Integrationsoptimismens fallit

Af Mikkel Andersson 107

Det er ikke dårligt at være optimist. At håbe på det bedste er altid bedre end det modsatte. Men hvis man ignorerer fakta til fordel for ideologi, løber man før eller senere ind i problemer.

Det illustrerer to historier fra den seneste tid.

Først kom det frem, at de syriske flygtninge for størstedelens vedkommende mangler uddannelser, der kan bruges på et dansk arbejdsmarked.

Det stod i skarp kontrast til den jubelstemning, der prægede debatten om den gruppe tidligere. Men det var der ingen grund til. Lars Løkke og flere andre – herunder undertegnede – advarede allerede i efteråret 2015 om, at flygtningene havde et lavt uddannelsesniveau.

Ikke desto mindre hævdede både Stine Bosse og en lang række eksperter, at den gruppe havde gode kompetencer og stort integrationspotentiale. Fakta er, at de er blandt de dårligst uddannede indvandrergrupper.

Størstedelen af syrerne, som for nylig har overhalet tyrkerne som den største indvandrergruppe i Danmark, vil efter alt at dømme komme til at tilbringe det meste af deres liv i Danmark på offentlig forsørgelse.

Ikke fordi de er dovne eller dumme, men fordi det er ekstremt svært at komme ind på et arbejdsmarked, hvor man ikke har nogle brugbare kompetencer, først skal lære både sprog og derefter tage en uddannelse, før man kan bestride jobs udover de allermest basale ufaglærte, der næppe bliver flere af.

I betragtning af, at der alene i perioden 2014-2016 er kommet omkring 50.000 asylmigranter og familiesammenførte til landet i alt, flertallet syriske, vil det efter alt at dømme kun forværre integrationsproblemerne.

Derudover kom det frem, at tredjegenerationsindvandrere klarer sig lige så dårligt som andengenerationsindvandrerne i folkeskolen. Det er et problem, for som Finansministeriets nylige rapport om indvandringens omkostninger påviste, vil også andengenerationsindvandrere ifølge prognoser baseret på hidtidige tal, udgøre en markant større underskudsforretning end etniske danskere.

Det betyder ikke, at man ikke skal glæde sig over positive udsving i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. Men man bør erkende, at intet tyder på, at integrationen i forholdet til arbejdsmarkedet vil blive en succes inden for overskuelig fremtid.

Dertil kommer de massive problemer i forhold til parallelsamfund, æreskultur og kriminalitet, der efter alt at dømme kun – præcis som hidtil – vil forøges i takt med voksende tilstrømning.
Det er på tide at lægge den stadigt mere ubegrundede optimisme på hylden og erkende, at såfremt man vil gøre noget meningsfuldt for integrationen, er det en forudsætning ikke at gøre i forvejen store problemer større.

Derfor bør man stoppe asylmigration, hvor man hjælper relativt få ekstremt dyrt i Danmark og i stedet yde hjælp til de langt flere og langt svagere, man kan hjælpe bedre for mindre, i nærområderne.

 

Mikkel Andersson er journalist og debattør og kan følges på Facebook og Twitter.

107 kommentarer RSS

 1. Af J. Hans en

  -

  Ja.
  Det er dyrt at føre unødvendige krige imod muslimske lande.
  Det skaber flygtninge problemer.
  I øvrigt Mikkel Anderson.
  Det som du skriver ligner til forveksling det, som femten andre bloggere allerede har skrevet i Berlingske.

 2. Af Mathias Madsen

  -

  Hvornår har vi ført krig imod Syrien? Jeg er åbenbart ikke tilstrækkeligt velbevandret i historie, siden jeg ikke har hørt om det før.

 3. Af Niels Larsen

  -

  Hr. J. Hans med det der løstflyvende ‘en’ i bagen…

  Danmark har ikke ført krig i Syrien og vi bør derfor helt naturligt ikke modtage disse uddannelsesmæssigt set undermålere, som oveni for flertallets vedkommende er tilhængere af hadets religion.

  Send dem hjem!

 4. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARSE N – 13. JUNI 2017 15:24

  Krigen i Syrien er en direkte følge af krigen i Iraq.
  USA mente at kunne bruge IS til at vælte Assad.
  Det mener de fortsat.
  Har Danmark ikke smidt bomber over Syrien?
  Så er vi vel i krig imod Syrien.

 5. Af Niels Juul Hansen

  -

  Kære Mikkel Andersson,

  Kan I som blogejere på berlingske blog ikke forsøge at koordinere jeres indlæg?

  Du er i gang med at koge suppe på en høne, som Anne Sophie Hermansen allerede har løbet til døde på Hærvejen for en uge siden.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  NIELS LARSEN, “oven i købet” please!

  Men det er klart, at skruen strammes for tiden. Det er også klart, at det generelle uddannelsesniveau i Syrien som i andre arabiske lande, ladet meget at ønske i forhold til vores. Derfor kunne, når man alligevel ofrer penge på flygtningene, give dem noget uddannelse, så de selv kan skabe sig et liv i deres hjemland, når de kan komme hjem igen. Man må imidlertid aldrig holde op med at understrege, at de skal hjem igen, når det bliver muligt.

  Det er derfor, der må ske to ting: I Syrien skal Assad-styret fjernes helt og aldeles, samtidigt skal IS likvideres nådesløst.

  Jeg ved godt, at du hellere ville gasse hele forsamlingen.

 7. Af Niels Larsen

  -

  NIELS PETER LEMCHE

  Du ved lige så godt som jeg, at de aldrig bliver sendt hjem igen. De kommer til at nasse på danskerne resten af deres liv.

  Og nej. Jeg vil ikke gasse dem. Jeg vil derimod gerne give dem et los i røven hele vejen til den dansk-tyske grænse.

 8. Af Flemming Lau

  -

  Mikkel Andersson.
  Fint indlæg, god gerning kan ikke gøres for tit!

  Og det er iøvrigt en nyhed at syrierne har overhalet de ca 60 000 tyrkere i Danmark!
  Hvis man tror at de en dag vil vende hjem, så tager man fejl. De er sunnier og da Assad bevarer magten med Putins velsignelse, vil der ikke ske en dyt! Udover altså, at vi får flere sunni syriere, når Assad er stærk nok til at smide resten ud! Hvem ved? Måske skal vi også lige opleve en rask lille sunni shia krig!

 9. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARS EN – 13. JUNI 2017 15:42

  Nogle af dem kommer nok hjem den dag Vesten standser deres krige i de muslimske lande.
  Og genopbygningen af disse lande er påbegyndt.
  Men dette har lange udsigter.
  Politikerne tror jo, eller lader som om at de tror, at den eneste løsning på de problemer som de har skabt igennem deres vanvittige krige..
  Det er mere krig og ødelæggelse.
  Mere statsterror er løsningen.
  Siger politikerne.

 10. Af J Hassan

  -

  Nu ser vi resultatet af Danmarks væmmelige krige i de varme lande.

  Posten har ikke længere adgang til Vollsmose. Det kan vi takke Fogh og Pia K for.

  Danske piloter bomber uskyldige børn fra sikkerhed i 81 km højde.. Føj!

 11. Af J. Hans en

  -

  AF J HASSA N – 13. JUNI 2017 16:55

  Nå.
  Så er naziKim Olse n igen på banen med syge og perverse indlæg.
  I opdigtede navne.
  Man kan godt forstå, at han ikke skriver i sit eget stinkende navn.

 12. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Mikkel Andersson: “Derfor bør man stoppe asylmigration, hvor man hjælper relativt få ekstremt dyrt i Danmark og i stedet yde hjælp til de langt flere og langt svagere, man kan hjælpe bedre for mindre, i nærområderne.”

  Udsagn som dette klinger jo desværre ekstremt hult, når de kommer fra det borgerlige Danmark. For reelt handler det her jo om en spareøvelse: Hvordan kan vi reducere udgifterne bedst muligt. Svaret er enkelt: Ved at undlade at modtage asylsøgere herhjemme og ved fortdat at undlade at yde en reel støtte i nærområderne.

