Ja, der kommer barnebrude til Danmark, og det er et problem

Af Mikkel Andersson 0

Der er ingen tvivl om, at man ikke må overtræde landets love. Uanset om man er minister eller menig borger. Viser det sig, at Inger Støjberg har handlet bevidst ulovligt i sagen om de mindreårige brude, kan alt fra en næse fra et flertal i Folketinget til en rigsret utvivlsomt forsvares.

Det er den politiske del af spørgsmålet om barnebrude. Men det er også et etisk. For det er påfaldende, at meget få af dem, som nu synes dybt og inderligt indignerede over Inger Støjbergs formodede lovbrud, synes at gå særlig meget op i det blandt fagfolk velkendte problem, som barnebrude i asylstrømmen faktisk er.

Selvom flere i danske medier har forsøgt at hævde eller insinuere, at kvinderne i de par, som Støjbergs instruks oprindeligt handlede om, ikke var barnebrude, og at dette blot er et polemisk begreb, er det forkert. De piger, der er tale om, var efter alt at dømme for en stor dels vedkommende præcis det: barnebrude.

I Politikens opgørelse over de ægtepar, der blev adskilt af Støjbergs instruks, er der 16 par, hvor kvinden er enten 15 eller 16 år gammel. I Politikens opgørelse bliver de imidlertid på poetisk vis omtalt som »de unge asylpar« eller »de adskilte unge«.

Men det er en uansvarlig eufemisme, der dækker over, at en del af disse par sandsynligvis er blevet gift som mindreårige – og for en stor dels vedkommende fuldt ud lever op til definitionen af barnebrude.

Hvis man ved ankomsten til Danmark som 15-årig er gift, er der uomgængeligt en betragtelig chance for, at man også har været gift i nogen tid inden. Selvfølgelig kan nogle være blevet gift undervejs til Europa. Men reelt vil det være stærkt overraskende, hvis ikke en del af kvinderne er blevet gift, inden de fyldte 15. Og så er man helt uomgængeligt barnebrud.

Den betegnelse bruger også internationale organisationer som Girls Not Brides og den feministiske organisation Terres des Femmes om piger, der blev gift inden 18. 

Og at være barnebrud er et problem for piger, for de er ofte blevet gift uden selv at have valgt deres partner: De får ofte børn tidligt, går generelt glip af muligheden for uddannelse og er langt mere udsat for seksuel og anden vold i ægteskabet, end kvinder, som bliver gift senere.

Det er blandt mange organisationer, som beskæftiger sig med asylpolitik, et velkendt og ukontroversielt problem. Som en direkte konsekvens af barnebrude-problematikken har Tyskland eksempelvis i april indført ny lovgivning, der gør ægteskaber mellem partnere under 18 ugyldige.

I både Holland og Tyskland har der også raset debatter om, hvorvidt man under henvisning til FNs børnekonvention kan adskille de »par«, der ankommer, og hvor den ene part er under 18.

Det betyder ikke, at Støjberg ikke kan eller bør holdes ansvarlig for eventuelle lovbrud. Men er man optaget af barnebrudenes vilkår, er det intellektuelt uhæderligt ikke at forholde sig til, at spørgsmålet er alvorligt og reelt.

 

Kommentarer er lukket.