Der er ikke styr på indvandringen

Af Mikkel Andersson 0

“Siden 2001 er der kommet styr på indvandringen til Danmark,” erklærede Anders Fogh Rasmussen i 2007. Men selvom Foghs stramninger i 2001 førte til et fald i asylmigrationen, er der ikke kommet styr på indvandringen, mens de borgerlige var ved magten.

I 2001 var der cirka 270.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. I 2017 var tallet vokset til 475.000 ifølge Danmarks Statistik.

Nu er det så igen et talking point for en borgerlig regering og dens støtter, at antallet af asylansøgere er nærmest historisk lavt. Det er teknisk set heller ikke forkert, hvis man anlægger et lidt kortsigtet historisk perspektiv, for tallene var sammenlignelige i store dele af 2000erne. Der har været perioder, hvor antallet var markant højere, særlig under konflikterne på Balkan i midten af 1990erne, og mere nyligt i forbindelse med den syriske borgerkrig og den flygtningekrise, der fulgte.

Men generelt er mønstret, at der sker en konstant tilstrømning på nogle tusinde årligt via asylsystemet. Et tal, der så typisk omtrent fordobles, når de, der får opholdstilladelse, efterfølgende søger familiesammenføring.

Uansvarligt
Så længe den tilstrømning foregår, tyder al erfaring på, at de integrationsproblemer, som Danmark (i lighed med stort set alle andre vesteeuropæiske lande) oplever, kun vil blive værre. Hvis der skal være noget meningsfuldt håb om at gøre noget ved de problemer af både samfundsøkonomisk, kulturel, social og kriminalitetsrelateret karakter, som overordnet betragtet kun er vokset siden 2001, så er det indlysende og bydende nødvendigt, at man ikke gør problemet større.

Problemet med, at man opfatter tal, der kun er lave sammenlignet med perioder med meget høj tilstrømning, som overkommelige, findes naturligvis heller ikke kun blandt borgerlige. Eksempelvis foreslår Socialdemokratiets Mattias Tesfaye, som ellers er blandt dem på venstrefløjen, der i høj grad synes at have en erkendelse af tidligere tiders mislykkede asylpolitik, et tal på op til 5.000 årligt – altså op mod 50.000 på et årti – som det ansvarlige og overkommelige. Al hidtidig erfaring viser imidlertid, at selv lavere antal end det forøger både parallelsamfund og integrationsproblemer. Det er ikke ansvarligt.

Det ansvarlige er at stoppe det fejlslagne eksperiment, som asylmigrationen har været, og ophæve ret til asyl- og familiesammenføring. I stedet for at hjælpe et meget lille mindretal dyrt i Danmark bør man udelukkende fokusere på det langt større og relativt svagere flertal i krisernes umiddelbare nærområder, hvor langt hovedparten af flygtninge altid har og altid vil være.

På engelsk findes udtrykket “When in a hole, stop digging”.

Trods alle stramninger på indvandringspolitikken og rituelle forsikringer om det modsatte, er der ikke styr på indvandringen, og danske politikere er lige nu i gang med at grave et i forvejen dybt hul endnu dybere.

__

Mikkel Andersson er journalist og debattør og kan følges på Facebook og Twitter.

Kommentarer er lukket.