  Se blot på fortalerne af denne slags forslag her på bloggen. Langt de fleste mener, at muslimernes kriger rager os andre en fjer, og at vi bare skal lade dem slå hinanden ihjel. det er jo ikke ligefrem et godt udgangspunkt for at argumentere for “støtte i nærområderne”.

  Eller se på vores kære borgerlige regering, der for to år siden tog to milliarder fra Ulandsbistanden til den forventede stigning i asylsøgere, for “pengene gik jo stadigt til flygtninge- og bistandsområdet”. Sidste år kunne regeringen så mindske udgifterne til asylsøgere med to milliarder, hvoraf den ene gik til ulandsbistand og den anden til velfærd. Denne gang var der tale om en “markant forøgelse af bistanden”.

  Eller se på Mikkel Anderssons blog her ovenfor. Hovedmålet med bloggen er, at argumentere for intergationspolitikkens fallit, og behovet for at fjerne denne politik. Det er ikke, at den mest effektive støtte til verdens flygtninge kan ydes i nærområderne.

  Kort sagt, så stoler jeg ganske enkelt ikke på det borgerlige Danmark, når vi snakker om dette emne.

 13. Af J HASSAN

  -

  @J. HANS EN – 13. JUNI 2017 17:01
  OK – vore fremtidige krige i de varme lande vil fra nu af skifte til at være ikke-væmmelige.
  Vi kan eksempelvis bombe med bibler, trykt på rispapir i små letvægtsformater.

 14. Af J. Hanse n

  -

  AF J HASS AN – 13. JUNI 2017 17:13

  Ja. Gør det naziKim.Ols en.
  Det er bedre end, at du indsætter dine perverse indlæg om børnesex.

 15. Af Henning Svendsen

  -

  Men hvorfor skal de stå med hatten i hånden?deres bedstefædre kom jo herop i tresserne de tog alle de beskidte jobs som ingen danske gad
  De knoklede dag og nat -det er dem som satte Eiropa på skinner og skabte vores velfærd!-ja sådan kan de læse på biblioteket i deres hjemlande som også skriver det i skolebøgerne -ja vi har da også Proffessor Lemche som har været inde på det samme
  Men historien erjo en lidt anden
  Og hordene fra Afrika har også lærebøger der fortæller at de er blevet udnyttet i flere hundrede år og nu kommer de bare væltede for at kræve deres del af lagkagen det er pay back time og de vil bringe os til tiggerstaven akkompagneret med en hånlatter
  Og resten af verden kikker med forundring på dette skøre EU Løkke har været i USA og Hilst på Præsidenten som hilste igen og kaldte Løkke en Konge–ja Konge af Nyhavn for Præsidenten havde naturligvis læst om Løkkes eskapader men han udtalte sig selvfølgelig meget diplomatisk –ja dette EU er til grin i hele verden

 16. Af P Christensen

  -

  Hvor der er muslimer er der desværre problemer.
  Når man hjernevaskes med en kulsort ideologi om,
  at dette liv skal bruges på at opføre sig mest muligt åndssvagt,
  ikke mindst overfor andre mennesker,
  for at komme videre i en imaginært næste liv, herunder for at få 72 jomfruer,
  giver det alle en både tåbeligere og fattigere tilværelse.

 17. Af erik Kristensen

  -

  Når de mange migranter og flygtninge er kommet her til dette overorganiserede petitesse fikserede land, så lad os da tage os af dem på en organiseret måde. Sørge for at de får en uddannelse, så de kan vende hjem igen, sørge for ordentlige aftaler med alle de lande, vi kan få om returnering af ikke godkendte asylsøgere, sørge for konsekvens i returneringen og konsekvent at hindre disse parallelsamfundi at blive for stærke og isolerede, selvom jeg naturligvis godt forstår, at man søger sammen med landsmænd. Det har mine mange emigrant-slægtninge gjort siden sidst i 18-hundredtaller under udvandringen til Canada og USA og gennem årene langsomt løsgjort sig fra bindingen til Danmark og frygten for alt det nye. Sørge for at sikre muligheder for at blive og vokse i lokalområder nær ved deres land og landsdel osv. Vi kender alle svarene. Vi behøver blot lidt præcis handling og mod – hvorfra det skal komme er lidt usikkert, for politikerne er for meget i tvivl og usikre og mangler modet til konsekvens. Jeg selv er nu 82 og har svært ved fortsat at etablere engagement til store projekter, men der skulle ellers være nok at tage fat i i dette frivillighedens land. Jeg havde allerede i 50’erne noget med flygtninge at gøre. En blandet fornøjelse, og måske hjalp det lidt?

 18. Af hans andersen

  -

  Invasionen af “hellige” krigere har kulturberiget landet, stenkast fra motorvejsbroer løsnede hjulbolte nedskydning af sagesløse, koran klodser.
  Fyldte fængsler og politibeskyttelse af de politikere der ikke bryder sig om hovedafskærene.
  Men nogen positiv kulturberigelse kan jeg ikke komme på.

 19. Af M Jørgensen

  -

  I juni 2015 sagde Lars Løkke med en blå regering vil der blive indført en straksopbremsning af tilstrømningen af flygtninge.
  Hvad skete der de væltede ind over grænsen heriblandt også dem som man idag jamrer sig over har et lavt uddannelsesniveau .
  Man ligger som man selv har redt.

 20. Af J. Hans en

  -

  AF HANS ANDERS EN – 13. JUNI 2017 19:12
  “Invasionen af “hellige” krigere har kulturberiget landet, stenkast fra motorvejsbroer løsnede hjulbolte nedskydning af sagesløse,”

  Hans Andersen.
  Hvis du ligger inde med oplysninger om, hvem der begår denne form for kriminalitet.
  Så bør du øjeblikkeligt gå til politiet med din viden.
  De skriver, at de er på bar bund.
  Men det er du så åbenbart ikke.
  Det er faktisk ulovligt at tilbageholde oplysninger om kriminalitet.

 21. Af Gert Hansen

  -

  Indbyggerantallet i muslimske lande i MØ, Nordafrika og Sydasien, er femdoblet i de sidste 60 år.

  De kulbrinteeksporterende lande som Saudi og i Golfen, har overfor deres befolkninger kunnet betale sig til ro på bagsmækken, kombineret med autoritære metoder, så det er ikke dem der fremgår af indvandrings statistikkerne i Europa. Det gør derimod de lande der ikke har økonomi til at holde befolkningerne i ro. (Som bl.a. visse steder førte til det såkaldte ‘arabiske forår’). Endsige uddanne og beskæftige de yngre generationer.

  Under de forhold er der kun et at gøre, nemlig at sende nogle af sine befolkningsoverskud til Vesten, først og fremmest Europa der ligger nærmest, og som siden 2. Verdenskrig har lidt af et stort skyldkompleks og en, globalt set, naiv og selvødelæggende tilgang til Menneskerettigheder kombineret med et uden tvivl oprigtig ønske om at hjælpe folk der angiveligt er i nød, selvom det i sidste ende betyder ende på både velfærdssamfund, sammenhængskraft og social ro.

  Nogle har brugt Vestens militære interventioner i dele af MØNA som bekvem undskyldning for forholdene. Hvor de, selvfølgelig, helt vælger at oversé, at eksempelvis vietnameserne, japanerne og tyskerne ikke fandt det nødvendigt at indlede en uendelig terrorkrig mod Vesten, men derimod koncentrerede sig som at genopbygge deres lande, således at de hurtigt blev nogle af de socio-økonomisk mest succesfulde lande i verden. Det kommer ikke til at ske i MØNA, hvor man istedet vælger at påtage sig den sædvanlige offerrolle.

  Det er i øvrigt ikke mit indtryk, at dansk erhvervsliv og offentlig administration ligefrem skriger på kandidater fra universiteterne i Aleppo, Mosul og Homs.

 22. Af hans andersen

  -

  Af J. Hans en – 13. juni 2017 19:27
  Hedegård blev forsøgt myrdet og gerningsmanden kunne frit rejse til Syrien for at slutte sig til de andre hovedafskærere, nej politiet kan kun overkomme at beskytte politikere. Alm. mennesker er afvæbnede og forsvarsløse mod de muslimske røvere. Tror du jeg lider af selvmordstrang ?

