Kan Trumps indrejseforbud smitte af på Europa?

Af Mikkel Andersson 170

Indenfor de næste to døgn vil Donald Trump få mulighed for at gennemtrumfe sit forbud mod indrejse af borgere fra seks lande i Nordafrika og Mellemøsten.

Der er ingen tvivl om, at det på en række områder er aldeles symbolsk. Det vil kun kunne få effekt i en begrænset periode – indtil oktober – mens den amerikanske højesteret overvejer sin endelige dom. Forbuddet rammer heller ikke borgere fra de lande, der allerede har en form for relation til USA eller til folk, der bor her.

Og selvom begrundelsen for at nægte folk fra disse lande indrejse, er at forhindre terror, rammer det ikke borgere fra flere lande, hvorfra der faktisk er kommet terrorister til USA – primært naturligvis Saudi Arabien.

USA slet ikke i samme omfang som Europa ramt af de aktuelle migrationsstrømme fra Mellemøsten. Ikke desto mindre kan forbuddet måske få en afsmittende effekt også i en europæisk kontekst.

En stor del af forsvaret for ikke at stoppe den nuværende migrationsstrøm i Europa er, at det i praksis ville kræve et opgør med en række konventioner, som rigtig mange erklærer for både uforsvarligt og urealistisk.  Det er blandt andet de konventioner, som gør det umuligt at ophæve retten til at søge asyl for alle, som sætter fod på dansk jord. Samme konventioner gør det ligeledes svært at begrænse familiesammenføring, der i omfang stort set svarer til antallet af nyankomne asylansøgere til Danmark.

Derfor opretholdes en asylpolitik, der kun konstant forværrer store og voksende integrationsproblemer.

På samme vis er Støjberg-sagen om tvangsadskillelse af barnebrude (og jo, præcis det er en del af de piger, sagen omhandler) fra deres ægtefæller også om internationale konventioner, som ifølge jurister og ombudsmanden gjorde det umuligt at gøre det, som et stort flertal i folketinget ellers tilsyneladende bakkede op om.

Det ændrer ikke på, at loven selvsagt skal holdes, og at ministre, som bryder den, skal holdes ansvarlige for brud. Men det illustrerer, hvordan politikere faktisk er forhindret i at gøre det, som man ellers har parlamentarisk flertal for og sandsynligvis også opbakning til i befolkningen. At man i andre lande forsvarer adskillelse af ægtefæller med andre internationale konventioner, gør så kun lige det spørgsmål så meget desto mere speget.

Selvom Trumps kamp for indrejseforbuddet i USA handler om amerikansk lovgivning og ikke internationale konventioner, så viser det ikke desto mindre, at det faktisk er muligt for folkevalgte politikere at gennemtrumfe begrænsninger i indvandringen, der ellers i brede kredse opfattes som både radikale og uhørte.

Og eftersom 52 procent af amerikanerne støtter forslaget, er det nok en sejr, som en del her vil værdsætte, Trumps generelt elendige meningsmålinger til trods.

I Europa er den gennemsnitlige andel af befolkningerne i 10 europæiske lande, der – ifølge en meningsmåling fra februar måned – der ønsker et tilsvarende indrejseforbud fra muslimske lande,  55 procent,

Særlig stor synes opbakningen at være i de såkalde Visegrad 4-lande – Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet – der stadig mere fremstår som en samlet blok i EU, når det gælder indvandring. Her er man også villig til at se relativt stort på overnationale forsøg på at gennemtrumfe asylmigration hertil. Mit gæt er, at EU’s stadig mere aggressive forsøg på at gennemtrumfe fordeling af flygtninge hertil, vil fejle.

I en situation hvor modstanden mod migration fra muslimske lande i Nordafrika og i Mellemøsten på forskellig vis bliver stadig mere udtalt både i Østeuropa og i USA, står Vesteuropa unægtelig stadig mere isoleret med sin politik om at give asylbehandling til alle, der formår at sætte foden på europæisk jord.

Trumps indrejseforbud bliver næppe det, der får de vesteuropæiske lande til for alvor at ændre kurs og lukke grænserne for asylmigration. Dertil er vi ikke kommet endnu. Men for både politikere og befolkning vil det sandsynligvis illustrere, at opretholdelse af indvandringskontrol faktisk er muligt, og at migration ikke er en uafvendelig naturkraft, der er hinsides politisk kontrol.

170 kommentarer RSS

 1. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Selvfølgelig bør Trumps indvandre politik smitte af på Europa!
  Men her har de fleste politikere tabt den sidste rest af sund fornuft, og saver den gren over hvorpå Europa sidder, med deres uhæmmede godheds industri, og menneskerets klausuler, og uhæmmede muslimsk indvandring til Europa!

  Vi ser en fuldstændig vanvittig moske byggende, sponseret af forskellig muslimske lande i mellem østen, og som jo er kommandocentraler for sharia og islam!
  Og gud hjælpe mig ser vi nødhjælpsorganisationer holde vagt et par hundrede meter uden for den libyske kyst for at samle flygtninge op, som har embarkeret ustabile fartøjer, med den viden ,at de nu bliver reddet og sejlet til Europa! Disse organisationer er vel vidende, at de flygtninge/emigranter de sejler til Europa er uønskede!

  For ikke så mange år siden da vi stadigvæk var i besiddelse af en smule fornuft, skød grænsebevogtninger i Europa efter illegale flygtninge der forsøgte, at krydse grænserne ulovligt
  Nu er disse flygtninge i allerhøjeste grad er uønskede, på grund af den ustabilitet med kriminalitet, terrorisme samt gettobyggende de forårsage i de Europæiske lande de kommer til!
  Og ikke, at forglemme de milliarder af Kroner/Euro som de koster de Europæiske samfund, som de aldrig har bidraget til!

  Så man kan med rette sige, at aldrig har vi haft en mere uduelig en politisk ledelse i Europa!
  Og hvis den politik der føres nu, ikke bliver ændret i 180 grader, vil de føre til, at vort demokrati ophører, og yderligere vil vor velfærdssamfund ikke kunne opretholdes!

  Men man kan vel sige, at som man reder så ligger man!

  Med hensyn til rapporter fra det Svenske rigspoliti, så befinder der sig nu flere tusinde sympatisører fra IS i Sverige!
  Så selvfølgeligt så skal Danmark nu have grænsekontrol mod Sverige, og Norge!

  Velbekomme Danmark!
  Mvh.

 2. Af J. Hans en

  -

  Særlig stor synes opbakningen at være i de såkalde Visegrad 4-lande – Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet.
  Skriver Mikkel Anderson.

  Ja. Forunderligt at opbakningen er størst i fire fascistoide og nationalistiske lande som kun er med i EU på grund af fordelene ved at være medlem af EU.
  Lidt ligesom Danmark.

  Hvilken forskel gør et indrejseforbud i øvrigt?
  Flygtninge og indvandrere kommer jo sjældent rejsende med fly på business class.
  De kommer ofte i små elendige skibe.

  Dette er USA jo forskånet for.
  De færreste flygtninge forsøger jo at sejle over Atlanterhavet.
  Så USA belemres ikke med de flygtningestrømme som USA i endnu højere grad end Europa har forårsaget.
  Det er jo USA som har startet de vanvittige krige i de muslimske lande.
  Med lande som Danmark som krybende medløbere.

 3. Af Arvid Holm

  -

  Menneskerettigheder og diverse konventioner forsvares med næb og klør af multikulturalisterne, for hvem disse regler har samme status og betydning, som Koranen har for nogle fanatiske religiøse mennesker.
  Uden reglerne er multikulturalisterne intet.
  Med reglerne i hånden vil de skabe et nyt menneske.
  Multikulturens sammenblanding skal skabe individer, der hverken er sorte eller hvide.
  De skal være pænt lysebrune allesammen.
  Alle religioner kasseres, så de nye mennesker bliver fornuftige ateister.
  Overbevisninger af enhver slags erstattes af multikulturalisternes humanisme.
  Så både de tilrejsende muslimer og europæerne skal udrenses etnisk, religiøst og kulturelt.
  Faktisk kan multikulturalisterne minde om landmænd, der vil fremavle en ny husdyrrace.
  Forbavsende nok er de tit forargede over deres modstanderes menneskesyn?

 4. Af Lisbeth sørensen

  -

  Der må indføres fuld stop fra Island også mht. optagelse af pladser på Kbh uni , jobs, SU, Hospitaler , mv. Vi skal altså se på helheden af omkostningerne ved indvandring og ikke blot muslimer, men også fra andre vestlige lande der koster lige så meget , eller endnu mere for Danskeren..

  MHT. USA og Ruslands interesse i at fylde Europa ud med immigranter fra deres mange krige i mellemøsten, så er dette jo naturligvis fordi EU stadigvæk er en rollemodel over for deres lande, og de ønsker at ødelægge denne, således at deres befolkning intet har at se op til, men kun den borgerlige fascisme som eneste mulighed. For USA og Rusland er fascistiske lande ..Plutokratiske , uden frihed , demokrati, med en stor befolkning i armod…

  Vi skal have et religiøst forbud i Danmark..Altså nul tilladelse af indvnandring fra religiøse mennesker, og slet ingen ret til statsborgerskab, før de er ateister som Danskerne nu er for 90% vedkommende.

 5. Af lisbethe sørinesen

  -

  Der må indføres fuld stop fra Island også mht. optagelse af pladser på Kbh uni , jobs, SU, Hospitaler , mv. Vi skal altså se på helheden af omkostningerne ved indvandring og ikke blot muslimer, men også fra andre vestlige lande der koster lige så meget , eller endnu mere for Danskeren..

  MHT. USA og Ruslands interesse i at fylde Europa ud med immigranter fra deres mange krige i mellemøsten, så er dette jo naturligvis fordi EU stadigvæk er en rollemodel over for deres lande, og de ønsker at ødelægge denne, således at deres befolkning intet har at se op til, men kun den bo rgerlige fascis me som eneste mulighed. For USA og Rusland er fasci stiske lande ..Plutok ratiske , uden frihed , demokrati, med en stor befolkning i armod……

  Vi skal have et religiøst forbud i Danmark..Altså nul tilladelse af indvandring fra religiøse mennesker, og slet ingen ret til statsborgerskab, før de er ateister som Danskerne nu er for 90% vedkommende. ….

 6. Af lisbethe sørinesen

  -

  indlæg i fifleriet?

 7. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Til læsernes oplysning, så skal vi ikke så mange år tilbage i tiden, hvor Europa havde velfungerende grænsebevogtninger; men dette var før Schengen aftalen, og åbne grænser!
  Og dengang var den muslimske indvandring som vis ser nu umuligt!

  Så jeg spørger mig selv om, det ikke er muligt, at have grænsebevogtninger i Europa, samtidig med, at vi har fri arbejdskraft vandring! Og jeg tror faktisk godt, at dette kan kombineres, med tilstrækkelig kontrol ved grænserne!
  Ved at indføre skærpet grænsekontrol, vil vi opnå, at bremse kriminalitetens frie vandring i Europa, samt økonomiske flygtninge, og terrorister mm. Vi vil også kunne bremse romaer som nu bygger teltlejre over hele landet, til gene og utryghed for lokale beboere!
  Mvh.

 8. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDERSE N – 27. JUNI 2017 11:08
  “Til læsernes oplysning, så skal vi ikke så mange år tilbage i tiden, hvor Europa havde velfungerende grænsebevogtninger;”

  Her tænker CEP nok på grænserne imellem Østeuropa og Vesteuropa.
  Og især grænsen imellem Øst og Vesttyskland.
  Flygtningestrømmene har iøvrigt intet med Schengen at gøre.
  Flygtningestrømmene er skabt på grund af krigene i de muslimske lande.

  Læserne er vel generelt oplyste.
  I det mindste dem som ikke tilhører den yderste højrefløj.
  Så CEP`s oplysning forekommer noget malplaceret.

 9. Af Erik Skifter

  -

  Det har været logisk for alle klart tænkende og normale mennesker i nu flere år, hvordan man effektivt stopper al muslimsk indvandring til Europa. Man lovgiver blot om, at alle borgere fra muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika har indrejseforbud til Europa. Alle der har eller opnår flygtningestatus kan ikke forvente at få familiesammenføring. Dette lovgiver man blot om. Hvis der er love eller andre forhindringer der gør, at dette ikke er muligt, ændrer man blot dette og lovgiver sig ud af det. Mere kompliceret er det ikke. Det er blot et spørgsmål om vilje og intet andet.

  Hvis den vestlige del af Europa skal reddes for et totalt sammenbrud, skal man blot gøre som den østlige del af Europa, nemlig sige nej til al muslimsk indvandring.
  Vi skal meddele alle muslimske borgere, at det er ikke fordi vi ikke respektere dem som mennesker eller noget andet negativt. Nej, men det er desværre beviseligt, at vi ikke kan leve sammen i fred og fordragelighed. Vi er forskellige til at kunne leve sammen og have tillid til hinanden.

  De politikere der ikke kan se virkeligheden foran sig, at vores levevis, vores værdier, vores normer og vort demokrati, ikke kan forenes med de muslimske borgere og deres levevis m.m., må og skal stemmes ud af folketinget. De er alt for farlige at have gående frit omkring og de må for guds skyld ikke have indflydelse på lovgivning eller andet.

