Feminismen og den kollektive skyld

Af Mikkel Andersson 0

Kan man forestille sig en venstreorienteret debattør, der blev hyldet af meningsfæller for at hævde, at alle muslimer er kollektivt medansvarlige for terror begået af en enkelt muslim?

Det synes umiddelbart svært.

Men erstatter man religion med køn, så er det faktisk noget, som på fascinerende vis lader sig gøre blandt nogle progressive.

Det illustrerede tidligere næstformand i Dansk Kvindesamfund, Ulla Tornemand, da hun i forbindelse med sagen om den formodede dræbte og med sikkerhed bestialsk parterede Kim Wall på Facebook blandt andet skrev:

»Jeg bebrejder mænd. De mænd, som slår ihjel. De mænd, som begår seksuelle overgreb. De mænd som tæver kvinder, mænd og børn. De mænd, som ser på, som ved, det sker og intet gør for at stoppe det.«

Første halvdel af citatet er fint. Det er indlysende, at ansvaret for forbrydelser skal placeres hos gerningsmanden.

Det er i sidste sætning, kæden hopper af.

Hvis man antager, at Tornemand ikke mener, at det er nok, at man – som vist alle – mener, at forbrydere skal straffes og politi samt myndigheder forhindre overgreb, så siger hun, at alle mænd i praksis er medansvarlige for Kim Walls død.

For at hamre pointen fast, vedhæfter Tornemand også en tekst, der postulerer, at problemet i virkeligheden ligger i »mandekulturen«, og at mænd, der begår sådanne forbrydelser, ikke er »afvigere«.

Det er et temmelig radikalt synspunkt. Dog ikke et, som Tornemand står alene med, men som eksponeres blandt flere feminister, der postulerer en særlig og nærmest universel »giftig maskulinitet« blandt mænd.

Den 4. juni 2014 skrev kønsdebattør og feminist Henrik Marstal i Politiken, at »…som følge af traditionen har alle mænd – og ikke blot nogle – et medansvar for deres kønsfællers uvaner«.

Det er sært fascinerende at se venstrefløjen så begejstret tilskrive folk kollektiv skyld og negative egenskaber på baggrund af gruppetilhørsforhold. Som et forvrænget ekko af tidligere tiders mandschauvinisme, hvor kvinder kollektivt blev tillagt alskens dårligdomme og manglende evner alene på baggrund af deres køn.

Der er absolut ingen tvivl om, at de fleste kvinder bliver dræbt af mænd, ligesom der heller ikke er nogen tvivl om, at de fleste – og markant flere – mænd bliver dræbt af mænd.

Men vil man hævde, at en statistisk overrepræsentation fører til kollektiv skyld og medansvar, står Marstal og Tornemand med et problem. For så bliver det pludselig snublende let at gøre alle muslimer kollektivt medansvarlige for terror, uanset om de så i øvrigt er nok så moderate og afstandstagende. For terror er selvsagt også noget, som langt de fleste muslimer tager afstand fra, men udøves af et meget lille mindretal.

Det bliver interessant at se, om det går op for den identitetspolitiske venstrefløj, at de med deres nye begejstring for at uddele kollektiv skyld på baggrund af køn, hudfave etc., legitimerer præcis den sexisme og racisme, de hævder at ville forhindre.
___


Mikkel Andersson er journalist og debattør og kan følges på Facebook og Twitter.

Kommentarer er lukket.