 23. Af Svend Jensen

  -

  @HENNING SVENDSEN – 13. JUNI 2017 18:27
  Har Henning aldrig hørt om demografi, overbefolkning og disse fænomeners konsekvenser ?
  Flygtninge, migranter og indvandring kan ikke diskuteres før konsekvenser omkring demografi og overbefolkning er inkluderet i diskursen – ellers spilder vi bare kostbar tid medens de demografiske og sociale katastroferne over tid indtræffer i små giftige portioner.
  Folkevandring er ikke et spørgsmål om skyld og skam, men om overlevelse!

 24. Af Jan Petersen

  -

  Problemet ringe uddannelse gælder vel i øvrigt ikke blot Syrien, men alle der kommer fra lande, der anvender det arabiske alfabet. I Danmark bruger vi det latinske alfabet. Kun særdeles højtuddannede har kendskab til det latinske alfabet via engelsk undervisning. Så stort set alle skal starte på 0. klasse niveau. Der er godt nok lang vej til et job og såkaldt “integration” 🙁

 25. Af bent jensen

  -

  LØGNENS LAND OG FRIT FALD

  “Som ingen danskere gad tage”. En propagandaløgn. “De er højtuddannede”. En propagandaløgn. “De er nødvendige hvis vi skal bevare velfærden”. En propagandaløgn. “Indvandringen er en berigelse”. En propagandaløgn. Sandheden er at vi danskere står i løgn og manipulation til op over hovedet. Feministerne, “humanisterne”, kommunisterne og indvandringsindustriens håndlangere påstår hvadsomhelst. Og alt for mange sluger deres løgne råt. Resultatet er et Danmark i frit fald.

 26. Af J. Hanse n

  -

  AF HANS ANDERS EN – 13. JUNI 2017 19:40
  “Tror du jeg lider af selvmordstrang?”

  Jeg ved virkelig ikke, hvad du lider af Hans Anderse n.
  Men det er åbenlyst, at du har mange lidelsesfæller på denne blog.
  Du bør måske indgå i en dialog med dem.
  Her bliver der uden tvivl tale om en voldsom synenergi effekt.
  Til gavn og glæde for jer alle.

 27. Af Henning Svendsen

  -

  Nu skriver jeg ikke om overbefolkning jeg nævner den attitude de møder op med
  Overbefolkning er et relativt begreb og afhænger af øjnene der ser
  Er denne Svend Jensen 19,49 ikke fra Albanigade i Odense byen hvor Hassan Andersen er født?

 28. Af bent jensen

  -

  filtret+!!

 29. Af J Nielsen

  -

  “Danske piloter bomber uskyldige børn fra sikkerhed i 81 km højde..”

  Det var ellers ikke så lidt. Allerede 60 km oppe er man i det ydre rum.

 30. Af Henrik Larsen

  -

  For J. Hansen og visse andre er det ligegyldigt, om man “fører krig” i det pågældende muslimske land eller ej, du er enten direkte skyldig eller undladelsesskyldig.

  Samtidig kan muslimske flygtninge hævde, at de både er forfulgt på livet af VESTLIGE styrker i Irak, Afghanistan og i øvrigt i resten af den muslimske verden, UDEN at det undrer J. Hansen og co. , at den selvsamme gruppe mennesker flygter til de lande, hvor deres påståede forfølgere kommer fra.

  Hvis J. Hansen og co. ønsker et selvmord for den vestlige livsform, som garanterende menneskerettigheder, heriblandt en ret til et ateistisk liv og valgfri sexualitet, ja så lader det til, at de har vundet, og de/vi har så nok ikke fortjent meget bedre, hvis vi gør arvesynden og selvpiskningen til det eneste saliggørende….

 31. Af Arvid Holm

  -

  Da han i 2012 var ordfører for Enhedslisten i Folketinget, sagde Per Clausen til Berlingske Søndag: “Jeg tror, at revolutionen vil komme i ét ryk, og jeg tror, den kan komme inden 20 år”.
  Han så en mulighed for, at den ulykkelige økonomisk/sociale situation i Grækenland og de øvrige sydeuropæiske lande ville fremprovokere en revolution.
  Lever og ånder man for revolutionen, er det følgelig ønskeligt at fremprovokere en katastrofe.
  Man kan fundere over, om de mange “venligboere” er ført bag lyset af mennesker, der ikke er spor venlige?
  De uvenlige ekstrem-socialister ser gerne, at folkevandringen fra Nordafrika og Mellemøsten fortsætter, indtil det nuværende samfunds kollapser.
  Eksempelvis kan de påstå, at vi er moralsk forpligtet til at acceptere tilstrømning og terror som konsekvenser af vestlige aggressioner.
  Men sådanne ekstrem-socialister handler på egen hånd uden ordre fra den mere begavede ledelse.
  For nedslagtning af europæere, der kan fortsætte gennem generationer, må medføre tilbagesendelse af muslimerne.
  Det gør ingen forskel, om terroren er motiveret af en uforsonlig religion eller af uforsonlig hævntørst.

 32. Af J. Hanse n

  -

  AF HENRIK LARSE N – 14. JUNI 2017 04:25

  Jeg indgår ikke i en dialog med en person som kun argumenterer med stråmænd.
  Men jeg kan nævne en ting.
  I 1973 gennemførte USA et militærkup i Chile.
  Alligevel nåede mange flygtninge fra Chile til USA.
  Selvom USA`s diktator røg på møddingen.
  Så vendte mange flygtninge aldrig hjem. Selvom Chile i dag er et af de mest stabile lande i Sydamerika.
  Hvis du forstår denne hentydning.
  I Danmark ligger man som man har redt.

 33. Af happybrexit heimlich

  -

  Integrationsdebatten bærer desværre (som mange andre politiske debatter jmf. debatten om SKAT) præg af at den føres af verdensfjerne forkælede københavnere, som aldrig har haft nogen personlig kontakt til dem eller det som de debatterer -og alligevel løfter de en fed hyre for deres nonsens ligesom de invandringsvenlige scorer varm tisse effekt af deres langtbortistan pladder. men fortsæt bare med jeres elskede Voldsmose, skud-og knivmord og bilafbrænder I elsker det jo tilsyneladende -bonne appetit!

 34. Af Svend Jensen

  -

  @HENNING SVENDSEN – 13. JUNI 2017 20:49
  “Overbefolkning er et relativt begreb og afhænger af øjnene der ser”

  Når nu Merkel tvangsbosætter 1000 muslimske migranter i Hennings nærområde, eller tvangsbosætter 10 millioner muslimske migranter i Danmark, vil Hennings syn på overbefolkning sandsynligvis skifte radikalt.
  Skal politikerne udvise “rettidig omhu” og ikke forfalde til skyld-skam begrundet altruisme, er det i sidste øjeblik, der nu skal lukkes totalt ned for muslimsk indvandring. De muslimske overskudsbefolkninger er parat til at kalde sig ‘flygtninge’ og hvad som helst, for at få adgang til truget i de vestlige lande – uafhængigt af øjnene der ser.
  Salige ere de enfoldige, thi de hører ikke til her, men i himmerige.

 35. Af Ulla Nielsen

  -

  @Mathias Madsen og andre: Det kommer an på politisk ståsted, hvorvidt man mener, vi har ført krig mod Syrien (og migrantproblemet på den måde er tildels selvforskyldt).
  Hvis man tager udgangspunkt i, at den manglende tilslutning fra den syriske befolkning til at slutte op om den militære koalition mod Assads styre, kan man argumentere for, at det ikke er noget bare i nærheden af det syriske folk som sådan, som har ønsket en udskiftning i toppen. Assad kunne næppe sidde som han gør, hvis han havde en stor del af sin befolkning mod sig, støttet af verdens største militærmagt samt denne magts allierede, bl.a. Danmark. At der føres krig mod Assad kan derfor godt ses som en krig mod det syriske folk, som vel var temmelig meget bedre stillet før krigen? Der flygtede i i hvert fald ikke i hobetal. Med til det synspunkt hører en antagelse om, at vestmagternes reelle motivation for krigen er deres egne interesser i at have venligtsindede regeringer i regionen, der som bekendt er storleverandør af olie. Assad er vel f.eks. ikke værre end det nordkoreanske regime, og dem er der ingen, der har tænkt på at udskifte med militær magt.
  Hvis man skal forsvare krigen, er man nødt til at mene, at Assads regime er så entydigt ondt, at det retfærdiggør de lidelser, en krig medfører.