  Vi har desværre en presse i Danmark som bevidstløs forherliger den muslimske levevis og ikke skildrer den objektivt. Den danske presse forholder sig ikke – af berøringsangst – til de mange negative sider den muslimske levevis medfører i det vestlige demokrati vi lever under. De bevidst undlader at beskrive de virkelige negative sider den muslimske ideologi medfører. De undlader at beskrive de virkelige problemer og de konflikter de muslimske borgere skaber osv. osv.
  Den danske presse, især de største medier såsom DR og TV2 skal indrette sig på – og skildre de virkelige problemer der er med den muslimske indvandring her i Danmark. Ellers skal de ansvarlige politikere overveje helt at fratage dem statslig støtte. Det går ikke i længden, at vi har så store medier, som bevidst fører en politik og en journalistik som er så direkte skadeligt for vores land.
  DR og TV2 fører direkte en manipulerende kampagne for det multikulturelle muslimske samfund. Vi ser at DR har arrangeret en Eid fest i koncerthuset og gør det med gratis adgang. Vi så DR i vinter arrangere en julekoncert, hvor det kostede kr. 385,- for at deltage. Denne handling er direkte vanvittig af DR og bør få konsekvenser. Vi skal ikke levere statsstøtte gennem DR til den islamiske tro og ideologi. En ideologi som direkte forfølger vores jødiske medborgere, vores homoseksuelle medborgere og ikke ligestiller mand og kvinde. DR det er en ommer. Få nu aflyst denne Eid fest d. 01.07.2017 i koncerthuset. Det er ikke licensbetalerne som skal finansiere Jeres manipulerende indslag i DR.

 10. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Hansen.
  NEJ. Flygtningestrømme er skapt af religiøs/politisk ustabilitet i Mellemøsten, og Afrika, samt en fuldstændig amorals befolkningstilvækst!

  Og indlysende nok manglende Europæisk grænsebevogtninger!
  Samt en manglende politik til, at afskaffe hele godhedsindusrien, uden hensynstagende til de mange tusinde der vil blive arbejdsløse, inden for menneskeretsprojekter!

  Dansk TV. burde samtidigt sanktioneres med kraftige beskæringer i statsstøtte!

  Hele godhedsindustrien kan idag sammenlines med landsskadelig virksomhed, og burde så sandeligt være straffebart, da de har skadet landet/Europa, i en målestok der ikke er set side 2.verdenskrig!
  Mvh.

 11. Af J. Hans en

  -

  CEP.
  Der kom ikke mange flygtninge fra de muslimske lande til Europa.
  Før overfaldet på Iraq i 2003 og overfaldet på Libyen.
  Europa ligger, som man selv har redt.
  Vi må betale for forbrydelserne.
  I flere generationer.
  Det mest vanvittige er, at politikerne bare fortsætter med de vanvittige krige.
  Vores militær har intet at lave i de muslimske lande.
  Og har aldrig haft det.

 12. Af ole hansen

  -

  Den politik som nærmest samtlige partier fører mod det danske folk vil stensikkert ende i ulykke, massedød og total katastrofe, hvis vælgerne ikke besinder sig. Vi har nu tre radikale partier, to falske borgerlige – og yderligere nogle partier der hykler løs året rundt, men som i realiteten undergraver og destruerer alt hvad vi ejer af kultur, rettigheder og fælles værdier.

  I Sverige har feministerne, kvindesagskvinderne, kommunisterne og de tossegode pladderhumanister nu skabt et samfund der er galehusagtigt og ekstremt mandsfjendsk. Her i Danmark er vi også tæt på afgrunden. Se den korte av is og snap hanen.

 13. Af J. Hans en

  -

  AF OLE HANSE N – 27. JUNI 2017 12:08
  “Den politik som nærmest samtlige partier fører mod det danske folk vil stensikkert ende i ulykke, massedød og total katastrofe, hvis vælgerne ikke besinder sig. ”

  Hvem skal vælgerne dog stemme på Ole Hans en?
  Danskernes Parti har netop opløst sig selv.
  Men dette er måske forbigået din opmærksomhed?

 14. Af ole hansen

  -

  Se hvordan kvinder dominerer DR. I direktionen er der nu syv kvinder og een mand, som vel er feminiseret eller yderst føjelig. Og se hvordan familiepolitikken, skilsmisse-bureaukratiet, skolevæsnet og diverse medier mv. er domineret af kvinder. Resultatet er rekorder i familiesplittelse, tabermænd, faderløse børn, psykisk overbelastning, selvmord og brug af stoffer og “lykkepiller”. Oveni er der mange andre negative rekorder.

 15. Af Gert Hansen

  -

  Til overskriften: Det er næppe muligt. Amerikanere og europæere er altså vidt forskellige, og ser derfor ikke ens på mange ting. Det er een af grundene til, at europæere emigrerede/emigrerer til USA. På et tidspunkt i fremtiden, vil mange europæere nok prøve at søge asyl i USA.

  Arvid Holm er ovenfor vel inde på den såkaldte Kalergi Plan, noget man vel kan betragte som en konspirations teori. For mig lyder den for fantastisk til at være gennemførlig. Man har i alt fald ikke taget højde for, at mange muslimer ønsker at ummahen lever i mere eller mindre isolerede parallel samfund, der i alt fald vil kræve, at etniske europæere omvender sig til islam for at blive ‘medlem’. Hvad nogen da også gør. Skal Kalgeri planen lykkes, kan det kun blive som en islamisering af Europa. Indrømmet, det går da også den vej.

  Man kan i alt fald konstatere at ummahen og det medfølgende parallelsamfund i (Vest-)Europa vokser, uden at den politiske elite i Europa gør noget særligt effektivt for at forhindre det. På fyrretyvende år konstaterer man, også fra top politisk hold, at ‘integrationen’ er slået fejl, og så nøjes man med den konstatering. Så kan enhver vist se, hvad vej det går og gisne om hvad fremtiden bringer.

  Visegrad landene ved det, og siger det ligeud. Spørgsmålet er, om EU går i spåner herpå, eller det lykkes EU at knægte Visegrad landene. I givet fald bliver det spændende at se Visegrad befolkningernes reaktion. Befolkninger der nok kan acceptere økonomisk EU støtte, men ikke EUs immigrations og asyl politik. Det sidste kan meget vel give EU dødsstødet.

  USAs geografiske afstand fra ‘leverandørlandene’ gør, at det er en del mere problematisk at forcere Atlanten end Middelhavet. Derved har USA klar fordel for Europa, helt bortset fra en ændret indstilling til problematikken.

 16. Af ole hansen

  -

  Så ramte jeg vist “muren”…? Men det sidste ind læ g 12.35 frigives vel snart…?

 17. Af ole hansen

  -

  Et velfungerende sundhedsvæsen er vel i ALLES interesse?!! Hvorfor blokeres så indlæg om emnet??

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Indrejseforbud, samt hjemsendelse af dessertører militærnægtere, og mere ro i Danmark.
  Dette skeer desværre aldrig, nemlig Jøderne har ødelagt al form for sund fornuft og Jødernes fjender Muslimerne eneste vinder.
  Konsekvensen af hele verdens afvisning af Jøder som Hitlertyskland i årene 1930-45 fordrev fra Tyskland og INGEN LANDE VILLE MODTAGE., og nu skal vi modtage alle som banker på døren, Sri-lanka-Chile -Syrien -Afghanistan -Irak , skal opfattes som grænseland og afvisning er forbudt, og verden bliver aldrig fornuftig.
  Flygtningekaos. Finn Vig

 19. Af harald jensen

  -

  Hvorfor kan j. hansen og “lisbeth” brede sig på nærmest alle avisens blogdebatter? Mens seriøse indlæg igen og igen skjules.

 20. Af harald jensen

  -

  Og hvorfor har de fleste netaviser travlt med at tvangsindlægge bloggerne på fjæs-book? Og hvorfor er det utrolig træls og ulideligt at ringe til SKAT, FDM, CALL ME og mange andre foretagender?

 21. Af E Mortensen

  -

  Er det stadig muligt at købe Harald Jensen- altså brændevinen ?

 22. Af Ivo Santos

  -

  Nu er flygtning krisen at sammenligne med et Et tveægget sværd. På den ene side skal vi give flygtninge ophold i EU, men på den anden side hjælper det så heller ikke hvis ikke man gøre noget ved situationen i både Afrika og til del i mellemøsten.

  Det siger jo sig selv. EU kan ikke tage i mod 500 mio eller flere flygtninge uden at det hele ender i en deciderede borgerkrig, eller det er hvad jeg tror på.

  På et eller anden niveau er vi, eller EU ,nødt til at sørge for at familierne i de afrikanske lande og i vel også i mellemøsten ikke fødder flere børn end hvad de kan brødføde.
  Hvad hjælper det f.eks. at en afrikansk familie får 10 børn hvis de alligevel ikke kan brødføde mere end f.eks. 1 eller 2 børn!!…

  Jeg vil yderligere påstå at en af grundende til at der er så meget krig og elendighed i både Afrika og mellemøsten er fordi at befolkninger er blevet for store i forhold hvad der er muligt at opretholde, og når man tænker på at disse områder også er ørken ja, så hjælper det ikke at de pågældende befolkninger bliver større og større derfor mener fødsler er noget man bør kigge på.

 23. Af Mehmet Sami Gür

  -

  M. K., indlæg i filteret…

 24. Af J Nielsen

  -

  ” (…) er ateister som Danskerne nu er for 90% vedkommende.”

  75% af indbyggerne i Danmark er medlem af folkekirken. De fleste er meldt ind uden at være blevet spurgt først.

  Det er blevet undersøgt hvor mange der ville melde sig ind, hvis ikke de var medlem. Resultatet var: knap 50%.

  Jeg husker desværre ikke om det er 50% af hele befolkningen, eller om det er 50% af dem der allerede er medlem. Jeg kan jo ikke vide alt. Det kan andre måske hjælpe med.

  Under alle omstændigheder er der i hvert fald godt en trediedel af befolkningen der (siger at de) er, om ikke kristne, så i det mindste folkekirkekristne. Og måske op imod halvdelen.

 25. Af lis. beth Sø. rensen

  -

  Ole-harald-prebe.nf1 fortsæt endelig med at udstille kvinder til grunden for “massedød, psykiske hospitalsproblemer mvAf ole hansen – 27. juni 2017 12: noget kan vi godt lide i rød blok. Nok et avanceret bud fra SF på mediemanipulation for at stjæle røde stemmer?

  J.nielsen

  At være medlem eller ej af folkekirken er ikke ensbetydende med at være troende blot en såkaldt kulturkristne ateist-agnostiker, og de kan ikke siges at være troende. Tallet er 90% for etniske danskere. Nu er vel 10% udenlandske borgere nu. De er så godt som alle religiøse . De skal ikke tælles med.

 26. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg er glad for, at Trump omsider har lidt medvind med at gøre sin nation stor igen. Det skal nok også komme til Europa, selvom der er et par bump på vejen i form af Merkel og Macron.

  J. Nielsen

  Interessante regnestykker. Nogle dage tvivler man som kristen. Måske skal man så kun tælle med som halv kristen i statistikerne? Mennesket består jo også af 75 procent vand, og vand er vel ikke kristent? Så måske er man kun 0,25 kristen? Hvor sidder kristendommen i mennesket? Er det et atom i hjernen (sjælen findes ikke)? Så er der kun 0,0000001 procent kristne i Danmark.

  Måske findes kristendommen slet ikke? I hvert fald ikke, hvis man er materialist.

 27. Af karsten nielsen

  -

  I starten var mi kk el an der s on tilhænger af ytringsfrihed og seriøs debat. Det er han så ikke mere. Han er banket på plads. Nu har ni hili ster og tu mper fortrinsret.

 28. Af Kim Harsen

  -

  Terrorangreb i UK, Belgien, Frankrig, Sverige, Tyskland Spanien, DK. = Lande med mange muslimer OG hoej velfaerd.

  NUL (0) terrorangreb i Polen, Tjekkiet, Slovenien og Ungaren. = Lande med (naesten) ingen muslimer og lav velfaerd.

  Der er ihvertfald Ikke pgr sociooekonomiske forhold, saa gad vide hvad denne forskel i saarbarhed saa skyldes?

 29. Af J Nielsen

  -

  “Jeg er glad for, at Trump omsider har lidt medvind med at gøre sin nation stor igen. Det skal nok også komme til Europa, selvom der er et par bump på vejen i form af Merkel og Macron.”

  Måske skulle den amerikanske præsidents tilhængere forsøge sig med at synge en gammel John Lennon sang. Kom så, i kor:

  All we are saying
  Is give Trump a chance

 30. Af Henrik Nebelong

  -

  Hvis man vil bedømme vores – Vestens – politiske og militære indgriben i mellemøsten som dum eller kriminel, og det synspunkt lader sig da på sin vis forsvare, så berettiger det dog ikke til at sige, at vi som straf skal pålægge os selv at tillade fri indvandring af mennesker, der enten anser os direkte som deres fjender eller dog ser vores livsform som aldeles forfejlet, som et Sodoma, der bør ødelægges.. Skal vi som selvstraf se vores børnebørn kastet ud i en borgerkrig? Eller underkaste sig og for pigernes vedkommende anlægge hijab?
  Venlig hilsen
  Henrik Nebelong

 31. Af Niels Peter Lemche

  -

  HENRIK NEBELONG, Sådan!

 32. Af - Niller

  -

  Jeg kan forstå på et indlæg her på bloggen at der er en del nihilister der ytrer sig-men er det nu så galt ?
  Prøv at læse hvad Nihilistisk Folkeparti skriver på deres side om politik og politikere.

