersson, for det er en skånselsløs hudfletning, et sandt indlæg i en “værdikamp”, der handler om mere end “farver”(sml. indlæg i Politikenidag).

 208. Af Kim Sinkbæk Sørensen

  -

  Niels Peter Lemche

  Det er fremragende – tak for det 🙂

 209. Af J Nielsen

  -

  “Envejskommunikation er tiden løbet fra.”

  Så må det være slut med at se fjernsyn. Læse bøger. Høre radio. Den slags ting.

 210. Af Niels Larsen

  -

  J NIELSEN

  Vi taler i blogsammenhæng.

 211. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Sinkbæk er blot ude for at promovere Sig selv. Han kan diskutere Marstrands angreb på Andersson alt han vel i denne blog. Og ville være passeligt. Men foretrækker at gøre det på sin egen . Til grin siger jeg.

  Gert-preben f1 …ingen lytter til dig, da vi godt ved du opholder dig på Sankt Hans.

 212. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 19. MAJ 2017 17:48
  “Hun kan ikke være populær hos Mikkel Andersson, for det er en skånselsløs hudfletning, et sandt indlæg i en “værdikamp”, ”

  Hudfletning?
  Skriver charlatanen.
  Hvad er syge indlæg fra den yderste højrefløj, og fra den gamle, sleske og krybende charlatan Lem che, værd

 213. Af Jan Petersen

  -

  De vanlige barnlige uinteressante tumper – holy shit 🙁

 214. Af per jensen

  -

  Adskellige bloggere her synes at sende fra diverse forvaringsanstalter. Især “lisbeth” der antagelig skriver fra et sted som Sct. Hans eller lignende. “Lisbeth” der tidligere brugte et mandsnavn er tilhænger af både kommunisme og islamisme, noget som tilsyneladende sikrer fri adgang til de fleste blogs.

 215. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Preben din tosse. Du må lære at læse en dag. Undertegnede er ateist og socialist.

  Ingen alfabetkursus på anstalten din?! Læs venligst at syge Preben startede med at projicere sindssyge blandt andre bloggere..Dit evindelige ævl med at rekommendere diverse aviser, uden at relatere til emnet nogensinde,må man gå ud fra at B kun tillader, da de ejes af berlingske selv vel.

 216. Af Henning Svendsen

  -

  Nu er denne Marstrand jo en særlig type hun plukker blomster fra de forskellige forskellige mosebøger og vil have dem plantet i Danmark
  Og frem for alt så blandet hun to ting sammen:Racisme og Jantelov er ikke det samme
  Og dem fra Mellemøsten bringer jo ikke noget nyt og epokegørende til vores verdensdel
  Ånden i flasken er helt fraværende !-de får en Sykel eller Grønthandel i starthjælp og supplere med lidt Kontanthjælp og det er en så ringe præstation at Janteloven rammer dem med fuld kraft
  Det er også Janteloven der træder i kraft når de dårligste elever bliver anbragt bagerst i klasse lokalet

 217. Af P Christensen

  -

  Så er venstrefløjens kulturberigere på banen igen

  http://ekstrabladet.dk/112/asylansoegere-i-sag-om-groft-overfald-foran-christiansborg-er-12-og-14-aar-og-kraeves-ikke-faengslet/6674502

 218. Af Lisbeth Sørensen

  -

  P.chistensen,

  Der et højrefløjens krige i Mellemøsten der har indført dem. Så helt jeres skyld.

 219. Af P Christensen

  -

  Lidt flere af venstrefløjens kulturberigere har været på banen

  http://nyheder.tv2.dk/krimi/2017-05-20-hjemloese-romaer-opkraever-500-kroner-per-nat-for-at-lade-os-sove-paa-gaden

  Politikerne svigter folket, ikke mindst arbejderklassen, og et velfungerede
  samfund er skyllet ud i lokummet på nogle få årtier.
  Ikke mindst takket være enfoldige tanker om globaliseringens “velsignelser”
  Venstrefløjen har nathuen trukket ned over hovedet hele dagen og forstår som sædvanligt ingenting.
  Højrefløjen er som sædvanligt drevet af grådighed og spekulation.

 220. Af Lisbeth Sørensen

  -

  Indlæg til pc i filteret? Igen det er højrefløjens lempelige indvandrerpolitik der har indført dem.startede med Schlüter “verdens lempeligste ndvandrer løndumpnings politik”. Forresten en regering Uffe deltog i, hvis i ikke er klar over det. Er jo meget lang tid siden. Koldkrig mv.

 221. Af jan ulrik friis

  -

  “Danske journalister skal altså uddannes i bestemt ideologisk verdenssyn og afholde sig fra at formidle ting, som rådet mener skaber “fjendtlighed”.”

  Vi har fostret op til flere giftslanger ved vores barm, gaderne fyldt af knivstikkere voldtægtsmænd, overgreb, radikale salafister, virkeligheden udenfor på gaden får nakkehårene at rejse sig, danske bykerner fyldes af vold, som i Sverige og Tyskland, voldtægtsmænd, nedluset af langskæggede frustrerede flygtningebørn, virkeligheden har overhalet os, vores egne folkevalgte har i passivitet forrådt os, fyldt os med fortielser og løgnen, faldt os i ryggen da Danmarks fremtid stod på spil, det danske folk er efterladt til egen skæbne, DR1: tårevædede beretninger om ” islams fortræffeligheder” dette ideologiske verdenssyn at “islams fortræffeligheder” denne gift som journalisterne skal tvangs fodre og tvangs fodres med, blevet vores ulykke, renlivet ondskab for åben skærm, vi det danske folk er på vej til slagtning!

 222. Af Maria Due

  -

  P CHRISTENSEN – 20. MAJ 2017 12:11:

  “Venstrefløjen har nathuen trukket ned over hovedet hele dagen og forstår som sædvanligt ingenting. Højrefløjen er som sædvanligt drevet af grådighed og spekulation.”

  Så det er kun dig og nogle få andre, der har set lyset.

 223. Af Lisbeth Sørensen

  -

  JUF,

  Gaderne er fulde af borgerlige disse dage. Som samfundstrussel er disse den værste plage. Også da det er dem der indfører alle immigranterne.

  PC,

  Det er højreradikale som dig og jer der har indført alle løndumpere. Lær dog at læse et elementærtstykke fakta fra Danmarks statistik.

 224. Af jan ulrik friis

  -

  Lis beth…..Jeg ville ønske du havde ret, men de borgerlige under falsk flag, ville ønske at om gaderne fulde af sådant rigtige borgerlige der til fulde i 100% og uden vaklen stod ved deres ord: GUD – KONGE – FÆDRELAND, uden vaklen, som da Stalin ved Stalingrad gav ordren til sidste mand, men jeg er den første at beklage at kun vatnisser og skvadderhoveder uden rygrad, nu Danmarks fremtid står på spil, derfor Lis beth i løftebrud gå Danmark nu ned og under med flaget, sorry so sorry, havde de borgelige holdt deres ord at 0 migration ville der endnu være en fremtid for Danmark, i løftebrud er løbet kørt for Danmarks vedkommende, der kommer ikke flere chancer, what you see is what you got L isbeth, sorry, so very sorry!

 225. Af Tidens debat: tre sørgelige historier | tankesite

  -

  […] virkede lige præcis sørgeligt på den måde på mig, da den altid fremragende Mikkel Andersson d. 16. maj udstillede Europarådets antiracistiske ”anbefalinger” til Danmark. Det, Andersson især […]

Kommentarer er lukket.