 36. Af bent jensen

  -

  Er der gået råd den skab i f ilt ret? Red i ge ringen er direkte per vers. Hvorfor skjules enhver aktuel, skarp og oplysende kritik af chr borg og “systemet”?

 37. Af bent jensen

  -

  Min seriøse kommentar fra iaftes kl. 20.57 er stadig ikke på. Hvorfor ikke?? DK er ved at være en slags DDR-stat.

 38. Af bent jensen

  -

  Indlæg der omtaler konkrete eksempler på magtmisbrug mv. og er på over fem eller ti linjer, blokeres nærmest automatisk. Fornylig havde m a en blog om sundhedsvæsnet. Men debat om netop sundhedsvæsnet blev forhindret 100%.

 39. Af bent jensen

  -

  Er tan te B modstander af demokrati og ytringsfrihed? Eller hvorfor er m a gåert fra nogenlunde åben debat til gennemmanipuleret debat? Og hvorfor er der altid plads til radikale fantaster og røde betonhoveder?

 40. Af bent jensen

  -

  Er tan te B modstander af demokrati og ytringsfrihed? Eller hvorfor er m a gået fra nogenlunde åben debat til gennemmanipuleret debat? Og hvorfor er der altid plads til radikale fantaster og røde betonhoveder?

 41. Af bent jensen

  -

  Verdens historie viser at når ytringsfriheden under try kk es, begynder ethvert samfund at råd ne op indefra.

 42. Af Jens Hanssen

  -

  Bent
  Hvis man som jeg, Lisbeth og Dahn holder sig til bloggens emne og kun poster intelligente og velformulerede indlæg uden personfornærmelser.
  Så er filtret ikke noget problem.
  Filtret sorterer de værste højrefløjsekstremistiske rygklappere fra.
  Til stor irritation for Berlingske.

 43. Af Carsten Høi

  -

  Udmærket indlæg der blotlægger det efter min mening “hysteriske orakel”
  Stine Bosse. Der er andre velhavende Gutmenschen og naivister som Carsten Jensen,
  Zenia og Ellemann og Lykketoft, der intet forstår og vil forstå. Den sidste nye udgave
  af “komiske Ali” er Jens Rohde” der lige som i Xfactor gerne vil på når som helst.
  Som konsulent i tysk mener jeg stadig at man skal nedsætte en kommission for at
  udpege de ansvarlige for 40 års mislykket indvandring og integration.En kommission
  eller undersögelse som Bent Jensens, der skulle udpege kommunistiske spioner og
  medløbere i DK fra 1949 til 1991(.MIne venner laver lidt skæg med mig af og til og siger,
  jeg vil ha en “LIghtudgave af Nũrnbergretssagen fra 1946!)
  Nu sidder vi i saksen i DK og Europa og jeg snakker ikke om de astronomiske udgifter, den
  forfejlede politik koster, men om sikkerheden for Europas befolkning.Kig mod Østeuropa og
  lær af dem! De forstår at man ikke bare kan blande totalt forskellige kulturer og så tro at
  brikkerne falder på plads af sig selv. Som “kloge Stine” fx gør.

 44. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er selvfølgelig nemt at bevare optimismen, selvom det problem, man er uddannet og ansat til at løse, bliver større, hvis man tjener penge på, at påstå, at man kan løse problemet – som de ansatte i intergrationsindustrien gør.

  Jo større integrationsproblemerne er, jo mere er der brug for de alt for mange ansatte i integrationsindustrien, og jo flere penge kan de tjene, mens alle andre, sociale problemer må fejes til side…

 45. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Mange migranter er asociale lykkeriddere, som reelt set ikke er flygtninge; det konstaterede allerede Thorvald Stoltenberg for en del år siden, da han var flygtningshøjkommisær i FN.

  Lykkeridderne opsluger sociale midler, som skulle bruges til at løse vores egne sociale problemer, og skaber nye problemer, der er med til at forværre forholdene for f.eks. de danske hjemløse, som i flere tilfælde er blevet overfaldet og afpresset af udenlandske hjemløse, eller migranter, der bare foragter hjemløse.

  Regeringen har i praksis nærmest gjort det kriminelt at være hjemløs, fordi udenlandske hjemløse er begyndt at gøre hjemløse-problemet uoverskueligt.

  Juridisk set vil det være “racisme”, at gøre forskel på danske og udenlandske hjemløse, selvom den interne hjemløshed i Danmark i vid udstrækning skyldes en bevidst asocial boligpolitik, der tilgodeser boligspekulanter, ved at skabe mangel på boliger, for at presse priserne i vejret, – og selvom Danmark på ingen måde er skyld i, at udenlandske hjemløse er hjemløse, og ikke kan klare sig i deres hjemlande.

  Hvis der var rigeligt med billige boliger, og der ikke kom en lind strøm af velfærdsmigranter, der påstår, at de er flygtninge, ville vi ikke have hjemløse; men boligpriserne ville heller ikke stige nær så hurtigt…

 46. Af hans andersen

  -

  Nu hvor massemedier og politikere holder sommerfestival på Bornholm indføres grænsekontrol for Bornholm, disse fortalere for import af hovedafskærere vil ikke selv kulturberiges, hvor falsk kan man være ?

 47. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @hans andersen

  De vil som regel heller ikke lade deres egne børn være frontsoldater i integrationen, ved at lade dem gå i folkeskoler, hvor undervisningen er brudt sammen, fordi der er for mange indvandrerelever.

  De nøjes med at tjene penge på at påstå, at de kan løse de problemer, som de skaber for andres børn.

  Men de “anstændige” hyklere vil selvfølgelig ikke udsætte deres egne børn, for de problemer, som de skaber for andres børn, med deres hovedløse migrationspolitik…

 48. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Enhedslisten, der stemte imod et forslag om, at indføre kædeansvar, da de røde parter var ved magten, og dermed fik det til at falde, er nok det parti, der kæmper hårdest for, at få flere uuddannede, udenlandske løntrykkere til landet, der samtidigt opsluger større og større dele af velfærdsbudgettet.

  Det viser blot endnu engang, at kommunister, og dét der ligner, i praksis ofte er arbejdernes værste fjender.

  Det er vel derfor, at der næsten ikke er nogle arbejdere, der stemmer på “arbejderpartierne”, som de røde parter kaldte sig, indtil dén komedie blev for latterlig.

  Til gengæld, så stemmer mange af de reaktionære dansk-tyrkere, der stemte for, at Erdogan blev de facto-diktatior i Tyrkiet, på de røde partier, når der er valg i Danmark; gæt selv, hvorfor…

 49. Af hans andersen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  Ja man skulle tro at de blev betalt for det (der er mange petro $)

 50. Af Kim P. Olse n

  -

  Til alle gode danske mænd.
  Jeg er nazi st.
  Men nazisterne i Danmark er ikke længere den rene vare.
  Deer blevet for blødsødne.
  Jeg opfordrer alle mine ligesindede til at stemme på danskernes parti.
  Vores hovedmodstandere er kommunister, romaer og muslimer.
  Romaer står tidligt op og stjæler de tomme flasker for øjnene af os.
  Og politikerne gør intet. Absolut intet.

 51. Af Jens Hanssen

  -

  Endelig bekender nazi-kim kulør!

 52. Af J. Hanse n

  -

  “AF JENS HANSSEN – 14. JUNI 2017 14:24”

  Nå.
  En næsten navnebroder er på banen.

 53. Af J. Hanse n

  -

  “AF JENS HANSS EN – 14. JUNI 2017 14:24”

  Nå.
  En næsten navnebroder er på banen.