 33. Af Flemming Lau

  -

  Nu har vesten med mellemrum været udsat for 1400 års aggression fra verdens mest voldelige religion Islam! Nu prøver man så fra Godheds industriens og revancistisk side fra den kolde krig, at fremmane et falsk narrativ om at Vesten selv har skuld! Skuld i hvad…? Skuld i at give illegale migranter beskyttelses status måske, så migranterne kan “voldtage” det danske og andre vestlige samfund så groft som de gør. Er det ikke paradoksalt at Golfstaterne ikke vil tage imod deres egne, og at migranterne ikke vælger Østeuropa og Spanien, Portugal…?

  Vesten har ingen skyld udover at være ansvarlig i at sætte grænser for den Islamofacistiske djævletro. Den er som vildgræs der skal slåes og holdes nede. Hvor havde vesten været idag hvis korstogene ikke havde sat Islam stolen for døren! I stedet for at begræde at vi har fået en smule blod på hænderne, så lad os glæde os over at nazismen, kommunismen og nu islamismen er stækket. Del og hersk har vist sig at virke i den arabiske verden. De er nu beskæftiget med deres indbyrdes krige! Tilbage står nu at vi skal den Islamiske 5 kolonne til livs i vesten. Heldigvis er man herhjemme begyndt at skæve til Frankrig, Belgien og England og er ved at forberede lovgivningen så vore Brave soldater i tilfælde af terror, kan indsættes sideløbende med vort politi. Og så mangler vi lovgivningen til den anden del af den liberale indvandring, nemlig en liberal våbenlovgivning for lovlydige danskere!

 34. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 27. JUNI 2017 16:29

  Var det islam som stort set udryddede den oprindelige befolkning i Nordamerika, Mellemamerika, Sydamerika og Australien?
  På Tasmanien en total udryddelse.
  Skal historien omskrives?

 35. Af Orla Guude

  -

  Alle Elitens islam-apologeter burde idømmes 3 måneders tvungen ferie i et islamisk land, hvoraf 1 måned skal være sulte-æde-måneden. Ferien skal afholdes i en fundamentalistisk bydel i en fundamentalistisk by. Det skulle være let at finde sådanne byer og bydele. Opholdet skal være uden politibeskyttelse.
  Når de overlevende multi-kulti berigede apologeter er kommet hjem, konverterer de lynhurtigt til sund fornuft og vil være dem som råber højest i kravet om et totalt migrantstop – ikk?

 36. Af J Nielsen

  -

  “Nu har vesten med mellemrum været udsat for 1400 års aggression fra verdens mest voldelige religion Islam!”

  Undskyld mig, men har stort set hele den muslimske del af verden ikke indtil for forholdvis nylig været koloniseret af vesten?

  Det tæller måske ikke som aggression i egen optik. Men det skal der vel to parter til at afgøre.

  “I stedet for at begræde at vi har fået en smule blod på hænderne, så lad os glæde os over at nazismen, kommunismen og nu islamismen er stækket.”

  Og lad os ikke mindst glæde os over erobringen af tre andre verdensdele, og – igen indtil for nylig – et godt indhug i yderligere to. Fredens budskab er mest kraftfuldt når det vokser ud af et geværløb.

 37. Af J. Hans en

  -

  AF ORLA GUUDE/Kim Olse n – 27. JUNI 2017 17:17

  Undertegnede har arbejdet i Qatar i tre år.
  Ingen problemer overhovedet.

 38. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Mikkel Andersson: “På samme vis er Støjberg-sagen om tvangsadskillelse af barnebrude….”

  Hvis du tror, at kritikken af Støjberg handler om det, så er du (mere eller mindre bevidst) blind på begge øjne…

  Derudover virker både blog og kommentarer mest om, at man forsøger at bruge Trumps aktuelle forbud til at hyppe nogle personlige holdninger. Det er basalt set de samme mennesker der draperer de samme synspunkter ind over det Trump foretager sig i USA i øjeblikket.

  Mit personlige spørgsmål er følgende: Hvis et flertal af befolkningen går ind for et politisk forslag, skal det så “overtrumfe” konventionerne? Hvis vi siger “ja” til det, hvor skal grænsen så gå? Hitler var for eksempel på højdepunktet af popularitet i 1940. Hvis et folkeligt flertal er nok, så var det tyske riges jødepolitik vel også acceptabelt i 1940?

  Eller hvad med de lande, som op gennem 30’erne og starten af 40’erne udviste jødiske flygtninge til Tyskland. Hvis et flertal af befolkningen går ind for det, er det så nok til at udvise mennesker til tortur og død? eller er det meget sundt, at der findes nogle konventioner, der skal beskytte disse mennesker?

  Endnu en gang virker det som om det Danmark er gået i selvsving. Det handler ikke længere om, hvordan vi bedst hjælper mennesker i nød. Det handler blot om, hvordan vi holder dem væk fra Danmark. Det handler ikke om, hvordan vi kan gøre konventionerne tidssvarende, det handler om hvordan vi kan opsige dem, så vi kan slippe for fremmede. Der var en tid, hvor man naivt hævdede, at “en fremmed er blot en ven du ikke har mødt endnu”. Det udsagn har vi skiftet ud med “en fremmed er blot en trussel du ikke har mødt endnu”.

  Hvor ville jeg dog ønske, at vi kunne debattere hvordan og hvor mange vi kunne hjælpe i nærområderne i stedet for blot at diskutere, hvordan vi holder fremmede væk fra vores egen baghave.

  Jeg synes Danmark er ved at udvikle sig til et fattigt land, i hvert fald på det åndelige plan.

 39. Af J. Hans en

  -

  AF J. HANS EN – 27. JUNI 2017 17:29

  I Qatar har man i øvrigt en fri presse.
  Det skal dog retfærdigvis nævnes, at denne TV station sjældent kritiserer emiren i Qatar.
  Til gengæld kritiserer TV stationen døgnet rundt slyngelstaterne USA, Saudi Arabien, Israel og Egypten.
  Som derfor nu kræver TV stationen lukket.

 40. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  De vilde nordamerikanske indianere, havde rigelig at se til med indbyrdes krig. Stifteren af Huroner missionen Brebeuf, fik sat skik på Huronerne, men deres skikkelighed fristede de erobringslystne Irokesere. I 1649 efter 15 år hos Huronerne blev Brebeuf på stationen St. Louis stormet af Irokesere. Ved martrepælen skar de hans underlæbe og næse af, satte tændte fakler til hans legeme, drev gloende jern med gennem hans svælg og skalperede ham medens han endnu levede. Lallemand hans Ordensbroder, blev viklet ind i bark, der var fuld af harpix, han printes i 17 timer! De få Huronerne der var tilbage spredtes for alle vinde. Så begyndte nye Jesuitter præster bare at missionere for Onondagaerne som var en del af Irokesere forbundet. Modet og standhaftigheden hos Brebeuf havde givet dem respekt for Jesus Kristus!

  Hvis det fx ikke havde været for Hans Egede missionen i 1721, var grønlænderne gået til som folk i indbyrdes blodfejder!

  Hvor natur folk og Normader møder kultur folk, vil naturfolket med tiden skulle tilpasse sig for at overleve. Det skete i Danmark som det sker i resten af verden!

 41. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 27. JUNI 2017 18:09

  Den tid du beskriver om indianerne i Nordamerika.
  Var det ikke dengang man brændte hekse på bålet i Europa, radbrækkede mennesker, spiddede mennesker eller sønderrev dem med heste?

 42. Af J. Hans en

  -

  På samme vis er Støjberg-sagen om tvangsadskillelse af barnebrude.
  Skriver Mikkel Anderson om Støjbergs lovbrud.

  En minister skal overholde lovgivningen.
  Er hun uenig i lovgivningen. Så må hun arbejde på at ændre den.
  Støjberg må fyres.
  Man er i øvrigt yderst naiv, hvis man tror, at Støjberg interesserer sig for disse såkaldte barnebrude. Og deres ve og vel.
  Det gør hun ikke overhovedet.
  Og Støjberg sender jo uden nogen form for skrupler børn hjem til tortur og død.
  Men her var der endnu en chance for at tyranisere nogle forsvarsløse mennesker.
  En sådan chance lader St øjberg ikke gå fra sig.
  Slet ikke når hun kan score et par billige points ved endnu engang at appellere til vælgernes indre svinehu nd.

 43. Af Kim Olsen

  -

  At inddrage indianerne i debatten om indvandring er nok mere relevant end det synes ved færste øjekast.

  Hvis indianerne havde været lidt stærkere og havde stået sammen, burde de have losset alle indvandrene tilbage til Europa. Så havde deres kultur måske overlevet.

  Drag selv parallellen til Europa og den Nordafrikanske bølge af migranter…..

 44. Af J. Hanse n

  -

  AF HENRIK NEBELONG – 27. JUNI 2017 15:29

  Hvordan mener du, at Vesten skal straffes?
  Krigsforbrydere som Fogh, Per Stig Møller, Bush, Obama eller Blair stilles næppe nogensinde for en krigsforbryderdomstol.

 45. Af Flemming Lau

  -

  Undskyld mig, men har stort set hele den muslimske del af verden ikke indtil for forholdvis nylig været koloniseret af vesten?

  Kolonisering: “Den proces, hvor en stat-typisk med magt-underlægger sig områder udenfor eget territorium og opretter en form for administration eller styre der.”

  I en kort periode, men ikke som det Osmaniske rige i flere hundrede års besættelse af Grækenland, Bulgarien, Rumænien Makedonien, Albanien,Montenegro, Bosnien, Serbien, Slovenien, Ungarn og den sydøstlige del af Østrig, Cypern etc

 46. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt lidt aktuel news omkring menneskesmugling over Middelhavet. Formentlig mere profitabel end traditionel narkosmugling og uden tvivl langt mere sikker business. Ja vel egentlig gjort mere eller mindre lovlig – venligt assisteret af Frontex !

  “Smuglere udnytter godt vejr – 8864 er reddet i Middelhavet
  Menneskesmuglere i Libyen udnytter det rolige vejr og sender mange migranter ud i både med kurs mod Europa.”
  http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE9685015/smuglere-udnytter-godt-vejr-8864-er-reddet-i-middelhavet/

 47. Af Erik Larsen

  -

  Indlæg fra en dansker igen ikke bragt. Ja, det går jo heller ikke at der er nogen der fortæller sandheden. uha, uha..

 48. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Siden den Westfalske Fred i 1648 blev krigsfanger omfattet af international ret og skulle frigives efter krigen. Det udmøntede sig senere til Røde Kors og Geneve konventionen i 1864.

  Indianernes hårde behandling af krigsfanger fik først en ende da Geronimo blev sendt i exil i Florida i 1886!

  Det Arabiske PLO’s hårde behandling af kristne i Libanon, stoppede først i 1982, da de måtte flygte til Tunis. En yndet aflivning var at trække kristne legemer fra hinanden, ikke med heste men med biler!

 49. Af J. Hanse n

  -

  AF FLEMMING LAU – 27. JUNI 2017 19:48

  Er du fuldstændig uvidende om Europas og USA`s forbrydelser rundt i hele Verden.

 50. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 27. JUNI 2017 19:48

  Er du fuldstændig uvidende om Europas og USA`s forbrydelser rundt i hele Verden.
  Eller lider du af en herrefolksmentalitet uden lige.
  Hvor du mener, at Vesten kan tillade sig en hvilken som helst forbrydelse.
  nazityskland myrdede ca.seks millioner jøder alene.
  Var det i henhold til den Westfalske Fred af 1648.
  I USA blev indianerne næsten udryddet.
  Men det mener du åbenbart er helt fint.

 51. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Jeg køber bare ikke den der med krigsforbrydelser, før man har været for fx ICC! Det er fint at man er kritisk over amerikansk involvering, rundt omkring i verden. Men slagsiden er for tydelig. Lad os fx tage My Lai massakren i Vietnam. Helikopter besætninger forsøgte at skærme landsbyen og de indblandede soldater kom for en krigsret. Lad os gå frem til 1 April 1975 og den store flygtninge kolonne af syd vietnamesere fra Pleiko Darlac og Nha Trang på vej ned mod Saigon af Route 7B. Det var mere end 100 civile der gik til der, snarere omkring 100 000 civile. Deraf navnet Tårernes kolonne. Hvormange wc eller nordvietnamesiske soldater kom for en krigs ret….?

 52. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 27. JUNI 2017 20:29

  USA myrdede ca. fire millioner mennesker i Vietnam.
  Enorme områder blev ødelagte af kemiske og biologiske våben.
  I et land som aldrig har udgjort en trussel imod USA.

 53. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Vietnam krigen fra 1955-1975. Nordvietnamesere var af kinesisk ophav. Central Vietnamesere omkring Hue var af Bornetisk ophav og i syd ved Mekong deltaet var af Cambodjansk ophav. Der var 40-80 000 der tog til Nordvietnam ved freden i 1954. Der var 400-800 000 der tog mod syd hvorfor mon…?
  Nord Vietnam infiltrerede Laos inden blækket var tørt på fredsaftalen i 1954! Der var jo nok en årsag til at man sendte millitærrådgivere afsted til Sydvietnam. VC sov ihvertfald ikke på laurbærbladene fra ’55-’65. Tabstallene vender vi tilbage til når der er kommet “saft” på tabletten!

 54. Af Orla Guude

  -

  AF J. HANS EN – 27. JUNI 2017 17:29
  “Undertegnede har arbejdet i Qatar i tre år.
  Ingen problemer overhovedet.”

