Kære Søren Pind: Er Westergaards Muhammedtegning vulgær?

Af Mikkel Andersson 0

Kære Søren Pind,

Kort efter det kom frem, at din ministerkollega Inger Støjberg havde et billede af Kurt Westergaards Muhammed-satiretegning (den med bomben i turbanen) på sin iPad, skrev du på Twitter:

Jeg vil til enhver tid forsvare retten til at udtrykke vulgariteter. Men jeg vil ikke afkræves et forsvar for den & det vulgære

Af både TV2 og Berlingske er dit udsagn blevet udlagt som en kommentar til netop Westergaards tegning.

Det kan selvsagt være, at dem, der har tolket det sådan, tager helt fejl, og du blot spontant følte for at erklære din generelle modvilje mod vulgære ting i al almindelighed. Hvem ved?

Men udlægningen om, at det vulgære, du henviser til, er netop den tegning, er dog – tænker jeg, at du må medgive mig – temmelig nærliggende.

Eftersom du er kendt som en bramfri politiker med dine meningers mod, er jeg lidt nysgerrig ift. at høre, om du faktisk mener, at Kurt Westergaards tegning af Muhammed er “vulgær”.

For ser du, jeg befatter mig en smule med satire selv (omend dog ikke en satiriker, der er modig nok til at gøre grin med Muhammed), og Westergaards tegning forekommer mig som ret begavet, da den både kommenterer samtiden og åbenlyst trækker på Adam Oehlenschlägers vending “En appelsin i turbanen” fra det – i en dansk kontekst – unægtelig ikoniske skuespil Aladdin. Et stykke, du utvivlsomt kender.

I sin tegning lader Westergaard nemlig Aladdins appelsin – som er noget der ved et tilfælde og uden egen agens lander i hans turban – være terror i form af en bombe, der altså på tilsvarende vis er endt i islams turban uden, at det nødvendigvis var intenderet.

Det er da en ganske raffineret og begavet tegnet parafrase over kendt og historisk vending, synes du ikke?

Jeg er naturligvis med på, at satire altid er åben for fortolkning, og at ganske mange aldrig fangede den reference i tegningen. Men jeg forestiller mig dog, at ovenstående, for en både begavet og dannet mand som dig, bør være en ret indlysende udlægning. Og dermed en satiretegning, der både er i fuld historisk overensstemmelse med dansk religionskritisk satiretradition, som vi kender den fra de sidste 150 års tid, der vel bør hyldes som både begavet, nødvendigt religionskritisk og indlysende oplagt, fremfor vulgær.

Er du ikke enig, Søren? Det tænker jeg naturligvis, at du er.

Og da jeg forestiller mig, at du næppe er interesseret i, at dine udmeldinger forekommer tvetydige eller bliver genstand for overdreven og uldmundet spekulation, vil jeg gerne være helt sikker på, hvad du præcis mener.

For altså, når du skriver i et senere tweet:

Kunne jeg drømme om at åbne et museum med et kors badet i urin? Nej ikke på vilkår. Vil jeg forsvare retten til at udstille hvad man vil. Ja

Ja, så håber jeg, du kan tilgive, at jeg kommer lidt tvivl om, hvorvidt du faktisk mener, at Westergaards tegning, der som nævnt i den grad ligger i forlængelse af både dansk satiretradition og frisind, er “vulgær” og at sammenligne med et “et kors badet i urin” (dette værks eventuelle kvaliteter eller mangel på samme ufortalt).

Så derfor, Kære Søren: Mener du, at Kurt Westergaards tegning af Muhammed med en bombe i turbanen er vulgær? Hvis ikke, hvad mente du så med dit tweet, og hvad synes du egentlig om tegningen?

På forhånd tak og med venlig hilsen
Mikkel Andersson

Kommentarer er lukket.