 54. Af happybrexit heimlich

  -

  Tyrkfejl i Berlingske: tirsdag formiddag pustede den brittiske ambassadør sig op overfor Kristen Jensen: vi er ikke en lille nation, der skulle naturligvis have stået: Tirsdag formiddag pustede Kristen Jensen sig op overfor den brittiske ambassadør etecetera. Magen til hybris fra Berlingskes side, hvem var det som reddede os fra Hitler? hvem gik i døden for de magelige sofaliggende danskere under 2. verdenskrig? nej vel, det var ikke Kristens forfædre! Men naturligvis var vi blevet tyskere så havde vi været helt og ikke kun halvt indforlivede i Grossdeutschland nu. En virkelig stornation og heltemodig -FY-FAN som svensken siger!
  Hvis nogen har grund til at føle sig stor er det vel britterne!! mammamia hvilken blunder fra gullaschbaronerne i Berlingeren.

 55. Af bent jensen

  -

  Et pænt og ordentligt indlæg der indeholdt kri tik af EU og borgens asociale og folkefjendske politik er efter snart 24 timer stadig skjult. Hvorfor? Hvorfor?

 56. Af bent jensen

  -

  Debatten her er helt klart afsporet med vilje. Den er pivfalsk, for hvis et indlæg ikke er temmelig tandløst, politisk korrekt eller på anden måde “spiseligt” set med rødbrune briller, så skjules det. Men uden ytringsfrihed intet demokrati. Og når demokratiet er væk begynder nedturen til helvede. Det samfundshelvede hvor kun jungleloven gælder.

 57. Af Look behind the news

  -

  The contemporary term false flag describes covert operations that are designed to deceive in such a way that activities appear as though they are being carried out by entities, groups, or nations other than those who actually planned and executed them.[1]

  Historically, the term “false flag” has its origins in naval warfare where the use of a flag other than the belligerent’s true battle flag before (but not while) engaging the enemy has long been accepted as a permissible ruse de guerre; by contrast, flying a false flag while engaging the enemy constitutes perfidy.[1]

  Operations carried out during peace-time by civilian organizations, as well as covert government agencies, can (by extension) also be called false flag operations if they seek to hide the real organization behind an operation.[citation needed]

 58. Af kay Lykkegaard

  -

  Kære J.HANS EN
  Hvilke krige forårsager muslimsk terror mod koptiske kristne i Egypten. Er det krigen i 1864 eller har du en forklaring på det.

 59. Af J. Hans en

  -

  AF KAY LYKKEGAARD – 14. JUNI 2017 21:03

  Nej.
  Jeg kan ikke forklare dit idioti.
  Er der nogen som kan det?

 60. Af J. Hans en

  -

  http://politiken.dk/udland/art5994575/B%C3%A5dflygtninge-f%C3%A5r-352-millioner-i-erstatning-efter-at-have-siddet-tilbageholdt-p%C3%A5-berygtet-trope%C3%B8

  Det var det system, som Martin Henriksen og den øvrige højrefløj ville have indført i Danmark.

  Go ahead.

 61. Af Kai Lykkegaard

  -

  Det er sjovt J HANS EN at alt der modsiger dig er idioti. Du slynger dig med påstande du ikke kan dokumentere og hvis nogen kritisere dine uhyrlige påstande – så er man nazist. Du er ynkelig…

 62. Af J Ha ns en

  -

  Kay
  Hvis du tænker dig bare en lille smule om, så ved du jo udmærket godt, at det er Vestens skyld.
  Jeg gider ikke diskutere med idioter, som går med skyklapper.

 63. Af J. Hans en

  -

  AF KAI LYKKEGAARD – 14. JUNI 2017 21:59

  Hvad ævler du om Lykkegaard?
  Dit første indlæg er det rene vrøvl.
  Og jeg har ikke kaldt dig for nazist.
  Jeg har faktisk aldrig bemærket dig før i aften.
  Stop med dine løgnehistorier og stråmænd.

 64. Af J. Hans en

  -

  “AF J HA NS EN – 14. JUNI 2017 22:00”

  Kim Olsen har travlt med indlæg i andres navne idag.

 65. Af J Hans en

  -

  Lykkegaard
  Jeg har aldrig kaldet dig nazist.
  Kim Olsen derimod er nazist for han har modsagt mig mange gange.
  Du er bare dum.

 66. Af J. Hans en

  -

  “AF J HANS EN – 14. JUNI 2017 22:35”

  Kim Olsen fortsætter med at indsætte indlæg i andres navne.
  Hvorfor søger manden ikke bare den nødvendige hjælp.
  Eller det er der måske lukket for i dagens Danmark.

 67. Af Kim P. Olse n

  -

  For at afslutte denne diskusion.
  Jeg indsætter ikke indlæg i andres navne.
  Heller ikke i mit eget.
  Jeg ved ikke hvem der indsætter indlæg.
  Men det er ikke mig.
  Og jeg er ikke nazist.
  Jeg stemmer på danskernes parti.

 68. Af Brian Knudsen

  -

  https://www.youtube.com/watch?v=COzWRT7S4zs

 69. Af Brian Knudsen

  -

  Enhver der har gennemført 7. klasse hved , vi har et problem

  EU

  http://defend-europe.org/en/home-2/

 70. Af Brian Knudsen

  -

  SÅ der er Kommunister der bedriver CENSUR i DANMARK i år 2017 ?
  Enhver der har gennemført 7. klasse ved , vi har et problem

  EU

  http://defend-europe.org/en/home-2/

 71. Af Brian Knudsen

  -

  HELE EUROPA vågner..
  Og historien IGEN igen .,1000 år og hippier i Kbh. ryger .
  fucking sake- IDIOT
  HISTORIE

  I MSM har jeres marxist RUCmediestøtte osv.

  VI HAR FOLKET

  https://www.youtube.com/watch?v=4i1CLTOHUsk

 72. Af Brian Knudsen

  -

  Vi har tilgang p.t. 10000 pr. dag …
  EU er vores fjende, vores land er vores “heimat”
  INTET stopper NATIONAL STATER
  Mens massiv censur og medie manipalituion fortsætter.
  Danke Merkel. IGEN Tyskland
  Der bringer død og ødelæggelse.

  Vi folket, vågner .

  https://www.youtube.com/watch?v=C_BjPy19bYs

  Fuck politik
  FOLKET !
  De skal UD AF LANDET !

 73. Af Brian Knudsen

  -

  NU KOMMER VI !

 74. Af ill ary

  -

  Dyrk hamp, vand egen.
  Eller kom dem i mosen.

 75. Af hvorfor ma ni pu le res debatten?

  -

  Efter snart 48 timer skjules et aktuelt, sobert og oplysende indlæg stadig, trods kvittering for modtagelsen. Derimod får debatsabotører og støjsendere lov til at brede sig. Debatten her er bedra ge risk sv in del.

 76. Af Erik Larsen

  -

  Hold da helt ferie! Denne blog har da besøgende der nok ikke ligefrem er “dansk venlige”.
  Nogle virker jo klart som dansk “hadere”. Alt deres ævl om bomber/krige som de skrækkelige ikke-muslimske vestlige lande har udført, ved at hjælpe befolkninger totalt trynet af diktatorer – får de “omstillet” til “at vesten og Danmark bomber børn m.m.”!!! Det er så stupidt og tåbeligt at det skriger til himlen. (men eet håb har jeg m.fl. og det er at PET følger med i disse personers had-mails.

 77. Af M.S. Carstens

  -

  Jeg orker ikke mere den b erlingske sorteringsmaskine af folkets røst, hvor man nærmest må kigge efter i adresselinjen, for at sikre sig, at man virkelig ikke har forvildet sig ind på politiken.
  Derfor vil jeg denne gang kun linke til:
  https://ksdha.wordpress.com/2017/06/05/loekke-om-terrortruslen-jeg-insisterer-paa-aabne-graenser/#comments
  og henvise til sidste halvdel af min kommentar: M.S. Carstens
  6. juni 2017 kl. 20:47
  Men første halvdel må så hjertens gerne også læses 😉

 78. Af M.S. Carstens

  -

  Der er stadig e´n tilbage på politiken vest (tidligere JP), som må/formår at få sat fakta på vanviddet:
  http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE9656661/dagsorden-aendret/

  Se også gerne Morten Urskov Jensens forløbende bloks og kronik, i selv samme faktaoplysning til borgerne.