  Mit gæt er at J.Hansen ikke er homo, katolsk munk/nonne eller laber blond kvinde i åben sportsvogn med hang til shorts samt minitop.
  J.Hansen har nok heller ikke skiltet med sit store guldkors om halsen eller sin gennemsigtige plasticpose med øller. J.Hansen havde sandsynligvis ikke en T-shirt på med et billede af “Moe with the bomb”.
  Turde J.Hansen spise en baconburger på gaden og altid drikke vand om dagen i 45 grader?
  Hvis J.Hansen ingen problemer havde i Qatar fordi han skik fulgte og ikke evigt demonstrede sin kristne arv, turde det være stjerneklart, at muslimer i Danmark analogt burde følge dansk kultur og skrotte deres religiøse offentlige sociale kontrol (= trin 1 i anerkendelsesprocessen).

 55. Af P Christensen

  -

  De venstreradikale og muslimer er to sider af samme
  sag i deres had til jøder og kapitalister.

  Derfor har såkaldte venstreorienterede overbefolket
  Europa med muslimer.
  Det har både socialt og økonomisk kørt arbejderklassen heroppe i sænk.
  Venstrefløjen har med årtiers “indvandrerpolitik” udøvet klasseforræderi
  overfor arbejderklassen.

  Idag kan man ikke overraskende se Enhedslisten stå til 22 %
  ved det kommende kommunalvalg i København.
  Det er naturligvis indvandrerne der stemmer på indvandrerpartiet.

 56. Af Jan Petersen

  -

  Alle her er fabelagtig gode til at Google diverse Wikipedia om alle mulige hændelser igennem tiden, MEN også ALLE springer let og gelinde over – 9/11 hoax (bedrag), Hvilket stort set er eneste emne, der er værd at Google, hvis man ønsker lidt viden om vor forskruede verden siden 2001 og op til 2017. Personlig har jeg på fornemmelsen, at mange er rædselsslagne ved tanken om – at få deres verdensbillede kuldkastet totalt. Tro mig – lidt reel viden føles faktisk som en stor befrielse fra daglig portion MSM leveret fake news 🙂

 57. Af A. Bierce

  -

  @JAN PETERSEN – 27. JUNI 2017 21:32
  Der er bare det ubærlige ved tanken om, at den rare pave Johannes Paul 2. virkelig skulle være hovedmanden bag 9/11. Alle vi enfoldige båtnakker troede at islamister stod bag???

 58. Af Jan Petersen

  -

  Her i øvrigt et dagsaktuelt eksempel på MSM bragt fake news så det klodser:

  “Pentagon forberedt på syrisk angreb med kemiske våben
  Pentagon udtrykker bekymring over syriske aktiviteter, der omfatter et specifikt fly i en specifik hangar.”
  http://www.dr.dk/nyheder/udland/pentagon-forberedt-paa-syrisk-angreb-med-kemiske-vaaben

  Kan nogen her – ved deres fulde fem – forklare mig, hvorfor i himlens navn Assad skulle bruge forbudte kemiske våben? Det er sgu så tegneserieartig, at selv Anders And pludselig virker levende!

 59. Af Niels Peter Lemche

  -

  A. BIERCE, nu er Jan Petersen nok hinsides det punkt, hvor han tager imod fornuft. Det er hans fikse idé. Fred være med ham. Og selvfølgelig lyver CIA og hvad de amerikanske agenturer nu hedder, når det hævdes, at man har iagttaget forberedelser hos Assads folk til at prøve den kemiske lykke igen. Men han tænker slet ikke på, at det måske kunne skræmme Assad fra at forsøge sig.

  Men der er så meget, vi ikke får at vide, f.eks. at Zahal smadrede et x-antal syriske kampvogne for et par dage siden, da de var begyndt at skyde mod a-Nusra og andre, men i stedet endte med at sende granaterne ind i Golanhøjene (det er den der med, at araberne en gang imellem skulle gå på skydebanen og lære at ramme målene).. Hvorfor er Petersen ikke kommet med en eller anden hypotese herom?

 60. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt skal jeg da med glæde komme med en hypotese omkring Pentagons bekymring vedr kemiske våben – formentlig en simpel psyop for at forberede MSM publikum om et kommende amerikansk iscenesat false flag.

  Med hensyn til 9/11 – Google 9/11 hoax – og start derfra – hvis I tør 🙂

 61. Af L. Pedtersøn

  -

  @ MIKKEL ANDERSSON.

  TRUMP HAR INTET MED EU AT GØRE, SÅVEL STØJBERG SELV, STEMMER FOR KONVENTIONERNE.

  1. Inger Støjberg, stemmer (( F O R )) konventionerne, såvel det parti hun er medlem af.
  2. Inger Støjberg, har siden 1994, ikke bestilt andet end af stemme indvandringen ind i DK.
  3. Inger Støjberg, kan any time, frit forlade Venstre foreningens etablissement, men sker ikke.

  NU TIL MODSATTE, SOM SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR DEN MANIPULEREDE OPSÆTNING:

  a. Pressens ansatte, bliver ved med at angribe Støjberg, ud fra oppositionens udlæg, hvorpå
  denne Støjberg, kommer i forsvarsposition for mindre indvandring mv., hvilket igen bevirker,
  at befolk, reflekterer på kontrasten imellem de som vil endnu mere indvandring Vs. Støjberg.

  b. Angriber pressens ansatte, denne Støjberg ud fra indvandremodstandernes point of view,
  og dernæst lader en ukendt person svare 1:1 lig efter Støjbergs ord, for derpå at præsenterer
  besvarelserne for nævnte indvandrekritiske befolkning, da vil man se, en gigantisk modstand
  og harme, (da man pludselig godt kan se det usammenhængende i, at man på den ene side,
  påstår sig imod X, imens man supporter en forening som fundamentalt går ind for samme X)

  KONKLUSION:
  Problemet, (som notorisk altid), er, at vi har med en lille snæver flok mikrofonholdere at gøre,
  som hverken er valgt, eller anden, og hvis politiske ståsted, i øvrigt er i allerhelvedes kontrast
  til den generelle befolkning.. samtidig med, at nævnte mikrofonholdere, tilmed er opkøbt via
  system-kroner, og derfor er system-inhabile, hvilket igen kollidere med retsstatens principper.

 62. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Mit gæt er at J.Hansen ikke er homo, katolsk munk/nonne eller laber blond kvinde i åben sportsvogn med hang til shorts samt minitop.”

  KO hedder nu Guud igen…

  Og projektere igen hans egen seksuelle fantasier…En underdanig kvinde i lårkort altså, uden hoved eller hale, blond, i åben sportsvogn mv..Manden er gak gak..Og en ren psykopat..

 63. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af J. Hans en – 27. juni 2017 17:29
  AF ORLA GUUDE/Kim Olse n – 27. JUNI 2017 17:17
  Undertegnede har arbejdet i Qatar i tre år.
  Ingen problemer overhovedet.”

  PsyKO er ikke stueren nok til at forstå at andre mennesker virkelig ved hvad de taler om..

  Utroligt hvorledes Berlingske tillader KO at skrive i utallige navne herinde, såvel som i mit ikke så lidt og tit mv. Har avisen ingen der kan luge ud her?

 64. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Af J. Hans en – 27. juni 2017 17:29
  AF OR LA GUU DE/Ki m Olse n – 27. JUNI 2017 17:17
  Undertegnede har arbejdet i Qatar i tre år.
  Ingen problemer overhovedet.”

  Psy KO er ikke stueren nok til at forstå at andre mennesker virkelig ved hvad de taler om..

  Utroligt hvorledes Berlingske tillader KO at skrive i utallige navne herinde, såvel som i mit ikke så lidt og tit mv. Har avisen ingen der kan luge ud her???

 65. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos en del psykisk afvigende her på bloggen (og andre blogs) et eksempel på, hvordan psykopater ser noget live på TV, som ingen andre ser. Af den simple årsag, at sekvensen IKKE blev vist live på TV, I dette tilfælde i øvrigt en tidligere amerikansk præsident:

  Evidence that George W. Bush had advanced knowledge of 9-11
  https://www.youtube.com/watch?v=KlWSv0NZBRw

 66. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt en anden kort video om en anden mainstream politisk psykopat, mordet på Gaddafi, opløsning af Libyen og alle de “lyksaligheder” det har tilført EU-landene af multikulturel berigelse:

  Hillary Clinton “We Came, We Saw, He Died” (Gaddafi)
  https://www.youtube.com/watch?v=FmIRYvJQeHM

 67. Af Lisbeth sørensen

  -

  “Idag kan man ikke overraskende se Enhedslisten stå til 22 %
  ved det kommende kommunalvalg i København.
  Det er naturligvis indvandrerne der stemmer på indvandrerpartiet.” PC

  Overhovedet ikke..Vi Danske normale stemmer på Enhedslisten, fordi vi ikke støtter op om at 0.20% ejer alt..Længere er den ikke, vi ønsker at dele og er langt mere danske end dig..

  Ved godt PC, at du er dybt skuffet over at Danskernes parti blev nedlagt i forgårs, Men fat mod, der er lo lignene derude til at samle dig op! I højreekstrem skrammel vil altid have nogle at stemme på..

  Indvandrer stemmer derudover generelt mere på R..De er Danmarks indvandrerparti nr. 1. Og de hører til i din sorte borgerlige blok..

  Deruodver har Enhedslistens landets strammeste indvandrerparti. Da de er det eneste parti reeelt mod øst Europærisk løndumpning mv. Resten af partierne, som dit DF er indtil videre ævl..

  Kim Olsen og JP er ens typer forresten også.. Bare lige for at stædfaste den.. Mest ens to i Berlingske også mht. modbydeligheder og psykopati..

 68. Af Jan Petersen

  -

  Venstrefløjens nyttige godtroende idioter er altid så dejlig nemme at gennemskue. Tidligere gik de nationalsocialisternes og kommunisternes ærinde, idag går de Islamisk Stats ærinde. Een gang idiot – altid nyttig idiot 🙁

 69. Af Lisbeth sørensen

  -

  Sure smiley@

  JP er og KO er altid nemme at skue igennem..Kvindemisbrug, LGTB had, opmuntringer til , børnemisbrug mv. Du bor i Thailand JP i PATTAYA OMRÅDET, JP , kO holder misbruget lokalt og aldrig været uden for landets grænsets modsat dig.

  🙂

 70. Af J Nielsen

  -

  Dette er opsnappet fra Ekstra Bladets sidste redaktionsmøde. Morgendagens spiseseddel, kioskbaskeren, med jesusfont. Jeg tror den er der du:

  INDLÆG FRA
  EN DANSKER
  IGEN IKKE
  BRAGT

 71. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt bor jeg i Nordsjælland, men ville da med glæde gerne opholde mig i Thailand som alternativ til denne kolde danske sommer. Bortset fra det, så siger en sølle trans – der ikke selv kan finde ud af eget køn – mig ikke en meter 🙁

 72. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt et af de områder hvor jeg virkelig værdsætter en mand som præsident Trump. Han kalder en spade for en spade og MSM for fake news. Manden er bare hudløs ærlig. Var han dansk, kunne han have udtalt eksakt samme om danske mainstream medier. Her en artikel fra JP.dk:

  Donald Trump skyder igen skarpt mod store amerikanske medier: »De er alle fake news«
  http://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE9685393/donald-trump-skyder-igen-skarpt-mod-store-amerikanske-medier-de-er-alle-fake-news/

 73. Af L. Pedtersøn

  -

  @ JAN PETERSEN.

  “Apropos psykisk afvigende her på bloggen som ser noget på TV som ingen andre ser” (red)

  Kommentar:
  Nu da ingen navne nævnes, kan man ikke vide hvem du måtte have i tankerne, men om ikke
  andet, kan det herfra frivilligt erkendes, at jeg ser en hel masse som ingen, eller kun få andre
  ser, da jeg kun ser system-købte mikrofonholdere, + disses inviterede system-klienter, evigt
  og dræbende-ensartet, kanalisere samme system-beskyttende, og deraf afgrænsede lort ud.

  infact.. jeg tror aldrig nogensinde jeg har set en eneste markeds-underlagt, som konfronterer
  noget som helst, hvad angår systemets tag-selv-priser, men kun system-klienter som hentes
  ind foran alle andre, hvormed de egentlige betalere, hermetisk er trukket ud af virkeligheden.

  Endelig ser jeg også kun journalistisk lovliggjort korruption konstant/overalt, som når man fx.
  spørger “følgagtig” op på X unødige, hjemmelavet skattepost til sig selv; uden her ses nogen
  form for bundniveau a la Statsrevisorer, lobbypost i X, som man forinden har lænset skatter i.

  Jeg ser også skattebetalte DR medarbejdere, som via kun få timers ugentlig såkaldt arbejde,
  henter 600.000 kroner ind, (svarende til million gager, set fra betalernes tvangs-perspektiv),
  samt et mylder af politisk foreningstilmeldte, som trods deres komiske 5% af samlet befolk.,
  stoppes ind foran de 95% øvrige tvangs-betalere, (heraf ubetinget DR), og alle andre steder..

  Jeg ser fordummende vælgere, som fx. ikke kan afkode selv en simpel kontrast-manipulation,
  (Støjberg apropos) hvorpå en folke-amatør, kan fremstå genial, uanfægtet stik modsatte..

  SÅ JO.. uanset om jeg var i tankerne eller ej, passer min profil fint i din psykopati-afviger-liste.
  Men nu står kineserne op, så nu skal der arbejdes herfra, så skat kan laves til bl.a. dig og Inger.

 74. Af J. Hans en

  -

  AF “ORLA GUUDE” – 27. JUNI 2017 21:15

  Forlad det sorte hul hvor du opholder dig.
  Og kig rundt i verden.
  Der er en meget stor forskel på Qatar og Saudi Arabien.
  “Orla Guude” aner jo tydeligvis ikke, hvad han talerom.
  Men den adfærd som “Orla Guude” har i Pattaya ville nok ikke blive accepteret i Qatar.

 75. Af Henrik Nebelong

  -

  Vesten bør da ikke straffes. Altså: at straffe børn og børnebørn for noget bedsteforældre og oldeforældre har gjort er i mine (ikke gammeltestamentlige) øjne noget ondsindet selvhad-nonsens.
  Venlig hilsen
  Henrik Nebelong

 76. Af Orla Guude

  -

  AF J. HANS EN – 28. JUNI 2017 06:38
  “Forlad det sorte hul hvor du opholder dig.
  Og kig rundt i verden.
  Der er en meget stor forskel på Qatar og Saudi Arabien.
  “Orla Guude” aner jo tydeligvis ikke, hvad han talerom.”

  Hr. J.Hansen kunne, bare som noget nyt og spændende, begynde at argumentere mod andres fremstilling af virkeligheden – ikke kun buldre løs på tom tønde.
  For os i Vesten er der ringe forskel på Qatar og S.A.. Begge lande styres af teofascister, der hersker via social kontrol med religion som magtens instrument. Begge lande kvalificerer sig som kandidater til Trumps indrejseforbud; Trump tør bare ikke tage dem endnu.
  Forhåbentlig breder Trumps smukke initiativ sig til resten af den civiliserede verden. Vestens progressive folk håber nu kun på, at indrejseforbuddet snarest vil medføre et udrejsepåbud, som det næste naturlige skridt i kampen for at udrydde den sorte islamiske pest.

 77. Af Gert Hansen

  -

  Thomas Jensen:

  Så fik vi nazi-kortet.

  Citat; ‘Hvis et folkeligt flertal er nok, så var det tyske riges jødepolitik vel også acceptabelt i 1940?’

  Hvad har det med den aktuelle sag og almene situation at gøre?

 78. Af J. Hans en

  -

  AF ORLA GUUDE/KimOls en – 28. JUNI 2017 08:36

  Ja. Kim Olse en kender jo virkeligheden i Pattaya.
  Det indsætter han jo indlæg om.
  Vil Trump i øvrigt indføre rejseforbud for Saudi Arabien og Qatar?

 79. Af jan ulrik friis

  -

  Disse totalitære muslimske kræfter og deres terroristiske lejesvende er alle vegne, vi har sjusket i vores grænsebevogtning, indre som ydre grænser, islamister opholder sig ulovligt i landet, klogt om også Danmark gennemtrumfer og opretholder et totalt forbud imod indrejse samtlige fra Nordafrika og Mellemøsten, at uønskede i Danmark.
  (Med tilbagevirkende kraft til 1967.)

  Ikke uden grund at D onald T rump gennemtrumfe sit forbud mod indrejse fra Nordafrika og Mellemøsten……som T rump også fortæller om EU: “Its a hellhull over there!”

  Islamisternes mål er at skabe angst og opløsning, at fremme selvcensur, at nedbryde de frie danske samfund, vi er oppe imod en religion, som i sin nutidige udgave mest af alt synes at være en totalitær ideologi.

  Ikke at forklejne den islamiske trussel, den er reel, den gradvise opløsning af det nationale fællesskab, opløsningen af nationalstaten Danmark, og nu går det hurtigt, vi taler måneder ikke år, uden politisk vilje opløses vi i vold, angst og anarki, som nu tydeligt ses i Sverige, det er EU/Frontex/M erkels plan at i islam opløse nationalstaten Danmark, selv en borgerkrig vil fremme deres mål en total udslettelse af nationalstaten Danmark, derfor henter Frontex 24/7 unge kamptrænede mænd fra Nordafrika op i EU til krig!

  Vores land vores fællesskab vores kultur, herfra vores verden går, del af hvad modstandsbevægelsen, det store flertal danske under anden verdenskrig, først og fremmest sloges for at Danmark frit, vores danskernes plads på jorden, og det er nettop dette vores fællesskab den muslimske indvandring nu er ved at undergrave, godt hjulpet af vores folkevalgte, fake news, og den samtlige godhedsindustri, og: EU, Frontex, M erkels plan-b at udslette nationalstaten Danmark!

  Hvis denne udvikling skal stoppes, forudsætter det, som under besættelsen, en aktiv dansk modstand, danske der er rede til at gå imod strømmen, og afdække denne dødsensfarlige islamistiske terrororganisation!

  Danmark kører nu imod selvdestruktionen, hinsides sund fornuft!

  Om vi hjemsender islamisterne til 100% får vi fred, spørgsmålet derimod om Danmark ønsker krig eller fred?

  Krig bliver en regulær nedslagtning af det danske folk!

 80. Af Niels Larsen

  -

  Der bør indføres 100% indrejseforbud fra muslimske og afrikanske lande. Undtagen til forretningsfolk med lovligt ærinde i landet.

  Vi har IKKE noget ansvar for deres overbefolkningsproblemer.
  Vi har IKKE pligt til at modtage de illegale (det betyder faktisk ULOVLIGE) migranter.
  Iflg. EU er under 10% af de tilstrømmende flygtninge med krav på asyl.

  Send skibene i havn og lad afrikanerne selv vurdere om det er risikoen værd – og lad dem tage følgerne af deres beslutning!

  NOK ER NOK – og nok blev nået for 20 år siden!

 81. Af Carsten Jespersen

  -

  Godt!

 82. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  At idag være vidne til den fuldstændige sindssyge indvandrings/asyl politik der foregår i Europa nu, er mildest sagt deprimerende, og det især når vi ved, at et total stop ved grænserne for asyl og indvandring vil løse problemet!!!!

  Og så er vi selvfølgelig nødt til, at give fanden i EU direktiver, for det er selvforsvar, og gælder landets/demokratiets/velfærdens eksistens!

  Det er kun få år siden man i Europa skød efter illegale grænse overløbere, og dengang fik man ikke de problemer vi har idag!
  Mvh.

 83. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Nu er der siden i lørdags d. 24 juni i år, kommet yderligere 9000 asylsøgere/emigranter til Italien samlet op af hjælpe/humanitære organisationer, som venter få hundrede meter uden for den Libyske kyst for at samle dem op!

  Derfor vil jeg på det kraftigste anbefale at man øjeblikkeligt stopper alle donationer fra staten, og private, til disse organisation, som ved deres agerende undergraver vort demokrati, sikkerhed, og velfærd!
  Disse organisationers handlinger er landsskadelige, og burde kriminaliseres!

  Vi kunne jo begynde med, at sende en korvet ned til Libyen, og skyde disse venstre orienterede organisationers hjælpe skibe i sænk!
  Mvh.

 84. Af Flemming Lau

  -

  Indvandrings kontrol, adskillelse af barnebrude er blot politik! Og da vi lever i et demokrati, sørger vi bare for at lovgive og så skal juristerne rette ind efter det. Blasfemi paragrafen blev afskaffet. og så kommer turen konventionerne.

  Den tyske justits minister H. Mass har pba 361 barnebrude i 2016, meddelt at børn hverken hører til på rådhuset eller foran alteret. Det betyder at ægteskab under 18 år ist verboten! Gode takter må man sige! Pædofili stinker!

 85. Af M Jørgensen

  -

  Pædofoli stinker ja – Glemmer aldrig filmen ” Drengene fra St Judes ” en katolsk opdragelseskole i 30ernes Irland hvor man udsatte drenge for fysisk og seksuel misbrug.
  Iøvrigt en film der er baseret på virkelige hændelser

 86. Af J. Hans en

  -

  AF CARSTEN JESPERSE N – 28. JUNI 2017 14:56
  “Godt!”

  Her er squ ikke noget som er godt.
  Læs bare indlæggene fra de frygtsomme, grædefærdige og uselvstændige højreekstremister.
  Som frygter at nogle få muslimske indvandrere og flygtninge skal komme efter dem.
  Vi voksne kan også blive bange.
  Det forstår man til fulde, når man læser højreekstremisternes indlæg.

 87. Af J. Hans en

  -

  AF CARSTEN JESPERSE N – 28. JUNI 2017 14:56
  “Godt!”

  Her er der squ ikke noget som er godt.
  Læs bare indlæggene fra de frygtsomme, grædefærdige og uselvstændige højreekstremister.
  Som frygter at nogle få muslimske indvandrere og flygtninge skal komme efter dem.
  Vi voksne kan også blive bange.
  Det forstår man til fulde, når man læser højreekstremisternes indlæg.

 88. Af Flemming Lau

  -

  Ja der har været flere gode film om emnet. Det fortsætter desværre idag hvor man bare i dag tager til Thailand og lign. For den katolske kirkes vedkommende, burde præsterne gifte sig og for enkelt sagerne i den protestantiske kirke, skal man altså være obs! Skammeligt!

 89. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 28. JUNI 2017 16:09
  “Gode takter må man sige! Pædofili stinker!”

  I Danmark er sex tilladt, fra man er 15.
  Mange starter uden tvivl tidligere.
  Er det pædofili?
  I Danmark kan en pige sagtens have haft ti kærester, inden hun er 18.
  Men dette er vel modent og ansvarsbevidst.
  Højrefløjens hykleri er uden grænser.

 90. Af Niels Larsen

  -

  J. HANS EN – 28. JUNI 2017 16:52
  En del af øvelsen er at holde de muslimske sataner ude af landet.

  Midlerne til den ende er for så vidt ligegyldige. Bare de virker.

 91. Af lis s

  -

  Af Niels Larsen – 28. juni 2017 17:17

  J. HANS EN – 28. JUNI 2017 16:52
  En del af øvelsen er at holde de muslimske sataner ude af landet.

  Midlerne til den ende er for så vidt ligegyldige. Bare de virker.

  Kommer fra en dømt kriminel, der har opmuntret til var det “generelt mord på muslimer”…blogejer sletter alle kommentarer nu..

 92. Af P Christensen

  -

  Vi har jo allerede mure herhjemme.
  Tag en jødekalot eller Kurt Westergaard t-shirt på og gå
  en tur igennem det nu (meget) tidligere arbejderkvarter Nørrebro,
  og du vil blive lynchet af besættelsesmagterne.
  Derude respekterer man kun de konventioner,
  hvor de vantro vatnisser har givet dem livsvarig forsørgelse.

 93. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARS EN – 28. JUNI 2017 17:17
  “En del af øvelsen er at holde de muslimske sataner ude af landet.”

  Muslimerne havde sikkert også gerne set at de kristne sataner fra USA og bl.a. Danmark ikke havde invaderet Iraq og andre lande fra 2003.
  Ødelagt en lang række lande, dræbt millioner og skabt millioner af flygtninge.
  Og skabt en flygtningestrøm til Europa. Og terror og had.
  Et had som vil vare i generationer.
  I Danmark ønsker politikerne flere vanvittige krige.
  Som vil skabe flere flygtninge. Og mere had.
  En helt forkert strategi.
  Danmark skal trække alt militær ud af disse lande.
  Det skulle aldrig have været indsat.
  Vesten har intet at gøre i disse lande. Militært.

 94. Af jan petersen

  -

  Redigeringen her er en skænd sel. “Debatten” her er en total parodi. Man pisser på dansksindede, seriøse bloggere og favoriserer de som hader danskerne, eller som befinder sig på sinkestadiet.

 95. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.20:37.
  Så tilbage på pinden! Tabstal for Vietnams demokratiske republik minimum 2 mio, max 4 mio. Læg iøvrigt mærke til begrebet “demokratisk” foran fx (Koreas, Tyske og Vietnams). Kejserens nye klæder…?

  “Enorme områder blev ødelagte af kemiske og biologiske våben.
  I et land som aldrig har udgjort en trussel imod USA.”

  USA brugte det kemiske Dioxin til afløvning, og de anvendte ikke bakteriologiske våben, det er en and! Men agent Orange og tilsvarende midler var også uhyggelige nok på sigt! Som US soldat skal man altid være agtpågivende, når Uncle Sam præsentere et nyt wundermittel!

  Hvad angår truslen fra den Vietnamesiske demokratiske republik, så var den ganske reel mod den autonome Republik Vietnam og ikke ulig Koreas demokratiske republik trussel mod Republikken Korea. Der røg også 3-4 mio i det fejlslagende “eventyr!”
  Uncle Sam er købmand og han hader at piske Stillehavet rundt for at ryge japaner ud af deres huller med napalm, miste en røvfuld skibe og 300 000 GI’s liv, for så at se investeringerne ryge ned i kommunisternes lommer!

 96. Af Kim Olsen

  -

  Når demokrati indgår i et lands navn, er landet aldrig….. demokratisk.

 97. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 28. JUNI 2017 20:32

  USA støttede det korrupte fascistiske regime i Sydvietnam.
  USA støtter altid korrupte fascistiske regimer.
  Det være sig i Asien, Sydamerica, Mellemamerika eller Mellem Østen.
  USA fik ca. fire millioner menneskeliv på samvittigheden i Vietnam.
  Nogenlunde det samme i Korea.
  Koreakrigen startede på en Sydkoreans ø som hedder Chedu Island.
  Hvor USA og Sydkorea myrdede ca. 50000 fredelige demonstrerende bønder.
  Det Sydkoreanske regime var af samme beskaffenhed som det Sydvietnamesiske.
  Et korrupt fascistisk diktatur.
  Sæt dig ind i tingene Flemming Lau.

 98. Af J Nielsen

  -

  Hvad angår Vietnam, så begyndte den konflikt som et fransk anliggende. Den daværende koloni havde kæmpet på allieret side i 2. Verdenskrig, for frihed, selvbestemmelse og demokrati – men da det kom til stykket havde Frankrig tænkt sig at fortsætte som før krigen: uændret status. Ikke noget med rettigheder her. (Ligesom de i øvrigt også gjorde i Algeriet). Vietnameserne var naturligt nok ikke tilfredse, og da de ingen støtte fik i den frie verden måtte de søge venner hvor de kunne finde dem. Det vil sige Sovjetunionen. Den beslutning var der ikke enighed om, og resultatet blev borgerkrig. Som amerikanerne valgte at blande sig i, med villighed til at destruere hele landet.