 79. Af jan ulrik friis

  -

  “Derudover kom det frem, at tredjegenerationsindvandrere klarer sig lige så dårligt som andengenerationsindvandrerne i folkeskolen. Det er et problem, for som Finansministeriets nylige rapport om indvandringens omkostninger påviste, vil også andengenerationsindvandrere ifølge prognoser baseret på hidtidige tal, udgøre en markant større underskudsforretning end etniske danskere.”

  Det er dét der sker, når man sælger sin sjæl til EU.

 80. Af happybrexit heimlich

  -

  Sælge sin sjæl til EU og islamismen på grund af grådighed, griskhed, alkoholisme hos de ledende ministre, kvinde had. Heldigvis er UK nu ude af lorteforeningen og står til atter en gang at redde os danskere fra tyskerne kvælertag.

 81. Af A. Bierce

  -

  Som mine gamle fjender i Voldsmose så poetisk udtrykker det:

  Jihad er ikke det værste man har
  og om lidt er bombebæltet klar.

  samt

  Jo mere vi lærer det sande islam at kende
  desto mere holder vi af danske socialrådgivere.

 82. Af P Christensen

  -

  Det som J Hassan mener, er at
  diktatorerne i Mellemøsten jo var muslimernes hjerner.

  Uden dem kan de fleste muslimer ikke tænke selv,
  så derfor render de hovedløst rundt og slår hinanden og os andre ihjel.

  De har brug for en diktator eller virtuel profet til at gøre tænkeriet for sig.

 83. Af lisbeth sørensen

  -

  fLERE GAMLE INDLÆG I FILTERET?

  Birche og PC..

  “Jo mere vi lærer det sande islam at kende
  desto mere holder vi af danske socialrådgivere”

  Idiotisk at beskylde socialrådgivere, mm. af borgerlig observans..Dette naturligvis da det er jer borgerlige der har ønsket alle indvandrerne til at løn og velfærdsforringe på arbejdsmarkedet og i samfundet. De fungere ypperligt til at skabe mere ulighed, utrykhed og mindre sammenhængskraft, som fungere fint til at gøre de rigeste rigere og de fattige fattigere..Derfor mere end fordoblet VkO antallet over lo år end lo året før. Og derfor har den siddende regering på 2 år ladet over 2oo.ooo nye indvandrer ind, og en ny rekord.

  Næh folk som jer to højreradikale af blå observans, burde stilles op på byens torve til latterliggørelse for jeres daglige idioti og manglende forståelse af sammenhænge..

 84. Af jan ulrik friis

  -

  H appy B rexit H eimlich,

  ja nu kommer slaget om UK, det bliver en gyser, uden udsigt til en happy end,

  alle Europas nationalstater må nu stå sammen, ellers er det slut, ellers bliver vi knust af EU & islam!

  Se hvordan EU nu fører sag imod de EU lande der ikke vil underlægger sig islam, en egen frivillig etnisk udrensning ( Polen – Ungarn – Tjekiet)
  Se til Tyskland til Sverige det ulykkelige hvordan islamistiske parallel samfund suge til sig så meget goder som muligt til at fremme islams egne ideologiske mål, se Danmark hvordan vores land i islamisk import går af helvede til!

  Muslimske indvandrere i anden og tredje generation er mere radikalt islamiske end første generation, og anser vores civilisation vores demokratiske samfund det europæiske folk de kristne som vantro, som en fjende, ingen tvivel om hvad der vil ske når islamisterne mange nok!

  Altimens Frontex 24/7 import af endnu flere unge kamptrænede islamistiske mænd, den lange lange vej over middelhavet til EU, til krigen imod nationalstaten imod det etniske europæiske folk!

  Alle Europas nationalstater (med undtagelse af Merkels Tyskland naturligvis) må nu stå sammen imod islam, ellers er det slut

 85. Af Lisbeth Sørensen

  -

  “Størstedelen af syrerne, som for nylig har overhalet tyrkerne som den største indvandrergruppe i Danmark, vil efter alt at dømme komme til at tilbringe det meste af deres liv i Danmark på offentlig forsørgelse.
  Ikke fordi de er dovne eller dumme, men fordi det er ekstremt svært at komme ind på et arbejdsmarked, hvor man ikke har nogle brugbare kompetencer,”

  Naturligvis. Er skam også regeringens intention med dem. De fungere ypperligt til at skabe Amerikanske tilstande i længden. Israel og folk som Lemche der har været blinde mht. at ønske ligeledes fremmede til Europa, gør det jo også kun fx. da dette skaber flere penge til familien hjemme i israel i mellemøsten..De har jo en stor interesse i Europærisk terror, da dette skaber blind israel opbakning..Skulle ikke undre mig om mange af islamisterne er trænet af mossad..

  Der bliver derudover færre og færre jobs for alle. Robotterne er her, og journalsiter, revisor, advokater kommer ikke til at gå fri. Også alt for mange af dem, og ingen fortjeneste i dem. Aviserne er derudover 90% af blå observans, som er mediestøtten. Derfor skal der lukkes og slukkes helt her. KUN DR skal bevares som det fantastiske stykke TV det er. Og endda udvides stort mht. nyheder , samfundskritik mv. Fremtiden er borgerløn, og jo flere fremmede der kommer, jo laver bliver borgerlønnen for gennemsnittet. Der bliver aldrig mangel på arbejdskraft i DK. Du kan finde små falskehalse inde for visse områder, men det er det.

  Lovene skal ændres, således at alle flygtninge kan sendes hjem en dag, og ingen nogensinde vil modtage statsborgerskabet her. Også ikke flygtninge som israelere, Amerikanere , Asiater mv. Danmark skal stemme om hvordan indvandringspolitikken skal være, og alle dens nuancer. Ellers vokser problemerne med politiker lede som ikke ses at repræsentere folkets ønsker, men kun den borgerlige liberalistiske elite i top 0.10%

 86. Af J. Hans en

  -

  AF LISBETH SØRENSE N – 16. JUNI 2017 17:47

  Alle ved at der er en dobbelt standard i Berlingske.
  Højrefløjens bloggere og deres rygklappere kan skrive det mest uhyrlige nonsens.
  Så man sidder gysende tilbage.
  Indlæg fra os på centrum venstre fløjen kommer næsten aldrig igennem.
  Jeg tror, at kun ca. 2 procent af mine indlæg slipper igennem.
  De lidt længere indlæg slipper aldrig igennem.
  Med et fadervor i pagt skal vi aldrig gyse.

 87. Af J. Hanse n

  -

  AF P CHRISTENSEN – 16. JUNI 2017 16:16

  Undertegnede ved ikke, hvad en fascist som P Christensen tænker.
  Han ved ej heller, hvad andre tænker..
  Det er han for småt begavet til.
  At bruge øgenavne har han dog indprentet sig.
  Det lærer man vel i udkantsdanmark.

 88. Af lisbeth sørensen

  -

  Af J. Hans en – 16. juni 2017 18:40

  Undertegnede har ikke været istand til at få indlæg på her i en uge.. Forsøgte med Tor, og det fungere sørme, Men nok ikke i lang tid, saglige og længere indlæg næsten umuligt. . Avisen-aviserne, gør alt for at stoppe saglige folk fra venstre af tinget. har indlæg i alle blogge, ingen er kommet på..

  60% af alle blogs her handler om det samme..At overbevise folket om at borgerlige har en stram indvandringspolitik, og rød en lempelig..Fuldstændig fakenews og falskt..Og talen til den indre svinehund uafbrudt, gavner så afgjort ikke landet og sammenhængskraften..Kun via DF har de kunne holde magten i en generation nu. Nu lader DF til at gå over i rød blok, og bliver interessant hvad så sker. Men R skal ud af rød blok, og forsøget må prøves..