 99. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Sandheden er vel snarere at Kina og Sovjet støttede Rødfacisterne og USA svarede med at støtte Sortfacisterne! Frihed og demokrati processen tager tid, og i 1987 blev Republikken Korea demokratisk. Hvornår bliver Koreas Demokratiske Republik, demokratisk, tror du…?
  I 1997 blev Republikken Kina demokratisk! Hvornår tror du at Folke Republikken Kina bliver demokratisk..?
  Det eneste USA har på sin samvittighed er at man ikke fulgte momentumet op da Tet offensiven løb ud i sandet i 1968! Og det er vel at mærke et politisk et af slagsen. Millitæret tabte ikke et eneste slag!

  Mht dit link om 20 mio ofre..? Korea 3, Vietnam 3, Golf 1. 150 t, Irak 2. 655t, Øst Timor 200 t, Guremala 200 t, Afg 30 t, Angola 500 t,…ca 8 mio tab! Ja krig er ikke just civiliseret, og det er vel derfor det kaldes krig. Friheden kræver af og til at blive vandet med tyranners blod, T Jeff! Og det er USA garanten for. Verden har utrolig meget at være USA Taknemlig for! Jeg har jo bemærket det skæve perspektiv, at al nød og elendighed her på denne plagede jord skyldes USA og Vesten. Endvidere at en smule kredit til USA og GB’s rolle under 2 verdenskrig og støtte til Sovjets store Fædrelands krig på det nærmeste er kontra revolutionært. Det er fint med kritik, men det er ligeså fint hvis den er balanceret og dog! Det kan jo og så blive for tamt…!

 100. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Det er søgeligt at læse J Hansens kommentarer om danske piger og danske kvinder. Det ligger let på tungen for muslimske mænd, at kalde danske kvinder ludere. 18 år og 10 kærester var det ikke det du skrev. Jeg ved ikke hvilke piger du omgås. Dette kaldes kvindeforagt. Mange af de gamle højreorienterede mænd på bloggen er fuldstændig magen til dig. Du passer godt ind i flokken. Højre eller venstre, det er aldeles ligegyldigt. En bekendts datter, som bare var barn, blev voldtaget af to muslimske mænd.

  Denne lille pige havde vel ikke startet krigen i Irak, eller hvad tror du J Hansen? Havde hun fortjent det?

  Min datter på 11 år er blevet kaldt luder af muslimske mænd. Er det også i orden? Er det i orden at råbe efter en pige på 11 år, at hun er luder?

  Hadet springer ud af dine tekster J Hansen. Interessant at muslimske mænd ikke tør skrive deres egne navne og kalder sig danske navne. Jeg er ikke racist og har flere muslimske venner og bekendte. Jeg er dog dødtræt af muslimers jammerkultur. Racistkortet bliver trukket i en uendelighed.

  Se heller, at få uddannet jeres børn for at de kan få et ordentligt liv og ikke behøver at råbe luder efter danske kvinder i afmagt, fordi de ikke får lov til at være del af det land de er født i. Kig ind ad, i stedet for altid at beklage jer. Alt er andres skyld, eller er det? Kunne det være, at I skulle tage fingeren ud og folde ærmerne op for fællesskabet, eller er livet blevet for mageligt?

 101. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Det er søgeligt at læse J Hansens kommentarer om danske piger og danske kvinder. Det ligger let på tungen for muslimske mænd, at kalde danske kvinder ludere. 18 år og 10 kærester var det ikke det du skrev. Jeg ved ikke hvilke piger du omgås. Dette kaldes kvindeforagt. Mange af de gamle højreorienterede mænd på bloggen er fuldstændig magen til dig. Du passer godt ind i flokken. Højre eller venstre, det er aldeles ligegyldigt. En bekendts datter, som bare var barn, blev voldtaget af to muslimske mænd.

  Denne lille pige havde vel ikke startet krigen i Irak, eller hvad tror du J Hansen? Havde hun fortjent det?

  Min datter på 11 år er blevet kaldt luder af muslimske mænd. Er det også i orden? Er det i orden at råbe efter en pige på 11 år, at hun er luder?

  Hadet springer ud af dine tekster J Hansen. Interessant at muslimske mænd ikke tør skrive deres egne navne og kalder sig danske navne. Jeg er ikke racist og har flere muslimske venner og bekendte. Jeg er dog dødtræt af muslimers jammerkultur. Racistkortet bliver trukket i en uendelighed.

  Se heller, at få uddannet jeres børn for at de kan få et ordentligt liv og ikke behøver at råbe luder efter danske kvinder i afmagt, fordi de ikke får lov til at være del af det land de er født i. Kig ind ad, i stedet for altid at beklage jer. Alt er andres skyld, eller er det? Kunne det være, at I skulle tage fingeren ud og folde ærmerne op for fællesskabet?

 102. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTIANSE N – 29. JUNI 2017 01:37

  Hadet er på den uciviliserede fårehyrde Haralds side.
  Hvor for opholder primitive mennesker som “Harald” sig i Danmark.
  Eller hvad hende/han nu hedder.
  Ondskaben vælter ud af Haralds indlæg.
  Det er dog svært at finde hoved og hale i Haralds barnlige kaudervvælsk.
  Hvorfor skal Danmark belemres med uuddannede og uvidende personer som ham.

 103. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 28. JUNI 2017 23:04.

  Verden har ikke meget, at være USA taknemlig for.
  Lige så lidt som vi har noget at takke nazityskland for.
  Same shit.
  Sydkorea blev formelt demokratisk i 1987.
  Men demokratiet har aldrig fæstet rod i Sydkorea.
  Landet styres af 4-5 store virksomheder.
  Og landet er en USA vasal stat.
  Ungdommen i Sydkorea ønsker nu at frigøre sig fra USA`s diktatur.
  Du har ret i at USA har vædet andre lande med befolkningernes blod.
  Vel ca. 100 millioner siden 1898.
  Hvad angår Ande Verdens krig.
  Ja typer som dig Flemming Lau tilgiver aldrig, at Sovjet nedkæmpede nazityskland.

 104. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 29. JUNI 2017 01:37

  Og Harald.
  Dine underlødige og hadefulde fantasier om andre midt om natten hører hjemme iblandt gedeflokken.
  Dine hadefulde løgnhistorier og stråmænd ligeså.
  Dine løgnehistorier om din uddannelse er også trættende. Du har jo tydeligvis ingen.
  Det er tydeligt, at du ikke kan tåle god dansk sprut Harald.
  Du må øjeblikkelig hjem til det hjemmebrændte på Island.

 105. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Nu har jeg endelig fundet ud af at J Hansen, Lizzy og et utal andre navne er samme gruppe. J Hansen orkestrerer et utal af kommentarer. En ubehagelig person. MSG er nok også af samme gruppe.
  Hvad er der nu i vejen med at passe får. Det gør jeg her på bloggen.

 106. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTIAN SEN – 29. JUNI 2017 07:23

  Harald har ikke fundet ud af så meget.
  Og der er intet forkert i, at han rejser hjem til Island og passer sine geder og får.
  Og hjemmebrænderiet.

 107. Af Niels Peter Lemche

  -

  R. HARALD KRISTIANSEN, jeg indrapporterede den sidste svada fra “J. Hansen”. Der er ingen anden udvej, hvis vi vil have blogredaktionen til at reagere på ødelæggelsen af dens blogs.

  Jeg bliver ved med indrapporteringerne indtil, der kommer en reaktion fra debatredaktionen.

  VH

  NPL

 108. Af R. Harald Kristiansen

  -

  Jeg rejser ingen steder. Hvis jeg gjorde fik du ingen penge at leve for. Har ikke tid længere søde J Hansen, nogle af os arbejder.

 109. Af J. Hans en

  -

  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 29. JUNI 2017 07:35

  Kaster gedehyrderiet meget af sig?
  Næppe.

  Nå.
  Debatternes mest svinske person NPL, sammen med Harald, vil indrapportere andre.

 110. Af A. Bierce

  -

  Hurra hurra – i dag starter den globale frihedskrig mod det islamiske forsøg på at erobre og ødelægge den frie kristne verden – Trumps indrejseforbud.
  I dag er ligesom slaget ved Tours i Frankrig. Dér, i året 732, fandt historiens mest afgørende slag sted, et slag, der satte grænse for islams vestlige erobringer og sikrede Vestens overlevelse indtil 2 verdenskrig.
  Islam troede, der var intet som kunne standse dem. På 40 år har de delvist besat 1/4 del af den kristne verden. Den hurtigste erobring af store landområder efter 2 verdenskrig.

 111. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Hansen.
  At du som muslim, dækker dig under et Dansk navn, er en virkelig forargelig handling; men svarer ganske klart til muslimske moralkodexer og, at du derved prøver at påvirke debatten på Berlingske blogge, er også ude af trit med en anstændig opførsel som, at fægte med åben pande!

  Det er muslimske personer af din standart, som i allerhøjeste grad er uønsket i Danmark, og jo før vi kan komme af med dig og din ligestillede desto bedre!

  Og ganske rigtigt, kan personer af din kaliber aldrig blive integreret i det Danske samfund, da jeres standart som mennesker er for ringe!
  Velbekomme!
  Mvh.

 112. Af J Nielsen

  -

  “At du som muslim, dækker dig under et Dansk navn (…)”

  Hey! Så er jeg osse muslim. Der kan man bare se. Og det helt uden at vide det selv.

  Selv om ens standart er for ringe kan man godt holde fanen højt.

 113. Af Niels Juul Hansen

  -

  “Kan Trumps indrejseforbud smitte af på Europa?” spørger Mikkel Andersson.

  ALLE Trumps vanvittige udtalelser og handlinger har smittet af på den yderste højrefløj Europa.

  Heldigvis har et stort flertal i USA (og et endnu større flertal i Europa) indset, at han er fuldstændig uduelig som politiker – ligesom vi her i Europa har set mindre og mindre tilslutning til de rabiate højrefløjspartier.

  “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time”.

 114. Af Niels Larsen

  -

  J. HANS EN – 28. JUNI 2017 21:34

  Din side støttede de kriminelle, kommunistiske regeringer i østeuropa.

  Same difference.

 115. Af Niels Juul Hansen

  -

  Selv om den ekstreme højrefløj er på tilbagetog i Europa, vil der formodentlig også fremover findes en lille gruppe herhjemme, der forsat vil holde varmestue på Kasper Støvrings, Sørine Gotfredsens og Mikkel Anderssons antimuslimske blogs.

  Denne gruppe minder til forveksling om Trumps fanatiske støtter i USA med deres ‘alternative sandheder’.

 116. Af Niels Larsen

  -

  NIELS JUUL HANSEN: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time”.

  Den sandhed burde få diktatorerne i Brüssel, deres Führerin i Berlin og hendes lakajer i de vesteuropæiske regeringer til at skælve af rædsel!

 117. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Nielsen.
  Det er god Dansk væremåde, at fægte med åben pande under sit rigtige navn!
  Så hvis du ikke hedder j. Nielsen, så er du af samme foragtlige afskum som J. Hansen.
  Så du kan spare dig dine idiotiske indlæg!
  Mvh.

 118. Af A. Bierce

  -

  NIELS JUUL HANSEN: “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time”.

  Islam har i islamiske lande bevist, at: “You can fool all the people all the time – for at least 1400 years.”

 119. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ A. BIERCE

  Selv om jeg selv er ateist, så må mennesker efter min mening tro på hvad fanden de de vil – Jesus, Muhammed, Buddha, paven eller julemanden.

  Jeg er derimod stærk modstander af statskirker – som f.eks. folkekirken. Tro bør være en privatsag.

 120. Af knud olsen

  -

  Gedehyrder og npl er to dybt foragtelige personer. Kun sammenlignelig med ko og jp Vist også samme? Ko-lemcche netværket..hun skal hjem til Island, han til Mellemøsten i Israel. Raus.

 121. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Lige en fundering om ret og rimelighed:

  Hvis jeg som et fuldt normalt menneske beslutter mig til, at bringe mit liv i fare, kan der ikke pr. automatik pålægges andre mennesker, at redde mig!
  Jeg beslutter selv om, hvilke handlinger jeg udfører, og andre mennesker kan ikke holdes ansvarlig for disse handlinger, og derved være forpligtiget til, at redde mit liv!

  Vi er jo også personligt ansvarlige over for domstolene, hvis vi har lavet noget forkert, og kan ikke beskylde andre mennesker for dette!

  Dette vil kort og godt sige, at de personer der våger sig ud på Middelhavet har selv ansvar for deres eget liv, og vi i Europa har ikke noget ansvar!

  Her i livet er det sådan, at som man reder så ligger man! Capite!
  Mvh.

 122. Af J Nielsen

  -

  “Det er god Dansk væremåde, at fægte med åben pande under sit rigtige navn!
  Så hvis du ikke hedder j. Nielsen, så er du af samme foragtlige afskum som J. Hansen.
  Så du kan spare dig dine idiotiske indlæg!”

  Tak for kaffe. Der er da vist én der har fået det gale ben ud af sengen.

 123. Af Niels Juul Hansen

  -

  @CARL-ERIK PEDERSEN

  “Hvis jeg som et fuldt normalt menneske beslutter mig til, at bringe mit liv i fare, kan der ikke pr. automatik pålægges andre mennesker, at redde mig!”.

  Korrekt, der er ingen, der pålægger dig at redde menneskeliv.

  Men hvis hjælpeorganisationer og flere lande i fællesskab bliver enige om at forsøge at redde mennesker fra druknedøden, så er det ikke noget, du skal blande dig i.

  Capisce?

 124. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hassan:

  AF J. HANS EN – 29. JUNI 2017 07:38
  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 29. JUNI 2017 07:35

  Kaster gedehyrderiet meget af sig?
  Næppe.

  Nå.
  Debatternes mest svinske person NPL, sammen med Harald, vil indrapportere andre.

  SVAR

  Ja, og jeg gør det nu hver gang, jeg støder på det.

 125. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hassan:

  AF J. HANS EN – 29. JUNI 2017 07:38
  AF R. HARALD KRISTIANS EN – 29. JUNI 2017 07:35

  Kaster gedehyrderiet meget af sig?
  Næppe.

  Nå.
  Debatternes mest svinske person NPL, sammen med Harald, vil indrapportere andre.

  SVAR

  Ja, og jeg gør det nu hver gang, jeg støder på det.

 126. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Niels Juul Hansen.
  Jeg skal absolut blande mig i, at venstreorienterede hjælpeorganisationer og andre lande vil påtvinge mig, og mit land forsørgelsespligt, over for uønskede fremmede!
  som Dansk, har jeg kun denne forpligtigelse over for min landsmænd eller personer i det land hvor jeg betaler skat!
  Så bland dig uden om mine indlæg!
  Mvh.

 127. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Det hænger slet ikke sammen. Du modsiger dig selv i hver anden sætning.

  Lad os sige, at tro var en privat sag (hvilket i grunden er et ultraliberalistisk synspunkt). Jamen, så må vi forbyde bederum, burka og halalslagtet kød. Og det er du jo ikke enig i.

  Og så er du imod vores forfatning og dens prioritering af den evangelisk lutherske kirke.

  Jeg kan ikke forestille mig noget mere upatriotisk end at være imod ens lands forfatning. Men tænk, at den indadvendte danske folkekirke, som ingen magt har, ud over den tiltrækning dens meningsskabende budskab har på søgende sjæle, kan få dit blod i kog. Mens de muslimske landes tyrannier, hvor mænd døddømmes for vittigheder og kvinder piskes for at gå i jeans.

  Og denne forfærdelige undertrykkelse bakker de muslimske menigheder i Danmark op om. Kvinder skal piskes og stenes. Du får ikke en imam til at modsige det. For det står i islam skrifter,

  Hvis det er humanisme at støtte den sorte læres fremmarch i Europa, så er jeg glad for, at jeg er kristen af den lutherske slags.

  Og pas nu på du ikke ender i bad standing blandt de imam-styrede muslimske bander. At sammenligne Muhammed med den coladrikkende Santa Claus, det snerper hen imod Kurt Westergaards “brøde”.

 128. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDERS EN – 29. JUNI 2017 09:13

  Nå.
  Så er nazi afskummet CEP på banen igen.
  Hans løgnhistorier gider jeg ikke besvare.
  Man skal ikke nedværdige sig til at forklare eller forsvare sig overfor køtere.

 129. Af J. Hanse n

  -

  AF NIELS PETER LEMC HE – 29. JUNI 2017 11:25

  Åndemaneren og charlatanen NPL er rigtigt oppe på mærkerne idag.
  Ham og fårehyrden må affinde sig med at deres barnlige svinerier bliver besvaret.
  Deres herrefolksmentalitet kan de glemme alt om.

 130. Af Bjørn Danh

  -

  Haha du styre for hårdt JH!
  Tough shit.

 131. Af A. Bierce

  -

  @NIELS JUUL HANSEN – 29. JUNI 2017 11:16
  “Men hvis hjælpeorganisationer og flere lande i fællesskab bliver enige om at forsøge at redde mennesker fra druknedøden, så er det ikke noget, du skal blande dig i.”

  Hvis jeg igennem skat, tvungne bidrag, EU-afgifter eller andre offentlige indkrævninger betaler til det absurde cirkus ‘Godhed’ i Middelhavet, er det min ret og pligt at blande mig!
  Capisce?

 132. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Lad os sige, at tro var en privat sag (hvilket i grunden er et ultraliberalistisk synspunkt). Jamen, så må vi forbyde bederum, burka og halalslagtet kød. Og det er du jo ikke enig i.”

  Du bestemmer da selv, om du vil gå ind i et bederum, spise halalslagtet kød eller kravle i en burka. Hvis man kan blive enige om at have et bederum, indføre halalslagtning eller en bestemt dress code, så vil jeg ikke blande mig. Dem der går i burka må selvfølgelig indordne sig under vores regler med hensyn til identifikation.

  “Jeg kan ikke forestille mig noget mere upatriotisk end at være imod ens lands forfatning. ”

  Forfatningen kan med et tilstrækkeligt flertal ændres når som helst – senest 1953. Der er intet upatriotisk ved at være modstander af kongedømmet eller en statskirke. Det er en demokratisk ret at være uenig med dig.

  Med hensyn til bad standing så har jeg ingen problemer med at kritisere alle fanatiske og fundamentalistiske troende. De findes i alle religioner. At Donald Trump bukker og skraber for Saudi Arabiens despoter bare for at sælge våben, har jeg kun foragt tilovers for. Han foretrækker tilsyneladende Saudi Arabien fremfor Iran, som i det mindste tillader kvinder at stemme – og køre bil. Og hvorfor hans antimuslimske indrejseforbud ikke gælder Saudi Arabien, kan man undre sig over, når man tænker på, hvem der stod bag den største terroraktion i USA – 9/11.

  Det er måske fordi USA har en gæld til Saudi Arabien på 800 milliarder kroner.

 133. Af Niels Poulsen

  -

  Niels Juul Hansen

  Man skal nok være – skal vi sige – alternativt begavet for at tolke de af Hizb ut-Tahrir fremprovokerede bederum på danske undervisningsinstitutioner som et udtryk for, at tro er en privat sag.

  I den gængse betydning betyder det, at tro er en privat sag, at det offentlige rum er fritaget fra religiøse symboler og påvirkninger. Det er det reformationen sikrede os. Kirken trak sig tilbage og samfundet blev sekulariseret.

  Men med den muslimske indvandring er udviklingen vendt. Religiøse symboler og påvirkning fylder mere og mere. Og det er mig en gåde, at såkaldte humanister (ateister) bifalder denne udvikling.

  Det er, som om man anser muslimerne for en art ædle vilde, hvis ønsker skal tilgodeses. Men det er de jo ikke. De er jo et produkt af den radikalisering af islam, som begyndte med Khomeini, og som har spredt sig over hele Mellemøsten og Europa.

  I 1970’er var det helt anderledes. De unge kvinder i Mellemøsten gik i jeans og med løst hår. De var socialister. Deres helte var Che Guevara og Fidel Castro. Deres ledere var iført selvkomponerede militære uniformer som Gaddafi, som skrev sin lille grønne som parallel til Maos lille røde og havde en kvindelig livgarde.

  Jeg synes hele den vestlige liberale elite er gået i Khomeinis fælde ved at tolke hans islamiske revolutions værdier, som noget muslimer skal have frihed til at følge i Vestens samfund.

  Heldigvis har vi fået Trump, som har lyttet til den vestlige verdens oprindelige, men glemte befolkning, og endelig har fået indført indrejseforbud for muslimer og nægter at holde deres eidfest for en af Muhammeds mange nedslagtninger af anderledes tænkende.

  Det er godt for den vestlige civilisation, at krigslykken er vendt og Trump er begyndt at få lidt vind i sejlene.

 134. Af J. Hanse n

  -

  AF BJØRN DANH – 29. JUNI 2017 13:28

  Jeg forsøger såmænd bare at holde de mest af stumpede og ubehagelige kommentatorer lidt på afstand.
  De forstår desværre kun et svar, hvis man bevæger sig ned i nærheden af deres niveau.
  Hvilket ikke er behageligt.

 135. Af J. Hans en

  -

  AF NIELS LARSE N – 29. JUNI 2017 10:02
  “J. HANS EN – 28. JUNI 2017 21:34
  Din side støttede de kriminelle, kommunistiske regeringer i østeuropa.”

  Din side støttede nazityskland.
  Og I tabte.
  Nu vejrer I så morgenluft igen.

 136. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Europa kan ikke sammenlignes med USA. Trumps metoder er primitive og barbariske i et omfang, som europæerne naturligvis må tage afstand fra. Europa kan med lethed løse udfordringen med indvandringen uden at gå på kompromis med menneskelighed og humanitære metoder. Det fremgår ganske vist ikke af disse spalter, hvor man og blogholderne gejler hinanden op med den ene skrækvision efter den anden.

  Jeg kan berolige med, at der er fornuftige folk, der har hånd i hanke med udviklingen, som på ingen måde er ude af kontrol. Europa kan klare ti gange mere end I tror, og end der er behov for. Når der ikke gribes voldsomt og ligeså voldeligt ind som den ene paniske kommentator efter den anden kræver, så er det, fordi der ikke er grund til det. Situationen kræver handling og det nødvendige er i gang i det omfang, det er påkrævet.

  Desværre skaber uheldige partidannelser katastrofebilleder til brug for at fiske flere stemmer ved kommende valg – eller af ren og skær perverteret kedsomhed. Det er dem, man skal frygte. De er farlige.

 137. Af Svend Jensen

  -

  @JØRGEN VILLY MADSEN – 29. JUNI 2017 15:36
  “…Europa kan klare ti gange mere end I tror,…”
  Er Jørgen Villy Madsen konverteret fra betonkommunist til det radigale venstre?
  Selv ikke de mest forbenede og stivnede radikalere kan udtrykke sig så hovent bedrevidende og dumsmart som lille Villy nilly med de ovenstående postulater.
  Til Villy’s info er Bruxelles stadig en lurvet politisk hælercentral, med Merkel & makronen som de øverste (forretnings)førere for gesjæften.
  Man kan forstå på Villy, at den nylige mennesketsunamien kun er lille sjov manøvre og kommer der ti gange flere, altså 10 millioner flere parasitter – ja, så ’sjaffer’ Merkel også bare den med et fingerknips. Bare læg jer roligt fladt ned på ryggen,så mærker slet ikke når de 10 millioner tramper hen over jer.

 138. Af Gert Hansen

  -

  Jørgen Villy Madsen:

  ‘Jeg kan berolige med, at der er fornuftige folk, der har hånd i hanke med udviklingen, som på ingen måde er ude af kontrol. Europa kan klare ti gange mere end I tror, og end der er behov for. Når der ikke gribes voldsomt og ligeså voldeligt ind som den ene paniske kommentator efter den anden kræver, så er det, fordi der ikke er grund til det. Situationen kræver handling og det nødvendige er i gang i det omfang, det er påkrævet.’

  Kan du begrunde og dokumentere en eneste af dine påstande?

  Du er åbenbart særdeles godt ‘insider’ informeret.

  I modsat fald er dine påstande ikke til andet end at skrotte, som værende helt irrelevante.

 139. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen. 06:58.
  Af 2 totalitære onder valgte England og USA at støtte Stalins store fædrelandskrig, for at stoppe Adolf! Hvor finder du nogen der er uenig i sådan beslutning?
  Heldigvis fik USA både viljen og evnen til at kæmpe på verdenskrigens 3 fronter, da Tojo og Adolf dummede sig!

  Hvad angår syd Koreas unge, så glæder det mig at de har ytringsfriheden, så de kan give udtryk for deres utilfredshed med USA, i modsætning til de unge i det totalitære nord! Der var nok ingen af os kommentatorer, der var blevet gamle i deres system!

 140. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 29. JUNI 2017 16:51

  Som sædvanligt røber du din uvidenhed Flemming Lau.
  De unge i Sydkorea har ikke ytringsfrihed i medierne.
  De må på gaden for at ytre sig.
  Hvilket foregår ganske fredeligt.
  Indtil for ganske få år siden var det forbudt, at nævne USA`s og Sydkoreas massakrer på især Chedu Island.
  De massakrer som førte til Korea krigen.
  Sydkoreanernes uvidenhed er ufrivilligt.
  I modsætning til din Flemming Lau.
  Situationen i Sydkorea er særdeles kompleks.
  Det ved jeg. Jeg har boet der i 15 år.
  Du ved ingenting Flemming Lau.
  Du går med skyklapper.

 141. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 29. JUNI 2017 16:51

  https://www.vox.com/2015/8/3/9089913/north-korea-us-war-crime

 142. Af J Hansen

  -

  Nå. Nu skal jeg have mine piller.

 143. Af J. Hans en

  -

  AF J HANSEN – 29. JUNI 2017 18:19

  Så er Kim Olsen på banen med falske indlæg.

 144. Af J Hansen

  -

  Jeg er helt bims.

 145. Af J Hansen

  -

  Jeg har byttet om på pillerne. Jeg er helt bims. Jeg skulle tage to af de røde og en gul. men har doseret helt forkert og ved en fejl også taget to af de blå.
  Så nu kan jeg ikke finde ud af det mere. Hvem er er Harald, Preben, Lemche, Kim O.?
  Hvem er jeg? Jeg kan ikke huske det mere, for jeg bruger så mange navne.
  Min sagsbehandler er bekymret, hun har ringet efter en vogn. Nu kommer den, den er blå.
  Men jeg er jo rød. Mig ikke forstå???

 146. Af J. Hans en

  -

  AF J HANSEN – 29. JUNI 2017 18:32

  Mikkel Anderson.
  Kan du ikke fjerne de indlæg som en psykopat indsætter i mit navn.