 89. Af P Christensen

  -

  Så er Lise Nørgaard inde på noget af det rigtige.
  Afrika og Mellemøstens problem er overbefolkning og gamle religiøse klanmentaliteter.
  Når krybben er tom strides hestene.

  http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-06-16-lise-noergaard-i-stedet-for-indsamling-til-afrika-skulle-vi-sende-et-vogntog-med

  Men nutidens vestlige pseudo-elitære radikale-“venstrefløj” prøver uophørligt
  at finde på alverdens søforklaringer for at hive
  overskudsbefolkningerne til Vesten for lade arbejderklassen brødføde dem.

 90. Af Palle Andersen

  -

  #Derfor bør man stoppe asylmigration, hvor man hjælper relativt få ekstremt dyrt i Danmark og i stedet yde hjælp til de langt flere og langt svagere, man kan hjælpe bedre for mindre, i nærområderne.#
  Ak ja … det sagde Bertel Haarder for 15-20 år siden. Men ingen gad høre.
  (Jeg stemmer ikke på Venstre, men manden havde jo ret.)

 91. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Men nutidens vestlige pseudo-elitære radikale-“venstrefløj” prøver uophørligt
  at finde på alverdens søforklaringer for at hive
  overskudsbefolkningerne til Vesten for lade arbejderklassen brødføde dem.”

  Din uvidenhed er som altid bundløs perfekt og ufejlbar PC:.

  Du forstår simpelthen ikke at læse simple statistikker og fakta..Som fortæller dig at det er højrefløjen med DF som medlem i regeringen, der altid har indført flest løndumpere og velfærds forringere.

  Palle Andersen..Ingen tvivl om at man kan hjælpe 4 i nærområdet for prisen af en enkelt her..Og giver naturligvis ingen mening at man ikke gør dette så.

 92. Af R. Harald Kristiansen

  -

  L S, B D, J H
  Det er da klart at I ikke tjener noget. Jeres materiale for tyndt og gentagende, ligesom dine projekter på KA, L S. Hvis I vil være trolls, så må I oppe jer.
  LS, formanden for Nye Borgerlige bliver dig evigt taknemmelig for hjælpen. Vores afdeling havde hende også. Ikke noget arkitektonisk lys. Kunne sammenlignes med dig.

 93. Af Lisbeth sørensen

  -

  Rosa Harald…

  Dit had mod JH er dybt underholdende..I deler dog indvandrerpolitik, ikke gået op for dig endnu? Undertegnede deler ikke indvandrer politik med Jens Hansen , men er dog helt enig i det meste andet han har at sige. Såvel som jeg ikke ønsker alt dette muslim bashing der kun lider til mere splid via den indre svinehund.

  Min indvandringspolitik er seriøs, og inkludere ikke blot muslimer, men også islændninge, Asiater, Amerikanere og Europæere. mv..For mange er kommet nu Rosa, og der bliver færre og færre jobs, vi skal ikke være verdens social kontor…

  Og i islændninge er uden tvivl et dyrt bekendtskab for os Danskere, med gratis Su og uddannelse her på vores bekostning, en danskers bekostning altså. I betaler ikke en krone for det. Vi skal have en total omvæltning her mht islændninges rettigheder her i landet, i koster os alt for meget. Undertegnede er skam ikke racist som nye borgerlige, Danskernes parti, men ser helheden i indvandrerdebatten, modsat 99% af andre bloggere i Berlingske, som er højreradikale, og kun ser muslimen og afrikaneren af mørkere hudfarve..Jeg er skam ikke racist mht. indvandring, og ønsker også at frasortere folk som dig.. 🙂

 94. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af P Christensen – 10. juni 2017 11:53
  “30ernes nazistiske Tyskland og nutidens islamisme har desværre mange fællesnævnere.
  Ligesom kun de færreste i Tyskland angiveligt var nazister,
  er der iflg. nogens opfattelse få kun rabiate muslimer.”

  Israels zionistiske jøder er nok en bedre nutidige fællesnævner her?
  Muslimer er trods alt misbrugt via vestens vko krige? Hvad har jeres krige ikke kostet os i terror nu? OK, ikke ret meget set som hvad vores egen der. Ihvertfald er jeg selv uskyldig her da jeg aldrig har stemt borgerligt.

  Nazismen blev bredt opbakket i Tyskland da, som helhed, Såvel som af borgerlige i Danmark da..Ku marcheret stolt rundt i skrårem indtil krigens sidste dage fx.. Såvel som at i closetnazister gør i dag. Børge OUtze har skrevet imminente bøger om borgerlige nazister i DNSAP. (informations stifter). Ingen af jer blev straffet da?

  At der kun er få rabiate muslimer er uden tvivl sandt. Men enig i at disse få udgør en trussel mod et samfund som det Danske, med sin værdier for kvinderettigheder, lgtb rettigheder mv. OK disses meninger deles også af din een kulturhøjreradikale fløj, Faktisk deler i konservative meninger mod kvinder , LGTB med muslimer mestendels ? Finder det svært tit at adskille højreradikale fra islamister mht meninger tit..Religion er jo en konservativ dyd, som deler forældet virkelighedsopfattelse..

 95. Af J. Hans en

  -

  AF LISBETH SØRENS EN – 17. JUNI 2017 00:02
  “Dit had mod JH er dybt underholdende.”

  Haralds had skyldes, at han/hun ved, at vi har gennemskuet, at han/hun er en halvstueret charlatan.
  Fra VUC.

 96. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jo, Mikkel Andersson, tillykke med denne blog! Jeg har holdt mig på lang afstand. Men én ting blev bevist, når man ser ned over indlæggene: Integrationen er mislykkedes; men hvorfor i HHH skal alle de mislykkedes samles på din blog?

  Og så ikke et ord mere på denne blog.

 97. Af jan ulrik friis

  -

  Om DDR igen kunne løsrive sig fra det muslimske Stortyskland, gå tilbage til et muslimfrit DDR, en verden uden vold, uden terror, den gamle DDR zone ligesom Polen – Tjekiet – Ungarn står sammen imod islam, velvidende at ellers er det slut.
  En formalitet om DDR går tilbage til et muslimtfrit DDR, vil ikke kunne redde Vesttyskland, men redde DDR det østtyske folk fra den ydmygende grufulde etniske udrensning, som nu helt udsletter Vest og Nordeuropa!

 98. Af lisbeth sørensen

  -

  “Haralds had skyldes, at han/hun ved, at vi har gennemskuet, at han/hun er en halvstueret charlatan.
  Fra VUC.”

  Ja, var også lidt forundret da jeg kan forstå fra hende at arkitektur studeres på vuc..Det er vist et tegne introduktionskursus for skoleelever?

  “Og så ikke et ord mere på denne blog.”

  Den udlandske frimurer, har nu heller ikke deltaget med nogle ord af værdi i denne debat, eller andre..En simpelt religiøs charlatan 100% statsfinanseret hele sit liv, og et dyrt bekendtskab for ægtedanskere.

  Naturligvis skal ungarn, tjekkiet mv. tvinges til at tage mange af de ankomne asylsøger mv. nu fra os i norden. Vi har betalt for deres genoprejsning siden slutningen af den kolde krig ,men de er absolut respektløse og utaknemmelige. Måske skal de smides ud af EU?
  Problemet er jo at flygtninge mv. vil derhen hvor overførelsesindkomster er størst..Og det er de jo som bekendt i DK. Her må vi ændre regler, og resten af EU lande må også tage deres ansvar for de mange krige fra vesten i mellemøsten.

 99. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Lisbeth
  Du må være tungnem. Jeg har en lang videregående uddannelse. Du har tidligere nævnt arkitektuddannelsen. Det er korrekt. Afdelingen, som jeg underviste på, havde dig som studerende. Jeg havde dig heldigvis ikke. Jeg har i mange år været partner i en stor virksomhed. Jeg laver frivilligt arbejde med indvandrere, derfor kender jeg et hav af indvandrere af ikke vestlig afstamning. Jeg kender dig Lisbeth. Du er kendt i kredsen. Du kan ikke huske mig kan jeg se og det er godt.