 147. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Vil det ikke være en lettelse for blokken hvis vi fik elimineret muslimske psykopater, der i flæng udråber andre blogger som nazister!

  Nu findes der jo nok ingen organisation, som er mere nazistisk,end muslimsk sharia!

  Så J.Hansens falske navns person, (højst sandsynligt Mohammed, eller Achmed!) ville jeg gerne møde den elendige person , for i al stilfærdighed oplære ham i omgangs former, og demokrati, fra det land som har givet ham tilladelse til at være her! Samt muligvis give ham en over nakken!
  Mvh.

 148. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDERSE N – 29. JUNI 2017 18:39

  Det ville være godt, hvis vi fik fjernet nazistiske psykopater som CEP.
  Som i flæng indsætter løgnehistorier om andre kommentatorer.
  nazister som CEP har aldrig lært takt og tone.

 149. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDERSE N – 29. JUNI 2017 18:39

  Denne CEP skriver naturligvis ikke i eget navn
  Og han er et lille skvat som klynker, når han får svar på tiltale på hans svinerier.

 150. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Hansen, nu er jeg modsat dig et ærligt menneske, og min identitet kan ganske nemt kontrolleres gennem Berlingske Tidende, som har mine personlige data!

  Så nu er jeg i den grad forarget over personer af din kaliber, som tillader sig, at ytre sig her på bloggen, vel vidende, at han som et moralsk menneske hører til langt under kloakdekselet!

  Han er kommet til Danmark, blevet forsørget på danske skatteyderes regning, og så tillader dette menskelige affald sig, at titulere andre skatteborgere, som har givet ham ophold og mad, som nazister!

  Jeg skulle med allerhøjeste glæde tage hånd om personer hans kaliber som opholder sig i vore demokratiske samfund på parasit basis!
  Mvh.

 151. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDERS EN – 29. JUNI 2017 19:18

  CEP er et gennemført uhæderligt menneske.
  Ogr et lille klynkende løgnagtigt skvat.
  Hver gang han får svar på tiltale. På dine svinske indlæg.
  Svattet og nazisten CEP må forvente et svar på hans løgn og injurier.

 152. Af Kim Olsen

  -

  J Hansen
  Jeg ser, at du spekulerer i, at jeg skulle have indsat indlæg i dit navn.
  Det er ikke tilfældet.
  Jeg synes ganske vist, at du er gennemført usympatisk – og mange andre er enige med mig. Men du udstiller på glimrende dit slimede menneskesyn selv, så der er ikke behov for min indblanding.
  Lad mig i fred din vanskabte abe!

 153. Af J. Hans en

  -

  AF KIM OLS EN – 29. JUNI 2017 19:27

  Ingen forventer at Kim 0 står ved sine falske indlæg.
  Kim 0 er jo psykisk syg.
  Om Kim 0 er vanskabt?
  Sikkert.
  Men det er vel noget staklen er født med.
  Det usympatiske skyldes vel Kim 0´s nederlag igennem mange år.

 154. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J.Hansen. Har du observeret, at præsident Trump, har blokeret for indrejse for personer af din observans til U.S.A.?

  Og ved du hvorfor? Nemlig for, at i er personer der ikke burde høre til under menneskerets konventionerne!

  I er den persongruppe som er det ringeste menneskeslægter har produceret! Og i beviser det så sandeligt rigeligt world wide!

  Kunne i ikke fundere på kollektiv selvmord, nu når i så gerne vil op til Allah?
  Mvh.

 155. Af J. Hans en

  -

  AF CARL-ERIK PEDERS EN – 29. JUNI 2017 19:48

  CEP.
  Nazister som dig har ikke haft adgang til USA siden Anden Vrdenskrig.
  Især Eisenhower behandlede jer som de rotter I er.
  Jer nazister, CEP, er det værste kryb og afskum som verden har produceret.
  Det har selv USA indset..

 156. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  J. Hansen.
  Jeg er kommet i tvivl om, at personer af din kaliber, i det hele tage kan passes ind under menneskeretskonventionerne?

  Og efter nærmere vurdering ,burde i nok komme under de veterinære bestemmelser, som dyre beskyttelse loven, da jeres opførsel ligner meget hunde, og grises opførsel! Så gad vide hvem din mor har haft sammenkvem med?
  Mvh.

 157. Af J. Hans en

  -

  CEP er en syg person.
  Som har et usædvanligt grimt sprog.
  Det har nazister jo.
  For General Eisenhower var nazister som CEP noget som hørte under skadedyrs bekæmpelsen.
  Rotter var de jo.
  Man må formode at din mor var feltluder CEP?
  Så ved du jo naturligvis ikke hvem din far er.
  Men en nazist naturligvis.

 158. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Ret interessant at Rusland og Japan allerede ville dele Korea ved 38 breddegrad.
  1910 besætter Japan Korea til 1945. I 1943 enedes Rosewelt, Churchill og Kai Shek om at sikre et frit og uafhængigt Korea i Cairo!
  I 1945 går det stærkt. 6 Aug 1 a-våben 8 aug Sovjet ind i krigen, 9 Aug 2-a-våben, 14 Aug Sovjet amfibie wonsan. 7 sep Mac Arthur be ser 38 breddegrad. Landboreformer nord Korea 400 000 tager til syd.

  1946 gensidigt forbud mod at krydse 38 breddegrad uden tilladelse! Provisorie regeringen og det første oprør.
  1947 Joint comission uenige, forelægger det for FN. FN kræver frie valg og udenlandske tropper væk! Og UNTCOK skulle oprettes! Sovjet boycotter FN’s RS!
  1948 feb-april generalstrejke i Jeju, oprøret slås hårdt ned. 10 maj hoved valg, Syngman Rhee indsættes som præsident i syd, Kim il Sung i nord! 12 dec FN acceptere valget
  1949 Bodo League oprettes i syd med særligt fokus
  1950 Nordkorea angriber SydKorea Søndag d 25 juni hvor alle syds officerer er i kirke!
  Bodo League henrettes af Sydkoreanske tropper!
  Dræbte oprører i Syd over 5 år 30 – 100 000.

  “it is worth remembering that the North had launched the war in the first place.”

  Hvis oprørene var utilfredse med tingenes tilstand i syd, burde de nok i tide være rykket mod nord. Men vi kender jo ikke mellemregningerne! Men det gør Arthur Millet, Jon Holliday og Bruce Cummings måske! Jeg har bare ikke læst deres bøger!

 159. Af J Hansen

  -

  CEP. Nu stopper du. Jeg er træt af dig og dine højre…..øh hvad hedder det nu. Nå, det er også lige megt. Jeg tabte hvist tråden. Dig, Busk, fog, Løkke og Jørn Jorting er skyld i al krig i Mellemøsten og omlejrende øer. Nu begynner stavkontrol også at rætte på mig. Alle er efter mæg. Nu må jæg have piller igen. De skal skylles ned rigelige mængder af væske, men jeg har ikke mer vodka.

 160. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 29. JUNI 2017 20:24

  Mellemregningerne som USA`s og Sydkoreas massakrer på bl.a. Jedu Island må du selv finde frem til.
  Jeg har givet dig en del henvisninger.
  Dem de myrdede var ikke kommunister. Så hvorfor skulle de søge til Nordkorea.
  I øvrigt så flygtede tusindevis af Sydkoreanere til Japan.
  På grund af USA`s og Sydkoreas massakrer.
  Sydkorea undskyldte for massakrerne for nogle få år siden.
  USA har naturligvis aldrig undskyldt for forbrydelserne.

 161. Af J. Hans en

  -

  AF J HANSE N – 29. JUNI 2017 20:27

  Nå.
  Krybet og psykopaten Kim Olse n fortsætter med de falske indlæg.
  Ja.
  nazister som ham og CEP kan ikke argumentere på en civiliseret måde.
  Der mangler blandt andet nogle sociale kompetancer.

 162. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  En undskyldning for oprørs nedkæmpelse, kræver da at amerikanske tropper, har deltaget aktivt. Har de det ?

 163. Af J. Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 29. JUNI 2017 20:54
  “En undskyldning for oprørs nedkæmpelse, kræver da at amerikanske tropper, har deltaget aktivt. Har de det ?”

  Ja.
  Men du har da ret i, at mange af USA`s forbrydelser er udført af stedfortrædere eller betalte lokale lejetropper.

 164. Af Kim Olse n

  -

  Det er ikke mig som indsætter indlæg i andres navne.
  Jeg indsætter heller ikke indlæg i mit eget navn.
  Kun ondsindede kommunister påstår den slags.
  I øvrigt er det kun fire dage om måneden jeg kan indsætte indlæg.
  Og jeg er ikke født som en psykopat.

 165. Af Flemming Lau

  -

  J. Hansen.
  Spændende! Har du mere du vil afsløre om de regulære troppers oprørsbekæmpelse, så er jeg lutter øre!

 166. Af Erik Larsen

  -

  Der er jo slet ikke tale om “flygtninge-strøm”, men unge, mænd med modetøj, ipad m.m. der ønsker at komme til Europa og få ydelser som er hundrede gange mere end de kan bare drømme om i Afrika og Mellemøsten.
  Den venstresocialistiske medie-elite prøver uafbrudt at tale om de “stakkels flygtninge ” i både i Middelhavet. Jesus, hvor naiv KAN man da være?
  Bådene skal sendes retur – ligesom i Australien og grænserne skal lukkes ligesom i Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Polen m.fl. – SÅ kan det være at vi kan få Europa til et sikkert område om nogle år igen.
  Trump som medierne jo hader, GØR da noget. Tænk hvis Løkke, Samuelsen m.fl. gjorde bare noget. Nej – Danmark med 12 små partier og danskere der stort set i dag enten er 68’ere eller børn af disse – SNORKSOVER. (eller ønsker åbenbart samme)

 167. Af Kim Olsen

  -

  J Hansen 21:08
  Nice try.
  Du er for langt ude. Ynkelige taber!

 168. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Jeg synes hele den vestlige liberale elite er gået i Khomeinis fælde ved at tolke hans islamiske revolutions værdier, som noget muslimer skal have frihed til at følge i Vestens samfund”.

  Jeg har ikke set Irans præstestyre forsvaret i den vestlige verden, hverken blandt venstre – eller højreorienterede. Tværtimod. De iranske flygtninge i Vesten er netop flygtet fra dette præstestyre.

  At du kan forsvare en sociopat og patologisk løgner som Donald Trump forstår jeg ikke. Han har om nogen bukket og skrabet for det modbydelige styre i Saudi Arabien. At han har gjort det for ussel mammon gør kun hans handlinger endnu mere utiltalende.

  Hans indrejseforbud (for at bremse terrorisme) gælder ikke Saudi Arabien. Han har tilsyneladende glemt, at det var saudiarabere, der stod bag den største terroraktion i USA – 9/11.
  Hvis man har fulgt Donald Trump det sidste års tid, kan det dog ikke komme som en overraskelse. Han er fuldstændig historieløs uden nogen form for kulturel ballast.

  Man kan sige om Trump dette samme som Mogens Glistrup sagde om Pia Kjærsgaard: “Der er ingen huller i hendes uvidenhed”.

  Han er racist og verdensmester i TV-reality shows, skønhedskonkurrencer og boligspekulation.

  “Heldigvis har vi fået Trump, som har lyttet til den vestlige verdens oprindelige, men glemte befolkning,…”.

  Trumpfamilien er nu ikke specielt stolte af dens oprindelse. Så havde den nok ikke skiftet navn fra det tyske Drumph til Trump.

  Har jeg ret, når jeg påstår, at den eneste grund til at du sætter Donald Trump på et piedestal er, at han er antimuslim?

  Og sidste fra USAs republikanske senator Lindsey Graham om præsidentens mentalt uligevægtige tweet:

  “Mr. President, your tweet was beneath the office and represents what is wrong with American politics, not the greatness of America”.

 169. Af J Nielsen

  -

  “Debatternes mest svinske person NPL, sammen med Harald, vil indrapportere andre.

  SVAR

  Ja, og jeg gør det nu hver gang, jeg støder på det.”

  Hver gang? Nej. Helt ude på debattens yderste overdrev ligger der en lille enklave, hvor man kan te sig så tosset man vil uden nogensinde at risikere andet og mere fra manden på den høje hest end at blive talt efter munden. Og det gør man så. Ter sig tosset. Det koster jo ikke noget.

  Mest svinske? Nej. Helt ude på den anden side af debattens yderste overdrev, der hvor debatten ophører med at være debat, findes der en fåtallig skare af personer, der vælger at køre årelange vendettaer mod særligt udvalgte hadeobjekter. Den form for personforfølgelse tager sgu grisseprisen, selv om konkurrencen er hård.

  Til gg er det – indtil videre – en fornøjelse at læse ordvekslingen mellem Niels&Niels. Jeg ved godt hvem jeg mener har fat i den lange ende – det har Niels – men til forskel fra normen, som er: hysterisk råben i munden på hinanden à la Kjærsgaards dr-programmer, så er der i det mindste en logisk tråd at følge.

  Bliv ved med det, og hold jer fra stråmænd. De er letantændelige.

 170. Af J Nielsen

  -

  Og så har jeg et citat, fra litteraturens verden. I hvert fald hvis man spørger Brian Mikkelsen og hans målrettede kulturkanon. Kan nogen gætte hvor det her stammer fra:

  “Fæ!”
  “Nar!”
  “Latterlige fæ!”
  “Jammerlige nar!”

  Det lyder bekendt, men nej, det er ikke fra en (eller flere) af Berlingskes blogs.

Kommentarer er lukket.