 100. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg hader ingen. Jeg er vokset op på landet. Er en blanding af islændinge, danskere og finner. Her var der masser af plads også plads til det menneskelige. Jeg var 12 år, da jeg første gang så en sort mand, en kendt musiker. Jeg er ganske enkelt ikke vokset op med fremmedhad, som du ser ud til at været vokset op med. Fremmedhad kan også komme fra indvandrere, mod det land de bor i. Min mor havde to danske veninder, den ene fra Tisted, den anden fra det nordligste Jylland. De var begge gifte med islandske mænd. Vi havde en norsk dyrlæge. Vi havde en palestinæntisk metalarbejder og to indiske læger, knalddygtige. Desuden havde vi en indianer gift med en af mine lærere i gymnasiet. En amerikansk oberst og hans kone. Alle faldt godt ind. Vi havde en italiensk gynækolog, så kan jeg ikke huske flere. Tag nu og slap af.

 101. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Min sidste besked var til Lisbeth. Lisbeth nu har jeg ikke tid længere. Er ved at designe et specialtegnet lokum. Har fået en enorm bunke penge. Det er i 18 karat guld.
  Med venlig hilsen R

 102. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTIA NSEN – 18. JUNI 2017 14:27
  “Jeg har en lang videregående uddannelse.”

  En primitiv person og bistandsklient med herrefolksmentalitet som harald har ingen uddannelse.
  Stopmed dine løgnehistorier harald.

 103. Af lisbeth sørensen

  -

  “Min sidste besked var til Lisbeth. Lisbeth nu har jeg ikke tid længere. Er ved at designe et specialtegnet lokum. Har fået en enorm bunke penge. Det er i 18 karat guld.
  Med venlig hilsen R”

  Jamen tillykke så da. Går ud fra det blev bestilt af en islandsk indvandrer der har fået alt betalt i Danmark, og nu har fået staten til at betale for et guld lokum?
  som før fortalt er islændninge set over et, et dyrt bekendtskab for Danmark..

 104. Af kasper jensen

  -

  Lisbe th,

  Jeg er helt enig med dig. Præcist hvad Støvring forsøger at gøre her.
  Og derudover er ca. 90% af indlæg på hans blog normalt fra højreradikale falske profiler. Argumentet giver ingen mening, men blot fordi at det ikke passer herren meningen her. Det er uanstændig at forsøge at fjerne fokus fra højreradikaleterrorangreb.

 105. Af Hasse Solstråle

  -

  Vi skal jo alle være her , der skal også være plads til de 100-200 millioner mandlige afrikanere der er på vej.
  Det er synd for dem, det er vores skyld de lever i fattigdom.
  Kapitalisme og den hvide mand , bærer skylden.
  Selvom vi har hjulpet dem med , at overleve og formere sig i årtier.
  #love
  #lægerudengrænser
  #seyeye

  Vi skal tænde flere lys ikke for frihedskæmperne 1940-1945 , men for LGBT alle og SPECIELT muslimer som ALLE er ofre.
  Glem de zionaister der har påvirket alle i skolen, og har infiltreret den Danske skole med friskoler betalt af skatte penge.
  #free palestina

  Vi er ikke mand og kvinde , vi er alt muligt f.eks. reptiler og min ven er en fugl.

  Og din fremtid er så sort at du ikke kan forstå 1000+ års historie.

  HEJ HEJ
  Hilsen HASSE

 106. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Vi skal tænde flere lys ikke for frihedskæmperne 1940-1945 , men for LGBT ”

  Giver ikke meget mening at ære blindt de faldne fra fhv krige nej. Men se fremtiden i øjnene og forsøge at skabe en bedre verden for alle..Heriblandt LGTB misbrugte i fx Rusland, såvel som af højrefløjen-muslimer i Danmark..Anstændighed.

  “Glem de zionaister der har påvirket alle i skolen, og har infiltreret den Danske skole med friskoler betalt af skatte penge.
  #free palestina”

  Naturligvis skal vi glemme alt om zionister altid..Dog ikke jødernes misbrug under anden verdenskrig, og hvad ledte til den. Og ja, i dag er Palæstinensere de misbrugte. Man skal altid være på offerets side, og ikke den misbrugte. I 1940-45 skulle man være på jødernes side, i dag palæstinensernes. Som derudover er en helt anden tale end om vi skal have åbne grænser for muslimer-jøder mv. til Danmark eller ej. Som er rent økonomisk karakter for undertegnede, såvel som af religiøs da jeg som ateist ikke ønsker religiøse adgang til Dansk statsborgerskab da Dansk kultur er ateisme, og Danskerne er ateister.

  Man skal altid være på ofrets side.

 107. Af Erik Grufstedt

  -

  Nu har jeg lige læst morten Østergaard fra de radikale venstre indlæg på facebook
  Hvor nogle af ordene lyder ” lad os gøre Danmark til et verdensomspændende humanistisk projekt” han skriver også andre ting. Men han ved åbenbart ikke at Danmark siden 60erne har været netop det han skriver. For hvordan kan man ellers betegne de over 1000 milliarder kr som vi efterhånden har ydet i bistandshjælp under alle former. Det er endda uden private indsamlinger så det totale beløb er meget højere. Der overgår endda langt enhver Marshallhjælp som europa fik efter anden verdenskrig. Og kikker vi på den vestlige verden under 1 så har vesten ydet en ulandshjælp siden 2 verdenskrig som er uden sidestykke i historien. Hvilken anden historisk periode kan vise bare noget der ligner og hvilke andre samfund end den vestlige verden har gjort noget i den stil i historisk tid.
  til det kommer også lægehjælp og udvikling medicin og endvidere den grønne revolution som forbedrede høsten af mange kornsorter. jeg undrer mig over hvorfor ingen mellemøstlige lande laver biler og fjernsyn og fly og lignende. hvorfor nøjes de med at sælge råstoffer. hvorfor arbejder ingen Saudiarabere i olieindustrien selv og hvem bygger deres højhuse og palæer. Den dag de ikke har olie eller ikke kan sælge den mere er de på spanden. Det er lang tid siden at vi har haft en koloni i Afrika og jeg må sige at gælden eller afladet er betalt. De fleste afrikanske lande har været selvstændige siden 60erne og det er på tide at de klarer sig selv.. Afrika som verdensdel er rigt på utallige naturresourcer og grundstoffer og burde leve som blommen i et æg. Desværre er de også rige på korrupte regeringer og despoter som ruinerer landene og blokerer for en fornuftig udvikling som vil gøre hele samfundet rigere og sundere og bedre. vi se stupide grupper som boco haram som betyder vestlig uddannelse forbudt bekæmpe skolegang, fordi at det er uislamisk. Det er en taberkultur og de vil aldrig komme frem som et land der klarer sig med den indstilling og specielt ikke hvis de fik magten. De vil synke ned til et sultestade og altid føle sig truet. blandt andet fordi at de vil kunne se at andre klarer sig bedre med udvikling og skoler og begyndende industri. Lande som Japan og Sydkorea og taiwan og singapore var tidligere lande hvor vi fik billigt juks fra, men i dag får vi kvalitetsprodukter som vi sætter pris på. Levestandarden er enorm meget bedre nu, end før. Saudiarabien opfører sig direkte uansvarligt i forhold til at udvikle deres land med egne evner og fabrikker. Her ser jeg helt bort fra deres i øvrigt despotiske og undertrykkende regime. Det er som det ikke er gået op for dem at alle vi andre er i fuld gang med at udvikle nye energi-
  former så vi kan blive uafhængige af deres regime som vi i vesten afskyr som pesten. De gemmer deres enorme formuer og investeringer i vesten i stedet for at udvikle og forbedre deres eget land. Selv politiet i Saudiarabien kører rundt i enorme dyre luxusbiler.. I Ægypten ser man at de tjener rigtig mange penge på Pyramiderne, samtidig med at de kører en nærmest monoreligiøs retning med forfølgelse af alle andre religioner. Det er da dybt ironisk at der kun er en gud og så tjener de penge på en afgud.

Kommentarer er lukket.